Byla 2-818-151/2015
Dėl skolos priteisimo, ir atsakovės V. M. priešieškinį ieškovui G. S. dėl paprastųjų vekselių pripažinimo negaliojančiais nuo jų sudarymo momento

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Ulejevienė, sekretoriaujant Jurgitai Radauskaitei, dalyvaujant ieškovui G. S., jo atstovei advokatei Daivai Jurevičienei, atsakovei V. M., jos atstovei advokato padėjėjai Ernestai Ševeliovaitei, nedalyvaujant tretiesiems asmenims A. S., R. M., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo G. S. ieškinį atsakovei V. M. dėl skolos priteisimo, ir atsakovės V. M. priešieškinį ieškovui G. S. dėl paprastųjų vekselių pripažinimo negaliojančiais nuo jų sudarymo momento, ir

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu (1 t. b. l. 28-31) prašo priteisti iš atsakovės V. M., a.k. ( - ) gyv. ( - ) ieškovo G. S., a.k. ( - ) gyv. ( - ) naudai 75950,- Lt skolos, 38423,19 Lt palūkanų bei priteisti iš atsakovės ieškovo naudai 5 proc. metinių palūkanų nuo ieškinio pateikimo į teismą dienos iki visiško prievolės įvykdymo; priteisti iš atsakovės V. M., ieškovo G. S., naudai bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodo ir teismo posėdyje ieškovas ir jo atstovė paaiškino, kad 2013-01-29, 2013-06-06, 2014-04-28 atsakovė išrašė paprastuosius vekselius, pagal kuriuos atitinkamai įsipareigojo sumokėti 17000,00- Lt + 10000,00 Lt, + 48950,00 Lt, viso 75950,00 Lt. 2013-01-29, kuomet atsakovei paskolinta 17000,00 Lt, ji pinigų grąžinimo užtikrinimui išrašė paprastąjį vardinį vekselį, numatant 5 proc. mėnesines palūkanas, tačiau minėtajame vekselyje piniginių sumų grąžinimo data nebuvo nurodyta. Kadangi buvo praleistas terminas minėtam neterminuotam vekseliui pateikti, todėl jis įgijo skolos raštelio galią. Atsižvelgiant į pastarąją aplinkybę, į Kauno apylinkės teismą kreipiasi ir dėl šios, t.y. neterminuotame vekselyje nurodytos 17000,00 Lt sumos priteisimo. 2013-06-06 atsakovė išrašė paprastąjį vekselį 10000,- Lt sumai, numatant 5 proc. mėnesines palūkanas. Grąžinimo terminas - 2013-10-10. Skola negrąžinta. 2014-04-28 atsakovė išrašė paprastąjį vekselį 48,950 Lt sumai, numatant 5 proc. mėnesines palūkanas. Grąžinimo terminas - 2014-05-28. Skola negrąžinta. 2014-05-29 atsakovei išsiųstas pranešimas primenant, jog neatsiskaitė. M. skola sudaro:17000.- Lt skolos, 5 proc. numatytų mėnesinių palūkanų už laikotarpį nuo 2013-01-29 iki 2014- 10-09 - 20 mėn.09 k.d., -17254,97 Lt; 10000,- Lt skolos, 5 proc. numatytų mėnesinių palūkanų už laikotarpį nuo 2013-06-06 iki 2014-10-09 -16 mėn.02 k.d., - 8033,34 Lt; 48950,- Lt skolos, 5 proc. numatytų mėnesinių palūkanų už laikotarpį nuo 2014-04-28 iki 2014-10-09 - 5 mėn. 11 k.d., -13134,88 Lt. Viso: 114373,19 lt. V. M. vengia atsiskaityti, ji gera valia prievolės sumokėti skolą nevykdo, nemokėjo ir nemoka jos net dalimis.

4Atsakovė atsiliepimu į ieškinį (1 t. 52-54 b. l.) prašo ieškinį atmesti bei priteisti visas bylinėjimosi išlaidas iš ieškovo.

5Atsiliepime į ieškinį nurodė ir teismo posėdžio metu atsakovė ir jos atstovė paaiškino, kad 2009 m. gegužės 11 d. G. S. išrašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį, pagal kurį įsipareigojo V. M. sumokėti 48 400 Lt iki 2009 m. spalio 11 d. Pinigus jis skolinosi iš atsakovės, kad padengtų skolą kitam asmeniui. Skolos iki vekselyje nurodyto termino neketino grąžinti, dalimis taip pat nemokėjo, nors atsakovė nuolat prašė. Ieškodama išeities bei ieškovo siūlymu, 2009 m. liepos 3 d. sutiko pasiimti savo vardu paskolą Kredito Unijoje, tuo būdu, jai buvo suteiktas 25 000 Lt kreditas iki 2014-06-30. Kredito Unijoje paskolą laidavo G. S. ir jo sūnus V. S., o mokėjimus pagal susitarimą turėjo vykdyti G. S. nuo 2009-07-31 iki kiekvieno mėnesio 31d. iki galutinio atsiskaitymo. To pasėkoje, gavusi Kredito Unijos paskolą, pagal jų susitarimą 2009-05-11 ieškovo išrašyto vekselio negrąžintą skolos sumą atitinkamai sumažino, t.y. 48 400 - 20 000 =28 400 Lt. Kadangi nuo 2013 m. rugsėjo mėn. mokėjimų Kredito unijai ieškovas nebevykdė, todėl Kredito Unija vienašališkai nutraukė sutartį su atsakove ir pareikalavo sumokėti skolos likutį, t.y. 10 000 Lt, iš jų sumokėjo 5 000 Lt savo lėšomis, o 4 900 Lt pajus jai liko negrąžintas. Viso Kredito Unijai padengė 10 000 Lt skolą. Dėl šalių susitarimų nevykdomų įsipareigojimų ieškovo skola atsakovei pagal 2009-05-11 vekselį sudarė 28 400 Lt + 10 000 Lt = 38 400 Lt. Atsakovė grynųjų pinigų iš ieškovo niekada nesiskolino, tačiau ieškovas savo įsipareigojimus jai pagal 2009-05-11 vekselį norėjo gudriai apsaugoti, todėl ieškovo iniciatyva ir klaidinimu 2013-01-29, 2013-06-06, 2014-04-28 surašė vekselius kaip garantą, kuomet 2013-01-29 jis grąžino jai 17 000 Lt, 2013-06-06 grąžino - 10 000 Lt, o 2014-04-28 surašė 48 950 Lt vekselį patvirtinti, kad ieškovas su ja atsiskaitė, tame tarpe sumokėdamas ir palūkanas. Pasirašydama vekselius savo ranka, kurių tekstą jai diktavo G. S., ji nesuprato šių dokumentų juridinės galios, nes vekselių pasirašymą inicijavo ieškovas, teigdamas, kad pinigų nereikalaus, nes šiais 2013-01-29, 2013-06-06, 2014-04-28 vekseliais ieškovas užsitikrina „saugiklius", kad pagal 2009-05-11 vekselį ji pasirašė minėtus vekselius jo grąžintos paskolos daliai, kurią jis jai grąžina pagal 2009-05-11 vekselį ir taip negalės reikalauti grąžinimo du kart ir tai tuo pačiu bus patvirtintas jo atsiskaitymas. Atsakovė nežinojo ir nesuprato, kad pasirašo vekselį ieškovui, tad klydo tiek dėl sandorio turinio, tiek dėl netinkamai išreikštos valios, tai rašė suklydimo ir patiklumo įtakoje. Atsakovė yra brandaus amžiaus, teisės žinių neturi, todėl negalėjo žinoti ieškovo ketinimų, o vekselio sukeliamų padarinių ieškovas jai nepaaiškino. Ji tik norėjo suteikti ieškovui užtikrinimą, jog jis dalimis įvykdo savo prievolę pagal 2009-05-11 vekselį ir neprieštaraujant surašė tai ko jis reikalavo, be to, nenorėdama jo erzinti, kad tik jis jai grąžintų likusią dalį skolos.

62013-01-29 vekselis surašytas nurodant, kad vekselio davėjas yra pats ieškovas G. S., nes atsakovei jis ir buvo skoloje, tačiau kaip matyti iš pateikto dokumento kopijos, jis ranka ištaisė įrašydamas, kad G. S. yra „vekselio gavėjas", tačiau kuomet jis tai atliko jai nežinoma. Tokiu būdu ieškovas elgiasi nesąžiningai ir akivaizdžiai klaidina teismą.

7Antrasis, teismui pateiktas 2013-06-06 vekselis taip pat neatitinka formalių reikalavimų,- privalomų vekselio rekvizitų sąrašo pagal LR Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 77 str. 5 p., nurodyti pavadinimą ar vardą, pavardę asmens, kuriam arba kurio įsakymu turi būti sumokėta. Šio dokumento turinys būtent ir pagrindžia atsakovės paaiškintas aplinkybes, kad ji iš ieškovo pinigų nesiskolino, tačiau vekselius surašė jo įkalbinėjama ir klaidinama, manant, kad ieškovas šiais vekseliais pasitvirtina savo atsiskaitymus dalimis pagal 2009-05-11 vekselį.

8Trečiasis 2014-04-28 paprastasis vekselis išrašytas 48 950 Lt sumai patvirtina, ieškovo veiksmų nuoseklumą, t.y. paskutinis išrašytas vekselį tai sumai, kurią ieškovas pasiskolino iš atsakovės 2009-05-11 ir tik patvirtina, kad ji jokių ieškovo pinigų negavo, ir kad jo prievolės pagal pasirašytą vekselį jos atžvilgiu yra įvykdytos, nes jis su ja atsiskaitė.

9Šių 2013-01-29, 2013-06-06, 2014-04-28 vekselių negalima vertinti ir kaip paskolos raštelių, nes pagal juridinę prigimtį paskolos sutartis yra realinė sutartis, t. y. sutartis laikoma sudaryta nuo pinigų ar daiktų perdavimo momento, o ne nuo sutarties pasirašymo. Teisiniai paskolos santykiai tarp sutarties šalių atsiranda tada, kai šalys susitaria dėl atitinkamos pinigų sumos perdavimo pinigų gavėjo nuosavybėn ir kai pinigų gavėjas įsipareigoja paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą grąžinti paskolos davėjui. Taigi paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamus daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Tokiu atveju šalys turi atitinkamai įrodyti, kad paskolos davėjas (ieškovas) pinigus ar daiktus perdavė, o atsakovas, kad juos grąžino.

10Iš prie ieškinio pateiktų rašytinių įrodymų, matyti, kad ieškovas neturėjo galimybės paskolinti atsakovei 17 000 Lt, 10 000 Lt ir 48 950 Lt, nes pats iš jos skolinosi 2009-05-11 48 400 Lt, kad grąžintų skolą kitam asmeniui, be to, jo finansinė padėtis buvo sunki, nes nuolat pradelsinėjo mokėjimus Kredito unijai. Be to, pats ieškovas nurodo, kad jo įmonė 2013 m. dirbo pakankamai nuostolingai, jo gaunamos pajamos netekto darbingumo/invalidumo pensija - 392,93 Lt. Ieškovas nepateikė metinių pajamų deklaracijų, kad buvo suteikęs paskolas jai, nepateikė realaus savo turto tuo metu balanso. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad tokią sumą vekselio pasirašymo dieną turėjęs ir jai perdavęs. Be to, iš jo invalidumo pensijos kiekvieną mėnesį yra daroma išskaita (nuo 261,94 iki 327,43 Lt) pagal vykdomąjį/uosius raštus, todėl ši aplinkybė reiškia, kad ieškovas nėra mokus asmuo ir jai nebūtų galėjęs paskolinti tokios didelės pinigų sumos, t.y. 75 950 Lt. Nėra jokių duomenų, kad ieškovas apskritai turėjo pinigų paskolinti.

11Atsakovė 2015 02 09 pateikė priešieškinį (1 t. b.l. 71-74) ir prašo pripažinti negaliojančiais V. M. išrašytus vekselių turėtojui G. S. vekselius: 2013 m. sausio 29 d. vekselį dėl 17 000 Lt, 2013 m. birželio 6 d. vekselį dėl 10 000 Lt ir 2014 m. balandžio 28 d. vekselį dėl 48 950 Lt.

12Priešieškinyje nurodė tas pačias aplinkybes kaip ir atsiliepime tik pateikė reikalavimą panaikinti vekselius.

13Atsakovė papildomai nurodė, kad ji grynųjų pinigų iš ieškovo niekada nesiskolino, tačiau ieškovas savo įsipareigojimus jai pagal 2009-05-11 vekselį norėjo gudriai apsaugoti, todėl ieškovo iniciatyva ir klaidinimu 2013-01-29, 2013-06-06, 2014-04-28 surašė vekselius kaip garantą, kuomet 2013-01-29 jis grąžino jai 17 000 Lt, 2013-06-06 grąžino - 10 000 Lt, o 2014-04-28 surašė 48 950 Lt vekselį patvirtinti, kad ieškovas su ja atsiskaitė, tame tarpe sumokėdamas ir palūkanas. Pasirašydama vekselius savo ranka, kurių tekstą jai diktavo G. S., ji nesuprato šių dokumentų juridinės galios, nes vekselių pasirašymą inicijavo ieškovas, teigdamas, kad pinigų nereikalaus, nes šiais 2013-01-29, 2013-06-06, 2014-04-28 vekseliais ieškovas užsitikrina „saugiklius", kad pagal 2009-05-11 vekselį ji pasirašė minėtus vekselius jo grąžintos paskolos daliai, kurią jis jai grąžina pagal 2009-05-11 vekselį ir taip negalės reikalauti grąžinimo du kart ir tai tuo pačiu bus patvirtintas jo atsiskaitymas. Ji nežinojo ir nesuprato, kad pasirašo (išduoda) vekselį ieškovui, tad klydo tiek dėl sandorio turinio, tiek dėl netinkamai išreikštos valios, tai rašė suklydimo ir patiklumo įtakoje. Atsakovė yra brandaus amžiaus, teisės žinių neturi, todėl negalėjo žinoti ieškovo ketinimų, o vekselio sukeliamų padarinių ieškovas jai nepaaiškino. Ji tik norėjo suteikti ieškovui užtikrinimą, jog jis dalimis įvykdo savo prievolę pagal 2009-05-11 vekselį ir neprieštaraujant surašė tai ko jis reikalavo, be to, nenorėdama jo erzinti, kad tik jis jai grąžintų likusią dalį skolos. Pasirašydama vekselius ji suklydo dėl tokių sandorių esmės ir pobūdžio - suklydo manydama, jog bus patvirtintas jo atsiskaitymas pagal 2009-05-11 vekselį. Atsakovas, įgydamas vekselius, elgėsi nesąžiningai ir tyčia veikė jos nenaudai.

14Vekselis, kaip rašytinis dokumentas, yra asmens vidinės valios išraiškos rezultatas. Atsakovė mano, kad jos suklydimas turi esminę reikšmę, nes buvo suklysta dėl sandorio (vekselio) esmės - suklydimas pasireiškė tuo, kad suklydo, pasirašydama vekselius, nes nesiekė sukurti naujos prievolės, o tik manė suteikianti atsakovui užtikrinimą jo atsiskaitymo pagal 2009-05-11 vekselį, jog jis tinkamai įvykdo savo prievolę pagal 2009-05-11 vekselį.

15Klausimas, suklydo asmuo ar ne, sandorio sudarymo aplinkybės ir konkrečios sandorio šalies elgesys yra faktinės aplinkybės. Vertinant, ar buvo suklysta, prašo atsižvelgti į tai, kad 2013-01-29 vekselis surašytas nurodant, kad vekselio davėjas yra pats ieškovas G. S., nes jai jis ir buvo skoloje, tačiau kaip matyti iš pateikto dokumento kopijos, jis savo ranka ištaisė įrašydamas, kad G. S. yra „vekselio gavėjas", tačiau kuomet jis tai atliko jai nežinoma. Tokiu būdu ieškovas elgiasi nesąžiningai ir akivaizdžiai klaidina teismą. Antrasis, teismui pateiktas 2013-06-06 vekselis taip pat neatitinka formalių reikalavimų,- privalomų vekselio rekvizitų sąrašo pagal LR Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 77 str. 5 p., nurodyti pavadinimą ar vardą, pavardę asmens, kuriam arba kurio įsakymu turi būti sumokėta. Šio dokumento turinys būtent ir pagrindžia atsakovės paaiškintas aplinkybes, kad ji iš ieškovo pinigų nesiskolino tačiau vekselius surašė jo įkalbinėjama ir klaidinama, manant, kad ieškovas šiais vekseliais pasitvirtina savo atsiskaitymus dalimis pagal 2009-05-11 vekselį. Trečiasis 2014-04-28 paprastasis vekselis išrašytas 48 950 Lt sumai patvirtina, ieškovo veiksmų nuoseklumą, t.y. paskutinis išrašytas vekselis tai sumai, kurią ieškovas pasiskolino iš atsakovės 2009-05-11 ir tik patvirtina, kad iš ieškovo pinigų negavo, ir kad jo prievolės pagal pasirašytą vekselį jos atžvilgiu yra įvykdytos, nes jis su ja atsiskaitė.

16Iš ieškovo ieškinio pateiktų rašytinių įrodymų, matyti, kad ieškovas neturėjo galimybės paskolinti jai 17 000 Lt, 10 000 Lt ir 48 950 Lt, nes pats iš jos skolinosi 2009-05-11- 48 400 Lt, kad grąžintų skolą kitam asmeniui, be to, jo finansinė padėtis buvo sunki, nes nuolat pradelsdavo mokėjimus Kredito unijai.

17Taigi, mano, kad pagal pateiktus įrodymus visiškai tikėtina, jog pinigų pagal 2013-01-29, 2013-06-06 ir 2014-04-28 vekselius G. S. jai tikrai neperdavė, tačiau minėtus vekselius ji surašė jo klaidinama, manant, kad ieškovas šiais vekseliais „pasitvirtina" savo atsiskaitymus dalimis man pagal 2009-05-11 vekselį.

18Ieškovas atsiliepimu prašo priešieškinį atmesti bei nurodė, kad civilinėje teisėje galioja bendrasis sąžiningumo principas (CK 1.5 str.). Atsakovė elgiasi nesąžiningai neigdama pinigų gavimo faktą. Priešieškinyje išdėstytos aplinkybės visiškai neatitinka tikrovės. Jos gali patvirtinti viena - tai tikslas imtis bet kokių priemonių siekiant išvengti atsiskaitymo pagal išrašytus vekselius.

19Dėl mokėjimo pagal Kredito sutartį, kurioje kredito gavėjas - atsakovė V. M., atsakovė klaidina teismą nurodydama aplinkybes, priešingas realiai situacijai. Siekdama gauti kreditą, V. M. privalėjo įkeisti turtą arba surasti laiduotojus, kurie garantuotų jos paskolos grąžinimą. Norėjo padėti ir sutiko laiduoti, be to prikalbino ir savo sūnų, jog taip pat pasirašytų laidavimo sutartį. Buvo patikintas, jog V. M. sąžiningai mokės kreditą bankui ir neturės jokių problemų. Visiškas melas, jog paskola imta jo interesais. Kreditas pervestas į V. M. sąskaitą, ji juo pasinaudojo ir paskolos negrąžino. Kadangi ne kartą buvo ragintas banko darbuotojų, jog kaip laiduotojas privalo mokėti įmokas bankui, siekdamas išvengti didesnių nuostolių, jis mokėjo įmokas. Tai patvirtina ir pateikti byloje dokumentai. Atsakovė ne tik kad atsisakė grąžinti jam įmokėtas už ją sumas, tačiau supranta, kad dabar iš viso neigia savo pareigą.

20Niekuomet jokie vekseliai nebuvo ir negalėjo būti rašomi kaip kažkoks garantas, jog tai jis grąžina paskolą. Tai prieštarauja ir pačiai vekselio sąvokai, jo paskirčiai.

21Neatitinka tikrovės atsakovės teiginiai, jog ji nesuprato sandorio turinio, netinkamai išreiškė valią. Atsakovė ne vienerius metus dirbusi buhaltere. Jokio suklydimo, patiklumo nebuvo ir negalėjo būti. Gavo pinigus - išrašė vekselį. Kai vekselio pasirašymas neatitinka vidinės vekselio davėjo valios, sąžiningas, teisingas, protingas apdairus ir rūpestingas asmuo turėtų iš karto jį ginčyti. Kreditoriaus reikalavimo teisė, atsiradusi iš abstraktaus pobūdžio teisinio santykio, laikoma galiojančia, kol neįrodyta priešingai.

22Priešingai, nei nurodyta priešieškinyje, 2013-01-29 vekselyje, kaip vekselio davėjas nurodyta V. M., o G. S. - vekselio gavėju. Nurodyta ir mokėjimo vieta - Kalantos g. 133. Vekselis užpildytas atsakovės ranka. Iš viso vekselio turinio aišku, jog vekselio davėjas - V. M.. Ji ir pildė visus būtinus rekvizitus. Ji nuolat skubėdavo, reikėdavo tik greitai. Pastebėjus, jog V. M. per skubėjimą vekselio davėju įrašė jį, ji iš karto po to įrašė savo anketinius duomenis ir buvo sutikslinta kas yra vekselio davėjas ir vekselio gavėjas. Ji net nenurodė grąžinimo termino, nors kalba ėjo apie skolos suteikimą dviems mėnesiams. Ji nurodė, jog grąžins gal dar ir greičiau, nes vaikai, išvykę dirbti į užsienį turėjo atsiųsti pinigų.

232013-06-06 vekselis taip pat pildytas V. M., vėl paskubomis. Svarbu buvo išvilioti iš jo pinigus. Ji pati, užpildė vekselį ir teigia, jog jis neatitinka formalių reikalavimų. Tai gal ir buvo toks tikslas - surašyti vekselį, neatitinkantį formalių reikalavimų tuo tikslu, jog negrąžinti pasiskolintų piniginių lėšų. Jis tiesiog pasitikėjo, V. M., jam net nebuvo kilę įtarimų, jog gali būti apgautas.

242014-04-28 V. M. prašė paskolinti pinigų verslui plėsti (jai reikėjo duoti avansą viešbučio pirkimui ir greitu metu turėjo gauti paskolą iš užsienio). Teigė, jog tuomet atsiskaitys pagal visus vekselius ir galimai dar padės jų verslui piniginėmis lėšomis. Išrašydama ir pateikdama vekselį, atsakovė dėl jai vienai žinomų priežasčių, pinigų gavimo ir grąžinimo datą įrašė tą pačią, kas paaiškėjo tik nuvykus pas notarą tikslu gauti vykdomąjį įrašą. Notaras, pastebėjęs minėtų įrašų sutapimą, atsisakė padaryti vykdomąjį įrašą.

25Vėliau, kai atsakovė pradėjo prašyti, jog apie paimtas pinigų sumas nesužinotų jos sutuoktinis, tuomet ir kilo įtarimų, kad viskas ne taip gerai klostosi kaip ji pasakoja ir nori įteigti. Mano, kad visos piniginės lėšos buvo paimtos šeimos tikslams, verslo plėtimui.

26Atsakovė nuolat akcentuoja, jog ieškovas neturėjo lėšų paskolinti pinigų. 2013-01-07 už visuomenės poreikiams paimtus žemės sklypus, LR ūkio ministerija pervedė 64100,- Lt. Turėjo ir turi pajamų ir iš verslo, kreditines korteles. V. M. suteiktos piniginės paskolos, kurių grąžinimui užtikrinti išrašyti vekseliai. Ieškovas turėdamas įsipareigojimų bankui, paskolino pinigines sumas V. M. jos daugkartiniu prašymu ir patikinimu, kad pinigai greitu metu bus grąžinti ir neturės jokių problemų.

27Vekseliai išrašyti 2013-01-29, 2013-06-06, 2014-04-28. 2014-05-26, 2014-05-29 pranešimais informavo atsakovę, jog neatsiskaitė. Pareiškimas dėl teismo įsakymo priėmimo teismui pateiktas 2014-08-13, ieškinys - 2014-10-09, o ginčyti vekselius atsakovė ėmėsi tik 2015-02-09 jau bylą nagrinėjant teisme. Visi vekseliai surašyti vienodu stiliumi, atsakovės ranka. Neįtikėtina, jog ji galėjo "suklysti", netinkamai išreikšti savo vidinę valią kelis kartus, skirtingu laikotarpiu.

28Šiais motyvais ieškovas prašo V. M. priešieškinį atmesti, priteisiant turėtas bylinėjimosi išlaidas.

29Ieškinys tenkintinas iš dalies, priešieškinis atmestinas

30Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovė pasirašė tris vekselius: 2013 m. sausio 29 d. vekselį dėl 17 000 Lt, 2013 m. birželio 6 d. vekselį dėl 10 000 Lt ir 2014 m. balandžio 28 d. vekselį dėl 48 950 Lt (9-11 b. l.).

31Atsakovė savo atsikirtimus grindžia kitu išduotu vekseliu, t.y. 2009 05 11 buvo surašytas neprotestuotinas paprastasis vekselis išduotas ieškovo G. S., kuriuo ieškovas įsipareigojo grąžinti 48.400 Lt (56 b. l.). Bei teigia, kad ginčijami vekseliai išrašyti minėto vekselio pagrindu, t.y. kaip patvirtinimas, kad ieškovas grąžino skolą. Atsakovė teigė, kad vekseliai surašyti tikslu, patvirtinti ieškovo skolos grąžinimą.

32Kitas atsakovės atsikirtimas yra tas, kad ji 2009 07 03 paėmė iš Kauno kredito unijos 25.000 Lt kreditą, o ieškovas buvo laiduotojas ir teigia, kad paskola buvo paimta ieškovo skolos dengimui pagal vekselį, ir ieškovas turėjo už atsakovę mokėti įmokas (57-60 b. l.), nes buvo skolingas.

33Dar vienas atsakovės atsikirtimas, kad ieškovas neturėjo lėšų suteikti jai paskolos, todėl ir negalėjo gauti iš ieškovo vekseliuose nurodytų pinigų.

34Ieškinys tenkintinas iš dalies, o priešieškinis atmestinas šiais motyvais.

35Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės pagal tris išduotus vekselius, kuriuos laiko paskolos rašteliais ir prašo priteisti 75950,- Lt skolos, 38423,19 Lt palūkanų.

36Atsakovė prašo pripažinti išduotus vekselius negaliojančiais, kaip sudarytus suklydimo įtakoje, t.y. pagal CK 1.90 str.

37Ieškovas posėdžio metu nurodė, kad jis kreipėsi į teismą prašydamas priteisti skolą pagal išduotus vekselius, kuriuos jis laiko paskolos sutartimis, nes jis kreipėsi į notarą, kad būtų išduotas vykdomasis įrašas, tačiau jam atsakyta, nes vieno vekselio yra praleistas terminas kreiptis dėl vykdomojo įrašo išdavimo, o kiti nėra tinkamai surašyti.

38Teismas pirmiausia pasisako dėl priešieškinio.

39Dėl priešieškinio

40Priešieškinis atmestinas šiais motyvais.

41Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad vekselių turėtojas ieškovas G. S. Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nustatyta tvarka kreipėsi dėl vykdomųjų įrašų išdavimo, tačiau vekseliai nebuvo notaro priimti – 2013 03 29 vekselis 17.000 Lt nebuvo priimtas dėl to, kad pasibaigė vienerių metų terminas vekseliui pateikti, 2013 06 06 vekselis 10.000 Lt nebuvo priimtas dėl to, kad nebuvo nurodyta pinigų davėjas ir 2014 04 28 vekselis 48.950 Lt nebuvo priimtas dėl to, kad vekselio išrašymo diena sutapo su pinigų pagal vekselį grąžinimo diena, taigi teigtina, kad vekseliai pripažintini praradusiais vertybinių popierių bei civilinių teisių objekto statusą. Šiuo atveju būtina nustatyti tarp šalių esantį teisinį santykį (sandorį), kurio pagrindu atsirado skolininko įsipareigojimas pagal skolinį dokumentą. Teismo nustatytina, kad tarp ieškovo ir atsakovės susidarė paskoliniai santykiai. Ginčo vekselis vertintinas ne kaip vertybinis popierius, o kaip skolos raštelis, kuriame, kaip rašytiniame įrodyme, įtvirtinta pareiga atsiskaityti su kreditoriumi.

42Nustatyta, kad atsakovė neginčijo, kad ji savo ranka parašė visus tris ginčo vekselius, atsakovė neginčijo, kad vekseliuose yra jos parašai ir, kad vekseliai visi sudaryti santykyje su ieškovu, tačiau atsakovė, teigė, kad vekselius pasirašė galvodama, kad tai yra dokumentas, kuriuo atsakovė patvirtino, kad ieškovas gražino paskolą, pagal 2009 05 11 neprotestuotiną paprastąjį vekselį išduotą, atsakovei. Šis atsikirtimas yra nepagrįstas, nes atsakovas skolinosi 48400 Lt, o atsakovė pasirašė tris vekselius 75950,- Lt

43Vekselis yra abstraktaus vienašalio sandorio rezultatas ir prievolė, atsiradusi iš abstraktaus sandorio taip pat yra abstrakti, vekselio turėtojas neturi įrodinėti nei jo reikalavimo teisės atsiradimo pagrindo, nei jo galiojimo. Tai lemia, kad vekselio davėjas, reikšdamas pirmajam vekselio turėtojui prieštaravimus, grindžiamus jų asmeniniais santykiais, privalo įrodyti, jog nebuvo prievolės pagal vekselį atsiradimo pagrindo arba kad jis negalioja (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 27 d. nutartis Nr. 3K-3-171/2013).

44Atsakovė teigė, kad ieškovas jai diktavo vekselio turinį, o ji tiktai rašė ir nesuprato jo turinio. Teismas negali sutikti su tokiu atsakovės atsikirtimu. Tai, kad atsakovė yra orientuota ir galėjo suprasti išduodamų vekselių pasekmes patvirtina tai, kad pati atsakovėyra gavusi iš ieškovo vekselį ir puikiai suprato ieškovo išduoto vekselio pasekmes, teismui aiškino, kad ištisai reikalavo iš ieškovo skolos grąžinimo pagal vekselį, todėl teismo neįtikino atsakovės aiškinimas, kad ji nesuprato pasirašytų vekselių pasekmių, kad reikės grąžinti ieškovui pinigus. Atsakovės teiginio nepagrįstumą patvirtina ir ta aplinkybė, kad buvo pasirašytas ne vienas vekselis, o trys per daugiau nei vienerių metų laikotarpį. Sunku patikėti, kad atsakovė pasirašydama tris vekselius kiekvieną kartą nesuprato ir klydo, kad tai ne pinigų gavimo, o pinigų grąžinimo dokumentas.

45Byloje nustatytos ir kitos aplinkybės, kurios paneigia atsakovės nurodytą atsikirtimą, kad suklydo pasirašydama vekselius yra ta, kad atsakovė yra dirbusi buhaltere, atsakovė kartu su vyru įregistravusi UAB „Kvazo“, ši bendrovė yra išsinuomojusi patalpas ir tai yra atsakovės su vyru verslas - teigti paslaugas svečių namuose „Pilaitė“ (191 b. l.). Teismui taip pat pateikti įrodymai, kad vyko susirašinėjimas dėl paskolos gavimo su Anglijos banku „Lloyds“, svečių namų „Pilaitė“ pastato išsipirkimui (192-193 b. l.), tai rodo, kad atsakovė tiek dirbusi buhaltere, tiek vykdant verslą šiuo metu yra pakankamai orientuota ir susipažinusi tiek su buhalterine apskaita, tiek su įvairiais sandoriais, todėl teiginys, kad atsakovė nesuprato vekselių pasekmių, teismo nuomone, nepagrįstas.

46Atsakovė taip pat nurodo, kad ji negavo iš ieškovo pinigų, nes ieškovas negalėjo jai jų suteikti, nes neturėjo. Aplinkybę, kad ieškovas neturėjo galimybės suteikti paskolų pagal vekselius, nes neturėjo pinigų, paneigia į teismą pateikti ieškovo rašytiniai įrodymai (156-159, 173-189 b. l.). Atsakovės nurodytas atsikirtimas į ieškinį, kad ji negavo pinigų pagal visus tris vekselius yra nepagrįstas, nes atsakovei pasirašius vekselius ir nustačius kad vekseliai yra su trūkumais, ar neatitinka turinio, negavus pagal vekselius pinigų, jie turėjo būti ginčijami nedelsiant. Atsakovė išrašius vekselį ir negavus pinigų, dar du kartus išrašo vekselius pagal, kuriuos teigia, kad taip pat negavo pinigų ir niekur nesikreipia pripažinti juos negaliojančiais. Atsakovė šį reikalavimą pareiškė tik gavusi ieškovo ieškinį ir tai tik po pusės metų pareikšdama priešieškinį.

47Toks atsakovės elgesys, negavus pinigų pagal vekselius, negali būti pripažintas adekvačiu, ir kertasi su protingumu bei manytina, kad tai vienas iš būdų išvengti prievolės įvykdymo.

48Atsakovė prašo panaikinti vekselius remdamasi tiek Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymu, tiek CK sandorių negaliojimo pagrindu. Lietuvos Aukščiausias Teismas yra suformavęs praktiką, kad ne vekselio turėtojas turi įrodinėti jo reikalavimo teisės pagal vekselį pagrindo buvimą ar jo galiojimą, bet vekselio davėjas privalo pateikti patikimų įrodymų, patvirtinančių, kad nebuvo pagrindo vekseliui išduoti arba kad tas pagrindas negalioja (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-216/2007).

49Ieškovas nurodė, kad atsakovė pirmu vekseliu gavusi pinigus ketino pirkti sūnui automobilį, o antruoju ir trečiuoju atveju gautus pinigus ketino investuoti į viešbučių verslą, nes reikėjo pirkti baldus bei kitą įrangą. Atsakovė ieškovui paaiškino, kad ketina gauti paskolą, apie tai jį informuodavo, todėl teigė, kad greitai grąžins paskolas pagal išduotus vekselius, bei žadėjo dar ir padėti lėšomis ieškovo verslui. Negavus paskolos iš banko, pradėjo vengti skolų grąžinimo.

50Iš teismo išdėstytų motyvų nustatytina, kad atsakovė nepateikė patikimų įrodymų, kad nebuvo pagrindo vekseliams išduoti.

51Atsakovės priešieškinio reikalavimą pripažinti negaliojančiais skolinius dokumentus, kurie įvardyti paprastaisiais vekseliais, atmestini kaip nepagrįsti, nes, teismo nuomone, netinkamas ir neapdairus pačios atsakovės elgesys atliekant nesuprantamą teisinį veiksmą negali būti pagrindu dokumento teisėtumui ginčyti.

52Kiekvienas civilinių santykių dalyvis, prieš atlikdamas bet kokį teisinį veiksmą, tarp jų – ir išrašydamas vekselį, turėtų apsvarstyti ir įvertinti galimus tokio teisinio veiksmo padarinius. Abejodamas dėl ketinamo atlikti veiksmo teisinės reikšmės ir galimų teisinių padarinių, kiekvienas sąžiningas, protingas, apdairus asmuo turi pasikonsultuoti su kompetentingu asmeniu arba apskritai susilaikyti nuo tokio veiksmo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-216/2007).

53Atkreiptinas dėmesys, kad pripažinus vekselius negaliojančiais, atsakovei tai nesukels jokių pasekmių, nes ieškovas į teismą kreipėsi reikalaudamas priteisti skolą ne išduotų vekselių pagrindu, o paskolos sutarties pagrindu, taigi pripažinus vekselius dėl formos trūkumų negaliojančiais vis tiek išliks paskoliniai sutartiniai santykiai, kuriems yra keliami kiti reikalavimai.

54Lietuvos Aukščiausias Teismas suformavo praktiką, jog tuo atveju, jei pagal atsakovės priešieškinį ginčijamas vekselis ir būtų pripažintas kaip neturintis paprastojo vekselio galios, tai savaime nereikštų atsakovės prievolės panaikinimo pagal vekselį ieškovui, tai yra, kad juo nebuvo išreikšta atsakovės valia skolintis ir ji nesiskolino.

55Pripažinimas, jog atitinkamas dokumentas, kuriame jis įvardijamas kaip paprastasis vekselis, neturi paprastojo vekselio galios, savaime nereiškia, kad yra negaliojantis ar išnykęs tas sandoris, kurio pagrindu buvo išduotas nurodytas dokumentas. Jeigu skolininkas nėra įvykdęs sandorio, kurio pagrindu buvo išduotas nurodytas dokumentas, tai, esant ginčui teisme, kreditorius tokį dokumentą gali panaudoti įrodinėdamas atitinkamų prievolinių teisinių santykių egzistavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010).

56Teismas vertindamas vekselius kaip paskolos raštelius nenustatė aplinkybių, kad atsakovė suklydo. Civilinis kodeksas numato, kad suklydimas negali būti laikomas turinčiu esminės reikšmės, jeigu šalis suklydo dėl savo didelio neatsargumo arba dėl aplinkybių, dėl kurių riziką buvo prisiėmusi ji pati, arba, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, būtent jai tenka rizika suklysti. (CK 90 str. 5 d.). Atsakovės suklydimas turi būti esminis, tačiau teismas nenustatė esminio atsakovės suklydimo pasirašant vekselius. Teismo nustatytina, kad jei ir atsakovės pateikti atsikirtimai yra tiesa, tai galima teigti, kad atsakovė dėl savo didelio neatsakingumo, netgi dėl nerūpestingo savo elgesio suklydo, tačiau tai nėra pagrindo konstatuoti, kad atsakovė iš esmės suklydo išduodama ginčo vekselius ir nėra pagrindo juos pripažinti negaliojančiu CK 1.90 str. pagrindu.

57Teismas nepasisako dėl kitų motyvų, nes nėra susiję su nagrinėjama byla, t.y. nepasisako dėl prieš tai ieškovo išduoto vekselio ir skolos grąžinimo aplinkybių bei kitų byloje nereikšmingų atsakovės atsikirtimų.

58Dėl ieškinio

59Praleidus įstatymo nustatytą paprastojo vekselio pateikimo apmokėti terminą ir netekus galimybės pasinaudoti teise reikalauti vekselį apmokėti Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nustatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą ne ginčo tvarka, vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi, ir tokia išvada atitinka kasacinio teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis Nr. 3K-3-314/2010).

60Ieškovo reikalavimas yra pagrįstas ir tenkintinas, nes prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str. 1 d.).

61Iš pateiktų trijų paprastųjų vekselių, pripažintų paskolos rašteliais, matyti, jog atsakovė įsipareigojo sumokėti ieškovui 21996,64 Eur (75950,00 Lt), todėl būtent atsakovė kaip vekselių davėja turi pareigą vykdyti skolinius įsipareigojimus. Skolos dokumentai yra pas ieškovą, atsakovė neturi piniginės prievolės įvykdymą (sumokant vekseliuose nurodytas pinigų sumas) galinčio patvirtinti pakvitavimo (CK 6.65 straipsnis, Lietuvos Respublikos Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 41 straipsnis), neįrodinėjo prievolę pasibaigus kitu CK IX skyriuje numatytu pagrindu, todėl teismas daro išvadą, jog yra pagrindas ieškinį tenkinti, nes atsakovė neįrodė jokiais įrodymais pinigų grąžinimo fakto ieškovui.

62Teismas nustato, kad ieškovas ir atsakovė iš esmės pasirašė paskolos sutartis, kurias įformino kaip paprastuosius vekselius. Paskolos sutartis yra realinė – ji laikoma sudaryta nuo pinigų ar daiktų perdavimo momento (CK 6.870 straipsnis), bendroji įrodymų naštos paskirstymo taisyklė iš paskolos sutarties kilusiuose ginčuose yra tokia, kad kreditorius turi įrodyti, jog paskolą suteikė, o skolininkas – kad paskolą grąžino. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad skolos dokumento ar pakvitavimo buvimas pas skolininką yra pagrindas preziumuoti, kad prievolė įvykdyta (CK 6.65 straipsnis), todėl kreditorius, norėdamas šią prielaidą nuginčyti, turi įrodyti, kad yra priešingai. Tuo atveju, kai skolininkas nepateikia skolos dokumento ar pakvitavimo, skolininkui tenka pareiga įrodyti pinigų grąžinimą (CPK 178 straipsnis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2008; 2013 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-200/2013). Teismas įvertinęs byloje esančius įrodymus, nustato, jog šalis siejo paskoliniai santykiai, šalys sudarė paskolos sutartis, kurias įformino paprastaisiais vekseliais. Atsakovė patvirtino, kad visi vekseliai buvo sudaryti su ieškovu, visi rašyti jos ranka, parašai, esantys ant vekselių, yra jos pasirašyti. Teismas daro išvadą, jog atsakovė pinigus yra gavusi, tačiau įrodymų apie skolos grąžinimą teismui nepateikė, todėl yra pagrindas ieškovo ieškinį tenkinti.

63Patenkinus skolinį reikalavimą spręstina ir dėl ieškovo prašomų priteisti 5 procentų mėnesio palūkanų.

64Ieškovas prašo priteisti 38.423,19 Lt palūkanų, kas sudaro 11129,86 Eur. Teismas mano, kad šis reikalavimas tenkintinas iš dalies dėl kelių priežasčių. Pirma, ieškovo paskaičiuotos palūkanos yra neprotingai didelės, kas sudaro daugiau nei pusė skolos sumos (CK 5 str.). Antra, ieškovas suteikdamas trumpalaikes paskolas ilgą laiko tarpą, nesiekė ekonomiškiausiu būdu ginti savo pažeistų teisių (CPK 7 str.) - pagal pirmąjį vekselį laukė 20 mėnesių, pagal antrąjį 16 mėnesių. Be to, palūkanos numatytos tik 2013 01 29 dienos vekselyje. Kituose dviejuose paprastuosiuose vekseliuose nurodoma „5 procentai mėnesio mokesčiu“ (11, 12 b. l.), todėl neaišku, ar tai delspinigiai ar palūkanos, ar koks vienkartinis mokestis. Šiais motyvais ieškovo prašomų priteisti palūkanų suma mažintina iki 2900 Eur ir teismo vertinimu tai padengs ieškovo turėtus nuostolius (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d).

65Priteistina iš atsakovės ieškovui 5 procentų metinių palūkanų nuo priteistų 24896,64 Eur, nuo bylos iškėlimo dienos (2014 08 14) iki visiško prievolės įvykdymo.

66Ieškinį patenkinus iš dalies, o priešieškinį atmestus, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovės ieškovui priteistina 275,84 Eur žyminio mokesčio, 199,82 Eur advokato pagalbai, viso 475,66 Eur (CPK 79 str., 80 str., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str.).

67Priteistina iš atsakovės valstybei 8,70 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų ir 758,04 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 str., 96 str.).

68Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 253 str. 259-270 str., teismas

Nutarė

69Ieškinį tenkinti iš dalies, priešieškinį atmesti.

70Priteisti iš atsakovės V. M., a.k. ( - ) ieškovui G. S., a.k. ( - ) 21996,64 Eur (dvidešimt vieną tūkstantį devynis šimtus devyniasdešimt šešis eurus 64 ct) skolos, 2900,00 Eur (du tūkstančius devynis šimtus eurų 00 ct) palūkanų, 5 procentų metinių palūkanų nuo priteistų 24896,64 Eur, nuo bylos iškėlimo dienos (2014 08 14) iki visiško prievolės įvykdymo, 475,66 Eur (keturis šimtus septyniasdešimt penkis eurus 66 ct) bylinėjimosi išlaidų.

71Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

72Priteisti iš atsakovės V. M., a.k. ( - ) į valstybės biudžetą 8,70 Eur (aštuonis eurus 70 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų ir 758,04 Eur (septynis šimtus penkiasdešimt aštuonis eurus 4 ct) žyminio mokesčio. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas ( - )) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „Swedbank”, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

73Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Ulejevienė, sekretoriaujant Jurgitai... 2. Ieškovas ieškiniu (1 t. b. l. 28-31) prašo priteisti iš atsakovės V. M.,... 3. Ieškinyje nurodo ir teismo posėdyje ieškovas ir jo atstovė paaiškino, kad... 4. Atsakovė atsiliepimu į ieškinį (1 t. 52-54 b. l.) prašo ieškinį atmesti... 5. Atsiliepime į ieškinį nurodė ir teismo posėdžio metu atsakovė ir jos... 6. 2013-01-29 vekselis surašytas nurodant, kad vekselio davėjas yra pats... 7. Antrasis, teismui pateiktas 2013-06-06 vekselis taip pat neatitinka formalių... 8. Trečiasis 2014-04-28 paprastasis vekselis išrašytas 48 950 Lt sumai... 9. Šių 2013-01-29, 2013-06-06, 2014-04-28 vekselių negalima vertinti ir kaip... 10. Iš prie ieškinio pateiktų rašytinių įrodymų, matyti, kad ieškovas... 11. Atsakovė 2015 02 09 pateikė priešieškinį (1 t. b.l. 71-74) ir prašo... 12. Priešieškinyje nurodė tas pačias aplinkybes kaip ir atsiliepime tik... 13. Atsakovė papildomai nurodė, kad ji grynųjų pinigų iš ieškovo niekada... 14. Vekselis, kaip rašytinis dokumentas, yra asmens vidinės valios išraiškos... 15. Klausimas, suklydo asmuo ar ne, sandorio sudarymo aplinkybės ir konkrečios... 16. Iš ieškovo ieškinio pateiktų rašytinių įrodymų, matyti, kad ieškovas... 17. Taigi, mano, kad pagal pateiktus įrodymus visiškai tikėtina, jog pinigų... 18. Ieškovas atsiliepimu prašo priešieškinį atmesti bei nurodė, kad... 19. Dėl mokėjimo pagal Kredito sutartį, kurioje kredito gavėjas - atsakovė V.... 20. Niekuomet jokie vekseliai nebuvo ir negalėjo būti rašomi kaip kažkoks... 21. Neatitinka tikrovės atsakovės teiginiai, jog ji nesuprato sandorio turinio,... 22. Priešingai, nei nurodyta priešieškinyje, 2013-01-29 vekselyje, kaip vekselio... 23. 2013-06-06 vekselis taip pat pildytas V. M., vėl paskubomis. Svarbu buvo... 24. 2014-04-28 V. M. prašė paskolinti pinigų verslui plėsti (jai reikėjo duoti... 25. Vėliau, kai atsakovė pradėjo prašyti, jog apie paimtas pinigų sumas... 26. Atsakovė nuolat akcentuoja, jog ieškovas neturėjo lėšų paskolinti... 27. Vekseliai išrašyti 2013-01-29, 2013-06-06, 2014-04-28. 2014-05-26, 2014-05-29... 28. Šiais motyvais ieškovas prašo V. M. priešieškinį atmesti, priteisiant... 29. Ieškinys tenkintinas iš dalies, priešieškinis atmestinas... 30. Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovė pasirašė tris vekselius: 2013 m.... 31. Atsakovė savo atsikirtimus grindžia kitu išduotu vekseliu, t.y. 2009 05 11... 32. Kitas atsakovės atsikirtimas yra tas, kad ji 2009 07 03 paėmė iš Kauno... 33. Dar vienas atsakovės atsikirtimas, kad ieškovas neturėjo lėšų suteikti... 34. Ieškinys tenkintinas iš dalies, o priešieškinis atmestinas šiais motyvais.... 35. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės pagal tris išduotus vekselius,... 36. Atsakovė prašo pripažinti išduotus vekselius negaliojančiais, kaip... 37. Ieškovas posėdžio metu nurodė, kad jis kreipėsi į teismą prašydamas... 38. Teismas pirmiausia pasisako dėl priešieškinio.... 39. Dėl priešieškinio... 40. Priešieškinis atmestinas šiais motyvais.... 41. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad vekselių turėtojas ieškovas G. S.... 42. Nustatyta, kad atsakovė neginčijo, kad ji savo ranka parašė visus tris... 43. Vekselis yra abstraktaus vienašalio sandorio rezultatas ir prievolė,... 44. Atsakovė teigė, kad ieškovas jai diktavo vekselio turinį, o ji tiktai... 45. Byloje nustatytos ir kitos aplinkybės, kurios paneigia atsakovės nurodytą... 46. Atsakovė taip pat nurodo, kad ji negavo iš ieškovo pinigų, nes ieškovas... 47. Toks atsakovės elgesys, negavus pinigų pagal vekselius, negali būti... 48. Atsakovė prašo panaikinti vekselius remdamasi tiek Įsakomųjų ir... 49. Ieškovas nurodė, kad atsakovė pirmu vekseliu gavusi pinigus ketino pirkti... 50. Iš teismo išdėstytų motyvų nustatytina, kad atsakovė nepateikė patikimų... 51. Atsakovės priešieškinio reikalavimą pripažinti negaliojančiais skolinius... 52. Kiekvienas civilinių santykių dalyvis, prieš atlikdamas bet kokį teisinį... 53. Atkreiptinas dėmesys, kad pripažinus vekselius negaliojančiais, atsakovei... 54. Lietuvos Aukščiausias Teismas suformavo praktiką, jog tuo atveju, jei pagal... 55. Pripažinimas, jog atitinkamas dokumentas, kuriame jis įvardijamas kaip... 56. Teismas vertindamas vekselius kaip paskolos raštelius nenustatė aplinkybių,... 57. Teismas nepasisako dėl kitų motyvų, nes nėra susiję su nagrinėjama byla,... 58. Dėl ieškinio ... 59. Praleidus įstatymo nustatytą paprastojo vekselio pateikimo apmokėti terminą... 60. Ieškovo reikalavimas yra pagrįstas ir tenkintinas, nes prievolės turi būti... 61. Iš pateiktų trijų paprastųjų vekselių, pripažintų paskolos rašteliais,... 62. Teismas nustato, kad ieškovas ir atsakovė iš esmės pasirašė paskolos... 63. Patenkinus skolinį reikalavimą spręstina ir dėl ieškovo prašomų... 64. Ieškovas prašo priteisti 38.423,19 Lt palūkanų, kas sudaro 11129,86 Eur.... 65. Priteistina iš atsakovės ieškovui 5 procentų metinių palūkanų nuo... 66. Ieškinį patenkinus iš dalies, o priešieškinį atmestus, proporcingai... 67. Priteistina iš atsakovės valstybei 8,70 Eur procesinių dokumentų įteikimo... 68. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 253 str. 259-270... 69. Ieškinį tenkinti iš dalies, priešieškinį atmesti.... 70. Priteisti iš atsakovės V. M., a.k. ( - ) ieškovui G. S., a.k. ( - ) 21996,64... 71. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 72. Priteisti iš atsakovės V. M., a.k. ( - ) į valstybės biudžetą 8,70 Eur... 73. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...