Byla R-4-904/2012
Dėl ko atsižvelgiama į pažeidėjo asmenybę, nenurodyta (netgi nėra jo charakteristikos), neatsižvelgta į kitas aplinkybes (itin sunki materialinė padėtis, liga, išlaikytiniai ir pan.) ir nepateikti jokie rašytiniai įrodymai

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas Mantas Ūsas, išnagrinėjęs Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos viešosios tvarkos skyriaus vadėjo E. K. 2012-01-20 nutarimą administracinėje byloje Nr. V3-(38.7)-23 ir prašymą sankcionuoti,

Nustatė

2Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos viešosios tvarkos skyriaus vadėjas E. K., vadovaujantis Lietuvos Respublikos ATPK 301str. prašo sankcionuoti 2012-01-20 nutarimą administracinėje byloje Nr. V3-(38.7)-23, pažeidėjui skiriant administracinę nuobaudą – 500,00 Lt dydžio baudą. Nutarime nurodyta, kad pagal Lietuvos Respublikos ATPK 2141 str. 3 d administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo, L. Č. nuoširdžiai gailisi padaręs pažeidimą ir prašo neskirti piniginės baudos, kadangi augina mažametį vaiką, žmona niekur nedirba, nes augina vaiką iki 3 metų.

3Lietuvos Respublikos ATPK 2141 str. 3 d. numato, kad Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme nustatytų kitų reklamos naudojimo reikalavimų ir draudimų nesilaikymas (išskyrus įstatymų uždraustos ar neteisėtos veiklos reklamos, taip pat prekių ar paslaugų, kurių gamyba ir (ar) pardavimas (teikimas) yra įstatymų uždrausti, reklamos skleidimą visuomenės informavimo priemonėse), taip pat savivaldybių tarybų patvirtintų išorinės reklamos įrengimo taisyklių nesilaikymas- užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

4Lietuvos Respublikos ATPK 301str. 1d. numatyta, kad mažesnę nei sankcijoje numatytą minimalią baudą galima skirti atsižvelgiant į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes (Lietuvos Respublikos ATPK 30str. 2d.) bei kitas, įstatymų nenurodytas lengvinančias aplinkybes, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais. Mažesnės nuobaudos taikymas turi būti motyvuotas ir apimti visumą įstatyme nurodytų aplinkybių.

5Administracinė nuobauda skiriama ne pagal administracinėn atsakomybėn patraukto asmens pageidavimą, bet, kaip minėta atsižvelgiant į visas aplinkybes. Šiuo atveju tik nurodyta, kad pažeidėjas gailisi ir augina mažametį sūnų. Dėl ko atsižvelgiama į pažeidėjo asmenybę, nenurodyta (netgi nėra jo charakteristikos), neatsižvelgta į kitas aplinkybes (itin sunki materialinė padėtis, liga, išlaikytiniai ir pan.) ir nepateikti jokie rašytiniai įrodymai.

6Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, nutarimas nesankcionuotinas.

7Teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 301 straipsnio 3 dalimi,

Nutarė

8atsisakyti sankcionuoti priimtą nutarimą.

9Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai