Byla e2-284-454/2017
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Artūras Šafronas, Sekretoriaujant Aistei Jungaitytei, Juditai Šovaitei dalyvaujant ieškovui J. T., ieškovo atstovei advokatei Eglei Gurskytei, atsakovams R. E., D. E., atsakovų atstovei advokato padėjėjai Ingridai Šimkevičienei, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo J. T. ieškinį atsakovams R. E. ir D. E. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas ieškiniu prašė priteisti solidariai iš atsakovų 12623,38 Eur, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas bylinėjimosi išlaidas (b. l. 3-6).

4Ieškovas ieškinyje nurodė ir teismo posėdyje paaiškino, kad 2014 m. S. E. išdavė ieškovui paprastąjį neprotestuotiną vekselį 43586 Lt, kas atitinka 12623,38 Eur, sumai. 2014-11-26 ieškovas išsiuntė skolininkui reikalavimą, nustatydamas dviejų savaičių terminą prievolei pagal vekselį įvykdyti. Prievolė laiku įvykdyta nebuvo. 2014-12-18 kreipėsi į teismą dėl teismo įsakymo išdavimo dėl nesumokėtos skolos ir 2014-12-30 sužinojo, kad skolininkas 2014-12-02 mirė, todėl ieškinį reiškia skolininko S. E. įpėdiniams. Nurodo, kad pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo įteiktas buvusiai skolininko S. E. sutuoktinei J. E., o 2014-12-22 mirusio skolininko palikimą priėmė R. E.. Teigia, kad J. E., gavusi teismo dokumentus privalėjo apie mirusiojo skolinį įsipareigojimą informuoti mirusiojo įpėdinius, tad teigia, kad tinkamai pareiškė reikalavimus palikimą priėmusiems įpėdiniams. Kadangi skola nėra sumokėta iki šiol, prašo ją priteisti teismine tvarka.

5Ieškovo atstovė teismo posėdyje palaikė ieškinyje reiškiamus reikalavimus, patirtino ieškovo nurodytas aplinkybes.

6Atsakovai atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašė ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas (b. l. 28-32).

7Atsakovai atsiliepime į ieškinį nurodė ir teismo posėdžio metu paaiškino, kad ieškovas praleido įstatyme numatytą terminą pareikšti palikėjo kreditoriaus reikalavimus palikimą priėmusiems įpėdiniams. Iš ieškovo reikalavimo, adresuoto S. E., matyti, kad jo rengimo data 2014-11-25, o S. E. reikalavimas išsiųstas2014-11-26. Tuo metu S. E. sunkiai sirgo, todėl teigia, kad jis negalėjo gauti ir skaityti nurodyto reikalavimo. S. E. buvusi sutuoktinė kartu su mirusiuoju negyveno, nebuvo mirusiojo šeimos narys, kadangi išsituokusi nuo 2008 m., teismo procesiniai dokumentai buvo adresuoti konkrečiai tik S. E., buvusiai S. E. sutuoktinei nebuvo nieko žinoma apie mirusiojo skolas. Atsižvelgdami į nurodytas aplinkybes, teigia, kad ieškovas neatliko jokių tinkamų veiksmų, kurie įgalintų tvirtinti, kad jis pareiškė reikalavimus atsakovams, kaip mirusiojo S. E. palikimą priėmusiems įpėdiniams, dėl palikėjo prievolės įvykdymo. Terminas kreditoriaus reikalavimas pareikšti prasidėjo 2014-12-07 ir baigėsi 2015-03-07, per šį laikotarpį atsakovai nebuvo tinkamai informuoti apie ieškovo skolinius reikalavimus, ieškovas termino pratęsti neprašo, todėl mano, kad ieškovas parado galimybę įgyvendinti savo teises prieš palikimą pagal turto apyrašą priėmusius įpėdinius. Be to, nurodė, kad ieškovo pateiktas vekselis neatitinka įstatymo reikalavimu. Jame nėra įrašytos vekselio išrašymo datos, konkrečios datos nenurodo ir pats ieškovas. Pateiktas dokumentas negali būti pripažintas kaip vekselis, jis nėra vertybinis popierius ir civilinių teisių objektas, jam netaikytinos teisės aktų, reglamentuojančių su vekseliais susijusius teisinius santykius, nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, pareiškimo bei patenkinimo tvarkos. Todėl iš esmės S. E. nėra kilusi pareiga pagal pateiktą vekselį, kaip pagal įstatymo reikalavimus atitinkantį vertybinį popierių.

8Atsakovų atstovė teismo posėdyje palaikė atsiliepime reiškiamą poziciją dėl ieškovo ieškinyje keliamų reikalavimų.

9Ieškinys atmestinas.

10Ieškovas pagal paprastąjį neprotestuotiną vekselį prašė priteisti solidariai iš atsakovų 43586 Lt, kas atitinka 12623,38 Eur.

11Atsakovai su ieškiniu nesutiko, nurodydami, jog vekselis, kurio pagrindu ieškovas grindžia savo skolinius reikalavimus, neturi paprastojo vekselio galios bei ieškovas praleido įstatyme numatytą terminą pareikšti reikalavimus palikimą priėmusiems įpėdiniams.

12Dėl vekselio kaip vertybinio popieriaus teisinės galios.

13Ieškovas teigia, kad skoliniai reikalavimai S. E. atsirado dėl 2014 m. S. E. išduoto paprastojo neprotestuotino vekselio, kurį Ieškovas prideda kartu su Ieškiniu. pateiktame vekselyje nėra įrašytos vekselio išrašymo datos. Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau - JPVĮ) 2 str. 1 d. apibrėžta vekselio sąvoka: „Vekselis - vertybinis popierius, kuris išrašomas šio įstatymo nustatyta tvarka ir kuriuo jį išrašęs asmuo be sąlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui pats arba įsako tai padaryti kitam. JPVĮ 77 straipsnis numato paprastojo vekselio rekvizitus ir formą. JPVJ 77 str. 1 d. 6 p. įtvirtinta, kad paprastajame vekselyje turi būti išrašymo vieta ir data. Nuo 2015-01-01 keistoje įstatymo 77 str. redakcijoje (2 d.) nurodyta, kad paprastasis vekselis, kurio suma didesnė, kaip trys tūkstančiai eurų, turi būti notarinės formos, jeigu vekselio davėjas yra fizinis asmuo. Ieškovas teigia, kad vekselis išduotas 2014 metais (atkreiptinas dėmesys - t.y. iki įstatyminio reglamentavimo įforminti vekselį notarine forma), pats aiškiai nenurodydamas konkrečios vekselio išrašymo datos, išskyrus metus. Tikėtina, jog vekselis išrašytas iki euro įvedimo.

14Pagal Lietuvoje nustatytą teisinį reglamentavimą vekselis yra vertybinis popierius ir civilinių teisių objektas (CK 1.97 straipsnio 1 dalis, 1.101 straipsnis). Įstatyme vekselis, kaip vertybinis popierius, apibrėžiamas kaip dokumentas, kuriuo jį išrašantis asmuo be išlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui pats arba įsako tai padaryti kitam (CK 1.105 straipsnio 1 dalis, ĮPVĮ) 2 straipsnio 1 dalis). Taigi vekselis yra dokumentas, kuriame įtvirtinta besąlygiška mokėjimo pareiga ir iš šios pareigos atsiradusi reikalavimo teisė. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas vekselio, kaip vertybinio popieriaus, teisinę prigimtį ir savybes, yra nurodęs, kad įstatymo nustatytas reikalavimas, jog vekselyje turi būti besąlyginis įsipareigojimas sumokėti jame nurodytą pinigų sumą (CK 1.105 straipsnio 1 dalis, ĮPVĮ 2 straipsnio 1 dalis, 3 straipsnio 2 punktas, 77 straipsnio 2 punktas), reiškia tai, kad vekselyje įtvirtinta mokėjimo prievolė ir iš jos atsiradusi reikalavimo teisė yra abstraktaus pobūdžio. Prievolės abstraktumas reiškia tai, kad: pirma, abstrakti prievolė yra savarankiška, t. y. jos nesieja teisinis ryšys su jos atsiradimo pagrindu; antra, abstrakčios prievolės subjektai negali remtis tokios prievolės atsiradimo pagrindo buvimu, jo galiojimu ar negaliojimu, reikalaudami vykdyti ar atsisakydami vykdyti pareigas, kilusias iš šios prievolės. Taigi, vekselyje įtvirtintos prievolės abstraktumas reiškia tai, kad ši prievolė nesusijusi teisiniu ryšiu su vekselio išdavimo pagrindu, t. y. tuo teisiniu santykiu (tam tikru sandoriu), dėl kurio vekselis buvo išrašytas. Skolininkas pagal vekselį, ginčydamas kreditoriaus reikalavimo teisę, gali reikšti prieštaravimus, kurie susiję su formaliais vekselio, kaip vertybinio popieriaus, trūkumais (jo rekvizitais) arba su tiesioginiais (asmeniniais) skolininko pagal vekselį ir pirmojo vekselio turėtojo santykiais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-311/2008). Atsakovai nurodo, jog išrašytas vekselis neturi vieno iš privalomo rekvizito, tai yra, išrašymo datos, todėl skolinis dokumentas neturi juridinės galios, turi būti pripažintas negaliojančiu kaip neatitinkantis imperatyvių įstatymo normų (CK 1.80 straipsnis). Nėra pagrindo vekselį pripažinti negaliojančiu ĮPVĮ78 straipsnio 1 dalies pagrindu, kaip neatitinkantį ĮPVĮ77 straipsnio 6 punkto reikalavimo dėl paprastąjį vekselį išrašančiojo asmens (paprastojo vekselio davėjo) nenurodytos išrašymo datos. Pagal ĮPVĮ 78 straipsnį (1999-09-13 įstatymo redakcija, galiojusi vekselio sudarymo metu), dokumentas, kuriame nėra nors vieno iš šio įstatymo 77 straipsnyje išvardytų rekvizitų, neturi paprastojo vekselio galios, išskyrus šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nurodytais atvejais. Pagal šią įstatymo normą dokumentas, kuriame nėra ĮPVĮ 77 straipsnio 6 punkte nustatyto rekvizito, neturi paprastojo vekselio galios. Tai reiškia, kad toks dokumentas nepripažįstamas kaip vekselis, jis nėra vertybinis popierius ir civilinių teisių objektas, jam netaikytinos ĮPVĮ ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių su vekseliais susijusius teisinius santykius, nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, pareiškimo bei patenkinimo tvarkos ir kt. Atkreiptinas dėmesys, jog teismų praktikoje pripažįstama, kad pripažinimas, jog atitinkamas dokumentas, kuriame jis įvardijamas kaip paprastasis vekselis, neturi paprastojo vekselio galios, savaime nereiškia, kad yra negaliojantis ar išnykęs tas sandoris, kurio pagrindu buvo išduotas nurodytas dokumentas. Jeigu skolininkas nėra įvykdęs sandorio, kurio pagrindu buvo išduotas nurodytas dokumentas, tai, esant ginčui teisme, kreditorius tokį dokumentą gali panaudoti įrodinėdamas atitinkamų prievolinių teisinių santykių egzistavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010).

15Dėl reikalavimo priteisti skolą.

16Todėl ieškovo pateiktas byloje paprastasis vekselis nėra vertybinis popierius ir civilinių teisių objektas, jam netaikytinos ĮPVĮ ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys su vekseliais susijusius teisinius santykius, nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, pareiškimo bei patenkinimo tvarkos. Tačiau savaime nereiškia, kad yra negaliojantis ar išnykęs sandoris, kurio pagrindu buvo išduotas nurodytas dokumentas. Ieškovo atstovė sutiko, kad ne visi rekvizitai nurodyti vekselyje. Paaiškino, kad tai paskolos raštelis.

17Vertinant vekselį kaip skolos raštelį, ieškovas nurodė, jog 2002-05-15 skolino S. E. 24000,-Lt. Šią aplinkybę patvirtina byloje pateiktas hipotekos lakštas (Tomas I/puslapis 106). Ieškovas taip pat nurodė, jog pinigai buvo skolinti buto pirkimui, o laiku negražinus, 2004-03-15 buvo pasirašyta paskolos sutartis 35000,-Lt. Ieškovas nurodė, jog realiai pinigai nebuvo perduoti, o padidinta negrąžinta skola ir pasirašytas nauja sutartis (Tomas I/puslapis 105). Ieškovas taip pat paaiškino, kad 2014 metų pavasarį buvo pasirašytas vekselis 43586,-Lt sumai (Tomas I/puslapis 5). Ieškovas vėl nurodė, jog pinigai realiai nebuvo perduoti, bet padidinta jau 35000,-Lt suma. Ieškovas taip pat nurodė, jog nuo 35000,-Lt S. E. buvo grąžinęs 5000,-Lt. Atsakovai paaiškino, kad apie S. E. skolas ieškovui nežinojo, buvo mokyklinio amžiaus, su tėvu artimai nebendravo. Liudytoja J. E. paaiškino, kad apie 2002 metus skolinosi S. E. iš ieškovo apie 40000,-Lt. Pardavus butą pinigus grąžino. Daugiau apie S. E. skolas ieškovui nieko nežino, o nuo 2008 metų santuoka nutraukta.

18Ieškovas nurodė, jog realia pinigai buvo skolinti tik 2002 metais, kai buvo įregistruota hipoteka. Kokiomis aplinkybėmis ir kodėl 2003-03-20 buvo išregistruota hipoteka, ieškovas negalėjo paaiškinti. Tikėtina, kad būdamas apdairus ir skolindamas pinigus pareikalavo iš skolininko užstato. Tikėtina, kad hipoteka išregistruota gražinus skolą arba ieškovas dėl neaiškių priežasčių sutiko išregistruoti hipoteką. Ieškovas nurodė, jog realiai nebuvo perduoti 43586,-Lt pagal vekselį, kuris šioje byloje kaip skolos raštelis. Paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita (LR CK 6.870 str. 1d.). Paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų perdavimo momento (LR CK 6.870 str. 2d.). Ieškovui nurodžius, kad pinigai nebuvo perduoti S. E., nelaikytina, kad buvo paskolinta 43586,-Lt, kas atititinka šiai dienai 12623,38 Eur.

19Dėl termino reikšti reikalavimą.

20Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Ieškovą atstovavo advokatė, atsakovus atstovavo advokato padėjėja, proceso šalys buvo tinkamai atstovaujamos.

21Atsakovai, atsiliepdami į ieškinį nurodė, kad ieškovas praleido terminą per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos pareikšti reikalavimus priėmusiems palikimą įpėdiniams, testamento vykdytojui arba palikimo administratoriui arba pareikšti teisme ieškinį dėl paveldimo turto (LR CK 5.63 str. 1 d.). S. E. mirė 2014-12-07. Todėl palikimo atsiradimo diena pagal CK 5.3. str. 1 d. nuostatas, yra 2014-12-07. Ieškovas pareikšti kreditorinį reikalavimą palikėjo S. E. įpėdiniams turėjo iki 2015-03-07. Atsakovai paveldėjo pagal turto apyrašą, kuris antstolės sudarytas 2015-02-19 (Tomas I/puslapis 41). Duomenų apie skolą ieškovui apyraše neužfiksuota. Kauno 26-asis notarų biuras taip pat neturėjo duomenų, jog yra kitų S. E. kreditorių, nei nurodyti apyraše. Ieškovas mano, kad liudytoja J. E. turėjo pranešti paveldėtojams apie skolą ieškovui. Atsakovų atstovė atkreipė dėmesį, jog ieškovas neprašo pratęsti termino pareikšti kreditoriniams reikalavimams. Ieškovo atstovė mano, kad pareiškimo pateikimas teismui yra laiku ir tinkamas pareiškimas dėl skolos paveldėtojams.

22Ieškovas apie S. E. mirtį neabejotinai aiškiai sužinojo iš teismo 2014-12-30 nutarties civilinėje byloje Nr. L2-28765-638/2014. Laikant kad ieškovas tikrai sužinojo apie S. E. mirtį, per tris mėnesius galėjo pranešti įpėdiniams apie skolinius reikalavimus iki 2015-03-30. Tokioje situacijoje rūpestingas ir apdairus kreditorius turėjo visas galimybes per tris mėnesius pranešti įpėdiniams apie savo skolinius reikalavimus. Buvusi S. E. sutuoktinė neturėjo pareigos pranešti apie velionio skolas. Ieškinys teisme priimtas 2016-05-16. Ieškovas neprašo pratęsti termino pareikšti kreditoriniams reikalavimams, todėl laikytina, kad terminas yra praleistas.

23Todėl ieškinys atmestinas kaip neįrodytas bei pareikštas praleidus trijų mėnesių terminą nuo palikimo atsiradimo dienos pareikšti reikalavimus priėmusiems palikimą įpėdiniams.

24Dėl bylinėjimosi išlaidų.

25Pagal bendrą principą dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo civiliniame procese – bylą laimėjusiai šaliai atlyginamos jos išlaidos, kurių ji turėjo siekdama apginti pažeistą teisę teisme. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymą reglamentuojančios normos turi ir prevencinį pobūdį – proceso dalyviai skatinami ieškoti kompromiso, nereikšti nepagrįstų ieškinių, pasinaudoti alternatyviais ginčo sprendimo būdais ir pan. Iš CPK normų, reglamentuojančių bylinėjimosi išlaidų paskirstymą akivaizdu, kad bylinėjimosi išlaidų paskirstymas šiuo atveju priklauso nuo šalių elgesio procese. Bylinėjimosi išlaidų atlyginimo srityje svarbią reikšmę turi kaltė (atsakomybė) dėl proceso. Pagal ją sprendžiama, kam turėtų tekti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo našta. Atsakomybė ir kaltė dėl bylinėjimosi išlaidų nustatoma pagal procesinius šalių santykius, jų procesinį elgesį, t. y. vertinamas bylinėjimosi išlaidų priežastingumas, šalių apdairumas ir rūpestingumas, atliekant procesinius veiksmus, tarp jų ir paduodant ieškinį.

26Teismas sprendžia, kad ieškovui atsakovams pareiškus ieškinį, jie buvo priversti kreiptis dėl kvalifikuotos teisinės pagalbos, siekiant apginti savo teises bei teisėtus interesus. Neturinčiam teisinio išsilavinimo asmeniui tinkamai atlikti šiuos veiksmus yra sudėtinga. Atsakovų atstovai advokatai atliko veiksmus, reikalingus tinkamai pasiruošti atstovauti savo klientus teisme, parengti procesinius dokumentus, dalyvauti teismo posėdžiuose. Pagal teismui pateiktus dokumentus išlaidos už teisinę pagalbą sudaro 605,00 Eur (b. l. 44-47). Teismas sprendžia, kad atsakovų patirtos išlaidos už teisines paslaugas yra adekvačios bylos sudėtingumui bei nepažeidžia 2004-04-02 LR Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalių dydžių. Atsižvelgiant į tai, ieškinį atmetus, iš ieškovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos atsakovų R. E. ir D. E. naudai – po 302,50 Eur už teisinę pagalbą (LR CPK 93 str., 98 str.).

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 185 straipsniu, 186 straipsniu, 263 straipsniu, 270 straipsniu, teismas

Nutarė

28Ieškinį atmesti.

29Priteisti iš ieškovo J. T., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Kaunas, 302,50Eur (trys šimtai du Eur, 00 ct) už teisinę pagalbą atsakovo D. E., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Kaunas, naudai.

30Priteisti iš ieškovo J. T., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Kaunas, 302,50Eur (trys šimtai du Eur, 00 ct) už teisinę pagalbą atsakovo R. E., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Kaunas, naudai.

31Sprendimas apeliaciniu skundu per 30 d. gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Artūras Šafronas, Sekretoriaujant Aistei... 2. Teismas... 3. Ieškovas ieškiniu prašė priteisti solidariai iš atsakovų 12623,38 Eur, 5... 4. Ieškovas ieškinyje nurodė ir teismo posėdyje paaiškino, kad 2014 m. S. E.... 5. Ieškovo atstovė teismo posėdyje palaikė ieškinyje reiškiamus... 6. Atsakovai atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašė... 7. Atsakovai atsiliepime į ieškinį nurodė ir teismo posėdžio metu... 8. Atsakovų atstovė teismo posėdyje palaikė atsiliepime reiškiamą poziciją... 9. Ieškinys atmestinas.... 10. Ieškovas pagal paprastąjį neprotestuotiną vekselį prašė priteisti... 11. Atsakovai su ieškiniu nesutiko, nurodydami, jog vekselis, kurio pagrindu... 12. Dėl vekselio kaip vertybinio popieriaus teisinės galios.... 13. Ieškovas teigia, kad skoliniai reikalavimai S. E. atsirado dėl 2014 m. S. E.... 14. Pagal Lietuvoje nustatytą teisinį reglamentavimą vekselis yra vertybinis... 15. Dėl reikalavimo priteisti skolą.... 16. Todėl ieškovo pateiktas byloje paprastasis vekselis nėra vertybinis... 17. Vertinant vekselį kaip skolos raštelį, ieškovas nurodė, jog 2002-05-15... 18. Ieškovas nurodė, jog realia pinigai buvo skolinti tik 2002 metais, kai buvo... 19. Dėl termino reikšti reikalavimą.... 20. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia... 21. Atsakovai, atsiliepdami į ieškinį nurodė, kad ieškovas praleido terminą... 22. Ieškovas apie S. E. mirtį neabejotinai aiškiai sužinojo iš teismo... 23. Todėl ieškinys atmestinas kaip neįrodytas bei pareikštas praleidus trijų... 24. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 25. Pagal bendrą principą dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo civiliniame... 26. Teismas sprendžia, kad ieškovui atsakovams pareiškus ieškinį, jie buvo... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu,... 28. Ieškinį atmesti.... 29. Priteisti iš ieškovo J. T., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Kaunas, 302,50Eur (trys... 30. Priteisti iš ieškovo J. T., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Kaunas, 302,50Eur (trys... 31. Sprendimas apeliaciniu skundu per 30 d. gali būti skundžiamas Kauno apygardos...