Byla e1-918-878/2020

1Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Inga Liubinienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorės Rimos Čitavičiūtės pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje, kurioje G. P., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) gyvenantis ( - ), deklaravęs gyvenamąją vietą ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vedęs, dirbantis pagal verslo liudijimą, neteistas, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 2811 straipsnio 1 dalyje.

3Teismas

Nustatė

4Kaltinamasis G. P. 2020 m. gegužės 13 d. apie 14.45 val. Alytuje, prie Naujosios gatvės pastato Nr. 52, pažeisdamas Kelių eismo taisyklių 14 punkto reikalavimus, numatančius draudimą vairuoti transporto priemones neblaiviems asmenims, vairavo motorinę transporto priemonę – automobilį „Citroen Jumper“, valstybinio numerio ženklas ( - ), būdamas neblaivus, kai jam nustatytas daugiau nei 1,51 promilių neblaivumas.

5Kaltinamasis G. P. ikiteisminio tyrimo metu dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos padarymo savo kaltę pripažino visiškai. Parodė, kad 2020 m. gegužės 13 d. 8.00 val. jis pradėjo darbą – ardė namo, esančio ( - ), sienas ir maždaug po valandos pradėjo gerti alkoholinius gėrimus, su draugu išgėrė du 0,37 l talpos butelius degtinės, o apie 14.40 val. jis savo automobiliu „Citroen Jumper“, valstybinio numerio ženklas ( - ), vienas važiavo į namus ( - ). Jis jautėsi apsvaigęs, žinojo, kad už transporto priemonės vairavimą esant neblaiviam yra baudžiamoji atsakomybė, tačiau tuo metu jam tai nerūpėjo, norėjo kuo greičiau grįžti į namus. Alytuje, prie Naujosios gatvės pastato Nr. 52 jis sustojo prie šviesoforo. Tuomet prie jo priėjo vyriškis, važiavęs paskui jį, ir pasakė, kad jo automobilio galinės durelės atidarytos. Tas vyras suprato, kad jis yra neblaivus, ir paskambino bendruoju pagalbos telefono numeriu. Netrukus atvyko policijos pareigūnai, jam alkoholio kiekio matuokliu nustatė 2,57 promilių neblaivumą, antrą kartą patikrinę, nustatė 2,10 promilių neblaivumą. Jis gailisi, kad vairavo automobilį neblaivus, nurodė, kad turi alkoholio vartojimo problemų (b. l. 58–61).

6Be paties kaltinamojo G. P. visiško prisipažinimo bei paaiškinimų, jo kaltę patvirtina ir kiti byloje ikiteisminio tyrimo metu surinkti bei žemiau aptariami duomenys.

7Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Alytaus AVPK) Reagavimo skyriaus vyriausiasis patrulis M. R. tarnybiniame pranešime dėl neblaivaus vairuotojo nurodė, kad 2020 m. gegužės 13 d. apie 15.25 val. gavo budėtojo pranešimą, jog Alytuje, Naujojoje gatvėje prie sporto rūmų pranešėjas sulaikė neblaivų vairuotoją, kuris vairavo automobilį „Citroen Jumper“, valstybinio numerio ženklas ( - ). Nuvykus nurodytu adresu, policijos pareigūnus pasitiko pranešėjas R. P., jis paaiškino, kad, sankryžoje pastebėjo pavojingai manevruojantį krovininį automobilį „Citroen Jumper“ ir eismo juostoje susilyginęs su šiuo automobiliu, pamatė, kad vairuotojas elgiasi neadekvačiai, gali būti neblaivus, todėl savo automobiliu užblokavo jam kelią. Įvykio vietoje nustatyta, kad krovininį automobilį „Citroen Jumper“ vairavo G. P., gimęs ( - ), vairuotojui iš burnos sklido stiprus alkoholio kvapas, jo kalba buvo nerišli. Alkoholio kiekio matuokliu „Alcotest 7510“ Nr. ARJR-0094, patikros Nr. 1174716, 15.20 val. vairuotojui nustatytas 2,57 promilių neblaivumas, 15.38 val. nustatytas 2,10 promilių neblaivumas (b. l. 24).

8Neblaivumo nustatymo akte užfiksuota, kad G. P. alkoholio kiekio matuokliu „Alcotest 7510“, ARJK0094, patikros Nr. 1174716, 2020 m. gegužės 13 d. 15.20 val. nustatytas 2,57 promilių neblaivumas, 15.38 val. – 2,10 promilių neblaivumas; nurodyta, kad G. P. elgsena neadekvati, kalba nerišli, judesiai nekoordinuoti (b. l. 22).

9Įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuota, kad 2020 gegužės 13 d. apžiūrėtas prie Sporto ir rekreacijos centro Alytuje, Naujoji g. 52 stovintis automobilis „Citroen Jumper“, valstybinio numerio ženklas ( - ); tyrimui reikšmingų daiktų ar pėdsakų nerasta (b. l. 12–20).

10Valstybės įmonės „Regitra“ duomenys patvirtina, kad automobilio „Citroen Jumper“, valstybinio numerio ženklas ( - ), savininkas yra G. P. (b. l. 120).

11Ikiteisminio tyrimo metu liudytoju apklaustas R. P. parodė, kad 2020 m. gegužės 13 d. apie 14.40 val. jis važiavo Naujosios–Žuvinto gatvių sankryža ir pastebėjo priekyje važiuojantį baltos spalvos krovininį automobilį „Citroen Jumper“, valstybinio numerio neprisimena, kurio galinės durelės buvo praviros. Naujojoje gatvėje, ties Alytaus sporto ir rekreacijos centru jis sustabdė minėtą automobilį, pats sustodamas jo priekyje, ir priėjęs vairuotojui pro pravertą langą pasakė, kad jis užsidarytų automobilio galines dureles. Automobilio „Citroen Jumper“ vairuotojas atidarė savo pusės automobilio dureles ir norėjo išlipti, tuomet liudytojas pajuto nuo jo sklindantį alkoholio kvapą, matė, kad vairuotojo judesiai nekoordinuoti, jam lipant, iš automobilio salono ant žemės iškrito degtinės butelis. Liudytojui kilo įtarimas, kad vairuotojas neblaivus, todėl jis paskambino telefono numeriu 112 ir pranešė apie situaciją (b. l. 45–48).

12Teismas, įvertinęs byloje surinktų duomenų visumą, daro išvadą, kad kaltinamojo G. P. kaltė dėl BK 2811 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo padarymo įrodyta.

13Pagal BK 2811 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas vairavo motorinę transporto priemonę, traktorių ar savaeigę mašiną arba mokė praktinio vairavimo būdamas neblaivus, kai jam nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas, arba vengė neblaivumo patikrinimo, kai jam buvo nustatyti neblaivumo požymiai, arba vartojo alkoholį po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo ir jam nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas. Bylos duomenimis nustatyta, kad kaltinamasis G. P. vairavo transporto priemonę – automobilį „Citroen Jumper“, valstybinio numerio ženklas ( - ), būdamas neblaivus, kai jam nustatytas daugiau kaip 1,51 promilių neblaivumas, tai yra pirmuoju patikrinimu alkoholio kiekio matuokliu nustatytas 2,57 promilių neblaivumas, antruoju patikrinimu – 2,10 promilių neblaivumas. Tokie jo veiksmai atitinka nusikaltimo, numatyto BK 2811 straipsnio 1 dalyje, požymius.

14BK 2811 straipsnio 1 dalies sankcijoje nustatyta, kad šį nusikaltimą padaręs asmuo baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų. Tai įvertinus, pripažintina, kad nagrinėjamoje byloje gali būti taikomas supaprastintas bylos procesas, tai yra procesas gali būti užbaigtas teismo baudžiamuoju įsakymu (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 418 straipsnis). Pranešus kaltinamajam apie galimybę kreiptis į teisėją dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir išaiškinus jam BPK 418–425 straipsniuose numatytą šio proceso tvarką ir pasekmes, kaltinamasis tam neprieštaravo ir sutiko su prokurorės siūloma bausmės rūšimi – areštu bei jos trukme (b. l. 135–138, 139).

15Skirdamas bausmę, teismas vadovaujasi BK 54 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais ir atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes. Kaltinamasis G. P. padarė nesunkų nusikaltimą, veikdamas tiesiogine tyčia. Jis neteistas (b. l. 117), nebaustas administracinėmis nuobaudomis (b. l. 116), dirba pagal verslo liudijimą, registruotas užimtumo tarnyboje (b. l. 131–133, 134). Jis įrašytas į Psichikos sveikatos ir Priklausomybių ligų gydomų ir stebimų pacientų sąrašus (b. l. 89), 2020 m. liepos 8–15 d. Teismo psichiatrijos ekspertizės akte Nr. 83TPK-368/2020 nurodyta, kad G. P. nusikaltimo padarymo metu galėjo suprasti savo veiksmų esmę, daromo nusikaltimo pavojingumą ir galėjo valdyti savo veiksmus (b. l. 105–107). G. P. atsakomybę lengvina tai, jog jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra. Įvertinus visas šias aplinkybes ir siekiant BK 41 straipsnyje įtvirtintų bausmės tikslų, kaltinamajam skirtina arešto bausmė, kuri nustatytina tokio dydžio, kaip ir prokurorės siūloma. Baudžiamoji byla baigiama teismo baudžiamuoju įsakymu, todėl skiriama bausmė mažinama vienu trečdaliu (BK 641 straipsnis).

16Kaltinamasis G. P. nusikaltimą, už kurį jam skiriama arešto bausmė, padarė 2020 m. gegužės 13 d. Nuo 2020 m. liepos 1 d. įsigaliojo BK 75 straipsnio nuostatos, numatančios galimybę atidėti arešto bausmės vykdymą, taigi šis įstatymas palengvina kaltinamojo G. P. teisinę padėtį, todėl jam taikomas (BK 3 straipsnio 2 dalis).

17Pagal BK 75 straipsnio 1 dalį asmeniui, pirmą kartą nuteistam arešto bausme, teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą nuo trijų mėnesių iki vienerių metų ir paskirti jam intensyvią priežiūrą – nuteistojo buvimo vietos pagal nustatytą laiką kontrolę elektroninio stebėjimo priemonėmis. Nuteistojo buvimo vietą ir laiką nustato teismas. Kartu su intensyvia priežiūra teismas gali paskirti nuteistajam vieną ar kelias tarpusavyje suderintas BK 9 skyriuje numatytas baudžiamojo poveikio priemones ir (ar) šio straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytas pareigas. Kaltinamasis G. P. neteistas, nebaustas administracinėmis nuobaudomis, dirba pagal verslo liudijimą, registruojasi Užimtumo tarnyboje, taigi teismas, įvertinęs G. P. asmenybę, sprendžia, kad yra visos sąlygos jo atžvilgiu taikyti bausmės vykdymo atidėjimą, paskiriant jam intensyvią priežiūrą – nuteistojo buvimo vietos pagal nustatytą laiką kontrolę elektroninio stebėjimo priemonėmis.

18Prokurorė siūlo skirti kaltinamajam G. P. kartu su bausme ir baudžiamojo poveikio priemones – uždraudimą naudotis teise vairuoti kelių transporto priemones trejiems metams ir transporto priemonės „Citroen Jumper“, valstybinio numerio ženklas ( - ), konfiskavimą.

19BK 42 straipsnio 6 dalyje, 67 straipsnio 1–3 dalyse nustatyta, kad kartu su bausme asmeniui gali būti skiriamos tam tikros baudžiamojo poveikio priemonės, tarp jų ir uždraudimas asmeniui naudotis specialiomis teisėmis bei turto konfiskavimas. Baudžiamojo poveikio priemonės paskyrimu asmeniui siekiama to paties rezultato, kaip ir bausme, tai yra sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo, atimti ar apriboti asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, paveikti asmenį taip, kad jis laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą. Teismas, įvertinęs G. P. padaryto nusikaltimo pobūdį ir jo padarymo aplinkybes, nustatytą neblaivumo laipsnį, sprendžia, kad tikslinga skirti kaltinamajam baudžiamojo poveikio priemonę – uždraudimą naudotis teise vairuoti kelių transporto priemones trejiems metams. Be to, įvertinus padaryto nusikaltimo pobūdį ir, vadovaujantis BK 72 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kurios numato, jog nusikalstamos veikos padarymo įrankis, priemonė ar rezultatas yra konfiskuotinas turtas, kaltinamajam skirtina dar viena baudžiamojo poveikio priemonė – jam priklausančios transporto priemonės „Citroen Jumper“, valstybinio numerio ženklas ( - ), konfiskavimas, nes ši transporto priemonė buvo nusikaltimo padarymo priemonė, be kurios nusikaltimo, numatyto BK 2811 straipsnio 1 dalyje, padarymas nėra įmanomas.

20Kaltinamajam G. P. 2020 m. gegužės 21 d. ikiteisminio tyrimo pareigūno nutarimais paskirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, įpareigojant nepasišalinti iš gyvenamosios vietos ( - ), ir specialiosios teisės sustabdymas (b. l. 62–64, 70–72) ir 2020 m. gegužės 22 d. nutarimu paskirta kardomoji priemonė – dokumentų paėmimas (b. l. 65–67) panaikinamos, teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus.

21Prokurorės Rimos Čitavičiūtės 2020 m. gegužės 21 d. nutarimu paskirtas nuosavybės teisės apribojimas G. P. priklausančiam automobiliui „Citroen Jumper“, valstybinio numerio ženklas ( - ) (b. l. 123–124), paliktinas galioti iki faktinio šio automobilio konfiskavimo.

22Prie baudžiamosios bylos esantis G. P. vairuotojo pažymėjimas Nr. ( - ), įsiteisėjus teismo baudžiamajam įsakymui, perduotinas valstybės įmonei ,,Regitra“.

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421–422 straipsniais,

Nutarė

24G. P. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 2811 straipsnio 1 dalyje, ir paskirti jam areštą 51 (penkiasdešimt vienai) parai.

25Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, skiriamą bausmę G. P. sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti areštą 34 (trisdešimt keturių) parų.

26Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalimi, bausmės vykdymą G. P. atidėti 1 (vieneriems) metams ir paskirti jam intensyviąją priežiūrą – nuteistojo buvimo vietos pagal nustatytą laiką kontrolę elektroninio stebėjimo priemonėmis, nustatant, kad G. P. bausmės vykdymo laikotarpiu nuo 6.00 val. iki 23.00 val. privalo būti namuose ( - ), bei paskirti jam šias pareigas: nevartoti psichiką veikiančių medžiagų ir per 8 (aštuonis) mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo sudalyvauti elgesio pataisos programoje.

27Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 1 ir 7 punktais, 3 dalimi, 68 ir 72 straipsniais, skirti G. P. baudžiamojo poveikio priemones:

281) uždraudimą naudotis teise vairuoti kelių transporto priemones 3 (trejiems) metams, šį terminą skaičiuojant nuo 2020 m. gegužės 21 d.

292) transporto priemonės „Citroen Jumper“, valstybinio numerio ženklas ( - ), VIN kodas ( - ), konfiskavimą. Transporto priemonė saugoma pas G. P., ( - ).

30Teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, panaikinti G. P. paskirtas kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, įpareigojant nepasišalinti iš gyvenamosios vietos ( - ), specialiosios teisės sustabdymą ir dokumentų paėmimą.

31Prokurorės Rimos Čitavičiūtės 2020 m. gegužės 21 d. nutarimu paskirtą nuosavybės teisės apribojimą G. P. priklausančiam automobiliui „Citroen Jumper“, valstybinio numerio ženklas ( - ), VIN kodas ( - ), palikti galioti iki faktinio šio automobilio konfiskavimo.

32Įsiteisėjus teismo baudžiamajam įsakymui, prie bylos esantį G. P. vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - ), perduoti valstybės įmonei ,,Regitra“.

33Išaiškinti nuteistajam G. P., jog jis per 14 (keturiolika) dienų nuo patvirtinto teismo baudžiamojo įsakymo nuorašo įteikimo dienos, nesutikdamas su bausmės paskyrimu, turi teisę paduoti teismui, priėmusiam teismo baudžiamąjį įsakymą, prašymą su reikalavimu surengti bylos nagrinėjimą teisme. Jeigu per 14 (keturiolika) dienų toks nuteistojo prašymas nebus pateiktas, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisės ir bus vykdomas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.

34Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.

35Patvirtintą teismo baudžiamojo įsakymo nuorašą įteikti nuteistajam G. P..

Proceso dalyviai
1. Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Inga Liubinienė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Kauno apygardos prokuratūros Alytaus... 3. Teismas... 4. Kaltinamasis G. P. 2020 m. gegužės 13 d. apie 14.45 val. Alytuje, prie... 5. Kaltinamasis G. P. ikiteisminio tyrimo metu dėl jam inkriminuojamos... 6. Be paties kaltinamojo G. P. visiško prisipažinimo bei paaiškinimų, jo... 7. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Alytaus AVPK)... 8. Neblaivumo nustatymo akte užfiksuota, kad G. P. alkoholio kiekio matuokliu... 9. Įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuota, kad 2020 gegužės 13 d.... 10. Valstybės įmonės „Regitra“ duomenys patvirtina, kad automobilio... 11. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoju apklaustas R. P. parodė, kad 2020 m.... 12. Teismas, įvertinęs byloje surinktų duomenų visumą, daro išvadą, kad... 13. Pagal BK 2811 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas vairavo motorinę transporto... 14. BK 2811 straipsnio 1 dalies sankcijoje nustatyta, kad šį nusikaltimą... 15. Skirdamas bausmę, teismas vadovaujasi BK 54 straipsnyje įtvirtintais... 16. Kaltinamasis G. P. nusikaltimą, už kurį jam skiriama arešto bausmė,... 17. Pagal BK 75 straipsnio 1 dalį asmeniui, pirmą kartą nuteistam arešto... 18. Prokurorė siūlo skirti kaltinamajam G. P. kartu su bausme ir baudžiamojo... 19. BK 42 straipsnio 6 dalyje, 67 straipsnio 1–3 dalyse nustatyta, kad kartu su... 20. Kaltinamajam G. P. 2020 m. gegužės 21 d. ikiteisminio tyrimo pareigūno... 21. Prokurorės Rimos Čitavičiūtės 2020 m. gegužės 21 d. nutarimu paskirtas... 22. Prie baudžiamosios bylos esantis G. P. vairuotojo pažymėjimas Nr. ( - ),... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420... 24. G. P. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 25. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu,... 26. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalimi,... 27. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 straipsnio 1 dalimi,... 28. 1) uždraudimą naudotis teise vairuoti kelių transporto priemones 3... 29. 2) transporto priemonės „Citroen Jumper“, valstybinio numerio ženklas ( -... 30. Teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, panaikinti G. P. paskirtas... 31. Prokurorės Rimos Čitavičiūtės 2020 m. gegužės 21 d. nutarimu paskirtą... 32. Įsiteisėjus teismo baudžiamajam įsakymui, prie bylos esantį G. P.... 33. Išaiškinti nuteistajam G. P., jog jis per 14 (keturiolika) dienų nuo... 34. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.... 35. Patvirtintą teismo baudžiamojo įsakymo nuorašą įteikti nuteistajam G. P.....