Byla 2-1332-777/2014
Dėl paskolos sutarties pagal vekselį pripažinimo nesudaryta, turėtų bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir ieškovo V. L. actio Pauliana ieškinį atsakovams R. Š. ir V. Š. dėl 2012-10-20 akcijų dovanojimo sutarties pripažinimo negaliojančia, turėtų bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolanta Gailevičienė, sekretoriaujant Vitai Diekontienei, dalyvaujant ieškovui V. L., jo atstovui advokatui Ramūnui Girevičiui, atsakovui R. Š., atsakovų R. Š. ir V. Š. atstovui advokatui Dainiui Kenstavičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo V. L. ieškinį atsakovui R. Š. dėl

2641 000 Lt skolos, procesinių palūkanų, turėtų bylinėjimosi išlaidų priteisimo, atsakovo R. Š. priešieškinį ieškovui V. L. dėl paskolos sutarties pagal vekselį pripažinimo nesudaryta, turėtų bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir ieškovo V. L. actio Pauliana ieškinį atsakovams R. Š. ir V. Š. dėl 2012-10-20 akcijų dovanojimo sutarties pripažinimo negaliojančia, turėtų bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

3ieškovas V. L. 2014-06-03 kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui R. Š. dėl 641 000 Lt skolos, 59 089,40 Lt palūkanų už laikotarpį nuo 2012-07-29 iki 2014-06-02, 5 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir turėtų bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Nurodė, kad paprastu neprotestuotinu vekseliu atsakovui paskolino 641 000 Lt. Atsakovas šią sumą įsipareigojo grąžinti 2012-07-29. Nustatytu terminu ir nustatytą datą atsakovas nurodytos sumos negrąžino. Ieškovas laiku nesikreipė į notarą dėl vykdomojo dokumento pagal vekselį gavimo, todėl neteko galimybės vykdomąjį dokumentą priverstiniam skolos išieškojimui gauti supaprastinta tvarka. Nurodė ir tai, kad atsakovas praleido piniginės prievolės vykdymo terminą, todėl nuo 2012-07-29 privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo 641 000 Lt skolos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nuo 2012-07-29 iki 2014-06-02 (ieškinio surašymo) susidarė 59 089,40 Lt suma.

4Ieškovas prašė bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

52014-06-26 priimtas preliminarus sprendimas.

6Atsakovas R. Š. pateikė prieštaravimus, jais su preliminariu sprendimu nesutiko. Prašė preliminarų sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti. Nurodė, kad pagal 2011-01-07 vekselį jokių pinigų negavo. Nurodė, kad teismas preliminariame sprendime pagrįstai konstatavo, jog praleidus vekselyje nustatytą mokėjimo terminą vekselis tampa paprastu skolos rašteliu. Nagrinėjamoje byloje pateiktas vekselis turi būti vertinamas kaip skolos raštelis. Ieškovas nepateikė nė vieno įrodymo, jog jis realiai perdavė 641 000 Lt sumą atsakovui, o atsakovas tokią pinigų sumą gavo. Ieškovas net nenurodė, kokiomis aplinkybėmis minėta pinigų suma galėjo būti perduota atsakovui. Ieškovas neįrodė, kad perdavė pinigus atsakovui, todėl atsakovas negali būti įpareigotas grąžinti paskolą, kurios negavo. Nurodė ir tai, kad atsakovas vekseliu tik įsipareigojo sumokėti ieškovui 641 000 Lt sumą, tačiau 2011-01-07 vekselyje nėra nurodyta, kad atsakovas vekselyje nurodytą sumą realiai gavo. Aplinkybę, kad atsakovas realiai negavo 641 000 Lt, patvirtina ir tai, kad atsakovas nuo pat 2010-01-01 jokio nekilnojamojo turto Lietuvos Respublikoje neturi. Nuo

72010-10-01 iki 2011-04-30 jokių didesnių įplaukų atsakovo sąskaitose nėra. Nurodė, kad paskolos sutartis iš viso nebuvo sudaryta.

8Atsakovas 2014-07-11 teismui pateikė priešieškinį, juo prašė paskolos sutartį tarp ieškovo ir atsakovo pagal 2011-01-07 vekselį pripažinti nesudaryta. Priteisti iš ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2011-01-07 atsakovas pasirašė vekselį, pagal kurį iš ieškovo turėjo gauti

9641 000 Lt. Tačiau ieškovas atsakovui minėtų pinigų neperdavė. Pagal sudarytą vekselį pinigai turėjo būti grąžinti 2012-07-29. Kadangi pinigai nebuvo perduoti, realus paskolos sandoris nebuvo sudarytas, ieškovas iš atsakovo nereikalavo sumokėti vekselyje nurodytos sumos, o atsakovas nesiėmė jokių teisinių veiksmų dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu. Ieškovas nustatytu laiku nesikreipė į notarą dėl vykdomojo įrašo padarymo. Todėl atsakovo pasirašytas vekselis laikytinas įprastu paskolos rašteliu. Įrodyti, jog atsakovas realiai gavo 641 000 Lt, privalo ieškovas. Atsakovas iš ieškovo vekselyje nurodytos pinigų sumos negavo, paskolos teisinių santykių tarp šalių neatsirado, todėl paskolos sutartis pagal vekselį pripažintina nesudaryta.

10Ieškovas pateikė atsiliepimus į atsakovo prieštaravimus. Nurodė, kad atsakovui

112011-01-07 paskolino 641 000 Lt grynaisiais. Kaip įsipareigojimą grąžinti skolą atsakovas pasirašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį. Ieškovas su ieškiniu teismui pateikė įrodymus, kad atsakovas 2011-07-04 įsigijo 7 650 vnt. po 100 Lt nominalios vertės UAB „Stataura“ akcijų. Atsakovas pateikė duomenis, kad „Swedbank“, AB, sąskaitoje akcijoms įsigyti pinigų neturėjo. Todėl ieškovas mano, kad iš paskolintų pinigų atsakovas įsigijo UAB „Stataura“ akcijas. Nurodė ir tai, kad atsakovas nesąžiningai nuo teismo nuslėpė faktą, kad 2011-07-04 įsigijo naujai įsteigtos UAB „Stataura“ 7 650 vnt. akcijų paketą, kurio vertė 765 000 Lt. Nurodė, kad atsakovas nepateikė jokios nuomonės apie tai, kokiomis aplinkybėmis pasirašė vekselį. Atsakovas nepaneigė ir ieškovo pateiktų duomenų, kad minėtos akcijos galėjo būti įsigytos už ieškovo paskolintus pinigus. Ieškovas nurodė, kad atsakovas dirbo banko „Snoras“ Tauragės filialo vadovu. Ieškovas su atsakovu susipažino kaip su banko darbuotoju, kuris padėjo ieškovui tvarkyti verslo sandorius ir tarpininkavo. Taip atsakovas įgijo ieškovo pasitikėjimą. Atsakovo pareigos ir darbo patirtis įrodo, kad atsakovas puikiai išmanė vertybinius popierius ir paskolinius santykius reglamentuojančius teisės aktus, kaip bankininkas privalėjo būti kvalifikuotas ir patyręs, itin apdairus ir rūpestingas, todėl nepagrįsti atsakovo argumentai, kad pagal jo pasirašytą vekselį atsakovas pinigų negavo ir besąlygiškai įsipareigojo pagal vekselį sumokėti 641 00 Lt. Ieškovas atsakovui piniginius reikalavimus pagal neapmokėtą vekselį pareiškė nepraleidęs 3 metų senaties termino, numatyto LR paprastųjų ir įsakomųjų vekselių įstatymo 72 str. 1 d. Tuo atveju, jei atsakovas pinigų negavo, atsakovas privalo įrodyti kitas aplinkybes, kuriomis esant pasirašė vekselį. Atsakovas kitų vekselio pasirašymo aplinkybių neįrodinėja, todėl nepaneigia fakto, kad vekselio pasirašymo metu pinigus gavo ir atsakovo prievolė sumokėti vekselyje nurodytą sumą galioja. Atsakovo prievolė pagal vekselį nėra pasibaigusi, jei nesuėję senaties terminai. Ieškovas tik praleido terminą gauti supaprastinta ne ginčo tvarka vykdomąjį įrašą pas notarą priverstiniam skolos išieškojimui. Aplinkybes, kad pinigų negavo ar gavo mažiau, privalo įrodyti paskolos gavėjas (LR CK 6.875 str. 1 d.). Atsakovas šių aplinkybių neįrodė. Atsakovas iki 2014 metų vekselio neginčijo ir ne kartą pripažino faktą, kad yra skolingas. Tai patvirtina 2014-04-25 antstolės N. G. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole užfiksuotas susirašinėjimas tarp ieškovo ir atsakovo SMS žinutėmis. Atsakovas demonstravo ketinimą vekselį apmokėti, tačiau vis atidėliojo skolos mokėjimą pateikdamas vis naujus paaiškinimus. Toks nesąžiningas atsakovo elgesys ir pažadų davimas lėmė tai, kad ieškovas suėjus vekselio apmokėjimo terminui 2012-07-29 nesikreipė į notarą dėl vykdomojo įrašo gavimo ne ginčo tvarka ir priverstinio skolos išmokėjimo pagal neapmokėtą vekselį. Pinigų perdavimo faktą patvirtina atsakovo pasirašytas 641 000 Lt sumos vekselis. Vekselis pasirašytas vadovaujantis LR paprastųjų ir įsakomųjų vekselių įstatymo nuostatomis, kurios nereikalauja pinigų perdavimo momentu gauti paskolos rašytinį patvirtinimą, kad pinigai perduoti. Toks patvirtinimas nenumatytas prie vekselio rekvizitų, o formos nesilaikymas vekselį darytų negaliojantį. Todėl neprotinga reikalauti, kad ieškovas privalėtų pateikti neaišku kokius įrodymus, jog pinigus atsakovui perdavė grynaisiais. Nurodė, kad ieškovas yra pakankamai turtingas ir turėjo galimybių paskolinti 641 000 Lt grynaisiais. Nurodė, kad atsakovas nepaneigė, jog praleido piniginės prievolės vykdymo terminą ir privalo mokėti įstatymo nustatytas palūkanas. Nurodė ir tai, kad atsakovas 2012-10-20 dovanojimo sutartimi V. Š. padovanojo 7 650 vnt. UAB „Stataura“ akcijų. Vienos akcijos nominali vertė – 100 Lt. Įsigyto akcijų paketo nominali vertė yra 765 000 Lt. Ši akcijų dovanojimo sutartis pažeidžia kreditoriaus V. L. (ieškovo) teises, nes R. Š. tapo nemokus ir negali atsiskaityti su ieškovu. Todėl yra pareikštas actio Pauliana ieškinys, ginčijant akcijų perleidimo sandorį. Be to, ieškovas, vadovaujantis LR CPK 300 str., prašė spręsti klausimą, ar nėra pagrindo pranešti prokurorui apie atsakovo atliktą galimai nusikalstamą veiką, už kurią atsakomybė numatyta LR BK 182 str. 2 d. Atsakovo galimą nesąžiningumą ir polinkį sukčiauti papildomai pagrindžia Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-1936-611/2014 dėl esminio suklydimo pripažinti sandorius negaliojančiais.

12Ieškovas pateikė ir atsiliepimą į atsakovo priešieškinį, juo su priešieškiniu nesutiko. Nurodė, kad atsakovas vekselį surašė, pasirašė ir išdavė tik po to, kai iš ieškovo gavo 641 000 Lt. Iki bylos iškėlimo atsakovas skolos neneigė, skolą pripažino, tačiau įvairiais pretekstais vengė sumokėti. Šią aplinkybę patvirtina 2014-04-25 antstolės N. G. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole užfiksuotas susirašinėjimas tarp ieškovo ir atsakovo SMS žinutėmis. Nurodė ir tai, kad vekselį savo ranka ant savo atsivežto blanko surašė atsakovas ir įteikė ieškovui. Vekselį perdavė tik po to, kai grynaisiais gavo paskolintus pinigus. Nėra jokios prasmės perduoti pasirašytą vekselį, jei pinigai neperduoti. Atsakovas nepateikė jokių įstatymų nustatytų įrodymų, kad skolą pagal vekselį grąžino arba negavęs pinigų reikalavo grąžinti vekselį. Todėl atsakovas nepaneigė aplinkybės, jog pinigus pagal vekselį gavo. Atkartojo atsiliepime į prieštaravimus išdėstytas aplinkybes dėl atsakovo pareigų ir darbo patirties, kas sąlygojo puikų jo žinojimą vekselio kaip vertybinio popieriaus specifikos, paskirties ir privalomumo. Nurodė ir tai, kad atsakovas turi polinkį į nesąžiningumą, polinkį sukčiauti, vogti. Atsakovas iš banko „Snoras“ Tauragės filialo direktoriaus pareigų buvo atleistas už veikas, kuriose yra vagystės, sukčiavimo ir turto išvaistymo požymių. Atsakovo polinkį į nesąžiningumą patvirtina ir kitos aplinkybės – Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civiline byla Nr. 2-1936-611/2014. Apie šias aplinkybes ieškovas sužinojo, kai pradėjo domėtis, ar nėra asmenų, kuriems atsakovas yra skolingas ar yra apgavęs. Atsakovas už iš ieškovo pagal vekselį pasiskolintus 641 000 Lt įsigijo 7 650 vnt. UAB „Stataura“ akcijų. Iš atsakovo pateiktų duomenų matyti, kad kitokio turto akcijoms įsigyti neturėjo. Juolab kad atsakovas nenurodė, kad įsigijo minėtas akcijas. Atsakovas nenurodė ir jokių aplinkybių, kodėl 2012-07-29 suėjus vekselio apmokėjimo terminui 2012-10-20 sudarė su artimu giminaičiu UAB „Stataura“ akcijų dovanojimo sutartį. Tokiu būdu atsakovas suėjus vekselio apmokėjimo terminui tapo nemokus. UAB „Stataura“ direktorius slėpė akcininkų pasikeitimo faktą. VĮ Registrų centro pateiktame UAB „Stataura“ akcininkų sąraše nurodyta, kad akcininkai pasikeitė 2012-10-29, tačiau šis faktas pateiktas įregistruoti 2013-03-28, praėjus net 5 mėnesiams po akcininkų pasikeitimo. Atsakovo nesąžiningas elgesys ir pažadų davimas lėmė tai, kad ieškovas suėjus vekselio apmokėjimo terminui 2012-07-29 nesikreipė į notarą dėl vykdomojo įrašo gavimo ne ginčo tvarka ir priverstinio skolos išieškojimo pagal neapmokėtą vekselį. Pažymėjo, kad atsakovas, teikdamas atsiliepimą į ieškovo actio Pauliana ieškinį, neneigia fakto, kad pagal vekselį pinigus gavo ir už juos įsigijo akcijas. Versiją, kad pinigų pagal vekselį negavo, atsakovas iškėlė tik pradėjus akcijų grąžinimo procesą. Aplinkybes, kad pinigų negavo ar gavo mažiau, privalo įrodyti paskolos gavėjas (LR CK 6.875 str. 1 d.). Atsakovas šių aplinkybių neįrodė. Pinigų perdavimo faktą patvirtina atsakovo pasirašytas 641 000 Lt sumos vekselis ir UAB „Stataura“ 7 650 vnt. akcijų įsigijimas. Atkartojo atsiliepime į prieštaravimus nurodytas teisės normas ir teismų praktiką, reglamentuojančią vekselio prigimtį, savybes, specifinį teisinį reglamentavimą ir ribotą vekselio davėjo galimybę reikšti prieštaravimus vekselio turėtojui. Taip pat atkartojo aplinkybes apie ieškovo turtinę padėtį ir galimus atsakovo neteisėtus veiksmus.

132014-09-30 nutartimi prie nagrinėjamos civilinės bylos pridėta civilinė byla Nr.

142-1393-112/2014 (elektroninė byla) pagal ieškovo V. L. actio Pauliana ieškinį atsakovams R. Š. ir V. Š. dėl 2012-10-20 akcijų dovanojimo sutarties pripažinimo negaliojančia.

15Ieškovas V. L. 2014-06-23 kreipėsi į teismą su actio Pauliana ieškiniu atsakovams R. Š. ir V. Š. dėl 2012-10-20 akcijų dovanojimo sutarties pripažinimo negaliojančia. Prašė pripažinti tarp atsakovų sudarytą 2012-10-20 UAB „Stataura“ akcijų dovanojimo sutartį negaliojančia ir solidariai iš atsakovų priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas R. Š. 2012-10-20 akcijų dovanojimo sutartimi atsakovui V. Š. padovanojo 7 650 vnt. UAB „Stataura“ akcijų. Ši akcijų dovanojimo sutartis pažeidžia kreditoriaus V. L. teises, nes R. Š. tapo nemokus ir negali atsiskaityti su ieškovu, kuriam yra skolingas 700 089,40 Lt. Nurodė, kad egzistuoja visos actio Pauliana instituto taikymo būtinosios sąlygos. R. Š. pagal paprastąjį neprotestuotiną vekselį 2011-01-07 iš ieškovo pasiskolino 641 000 Lt. Nustatytu terminu ir nustatytą datą atsakovas skolos nesumokėjo. R. Š. neatlygintiniu sandoriu 2012-10-20 akcijų dovanojimo sutartimi padovanojo 7 650 vnt. UAB „Stataura“ akcijų artimam giminaičiui sūnui V. Š.. R. Š., padovanojęs akcijas, tapo nepajėgus atsiskaityti su ieškovu. R. Š. yra faktiškai nemokus, nes neturi turto, į kurį antstoliai galėtų nukreipti ieškovui priteistinos 700 089,40 Lt sumos ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo skolos išieškojimą. Ieškovas apie tai, kad R. Š. padovanojo V. Š. 7 650 vnt. UAB „Stataura“ akcijų, sužinojo 2014-06-20, po to, kai antstolės A. P. kontora atliko R. Š. areštuotino turto paiešką ir jokio turto nerado. Ieškovas kreipėsi į Juridinių asmenų registrą ir 2014-06-20 gavo UAB „Stataura“ akcininkų sąrašą, iš kurio nustatė, kad R. Š. 2012-10-20 sutartimi akcijas padovanojo V. Š.. Iki tol ieškovas manė, kad R. Š. yra UAB „Stataura“ akcininkas. 2014-06-20 ieškovas sužinojo apie pažeistas savo, kaip kreditoriaus, teises, todėl 2014-06-20 laikytina data, nuo kurios skaičiuojamas ieškinio senaties terminas. Vienerių metų terminas pareikšti ieškinį nepraleistas. R. Š. neprivalėjo sudaryti akcijų dovanojimo sutarties. R. Š. buvo nesąžiningas, nes žinojo ir turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises. R. Š. žinojo, kad pagal vekselį ieškovui yra skolingas 641 000 Lt, žinojo, kad kito turto, iš kurio galėtų padengti šią didelę skolą, neturi. Po to, kai 2012-07-29 suėjo 641 000 Lt skolos mokėjimo terminas, R. Š. skolos nepadengė ir neatlygintinai perleido UAB „Stataura“ 7 650 vnt. akcijų artimam giminaičiui (sūnui) V. Š.. Dovanoto turto vertė buvo pakankama piniginei R. Š. prievolei įvykdyti. Vadovaujantis LR CK 6.66 str. 2 d. V. Š. nesąžiningumo įrodinėti nereikia, nes buvo sudarytas neatlygintinis sandoris, juolab kad vadovaujantis LR CK 6.67 str. 1 d. tokiam sandoriui taikoma nesąžiningumo prezumpcija, nes V. Š. yra R. Š. sūnus. 2012-10-20 UAB „Stataura“ akcijų dovanojimo sutartimi V. Š. padovanotų akcijų nominali vertė yra 765 000 Lt (7 650 vnt. x 100 Lt). Ieškinio vertė kartu su palūkanomis faktiškai atitinka nominalią akcijų vertę. Todėl turi būti naikinamas visų akcijų dovanojimo sandoris, nes priverstine tvarka vykdant išieškojimą iš 7 650 vnt. UAB „Stataura“ akcijų paketo, gautos sumos gali nepakakti visai skolai padengti.

16Atsakovas R. Š. pateikė atsiliepimą, juo nesutiko su actio Pauliana ieškiniu. Nurodė, jog ieškovas neįrodė visų actio Pauliana ieškiniui patenkinti reikalingų sąlygų. Pirma, ieškovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę į atsakovą. Aplinkybė, kad ieškovas kreipėsi į teismą dėl skolos pagal vekselį priteisimo, reiškia, kad tarp šalių yra kilęs ginčas dėl prievolės pagal vekselį įvykdymo. Byla nėra išnagrinėta iš esmės. Todėl bet kokie pasvarstymai apie ieškovo neabejotiną ir galutinę reikalavimo teisę į atsakovą yra niekuo nepagrįsti. Antra, ieškovas kartu su ieškiniu nepateikė įrodymų (kada ir kokiu raštu jis kreipėsi į Juridinių asmenų registrą), pagrindžiančių, jog jis nepraleido actio Pauliana ieškinio vienerių metų senaties termino. Prašė ieškinį atmesti ir priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas.

17Bylos nagrinėjimo metu ieškovas V. L. palaikė ieškinius ir atsiliepimus į atsakovo prieštaravimus ir priešieškinį. Nurodė, kad atsakovas R. Š. vekselį surašė, pasirašė ir išdavė tik po to, kai iš ieškovo gavo 641 000 Lt grynaisiais. Nurodė, kad su atsakovu R. Š. yra pažįstamas nuo senų laikų. Atsakovas buvo banko darbuotojas, padėjo ieškovui tvarkyti verslo sandorius ir tarpininkavo. Atsakovas buvo įgijęs ieškovo pasitikėjimą. 2010 metais su atsakovu aptarė galimybę įvykdyti verslo planą ir tapti akcininku. Todėl ir skolino pinigus atsakovui R. Š.. Ieškovas ir jo atstovas prašė ieškinius tenkinti, o atsakovo R. Š. priešieškinį atmesti.

18Bylos nagrinėjimo metu R. Š. palaikė priešieškinį ir atsiliepimus į ieškinius. Nurodė, kad pinigų negavo. 2011-01-07–2011-01-08 jo nebuvo Lietuvoje, buvo komandiruotėje Lenkijoje. Pripažino, kad vekselį išrašė, tačiau ne 2011-01-07, o apie 2011 m. spalį, nes V. L. prašė išrašyti vekselį (V. L. prašė išrašyti vekselį, R. Š. vekselį ir išrašė). Vekselis buvo išrašytas ieškovo įmonėje, tuo metu buvo ir I. S.. Kalbėjo su V. L. apie bendrus verslus ir idėjas, tačiau tai jau buvo po UAB „Stataura“ akcijų įsigijimo. Patvirtino, kad jį su C. sieja giminystės ryšys. B. C. – antros eilės pusseserė, jos vyras – A. C., o sūnus – A. C.. Patvirtino, kad V. Š. yra jo sūnus, kuriam padovanojo UAB „Stataura“ akcijas., nes siekė šį turtą išsaugoti šeimoje. Atsakovas R. Š. jo ir V. Š. atstovas prašė priešieškinį tenkinti, o ieškinius atmesti.

19Liudytoja I. S. paaiškino, kad dalyvavo, kai V. L. perdavė 641 000 Lt grynaisiais R. Š., o R. Š. gavęs pinigus išrašė vekselį.

20Preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistas. Priešieškinis atmestinas. Actio Pauliana ieškinys tenkintinas.

21Iš rašytinės bylos medžiagos, šalių paaiškinimų nustatyta, kad bylos šalys (ieškovas

22V. L. ir atsakovas R. Š.) yra tiesioginės vekselio teisinio santykio dalyvės (t. 1, b. l. 8a).

23Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-12-30 nutartis

24Nr. 3K-3-716/2013), aiškindamas vekselius reglamentuojančias teisės normas, suformavo praktiką taip, kad nebūtų pažeidžiama ir iškreipiama vekselio teisinė esmė, pagal kurią vekselis – tai vertybinis popierius, patvirtinantis teisėto jo turėtojo besąlygišką, nepriklausančią nuo jos atsiradimo pagrindo reikalavimo teisę į vekselyje nurodytą pinigų sumą, kartu įtvirtinantis besąlygišką skolininko pagal vekselį pareigą sumokėti šią sumą teisėtam vekselio turėtojui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. B. v. G. R., bylos Nr. 3K-7-216/2007; teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. B. v. R. M. ir kt., bylos Nr. 3K-3-314/2010; kt.). Kadangi vekselis yra abstraktaus vienašalio sandorio rezultatas ir iš jo kylanti prievolė taip pat yra abstrakti, tai vekselio turėtojas neturi įrodinėti nei jo reikalavimo teisės atsiradimo pagrindo, nei jo galiojimo. Tačiau tam, kad vekselio turėtojas galėtų patenkinti savo reikalavimus Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas (toliau ĮPVĮ) nustatyta tvarka, jis turi laikytis šio įstatymo imperatyviųjų nuostatų ir vykdyti jame nustatytus reikalavimus.

25ĮPVĮ 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną arba per tam tikrą laiką po jo išrašymo ar pateikimo, turėtojas vekselį apmokėti privalo pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas. Vekselio turėtojas gali davėjui pareikšti reikalavimus sumokėti, jei pasibaigus mokėjimo terminui nebuvo sumokėta (ĮPVĮ 45 straipsnio 1 punktas). Vekselio turėtojas netenka teisės pareikšti reikalavimų jo davėjui, kai pasibaigia nustatyti terminai pateikti apmokėti, kai įrašyta sąlyga „neprotestuotinas“ (ĮPVĮ 55 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Šios normos, vadovaujantis ĮPVĮ 79 straipsniu, taikomos ir paprastiesiems vekseliams. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad ĮPVĮ 55 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostata lemia išvadą, kad kai pasibaigia įstatyme nustatyti terminai pateikti apmokėti neakceptuotą neprotestuotiną paprastąjį vekselį, jis praranda vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto statusą ir dėl jo nebetaikytinos ĮPVĮ nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, patenkinimo tvarkos bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. B. v. R. M. ir kt., bylos Nr. 3K-3-314/2010).

26Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad šalys atsiskaitymo datą vekselyje nustatė

272012 m. liepos 29 d., įrašyta sąlyga „neprotestuotinas“, tačiau vekselis nustatytu terminu nebuvo pateiktas atsakovui apmokėti. Taigi ieškovas praleido įstatymo nustatytą paprastojo vekselio pateikimo apmokėti terminą, todėl neteko ir teisės notarui teikti rašytinį prašymą išieškoti pinigus iš skolininko vykdomuoju įrašu, todėl pagrįstai savo teisėms ginti naudojasi teismine gynyba, t. y. ginčo teisenos tvarka kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo skolą. Pažymėtina, kad aplinkybė, jog yra praleistas terminas pateikti vekselį apmokėti, savaime nereiškia, kad yra negaliojantis ar išnykęs tas sandoris, kurio pagrindu buvo išduotas nurodytas dokumentas. Jeigu skolininkas nėra įvykdęs sandorio, kurio pagrindu buvo išduotas nurodytas dokumentas, tai, esant ginčui teisme, kreditorius tokį dokumentą gali panaudoti įrodinėdamas atitinkamų prievolinių teisinių santykių egzistavimą (CPK 178 straipsnis). Praleidus įstatymo nustatytą paprastojo vekselio pateikimo apmokėti terminą ir netekus galimybės pasinaudoti teise reikalauti vekselį apmokėti ĮPVĮ nustatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą ne ginčo tvarka, vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi, ir tokia išvada atitinka kasacinio teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. B. v. R. M. ir kt., bylos Nr. 3K-3-314/2010).

28Šios bylos kontekste tai reiškia, kad šalis sieja paskolos sutartis, pripažįstama sudaryta nuo pinigų ar daiktų perdavimo momento (CK 6.870 straipsnio 2 dalis), o nustačius, kad pinigai ar daiktai nebuvo perduoti, ji laikoma nesudaryta ir sandorio pripažinimo negaliojančiu civilinis teisinis institutas tokiu atveju negali būti taikomas. Todėl aplinkybę, kad pinigai buvo perduoti atsakovui R. Š., turi įrodyti ieškovas.

29Nagrinėjamoje byloje ieškovas V. L. nurodė, kad atsakovas R. Š. vekselį surašė, pasirašė ir išdavė tik po to, kai iš ieškovo gavo 641 000 Lt grynaisiais. Atsakovas R. Š., neigdamas gavęs pinigus iš ieškovo, teigė, kad vekselį jis išdavė, nes to prašė ieškovas V. L..

30Įvertinęs rašytinę bylos medžiagą, šalių ir liudytojos paaiškinimus, teismas konstatuoja, kad byloje yra pakankamai duomenų, leidžiančių daryti išvadą, jog R. Š. buvo perduota vekselyje nurodyta 641 000 Lt suma. Tokią išvadą teismas daro atsižvelgdamas į šias aplinkybes:

 1. R. Š. dirbo banko „Snoras“ Tauragės filialo vadovu nuo 2000-02-24 iki

  312008-08-04 (t. 1. b. l. 135). Jo eitos pareigos ir darbo patirtis įrodo, kad atsakovas puikiai išmanė vertybinius popierius ir paskolinius santykius reglamentuojančius teisės aktus. Atsakovas pripažino aplinkybę, kad savo ranka ant savo atsivežto blanko užpildė paprastąjį vekselį, kuriame nurodyta, kad jis besąlygiškai įsipareigoja sumokėti ieškovui 641 000 Lt. Todėl toks jo elgesys, kad pagal pasirašytą vekselį jis pinigų negavo ir besąlygiškai įsipareigojo pagal vekselį sumokėti 641 000 Lt, neatitinka net vidutiniškai rūpestingo, atidaus ir dėmesingo asmens elgesio standarto ir negali būti pateisinamas.

 2. Byloje esantys duomenys apie ieškovo turtinę padėtį, t. y. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro išrašas – pažymėjimai apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre ir Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai (t. 1, b. l. 82–89, 162–171), UAB „Lituka“ ir ko turto vertės nustatymo pažyma Nr. JVB-20129 (t. 1, b. l. 90–91), LKU internetinės bankininkystės sąskaitos išrašas apie 500 000 Lt paskolos išmokėjimą V. L. 2010-10-28 (t. 1, b. l. 161), kitų V. L. turimų sąskaitų kredito įstaigose išrašai (t. 2, b. l. 89-97), duomenys apie UAB „Tauragės kurjeris“ akcijas (t. 2, b. l. 99), UAB „Ravita“ išplėstinis išrašas su istorija iš Juridinių asmenų registro (t. 2, b. l. 100–104), kiti V. L. pateikti duomenys apie jo turtinę padėtį, kurie yra pripažinti nevieša bylos medžiaga, taip pat V. L. paaiškinimai apie savo turtinę padėtį, leidžia konstatuoti, kad ieškovas turėjo galimybę paskolinti R. Š. vekselyje nurodytą pinigų sumą. Pažymėtina, kad atsakovo atstovo argumentai dėl ieškovo paaiškinimo nenuoseklumo apie ieškovo turtinę padėtį nėra esminiai, yra sąlygoti praėjusio pakankamai nemažo laikotarpio ir nėra pakankami daryti priešingą išvadą. Todėl atsakovo atstovo argumentai dėl ieškovo finansinės padėties kaip nepagrįsti atmestini.
 3. 2014-04-25 antstolės N. G. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole užfiksuotas susirašinėjimas tarp ieškovo V. L. ir atsakovo R. Š. SMS žinutėmis leidžia daryti išvadą, kad V. L. prašė R. Š. sumokėti skolą, R. Š. demonstravo ketinimą sumokėti skolą, tačiau vis atidėliojo skolos mokėjimą pateikdamas vis naujus paaiškinimus. Šią išvadą leidžia daryti tai, kad šis susirašinėjimas vyko po vekselio išrašymo ir iki ieškovo kreipimosi į teismą dėl skolos priteisimo iš atsakovo, o byloje nėra duomenų apie kitus atsakovo R. Š. asmeninius įsiskolinimus ieškovui V. L.. Pažymėtina ir tai, kad byloje nėra duomenų, jog iki ieškovo kreipimosi į teismą R. Š. būtų ėmęsis kokių nors veiksmų dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu ar būtų neigęs skolą.
 4. Iš Juridinių asmenų registro pateikto UAB „Stataura“ akcininkų sąrašo nustatyta, kad akcininkų sąrašas sudarytas 2012-10-29 (vietoje R. Š. akcininku tapo V. Š.), tačiau šis faktas išviešintas tik 2013-03-28 (t. 1, b. l. 100–101). Nors LR akcinių bendrovių įstatymo 41-1 str. 8 d. nustato, kad uždarosios akcinės bendrovės akcininkams ar jų duomenims pasikeitus, duomenys apie uždarosios akcinės bendrovės akcininkus Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui pateikiami ne vėliau kaip per 5 dienas nuo dokumentų, kurių pagrindu daromi įrašai uždarosios akcinės bendrovės akcininkų – nematerialių akcijų savininkų – asmeninių vertybinių popierių sąskaitose ar materialių akcijų savininkų registravimo žurnale, gavimo.
 5. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas po vekselio išrašymo būtų įgijęs nekilnojamojo turto Lietuvos Respublikoje (t. 1, b. l. 41) ar jo sąskaitose būtų didesnių įplaukų (t. 1, b. l. 42), tačiau byloje yra duomenų, kad 2011-07-14 akcijų pasirašymo sutartimi R. Š. įsigijo 7 650 vnt. UAB „Stataura“ akcijų. Vienos akcijos nominali vertė – 100 Lt. (t. 1, b. l. 11). R. Š. pateikė duomenis, kad 2011 metais iš UAB „Molupis ir Ko“ jam buvo išmokėta 44 581,28 Lt darbo užmokesčio bei kitų išmokų (t. 1, b. l. 180), 2010 metais iš UAB „Molupis ir Ko“ jam buvo išmokėta 42 633,80 Lt darbo užmokesčio bei kitų išmokų (t. 1, b. l. 179), 2009 metais iš UAB ‚Molupis ir Ko“ jam buvo išmokėta 49 342,16 Lt darbo užmokesčio bei kitų išmokų (t. 1, b. l. 177), 2008 metais iš UAB „Molupis ir Ko“ jam buvo išmokėta 18 238,46 Lt darbo užmokesčio bei kitų išmokų (t. 1, b. l. 178). R. Š. pateikė duomenis, kad iš banko „Snoras“ 2000 metais jam buvo išmokėta 23 175,82 Lt darbo užmokesčio (t. 1 b. l. 181), 2001 metais jam buvo išmokėta

  3235 161,49 Lt darbo užmokesčio (t. 1, b. l. 182), 2002 metais jam buvo išmokėta 49 721,15 Lt darbo užmokesčio (t. 1, b. l. 183), 2003 metais jam buvo išmokėta 66 570,50 Lt darbo užmokesčio (t. 1, b. l. 184), 2004 metais jam buvo išmokėta 67 034,96 Lt darbo užmokesčio (t. 1, b. l. 185), 2005 metais jam buvo išmokėta 65 836,31 Lt darbo užmokesčio (t. 1, b. l. 186), 2006 metais jam buvo išmokėta 78 608,54 Lt darbo užmokesčio (t. 1, b. l. 187), 2007 metais jam buvo išmokėta 77 332,85 Lt darbo užmokesčio (t. 1, b. l. 188), 2008 metais (per 8 mėnesius) jam buvo išmokėta 89 438,09 Lt darbo užmokesčio (t. 1, b. l. 189). R. Š. teismui pateikė rašytines paskolos sutartis, t. y. 2011-07-02 paskolos sutartį, kuria iš A. C. neatlygintinai (be palūkanų) pasiskolino 100 000 Lt sumą, skirtą UAB „Stataura“ įstatiniam kapitalui didinti (t. 1, b. l. 190); 2011-07-04 paskolos sutartį, kuria iš B. C. neatlygintinai (be palūkanų) pasiskolino 150 000 Lt sumą, skirtą UAB „Stataura“ akcijoms didinti (t. 1 b. l. 191); 2011-07-05 paskolos sutartį, kuria iš A. C. neatlygintinai (be palūkanų) pasiskolino 160 000 Lt sumą, skirtą UAB „Stataura“ akcijoms didinti (t. 1, b. l. 192). R. Š. nurodė ir tai, kad už didžiąją dalį įsigytų UAB „Stataura“ akcijų sumokėjo iš trečiųjų asmenų gautomis paskolomis. Tačiau anksčiau nurodyti duomenys nėra pakankami konstatuoti, kad R. Š. turėjo lėšų UAB „Stataura“ akcijoms įsigyti, kadangi nuo 2008 metų rugpjūčio R. Š. AB „Snoras“ nebedirbo. 2009–2011 metais jo gaunamas darbo užmokestis UAB „Molupis ir ko“ siekė tik apie 3 800 Lt. Didesnių įplaukų jo sąskaitose nebuvo. Duomenų apie jo turėtas santaupas byloje nėra.

 6. Atsakovo R. Š. tik teismo posėdžio metu nurodyta aplinkybė, kad 2011 m. sausio 7–8 d. jo nebuvo Lietuvoje, nes jis buvo komandiruotėje Lenkijoje, yra nepagrįsta, kadangi nepateikti rašytiniai duomenys, patvirtinantys šią aplinkybę. Be to, atsakovas nepaaiškino, kodėl šia aplinkybe nesirėmė anksčiau. Taip pat nepaaiškino, kodėl tokiu atveju savo ranka ant savo atsivežto blanko pildydamas vekselį įrašė ne vekselio išrašymo datą. Toks elgesys neatitinka vidutiniškai rūpestingo, atidaus ir dėmesingo asmens elgesio standarto, todėl negali būti pateisinamas. Todėl teismas tokį atsakovo elgesį vertina kaip siekį bet kokiu būdu išvengti skolos grąžinimo ieškovui.
 7. Liudytoja I. S. pripažino, kad ją su ieškovu sieja įvairūs santykiai. Tačiau ši aplinkybė nėra pakankama nesiremti jos paaiškinimais apie pinigų perdavimo faktą R. Š., kadangi liudytojos detalius paaiškinimus apie pinigų perdavimo faktą R. Š. patvirtina ir kitos anksčiau teismo aptartos aplinkybės, o R. Š. neginčija, kad liudytoja dalyvavo išrašant vekselį.

33Visa tai leidžia teismui daryti išvadą, kad pinigų perdavimo faktas byloje įrodytas, t. y. atsakovas R. Š. pinigus iš ieškovo V. L. gavo ir jo skola ieškovui sudaro 641 000 Lt (CPK 178 straipsnis).

34Taigi esant byloje nustatytam 641 000 Lt perdavimo atsakovui R. Š. faktui ir nesant byloje įrodymų, patvirtinančių šios skolos grąžinimą ieškovui, 2014-06-26 preliminarus sprendimas dėl 641 000 Lt skolos, 59 089,40 Lt palūkanų nuo 2012-07-29 iki 2014-06-02, 5 procentų metinių palūkanų nuo 2014-06-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 5 500 Lt žyminio mokesčio priteisimo iš atsakovo R. Š. ieškovui V. L. paliktinas nepakeistas, o priešieškinis dėl paskolos sutarties pagal vekselį pripažinimo nesudaryta atmestinas.

35Ieškinį patenkinus, Klaipėdos apygardos teismo 2014-06-13 nutartimi atsakovui R. Š. taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki Klaipėdos apygardos teismo 2014-06-26 preliminaraus sprendimo visiško įvykdymo (LR CPK 150 str.).

36Dėl actio Pauliana ieškinio

37Actio Pauliana instituto taikymo būtinosios sąlygos yra tokios: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas; 4) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 5) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ir turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises, 6) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas; 7) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti.

38Atsakovas R. Š. nurodė, jog ieškovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę į atsakovą. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys dėl skolos ir įstatymo nustatytų palūkanų yra patenkintas visiškai, o priešieškinis dėl paskolos sutarties pagal vekselį pripažinimo negaliojančia yra atmestas, yra pagrindas konstatuoti, jog šie atsakovo argumentai yra nepagrįsti. Ieškovas (atsakovo R. Š. kreditorius) turi neabejotiną ir galiojančią teisę.

39Ginčijamas akcijų dovanojimo sandoris pažeidžia ieškovo (atsakovo R. Š. kreditoriaus) teises, nes po šio sandorio sudarymo R. Š. negali atsiskaityti su ieškovu. Pažymėtina ir tai, kad vykdant Klaipėdos apygardos teismo 2014-06-13 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo areštuotos tik dvi transporto priemonės, nuosavybės teise priklausančios atsakovui R. Š. (t. 1, b. l. 127–133).

40Atsakovas nurodė, kad ieškovas kartu su ieškiniu nepateikė įrodymų, pagrindžiančių, jog jis nepraleido actio Pauliana ieškinio vienerių metų senaties termino. Ieškovas nurodė, kad apie ginčijamą akcijų dovanojimo sandorį sužinojo 2014-06-20, po to, kai antstolės A. P. kontora atliko R. Š. areštuotino turto paiešką ir akcijų nerado. Tą pačią dieną ieškovas kreipėsi į Juridinių asmenų registrą (t. 2, b. l. 61–62) ir 2014-06-20 gavo UAB „Stataura“ akcininkų sąrašą (t. 2, b. l. 12), kuriame R. Š. nebėra. Esant nurodytoms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, kad nagrinėjamu atveju ieškovas nepraleido actio Pauliana ieškinio vienerių metų senaties termino.

41Atsakovas bylos nagrinėjimo metu nurodė, kad ginčijamą akcijų dovanojimo sandorį sudarė, nes norėjo padėti sūnui ir siekė šį turtą išsaugoti šeimoje. Todėl nėra pagrindo teigti, kad R. Š. privalėjo sudaryti ginčijamą sandorį.

42Atsakovas R. Š. sudarydamas ginčijamą sandorį buvo nesąžiningas, kadangi žinojo, jog yra skolingas ieškovui ir kito turto, iš kurio būtų galima padengti skolą, neturi. Juolab kad ginčijamas sandoris sudarytas po skolos mokėjimo termino suėjimo.

43Ieškovas pagrįstai nurodė, kad V. Š. nesąžiningumo įrodinėti nereikia, nes ginčijamas akcijų dovanojimo sandoris yra neatlygintinis (LR CK 6.66 str. 2 d., 6.465 str. 1 d.). Juolab kad

44V. Š. yra R. Š. sūnus (šią aplinkybę bylos nagrinėjimo metu pripažino R. Š.). Todėl nagrinėjamu atveju taikoma ir nesąžiningumo prezumpcija.

452012-10-20 UAB „Stataura“ akcijų dovanojimo sutartimi V. Š. padovanotų akcijų nominali vertė yra 765 000 Lt. Ieškinio vertė su palūkanomis faktiškai atitinka nominalią akcijų vertę. Todėl ieškovas pagrįstai nurodė, kad turi būti naikinamas visų akcijų dovanojimo sandoris, nes priverstine tvarka vykdant išieškojimą iš 7 650 vnt. UAB „Stataura“ akcijų paketo, gautos sumos gali ir nepakakti visai skolai padengti. Juolab kad atsakovas dėl šios actio Pauliana sąlygos jokių prieštaravimų nepateikė.

46Visa tai leidžia teismui daryti išvadą, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja visos actio Pauliana ieškiniui patenkinti reikalingos sąlygos. Todėl actio Pauliana ieškinys dėl 2012-10-20 akcijų dovanojimo sutarties pripažinimo negaliojančia tenkintinas visiškai. Tarp atsakovų

472012-10-20 sudaryta UAB „Stataura“ akcijų dovanojimo sutartis pripažintina negaliojančia.

48CK 6.66 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta actio Pauliana specifika nuo kitų sandorio pripažinimo negaliojančiu pagrindų, pavyzdžiui, patenkinus netiesioginį ieškinį išreikalautas turtas (piniginės lėšos), kitaip nei tenkinant Pauliano ieškinį, įskaitomas į skolininko turtą ir naudojamas visų skolininko kreditorių reikalavimams patenkinti. Minėta, kad kreditorius, pareikšdamas Pauliano ieškinį, siekia apginti savo interesus. Dėl to, patenkinus tokį ieškinį ir pritaikius restituciją, turtas ar piniginės lėšos perduodamos ne skolininkui, o skiriamos Pauliano ieškinį pareiškusio kreditoriaus reikalavimui patenkinti.

49Įvertinus rašytinę bylos medžiagą, esant nurodytam teisiniam reglamentavimui ir kasacinės instancijos teismų praktikai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2006 m. lapkričio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. P. v. A. P., bylos Nr. 3K-3-584/2006; 2007 m. gruodžio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. P. v. A. P., bylos Nr. 3K-3-543/2007; 2010 m. sausio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje G. E. v. S. T. ir kt., bylos Nr. 3K-3-99/2010; kt.) restitucija taikytina tokiu būdu: UAB „Stataura“ akcijos negrąžintinos R. Š., o į jas nukreiptinas išieškojimas pagal Klaipėdos apygardos teismo 2014-06-26 preliminarų sprendimą.

50Klaipėdos apygardos teismo 2014-07-03 nutartimi areštuota atsakovui V. Š. priklausančių 7 650 vnt. UAB „Stataura“ akcijų, uždraudžiant šias akcijas parduoti, įkeisti ar kitaip pakeisti nuosavybės teisę, perleidžiant jų valdymo ir naudojimo teises tretiesiems asmenims. R. Š. bylos nagrinėjimo metu nurodė, kad šios akcijos ir šiuo metu priklauso sūnui.

51Sprendimui įsiteisėjus, Klaipėdos apygardos teismo 2014-07-03 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemones naikintinos, nelikus teisinio pagrindo jas taikyti (LR CPK 149–150 str.).

52Dėl bylinėjimosi išlaidų

53Į bylą yra pateikti įrodymai, kad ieškovas yra sumokėjęs 4 840 Lt už teisines ir konsultacines paslaugas (t. 1, b. l. 137–139; 2 t., b. l. 108–109), 8 736,50 Lt žyminio mokesčio už actio Paulaina ieškinį (t. 2, b. l. 11, 26), 3 000 Lt advokato pagalbai apmokėti (t. 2 b. l. 106–110).

54Teismas atsižvelgdamas į bylos sudėtingumą ir į tai, kad ieškovo prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų dydis neviršija rekomenduojamo užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą (kitas teisines ir konsultacines paslaugas), mano, kad šios išlaidos yra pagrįstos. Šiuo aspektu jų nėra pagrindo mažinti.

55Atsakovas yra sumokėjęs 5 205 Lt žyminį mokestį už priešieškinį (t. 1, b. l. 50, 69).

56Ieškovo reikalavimus patenkinus visiškai, o atsakovo R. Š. priešieškinį atmetus, iš

57R. Š. ieškovui priteistina 3 630 Lt (2 420 Lt (išlaidos patirtos iki bylų sujungimo) + 1 210 Lt) teisinių ir konsultacinių paslaugų išlaidų, 4 368,75 Lt žyminio mokesčio už actio Pauliana ieškinį ir 1 500 Lt advokato paslaugų išlaidų, iš viso 9 498,75 Lt. Iš atsakovo V. Š. ieškovui priteistina 1 210 Lt teisinių ir konsultacinių paslaugų išlaidų, 4 368,75 Lt žyminio mokesčio už actio Pauliana ieškinį ir 1 500 Lt advokato paslaugų išlaidų, iš viso 7 078,75 Lt. R. Š. turėtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos.

58Dėl baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis

59Ieškovas prašė atsakovui R. Š. skirti 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, sąmoningai veikiant prieš greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą, už bylos vilkinimo veiksmus, teikiant nepagrįstus ir nemotyvuotus prašymus. Nurodė, kad baudos dydis yra teisingas įvertinant skolos dydį ir daromą žalą ieškovui dėl vilkinamos bylos. Pusę baudos sumos prašė priteisti ieškovui (t. 2 b. l. 88). Šis ieškovo prašymas yra nepagrįstas, nes nenustatyta aplinkybių, leidžiančių teigti, kad atsakovas nagrinėjamoje byloje piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis, sąmoningai veikė prieš greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą, vilkino bylą, teikė nepagrįstus ir nemotyvuotus prašymus (LR CPK 95 str.).

60Dėl neviešos bylos medžiagos

61Ieškovas 2014-10-10 pateikė teismui duomenis apie savo turtinę padėtį. Nurodė, kad šie duomenys sudaro įmonės ir ieškovo komercinę paslaptį. Nurodė ir tai, kad pateikiama informacija yra jautri ir gali pakenkti ieškovo interesams. Ieškovas nėra davęs sutikimo paviešinti šiuos duomenis. Todėl prašė pateikiamus dokumentus pripažinti nevieša bylos medžiaga. Atsižvelgiant į byloje susiklosčiusią situaciją, kad minėti dokumentai buvo gauti teismo posėdžio išvakarėse, ir siekiant operatyviai išspręsti šių dokumentų priėmimo klausimą, teisėjos rezoliucija (o ne nutartimi) ieškovo prašymas patenkintas ir ieškovo prašomi dokumentai pripažinti nevieša bylos medžiaga. Todėl šios aplinkybės akcentuotinos galutiniame procesiniame sprendime.

62Dėl kreipimosi į ikiteisminio tyrimo institucijas

63Ieškovas prašė vertinant atsakovo R. Š. veiksmus spręsti, ar atsakovas galimai panaudodamas apgaulę ir įgydamas ieškovo pasitikėjimą, pasiskolindamas didelės vertės turtą (pinigus) iš anksto neketindamas jo grąžinti ir vėliau neigdamas pinigų skolinimosi faktą, paslėpdamas įsigytą turtą ir tokiu būdu bandydamas išvengti turtinės prievolės, neatliko veikos, už kurią atsakomybė numatyta LR BK 182 str. 2 d. Ieškovas, vadovaudamasis CPK 300 str., prašo teismo apie šią galimą nusikalstamą veiką pranešti prokurorui.

64LR CPK 300 str. 1 d. nustatyta, kad jeigu bet kurioje civilinio proceso stadijoje paaiškėja, kad byloje dalyvaujančio asmens arba kito asmens veiksmai ar neveikimas turi nusikalstamos veikos požymių, teismas apie tai praneša prokurorui.

65Įvertinęs rašytinę bylos medžiagą, teismas konstatuoja, kad nagrinėjamoje byloje nenustatyta aplinkybių, suteikiančių teismui pagrindą tenkinti šį ieškovo prašymą ir pranešti prokurorui apie galimai padarytą nusikalstamą veiką. Todėl šis ieškovo prašymas atmestinas.

66Išaiškintina ieškovui, kad jis turi teisę asmeniškai kreiptis į ikiteisminio tyrimo institucijas dėl galimai padarytos nusikalstamos veikos.

67Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263–270 str., teismas

Nutarė

68Klaipėdos apygardos teismo 2014-06-26 preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.

69Priešieškinį atmesti.

70Actio Pauliana ieškinį tenkinti visiškai. Pripažinti tarp atsakovų R. Š., a. k. ( - ) ir V. Š., a. k. ( - ) 2012-10-20 sudarytą UAB „Stataura“, į. k. ( - ), 7 650 vnt. akcijų dovanojimo sutartį negaliojančia. Taikyti restituciją ir nukreipti Klaipėdos apygardos teismo 2014-06-26 preliminaraus sprendimo vykdymą į UAB „Stataura“ 7 650 vnt. akcijas, kurių nominali vertė yra 765 000 Lt (221 559 EUR).

71Iš R. Š. ieškovui V. L. priteisti 9 498, 75 Lt (2 751 EUR) turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

72Iš V. Š. ieškovui V. L. priteisti 7 078,75 Lt (2 050 EUR) turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

73Klaipėdos apygardos teismo 2014-06-13 nutartimi atsakovui R. Š. taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki Klaipėdos apygardos teismo 2014-06-26 preliminaraus sprendimo visiško įvykdymo.

74Sprendimui įsiteisėjus Klaipėdos apygardos teismo 2014-07-03 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – atsakovui V. Š. priklausančių 7 650 vnt. UAB „Stataura“ akcijų areštą, uždraudžiant šias akcijas parduoti, įkeisti ar kitaip pakeisti nuosavybes teisę, perleidžiant jų valdymo ir naudojimo teises tretiesiems asmenims, panaikinti.

75Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos apygardos teismą.

1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolanta... 2. 641 000 Lt skolos, procesinių palūkanų, turėtų bylinėjimosi išlaidų... 3. ieškovas V. L. 2014-06-03 kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui R. Š.... 4. Ieškovas prašė bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.... 5. 2014-06-26 priimtas preliminarus sprendimas.... 6. Atsakovas R. Š. pateikė prieštaravimus, jais su preliminariu sprendimu... 7. 2010-10-01 iki 2011-04-30 jokių didesnių įplaukų atsakovo sąskaitose... 8. Atsakovas 2014-07-11 teismui pateikė priešieškinį, juo prašė paskolos... 9. 641 000 Lt. Tačiau ieškovas atsakovui minėtų pinigų neperdavė. Pagal... 10. Ieškovas pateikė atsiliepimus į atsakovo prieštaravimus. Nurodė, kad... 11. 2011-01-07 paskolino 641 000 Lt grynaisiais. Kaip įsipareigojimą grąžinti... 12. Ieškovas pateikė ir atsiliepimą į atsakovo priešieškinį, juo su... 13. 2014-09-30 nutartimi prie nagrinėjamos civilinės bylos pridėta civilinė... 14. 2-1393-112/2014 (elektroninė byla) pagal ieškovo V. L. actio Pauliana... 15. Ieškovas V. L. 2014-06-23 kreipėsi į teismą su actio Pauliana ieškiniu... 16. Atsakovas R. Š. pateikė atsiliepimą, juo nesutiko su actio Pauliana... 17. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas V. L. palaikė ieškinius ir atsiliepimus į... 18. Bylos nagrinėjimo metu R. Š. palaikė priešieškinį ir atsiliepimus į... 19. Liudytoja I. S. paaiškino, kad dalyvavo, kai V. L. perdavė 641 000 Lt... 20. Preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistas. Priešieškinis atmestinas.... 21. Iš rašytinės bylos medžiagos, šalių paaiškinimų nustatyta, kad bylos... 22. V. L. ir atsakovas R. Š.) yra tiesioginės vekselio teisinio santykio dalyvės... 23. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-12-30... 24. Nr. 3K-3-716/2013), aiškindamas vekselius... 25. ĮPVĮ 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vekselio, kuris mokėtinas... 26. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad šalys atsiskaitymo datą vekselyje... 27. 2012 m. liepos 29 d., įrašyta sąlyga „neprotestuotinas“, tačiau... 28. Šios bylos kontekste tai reiškia, kad šalis sieja paskolos sutartis,... 29. Nagrinėjamoje byloje ieškovas V. L. nurodė, kad atsakovas R. Š. vekselį... 30. Įvertinęs rašytinę bylos medžiagą, šalių ir liudytojos paaiškinimus,... 31. 2008-08-04 (t. 1. b. l. 135). Jo eitos pareigos ir darbo patirtis įrodo, kad... 32. 35 161,49 Lt darbo užmokesčio (t. 1, b. l. 182), 2002 metais jam buvo... 33. Visa tai leidžia teismui daryti išvadą, kad pinigų perdavimo faktas byloje... 34. Taigi esant byloje nustatytam 641 000 Lt perdavimo atsakovui R. Š. faktui ir... 35. Ieškinį patenkinus, Klaipėdos apygardos teismo 2014-06-13 nutartimi... 36. Dėl actio Pauliana ieškinio... 37. Actio Pauliana instituto taikymo būtinosios sąlygos yra tokios: 1)... 38. Atsakovas R. Š. nurodė, jog ieškovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių... 39. Ginčijamas akcijų dovanojimo sandoris pažeidžia ieškovo (atsakovo R. Š.... 40. Atsakovas nurodė, kad ieškovas kartu su ieškiniu nepateikė įrodymų,... 41. Atsakovas bylos nagrinėjimo metu nurodė, kad ginčijamą akcijų dovanojimo... 42. Atsakovas R. Š. sudarydamas ginčijamą sandorį buvo nesąžiningas, kadangi... 43. Ieškovas pagrįstai nurodė, kad V. Š. nesąžiningumo įrodinėti nereikia,... 44. V. Š. yra R. Š. sūnus (šią aplinkybę bylos nagrinėjimo metu pripažino... 45. 2012-10-20 UAB „Stataura“ akcijų dovanojimo sutartimi V. Š. padovanotų... 46. Visa tai leidžia teismui daryti išvadą, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja... 47. 2012-10-20 sudaryta UAB „Stataura“ akcijų dovanojimo sutartis... 48. CK 6.66 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta actio Pauliana... 49. Įvertinus rašytinę bylos medžiagą, esant nurodytam teisiniam... 50. Klaipėdos apygardos teismo 2014-07-03 nutartimi areštuota atsakovui V. Š.... 51. Sprendimui įsiteisėjus, Klaipėdos apygardos teismo 2014-07-03 nutartimi... 52. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 53. Į bylą yra pateikti įrodymai, kad ieškovas yra sumokėjęs 4 840 Lt už... 54. Teismas atsižvelgdamas į bylos sudėtingumą ir į tai, kad ieškovo... 55. Atsakovas yra sumokėjęs 5 205 Lt žyminį mokestį už priešieškinį (t. 1,... 56. Ieškovo reikalavimus patenkinus visiškai, o atsakovo R. Š. priešieškinį... 57. R. Š. ieškovui priteistina 3 630 Lt (2 420 Lt (išlaidos patirtos iki bylų... 58. Dėl baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis... 59. Ieškovas prašė atsakovui R. Š. skirti 20 000 Lt baudą už... 60. Dėl neviešos bylos medžiagos... 61. Ieškovas 2014-10-10 pateikė teismui duomenis apie savo turtinę padėtį.... 62. Dėl kreipimosi į ikiteisminio tyrimo institucijas... 63. Ieškovas prašė vertinant atsakovo R. Š. veiksmus spręsti, ar atsakovas... 64. LR CPK 300 str. 1 d. nustatyta, kad jeigu bet kurioje... 65. Įvertinęs rašytinę bylos medžiagą, teismas konstatuoja, kad... 66. Išaiškintina ieškovui, kad jis turi teisę asmeniškai kreiptis į... 67. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263–270... 68. Klaipėdos apygardos teismo 2014-06-26 preliminarų sprendimą palikti... 69. Priešieškinį atmesti.... 70. Actio Pauliana ieškinį tenkinti visiškai. Pripažinti tarp atsakovų R. Š.,... 71. Iš R. Š. ieškovui V. L. priteisti 9 498, 75 Lt (2 751 EUR) turėtų... 72. Iš V. Š. ieškovui V. L. priteisti 7 078,75 Lt (2 050 EUR) turėtų... 73. Klaipėdos apygardos teismo 2014-06-13 nutartimi atsakovui R. Š. taikytas... 74. Sprendimui įsiteisėjus Klaipėdos apygardos teismo 2014-07-03 nutartimi... 75. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...