Byla e2-11811-911/2019
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Kristina Serdiukienė,

2rašytinio proceso tvarka už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Marino grupė“ ieškinį atsakovui V. K. dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo 600 Eur (šešių šimtų eurų) skolą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, 15 Eur (penkiolikos eurų) žyminio mokesčio, 180 Eur (vieno šimto aštuoniasdešimties eurų) išlaidų už teisines advokato paslaugas.

5Atsakovui apie iškeltą civilinę bylą bei ieškovės reikalavimus pranešta tinkamai – Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 121 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. Atsiliepimas į ieškinį per teismo nustatytą terminą ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Ieškovė ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimo į ieškinį. CPK nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovės prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

6Esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

7Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad, pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

8Teismas

konstatuoja:

9Atlikus formalų įrodymų vertinimą nustatyta, kad 2019 m. sausio 31 d. atsakovas ieškovei išdavė paprastąjį neprotestuotiną vekselį, kuriuo atsakovas įsipareigojo iki 2019 m. liepos 31 d. besąlygiškai sumokėti ieškovei 600 Eur. Atsakovas laiku prisiimto įsipareigojimo neįvykdė ir nesumokėjo ieškovei 600 Eur. Ieškovė 2019-08-01 atsakovui registruotu paštu išsiuntė raginimą dėl vekselio apmokėjimo. Ieškovė kreipėsi į notarą dėl vykdomojo rašto išdavimo, tačiau gavo atsakymą, jog notaras vykdomojo rašto išduoti UAB „Marino grupė“ negali, nes pateiktuose dokumentuose dviprasmiškai nurodytas vekselio turėtojas: prašymą atlikti vykdomąjį įrašą, kaip vekselio turėtojas, pateikė UAB „Marino grupė“, tačiau vekselyje nurodyta, kad vekselio davėjas pinigus turi sumokėti tiesiogiai UAB „Marino grupė“ direktoriui, nurodant jo vardą, kitus duomenis. Be to, pateiktame 2019-08-01 Lietuvos pašto kvite nurodytas tik gavėjo adresas, tačiau nenurodytas, koks asmuo yra korespondencijos gavėjas. Dėl tos priežasties neįmanoma įsitikinti, ar pranešimas dėl vekselio apmokėjimo buvo išsiųstas vekselio davėjui. Be to, pateiktas tik vienas pranešimas, o antrasis pranešimas nepateiktas. Dėl šių priežasčių notaras neišdavė vykdomojo įrašo ieškovei pagal minėtą vekselį.

10Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau – ir ĮPVĮ) 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną arba per tam tikrą laiką po jo išrašymo ar pateikimo, turėtojas vekselį apmokėti privalo pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas. Vekselio turėtojas gali davėjui pareikšti reikalavimus sumokėti, jei pasibaigus mokėjimo terminui nebuvo sumokėta (ĮPVĮ 45 straipsnio 1 punktas). Vekselio turėtojas netenka teisės pareikšti reikalavimų jo davėjui, kai pasibaigia nustatyti terminai pateikti apmokėti, kai įrašyta sąlyga „neprotestuotinas“ (ĮPVĮ 55 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Šios normos, vadovaujantis ĮPVĮ 79 straipsniu, taikomos ir paprastiesiems vekseliams. ĮPVĮ 55 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostata lemia išvadą, kad kai pasibaigia įstatyme nustatyti terminai pateikti apmokėti neakceptuotą neprotestuotiną paprastąjį vekselį, jis praranda vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto statusą ir dėl jo nebetaikytinos ĮPVĮ nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, patenkinimo tvarkos bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010).

11Įstatymo reikalavimus atitinkantis vekselis įstatyme nustatytais terminais nepateiktas apmokėti ir dėl jo nėra išduoto notaro vykdomojo įrašo, nereiškia, jog atsiradusi prievolė pagal tokį vekselį savaime pasibaigė ar jis netenka teisinės galios, nes tokių teisinių pasekmių nenustatyta ĮPVĮ. Tokiais atvejais vekselio turėtojas praranda teisę reikalavimui, atsiradusiam pagal vekselį, patenkinti kreiptis ne ginčo tvarka į notarą dėl vykdomojo įrašo išdavimo, bet jam išlieka teisė kreiptis dėl skolos priteisimo teismine tvarka. Neapmokėtas vekselis patvirtina mokėjimo prievolę, kol ji nepasibaigia arba kol vekselis nepripažįstamas negaliojančiu įstatymų nustatytais pagrindais. Jeigu skolininkas nėra įvykdęs sandorio, kurio pagrindu buvo išduotas nurodytas dokumentas, tai, kreditorius tokį dokumentą gali panaudoti įrodinėdamas atitinkamų prievolinių teisinių santykių egzistavimą (CPK 178 straipsnis). Praleidus įstatymo nustatytą paprastojo vekselio pateikimo apmokėti terminą ir netekus galimybės pasinaudoti teise reikalauti vekselį apmokėti ĮPVĮ nustatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą ne ginčo tvarka, vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. sausio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-70-706/2016, 2013 m. gruodžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-716/2013).

12Ištyrus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, daroma išvada, kad tarp šalių susidarė prievoliniai teisiniai santykiai (CK 6.1 - 6.4 straipsniai). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Atsakovas paprastuoju vekseliu besąlygiškai įsipareigojo iki 2019 m. liepos 31 d. sumokėti ieškovei 600 Eur sumą, tačiau duomenų apie tai, kad vekselis nustatytu terminu būtų pateiktas atsakovui apmokėti ir akceptuoti, byloje nėra. Be to, pati ieškovė nurodo, kad notaro vykdomasis įrašas vekselio pagrindu nebuvo išduotas, nes vekselis neatitiko įstatyme nurodytų sąlygų. Teismas neturi duomenų, kad šis vekselis būtų pripažintas negaliojančiu, todėl ieškinio reikalavimas dėl 600 Eur negrąžintos sumos yra pagrįstas, todėl tenkinamas.

13Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 straipsnio 2 dalis). Todėl ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis).

14Patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovo priteisiamos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 15 Eur žyminis mokestis, 180 Eur bylinėjimosi išlaidos advokato pagalbai apmokėti (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 6 ir 8 punktai, 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).

15Byloje susidarė 5,37 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei, kurios priteisiamos iš atsakovo (CPK 92 str.).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 279, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti.

18Priteisti iš atsakovo V. K., asmens kodas ( - ) 600 Eur (šešių šimtų eurų) skolą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 600 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019-08-27) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 195 Eur (vieno šimto devyniasdešimt penkių eurų) dydžio bylinėjimosi išlaidas ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Marino grupė“, juridinio asmens kodas ( - ), naudai.

19Priteisti iš atsakovo V. K., asmens kodas ( - ) 5,37 Eur (penkių eurų 37 centų) procesinių dokumentų įteikimo išlaidas valstybei, nurodytą sumą sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitos Nr. ( - ), esančią „Swedbank“.

20Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Kristina... 2. rašytinio proceso tvarka už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo 600 Eur... 5. Atsakovui apie iškeltą civilinę bylą bei ieškovės reikalavimus pranešta... 6. Esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio... 7. Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų... 8. Teismas... 9. Atlikus formalų įrodymų vertinimą nustatyta, kad 2019 m. sausio 31 d.... 10. Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau – ir ĮPVĮ) 40... 11. Įstatymo reikalavimus atitinkantis vekselis įstatyme nustatytais terminais... 12. Ištyrus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, daroma išvada, kad tarp... 13. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti 5... 14. Patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovo priteisiamos rašytiniais... 15. Byloje susidarė 5,37 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei,... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 279, 285, 286,... 17. ieškinį tenkinti.... 18. Priteisti iš atsakovo V. K., asmens kodas ( - ) 600 Eur (šešių šimtų... 19. Priteisti iš atsakovo V. K., asmens kodas ( - ) 5,37 Eur (penkių eurų 37... 20. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 21. Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...