Byla e2-13298-736/2018
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų teisėjas Algimantas Brigadierius,

2dokumentinio proceso tvarka, rašytinio proceso būdu išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. D. ieškinį atsakovui I. A. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas A. D. ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo I. A. 4000 Eur skolą, 127,56 Eur palūkanas, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas prašo bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) XXII skyriuje nustatytas taisykles. Pateikto ieškinio dalykas yra susijęs su piniginiais reikalavimais, atsirandančiais iš sutarties, ieškinio reikalavimai pagrįsti leistinais rašytiniais įrodymais, todėl konstatuojama, kad ieškovo ieškinys gali būti nagrinėjamas dokumentinio proceso tvarka (CPK 424 straipsnio 1 dalis).

6Savo reikalavimą ieškovas grindžia rašytiniais įrodymais: dviejų 2017-09-12 paprastųjų neprotestuotinų vekselių kopijomis, 2017-07-04 atstovavimo sutartimi, 2018-04-20 mokėjimo nurodymu, kuriuo apmokėta už advokato teisines paslaugas ir žyminį mokestį.

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovas 2017-09-12 išdavė ieškovui du paprastuosius neprotestuotinus vekselius, kuriais įsipareigojo sumokėti ieškovui po 2000 Eur, atitinkamai iki 2017-10-01 ir 2017-10-15. Ieškovas nepasinaudojo teise atgauti pinigus supaprastinta tvarka, kaip tai yra numatyta Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatyme, todėl reiškia šį ieškinį. Už laiku neįvykdytą prievolę ieškovas paskaičiavo 6 proc. metines palūkanas, skaičiuojamas nuo mokėjimo termino pasibaigimo, iš viso 127,56 Eur palūkanų.

9Vekselio apmokėjimas yra terminuota prievolė (Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas (toliau – ĮPVĮ) 3, 77 straipsniai). Apmokėjimo terminas vekselyje nurodomas dėl būtinybės apibrėžti reikalavimo pagal vekselį teisės egzistavimo laiką, taip pat siekiant sudaryti sąlygas įsipareigojimui pagal vekselį įvykdyti bei vekselio turėtojui tinkamai įgyvendinti protesto teisę, vekselio neapmokėjus. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad paprastieji neprotestuotini vekseliai pasirašyti 2017-09-12, buvo nurodyta, jog atsiskaitymo datos atitinkamai atitinkamai iki 2017-10-01 ir 2017-10-15. ĮPVĮ 40 straipsnio, reglamentuojančio vekselio pateikimą apmokėti, 1 dalyje nustatyta, kad vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną, turėtojas vekselį apmokėti privalo pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas. Kai pasibaigia nustatyti terminai pateikti apmokėti vekselį, kuriame įrašyta sąlyga ,,neprotestuotinas“, vekselio turėtojas netenka teisės pareikšti reikalavimų jo davėjui, išskyrus akceptavusįjį. Kai pasibaigia įstatyme nustatyti terminai pateikti apmokėti neakceptuotą neprotestuotiną paprastąjį vekselį, jis praranda vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto statusą ir dėl jo nebetaikytinos ĮPVĮ nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, patenkinimo tvarkos bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykių (LAT 2010-07-02 nutartis Nr. 3K-3-314/2010, 2011 m. vasario 7 d. nutartis Nr. 3K-3-43/2011). Praleidus įstatymo nustatytą paprastojo vekselio rekvizitus atitinkančio vekselio pateikimo apmokėti terminą, ieškovas neteko galimybės pasinaudoti teise reikalauti vekselio apmokėjimo ĮPVĮ numatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą ne ginčo tvarka. Kai praleidžiamas įstatymo nustatytas paprastojo vekselio rekvizitus atitinkančio vekselio pateikimo apmokėti terminas, vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi, ir tuomet būtina nustatyti tarp šalių esantį teisinį santykį (sandorį), kurio pagrindu atsirado skolininko įsipareigojimas pagal skolinį dokumentą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-05-28 nutartis civ. b. Nr. 2-514/2009). Darytina išvada, kad ĮPVĮ nustatytų terminų praleidimas neatima iš vekselio turėtojo galimybės išieškoti skolą iš vekselį išdavusio asmens ginčo teisenos tvarka. ĮPVĮ 50 straipsnio 1 dalies 2 punktas nustato, kad vekselio turėtojas iš asmens, kuriam jis pareiškė reikalavimus, gali reikalauti 6 proc. metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo mokėjimo termino pasibaigimo. Esant šioms nustatytoms aplinkybėms, ieškovui įrodžius aplinkybes, kuriomis grindė savo reikalavimą, ieškinys tenkintinas visiškai ir iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 4000 Eur skola ir 127,56 Eur palūkanos suma (CK 6.870 straipsnio 1 dalis, 6.871 straipsnio 1 dalis, 6.873 straipsnis, 6.874 straipsnis, CPK 178 straipsnis).

10Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl ieškovo reikalavimas priteisti 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo taip pat tenkintinas.

11Patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 46 Eur žyminis mokestis ir 320 Eur išlaidos už ieškinio parengimą, iš viso 366 Eur bylinėjimosi išlaidos (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 80 straipsnio 1 dalies 7 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas 93 straipsnio 1 dalis).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262 straipsnio 1 dalimi, 424, 427, 428 straipsniais,

Nutarė

13ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovo I. A., a. k. ( - ), 4000,00 Eur (keturių tūkstančių eurų 00 ct) skolą, 127,56 Eur (vieno šimto dvidešimt septynių eurų 56 ct) palūkanas, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2018-05-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 366,00 Eur (trijų šimtų šešiasdešimt šešių eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidas ieškovui A. D., a. k. ( - ).

15Įpareigoti atsakovą I. A., a. k. ( - ), per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus. Atsakovo prieštaravimai dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai, turi būti motyvuoti ir pagrįsti CPK 177 straipsnyje nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis.

16Jei per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

17Sprendimo kopiją su ieškinio bei jo priedų kopijomis išsiųsti atsakovui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jo priėmimo, ieškovui – sprendimo kopiją išsiųsti per tris dienas po jo įsiteisėjimo.

18Preliminarus sprendimas neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais.

Ryšiai