Byla e2-39818-566/2018
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo M. D. ieškinį atsakovui E. M. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje nurodo, jog 2015 m. rugsėjo 4 d. atsakovas E. M. pasirašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį, kuriuo įsipareigojo iki 2016 m. sausio 1 d. sumokėti ieškovui M. D. 8 000,00 Eur dydžio sumą. Atsakovas prisiimtų įsipareigojimų nevykdė, nurodytos sumos laiku negrąžino. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 8000,00 Eur skolos, 72,60 Eur palūkanų, 5 % dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui ieškinio, jo priedų kopija ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y. atsakovo motinai 2018 m. spalio 27 d. Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, jog 2015 m. rugsėjo 4 d. atsakovas E. M. pasirašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį, kuriuo įsipareigojo iki 2016 m. sausio 1 d. sumokėti ieškovui M. D. 8 000,00 Eur dydžio sumą. Atsakovas nurodytu laiku minėtos sumos nesumokėjo, todėl už termino įvykdyti prievolę praleidimą, ieškovas už pradelstas atsiskaityti 660 dienų (laikotarpis nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2018 m. spalio 22 d.) paskaičiavo atsakovui 72,60 Eur palūkanų. Duomenų apie tai, kad atsakovas su ieškovu atsiskaitė, byloje nepateikta.

7Pagal Lietuvoje nustatytą teisinį reglamentavimą vekselis yra vertybinis popierius ir civilinių teisių objektas (CK 1.97 straipsnio 1 dalis, 1.101 straipsnis). Vekselių išrašymo, perdavimo, laidavimo, mokėjimo, reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, pareiškimo ir patenkinimo tvarką bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykius Lietuvos Respublikoje reglamentuoja 1999 m. kovo 16 d. Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas (toliau – ĮPVĮ).

8Įstatyme vekselis, kaip vertybinis popierius, apibrėžiamas kaip dokumentas, kuriuo jį išrašantis asmuo be išlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui arba kuriuo tai padaryti pavedama kitam asmeniui (CK 1.105 straipsnio 1 dalis, ĮPVĮ 2 straipsnio 1 dalis). CK 1.105 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad vekselis gali būti įsakomasis (trata) arba paprastasis (solo vekselis). Nagrinėjamu atveju atsakovas išdavė paprastąjį vekselį. Paprastuoju vekseliu (solo) jo davėjas pats įsipareigoja sumokėti jame nurodytą sumą (CK 1.105 straipsnio 3, 4 dalys, ĮPVĮ 2 straipsnio 4 punktas). Iš įstatyme įtvirtintos vekselio, kaip vertybinio popieriaus, sąvokos matyti, kad paprastasis vekselis yra dokumentas, kuriame įtvirtinta besąlygiška mokėjimo pareiga ir iš šios pareigos atsiradusi reikalavimo teisė. Pagal ĮPVĮ 40 straipsnio 1 dalį vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną arba per tam tikrą laiką po jo išrašymo ar pateikimo, turėtojas vekselį apmokėti privalo pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas.

9Pažymėtina, jog kasacinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, kad aplinkybė, jog yra praleistas terminas pateikti vekselį apmokėti, savaime nereiškia, kad yra negaliojantis ar išnykęs tas sandoris, kurio pagrindu buvo išduotas nurodytas dokumentas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. G. v. J. Ž., bylos Nr. 3K-3-716/2013). Praleidus įstatymo nustatytą paprastojo vekselio pateikimo apmokėti terminą ir netekus galimybės pasinaudoti teise reikalauti vekselį apmokėti ĮPVĮ nustatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą ne ginčo tvarka, vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. B. v. R. M. ir kt., bylos Nr. 3K-3-314/2010).

10Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.156 straipsnį šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas. CK 6.870 str. 1 d. numato, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenumato ko kita. Įvertinus byloje esančius įrodymus, konstatuotina, kad atsakovas, pažeisdamas savo įsipareigojimą iki tam tikro termino sumokėti vekselyje nurodytą 8000,00 Eur sumą su ieškovu neatsiskaitė. Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovas su ieškovu atsiskaitė (CPK 178 straipsnis), taip pat į tai, jog atsakovas savo prievolės neginčija (CPK 12 straipsnis), ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 8000,00 Eur skola.

11CK 6.210 str. numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į tai, ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 72,60 Eur palūkanų, paskaičiuotų laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2018 m. spalio 22 d. už termino įvykdyti prievolę praleidimą.

12Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 8072,60 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. spalio 24 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

13Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatomis, ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 182,00 Eur sumokėtas žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis).

14Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 3,58 Eur. Remiantis LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ bei CPK 92 straipsniu, valstybės naudai iš atsakovo priteistina 3,58 Eur.

15Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279, 285-288, 307 straipsniais, teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti.

17Priteisti ieškovui M. D., a. k. ( - ) iš atsakovo E. M., a. k. ( - ) 8000,00 Eur (aštuonis tūkstančius eurų 00 ct) skolos, 72,60 (septyniasdešimt du eurus 60 ct) palūkanų, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 8072,60 Eur (aštuonių tūkstančių septyniasdešimt dviejų eurų 60 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. spalio 24 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 182,00 Eur (vieną šimtą aštuoniasdešimt du eurus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

18Priteisti valstybės naudai iš atsakovo E. M., a. k. ( - ) 3,58 Eur (tris eurus 58 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank”, įmokos kodas 5660, teismui pateikiant išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

19Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

20Šalys, dėl kurių priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka. Ieškovas turi teisę per 20 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, rašytinio... 2. Ieškovas ieškinyje nurodo, jog 2015 m. rugsėjo 4 d. atsakovas E. M.... 3. Atsakovui ieškinio, jo priedų kopija ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos... 4. Ieškinys tenkintinas.... 5. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, jog 2015 m. rugsėjo 4 d. atsakovas... 7. Pagal Lietuvoje nustatytą teisinį reglamentavimą vekselis yra vertybinis... 8. Įstatyme vekselis, kaip vertybinis popierius, apibrėžiamas kaip dokumentas,... 9. Pažymėtina, jog kasacinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, kad... 10. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.156 straipsnį... 11. CK 6.210 str. numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs... 12. Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui... 13. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatomis, ieškovui iš atsakovo... 14. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 3,58 Eur.... 15. Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279, 285-288, 307 straipsniais,... 16. Ieškinį tenkinti.... 17. Priteisti ieškovui M. D., a. k. ( - ) iš atsakovo E. M., a. k. ( - ) 8000,00... 18. Priteisti valstybės naudai iš atsakovo E. M., a. k. ( - ) 3,58 Eur (tris... 19. Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo... 20. Šalys, dėl kurių priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo...