Byla e2-5038-947/2018
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo D. Š

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Asta Žeromskytė - Stanienė,

2sekretoriaujant Kamilei Trainei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Gintarui Dabkevičiui, atsakovui K. E.,

3viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Š. M. ieškinį atsakovui K. E. dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo D. Š..

4Teismas

Nustatė

5ieškovas ieškiniu dokumentinio proceso tvarka prašė priteisti iš atsakovo 16622,47 Eur skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovas nurodė, kad 2017 m. balandžio 5 d. reikalavimų perleidimo sutarties pagrindu trečiasis asmuo (pradinis kreditorius) D. Š. už atlyginimą perleido ieškovui (naujajam kreditoriui) Š. M. savo turimas teises reikalauti iš atsakovo 15800,00 Eur skolos, kylančios iš 2016 m. birželio 6 d. sudarytų šešių paprastųjų neprotestuotinų vekselių, kurių bendra suma – 16000,00 Eur. Vekselių sumokėjimo terminas – 2016 m. spalio 15 d. Trečiasis asmuo nepateikė atsakovui šių vekselių apmokėti Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau – ĮPVĮ) nustatyta tvarka ir terminais, todėl prarado teisę kreiptis į notarą dėl vykdomojo įrašo išdavimo, todėl vekseliai yra laikytini skolos raštais, kuriais, kaip rašytiniais įrodymais, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi. 2017 m. balandžio 5 d. trečiasis asmuo atliko indosamentą kiekviename iš vekselių ir perdavė reikalavimo teises ieškovui, todėl nuo 2017 m. balandžio 5 d. visos teisės į skolą ir su tuo susijusias teises, įskaitant teisę reikalauti palūkanų, perėjo ieškovui.

72017 m. lapkričio 28 d. preliminariu sprendimu teismas tenkino ieškovo reikalavimus ir priteisė iš atsakovo 15800,00 Eur skolą, 822,47 Eur palūkanas, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (16622,47 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. lapkričio 7 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 225,00 Eur bylinėjimosi išlaidas.

8Atsakovas 2017 m. gruodžio 20 d. pateikė teismui prieštaravimus dėl ieškinio ir 2017 m. lapkričio 28 d. preliminaraus sprendimo. Atsakovas prašė teismo ieškinį atmesti. Atsakovas nurodo, kad naujasis kreditorius – ieškovas nepateikė jokių duomenų, patvirtinančių, jog yra atsiskaitęs su pradiniu kreditoriumi už įsigytą reikalavimo teisę į atsakovo skolą, todėl atsakovo nuomone ieškovas neįgijo reikalavimo teisės. Tikėtina, kad ieškovas atlieka tik skolos administravimo, išieškojimo paslaugas.

9Ieškovas 2018 m. sausio 4 d. pateikė teismui atsiliepimą į atsakovo prieštaravimus, kuriuo prašo palikti 2017 m. lapkričio 28 d. preliminarų sprendimą nepakeistą.

10Atsiliepime į atsakovo prieštaravimus ieškovas nurodė, kad atsakovas buvo informuotas apie reikalavimo perleidimą, banko sąskaitos numerį. Atsakovo reikalavimas pateikti bet kokią kitą informaciją yra perteklinis ir neprivalomas. Atsakovas nepagrįstai nurodo, jog tam, kad reikalavimas būtų laikomas perleistu, ieškovas turėjo atsiskaityti su pradiniu kreditoriumi, nes reikalavimo perleidimas siejamas ne su atsiskaitymu tarp šalių, o su sutarties sudarymu ir vekselių faktiniu perdavimu ieškovui. Netgi tuo atveju, jeigu atsakovui atsirado abejonių dėl ieškovo reikalavimo teisės, ieškovas buvo pasiūlęs atsakovui sumokėti skolą į notaro depozitinę sąskaitą.

11Trečiasis asmuo D. Š. 2018 m. sausio 30 d. pateikė teismui prašymą bylą nagrinėti jam nedalyvaujant. Nurodė, kad su ieškiniu visiškai sutinka. Gavus trečiojo asmens prašymą nagrinėti bylą jam nedalyvaujant, byla išnagrinėta be neatvykusio asmens (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 247 straipsnio 2 dalis).

12Teismas

konstatuoja:

13Preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistas.

14Byloje nustatyta, kad atsakovas 2016 m. birželio 6 d. pasirašė šešis vekselius, kurių bendra suma – 16000,00 Eur. Pagal vekselius atsakovas įsipareigojo trečiajam asmeniui D. Š. 2016 m. spalio 15 d. sumokėti 16000,00 Eur. Trečiasis asmuo nepateikė atsakovui šių vekselių apmokėti Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau – ĮPVĮ) nustatyta tvarka ir terminais, todėl prarado teisę kreiptis į notarą dėl vykdomojo įrašo išdavimo. 2017 m. balandžio 5 d. reikalavimų perleidimo sutarties pagrindu trečiasis asmuo (pradinis kreditorius) D. Š. už atlyginimą perleido ieškovui (naujajam kreditoriui) Š. M. savo turimas teises reikalauti iš atsakovo sumokėti skolą, kylančią iš 2016 m. birželio 6 d. sudarytų šešių paprastųjų neprotestuotinų vekselių. Ieškovas prašo priteisti 16622,47 Eur skolos, kurią sudaro 15800,00 Eur skola ir 5 procentai metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo 2016 m. spalio 15 d. iki ieškinio padavimo (822,47 Eur).

15Nustatytina, kad nors trečiasis asmuo per įstatymo nustatytą terminą nepateikė vekselio apmokėjimui (ĮPVĮ 40 straipsnis), tačiau pažymėtina, kad teismų praktikoje laikoma, jog tokiu atveju vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi. Konstatuotina, kad byloje pateikti vekseliai vertintini kaip skolos raštai, o tarp šalių susiklosčiusiems santykiams taikytinos paskolos santykius reglamentuojančios teisė normos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010; 2013 m. gruodžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-716/2013).

16Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta teisė kreditoriui be skolininko sutikimo perleisti reikalavimą kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo teisės perleidimas yra vienas iš prievolės dalyvių (kreditorių) pasikeitimo atvejų, kai vietoj vieno kreditoriaus atsiranda kitas ir pagal nurodytoje normoje nustatytą bendrąją taisyklę pradinis kreditorius turi teisę perleisti turimą ar būsimą reikalavimą naujajam kreditoriui be skolininko sutikimo, jeigu tai nedraudžiama įstatymo ar sutarties. Tai reiškia, kad skolininko sutikimo perleidžiant reikalavimą nereikalaujama dėl to, kad jo teisinė padėtis dėl kreditoriaus pasikeitimo nesikeičia, t. y. jo teisinė padėtis naujojo kreditoriaus atžvilgiu negali būti blogesnė už buvusią pradiniam kreditoriui, reikalavimo teisės perleidimas negali pažeisti skolininko teisių ar jų labiau suvaržyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-168/2010). Kreditoriaus reikalavimo teisė, kaip prievolinė subjektinė teisė, yra savarankiškas civilinių teisinių santykių objektas (CK 1.112 straipsnio 1 dalis), todėl gali būti perleista kitam asmeniui bendraisiais pagrindais (CK 1.112 straipsnio 2 dalis). Kai pagal cesijos sutartį pradinis kreditorius perduoda savo reikalavimo teisę naujajam kreditoriui, jis nustoja būti prievolės šalis, o vietoj jo atsiranda naujasis kreditorius. Naujasis kreditorius yra saistomas pradinio kreditoriaus ir skolininko sutarties sąlygų. Remiantis nurodytomis teisės normomis ir teismų praktika, konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju Š. M. yra tinkamas ieškovas byloje, nes pagal įstatymo reikalavimus 2017 m. balandžio 5 d. reikalavimų perleidimo sutarties pagrindu tapo naujuoju kreditoriumi.

17Teismas atsakovo argumentus, jog ieškovui neatsiskaičius su pradiniu kreditoriumi D. Š., ieškovas neįgijo reikalavimo teisės į atsakovo skolą, atmeta kaip nepagrįstus dėl toliau išdėstytų motyvų.

18Reikalavimo perleidimo sutartis yra konsensualinė sutartis, t. y. sutartis laikoma sudaryta ir įgyja teisinę galią nuo šalių susitarimo momento (CK 6.101 straipsnio 1 dalis, 6.103, 6.159 straipsniai). Be to, ieškovo ir trečiojo asmens sudaryta reikalavimo pagal vekselius perleidimo sutartis nenustatė jokių sąlygų, su kuriomis reikalavimo teisės perėjimas ieškovui būtų susietas su ieškovo atsiskaitymu už perleidžiamą reikalavimo teisę. Teismo vertinimu, aplinkybė, ar ieškovas tinkamai įvykdė savo pareigas trečiajam asmeniui pagal reikalavimo perleidimo sutartį, neturi jokios įtakos reikalavimo teisės perėjimui ieškovui ir pastarojo teisei realizuoti šią reikalavimo teisę, pareiškiant ieškinį teisme. Pažymėtina ir tai, kad trečiasis asmuo D. Š. buvo įtrauktas į bylos nagrinėjimą, tačiau nereiškė jokių pretenzijų dėl ieškovo pateikto ieškinio.

19CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Atsižvelgiant į šias materialinės teisės normas bei ieškovo pateiktus įrodymus, darytina išvada, kad atsakovas prievolės atsiskaityti su ieškovu neįvykdė, todėl iš jo ieškovui priteistina 15800,00 Eur skola (CK 6.1 straipsnis, 6.38 straipsnis, 6.63 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.870 straipsnis).

20CK 6.210 straipsnio 1 dalis numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kadangi atsakovas 15800,00 Eur sumą turėjo sumokėti 2016 m. spalio 15 d., tačiau to nepadarė, tai už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą atsakovas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo 15800,00 Eur sumos, t. y. 822,47 Eur palūkanas. Atsižvelgiant į tai, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 822,47 Eur palūkanų yra tenkintinas (CK 6.210 straipsnio 1 dalis, 6.261 straipsnis).

21Atsakovas praleido terminą įvykdyti prievolę, todėl iš jo ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, CK 6.210 straipsnio 1 dalis).

22Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, daroma išvada, kad Kauno apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 28 d. preliminarus sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl paliktinas nepakeistas (CPK 430 straipsnio 6 dalies 1 punktas).

23Tenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui priteisiamas 225,00 Eur žyminis mokestis,

24242,00 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidos (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis). Valstybei iš atsakovo priteisiamos 9,67 Eur išlaidos už procesinių dokumentų siuntimą (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis).

25Ieškinį patenkinus, 2017 m. lapkričio 7 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės (areštas atsakovo turtui) paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 straipsnio 3 dalis).

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424 straipsniu, 430 straipsnio 6 dalies 1 punktu, 7, 8 dalimis, teismas

Nutarė

27Kauno apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 28 d. preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.

28Priteisti iš atsakovo K. E., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), ieškovui Š. M., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ),

2915800,00 Eur (penkiolikos tūkstančių aštuonių šimtų eurų 00 ct) skolą, 822,47 Eur (aštuonių šimtų dvidešimt dviejų eurų 47 ct) palūkanas, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (16622,47 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. lapkričio 7 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 467,00 Eur (keturių šimtų šešiasdešimt septynių eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidas.

30Priteisti iš atsakovo K. E., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), valstybei 9,67 Eur (devynis eurus 67 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

312017 m. lapkričio 7 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones (areštą atsakovo K. E. turtui) palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

32Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Asta Žeromskytė - Stanienė,... 2. sekretoriaujant Kamilei Trainei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui... 3. viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 4. Teismas... 5. ieškovas ieškiniu dokumentinio proceso tvarka prašė priteisti iš atsakovo... 6. Ieškovas nurodė, kad 2017 m. balandžio 5 d. reikalavimų perleidimo... 7. 2017 m. lapkričio 28 d. preliminariu sprendimu teismas tenkino ieškovo... 8. Atsakovas 2017 m. gruodžio 20 d. pateikė teismui prieštaravimus dėl... 9. Ieškovas 2018 m. sausio 4 d. pateikė teismui atsiliepimą į atsakovo... 10. Atsiliepime į atsakovo prieštaravimus ieškovas nurodė, kad atsakovas buvo... 11. Trečiasis asmuo D. Š. 2018 m. sausio 30 d. pateikė teismui prašymą bylą... 12. Teismas... 13. Preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistas. ... 14. Byloje nustatyta, kad atsakovas 2016 m. birželio 6 d. pasirašė šešis... 15. Nustatytina, kad nors trečiasis asmuo per įstatymo nustatytą terminą... 16. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1... 17. Teismas atsakovo argumentus, jog ieškovui neatsiskaičius su pradiniu... 18. Reikalavimo perleidimo sutartis yra konsensualinė sutartis, t. y. sutartis... 19. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos... 20. CK 6.210 straipsnio 1 dalis numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę... 21. Atsakovas praleido terminą įvykdyti prievolę, todėl iš jo ieškovui... 22. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, daroma išvada, kad Kauno apylinkės... 23. Tenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui priteisiamas 225,00 Eur žyminis... 24. 242,00 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidos (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98... 25. Ieškinį patenkinus, 2017 m. lapkričio 7 d. nutartimi taikytos laikinosios... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424 straipsniu,... 27. Kauno apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 28 d. preliminarų sprendimą... 28. Priteisti iš atsakovo K. E., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), ieškovui... 29. 15800,00 Eur (penkiolikos tūkstančių aštuonių šimtų eurų 00 ct) skolą,... 30. Priteisti iš atsakovo K. E., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), valstybei... 31. 2017 m. lapkričio 7 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones... 32. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...