Byla e2-2450-514/2016
Dėl skolos priteisimo

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Aušra Volskytė rašytinio proceso būdu išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. N. ieškinį atsakovui M. V. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 4900 Eur skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių. Nurodė, kad 2015-09-02 ieškovas paskolino atsakovui 400 Eurų, kuriuos atsakovas įsipareigojo grąžinti iki 2015-12-01, šį savo įsipareigojimą patvirtindamas vekseliu, taip pat 2015-11-09 ieškovas papildomai paskolino atsakovui 2000 Eur, kuriuos atsakovas įsipareigojo grąžinti iki 2016-01-15, šį įsipareigojimą patvirtindamas vekseliu bei tą pačią dieną ieškovas paskolino atsakovui 2500 Eurų, kuriuos atsakovas įsipareigojo grąžinti iki 2016-03-31, šį įsipareigojimą taip pat patvirtindamas vekseliu. Atsakovas nurodytais terminai paskolintų pinigų negrąžino. Viso atsakovo skola ieškovui sudaro 4900 Eur.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu, 2016-11-16 specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt paskelbus pranešimą (CPK 130 str.). Tinkamai apie iškeltą bylą informuotas atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo nepateikė, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.). Bylos medžiaga nustatyta, jog atsakovas M. V. 2015-09-02 pasirašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį kuriame nurodė, kad jis įsipareigoja pagal šį vekselį iki 2015-12-01 sumokėti ieškovui 400,00 EUR sumą. 2015-11-09 atsakovas M. V. taip pat pasirašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį kuriame nurodė, kad jis įsipareigoja pagal šį vekselį be sąlygų iki 2015-01-15 sumokėti ieškovui 2000,00 EUR sumą, tą pačią dieną – 2015-11-09, atsakovas M. V. pasirašė kitą paprastąjį neprotestuotiną vekselį kuriame nurodė, kad jis įsipareigoja pagal šį vekselį be sąlygų iki 2015-03-31 sumokėti ieškovui 2500,00 EUR sumą. Iš viso atsakovo įsiskolinimas ieškovui sudaro 4900 Eur. Nagrinėjamu atveju vekselio turėtojas (ieškovas) nepateikė vekselio vykdymui priverstine ne ginčo tvarka kaip tą numato Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau – ĮPVĮ) 81 straipsnio 2 dalis, tokiu būdu vekselio turėtojas prarado teisę į reikalavimo patenkinimą ne ginčo tvarka. Praleidus įstatymo nustatytą paprastojo vekselio pateikimo apmokėti terminą ir netekus galimybės pasinaudoti teise reikalauti vekselį apmokėti Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nustatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą ne ginčo tvarka, vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-07-02 nutartis c. b. Nr. 3K-3-314/2010 ir kt.).

6Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad dėl vekselio, kaip abstraktaus vienašalio sandorio, sukuriamas naujas civilinių teisių objektas – vertybinis popierius, kuriame įtvirtinta prievolė dalyvauja civilinėje apyvartoje kaip savarankiška abstrakti prievolė, iš esmės teisiškai nepriklausoma nuo to teisinio santykio (tam tikro sandorio), kurio pagrindu ji buvo sukurta. Vekselio teisinės savybės lemia universalų šio vertybinio popieriaus naudojimą, nes jis gali būti išduodamas vekselio davėjo piniginei skolai vekselio gavėjui patvirtinti (įforminti) arba piniginei skolai padengti (grąžinti, apmokėti) taip pat gali atlikti tam tikrą prievolės pagal šalių teisinį santykį dėl kurio vekselis išrašytas įvykdymo užtikrinimo funkciją, suteikdamas kreditoriui papildomą garantiją, kad skola bus sugrąžinta. Skolininkas (vekselio davėjas), išduodamas vekselį, sukuria kreditoriaus (vekselio turėtojo) naudai jau visiškai kitą, negu jo įsipareigojimas pagal tam tikrą sandorį, dėl kurio išduodamas vekselis, prievolę – prievolę pagal vekselį, kas reiškia, kad kreditoriaus pasirinkimu jo reikalavimas gali būti patenkinamas ne pradinės prievolės, o vekselio pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2014-01-31 nutartis c. b. Nr. 3K-3-14/2014 ir kt.).

7Byloje esantys įrodymai patvirtina, jog ieškovas atsakovui paskolino 400 Eur, 2000 Eur ir 2500 Eur sumas, kurių grąžinimo užtikrinimui vekselio davėjas (atsakovas M. V.) 2015-09-02, 2015-11-09 ir 2015-11-09 pasirašė neprotestuotinus paprastuosius vekselius. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes konstatuotina, kad atsakovui kyla prievolė įvykdyti įsipareigojimus ieškovui, kilusius vekselių pagrindu. Pažymėtina, kad šiuo nagrinėjamu atveju vekselis yra kaip prievolės įvykdymą užtikrinanti priemonė. Atskiruose įstatymuose tiesiogiai nustatyta, kad vekseliai gali būti naudojami kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonė (gali atlikti prievolės įvykdymo užtikrinimo funkciją). Pavyzdžiui, Vartojimo kredito įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad vartojimo kredito davėjas turi teisę priimti vekselius iš kredito gavėjo ir kitų asmenų, siekdamas užtikrinti, jog vartojimo kredito gavėjo įsipareigojimai pagal vartojimo kredito sutartį bus įvykdyti. Taigi vekselis pagal savo universalų atsiskaitymo pobūdį gali būti naudojamas civilinėje apyvartoje kaip priemonė užtikrinti prievolės, kilusios iš sandorio, kurio sukurtų teisinių santykių pagrindu buvo išduotas, įvykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje G. G. Ž., Z. D. v. AS „Parex banka“, bylos Nr. 3K-3-343/2013). Nagrinėjamu atveju pagal esamus įrodymus vekseliais tarp šalių susiklostė būtent paskolos teisiniai santykiai. CK 6.38 str. įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.59 str. nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, todėl atsakovas laikomas pažeidusiu prievolę, nes negrąžino paskolos bei kredito mokesčio nustatyta tvarka ir terminais. CK 6.256 str. 1 d. įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata – kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį ar priešpriešinių įrodymų nepateikė, ieškovo argumentų dėl skolos pagrįstumo, jos dydžio neginčijo, byloje esantys duomenys patvirtina prievolės neįvykdymą, byloje neesant priešingiems įrodymams, jog atsakovas minėtą vekselį yra apmokėjęs ar ginčijęs šį vekselį, ar yra įvykdęs prievoles, konstatuotina, kad ieškovo reikalavimas dėl skolos priteisimo pagrįstas ir tenkintinas, ieškovui iš atsakovo priteistina 4 900 Eur suma.

8Atsakovas vengia įvykdyti savo piniginę prievolę ieškovui, todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

9Ieškovui iš atsakovo taip pat priteistinos ieškovo turėtos 110 Eur bylinėjimosi išlaidos (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 93 str. 1 d.).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 286 straipsniu,

Nutarė

11ieškovo A. N. ieškinį tenkinti.

12Priteisti ieškovui A. N., asmens kodas ( - ) iš atsakovo M. V., asmens kodas ( - ) 4900 Eur (keturis tūkstančius devynis šimtus eurų) skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2016-10-31 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 110 Eur (vieną šimtą dešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų.

13Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Plungės rajono apylinkės teismui

14pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Ieškovas per 30 (trisdešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Plungės rajono apylinkės teismą.

Ryšiai