Byla eAS-706-438/2020

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Dainiaus Raižio ir Virginijos Volskienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos R. P. (R. P.) atskirąjį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2020 m. rugsėjo 15 d. nutarties dėl teismo išlaidų atlyginimo priteisimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos R. P. (R. P.) skundą atsakovei Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (tretieji suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Kartografiniai projektai“, valstybės įmonė Registrų centras ir K. K.), dėl sprendimo bei išvados panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėja R. P. (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi su skundu į teismą prašydama panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir atsakovė, NŽT) 2018 m. kovo 30 d. sprendimą Nr. 1SS-671-(10.5.) ,,Dėl skundo nagrinėjimo“ ir Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Kretingos skyriaus 2017 m. lapkričio 7 d. išvadą Nr. 14IŽ-92-(14.14.111.).

6Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmai 2018 m. spalio 19 d. sprendimu pareiškėjos skundą tenkino. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2020 m. liepos 8 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eA-727-552/2020 paliko pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą.

7Pareiškėja 2020 m. liepos 14 d. pirmosios instancijos teismui pateikė prašymą priteisti iš atsakovės 1 750,00 Eur jos patirtų bylinėjimosi išlaidų.

8Atsakovė atsiliepime į pareiškėjos prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas nurodė, kad nesutinka su prašoma priteisti suma, prašo jį atmesti atsiliepime nurodytų argumentų pagrindu.

9II.

10Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmai 2020 m. rugsėjo 15 d. nutartimi pareiškėjos prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo tenkino iš dalies. Pareiškėjai R. P. iš atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos priteisė 885,34 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, kitoje dalyje pareiškėjos prašymą atmetė kaip nepagrįstą. Prašymą dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų nagrinėjant administracinę bylą apeliacinės instancijos teisme, priteisimo nutarė persiųsti nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

11Teismas šioje byloje vadovavosi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 25, 41, 42, 66, 70, 84, 97, 127, 132, 133, 138, 143, 144, 153 ir 161 straipsnių pakeitimo įstatymu, kurio 16 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant pirmąja instancija, atlyginimo klausimas administracinėse bylose sprendžiamas iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusia tvarka, kai: 1) pradėtoje ir nebaigtoje nagrinėti pirmąja instancija byloje nutartis skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje yra priimta iki šio įstatymo įsigaliojimo arba 2) įsiteisėjęs pirmosios instancijos teismo sprendimas yra priimtas iki šio įstatymo įsigaliojimo.

12Teismas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju nutartis skirti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismo posėdyje yra priimta iki įstatymo naujos redakcijos įsigaliojimo (2018 m. liepos 23 d.), todėl pareiškėjos prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme, turi būti sprendžiamas pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) , redakciją, galiojusią iki 2018 m. gruodžio 29 d.

13Nurodė, kad pagal tuo metu galiojusią ABTĮ 41 straipsnio 1 dalį, prašymai dėl išlaidų atlyginimo gali būti paduoti teismui iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos arba ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo, bei konstatavo, kad pareiškėja prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo priteisimo pateikė laiku.

14Teismas, spręsdamas dėl pareiškėjos prašomų priteisti iš atsakovės 100,00 Eur dydžio išlaidų už advokatės suteiktas teisines konsultacijas, 250,00 Eur už advokatės laiką, skirtą pasiruošimui teisminiams ginčams, ir 100,00 Eur už advokatės laiką susipažįstant su trečiųjų suinteresuotų asmenų valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo bei K. K. atsiliepimais į skundą, vadovavosi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojama teismine praktika ir padarė išvadą, kad šios pareiškėjos prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos yra sudėtinės skundo rengimo ar pasirengimo atstovauti klientą teismo posėdyje išlaidos, todėl prašomos priteisti piniginės sumos laikytinos perteklinėmis ir prašymas šioje apimtyje atmestinas kaip nepagrįstas.

15III.

16Pareiškėja pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, ir papildomai priteisti iš atsakovės 450 eurų bylinėjimosi išlaidų.

17Pareiškėja nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutarties dalį, nesivadovavo naujausia teismų praktika, bei neatsižvelgė į tai, kad Rekomendacijų dėl priteistino užmokesčio už advokato teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu (toliau – ir Rekomendacijos) (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.), numato, kad gali būti priteisiamos bylinėjimosi išlaidos už tokias advokato teikiamas paslaugas, kaip teisinės konsultacijos bei pasirengimas teismo posėdžiui (Rekomendacijų 8.19 punktas), o taip pat ir už kitas teisines paslaugas, nenurodytas Rekomendacijų 8.1–8.19 punktuose (Rekomendacijų 8.20 punktas). Taip pat nurodė, kad pagal tuo metu galiojusias ABTĮ 39 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas prie bylos nagrinėjimo išlaidų taip pat priskiriamos išlaidos advokato ar advokato padėjėjo teisinėms paslaugoms apmokėti (išlaidos už advokato ar advokato padėjėjo konsultacijas, pagalbą rengiant bei paduodant procesinius dokumentus ir dalyvaujant nagrinėjant bylą teisme).

18Pareiškėja nurodo, kad nagrinėta byla yra sudėtinga teisės taikymo aspektu, pasižymi faktinių aplinkybių bei rašytinių dokumentų, schemų, planų, teritorinio planavimo dokumentų gausa ir pan., todėl rengtis tokiai bylai iš anksto yra būtina. Pareiškėja nurodo, kad jai taip pat buvo būtinos advokato konsultacijos dėl bylos, suteiktos prieš pareiškėjos dalyvavimą teismo posėdyje, todėl mano, kad jai nepagrįstai ir neteisėtai sumažinta priteistina bylinėjimosi išlaidų suma.

19Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad sutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi, bei pažymi, kad pareiškėja nepagrįstai prašo papildomai priteistai jai 450 Eur bylinėjimosi išlaidų, nes tai prieštarautų Rekomendacijų 8.19 punkto nuostatoms.

20Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21IV.

22Nagrinėjamos bylos dalykas – Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2020 m. rugsėjo 15 d. nutarties dalies, kuria netenkintas pareiškėjos R. P. prašymas priteisti iš atsakovo 450 eurų bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, pagrįstumas ir teisėtumas.

23Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad šios pareiškėjos prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos yra sudėtinė skundo rengimo ar pasirengimo atstovauti klientą teismo posėdyje išlaidų dalis, todėl prašomos priteisti piniginės sumos laikytinos perteklinėmis ir prašymas šioje apimtyje atmestinas kaip nepagrįstas.

24Pareiškėja atskirajame skunde nurodė, kad Rekomendacijose yra numatytas išlaidų už advokato ar advokato padėjėjo konsultacijas, pagalbą rengiant bei paduodant procesinius dokumentus ir dalyvaujant nagrinėjant bylą teisme atlyginimas, todėl, atsižvelgiant į bylos sudėtingumą (daug faktinių aplinkybių, įvairių schemų, teritorijų planavimo dokumentų ir kt.), šios išlaidos yra priteistinos iš atsakovo.

25Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Rekomendacijose. Teismas, taikydamas CPK 98 straipsnį bei spręsdamas asmens išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu priteisimo klausimą, įvertina teismui raštu pateiktą prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu.

26Kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas, remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuota praktika (žr., pvz., 2016 m. vasario 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1217-602/2015, 2017 m. rugsėjo 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-786-442/2017), tokie veiksmai, kaip konsultacijos, susipažinimas su dokumentais negali būti išskirti į savarankiškus teisinius veiksmus, o turi būti laikomi sudėtine skundo rengimo dalimi.

27Pažymėtina, kad susipažinimas su bylos medžiaga teisme, pasirengimas teismo posėdžiui ir pan. traktuojami kaip atstovavimo klientui teismo posėdyje sudedamieji elementai ir gali būti atlyginami pagal Rekomendacijų 8.18 punktą (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. gruodžio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-613/2008, 2011 m. gruodžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-946/2011, 2012 m. birželio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1245/2012).

28Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, pripažinęs, kad kliento konsultavimas, pasirengimas teismo posėdžiui, susipažinimas su procesiniai dokumentais, yra sudėtinės skundo parengimo ir / arba atstovavimas teismo posėdyje dalys, nepagrįstai atsisakė priteisti atlyginimą už šias išlaidas, konstatavęs, kad jos yra perteklinės.

29Kaip buvo minėta, išlaidos už kliento pateiktų dokumentų, teisės aktų, teismų praktikos analizę, skundo teismui parengimą laikytinos vienos rūšies išlaidomis, nustatytomis Rekomendacijų 8.2 punkte. Pagal prie prašymo pateiktų sąskaitų turinį matyti, kad pareiškėja prašė iš atsakovo priteisti 100,00 Eur dydžio išlaidas patirtas už pareiškėjos atstovės susipažinimą su pareiškėjos pateiktais dokumentais, ir suteiktas teisines konsultacijas prieš rengiant skundą (1 val.), bei už skundo surašymą – 500 Eur.

30Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pareiškėjos atstovės iki skundo parengimo atliktus veiksmus (susipažinimą su medžiaga, konsultavimą) vertino atsietai nuo skundo parengimo veiksmo ir neįtraukė išlaidų už šiuos veiksmus prie skundo parengimo išlaidų. Teisėjų kolegijos manymu, prie išlaidų, patirtų už skundo parengimą, turėtų būti priskiriama visa suma – 600 Eur.

31Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad jog maksimalus priteistinas užmokesčio dydis už skundo parengimą siekia 2 212,00 Eur (884,8x2,5), bei konstatavo, kad už skundo parengimą prašoma priteisti suma (500 Eur) neviršija Rekomendacijose nustatyto maksimalaus priteistino užmokesčio dydžio. Pažymėtina, kad 600 Eur suma taip pat neviršija Rekomendacijose nustatyto maksimalaus priteistino užmokesčio dydžio, todėl pareiškėjos naudai iš atsakovo papildomai priteisiama 100 Eur už skundo parengimą.

32Teisėjų kolegija pažymi, kaip jau buvo minėta, kad pasirengimas teismo posėdžiui bei atstovavimas teismo posėdyje taip pat yra laikytinos vienos rūšies išlaidomis. Rekomendacijų 8.19 punkte nustatyta, kad už vieną teisinių konsultacijų, atstovavimo teisme, pasirengimo teismo ar parengiamajam posėdžiui valandą maksimaliai priteistina 0,1 užpraėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje. Pareiškėja prašė priteisti 250,00 Eur už pareiškėjos atstovės laiką, skirtą pasiruošimui teisminiams ginčams (2,5 val.) ir 100,00 Eur už advokatės laiką susipažįstant su trečiųjų suinteresuotų asmenų valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo bei K. K. atsiliepimais į skundą (1 val.).

33Nors pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje vertino, kad pasirengimas teismo posėdžiui bei atstovavimas teismo posėdyje taip pat yra laikytinos vienos rūšies išlaidomis, tačiau pareiškėjos atstovo išlaidų už laiką, skirtą pasiruošimui bylos nagrinėjimui, susipažinimui su atsiliepimais ir kt., neįtraukė prie atstovavimo byloje laiko. Teismas konstatavo, kad pareiškėjos atstovė pareiškėjos interesus teismo posėdyje atstovavo 2 val. Nurodė, kad maksimalus priteistinas užmokesčio dydis už atstovavimo teisme valandą siekia 92,67 Eur (926,7 x 0,1), o nagrinėjamu atveju už dvi atstovavimo teisme valandas maksimali priteistina suma yra 185,34 Eur (92,67 x 2).

34Pareiškėja prašo papildomai priteisti 350 Eur už 3,5 val. trukusį pasiruošimą bylos nagrinėjimui teismo posėdyje – susipažinimą su pateiktais atsiliepimais ir pasiruošimą bylos nagrinėjimui. Atsižvelgiant į tai, kad, rengiantis teismo posėdžiui, reikėjo susipažinti su pakankamai didelės apimties dokumentais, taip pat atsižvelgiant į teismo posėdžio, kuriame dalyvavo pareiškėjos atstovė, trukmę, darytina išvada, kad ruošimasis teismo posėdžiui, susipažinimas su procesiniais dokumentais galėjo trukti 3 valandas, todėl pareiškėjai papildomai gali būti atlyginta 278,01 Eur (92,67x3).

35Apibendrindama nustatytas aplinkybes teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjos atskirasis skundas tenkintinas, pakeičiant Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. rugsėjo 15 d. nutartį ir priteisiant pareiškėjai ir atsakovo iš viso 1 263,35 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjat pirmosios instancijos teisme.

36Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 41 straipsnio 1 dalimi, 154 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

37Pareiškėjos R. P. (R. P.) atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

38Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2020 m. rugsėjo 15 d. nutartį pakeisti.

39Pareiškėjai R. P. (R. P.) iš atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos priteisti iš viso 1 263,35 Eur (vieną tūkstantį du šimtus šešiasdešimt tris eurus, 35 centus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjat pirmosios instancijos teisme.

40Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos R. P.... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėja R. P. (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi su skundu į teismą... 6. Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmai 2018 m. spalio 19... 7. Pareiškėja 2020 m. liepos 14 d. pirmosios instancijos teismui pateikė... 8. Atsakovė atsiliepime į pareiškėjos prašymą priteisti bylinėjimosi... 9. II.... 10. Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmai 2020 m. rugsėjo 15... 11. Teismas šioje byloje vadovavosi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 12. Teismas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju nutartis skirti bylą nagrinėti... 13. Nurodė, kad pagal tuo metu galiojusią ABTĮ 41 straipsnio 1 dalį, prašymai... 14. Teismas, spręsdamas dėl pareiškėjos prašomų priteisti iš atsakovės... 15. III.... 16. Pareiškėja pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašo pakeisti pirmosios... 17. Pareiškėja nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą... 18. Pareiškėja nurodo, kad nagrinėta byla yra sudėtinga teisės taikymo... 19. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 20. Teisėjų kolegija... 21. IV.... 22. Nagrinėjamos bylos dalykas – Regionų apygardos administracinio teismo... 23. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad šios pareiškėjos prašomos... 24. Pareiškėja atskirajame skunde nurodė, kad Rekomendacijose yra numatytas... 25. Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad... 26. Kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas, remdamasis Lietuvos... 27. Pažymėtina, kad susipažinimas su bylos medžiaga teisme, pasirengimas teismo... 28. Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas,... 29. Kaip buvo minėta, išlaidos už kliento pateiktų dokumentų, teisės aktų,... 30. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas... 31. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad jog... 32. Teisėjų kolegija pažymi, kaip jau buvo minėta, kad pasirengimas teismo... 33. Nors pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje vertino, kad... 34. Pareiškėja prašo papildomai priteisti 350 Eur už 3,5 val. trukusį... 35. Apibendrindama nustatytas aplinkybes teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 36. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 41... 37. Pareiškėjos R. P. (R. P.) atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.... 38. Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2020 m. rugsėjo 15... 39. Pareiškėjai R. P. (R. P.) iš atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie... 40. Nutartis neskundžiama....