Byla 2-846-920/2014
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Linas Baublys, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės I. M., ieškinį atsakovei L. B., dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė I. M., ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės L. B. 5000 Lt skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas 150 Lt žyminį mokestį, 363 Lt išlaidas už teisinę pagalbą.

3Ieškinyje nurodė, kad atsakovė L. B. 2013-08-14 pasirašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį I. M., kuriuo įsipareigojo ieškovei iki 2013-09-06 sumokėti 5000 Lt. 2013-10-01 atsakovei pasirašytinai buvo įteikta reikalavimas įvykdyti prievolę iki 2013-10-10, tačiau atsakovė savo skolinio įsipareigojimo ieškovei neįvykdė. Ieškovė pažymėjo, kad yra praleidusi LR įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 40 str. 1 d., 46 str. 3 d. numatytus terminus ir dėl to prarado galimybę išsiieškoti skolą pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą pagal paprastąjį neprotestuotiną vekselį. Todėl šiuo atveju vekselis laikytinas paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininkės pareiga atsiskaityti su kreditore (b.l. 3-5).

4Atsakovei adresuoti teismo procesiniai dokumentai (ieškinys su priedais ir teismo pranešimas per 14 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį) įteikti 2013-12-31 asmeniškai CPK 123 str. 1 d. nustatyta tvarka (b.l. 21). Atsakovė per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovė nustatytu terminu nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Atsakovei be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą, (CPK 142 str. 4 d., 285 str.). CPK 285 str. 2 d. numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Ieškinys tenkintinas.

6Teismas, atlikęs formalų ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą nustatė, kad 2013-08-14 atsakovė pasirašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį (b.l. 7), pagal kurį besąlygiškai įsipareigojo nustatytą dieną – 2013-09-06 – ieškovei sumokėti 5000 Lt, įrašydama sąlygą „neprotestuotinas“, tačiau nustatytu terminu su ieškove neatsiskaitė. Ieškovė nurodė, kad yra praleidusi įstatymo nustatytą terminą vekselį pateikti apmokėjimui.

7Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013-12-30 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-716/2013 pasisakė, jog aplinkybė, kad yra praleistas terminas pateikti vekselį apmokėti, savaime nereiškia, kad yra negaliojantis ar išnykęs tas sandoris, kurio pagrindu buvo išduotas nurodytas dokumentas. Jeigu skolininkas nėra įvykdęs sandorio, kurio pagrindu buvo išduotas nurodytas dokumentas, tai, esant ginčui teisme, kreditorius tokį dokumentą gali panaudoti įrodinėdamas atitinkamų prievolinių teisinių santykių egzistavimą (CPK 178 str.). Praleidus įstatymo nustatytą paprastojo vekselio pateikimo apmokėti terminą ir netekus galimybės pasinaudoti teise reikalauti vekselį apmokėti ĮPVĮ nustatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą ne ginčo tvarka, vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi (LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. B. v. R. M. ir kt., bylos Nr. 3K-3-314/2010).

8Ieškovė pateiktu vekseliu rėmėsi kaip įrodymu, patvirtinančiu paskolos teisinių santykių egzistavimą, t. y. pati pripažino, kad šis dokumentas neturi vekselio galios Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo prasme, todėl šioje byloje analizuotini paskolos teisiniai santykiai.

9Paskolos sutartis yra realinė, pripažįstama sudaryta nuo pinigų ar daiktų perdavimo momento (CK 6.870 str. 2 d.), taigi, nustačius, kad pinigai ar daiktai nebuvo perduoti, teisine prasme ji laikoma nesudaryta. Atsakovė teismui nepateikė jokių įrodymų patvirtinančių jos piniginės prievolės ieškovei įvykdymą, ar paneigiančių aplinkybę, kad vekselyje nurodyta pinigų suma jai nebuvo perduota, todėl pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį patenkinti (CPK 285 str. 2 d.).

10Pažymėtina, kad atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jos priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str.1 d.).

11Remiantis išdėstytais motyvais, atsakovės atžvilgiu priimamas sprendimas už akių – ieškinį patenkinti ir iš atsakovės ieškovei priteisti 5000 Lt skolą, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

12Patenkinus ieškinį, iš atsakovės ieškovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 150 Lt žyminio mokesčio ir 363 Lt teisinės pagalbos išlaidų (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d., b.l. 6, 12-13).

13Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 10 Lt dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011m. lapkričio 7 d. įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (Žin., 2011, Nr. 134-6373)).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285-286 str., teismas,

Nutarė

15Ieškinį patenkinti.

16Priteisti iš atsakovės L. B. a.k. ( - ) ieškovei I. M. a.k. ( - ) – 5000 Lt (penkių tūkstančių litų) skolą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (5000 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme 2013-11-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 150 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt litų) žyminio mokesčio ir 363 Lt (tris šimtus šešiasdešimt tris litus) teisinės pagalbos išlaidų.

17Atsakovė, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2 ir 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Ryšiai