Byla 2-110-192/2012
Dėl statybos leidimo panaikinimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Milda Remeikienė, sekretoriaujant Irmai Daukšaitei, dalyvaujant ieškovo Kauno apygardos prokuratūros atstovui prokurorui Valentinui Aleknai, dalyvaujant atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovei Vladai Banevičienei, nedalyvaujant atsakovo UAB „( - )“ atstovui, dalyvaujant trečiojo asmens UAB „( - )“ atstovui advokatui Linui Viliui, dalyvaujant trečiojo asmens UAB „( - )“ atstovui advokatui Jurgiui Kaušiniui, dalyvaujant trečiojo asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovei Jolantai Garmuvienei, nedalyvaujant trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos atstovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo ieškinį atsakovams Kauno miesto savivaldybės administracijai, UAB „( - )“ ir tretiesiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie žemės ūkio ministerijai, UAB „( - )“, UAB „( - )“, Valstybinei teritorijų planavimo statybos inspekcijai prie Aplinkos apsaugos ministerijos dėl statybos leidimo panaikinimo,

Nustatė

2Ieškovas Kauno apygardos prokuratūra 2012-06-18 patikslintu ieškiniu prašo Kauno miesto apylinkės teismo panaikinti Kauno apskrities viršininko administracijos 2009-08-27 statybos leidimą Nr. SL-NR-49/1 (III t., b.l. 3-10).

3Ieškinyje nurodė, kad 2010 m. birželio 7 d. Kauno apygardos prokuratūroje gautas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos Ministerijos 2010-06-01 raštas Nr. (2.34)2D-6252 „Dėl viešojo intereso gynimo". Rašte nurodomos aplinkybės, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau - Inspekcija) su 2010-02-18 prašymu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydama panaikinti: 1) Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Urbanistikos skyriaus 2008-08-21 išduotą projektavimo sąlygų sąvadą Nr. S-40-6-1204 degalinės rekonstravimui; 2) Kauno miesto savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos 2009-08-12/13 posėdžio protokole Nr. 40-10-SK.391/2 priimtą sprendimą išduoti statybos leidimą degalinės rekonstravimui; 3) Kauno apskrities viršininko administracijos 2009-08-27 išduotą statybos leidimą Nr. SL-NR-49/1 degalinės rekonstravimui. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010-05-07 sprendimu (administracinė byla Nr. 1-1282-331/2010) Inspekcijos prašymą tenkino iš dalies ir panaikino Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Urbanistikos skyriaus 2008-08-21 išduotą projektavimo sąlygų sąvadą Nr. S-40-6-1204 ir Kauno miesto savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos 2009-08-12/13 posėdžio protokole Nr. 40-10-SK.39112 priimtą sprendimą išduoti statybos leidimą. Prašymą dalyje dėl Kauno apskrities viršininko administracijos išduoto 2009-08-27 statybos leidimo Nr. SL-NR-49/1 degalinės rekonstravimui Vilniaus apygardos administracinis teismas paliko nenagrinėtą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011-03-28 nutartimi administracinėje byloje A-525-857/2011 išnagrinėjęs atsakovų Kauno miesto savivaldybės administracijos ir trečiojo suinteresuoto asmens UAB „SG Dujos" apeliacinius skundus Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010-05-07 sprendimą administracinėje byloje 1-1282-331/2010 paliko nepakeistą. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos Ministerijos prašė administracinio teismo panaikinti Kauno apskrities viršininko administracijos išduotą statybos 2009-08-27 leidimą Nr. SL-NR-49/1 degalinės rekonstravimui, tačiau Vilniaus apygardos administracinis teismas įvertinęs aukščiau nurodytų teisės aktų nuostatas, nustatė, kad Inspekcija siekia panaikinti jos pačios administracinį aktą. Teismas konstatavo, jog inicijavimas kaip subjekto teisė kreiptis į teismą dėl atitinkamo akto panaikinimo galimas tik tuomet, jei tam subjektui tokią teisę nustato specialus įstatymas. Be to, teismas patvirtino, jog jei specialiame įstatyme tokios teisės nėra, o sprendimas turi būti panaikintas teismine tvarka, tokio sprendimo nuginčijimo inicijavimas reiškia informacijos pateikimą subjektui, turinčiam teisę kreiptis į teismą dėl tokio sprendimo panaikinimo. Teismas konstatavo, kad atsakovas ir pareiškėjas byloje sutampa (Inspekcija skundžia savo sprendimą), todėl skundą dalyje dėl statybos leidimo panaikinimo paliko nenagrinėtu. Kadangi panaikintas Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Urbanistikos skyriaus 2008-08-21 išduotas projektavimo sąlygų sąvadas Nr. S-40-6-1204 ir jo pagrindu Kauno miesto savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos 2009-08-12/13 posėdžio protokole Nr. 40-10-SK.391/2 priimtas sprendimas išduoti statybos leidimą, todėl šių Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010-05-07 sprendimu panaikintų administracinių sprendimų pagrindu išduotas Kauno apskrities viršininko administracijos 2009-08-27 statybos leidimas Nr. SL-NR-49/1 degalinės rekonstravimui taip pat yra naikintinas, nes iš ne teisės, teisė atsirasti negali. (III t., b.l. 3-10).

4Bylos nagrinėjimo iš esmės metu ieškovo atstovas prašė ieškinį tenkinti jame išdėstytais argumentais.

5Atsakovas UAB „( - )“ atsiliepime nurodė, kad iki prasidedant teisminiams ginčams dėl Kauno apskrities viršininko administracijos 2009-08-27 išduoto statybos leidimo Nr.SL-NR-49/1 teisėtumo, pagal paminėtą statybos leidimą bendrovės teritorijoje buvo pradėti statybos darbai ir įrengta (pastatyta) 112 metrų dujotiekio tinklų. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010-08-24 nutartimi (administracinė byla Nr.1-2929-580/2010) buvo laikinai sustabdytas leidimo rekonstruoti degalinę galiojimas ir uždrausta vykdyti statybos darbus pagal išduotą statybos leidimą. UAB „( - )", vykdydama teismo nutartį, sustabdė visus darbus pagal ginčijamą statybos leidimą. Užsitęsus teisminiam bylos nagrinėjimui, negalėdama vykdyti degalinės rekonstrukcijos statybos darbus, UAB „( - )" atsisakė planuotų statybos darbų pagal 2009-08-27 išduotą statybos leidimą. Buvo nuspręsta apsiriboti seno degalinės pastato (veikiančio nuo 1988 metų) kapitaliniu remontu. Susidarius tokiai situacijai, pagal ginčijamą statybos leidimą anksčiau atlikti darbai tapo nereikalingi. Todėl, 2012-03-15, dalyvaujant (fiksuojant faktines aplinkybes) antstoliui Valdui Zubinui, UAB „( - )" teritorijoje buvo nugriauti (išardyti) 112 metrų dujotiekio tinklų, įrengtų pagal 2009-08-27 išduotą statybos leidimą degalinės rekonstrukcijai Nr.SL-NR-49/1, ir sutvarkyta statybos vietą. Tokiu būdu, kaip teisingai pažymėta patikslintame ieškinyje, reikalavimas dėl statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą pasekmių pašalinimo yra UAB „( - )" įvykdytas. Atsisakius planų vykdyti statybos darbus pagal Kauno apskrities viršininko administracijos 2009-08-27 išduotą statybos leidimą degalinės rekonstrukcijai Nr.SL-NR-49/1, ir pašalinus statybos pasekmes (sutvarkius statybvietę), UAB „( - )" neprieštarauja, kad Kauno apskrities viršininko administracijos 2009-08-27 išduotas statybos leidimas Nr.SL-NR-49/1 degalinės rekonstrukcijai būtų panaikintas (III t., b.l. 23-24).

6Atsakovas UAB „( - )“ prašė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, palaikė poziciją išdėstytą atsiliepime ( III t., b.l.48).

7Atsakovė Kauno miesto savivaldybė atsiliepime nurodė, kad UAB „( - )“ raštu Nr. 02-438 kreipėsi į Kauno miesto savivaldybės administraciją su prašymu panaikinti jai išduotą Statybos leidimą. Rašte nurodoma, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 7 d. sprendimu (administracinė byla Nr. 1-1282-331/2010) panaikinus Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Urbanistikos skyriaus 2008 m. rugpjūčio 21 d. išduotą projektavimo sąlygų sąvadą Nr. S-40-6-1204 ir Kauno miesto savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos 2009 m. rugpjūčio 12-13 d. posėdžio protokole Nr. 40-10-SK.391/2 priimtą sprendimą išduoti statybos leidimą, kurių pagrindu buvo išduotas Statybos leidimas, UAB „( - )" nemato galimybės toliau vykdyti statybos darbus pagal ginčijamą Statybos leidimą, todėl pašalino pagal Statybos leidimą atliktus darbus. Kauno miesto savivaldybės administracijos buvo prašoma panaikinti Statybos leidimą, tačiau šiuo metu galiojančios LR statybos įstatymo nuostatos nenumato galimybės viešojo administravimo subjektui panaikinti statybą leidžiančio dokumento administracine tvarka. Įstatymo 23 str. 29 d. numatyti atvejai, jog statybą leidžiančio dokumento galiojimas gali būti panaikintas teismo sprendimu ( (1) jeigu jis išduotas neteisėtai; (2) jeigu asmuo, kuriam išduotas statybą leidžiantis dokumentas, nebeatitinka šio Įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimų). Taigi, įstatyme yra pateiktas baigtinis sąrašas atvejų, kada statybą leidžiantis dokumentas gali būti panaikintas, ir tik viena institucija, turinti teisę jį panaikinti - teismas. Nors Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai" 49.3 punkte nurodyta, kad statybą leidžiantis dokumentas IS „Infostatyba" pažymimas negaliojančiu asmens, kurio vardu išduotas statybą leidžiantis dokumentas, prašymu, mano, kad ši teisės akto nuostata nesuteikia teisės priimti sprendimo pripažinti statybą leidžiantį dokumentą negaliojančiu. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas analogiškus ginčus, yra pasisakęs, jog aukštesnės galios teisės norma turi viršenybę prieš žemesnės galios teisės normą, todėl statybos techniniu reglamentu, kuris yra žemesnės galios teisės aktas, negali būti numatyti papildomi atvejai, kada statybos leidimas netenka galios, tuo tarpu nei LR statybos įstatymas, nei joks kitas įstatymas nesuteikia teisės statybos leidimą panaikinti pačiam jį išdavusiam subjektui (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011-06-27 nutartis adm. byloje Nr. A525-2380/2011). Apie tai UAB „( - )" buvo informuota Kauno miesto savivaldybės administracijos 2012 m. gegužės 11 d. raštu Nr. (A27V1248)-R-2264. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir įvertinant tai, kad pati statytoja UAB „( - )" pareiškė prašymą panaikinti Statybos leidimą, atsakovė neprieštarauja patikslinto ieškinio reikalavimo tenkinimui, jei su tokiu reikalavimu sutiks tretysis asmuo - statytoja UAB „( - )"; jai nesutikus, prašo patikslintą ieškinį atmesti.

8Atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovė per teismo posėdį nurodė, kad su ieškinio reikalavimais sutinka, nurodė, kad ieškovo nurodyti trūkumai buvo konstatuoti Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendime, todėl jų kvestionuoti negalima. Paaiškino, kad pats statytojas yra kreipęsis su prašymu panaikinti šį statybos leidimą, nes nenumato vykdyti naujų statybos darbų ir ketina likviduoti jau atliktus darbus. Tačiau nei teisės aktai, nei teismų praktika nenumato galimybės pačiai Kauno miesto savivaldybės administracijai panaikinti išduotą statybos leidimą (III t., b.l. 70).

9Trečiojo asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atsiliepime prašoma tenkinti ieškinį ir panaikinti 2009-08-27 statybos leidimą Nr. SL-NR-49/1. Nurodoma, kad Sąvado išdavimas ir NSK sprendimas tai dalis savarankiškos ir vientisos administracinės procedūros (statybos leidimo išdavimo), kuri prasideda statytojo (užsakovo) nustatytos formos prašymo bei kitų dokumentų pateikimu ir pasibaigia statybos leidimo išdavimu. Sąvado išdavimas ir vėliau priimtas teigiamas NSK sprendimas sudaro prielaidas atlikti tolimesnį veiksmą - išduoti statybos leidimą, kuriuo įtvirtinamas konkretus administracinės procedūros pabaigos rezultatas. Kaip ir bet kuris individualus administracinis aktas, statybos leidimas administracinio teismo gali būti panaikintas pripažinus jį neteisėtu iš esmės, t. y. savo turiniu prieštaraujančiu aukštesnės galios teisės aktams, neteisėtu dėl to, kad jį priėmė nekompetentingas administravimo subjektas, ar (ir) neteisėtu dėl to, kad jį priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 str. 1 d.). Taigi, vienas statybos leidimo panaikinimo pagrindų yra administracinės procedūros, kurios pabaigoje priimamas šis galutinis aktas, metu padaryti atitinkami pažeidimai. Nustačius, kad Nuolatinė statybos komisija negalėjo priimti sprendimo išduoti statybos leidimą, ginčijamas statybos leidimas turi būti panaikintas - ex iniuria non oritur ius (lot. - iš neteisės negali atsirasti teisė) (Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo 2011 m. rugsėjo mėn. 26 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-662-1472-11 Administracinė jurisprudencija 22, p. 262-27). Ginčo atveju tiek Sąvadas, tiek NSK sprendimas jau yra panaikinti įsiteisėjusiu teismo sprendimu, todėl procedūrą, kurios pabaigoje buvo išduotas šioje byloje ieškovo ginčijamas Leidimas, pripažinus neteisėta ir pažeidžiančia teisės aktų reikalavimus, galutinis šios administracinės procedūros sprendimas - Leidimas taip pat pripažintinas neteisėtu ir naikintinas (III t., b.l. 25-27).

10Teisme Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovė nurodė, kad palaiko ieškinį ir prašo jį tenkinti atsiliepime išdėstytais motyvais.

11Trečiojo asmens UAB „( - )“ atstovas ieškinio tenkinimo klausimą paliko teismo nuožiūrai. Teisme paaiškino, kad, jo manymu, administraciniai teismai priėmė neteisėtus sprendimus, kadangi ginčo statyba laikytina degalinės rekonstrukcija, o ne nauja statyba, o tais atvejais kai nekeičiamas teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimas detalusis planas nereikalingas (III t., b.l. 70-71).

12Trečiojo asmens UAB „( - )“ atsiliepime prašo tenkinti ieškovo patikslintą ieškinį - panaikinti Kauno apskrities viršininko administracijos 2009-08-07 išduotą statybos leidimą Nr. SL-NR-49 degalinės rekonstravimui. Nurodė, kad prašomas panaikinti Statybos leidimas buvo priimtas kitų administracinių aktų 2008-08-21 Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Urbanistikos skyriaus išduoto UAB „( - )" projektavimo sąlygų sąvado Nr. S-40-6-1204 degalinės rekonstrukcijai ir Kauno miesto savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos 2009-08-12/13 posėdžio protokole Nr. 40-110-812391/2 priimto sprendimo išduoti statybos leidimą degalinės rekonstravimui pagrindu. Šių administracinių aktų neteisėtumas buvo konstatuotas 2010-05-07 Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimu administracinėje byloje Nr. 1-1282-331/2010. Šiame sprendime nurodytos aplinkybės, patvirtinančios Projektavimo sąlygų sąvado ir Sprendimo išduoti statybos leidimą neteisėtumą turi esminės reikšmės įrodinėjant pačio Statybos leidimo, kaip administracinio akto, neteisėtumą šioje byloje, nes neteisėtų administracinių aktų pagrindu išduotas kitas administracinis aktas (statybos leidimas) prieštarauja imperatyvioms įstatymų ir poįstatyminių aktų normoms, todėl naikintinas. Pažymi, kad atsižvelgiant į tai, kad Statybos leidimas buvo išduotas nesilaikant teisės norminių aktų reikalavimus dėl teritorijų detalaus planavimo procedūrų, kartu buvo pažeistos ir trečiojo asmens teisės. UAB "( - )" priklausantis žemės sklypas ribojasi su UAB "( - )" valdomu žemės sklypu, kuriame, remiantis ginčijamu Statybos leidimu, siekiama pastatyti dujų kolonėlę ir kompresorinę, todėl tretysis asmuo turi tiesioginį interesą dalyvauti teritorijų planavimo procese ir pareikšti savo nuomonę dėl naujos statybos poveikio aplinkai ir gyventojams. (III t., b.l. 19-22).

13Trečiojo asmens UAB „( - )“ atstovas teisme prašė tenkinti ieškinį.

14Trečiasis asmuo Nacionalinei žemės tarnybai prie žemės ūkio ministerijos atstovas prašė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, atsiliepimo nepateikė ( III t., b.l. 64, 65).

15Ieškinys tenkintinas visiškai.

16Teismas nustatė, kad ieškovas Kauno apygardos prokuratūra 2011-05-25 patikslintu prašymu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydama panaikinti Kauno apskrities viršininko administracijos 2009-08-27 statybos leidimą Nr. SL-NR-49/1 ir įpareigoti statytoją pašalinti statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinius, t.y per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, teismo nustatytų kaltų asmenų lėšomis pašalinti žemės sklype kadastriniu Nr. 1901/0041:15 įrengtų (pastatytų) 112 metrų dujotiekio tinklų, bei sutvarkyti statybvietę (II t., b.l. 69-75). 2011-05-26 nutartimi Vilniaus apygardos administracinis teismas administracinę bylą pagal teismingumą perdavė nagrinėti Kauno miesto apylinkės teismui ( II t., b.l. 84-85).

17Bylą nagrinėjant Kauno miesto apylinkės teisme 2012 m. gegužės 15 d. teismo posėdžio metu atsakovas UAB „( - )" pateikė antstolio Valdo Zubino 2012-03-15 surašytą faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą Nr. 0137/12/13, kuriame konstatuota, kad 2012-03-15 žemės sklype kadastriniu Nr. 1901/0041:15, esančiame Raudondvario pl. 105, Kaune pagal Kauno apskrities viršininko administracijos 2009-08-27 statybos leidimą Nr. SL-NR-49/1 įrengti (pastatyti) 112 metrų dujotiekio tinklai išardyti (nugriauti), bei sutvarkyta statybvietė.

18Paaiškėjus šioms aplinkybėms, 2012-06-18 patikslintu ieškiniu Kauno apygardos prokuratūra palaikė tik pirmąjį reikalavimą ir prašo teismo panaikinti Kauno apskrities viršininko administracijos 2009-08-27 statybos leidimą Nr. SL-NR-49/1.

19CPK 182 str. 1 d. 2 p. numatyta, kad nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvaujantiems byloje asmenims (prejudiciniai faktai).

20Teismas sutinka su ieškovo argumentais, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo įsiteisėjusiajame sprendime nustatytos aplinkybės turi prejudicinę reikšmę sprendžiant panaikintų administracinių aktų pasekoje Kauno apskrities viršininko administracijos išduotą statybos 2009-08-27 leidimo Nr. SL-NR-49/1 degalinės rekonstravimui teisėtumo klausimą.

21Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010-05-07 sprendimu (administracinė byla Nr. 1-1282-331/2010) konstatavo (Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011-03-28 nutartimi administracinėje byloje A-525-857/2011 išnagrinėjęs atsakovų Kauno miesto savivaldybės administracijos ir trečiojo suinteresuoto asmens UAB „SG Dujos" apeliacinius skundus su pirmos instancijos teismo nuomone sutiko) kelis Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimus išduodant ginčo statybą atsakovui UAB „( - )“ leidžiančius administracinius aktus:

22pirma, Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Urbanistikos skyriaus 2008-08-21 išduotas projektavimo sąlygų sąvadas Nr. S-40-6-1204 degalinės rekonstravimui ir Kauno miesto savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos 2009-08-12/13 posėdžio protokole Nr. 40-10-SK.391/2 priimtas sprendimas išduoti statybos leidimą degalinės rekonstravimui, atsakovo UAB „( - )“ pateiktų dokumentų pagrindu negalėjo būti išduoti tik rekonstrukcijai, nes dalis atsakovo UAB „( - )“ planuotų statybos darbų vertintina kaip nauja statyba;

23antra, nesilaikant Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio 1 dalies, administraciniai aktai išduoti neesant nustatyta tvarka parengto ir patvirtinto žemės sklypo, kadastriniu Nr. 1901/0041:15, esančio Raudondvario pl. 105, Kaunas, detalaus plano;

24trečia, vadovaujantis STR „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas" 23.4 punktu, tuo atveju, jeigu valstybinėje žemėje numatoma statyti susisiekimo komunikacijas ar inžinerinius tinklus ir jų funkcionavimui būtinus kitus statinius, būtina gauti apskrities viršininko ar jo įgaliotos institucijos raštišką sutikimą. Teismas padarė išvadą, kad UAB „( - )" nepateikė tinkamo apskrities viršininko sutikimo STR „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas" 23.4 punkto prasme;

25be to, valstybinės žemės sklypo, esančio Raudondvario pl. 105, Kaunas, nuomos teisė ir jame esantys UAB „( - )“ statiniai nuo 2004-07-28 įkeisti Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankui, todėl norint statyti naujus statinius šiame žemės sklype bei norint nugriauti ar pakeisti (rekonstruoti) įkeistus statinius, būtina gauti hipotekos kreditoriaus, šiuo atveju, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko sutikimą.

26Nurodytos aplinkybės Vilniaus apygardos administraciniam teismui (administracinė byla Nr. 1-1282-331/2010) sudarė pagrindą naikinti administracinius aktus - Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Urbanistikos skyriaus 2008-08-21 išduotą projektavimo sąlygų sąvadą Nr. S-40-6-1204 degalinės rekonstravimui ir Kauno miesto savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos 2009-08-12/13 posėdžio protokole Nr. 40-10-SK.391/2 priimtą sprendimą išduoti statybos leidimą degalinės rekonstravimui, kuriais, pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, UAB „( - )" suteikta teisė atlikti degalinės rekonstrukciją.

27Vilniaus administracinis teismas 2010-05-07 sprendimu (administracinė byla Nr. 1-1282-331/2010) reikalavimą panaikinti Kauno apskrities viršininko administracijos 2009-08-27 išduotą statybos leidimą Nr. SL-NR-49/1 degalinės rekonstravimui, vadovaudamasis ABTĮ 103 str. 3 p. paliko nenagrinėtą, laikydamas, kad skundas paduotas suinteresuoto asmens vardu neįgalioto vesti bylą asmens. Teismas nurodė, kad šį reikalavimą gindamas viešąjį interesą teismui privalo pateikti prokuroras, tuo tarpu Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos tokios teisės neturi, kadangi reikalavimas panaikinti Kauno apskrities viršininko administracijos išduotą statybos 2009-08-27 leidimą Nr. SL-NR-49/1 degalinės rekonstravimui, yra prašymas panaikinti jos pačios išduotą administracinį aktą, o tokiu būdu atsakovas ir pareiškėjas byloje sutampa.

28Pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje ginčijamas administracinis aktas - Kauno apskrities viršininko administracijos 2009-08-27 išduotas statybos leidimas Nr. SL-NR-49/1 degalinės rekonstravimui - yra galutinis dokumentas suteikiantis teisę statytojui pradėti statybą.

29Atkreiptinas dėmesys, kad pagal ginčijamo statybos leidimo išdavimo metu (nuo 2007 m. gegužės 19 d. iki 2009 m. rugsėjo 1 d.) galiojusio Statybos įstatymo 23 straipsnio 6 dalį statybos leidimui gauti statytojas savivaldybės administracijos direktoriui turėjo pateikti, be kitų dokumentų, statinio projektą. Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje buvo nustatyta, kad statinio projektas rengiamas vadovaujantis šiuo ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais bei normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais; privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais. Pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 30 dalį vienas privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų yra statinio projektavimo sąlygų sąvadas. Pagal Statybos įstatymo 23 straipsnio 6 dalį statytojo pateikti dokumentai toliau perduodami Nuolatinei statybos komisijai, kuri privalo patikrinti ir nustatyti, ar statinio projektas, be kitų reikalavimų, atitinka projektavimo sąlygų sąvado reikalavimus. Komisija protokolu įformina statinio projekto patikrinimo rezultatus ir sprendimu nurodo savivaldybės administracijos direktoriui išduoti statytojui (užsakovui) jo prašomą statybos leidimą ar jo neišduoti. Kai statybos leidimą išduoda apskrities viršininko administracija, Nuolatinės statybos komisijos protokolas perduodamas jai (LR Statybos įstatymo 23 str. 11 d.).

30Esant šiam įstatyminiam reglamentavimui, teismas sutinka su ieškovo argumentu, kad įsiteisėjusiu 2010-05-07 Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimu panaikinus Projektavimo sąlygų sąvadą, bei Nuolatinės statybos komisijos Protokolinį sprendimą, naikintinas ir šių administracinių sprendimų pagrindu išduotas Kauno apskrities viršininko administracijos 2009-08-27 statybos leidimas Nr. SL-NR-49/1 išduotas degalinės rekonstravimui, nes iš neteisėtumo negali kilti jokia teisė (ex injuria ius non oritur).

31Teismas įvertinęs bylos medžiagą, atsižvelgdamas į Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendime (adm. b. Nr. 1-1282-331/2010) ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011-03-28 nutartyje (administracinėje byloje A-525-857/2011) nustatytus prejudicinius faktus, konstatuoja, kad šioje byloje ginčijamas Kauno apskrities viršininko administracijos 2009-08-27 statybos leidimas Nr. SL-NR-49/1 išduotas degalinės rekonstravimui yra neteisėtas iš esmės, t. y. savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams, todėl naikintinas (pagal įstatymo analogiją LR ABTĮ 89 str. 1 d. 2 p.).

32Teismas, vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 263, 265, 268- 270 straipsniais,

Nutarė

33Ieškinį tenkinti visiškai.

34Panaikinti Kauno apskrities viršininko administracijos 2009-08-27 statybos leidimą Nr. SL-NR-49/1 išduotą degalinės, esančios Raudondvario pl. 105, Kaune, žemės sklype kadastriniu Nr. 1901/0041:15, rekonstravimui.

35Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Milda Remeikienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovas Kauno apygardos prokuratūra 2012-06-18 patikslintu ieškiniu prašo... 3. Ieškinyje nurodė, kad 2010 m. birželio 7 d. Kauno apygardos prokuratūroje... 4. Bylos nagrinėjimo iš esmės metu ieškovo atstovas prašė ieškinį tenkinti... 5. Atsakovas UAB „( - )“ atsiliepime nurodė, kad iki prasidedant teisminiams... 6. Atsakovas UAB „( - )“ prašė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, palaikė... 7. Atsakovė Kauno miesto savivaldybė atsiliepime nurodė, kad UAB „( - )“... 8. Atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovė per teismo... 9. Trečiojo asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos... 10. Teisme Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos... 11. Trečiojo asmens UAB „( - )“ atstovas ieškinio tenkinimo klausimą paliko... 12. Trečiojo asmens UAB „( - )“ atsiliepime prašo tenkinti ieškovo... 13. Trečiojo asmens UAB „( - )“ atstovas teisme prašė tenkinti ieškinį.... 14. Trečiasis asmuo Nacionalinei žemės tarnybai prie žemės ūkio ministerijos... 15. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 16. Teismas nustatė, kad ieškovas Kauno apygardos prokuratūra 2011-05-25... 17. Bylą nagrinėjant Kauno miesto apylinkės teisme 2012 m. gegužės 15 d.... 18. Paaiškėjus šioms aplinkybėms, 2012-06-18 patikslintu ieškiniu Kauno... 19. CPK 182 str. 1 d. 2 p. numatyta, kad nereikia įrodinėti aplinkybių,... 20. Teismas sutinka su ieškovo argumentais, kad Vilniaus apygardos administracinio... 21. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010-05-07 sprendimu... 22. pirma, Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento... 23. antra, nesilaikant Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 22... 24. trečia, vadovaujantis STR „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas" 23.4... 25. be to, valstybinės žemės sklypo, esančio Raudondvario pl. 105, Kaunas,... 26. Nurodytos aplinkybės Vilniaus apygardos administraciniam teismui... 27. Vilniaus administracinis teismas 2010-05-07 sprendimu (administracinė byla Nr.... 28. Pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje ginčijamas administracinis aktas -... 29. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal ginčijamo statybos leidimo išdavimo metu... 30. Esant šiam įstatyminiam reglamentavimui, teismas sutinka su ieškovo... 31. Teismas įvertinęs bylos medžiagą, atsižvelgdamas į Vilniaus apygardos... 32. Teismas, vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 263, 265, 268- 270 straipsniais,... 33. Ieškinį tenkinti visiškai.... 34. Panaikinti Kauno apskrities viršininko administracijos 2009-08-27 statybos... 35. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...