Byla e2FB-5198-328/2020
Dėl bankrutuojančio fizinio asmens plano įgyvendinimo akto pateikimo, suinteresuoti asmenys (kreditoriai) uždaroji akcinė bendrovė ,,G.“, uždaroji akcinė bendrovė ,,(duomenys neskelbtini)“, uždaroji akcinė bendrovė ,,G. F.“, uždaroji akcinė bendrovė ,,(duomenys neskelbtini)“, antstolė L. N., akcinė bendrovė (duomenys neskelbtini) bankas, SIA ,,(duomenys neskelbtini)“

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Dalė Žukauskienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutuojančio E. V. bankroto (nemokumo) administratorės uždarosios akcinės bendrovės ,,Lexuna“ prašymą dėl bankrutuojančio fizinio asmens plano įgyvendinimo akto pateikimo, suinteresuoti asmenys (kreditoriai) uždaroji akcinė bendrovė ,,G.“, uždaroji akcinė bendrovė ,,( - )“, uždaroji akcinė bendrovė ,,G. F.“, uždaroji akcinė bendrovė ,,( - )“, antstolė L. N., akcinė bendrovė ( - ) bankas, SIA ,,( - )“.

3Teismas

Nustatė

4teisme gautas bankroto administratorės prašymas dėl bankrutuojančio fizinio asmens plano įgyvendinimo akto pateikimo, kuriuo prašoma baigti fizinio asmens E. V. bankroto bylą. Bankroto administratorė nurodė, jog bankroto administratorės parengto plano įgyvendinimo akto kopijas pateikė bankrutuojančiam asmeniui ir kreditorių susirinkimo pirmininkui. Šie asmenys pasirašė Plano įgyvendinimo aktą, kuriame nuspręsta pritarti bankrutuojančio fizinio asmens bankroto pabaigai ir nurašyti likusius nepatenkintus kreditorių finansinius reikalavimus, todėl šis aktas teikiamas teismui sprendimui dėl bankroto proceso pabaigos priimti.

5Byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka pranešus dalyvaujantiems byloje asmenims (Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 5 straipsnio 1 dalis, 30 straipsnis, Civilinio proceso kodekso 133 straipsnio 3 dalis, 153 straipsnis).

6Teismas konstatuoja:

7prašymas tenkintinas.

8Kai atliktas paskutinis plane nustatytas mokėjimas, bankroto administratorius privalo parengti plano įgyvendinimo aktą, kurį pasirašo fizinis asmuo, bankroto administratorius ir kreditorių susirinkimo pirmininkas. Jeigu bent vienas iš šioje dalyje nurodytų asmenų atsisako pasirašyti plano įgyvendinimo aktą, surašomas akto nepasirašymo protokolas, kuriame nurodomos nepasirašymo priežastys, ir teikiamas teismui kartu su plano įgyvendinimo aktu. Teismas, gavęs šį aktą, priima nutartį baigti fizinio asmens bankroto bylą arba nutraukti fizinio asmens bankroto bylą (Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 30 straipsnio 1 dalis, 2 dalis). Plane numatyti likę nepatenkinti kreditorių reikalavimai, tarp jų įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrinti kreditorių reikalavimai, baigus fizinio asmens bankroto procesą, išskyrus šio įstatymo 30 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytą atvejį (bankroto administratorius pateikia teismui dokumentus, patvirtinančius, kad fizinis asmuo gali ir galės ateityje įvykdyti skolinius įsipareigojimus), nurašomi, išskyrus reikalavimus dėl žalos atlyginimo dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, ar mirties, dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo, piniginių lėšų vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentų) bei reikalavimus, kurie kyla iš fizinio asmens pareigos sumokėti valstybei baudas, paskirtas už fizinio asmens padarytus administracinius nusižengimus arba nusikalstamas veikas, ir įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrintus kreditorių reikalavimus, jeigu šie kreditoriai ir fizinis asmuo susitarė dėl įkeisto turto išsaugojimo fizinio asmens bankroto proceso metu, nebent šio įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 10 punkte nurodytame susitarime susitarta kitaip (FABĮ 29 straipsnio 7 dalis).

9Bylos bei bankroto bylos Nr. e2FB-208-328/2017 duomenimis nustatyta, jog Klaipėdos miesto apylinkės teismo (nuo 2018 m. sauso 1 d. – Klaipėdos apylinkės teismas (Klaipėdos miesto rūmai)) 2016 m. lapkričio 18 d. nutartimi E. V. iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) ,,Lexuna“. Nutartis iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjo 2016 m. lapkričio 26 d. Teismo 2017 m. sausio 17 d. nutartimi patvirtintas bankrutuojančio E. V. kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, kuris teismo 2017 m. sausio 24 d. nutartimi, 2017 m. spalio 26 d. nutartimi (c. b. Nr. e2VP-16357-328/2017), 2017 m. gruodžio 21 d. nutartimi, 2018 m. liepos 23 d. nutartimi, 2019 m. vasario 11 d. nutartimi tikslintas.

10Teismo 2017 m. kovo 20 d. nutartimi patvirtintas E. V. kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo planas (toliau ir – Planas). Teismo 2018 m. sausio 30 d. nutartimi patvirtintas patikslintas pareiškėjo Planas. Teismo neskundžiama 2019 m. sausio 31 d. nutartimi patvirtintas patikslintas E. V. Planas. Iš teismo 2019 m. sausio 31 d. nutartimi patvirtinto patikslinto Plano turinio matyti, jog paskutinis mokėjimas kreditoriams numatytas 2020 m. kovo 25 d., per visą bankroto procesą kreditorių finansiniams reikalavimams tenkinti numatyta skirti 1 340,27 Eur.

11Bankroto administratorė pateikė teismui pareiškimą dėl bankrutuojančio fizinio asmens plano įgyvendinimo akto pateikimo, kuriuo prašo baigti E. V. bankroto bylą. Kartu su prašymu teismui yra pateiktas Mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktas, kurį pasirašė bankrutuojantis fizinis asmuo E. V., bankroto administratorės įgaliotas asmuo ir kreditorių susirinkimo pirmininko UAB ,,( - )“ atstovė.

12Mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo akte nurodoma, kad aktas parengtas atlikus paskutinius Plane numatytus mokėjimus. Iš mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo akto turinio matyti, jog bankrutuojantis fizinis asmuo patenkino kreditorių reikalavimus didesne apimtimi (kreditoriams paskirstyta 1 704,34 Eur) nei tai buvo numatyta teismo nutartimi patvirtintame Plane. Bankroto administratorė nurodė, jog fiziniam asmeniui netaikomi FABĮ 29 straipsnyje įtvirtinti apribojimai, fizinio asmens nepatenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai yra nurašomi. Iš Mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo akto priedo – fizinio asmens kreditorių tenkinimo detalizacijos lentelės Nr. 3 (nurašoma kreditorinių reikalavimų suma) matyti, jog bendra nurašomų kreditorių finansinių reikalavimų suma sudaro 139 434,62 Eur (įvertinus bankroto bylos medžiagą darytina išvada, jog Mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo akte nurodant nurašomų kreditorių finansinių įsipareigojimų sumą (139 060,31 Eur) padarytas rašymo apsirikimas). Mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo akte nurodoma, jog bankroto administratorė nenustatė FABĮ 10 straipsnyje įtvirtintų pagrindų nutraukti bankroto bylą, konstatavo, jog bankrutuojantis fizinis asmuo įvykdė Plane prisiimtus įsipareigojimus.

13Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, jog teismo 2019 m. sausio 31 d. nutartimi patvirtintas patikslintas bankrutuojančio E. V. kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo planas yra įvykdytas, nenustačius sąlygų, dėl kurių fizinio asmens bankroto byla galėtų būti nutraukiama, pripažintina, jog egzistuoja teisinis ir faktinis pagrindas pabaigti fizinio asmens bankroto procesą, todėl bankroto administratorės prašymas tenkintinas (FABĮ 30 straipsnio 1 dalis, 2 dalis).

14Remiantis FABĮ 29 straipsnio 7 dalimi, įvertinus mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo akte bei bankroto administratorės prašyme pateiktus duomenis apie patenkintus kreditorių finansinius reikalavimus ir bankroto administratorės pateiktus duomenis apie likusius nepatenkintus reikalavimus, pabaigus fizinio asmens bankroto bylą, nurašomi plane numatyti likę nepatenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai 139 434,61 Eur sumai, kurią sudaro: UAB ,,G.“ kreditorinis reikalavimas ( - ) Eur, UAB ,,( - )“ kreditorinis reikalavimas ( - ) Eur, UAB ,,( - )“ kreditorinis reikalavimas ( - ) Eur, UAB ,,G. F.“ kreditorinis reikalavimas ( - ) Eur, AB ( - ) bankas kreditorinis reikalavimas ( - ) Eur, antstolės L. N. kreditorinis reikalavimas ( - )Eur, SIA ,,( - )“ kreditorinis reikalavimas ( - ) Eur. Byloje nėra duomenų, jog bankrutuojantis E. V. turėjo kreditorinių įsipareigojimų, kurie baigus bankroto procesą, nėra nurašomi (FABĮ 29 straipsnio 7 dalis).

15Išaiškintina, kad baigus fizinio asmens bankroto procesą, visi mokesčiai, taip pat palūkanos ir netesybos skaičiuojami nuo teismo sprendimo baigti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (FABĮ 30 straipsnio 4 dalis).

16Bankroto administratorei išaiškintina, kad apie teismo sprendimą baigti fizinio asmens bankroto bylą ji per 5 darbo dienas nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos privalo pranešti pareiškėjo kreditoriams ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (FABĮ 30 straipsnio 5 dalis).

17Bankroto administratorė ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo teismo sprendimo baigti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos privalo perduoti fiziniam asmeniui saugotinus dokumentus, susijusius su fizinio asmens bankroto procesu ir pervesti depozitinėje sąskaitoje likusias lėšas į fizinio asmens asmeninę sąskaitą (FABĮ 30 straipsnio 6 dalis).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 291 straipsniais, Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 29 straipsnio 7 dalimi, 30 straipsniu, teismas

Nutarė

19bankroto administratorės prašymą tenkinti.

20Baigti pareiškėjo E. V., asmens kodas ( - ) bankroto bylą.

21Nurašyti nepatenkintus bankroto byloje reikalavimus pareiškusių kreditorių finansinius reikalavimus bendrai 139 434,61 Eur sumai, kurią sudaro:

221.

23uždaroji akcinė bendrovė ,,G.“, kreditorinis reikalavimas – ( - ) Eur,

242.

25uždaroji akcinė bendrovė ,,( - )“, kreditorinis reikalavimas – ( - ) Eur,

263.

27uždaroji akcinė bendrovė ,,( - )“, kreditorinis reikalavimas – ( - ) Eur,

284.

29uždaroji akcinė bendrovė ,,G. F.“, kreditorinis reikalavimas – ( - ) Eur,

305.

31akcinė bendrovė ( - ) bankas, kreditorinis reikalavimas – ( - ) Eur,

326.

33antstolė L. N., kreditorinis reikalavimas – ( - ) Eur,

347.

35SIA ,,( - )“, kreditorinis reikalavimas – ( - ) Eur.

36Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

37Įpareigoti pareiškėjo E. V. bankroto administratorę uždarąją akcinę bendrovę ,,Lexuna“ (jos įgaliotą asmenį) per 5 darbo dienas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos pranešti pareiškėjos kreditoriams ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos apie teismo sprendimą baigti fizinio asmens bankroto bylą.

38Įpareigoti pareiškėjo E. V. bankroto administratorę uždarąją akcinę bendrovę ,,Lexuna“ (jos įgaliotą asmenį) per 10 darbo dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti pareiškėjui E. V. saugotinus dokumentus, susijusius su fizinio asmens bankroto procesu ir pervesti depozitinėje sąskaitoje likusias lėšas (jei tokių yra) į E. V. asmeninę sąskaitą.

39Nutartis per septynias dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Dalė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutuojančio E. V. bankroto... 3. Teismas... 4. teisme gautas bankroto administratorės prašymas dėl bankrutuojančio fizinio... 5. Byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka pranešus dalyvaujantiems byloje... 6. Teismas konstatuoja:... 7. prašymas tenkintinas. ... 8. Kai atliktas paskutinis plane nustatytas mokėjimas, bankroto administratorius... 9. Bylos bei bankroto bylos Nr. e2FB-208-328/2017 duomenimis nustatyta, jog... 10. Teismo 2017 m. kovo 20 d. nutartimi patvirtintas E. V. kreditorių reikalavimų... 11. Bankroto administratorė pateikė teismui pareiškimą dėl bankrutuojančio... 12. Mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo akte nurodoma, kad aktas parengtas atlikus... 13. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, jog teismo 2019 m. sausio 31 d.... 14. Remiantis FABĮ 29 straipsnio 7 dalimi, įvertinus mokumo atkūrimo plano... 15. Išaiškintina, kad baigus fizinio asmens bankroto procesą, visi mokesčiai,... 16. Bankroto administratorei išaiškintina, kad apie teismo sprendimą baigti... 17. Bankroto administratorė ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo teismo... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 291... 19. bankroto administratorės prašymą tenkinti.... 20. Baigti pareiškėjo E. V., asmens kodas ( - ) bankroto bylą.... 21. Nurašyti nepatenkintus bankroto byloje reikalavimus pareiškusių kreditorių... 22. 1.... 23. uždaroji akcinė bendrovė ,,G.“, kreditorinis reikalavimas – ( - ) Eur,... 24. 2.... 25. uždaroji akcinė bendrovė ,,( - )“, kreditorinis reikalavimas – ( - )... 26. 3.... 27. uždaroji akcinė bendrovė ,,( - )“, kreditorinis reikalavimas – ( - )... 28. 4.... 29. uždaroji akcinė bendrovė ,,G. F.“, kreditorinis reikalavimas – ( - )... 30. 5.... 31. akcinė bendrovė ( - ) bankas, kreditorinis reikalavimas – ( - ) Eur,... 32. 6.... 33. antstolė L. N., kreditorinis reikalavimas – ( - ) Eur,... 34. 7.... 35. SIA ,,( - )“, kreditorinis reikalavimas – ( - ) Eur.... 36. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.... 37. Įpareigoti pareiškėjo E. V. bankroto administratorę uždarąją akcinę... 38. Įpareigoti pareiškėjo E. V. bankroto administratorę uždarąją akcinę... 39. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti...