Byla e2-1156-514/2015
Dėl skolos priteisimo

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Aušra Volskytė,

2sekretoriaujant Vilmai Grosienei,

3dalyvaujant ieškovei D. G.

4ieškovės atstovei advokatei A. M.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės D. G. ieškinį atsakovui A. K. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

6ieškovė prašo iš atsakovo priteisti 10715,94 Eurų skolą, 5 procentus procesinių metinių palūkanų nuo nesumokėtos skolos ir advokatės atstovavimo išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad ieškovė atsakovui grynaisiais pinigais paskolino 37000 Lt pagal du vekselius: vienas vekselis pasirašytas 23000 Lt (6661,26 Eur) sumai, kitas vekselis - 14000Lt (4054,68 Eur) sumai. Atsakovas pinigus skolinosi teigdamas, kad jie reikalingi jo skubioms verslo problemoms išspręsti, investavus pinigus žadėjo, kad tai bus bendras pelningas jų verslas, kuris atsipirks. Ieškovė, skolindama pinigus, pasitikėjo atsakovu, nes jie buvo artimi draugai. Kadangi ieškovė pati neturėjo pinigų, juos skolinosi, paimdama 14000 Lt paskolą iš banko Swedbank, AB, kurią dabar grąžina, 10000 Lt skolinosi iš mamos N. G. ir 13000 Lt skolinosi iš savo močiutės N. G. Nurodė, jog skolos grąžinimo terminas suėjęs, atsakovas į raginimus nereagavo. Ieškovė pagrįstai mano, kad atsakovas ja pasinaudojo ir nevykdo savo prievolės - grąžinti skolą. Pažymėjo, kad vekselių išieškojimo tvarkos nebuvo laikytasi, vekseliai tapo paprastais skolos lapeliais, todėl turi būti taikomi skolos sutarties santykiai. Prašo priteisti procesines palūkanas, kurios nors ir nebuvo numatytos sutartyje, tačiau atsakovui pareiga mokėti procesinėmis vadinamas palūkanas atsiranda iš įstatymo, kurios laikomos minimaliais ieškovės nuostoliais nepriklausomai nuo jo kaltės.

7Ieškovė, jos atstovė teismo posėdžio metu prašė ieškinį tenkinti. Papildomai paaiškino, kad santykiams nutrūkus, atsakovas žadėjo geruoju grąžinti skolą dalimis, tačiau iki šiol pinigų negrąžino.

8Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad pagal vekselius pasiskolino mažesnes sumas nei nurodyta vekseliuose. Faktiškai atsakovas pasiskolino 10000 Lt (2896,20 Eur) ir 14000 Lt (4054,68 Eur). Negalėdamas laiku grąžinti skolos, prašė pratęsti pinigų grąžinimo terminą iki 2013-10-15 ir surašė vieną bendrą vekselį 23000 Lt (6661,23 Eur) sumai. Atsakovui paprašius grąžinti senuosius vekselius, nes surašytas naujas, ieškovė teigė jų su savimi neturinti, tačiau žadėjo vekselius grąžinti. Tačiau vekselių ieškovė neatidavė, tokiu būdu pagal vekselius įsiskolinimas yra didesnis, nei faktiškai jis skolinosi. Pažymėjo, jog 2014-04-11 ieškovei grąžino 4500 Lt (1303,29 Eur), todėl skola yra mažesnė – 18500 Lt (5357,97 Eur). Pinigus skolinosi naujo verslo kūrimui, prie kurio ne tik piniginėmis lėšomis, bet ir darbu turėjo prisidėti ir ieškovė D. G. Apie tai, kad ieškovė pinigus perduotus pagal vekselį (14000 Lt) skolino iš banko Swedbank, atsakovui buvo žinoma, tačiau jo žiniomis ši paskola jau yra grąžinta. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis, prašė ieškinį atmesti.

9Ieškinys tenkintinas.

10Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad pagal 2012-12-07 išduotą vekselį atsakovas besąlygiškai įsipareigojo iki 2013-05-07 grąžinti D. G. 14000 Lt, pagal 2013-09-04 vekselį atsakovas įsipareigojo iki 2013-10-15 besąlygiškai sumokėti D. G. 23000 Lt.

11Byloje esantys rašytiniai duomenys bei ieškovės paaiškinimai teismo posėdžio metu įrodo, kad per įstatymo nustatytus terminus ieškovė nesikreipė į notarą dėl vykdomojo įrašo išdavimo 2013-05-07 ir 2013-10-15 paprastųjų neprotestuotinų vekselių pagrindu, todėl byloje esantys vekseliai prarado vertybinio popieriaus teisinį statusą ir gali būti vertinami kaip rašytiniai įrodymai – prievolę pagal sandorį patvirtinantys dokumentai. Toks vekselių vertinimas atitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, kurioje nurodoma, kad kai pasibaigia įstatyme nustatyti terminai pateikti apmokėti neakceptuotą neprotestuotiną paprastąjį vekselį, jis praranda vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto statusą ir dėl jo nebetaikytinos Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatyme (toliau – ĮPVĮ) nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, patenkinimo tvarkos bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010). Tokiu atveju vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje taip pat pasisakoma, kad nors vekselyje įtvirtina prievolė yra abstraktaus pobūdžio, tačiau suprantama, kad yra tam tikras vekselyje įtvirtintos prievolės ir jos atsiradimo pagrindo ryšys, nes kiekviena prievolė, taigi ir įsipareigojimas pagal vekselį, atsiranda tam tikro teisinio santykio (sandorio) pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-716/2013, 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-216/2007).

12Nagrinėjamu atveju atsakovas atsiliepime pripažino skolinimosi faktą iš atsakovės, neneigė, kad pasirašė vekselius, tačiau ginčijo skolos dydį, nurodydamas, kad skolinosi 24000 Lt, yra grąžinęs 4500 Lt, todėl jo skola ieškovei yra 18500 Lt. Jokių mokėjimus patvirtinančių įrodymų byloje nepateikė.

13Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau - CK) 6.878 straipsnis numato, kad jeigu paskolos gavėjas išduoda vekselį, pagal kurį įsipareigoja suėjus vekselyje nurodytam terminui, sumokėti gautą paskolos sumą, tai šio kodekso XLIII skyriaus normos, reglamentuojančios paskolą, šalių santykiams taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja vekselius reglamentuojančiam įstatymui.

14Vekselis – tai vertybinis popierius, patvirtinantis teisėto jo turėtojo besąlygišką, nepriklausančią nuo jos atsiradimo pagrindo reikalavimo teisę į vekselyje nurodytą pinigų sumą, ir kartu įtvirtinantis besąlygišką skolininko pagal vekselį pareigą sumokėti šią sumą teisėtam vekselio turėtojui (CK 1.105 straipsnio 1 dalis, ĮPVĮ 2 straipsnio 1 dalis). Dėl to asmuo, kuris yra skolininkas pagal šį vertybinį popierių, neturi teisės atsisakyti sumokėti vekselyje nurodytą sumą, remdamasis aplinkybėmis, nenurodytomis jame, nebent tuo atveju, jeigu įrodytų, kad vekselio įgijėjas buvo nesąžiningas. Vertybinio popieriaus turėtojas tol, kol neįrodyta priešingai, laikomas sąžiningu jo savininku. Šioje byloje atsakovas vekselio turėtojos – ieškovės, nesąžiningumo neįrodinėjo.

15Kadangi vekselis yra abstraktaus vienašalio sandorio rezultatas ir iš jo kylanti prievolė taip pat yra abstrakti, tai vekselio turėtojas neturi įrodinėti nei jo reikalavimo teisės atsiradimo pagrindo, nei jo galiojimo. Praleidus ĮPVĮ nustatyta paprastųjų vekselių pateikimo apmokėti ir protestuoti terminą, vekselio, kaip besąlygišką skolininko pareigą patvirtinančio dokumento, esmė nekinta – šio termino praleidimas lemia tik tai, kad vekselio turėtojas netenka galimybes gauti savo reikalavimo patenkinimą supaprastinta tvarka. Kasacinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, toks vekselio, kaip rašytinio įrodymo (patvirtinančio paskolos gavimą ir vekselio davėjo pareigą atsiskaityti su vekselio turėtoju) aiškinimas lemia procesinį įrodinėjimo naštos paskirstymą esant pagal vekselį pareikštam reikalavimui – kadangi vekselio turėjimo faktas patvirtina vekselio davėjo pareigą atsiskaityti pagal vekselį, būtent vekselio davėjui tenka pareiga įrodyti tokios pareigos nebuvimą arba negaliojimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-216/2007). Pagal suformuotą teismų praktiką, vekselio davėjas turi įrodinėti aplinkybes, paneigiančias prievolės atsiskaityti su vekselio gavėju pagrindą (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-502/2010). Šiuo atveju atsakovas, siekiantis nuginčyti ieškovės reikalavimą, privalėjo įrodyti savo pareigos atsiskaityti su ieškove nebuvimą, t.y., kad pinigų negavo, ir kad jo prievolės pagal pasirašytus vekselius negalioja, tačiau nagrinėjamu atveju atsakovas tokių aplinkybių neįrodinėjo.

16Atsakovas byloje nepaneigė įsiskolinimo ieškovei fakto, nors ir nesutiko su įsiskolinimo dydžiu, tačiau kad atsakovas nebūtų pasirašęs vekselių, jei nebūtų gavęs iš vekselio turėtojos pinigų ar būtų gavęs mažesnę nei vekseliuose įvardintos pinigų sumos, įrodymų byloje nėra. Darytina išvada, kad atsakovas vekseliuose nurodytas pinigų sumas gavo, tačiau ieškovei pinigų negrąžino, todėl tuo pagrindu atsakovas turėtų grąžinti skolą. Pažymėtina, kad pagal Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, vekselis - tai vienašalis sandoris, kuriam nuginčyti gali būti taikomi sandorių negaliojimo pagrindai, todėl atsakovas, siekdamas nuginčyti įsipareigojimus pagal vekselius, galėjo reikšti ieškinį (priešieškinį) dėl jų pripažinimo negaliojančiais, tačiau tokių reikalavimų atsakovas nereiškė. Ieškovės pateikti dokumentai įrodo, jog atsakovas yra skolingas ieškovei 10 715,94 Eur, leistinais įrodymais atsakovas neįrodė, jog įsiskolinimas yra mažesnis, vekselių nenuginčijo, ieškovės nurodyta suma priteistina iš atsakovo.

17Piniginės prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str. 1 d.). Kadangi atsakovas praleido terminą tinkamai įvykdyti piniginę prievolę, ieškovės prašymu iš atsakovo priteistina 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 1 d., 2 d., 6.210 str. 1 d.).

18Patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovės naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 241 Eur žyminis mokestis bei ieškovės atstovavimo išlaidos, kurios pagrįstos ir atitinka Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nustatytą dydį, sprendimas palankus ieškovei, todėl ji turi teisę reikalauti 1750 Eur advokato atstovavimo išlaidų (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d.).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268, 270 straipsniais,

Nutarė

20ieškinį tenkinti.

21Priteisti iš A. K., asmens kodas (duomenys neskelbtini), 10715,94 Eur (dešimt tūkstančių septynis šimtus penkiolika eurų 94 ct) prievolei įvykdyti, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2015-06-01 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 241 Eur (du šimtus keturiasdešimt vieną eurą) žyminio mokesčio ir 1750 Eur (vieną tūkstantį septynis šimtus penkiasdešimt eurų) atstovavimo išlaidų D. G.

22Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Plungės rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Aušra Volskytė,... 2. sekretoriaujant Vilmai Grosienei,... 3. dalyvaujant ieškovei D. G.... 4. ieškovės atstovei advokatei A. M.,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės D. G.... 6. ieškovė prašo iš atsakovo priteisti 10715,94 Eurų skolą, 5 procentus... 7. Ieškovė, jos atstovė teismo posėdžio metu prašė ieškinį tenkinti.... 8. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė ieškinį atmesti.... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad pagal 2012-12-07 išduotą... 11. Byloje esantys rašytiniai duomenys bei ieškovės paaiškinimai teismo... 12. Nagrinėjamu atveju atsakovas atsiliepime pripažino skolinimosi faktą iš... 13. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau - CK) 6.878... 14. Vekselis – tai vertybinis popierius, patvirtinantis teisėto jo turėtojo... 15. Kadangi vekselis yra abstraktaus vienašalio sandorio rezultatas ir iš jo... 16. Atsakovas byloje nepaneigė įsiskolinimo ieškovei fakto, nors ir nesutiko su... 17. Piniginės prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei... 18. Patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovės naudai priteistinos bylinėjimosi... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268, 270... 20. ieškinį tenkinti.... 21. Priteisti iš A. K., asmens kodas (duomenys neskelbtini), 10715,94 Eur (dešimt... 22. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per...