Byla e2-14-399/2020
Dėl nuostolių atlyginimo

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Janina Zaržeckienė, sekretoriaujant Reginai Knezevičienei, Erikai Šelmienei, Loretai Staknevičienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokato padėjėjui Virginijui Ražukui, atsakovo UAB „Avansas“ atstovams direktoriui Š. M. ir advokato padėjėjai Živilei Žukaitienei, atsakovo Saimnieks OTTO SIA atstovui advokatui V. Ž.. nedalyvaujant trečiųjų asmenų UAB „Baltstata“ ir Ergo Insurance SIA atstovams teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę pagal ieškovo UAB ,,UAB „MMA FOODS“ patikslintą ieškinį atsakovams UAB „Avansas“ ir Saimnieks ATTO SIA, tretiesiems asmenims be savarankiškų reikalavimų UAB „Baltstata“ ir Ergo Insurance SIA dėl nuostolių atlyginimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas UAB „MMA FOODS“ (toliau ieškovas) patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovų UAB „Avansas“ ir Saimnieks OTTO SIA (toliau atsakovų) solidariai 4296,10 nuostolių , 6 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas ieškinyje nurodęs šias faktines ir teisines aplinkybes: pagal 2017 m. kovo 20 d. prekių tiekimo sutartį Nr. ( - ) , atsakovas SIA „Saimnieks OTTO“ įsipareigojo tiekti pirkėjui uždarajai akcinei bendrovei „MMA Foods“ šviežią atšaldytą žuvį. Minėtos sutarties 5.3 punkte buvo nustatyta, kad prekių perdavimas atliekamas pagal Incoterms 2010 DDU sąlygas, pagal kurias eksportuotojas perduoda prekes ir įsipareigojimus pirkėjo šalyje. Eksportuotojas prisiima riziką ir visas išlaidas, atsirandančias gabenant prekes į nurodytą vietą, išskyrus muitinės dokumentų sutvarkymo išlaidas ir riziką po prekių pateikimo pirkėjui. Atsakovas SIA „Saimnieks OTTO“ pateikė ieškovui 2018 m. rugpjūčio 17 d. sąskaitą Nr. ( - ) dėl 20 000 kg atšaldytų šprotų už 3800 eurų. Ieškovas ta pačią dieną sąskaitą apmokėjo. Teismų praktikoje pripažįstama, kad pirkėjo pasirašyta PVM sąskaita faktūra patvirtina sutartinių pirkimo-pardavimo santykių susiklostymą tarp šiame dokumente nurodytų asmenų. Prekių pirkimas- pardavimas pagal sąskaitą faktūrą iš esmės atitinka pardavimo sutarties turinį ir sukelia tas pačias teisines pasekmes - pardavėjo pareigą perduoti prekes pirkėjo nuosavybėn, o pirkėjo pareigą už perduotas prekes sumokėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2009).

5Pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „MMA Foods“ užsakymą atsakovas uždaroji akcinė bendrovė „Avansas“ atliko krovinio pervežimą, įformintą 2018 m rugpjūčio 17d . CM R važtaraščiu ( - ). Uždaroji akcinė bendrovė „MMA Foods“ pateikė atsakovui 2018 m. rugpjūčio 17 d. pretenziją, kurioje buvo nurodyta, jog atsakovo transporto priemone, valstybinis numeris ( - ) (priekabos valstybinis numeris ( - )) adresu ( - ), buvo atgabentas krovinys - atšaldyti šprotai, kurie visiškai neatitiko prekių kokybei keliamų reikalavimų: pakitusi žuvies konsistencija, aitrus gendančios žuvies kvapas, žuvis neatsaldyta (produkto temperatūra I9U C). Pažymėtina, kad termografo išrašai liudijo, jog vidutinė pervežimo temperatūra siekė +3,2° C ir tai neatitiko krovinio pervežimui, nustatytų reikalavimų bei prekių siuntėjo nurodymų. Apie sugedusį krovinį krovinio gavėjas UAB „Juodoji audinė“ padarė įrašą 2018 m. rugpjūčio 17 d. CMR važtaraštyje ( - ) bei surašė aktą. Sugedęs krovinys buvo gražintas krovinio siuntėjui. Minėta, kad pinigai už prekę pardavėjui atsakovui SIA „Saimmeks sumokėti iš anksto ir sumokėta suma sudaro 3800 eurų. ir tai kvalifikuotina kaip UAB „MMA Foods patirti nuostoliai, kadangi UAB „MMA Foods“ neturi nei sumokėtų pinigų, nei prekių už kurias pinigai buvo sumokėti. Be to, krovinio ekspeditoriui uždarajai akcinei bendrovei „Baltstata už vežimo organizavimo paslaugas buvo sumokėta 496,10 euro.

6Vežime vienaip ar kitaip dalyvavusių subjektų santykius reglamentuoja Ženevos 1956 m. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (CMR) (toliau vadinama - Konvencija). Konvencijos 9 straipsnyje nustatyta: .

7„I. Važtaraštis yra vežimo sutarties sudarymo patvirtinimas, taip pat įrodymas, kad krovinys vežėjo dispozicijon yra perėjęs iki tol. kol bus įrodyta priešingai.

82. Jeigu vežėjas važtaraštyje neįrašo motyvuotų pastabų dėl krovimo ir pakuotės būklės tai iki priešingo įrodymo laikoma, kad krovinio ir pakuotės išorė priėmimo metu buvo tinkamos būklės ir kad krovinio vietų skaičius, jo žymėjimas ir numeracija atitiko važtaraščio įrašus“ Pažymėtina, kad 2018 m. rugpjūčio 17 d. CMR važtaraštyje ( - ) nėra jokių žymų, kurios patvirtintų, kad uždaroji akcinė bendrovė „Avansas“ būtų pareiškusi motyvuotas pastabas krovinio pardavėjui SIA „Saimnieks OTTO“ dėl krovinio būklės. Šiuo atveju vienas iš reikšmingesnių krovinio būklę apibūdinančių kriterijų yra krovinio temperatūra, buvusi pakrovimo į transporto priemonę momentu. Kadangi, kaip jau buvo minėta, vežėjas priimdamas krovini jokių įrašų CMR važtaraštyje nepadarė, tai laikytina, kad vežėjas sprendė, jog krovinys perduodamas vežėjui yra pakankamai atšaldytas ir tokios būklės, kad vežėjas turėjo galimybę pervežimo metu užtikrinti reikiamą krovinio temperatūros režimą bei pristatyti krovinį į paskirties vietą tinkamos būkles.

9Uždaroji akcinė bendrovė „Avansas“ faktiškai vežė krovinį ir 2018 m. rugpjūčio 17 d. CMR važtaraštyje ( - ) nurodyta kaip krovinio vežėjas, todėl Konvencijos 36 straipsnio prasme yra traktuotina kaip tinkamas atsakovas, kuriam gali būti reiškiamas ieškinys dėl krovimo sugadinimo. Minėta, kad uždaroji akcinė bendrovė „Baltstata“ dalyvavo vežime kaip krovimo ekspeditorius. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.828 straipsnio 2 dalį ekspeditorius negali būti atleistas nuo atsakomybės, jei žalą padarė ne jis pats, o sutarties vykdymui jo pasitelkti tretieji asmenys, kaip šiuo atveju uždaroji akcinė bendrovė „Avansas“.

10Ieškovo nuostolius nulėmė abiejų atsakovų veiksmai. SIA „Saimnieks OTTO“ perdavė vežti neatšaldytą žuvį ir tuo pažeidė 2017 m. kovo 20 d. prekių tiekimo sutarties Nr. ( - ) 1.1 punkto reikalavimus bei Incoterms 2010 DDU sąlygas. Kitas atsakovas uždaroji akcinė bendrovė „Avansas“ iš SIA „Saimnieks OTTO“ priėmė krovinį netinkamos būklės (neatšaldytą) bei neužtikrino vežimo metu tinkamo gabenamos žuvies temperatūrinio režimo tokiu mastu, kad krovinys transportavimo metu nesugestų.

11Civilinio kodekso 6.6 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad solidarioji skolininkų pareiga preziumuojama, jeigu prievole susijusi su paslaugų teikimu, jungtine veikla arba kelių asmenų veiksmais padarytos žalos atlyginimu. Minėta, kad ieškovui padaryta žala yra susijusi su abiejų atsakovų veiksmais, todėl laikytina, kad abu atsakovai prieš ieškovą yra solidariai atsakingi.

12Ieškovo atstovas pareikštus ieškovo reikalavimus palaikė motyvais bei argumentais išdėstytais ieškinyje bei pateiktais į bylą įrodymais ir prašė patikslintą ieškinį tenkinti pilnai.

13Atsakovas UAB „Avansas" (toliau atsakovas) patikslinto ieškinio nepripažino visiškai atsiliepime nurodė: atsakovas UAB „Avansas“ nurodo, kad su ieškiniu dalyje dėl skolos priteisimo iš UAB „Avansas“ nesutinka visiškai, kadangi mano, jog dėl susidariusių nuostolių yra atsakingas tik atsakovas ŠIA Saimnieks OTTO. 2018-08-16 UAB „Avansas“ su UAB „Baltstata“ sudarė vienkartinę krovinio pervežimo sutartį Nr. ( - ) pagal kurią UAB „Avansas „ įsipareigojo pervežti 22 tonų -18 C temperatūros krovinį. 2018 -0817 atsakovo vilkikas v/n ( - ) su puspriekabe v/n ( - ) apie 14:40 val. pasikrovė krovinį ( - ) vietovėje. Tą pačią dieną apie 21:40 val. krovinys pristatytas į gavimo vietą ( - ), kur gavėjo atstovai nustatė netinkamą krovinio temperatūrą. Atsakovo UAB „Avansas“ nuomone, o taip pat byloje esančių įrodymų ir loginių išvadų dėka, akivaizdu, kad 2018-08-17 krovinys į UAB „Avansas“ transporto priemonę jau buvo pakrautas netinkamos temperatūros.

14Ieškinyje nurodytus teiginius, kad UAB „Avansas“ neužtikrino gabenamos žuvies temperatūrinio rėžimo tokiu mastu, kad krovinys transportavimo metu nesugestų, paneigia byloje esantis UAB „Sadomaksa“ aktas, atskleidžiantis šaldymo įrangos Carier Transigold veikimo principą. Visų pirma nurodoma, kad šaldymo įranga yra skirta palaikyti temperatūros rėžimą, tačiau ne sušaldyti/atvėsinti krovinį. Taip pat nurodoma, jog byloje esanti temperatūrų išklotinė patvirtina buvusį temperatūros režimą priekaboje, tačiau ne realiai nustatytą temperatūrą. Taigi, temperatūros palaikymas priklauso nuo pakrauto krovinio temperatūros. Nurodymas vežti krovinį -18 C temperatūroje, suponuoja daryti išvadą, kad ir krovinys turėjo būti tokios temperatūros. Vairuotojui nustačius būtent nurodytą temperatūros režimą, priekaboje temperatūra nenukrito iki nurodytos -18 C būtent dėl to, kad krovinys buvo pakrautas gerokai aukštesnės temperatūros nei nurodyta sutartyje. Be kita ko, akivaizdu, kad pagal termo juostos duomenis vežamoje temperatūrinėje aplinkoje nuo +8,1 iki -0,6 C, tinkamos temperatūros (net gi vertinant, kad buvo vežta atvėsinta, o ne sušaldyta žuvis) pakrautas krovinys negalėjo sušilti iki +18 C.

15Tai, kad krovinio siuntėjui buvo žinoma apie netinkamos temperatūros krovinį dar prieš pakrovimą patvirtina ir ta aplinkybė, kad vežėjui buvo liepta krovinį vežti -18 C temperatūroje, kai krovinio savybės - atšaldyta žuvis- suponuoja visai kitokia vežimo ir laikymo temperatūrą. Pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus Nr. 853/2004 (toliau - ir reglamentas 853/2004) VII skyriaus reikalavimus, švieži žuvininkystės produktai, atšildyti neperdirbti žuvininkystės produktai ir iš vėžiagyvių bei moliuskų gauti išvirti ir atšaldyti produktai turi būti laikomi maždaug 0 °C temperatūroje; Sušaldyti žuvininkystės produktai turi būti laikomi taip, kad visų produkto dalių temperatūra nebūtų žemesnė kaip -18 °C. To paties reglamento. VIII skyriuje, reglamentuojančiame žuvininkystės produktų vežimą, nurodoma, jog švieži ir atšildyti neperdirbti žuvininkystės produktai turi būti laikomi ledo tirpimo temperatūroje; sušaldyti žuvininkystės produktai, išskyrus sūryme sušaldytas žuvis, skirtas konservuotam maistui gaminti, vežant turi būti laikomi tokioje vienodoje temperatūroje, kad visų produkto dalių temperatūra būtų ne žemesnė kaip -18 °C, temperatūra trumpam laikui gali pakilti ne daugiau kaip 3 °C.

16Nors atsakovo ir UAB „Baltstata“ vežimo sutartyje nebuvo tiksliai nurodytos vežamo krovinio savybės, vėlesniuose ieškovo teiktuose dokumentuose nurodoma, jog krovinį sudarė švieži atšaldyti/atvėsinti šprotai. Taigi akivaizdu, kad atšaldytus šprotus pagal teisės aktų reikalavimus nebuvo galima vežti -18 C temperatūroje, nes tokioje temperatūroje leidžiama gabenti tik sušaldytus žuvies produktus. Atsakovui SIA Saimnieks OTTO buvo žinoma apie netinkamos kokybės ir temperatūros pakraunamą žuvį, todėl nurodydami šaldytai žuviai tinkamą vežti ir laikyti -18 C temperatūrą, siekė užmaskuoti gendančios žuvies požymius.

17Net gi laikant, kad atšaldyti šprotai pakrovimo metu turėjo būti/buvo 0 C temperatūros ( pagal reglamento 853/2004 reikalavimus), vežti +6,9 -0,6 C temperatūros aplinkoje negalėjo sušilti iki +19 C laipsnių. Taigi įvertinus tai, jog pristatymo vietoje vidinė krovinio temperatūra buvo + 19 °C, o vežimo metu transporto priemonėje buvo akivaizdžiai žemesnė temperatūra ( nuo +6,9 iki -0,6), daugiau nei tikėtina, kad krovinys vežti buvo perduotas neparuoštas, t. y. neatvėsintas iki reikiamos temperatūros.

18Ieškinyje teigiama, kad atsakovas UAB „Avansas“ netinkamai vykdė pareigas, kadangi nepareiškė motyvuotų pastabų krovinio siuntėjui ŠIA Saimnieks OTTO dėl krovinio būklės. Tačiau CMR Konvencijos 9 straipsnio, kuriuo vadovaujasi ir ieškovas suponuodamas UAB „Avanso“ kaltę, dispoziciją akivaizdu, kad teisės normoje įtvirtinta prezumpcija, jog jeigu vežėjas CMR važtaraštyje neįrašo motyvuotų pastabų dėl krovinio ir pakuotės būklės, prezumpcija, kad krovinio ir pakuotės išorė priėmimo metu buvo tinkamos būklės ir kad krovinio vietų skaičius, jo žymėjimas ir numeracija atitiko CMR važtaraščio įrašus, gali būti paneigiama įrodant priešingai. Visų pirma dėl siuntėjo ir trečiojo asmens UAB „Balstata“ ne visų nurodytų duomenų, atsakovas negalėjo žinoti kokių savybių krovinys tiksliai vežamas ir kokia jo būklė turi būti. Kita vertus, vežant maisto produktus atsakovo galimybė tiksliai nustatyti krovinio būklę riboja higieniniai reikalavimai, negali savo nuožiūra ir bet kokiomis priemonėmis. Pagal sutartyje nurodytus duomenis, krovinio ir pakuotės išorinė būklė atitiko reikalavimus, vienetus ir žymėjimus.

19Ieškovas prašo iš UAB „Avansas“, kuri šiuo konkrečiu atveju buvo vežėjas, ir iš SIA Saimnieks OTTO, kuris buvo krovinio siuntėjas, nuostolius priteisti solidariai. Šį solidarų reikalavimą ieškovas grindžia CK 6.6 str. 3 d, įtvirtina nuostata, kad solidarioji skolininkų pareiga preziumuojama, jeigu prievolė susijusi su paslaugų teikimu, jungtine veikla arba kelių asmenų veiksmais padarytos žalos atlyginimu.

20Akivaizdu, kad toks reikalavimas neatitinka teisės aktuose įtvirtintų taisyklių. Visų pirma CMR Konvencijoje yra numatytas tik vienas solidarios atsakomybės atvejis- pagal CMR konvencijos 36 str.- kai krovinio vežimą CMR konvencijos prasme vykdė keli vežėjai, ieškinys gali būti pareikštas ir keliems vežėjams, kurie vežė tą patį krovinį . Šiuo atveju solidarus reikalavimas yra reiškiamas krovinio siuntėjui ir vežėjui, taigi ne pagal CMR Konvencijos 36 straipsnio reikalavimus. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.6 str. 1 d., solidarioji skolininkų prievolė nepreziumuojama, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Atkreiptinas dėmesys, kad CK 6.6 str. 3 d. įtvirtinta solidariosios prievolės prezumpcija - kelių asmenų veiksmais padarytos žalos atlyginimu - yra plačiau detalizuota CK 6.279 str.- atsakomybė už kelių asmenų bendrai padarytą žalą. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad bendru žalos padarymu laikomi tokie atvejai, kai žala yra kelių asmenų veiksmų padarinys.

21Kasacinio teismo praktikoje taip pat yra išaiškinta, kad atsakomybė yra solidarioji, jei visa arba konkreti žalos dalis yra priskirtina dviem ar daugiau asmenų, t. y. ne vien tuo atveju, kai nustatomas subjektyvus bendrininkavimas (bendri atsakovų veiksmai, sukėlę žalą), bet ir tada, kai bendru tikslu nesusiję kelių asmenų veiksmai sukelia žalą, t. y. objektyviojo bendrininkavimo atveju. Tai reiškia, kad asmenys laikomi padariusiais žalos bendrais veiksmais (CK 6.279 straipsnio 1 dalis) ir preziumuojama solidarioji skolininkų prievolė (CK 6.6 straipsnio 3 dalis) ir tais atvejais, kai bendra žala atsiranda dėl savarankiškų, nesuderintų atsakovų veiksmų, kurie sukėlė bendrą žalą (objektyviojo bendrininkavimo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2014 m. kovo 3 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje V. P. v. D. D. ir kt., bylos Nr. 3K-7-144/2014).

22Šiuo atveju nėra pagrindo, konstatuoti UAB „Avansas“ solidarią atsakomybe kartu su SIA Saimnieks OTTO (kad žala padaryta atsakovų bendrais ar savarankiškais veiksmais) , kadangi žala negalėjo būti įvykio (veiksmų), už kurį būtų atsakingas UAB „Avansas“ , rezultatas. Jokie atsakovo UAB „Avansas“ veiksmai nebuvo priežastiniame ryšyje su žalos atsiradimu, net ir tai, kad nebuvo įrašytos pastabos CMR važtaraštyje. Nėra galimybės konstatuoti ir kitus kokius nors UAB „Avansas“ veiksmus, be kurių žala (visa apimtimi ar dalimi) apskritai nebūtų atsiradusi. Kaip nurodo ieškovas, sąskaitą už krovinį apmokėjo 2018-08-17, taigi iki krovinio pristatymo, todėl net ir atsakovo UAB „Avansas“ vairuotojui įrašius kokias nors pastabas važtaraštyje, žala būtų vis tiek kilusi.

23Teismo posėdžio metu šio atsakovo atstovai palaikė atsiliepimą, nesutiko su ieškovo reikalavimais kiek jie nukreipti į UAB „Avansas“ ir prašė nuostolių iš UAB „Avansas“ nepriteisti tais pačiai motyvais bei argumentais, kurie išdėstyti atsiliepime į patikslintą ieškinį.

24A. S. OTTO SIA (toliau kitas atsakovas) patikslinto ieškinio nepripažino visiškai ir pateiktame atsiliepime nurodė: atsakovais byloje gali būti UAB „Avansas“ ir UAB „Baltstata“, nes savo reikalavimą ieškovas kildina iš vežimo sutarties ir CMR konvencijos. Kaip teisingai pažymėjo atsakovas, UAB „Avansas“, CMR Konvencijoje yra numatytas tik vienas solidarios atsakomybės atvejis - pagal CMR konvencijos 36 str. - kai krovinio vežimą, CMR konvencijos prasme, vykdė keli vežėjai. Be to siuntėjo atsakomybę riboja CMR konvencijos 8,10,11 punktų nuostatai, kitais atvejais siuntėjo atsakomybę nustato nacionaliniai įstatymai. Pagal teismų praktiką, bet koks ieškinys tiesiai siuntėjui gali būti pareikštas trečiojo asmens pagal nacionalinius įstatymus tos valstybės, kurios teismas nagrinėja bylą. Tai reiškia, kad civilinė byla dėl žalos atlyginimo atsakovui SIA „Saimnieks OTTO“ neteisminga Marijampolės apylinkės teismui.

25Atsakovas SIA „Saimnieks OTTO" pagal 2017 m. kovo 20 d. prekių tiekimo sutarti Nr. ( - ), įsipareigojo tiekti pirkėjui UAB „MMA Foods“ šviežią atšaldytą žuvį. Pagal šią sutartį krovinio gavėju yra ieškovas. Sutarties 3.1. p. sutarties šalys susitarė, kad Teikiamų prekių kokybė turi atitikti gamintojo Šalies higieninėms normoms. Tiekėjas privalėjo pateikti Pirkėjui šiuos reikalingus Latvijoje išduotus dokumentus: kokybišką liudijimą; prekių kilmes sertifikatą; invoice. Byloje nėra jokių duomenų, kad prekės neatitinka Latvijos Respublikos higieninių normų, kad atsakovas nepateikė ieškovui visų dokumentų.2018-08-17 tarp šalių buvo sudaryta 20 000 kg atšaldytų šprotų pirkimo pardavimo sutartis. Sutarties kaina ( - ) eur ( 2018 m. rugpjūčio 17 d. sąskaita Nr. ( - ))

26Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad ieškovas ir UAB „Baltstata“ sudarė prekių (šviežios atšaldytos žuvies) pervežimo sutartį, o pastarasis šiam tikslui pasitelkė atsakovą UAB „Avansas“ ir jie 2018-08-16 sudarė vienkartinio krovinio pervežimo sutartį. Šios sutarties skiltyje „krovinys“ nurodytos krovinio pervežimo savybės: krovinys „ - 18 C“, svoris - „22 t.“ 2018-08-17 apie 14:40 val. atsakovas UAB „Avansas“ priėmė iš siuntėjo, atsakovo SIA „Saimnieks OTTO“ 22000 kg šviežios atšaldytos žuvies ir tą pačią dieną, apie 21:40 val., pristatė į užsakovo nurodyta vietą - UAB „Juodoji audinė“ teritoriją, esančią adresu: ( - ). 2018-08-17 apie 22 val. UAB „Juodoji audinė“ atstovas, dalyvaujant UAB „Avansas“ vairuotojui, surašė aktą, kuriame konstatavo, kad produktas (Žaliava - atvėsinti šprotai, siuntėjas SIA „Saimnieks OTTO“, gavimo data 2018-08-17 21:50, transporto priemonė ( - ), ( - )) netinkamas gamybai.

27Būtina pažymėti, kad pagal 2017 m. kovo 20 d. prekių tiekimo sutarti Nr. ( - ) prekių priėmimas yra pirkėjo pareiga ir jis šios pareigos be tiekėjo sutikimo negalėjo perduoti (8.2.p.). Toliau, iš vairuotojo paaiškinimo seka, kad UAB „Juodoji audinė“ liepė jam grąžinti prekę tiekėjui (atsakovui SIA „Saimnieks OTTO“), nors pagal 5.2.p. „Pirkėjas neprivalo priimti pristatytas prekes, jei prekės neatitinka šios sutarties sąlygų, ir privalo apie tokį prekių priėmimo atsisakymą pranešti Tiekėjui raštu arba faksu, nurodant pagrįstą pagrindą“.

28Byloje nėra duomenų, kad ieškovas šią sutarties sąlygą įvykdė.

29Nagrinėjamuoju atveju krovinio išsiuntimo ir jo gavimo vieta yra skirtingų valstybių teritorijos, todėl ginčui spręsti taikytinos CMR konvencijos nuostatos. Trečiasis asmuo UAB „Baltstata“ pats krovinio realiai nevežė, bet tai pavedė padaryti kitai įmonei, atsakovui UAB „Avansas" dėl krovinio pervežimo. Kadangi krovinys buvo vežamas UAB „Baltstata“ pasitelkiant trečiuosius asmenis, remiantis CMR konvencijos 3 straipsnio nuostatomis, UAB „Baltstata“ turi pareigą atsakyti už vežime dalyvavusių trečiųjų asmenų veiksmus. Būtent tokia suformuota praktika „ jei asmuo sudaro sutartį krovinio pervežimui į paskyrimo punktą, bet veža ne pats, o paveda tai daryti trečiajam asmeniui, jis vis tiek tampa vežėju CMR konvencijos prasme <...> Ekspeditorius, gaunantis atlyginimą už visą pervežimo operaciją arba konkrečiai už vežimą, yra vežėjas pagal CMR konvenciją .Dėl šios priežasties atsakovas SIA „Saimnieks OTTO“ negali sutikti su ieškovu, kad UAB „Baltstata“ buvo tiktai ekspeditoriumi, o ne vežėju.

30Vežėjo atsakomybė aktualiu šiam ginčui atveju - kai krovinys vežimo metu sugadinamas ar prarandamas - reglamentuota CMR konvencijos 17 straipsnio 1 dalyje: vežėjas atsako tiek už viso, tiek už dalies krovinio praradimą ar sugadinimą nuo to momento, kai krovinį prisiėmė vežti, ir iki jo perdavimo momento. Vežėjas gali būti atleistas nuo atsakomybės tik įrodęs, jog padarė laiku viską, ką galėtų padaryti ypač sąžiningas ir pareigingas vežėjas tam, kad būtų galima išvengti žalos toje vietoje ir tuo laiku (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. kovo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-448/2002; 2002 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2002; kt.). Pagal CMR konvencijos 17 straipsnio 2 punktą vežėjas neatsako už krovinio praradimą, jo sugadinimą ar pavėlavimą pristatyti, jei tai įvyko ne dėl vežėjo, o dėl kroviniu disponuojančio asmens kaltės, kaip jo nurodymų padarinys, dėl krovinio defektų ar aplinkybių, kurių padarinių vežėjas negalėjo išvengti.

31Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovui UAB „Avansas“ buvo pranešta apie krovinio savybes, jos vežimo ypatumus. Atsakovo UAB „Avansas“ vairuotojas krovinio priėmimo metu jokių pastabų nepareiškė, jokių atžymų važtaraštyje nepadarė. Iš vairuotojo paaiškinimo matyti, kad jam buvo žinoma, kad produkto vežimo metu būtina palaikyti tam tikrą temperatūrinį režimą. Nors atsakovas UAB „Avansas“ teigė, kad šaldytuve buvo palaikoma -20 C temperatūra, tačiau jokių tai patvirtinančių įrodymų nepateikė.

32Taip pat iš pateiktų dokumentų galima daryti išvadą, kad ieškovas krovinį iš vežėjo priėmė ir perdavė UAB „Juodoji audinė“, kuri atliko produktų įvertinimą ir surašė brokavimo aktą.

33Pažymėtina, kad jeigu ieškovas perdavė produktą UAB „Juodoji audinė“ žinion, tai ieškovas prarado teisę remtis CMR konvencijos nuostatomis, nes vežimo objektas buvo priimtas.

34Jeigu ieškovas produkto nepriėmė, tai kokiu pagrindu UAB „Juodoji audinė“ surašė aktą, nedalyvaujant ieškovo atstovui? Toks dokumentas negali būti pripažintas leistinu įrodymu.

35Pagal Metrologijos įstatymo 16 str. 1 d. 2 p. teisinis metrologinis reglamentavimas taikomas matavimo priemonėms, kurios naudojamos atliekant matavimus, kai nuo matavimo rezultatų priklauso baudžiamosiose, administracinių nusižengimų ar civilinėse bylose skiriamos baudos arba turtinės žalos atlyginimo dydis. Pagal Metrologijos įstatymo 17 str. 1 d. Matavimo priemonės, patenkančios į techninių reglamentų taikymo sritį, teisinį metrologinį patvirtinimą sudaro matavimo priemonės atitikties įvertinimas, matavimo priemonės patikra (periodinė, neeilinė) ir kiti techniniuose reglamentuose nustatyti veiksmai. Tačiau prie akto nėra duomenų apie šio matavimo prietaiso sertifikavimą ir patikrą. Nesant šių duomenų, negalima šio matavimo metu gautus rezultatus laikyti patikimais įrodymais. Taip pat akte nėra jokių duomenų, ar buvo patikrinta visa produkcija, tai yra 38 dėžės, ar buvo pasirinkta pasirinktinė krovinių tikrinimo metodika?

36CMR konvencijos 29 straipsnyje nustatyta, kad vežėjas negali vadovautis šios Konvencijos nuostatomis, kurios jį atleistų nuo atsakomybės ar ją ribotų arba kurios įrodinėjimo naštą perkeltų kitai pusei, jeigu žala buvo padaryta sąmoningai arba dėl jo kaltės, kuri pagal įstatymus, taikomus šią bylą nagrinėjančio teismo, prilyginama tyčiniams veiksmams. Ši taisyklė taikoma ir kitiems asmenims, kurio paslaugomis naudojasi vežėjas vežimo metu .

37Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką tyčiniams veiksmams prilygintinu neatsargumu laikomi tokie asmens veiksmai, kurių šis, laikydamasis bent minimalių atsargumo ir rūpestingumo reikalavimų, nebūtų padaręs, arba neveikimas - neatlikimas visų įmanomų veiksmų, galėjusių sumažinti žalos atsiradimo riziką arba padėti jos išvengti ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB ,,If draudimas“ v UAB „DSV Transport“, bylos Nr. 3K-3-318/2009). Kasacinis teismas taip pat yra pažymėjęs, kad tokiais veiksmais CMR konvencijos 29 straipsnio 1 dalies prasme laikytini sąmoningi ir pakankamai tikslingi vežėjo veiksmai, dėl kurių kiltų grėsmė krovinio išsaugojimui.

38Pagal teismų praktiką sprendžiant dėl CMR konvencijos 29 straipsnio taikymo turi būti įvertinta, ar vežėjo vairuotojo veiksmai turėjo įtakos žalos atsiradimui, t. y. ar dėl jo veiksmų tiesiogiai kyla arba reikšmingai padidėja grėsmė, kad bus padaryta žala kroviniui ar kad jis bus prarastas. Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad svarbu nustatyti ne tik pažeidimo padarymo faktą, bet ir jo esmingumą, įtaką didesnei žalos padarymo rizikai ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB DK „PZULietuva“ v UAB „Movidus transportas “, bylos Nr. 3K-3- 219/2014; 2014 m. birželio 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „TFA Logistic“ v V S. , bylos Nr. 3K-3-350/2014).

39Siekiant konstatuoti sąmoningą netinkamą vežėjo elgesį, turi būti atsižvelgiama tiek į objektyviuosius, tiek į subjektyviuosius kriterijus. Objektyviaisiais kriterijais gali būti laikomas nustatytų taisyklių nepaisymas ar pažeidimas (kelių eismo taisyklių, krovinio apsaugos taisyklių, darbo ir poilsio režimo taisyklių, krovinio pristatymo nurodymų). Subjektyviuoju kriterijumi - sąmoningas vežėjo elgesys (veikimas ar neveikimas) žinant, kad dėl tokio elgesio veikiausiai kils neigiamų padarinių ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. kovo 10 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Rhenus Svoris“ v. Uno Transport A/S ir kt., bylos Nr. 3K-3-127-378/2015).

40Iš bylos medžiagos matyti, kad krovinio savybės bei jos transportavimo ypatumai vežėjui ir vairuotojui buvo žinomi. Jie žinojo, kad krovinys yra greit gendantis produktas. 2018-08-16 vienkartinio krovinio pervežimo Sutartyje buvo nustatyta papildoma transportavimo sąlyga - pervežimo temperatūra - 18 C°. Toks ieškovo elgesys vertintinas kaip tiesioginės instrukcijos davimas krovinio pervežimą vykdančiam asmeniui - atsakovui UAB „Avansas“. Taip pat iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas, UAB „ Avansas“, žinojo apie autošaldytuvo izotermines savybes, t. y. kad autošaldytuvas nėra skirtas pastovios krovinio temperatūros palaikymui, nes tokio tipo transporto priemonė neturi šaldymo agregato: „Šaldymo įranga yra skirta ne atvėsinti/užšaldyti krovinį, o palaikyti pervežamo krovinio temperatūrą, t.y. krovinys turi būti pakrautas atvėsintas iki reikiamos temperatūros“. Jeigu krovinys buvo pakrautas su +18 C temperatūra, tai vairuotojas negalėjo užtikrinti jo kokybės bei savybės pervežimo metu. Esant tokiai situacijai, vežėjas turėjo atsisakyti vežti krovinį, nes žinojo, kad pervežimo metu žuvis suges. Taigi vežėjas savo veiksmais sąlygojo žalos atsiradimą. Žinodamas nurodytą aplinkybę, vežėjas priėmė krovinį pervežimui ir perdavė ją ieškovui. Ieškovas pats krovinio nepriėmė, įpareigojo jį priimti kitą asmenį - UAB „Juodoji audinė“. Taigi pats ieškovas nagrinėjamoje situacijoje veikė rizikingai.

41Pagal LR kelių transporto kodekso 45 str. 3 dalį Jeigu vežėjas atliko priimto krovinio ar bagažo pakrovimą, perkrovimą ar perdavimą, tai tuo metu padaryta žala laikoma atsiradusia vežimo metu. Atsakomybė už krovinio praradimą ar jo sugadinimą ribojama tiesioginiais nuostoliais. Praradus dalį ar visą krovinį, žala apskaičiuojama pagal krovinio vertę toje vietoje ir tuo laiku, kai krovinys buvo priimtas vežti. Krovinio vertė nustatoma pagal biržos kainas, o jeigu tokių nėra, - pagal rinkos kainas, o jei nėra ir tokių, - pagal to paties asortimento ir kokybės prekių vertę. Taip pat galima vadovautis ta krovinio verte, kuri yra nurodyta sąskaitoje-faktūroje, lydinčioje krovinį .

42Apskaičiuodamas iš vežėjo priteistiną krovinio vertės sumą, ieškovas turėjo vadovautis CMR konvencijos 23 str. 3 p., kuriame nurodyta, kad kompensacija už prarastą krovinį negali būti didesnė kaip 8,33 atsiskaitymo vieneto už kiekvieną trūkstamą kilogramą bruto svorio. Atsakovas, SIA „Saimnieks OTTO“ pasiūlė vežėjui skubos tvarka grąžinti krovinį ir tokiu būdu sumažinti nuostolius. Tačiau krovinys buvo grąžintas pavėluotai (apie 18 val. 2018-08-18) ir nebuvo įmanoma krovinį perdirbti į žuvies miltus. Taigi ieškovo delsimas grąžinti prekę sąlygojo nuostolių padidėjimą.

43Taip pat papildomai nurodė, kad susipažinę su pateiktais dokumentais pastebėjo tam tikras faktines aplinkybes, kurių ieškovas iš esmės neatskleidė. Ieškovo teigimu, pagal ieškovo UAB „MMA Foods“ užsakymą, įformintą 2018 m. rugpjūčio 17 d. CMR važtaraščiu ( - ) atsakovas UAB „Avansas“ atliko krovinio pervežimą. Tačiau iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas užsakymą dėl krovinio pervežimo sudarė su UAB „Baltstata“, kuri 2018-08-16 sudarė vienkartinio krovinio pervežimo vežimo sutartį su atsakovu UAB „Avansas“. Šios sutarties skiltyje „krovinys“ nurodytos krovinio savybės: krovinys - 18 C, svoris - 22 t. Kadangi, atsakovo teigimu, jam apie UAB „Baltstata“ nieko nėra žinoma, galima daryti prielaidą, jog duomenis apie krovinį UAB „Avansas“ suteikė ieškovas. Iš tikrųjų ieškovą bei atsakovą sieja nuolatiniai sutartiniai santykiai, ieškovui buvo žinoma apie krovinio transportavimo savybes.

44Iš bylos medžiagos matyti, kad krovinys buvo pakrautas 2018-08-17 apie 14.40 val., o pristatytas 2018-08-17 apie 21:40 val., iš ko galima padaryti prielaidą, kad kelionės trukmė - 7 val. Tačiau atstumas tarp pakrovimo ir iškrovimo vietos apie 370 km., ir kelionės trukmė negalėjo viršyti apie 5 val. ( informacija iš google.maps ). Kilo klausimas, dėl kokios priežasties vežėjo kelionės trukmė užsitęsė?

45Taip pat iš 2018-08-17 akto matyti, kad UAB „Juodoji audinė“ su matavimo prietaisu AD 132 buvo atlikę skysčio temperatūros matavimą ir krovinio brokavimą. Tačiau byloje nėra duomenų, kokiu pagrindu matavimą bei krovinio brokavimą atliko UAB „Juodoji audinė“. Galima daryti prielaidą, kad ieškovas faktiškai yra tarpininkas ir krovinys buvo skirtas UAB „Juodoji audinė“. Kadangi byloje pateikta prekių tiekimo sutartis sudaryta tarp ieškovo ir atsakovo, o brokavimą atliko UAB „Juodoji audinė“, vadinasi, ieškovas krovinį iš vežėjo priėmė.

46Teismo posėdžio metu kito atsakovo atstovas advokatas V.Žarkov nesutiko su ieškovo reikalavimais ir prašė ieškinio netenkinti bei nuostolių iš Saimnieks OTTO SIA nepriteisti motyvais ir argumentais išdėstytais jų teiktuose procesiniuose dokumentuose ir prieduose teiktuose kartu su jais.

47Trečiasis asmuo UAB „Baltstata“ atsiliepimo byloje nepateikė be svarbių priežasčių.

48Trečiojo asmens BUAB „Balstata“ atstovas advokatas Valdas Rakauskas parengiamojo teismo posėdžio, vykusio 2019 m. rugsėjo 20 d. metu nurodė, kad savarankiškų reikalavimų byloje neturi. Šiuo metu UAB „Baltstata“ yra iškelta bankroto byla ir visus klausimus sprendžia bankroto administratorius. Atsakovu jų manymu byloje turėtų būti ir draudimo bendrovė, nes krovinys buvo apdraustas. UAB „Baltstata“ yra atsakovo UAB „Avansas“ pusėje, buvo sudaryta vienkartinė krovinio pervežimo sutartis, pervežti žuvis 22 000 kg, temperatūra nustatyta minus 18 C laipsnių. Ginčas kilęs iš sutarties, nes buvo sudaryta Prekių tiekimo sutartis, taikytinas taip pat CMR 17 str. 2 d.

49Trečiojo asmens BUAB „Baltstata“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, byla buvo nagrinėjama atstovui nedalyvaujant.

50Trečiasis asmuo Ergo Insurance SIA byloje atsiliepimo nepateikė be svarbių priežasčių.

51Trečiojo asmens Ergo Insurance SIA atstovas į teismo posėdį neatvyko, pateikė prašymą bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant ir byla buvo nagrinėjama šio trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 247 str.).

52Patikslintas ieškinys tenkinamas dalinai.

53Ieškovas į bylą pateikė PVM sąskaitą faktūrą 2018 m. rugpjūčio 29 d., kurioje yra duomenys, kad pagal užsakymą Nr. ( - ) UAB „Baltstata“ turi pargabenti iš ( - ) vietovės į ( - ), transporto priemone valst. Nr. ( - ) krovinį, CMR važtaraštis ( - ), pakrovimo data 2018-08-17, o ieškovas už tai iki 2018-09-28 turi sumokėti 496,10 EUR.

54Vežėjų automobiliais atsakomybės draudimo liudijime Nr. ( - ) (toliau liudijime) yra duomenys, kad draudikas yra Ergo Insurance SIA (toliau draudikas), o draudėjas yra UAB „Avansas“ (toliau draudėjas), draudimo objektas yra krovinių vežėjo automobiliais atsakomybė pagal 1956 m. CMR konvenciją bei pagal Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę, kiek ja gali remtis turinti teisę į draudimo išmoką, bet neviršijant CMR Konvencijos (toliau konvencijos) nuostatų. Draudimo sutartis 2018 m. rugpjūčio mėn galiojo ir galiojo vilkikui ( - )

55Pateiktoje UAB „Avansas“ vežėjo automobiliais atsakomybės (CMR draudimo) kompanijos Ergo Insurance SIA (toliau draudiko) partnerio SMART CLAIMS JSC (toliau partnerio) ataskaitoje Nr. ( - ) (toliau ataskaitoje) yra duomenys, kad vežėjas yra UAB „Avansas“, siuntėjas Sainieks OTTO SIA, gavėjas UAB MMA FOODS, krovinys šaldyta žuvis 22 000 kg, 38 pakuotės, vertė ( - ) EUR, maršrutas ( - ), užsakymo Nr. ( - ), 2018-08-16, CMR važtaraštis Nr. ( - ). Ataskaitoje nurodoma, kad tą pačią dieną krovinys buvo pristatytas nurodytu adresu, gavėjas patikrino prekes ir atsisakė jas priimti dėl netinkamos temperatūros ir šaldymo įrenginio atspausdintos temperatūros, nes „įrašai rodė aukštesnes vertes nei reikalinga – 18C laipsnių. Atiitnkamos pastabos buvo įrašytos į CMT ir vežėjui buvo nurodytas grąžinti krovinį siuntėjo adresu“. Kitą dieną siuntinys buvo pristatytas siuntėjui ir atsižvelgiant į pastabas buvo įtraukta į CMR pranešimą : pristatymo 2018-08-18, 22 val. metu žuvis skleidė blogą kvapą, žuvies temperatūra _ -19 C laipsnių. Pagal vairuotojo paaiškinimą sunkvežimiai buvo paruošti pakrovimui 2018-08-17 apie 14 val.. Prekės buvo pakrautos nuo lauke esančios rampos, o ne šaldomame sandėlyje. Nebuvo įmanoma patikrinti prekių temperatūros, nes žuvis buvo skystyje..... Viso pervežimo laikotarpiu temperatūra buvo nustatyta į – 20 C laipsnių pradžios/pabaigos režimu. Aušinimo įranga buvo įjungta visą laiką be pertraukų, o vairuotojas pastebėjo, kad prekių temperatūra didesnė nei reikalaujama..... Aušinimo įrenginio, esančio sunkvežimyje ( - ) temperatūros rodmenys... (patvirtina), kad vienas temperatūros jutiklis buvo krovinio vietoje ir registravo įeinančio oro temperatūrą. Pervežimo pradžioje grįžtant temperatūra buvo žemiau nulio ir vertės mažėjo viso pervežimo metu nuo maždaug plius 8 iki maždaug minus 8 C laipsnių. Remiantis vairuotojo paaiškinimu, temperatūra buvo nustatyta į minus 20 C laipsnių visam pervežimo laikotarpiui, aušinimo prietaisas veikė be sustojimo.“ Padaryta išvada, kad „prekių temperatūra negali padidėti iki plius 19C laipsnių per vieną dieną kai prekės pakraunamos esant reikiamoms didelio šalčio sąlygoms“. Ataskaitoje taip pat nurodoma, kad „ pranešimas ir ( - ) 2018-08-20, buvo gautas įrodant, kad visi 20 000 kg žuvies buvo priimti nemokamam pašalinimui. Viešas įmonių profilio patikrinimas parodė, kad ( - ) yra žuvies miltų perdirbimo įmonė, o ne šalinimo įmonė.“

56CMR važtaraštyje ( - ) (grąžinimo iš ( - )) yra įrašas, kad „sugadintas visas krovinys dėl temperatūros nesilaikymo pagal išklotinę, mašinos atvykimo momentu, temperatūra buvo 16,6, 12,6, 14,6“.

57CMR važtaraštyje ( - ) yra duomenys, kad siuntėjas yra Saimnieks OTTO SIA (1 grafa), gavėjas UAB „MMMA FOODS“ (antra grafa), krovinio iškrovimo vieta yra UAB ( - ) (3 grafa), krovinio pakrovimo vieta yra ( - ) (4 grafa), krovinys apibūdintas kaip „atvėsinti šprotai“ (9 grafa), grafoje 24-toje „krovinys gautas“ nėra nurodyta kada krovinys gautas, tačiau yra tokio turinio įrašas: “ atvykimo metu 2018-08-18,22 val. žuvis turėjo blogą kvapą, žuvies temperatūra plius 19 C laipsnių, žuvis nepriimta gamybai, nesilaikyta transportavimo temperatūros.“ CMR važtaraščio pabaigoje yra įrašai , tokio turinio „ mes atsisakome krovinio dėl tokių priežasčių – pagal ( - ) išrašą 2018-08-17 penktadienį temperatūra nebuvo (neįskaitoma, taip vertime lietuvių kalba), kitas įrašas „žuvis nepriimta, netinka naudoti pašaro gamybai“.

58Byloje pateiktas ATP sertifikatas vilkikui, kuriuo buvo gabentas krovinys, jo 7.4 grafoje nurodyta „oro vėdinimo sistema“, 7. 2. 5 grafoje nurodyta „Naudinga šaldymo galia“ esant išorės temperatūrai 30 C laipsnių ir vidaus temperatūrai“.

59UAB „ Avansas“ vairuotojas A. K., gyvenantis ( - ), dirbęs ( - ) nuo 2018-08-10 iki 2018-12-21, pagal pateiktą darbo sutarties kopiją, paaiškinime nurodęs, kad „ 2018-08-17 važiavau paimti krovinį.... Žuvis buvo konteineriuose vandenyje, todėl konteinerio viduje negalėjau pamatuoti temperatūros... žuvį krovė ne iš sandėlio, o tiesiog nuo rampos lauke. Iškrovimo vietoje buvau tą pačią dieną maždaug 21 val. ir nenorėjo priimti šių prekių, tada man liepė nuvežti žuvį atgal į ( - ). 2018-08-18 apie 18 val. aš buvau iškrovimo vietoje. Kai ( - ) nepriėmė prekių, man paskambino siuntėjas ir pasakė, kad priims prekes be žalos ... Kai buvo iškrovimo vietoje, jie pamatavo temperatūrą ir pasakė, kad ji yra netinkama, nors visą laiką palaikė temperatūrą – 20 automatiniu režimu. Kada šaldytuve įjungtas automatinis režimas – 20, jis turi išsijungti ir praėjus tam tikram laikui vėl įsijungti. O tą kartą šaldytuvas neišsijungė ir veikė nuolatiniu režimu ir tada aš supratau, kad produkcija neatitinka - 20, tačiau pats šaldytuvas veikė.“

60UAB |Sadomaksa“, turinčios teisę atlikti automobilinių šaldymo įrangų techninį aptarnavimą ir remontą, pagal viešai prieinamus duomenis, akte 2019-01-17, teiktame UAB „Avansas“ yra duomenys, kad „... remiantis pateikta termograma, galima daryti išvadą, kad pervežimo metu temperatūra kito nuo plius 15 C laipsnių iki maždaug minus 8 C laipsnių... Remiantis termograma galima daryti prielaidą, kad į puspriekabę krovinys pakrautas plius 15 – 18 C laipsnių. Pažymime, kad šaldymo įranga skirta ne atvėsinti/užšaldyti krovinį, o palaikyti pervežamo krovinio temperatūrą, tai yra krovinys turi būti pakrautas atvėsintas iki reikiamos temperatūros“. Akte taip pat nurodoma, kad „staigus temperatūros padidėjimas registruotas 18/08 17:50 nuo minus 5,1 C laipsnių iki po pusvalandžio plius 7,2 C laipsnių“. Toliau daroma prielaida, kad tai galėjo būti prekių iškrovimo momentas.

61Analizuojant termogramą, matyti, kad ir 17/08, tai yra krovinio atvežimo į 3.4.1.12.3 savivaldybę dieną apie 21 val. 20 min. temperatūra buvo minus 0,6, 0 21 val. 50 min. plius 7,5 C laipsnių.

62Pagal prekių tiekimo sutartį 20/03/17-ES, 2017-m. kovo 20 d. Saimnieks OTTO – tiekėjas susitarė su UAB „MMA FOODS“- pirkėjas, kad tiekėjas teiks pirkėjui šviežią atvėsintą, šviežiai šaldytą neišdarinėtą pramoniniam perdirbimui žuvį. Prekės tiekiamos po vieną prekių partiją pagal pirkėjo paraišką. Prekės perduodamos vežėjui ( - ) mieste, krovinio gavėjas yra UAB „MMA FOODS“ (( - )). Prekių kokybei skirtas 3 sutarties skirsnis, kuriame nurodoma, kad tiekėjas (pardavėjas) pateikia pirkėjui kokybės (vertime kokybišką) liudijimą, prekių kilmės sertifikatą ir „invoice“. Tiekėjas vykdo prekių perdavimą remiantis nustatytomis DDU ( - ) sąlygomis. Šalys negali perduoti savo teisių ir įsipareigojimų tretiesiems asmenims be kitos šalies sutikimo raštu.

63Pateiktame Saimnieks OTTO technologės I. S. paaiškinime nurodyta, kad žuvies konteineriai buvo pradėti krauti 2018-08-17, 13 val., žuvies kokybė atitiko pirmąją kategoriją, temperatūra žuvies konteineriuose buvo nuo plius 1 iki plius 5 C laipsnių. Vairuotojas jos klausė apie būtiną temperatūros režimą refrižeratoriuje ir ji paaiškino, kad nuo minus 5 iki minus 12 C laipsnių ir, kad režimo temperatūros reikia griežtai laikytis.

64Ieškovas tiekėjui už žuvies partiją dėl kurios kilo ginčas sprendžiamas šioje byloje apmokėjo 3. 800 EUR, 2018-08-17 Mokėjimo nurodymu Nr. ( - ).

65Byloje pateikta Vienkartinė krovinio pervežimo sutartis, kurioje UAB „Avansas“ nurodomas vežėju, UAB „Baltstata“ užsakovu, nurodoma krovinys minus 18 C laipsnių, svoris 22 t, pakrovimo ir pristatymo data 208-08-17, gavėjas iškrovimo adresas UAB ( - ).

66Ieškovas į bylą pateikė aktą, sudarytą UAB „Juodoji audinė“, kuriame yra duomenys, kad žaliava – atvėsinti šprotai, 38 konteineriai, 22 000 kg, siuntėjas Saimnieks OTTO buvo atvežti 2018-08-17,21,50 val. fiksuojama, kad krovinys turėjo aitrų gendančios žuvies kvapą, produkto temperatūra buvo plius 19 C laipsnių, pakitusi žuvies konsistencija, transporto metu neišlaikytas temperatūrinis režimas. Duomenys nustatyti pradedant iškrovimo procedūrą, produktas netinkamas gamybai. B. G. R.

67Byloje esančios nuotraukos su konteinerio ilgio, pločio, aukščio ir kitais matmenimis bylos šalys neginčijo, tokiu būdu nėra ginčo jog žuvis buvo gabenta plastikiniuose 123 cm. ilgio, 103 cm pločio konteineriuose.

68Byloje taip pat nekilo ginčo dėl to, kad surašius aktą UAB „Juodoji audinė“ ir nepriėmus krovinio, jis buvo gabenamas atgal į ( - ) su tuo sutinkant. Byloje nėra reikalavimų pagal kitą CMR važtaraštį, tai yra dėl žuvies grąžinimo iš ( - ) ir teismas šiuo klausimu nepasisako.

69Dėl nuostolių priteisimo

70Teismas bylas nagrinėja pagal pareikštus reikalavimus ir tik dėl jų pasisako (CPK 5 str., 135 str., 143 str.).

71Ieškovas palaiko patikslintą ieškinį, kuriuo prašo nuostolius priteisti solidariai iš abiejų atsakovų.

72Krovinys atšaldyti (atvėsinti) šprotai (žuvis) buvo vežami iš ( - ) užpildytas CMR važtaraštis ir ginčas sprendžiamas vadovaujantis Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (toliau CMR Konvencija). Yra suformuota Teismų praktika, kad nacionalinė teisė taikoma tiems santykiams ir tiek kiek jų nereglamentuoja CMR konvencijos nuostatos.

73Bylos duomenimis nustatyta, kad CMR važtaraštyje ( - ) krovinio siuntėjas yra Saimnieks OTTO, gavėjas UAB „MMA FOODS“, vežėjas UAB „Avansas“ . Bylos duomenys taip pat patvirtina, kad tarp ieškovo byloje ir atsakovo Saimnieks OTTO buvo sudaryta Prekių tiekimo sutartis (toliau sutartis) dėl atvėsintos (šviežiai šaldytos) žuvies tiekimo (pardavimo) ieškovui pramoniniam perdirbimui. Ir byloje nėra ginčo, kad vykdant šią sutartį pagal atskirą užsakymą Saimnieks OTTO pardavė žuvį (šprotus), kuriuos gabeno atsakovas UAB „Avansas“ 2018-08-17 iš Latvijos į Lietuvą. Pagal CMR konvencijos nuostatas vežimo sutartis yra susitarimas, kuriuo vežėjas įsipareigoja pristatyti krovinį į paskirties vietą siuntėjo nurodytam gavėjui, o siuntėjas įsipareigoja sumokėti vežimo mokestį. Panašiai vežimo sutartį reglamentuoja ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.808 str. 1 d., kurioje nustatyta, kad pagal krovinio vežimo sutartį vežėjas įsipareigoja siuntėjo jam perduotą krovinį nugabenti į paskirties vietą ir išduoti turinčiam teisę krovinį gauti asmeniui (krovinio gavėjui), o siuntėjas (gavėjas įsipareigoja sumokėti už krovinio vežimą nustatyto dydžio užmokestį.

74CMR Konvencijos 3 str. nustatyta, kad vežėjas atsako ne tik už savo veiksmus ir klaidas, bet ir už veiksmus bei klaidas savo agentų ir visų kitų asmenų, kurių paslaugomis naudojosi, kai šie agentai ir kiti asmenys vykdo jų įpareigojimus.

75Pagal bylos duomenis ieškovas dėl krovinio vežimo susitarė su UAB „Baltstata“ ir apmokėjo už tai 496,10 EUR. Rašytinės Krovinio vežimo sutarties tarp UAB „MMA FOODS ir UAB „Baltstata“ byloje nėra ir šių juridinių asmenų atstovų tvirtinimu ji nebuvo raštu sudaryta, tačiau tai nereiškia jog ji iš viso nebuvo sudaryta, kadangi CK 6.808 str. 2 d. nustatyta, kad vežimo sutarties sudarymas patvirtinamas važtaraščiu ar kitokiu dokumentu, byloje esantys duomenys leidžia daryti išvadą, kad vežimo sutartis buvo sudaryta ir tai patvirtina užsakymas Nr. ( - ). Tiesiogiai UAB „Baltstata“ krovinio negabeno, jį iš ( - ) gabeno UAB Avansas“, tačiau pagal byloje esančius įrodymus ir susiklosčiusius santykius tarp juridinių asmenų, teismas daro išvadą, kad UAB “Baltstata“ ir UAB „Avansas“ yra ginčo krovinio vežėjai, kadangi pagal suformuotą Teismų praktiką vežėju laikomas asmuo, kuris savo vardu ir lėšomis įsipareigoja atlikti krovinio vežimą bei prisiima atsakomybę dėl krovinio pristatymo į paskirties punktą ir jo perdavimo krovinio gavėjui. Vežėju laikomas taip pat ir asmuo, kuris sudaręs vežimo sutartį, krovinio pats tiesiogiai neveža, bet paveda tai padaryti kitam (trečiam) asmeniui.

76Bylos šalys pasisakė, kad UAB Baltstata“ buvo ekspeditoriumi pagal susiklosčiusius santykius, teismas su tuo iš dalies sutinka, kadangi ekspeditorius tai yra juridinis asmuo, sudarę krovinių ekspedijavimo sutartį su užsakovu ir įsipareigojęs užsakovo lėšomis, jo ar savo vardu gabenti užsakovui (ar jo klientui) priklausantį krovinį ir atlikti su tuo susijusius veiksmus (CK 6.824 str. 2d.) To paties straipsnio 1 d. nustato, kad Krovinių ekspedijavimas, tai yra krovinių vežimo organizavimas ir su tuo susiję veiksmai, numatyti sutartyje.

77Kasacinis teismas nuosekliai formuoja Teismų praktiką, kad tais atvejais kai šalis įsipareigoja parvežti krovinį, ji laikoma vežėju CMR Konvencijos prasme ir atsako kaip krovinio vežėjas nepriklausomai nuo to, kad krovinį faktiškai vežė kitas asmuo .

78Ieškovas reikalavimų UAB „Baltstata“ nereiškė, UAB „Baltstata“ byloje yra trečiuoju asmeniu. Ieškovas bylą veda per advokato padėjėją nuo jos iškėlimo momento ir nekeitė byloje dalyvaujančių asmenų procesinės padėties nors pasirinkti kas turi atsakyti pagal ieškinį yra ieškovo pareiga ir teismas dėl UAB “Baltstata“ detaliau nepasisako, atsižvelgdamas ir į tai, kad CK 6.6 str. 4 d. leidžia kreditoriui pasirinkti reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai, tiek bet kuris iš jų skyrium, tiek visą, tiek jos dalį.

79Teismas taip pat pasisako, kad pats teismas neturi teisės traukti byloje atsakovais asmenų jais nenurodytų ieškinyje (CPK 45 str. 3 d. ). Ieškovas pasirinko, kad tiek Ergo Insurance SIA, tiek UAB „Baltstata“ byloje yra tretieji asmenys ir teismas bylą nagrinėjo pagal pareikštus ieškiniu reikalavimus.

80Ieškovas prašo priteisti nuostolius solidariai iš UAB „Avansas“ kaip iš krovinio vežėjo ir iš Saimnieks OTTO kaip iš krovinio siuntėjo, pakrovusio vežti netinkamos kokybės krovinį ir teismas dėl to pasisako.

81Pagal CMR konvenciją vežėjas atsako tiek už viso, tiek už dalies krovinio praradimą, sugadinimą nuo krovinio priėmimo vežti momento iki jo perdavimo momento, taip pat už pavėluotą pristatymą (CMR konvencijos, toliau konvencijos) 17 str. 1 d.). Taigi CMR konvencija nustato griežtą vežėjo atsakomybę dėl krovinio praradimo ar sugadinimo bei pavėluoto pristatymo.

82CMR važtaraštis yra dokumentas patvirtinantis vežimo sutarties sudarymą ir konvencijoje yra griežtai nustatyta kuriuos CMR važtaraščio punktus (grafas) pildo siuntėjas, kurias pildo krovinio vežėjas. Konvencijos 8 str. 1 d. nustatyta, kad priimdamas krovinį vežėjas privalo patikrinti ar teisingai nurodytas krovinio vietų skaičius, jo ženklinimas ir numeracija važtaraštyje bei patikrinti krovinio ir pakuotės išorinę būklę. Jeigu važtaraštyje vežėjas neįrašo pastabų dėl krovinio ir pakuotės būklės, laikoma jog krovinio ir pakuotės išorinė būklė atitiko važtaraščio nurodymus (konvencijos 9 str. 2 d.).

83Taigi vežėjas priimdamas krovinį vežti neturi pareigos tikrinti krovinio pakuotės turinio, tačiau turi įsitikinti kokį krovinį veža, kokiomis sąlygomis krovinys gali būti vežamas dėl jo specifinių savybių, o būtent gauti visas reikalingas instrukcijas iš krovinio siuntėjo (gavėjo) ar yra specialūs reikalavimai krovinio vežimui užtikrinant temperatūrą ir pan. Kasacinis teismas yra ne kartą pasisakęs, kad vežėjas turi laikytis atidumo ir rūpestingumo taisyklių, tai yra atlikti visus reikalingus veiksmus, kad nuo krovinio priėmimo iki krovinio perdavimo būtų užtikrintas tiek krovinio kiekis, saugumas, tiek jo būklės išsaugojimas.

84Bylos duomenys patvirtina, kad UAB „Avansas“ vairuotojas žinojo jog veš atšaldytą žuvį (šprotus), jis savo paaiškinime nurodė jog suprato, kad konteineriuose žuvis yra skystyje, taigi jam kilo abejonės ar žuvis yra tokios būklės kokios turi būti pagal instrukcijas, tačiau jis priėmė krovinį vežti iš siuntėjo CMR važtaraštyje neįrašęs jokių pastabų. Vežėjas turi teisę atsisakyti priimti ir vežti krovinį jeigu kyla pagrįstos abejonės dėl to, kad negalės krovinio atvežti laiku ir tinkamos būklės. Konvencijos 14 str. 1 d. nustato, kad jei dėl kokių priežasčių vežėjas sutarties negali vykdyti važtaraštyje nustatytomis sąlygomis, iki krovinys pasieks paskirties vietą, vežėjas privalo gauti asmens pagal Konvencijos 12 str. turinčio teisę disponuoti kroviniu, instrukcijas, taigi instrukcijos papildomos turi būti gautos iki krovinys pasieks paskirties vietą, tačiau pagal byloje esančius įrodymus susirašinėjimas dėl krovinio būklės, kokybės prasidėjo tik krovinį pristačius į paskirties vietą ( - ). Teismas laiko nustatyta aplinkybę, kad gavo reikalingas instrukcijas iš siuntėjo kokioje temperatūroje turi būti gabenamas krovinys (Saimnieks OTTO technologės paaiškinimas)

85Krovinys buvo vežamas specialiai įrengta transporto priemone apsaugoti krovinį nuo karščio, tai yra nugabenti tokios būklės kokias instrukcijas gavo, tačiau pagal byloje esamus ir ištirtus bei aptartus anksčiau įrodymus, vežėjas nesiėmė visų reikalingų priemonių jog būtų užtikrinta visą krovinio gabenimo laiką reikalinga temperatūra transporto priemonėje, pats UAB „Avansas“ vairuotojas paaiškinime nurodė, kad žuvis buvo konteineryje vandenyje, buvo kraunama ne uždaroje patalpoje, o lauke nuo rampos, taip pat nurodė, kad kai šaldytuve įjungtas automatinis režimas – 20 C laipsnių, jis turi išsijungti ir praėjus tam tikram laikui vėl įsijungti, o tą kartą šaldytuvas neišsijungė ir veikė nuolatiniu režimu ir jis suprato, kad produkcija neatitinka -20, tačiau pats šaldytuvas veikė. Pagal byloje esančius duomenis ir vairuotojo išsakytus duomenis paaiškinime dėl to, kad siuntėjas netinkamai krauna krovinį, lauke nuo rampos, neatšaldytą ir pan., vežėjas turėjo padaryti atitinkamus įrašus CMR važtaraštyje, tačiau to nepadarė. Atsakovas UAB „Avansas“ neįrodinėjo aplinkybės, kad negavo instrukcijų iš Saimneks OTTO jog transporto priemonėje turi būti palaikoma temperatūra nuo minus 5 iki minus 12 C laipsnių, susirašinėjime tarp UAB „Avansas‘ ir UAB „Baltstata“ darbuotojų elektroniniais laiškais fiksuojama jog turi būti palaikoma minus 18 C laipsnių temperatūra, tai fiksuota ir vienkartinėje krovinio pervežimo sutartyje tarp UAB „Avansas“ ir UAB „Baltstata“, taigi byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad krovinio gabenimo metu vežėjui buvo duoti aiškūs nurodymai dėl temperatūros, tačiau krovinio gabenimo laikotarpiu , tai yra 2018-08-17 temperatūra buvo ne tik minusinė, bet ir pliusinė, taigi instrukcijų buvo nesilaikoma, taip pat vežėjas neginčija UAB „Juodoji audinė“ defektiniame akte nustatytų aplinkybių, o to, kad žuvis buvo pakrauta netinkamos kokybės atsakovas UAB „Avansas“ neįrodė ir teismas daro išvadą, kad vežėjas neįrodė, kad yra aplinkybės šalinančios vežėjo atsakomybę bei teismas nenustatė, kad yra pagrindai numatyti CMR Konvencijos 17 str. 4 p., 18 str. 2 ir 5 punktuose atleisti vežėją nuo atsakomybės dėl krovinio praradimo ir ieškovo patirtus nuostolius priteisia ieškovui iš atsakovo UAB „Avansas“. Ieškovas pateikė mokėjimo nurodymą, kad apmokėjo Saimnieks OTTO už žuvį, tačiau nepateikė įrodymo, kad apmokėjo UAB „Baltstata“ 496,10 EUR, o pateikė tik PVM sąskaitą faktūrą pagal kurią turėjo apmokėti iki 2018 m. rugsėjo mėn., taigi terminas sąskaitai apmokėti suėjęs, apmokėjimą patvirtinančio dokumento nėra ir ši suma iš atsakovo ieškovui nepriteisiama, nes nėra pagrindo jos laikyti ieškovo patirtais nuostoliais.

86Dėl nuostolių priteisimo iš abiejų atsakovų solidariai

87Teismas pasisako, kad pagal CMR konvencijos nuostatas (34-40 str.) galima solidari tik vežėjų atsakomybė, šiuo atveju solidariai nuostolius prašoma priteisti iš krovinio siuntėjo ir krovinio vežėjo, todėl teismas pasisako ir dėl solidarios atsakomybės pagrindus nustatančių civilinio kodekso normų. Bendroji nuostata yra CK 6.6 str. ir šio straipsnio pirmoje dalyje yra nuostata, kad solidarioji skolininkų prievolė nepreziumuojama, išskyrus įstatymų numatytas išimtis. Solidarioji atsakomybė atsiranda tik įstatymų ar šalių susitarimų nustatytais atvejais taip pat kai prievolės dalykas yra nedalus.

88Bylos duomenys nepatvirtina, kad buvo viena bendra sutartis tarp krovinio vežėjo (vežėjų) siuntėjo ir gavėjo. Tiekimo sutartyje tarp UAB „MMA FOODS“ ir Saimnieks OTTO taip pat nėra duomenų dėl solidarios vežėjo ir siuntėjo atsakomybės.

89Ieškovas Saimnieks OTTO atsakomybę kildina iš to, kad jis būdamas krovinio siuntėju, pakrovė netinkamos kokybės, netinkamai laikomą temperatūriniu požiūriu žuvį ir ją pakrovė ne šaldomoje patalpoje, o lauke „nuo rampos“.

90CMR konvencijos 7 str. 1 d. nustatyta, kad siuntėjas atsako už visas vežėjo patirtas išlaidas ir nuostolius, atsiradusius dėl siuntėjo klaidingai ir netiksliai nurodytų duomenų.

91CMR konvencijos 10 str. nustatyta, kad siuntėjas atsako prieš vežėją už nuostolius, padarytus asmenims, įrengimams ar kroviniams, taip pat už išlaidas, atsiradusias dėl netinkamos krovinio pakuotės, išskyrus atvejus , kai priimant krovinį pakuotės pažeidimas vežėjui buvo žinomas ar akivaizdus, tačiau apie tai važtaraštyje jis neįrašė atitinkamų pastabų.

92Žalą priteisti iš siuntėjo prašo ne vežėjas, bet krovinio gavėjas.

93CK 6.279 str. 1 d. nustatyta, kad bendrai žalą padarę asmenys atsako solidariai.

94Sprendžiant klausimą dėl solidariosios atsakomybės yra reikalinga nustatyti ar žala buvo padaryta ir ar ji atsirado dėl bendrų asmenų veiksmų (neveikimo). Yra Kasacinio teismo pasisakyta, kad gali būti subjektyvusis ir objektyvusis bendrininkavimas. Pirmasis bus tada, kai veikiama bendrai, turint tikslą sukelti žalą, antrasis bus tada, kai veikiama atskirai, neturint tikslo sukelti žalą, tačiau žala atsiranda ir atsiranda dėl to, kad kiekvieno jų veiksmai buvo būtinoji žalos atsiradimo priežastis, tai yra kiekvienas jų prisideda prie žalos atsiradimo iš esmės, kas reiškia, kad be vieno ar kito asmens veikos, žala visa apimtimi apskritai nebūtų atsiradusi. Šiuo atveju turi būti konstatuotas faktinio priežastinio ryšio tarp kiekvieno iš asmens veiksmų ir atsiradusios žalos egzistavimas. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad objektyviojo bendrininkavimo atveju, kelios priežastys yra atskiros, tačiau priklausomos viena nuo kitos, tai šios priklausomybės prasme galima konstatuoti žalos nedalomumą bei veiksmų bendrumą objektyviąja prasme.

95Teismas nenustatė, kad Saimnieks OTTO pakrovė, tai yra perdavė vežėjui UAB „Avansas“ žuvį 22000 kg ne tokio kiekio ar kokybės kaip buvo susitarę Saimnieks OTTO ir UAB „MMA FOODS“ Tiekimo sutartyje 2017 m. kovo 20 d., žuvis turėjo būti perduota neišdarinėta pramoniniam perdirbimui, šviežiai atšaldyta (atvėsinta). Sutarties šalys buvo susitarę, kad krovinio gavėjas yra ieškovas byloje ir, kad jis negali perduoti savo teisių ir įsipareigojimų tretiesiems asmenims be kitos šalies sutikimo raštu. Byloje nėra duomenų, kad Saimnieks OTTO būtų sutikusi raštu jog UAB „MMA FOODS“ perduoda savo kaip krovinio gavėjo teises ir įsipareigojimus UAB „J. A.“, kuri surašė defektinį aktą pristačius 22000 kg žuvies krovinį. Pagal CMR važtaraštį krovinys turėjo būti atvežtas ir buvo atvežtas į ( - ), tačiau nuo to krovinio gavėjas nepasikeitė vertinant pagal tarp ieškovo ir Saimnieks OTTO sudarytą tiekimo sutartį. Ieškovas tvirtino, kad žuvies krovinys būtų buvęs perduotas UAB „Juodoji audinė“ perdirbti.

96Ištyręs ir įvertinęs byloje esančius įrodymus, teismas nenustatė, kad nuostoliai (žala) atsirado dėl Saimnieks OTTO kaip žuvies krovinio pardavėjo ir siuntėjo veiksmų neteisėtų ar dėl bendrų Saimnieks OTTO ir UAB „Avansas“ veiksmų, nustatė, kad dėl nuostolių atsakingas vežėjas UAB „Avansas“, tai yra teismas nenustatė, kad jeigu krovinys būtų vežamas tinkamu temperatūriniu režimu, jis vis tiek būtų sugedęs ir ieškinio dalyje priteisti nuostolius solidariai iš UAB „Avansas“ ir Saimnieks OTTO SIA netenkina.

97Teismas pasisako, kad Tiekimo sutartimi ieškovas ir Saimnieks OTTO susitarė, kad sutarties šalys atsako už nustatytų sutartyje įsipareigojimų tinkamą ir savalaikį vykdymą kaip yra numatyta valstybių įstatymuose (6.1 sąlyga), o sutarties 6.2 sąlygoje aptarta, kad tiekėjas privalo atlyginti pirkėjui už pirkėjo sumokėtus muitinius mokesčius ir rinkliavas esant sutarties sąlygų pažeidimams arba netinkamam prekių pristatymui

98Dėl palūkanų priteisimo

99Ieškovas prašo priteisti 6 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą solidariai iš abiejų atsakovų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

100CMR konvencijos 27 str. 1 d. nustatyta, kad iš vežėjo gali būti priteista 5 procentai palūkanų nuo vežėjui raštu pateiktos pretenzijos (reikalavimo) dienos, o jeigu tokio nėra, nuo ieškinio pateikimo dienos. Teismas nuostolius priteisia tik iš vežėjo UAB „Avansas“, taigi ir palūkanos priteisiamos 5 procentų dydžio vadovaujantis CMR Konvencijos 27 str. 1 d.

101Dėl bylinėjimosi išlaidų

102Ieškinys tenkinamas dalinai. Visos šalys vedė bylą per atstovus advokatus (padėjėjus). Ieškinys tenkinamas dalinai ir bylinėjimosi išlaidos paskirstomos vadovaujantis CPK 93 str. 2 d. nuostatomis, CPK 98 str., 88 str. UAB „Avansas: atstovė bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių įrodymų nepateikė, UAB „Baltstata“ taip pat ir yra atsakovo UAB „Avansas“ pusėje.

103Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259- 260 straipsniais, 263 -270 straipsniais teismas

Nutarė

104Patikslintą ieškinį tenkinti dalinai.

105Priteisti ieškovui UAB „MMA FOODS“, juridinio asmens kodas 302734572, buveinė ( - ), 3.800 (tris tūkstančius aštuonis šimtus) eurų nuostolių atlyginimą, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra 2018 m. gruodžio 18 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 615,12 eurų bylinėjimosi išlaidų iš atsakovo UAB „Avansas“, juridinio asmens kodas 165750285, buveinė ( - ).

106Netenkinti ieškovo UAB „MMA FOODS“ reikalavimo dėl 496,10 EUR nuostolių priteisimo iš atsakovų UAB „Avansas“ ir Sainieks OTTO SIA.

107Netenkinti ieškovo reikalavimo priteisti nuostolius 4296,10 EUR solidariai iš atsakovų UAB „Avansas“ ir Saimnieks OTTO SIA.

108Priteisti iš ieškovo UAB „MMA FOODS“, juridinio asmens kodas 302734572, 1. 213 (vieną tūkstantį du šimtus trylika) eurų turėtų bylinėjimosi išlaidų atsakovui Saimnieks OTTO, SIA, registracijos nr ( - ) adresas ( - ).

109Priteisti iš atsakovo UAB „Avansas“ juridinio asmens kodas 165750285, 17,32 eurų bylinėjimosi išlaidų, turėtų ryšium su procesinių dokumentų įteikimu Valstybei ( mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą, įmokos kodas 5660).

110Sprendimo patvirtintą kopiją siųsti tretiesiems asmenims.

111Sprendimas gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Janina... 2. Teismas... 3. Ieškovas UAB „MMA FOODS“ (toliau ieškovas) patikslintu ieškiniu prašo... 4. Ieškovas ieškinyje nurodęs šias faktines ir teisines aplinkybes: pagal 2017... 5. Pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „MMA Foods“ užsakymą... 6. Vežime vienaip ar kitaip dalyvavusių subjektų santykius reglamentuoja... 7. „I. Važtaraštis yra vežimo sutarties sudarymo patvirtinimas, taip pat... 8. 2. Jeigu vežėjas važtaraštyje neįrašo motyvuotų pastabų dėl krovimo ir... 9. Uždaroji akcinė bendrovė „Avansas“ faktiškai vežė krovinį ir 2018 m.... 10. Ieškovo nuostolius nulėmė abiejų atsakovų veiksmai. SIA „Saimnieks... 11. Civilinio kodekso 6.6 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad solidarioji... 12. Ieškovo atstovas pareikštus ieškovo reikalavimus palaikė motyvais bei... 13. Atsakovas UAB „Avansas" (toliau atsakovas) patikslinto ieškinio nepripažino... 14. Ieškinyje nurodytus teiginius, kad UAB „Avansas“ neužtikrino gabenamos... 15. Tai, kad krovinio siuntėjui buvo žinoma apie netinkamos temperatūros... 16. Nors atsakovo ir UAB „Baltstata“ vežimo sutartyje nebuvo tiksliai... 17. Net gi laikant, kad atšaldyti šprotai pakrovimo metu turėjo būti/buvo 0 C... 18. Ieškinyje teigiama, kad atsakovas UAB „Avansas“ netinkamai vykdė... 19. Ieškovas prašo iš UAB „Avansas“, kuri šiuo konkrečiu atveju buvo... 20. Akivaizdu, kad toks reikalavimas neatitinka teisės aktuose įtvirtintų... 21. Kasacinio teismo praktikoje taip pat yra išaiškinta, kad atsakomybė yra... 22. Šiuo atveju nėra pagrindo, konstatuoti UAB „Avansas“ solidarią... 23. Teismo posėdžio metu šio atsakovo atstovai palaikė atsiliepimą, nesutiko... 24. A. S. OTTO SIA (toliau kitas atsakovas) patikslinto ieškinio nepripažino... 25. Atsakovas SIA „Saimnieks OTTO" pagal 2017 m. kovo 20 d. prekių tiekimo... 26. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad ieškovas ir UAB „Baltstata“... 27. Būtina pažymėti, kad pagal 2017 m. kovo 20 d. prekių tiekimo sutarti Nr. (... 28. Byloje nėra duomenų, kad ieškovas šią sutarties sąlygą įvykdė.... 29. Nagrinėjamuoju atveju krovinio išsiuntimo ir jo gavimo vieta yra skirtingų... 30. Vežėjo atsakomybė aktualiu šiam ginčui atveju - kai krovinys vežimo metu... 31. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovui UAB „Avansas“ buvo pranešta... 32. Taip pat iš pateiktų dokumentų galima daryti išvadą, kad ieškovas... 33. Pažymėtina, kad jeigu ieškovas perdavė produktą UAB „Juodoji audinė“... 34. Jeigu ieškovas produkto nepriėmė, tai kokiu pagrindu UAB „Juodoji... 35. Pagal Metrologijos įstatymo 16 str. 1 d. 2 p. teisinis metrologinis... 36. CMR konvencijos 29 straipsnyje nustatyta, kad vežėjas negali vadovautis šios... 37. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką tyčiniams veiksmams... 38. Pagal teismų praktiką sprendžiant dėl CMR konvencijos 29 straipsnio taikymo... 39. Siekiant konstatuoti sąmoningą netinkamą vežėjo elgesį, turi būti... 40. Iš bylos medžiagos matyti, kad krovinio savybės bei jos transportavimo... 41. Pagal LR kelių transporto kodekso 45 str. 3 dalį Jeigu vežėjas atliko... 42. Apskaičiuodamas iš vežėjo priteistiną krovinio vertės sumą, ieškovas... 43. Taip pat papildomai nurodė, kad susipažinę su pateiktais dokumentais... 44. Iš bylos medžiagos matyti, kad krovinys buvo pakrautas 2018-08-17 apie 14.40... 45. Taip pat iš 2018-08-17 akto matyti, kad UAB „Juodoji audinė“ su matavimo... 46. Teismo posėdžio metu kito atsakovo atstovas advokatas V.Žarkov nesutiko su... 47. Trečiasis asmuo UAB „Baltstata“ atsiliepimo byloje nepateikė be svarbių... 48. Trečiojo asmens BUAB „Balstata“ atstovas advokatas Valdas Rakauskas... 49. Trečiojo asmens BUAB „Baltstata“ atstovas į teismo posėdį neatvyko,... 50. Trečiasis asmuo Ergo Insurance SIA byloje atsiliepimo nepateikė be svarbių... 51. Trečiojo asmens Ergo Insurance SIA atstovas į teismo posėdį neatvyko,... 52. Patikslintas ieškinys tenkinamas dalinai.... 53. Ieškovas į bylą pateikė PVM sąskaitą faktūrą 2018 m. rugpjūčio 29 d.,... 54. Vežėjų automobiliais atsakomybės draudimo liudijime Nr. ( - ) (toliau... 55. Pateiktoje UAB „Avansas“ vežėjo automobiliais atsakomybės (CMR draudimo)... 56. CMR važtaraštyje ( - ) (grąžinimo iš ( - )) yra įrašas, kad... 57. CMR važtaraštyje ( - ) yra duomenys, kad siuntėjas yra Saimnieks OTTO SIA (1... 58. Byloje pateiktas ATP sertifikatas vilkikui, kuriuo buvo gabentas krovinys, jo... 59. UAB „ Avansas“ vairuotojas A. K., gyvenantis ( - ), dirbęs ( - ) nuo... 60. UAB |Sadomaksa“, turinčios teisę atlikti automobilinių šaldymo įrangų... 61. Analizuojant termogramą, matyti, kad ir 17/08, tai yra krovinio atvežimo į... 62. Pagal prekių tiekimo sutartį 20/03/17-ES, 2017-m. kovo 20 d. Saimnieks OTTO... 63. Pateiktame Saimnieks OTTO technologės I. S. paaiškinime nurodyta, kad žuvies... 64. Ieškovas tiekėjui už žuvies partiją dėl kurios kilo ginčas sprendžiamas... 65. Byloje pateikta Vienkartinė krovinio pervežimo sutartis, kurioje UAB... 66. Ieškovas į bylą pateikė aktą, sudarytą UAB „Juodoji audinė“, kuriame... 67. Byloje esančios nuotraukos su konteinerio ilgio, pločio, aukščio ir kitais... 68. Byloje taip pat nekilo ginčo dėl to, kad surašius aktą UAB „Juodoji... 69. Dėl nuostolių priteisimo... 70. Teismas bylas nagrinėja pagal pareikštus reikalavimus ir tik dėl jų... 71. Ieškovas palaiko patikslintą ieškinį, kuriuo prašo nuostolius priteisti... 72. Krovinys atšaldyti (atvėsinti) šprotai (žuvis) buvo vežami iš ( - )... 73. Bylos duomenimis nustatyta, kad CMR važtaraštyje ( - ) krovinio siuntėjas... 74. CMR Konvencijos 3 str. nustatyta, kad vežėjas atsako ne tik už savo veiksmus... 75. Pagal bylos duomenis ieškovas dėl krovinio vežimo susitarė su UAB... 76. Bylos šalys pasisakė, kad UAB Baltstata“ buvo ekspeditoriumi pagal... 77. Kasacinis teismas nuosekliai formuoja Teismų praktiką, kad tais atvejais kai... 78. Ieškovas reikalavimų UAB „Baltstata“ nereiškė, UAB „Baltstata“... 79. Teismas taip pat pasisako, kad pats teismas neturi teisės traukti byloje... 80. Ieškovas prašo priteisti nuostolius solidariai iš UAB „Avansas“ kaip iš... 81. Pagal CMR konvenciją vežėjas atsako tiek už viso, tiek už dalies krovinio... 82. CMR važtaraštis yra dokumentas patvirtinantis vežimo sutarties sudarymą ir... 83. Taigi vežėjas priimdamas krovinį vežti neturi pareigos tikrinti krovinio... 84. Bylos duomenys patvirtina, kad UAB „Avansas“ vairuotojas žinojo jog veš... 85. Krovinys buvo vežamas specialiai įrengta transporto priemone apsaugoti... 86. Dėl nuostolių priteisimo iš abiejų atsakovų solidariai... 87. Teismas pasisako, kad pagal CMR konvencijos nuostatas (34-40 str.) galima... 88. Bylos duomenys nepatvirtina, kad buvo viena bendra sutartis tarp krovinio... 89. Ieškovas Saimnieks OTTO atsakomybę kildina iš to, kad jis būdamas krovinio... 90. CMR konvencijos 7 str. 1 d. nustatyta, kad siuntėjas atsako už visas vežėjo... 91. CMR konvencijos 10 str. nustatyta, kad siuntėjas atsako prieš vežėją už... 92. Žalą priteisti iš siuntėjo prašo ne vežėjas, bet krovinio gavėjas.... 93. CK 6.279 str. 1 d. nustatyta, kad bendrai žalą padarę asmenys atsako... 94. Sprendžiant klausimą dėl solidariosios atsakomybės yra reikalinga nustatyti... 95. Teismas nenustatė, kad Saimnieks OTTO pakrovė, tai yra perdavė vežėjui UAB... 96. Ištyręs ir įvertinęs byloje esančius įrodymus, teismas nenustatė, kad... 97. Teismas pasisako, kad Tiekimo sutartimi ieškovas ir Saimnieks OTTO susitarė,... 98. Dėl palūkanų priteisimo... 99. Ieškovas prašo priteisti 6 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą... 100. CMR konvencijos 27 str. 1 d. nustatyta, kad iš vežėjo gali būti priteista 5... 101. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 102. Ieškinys tenkinamas dalinai. Visos šalys vedė bylą per atstovus advokatus... 103. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259- 260... 104. Patikslintą ieškinį tenkinti dalinai.... 105. Priteisti ieškovui UAB „MMA FOODS“, juridinio asmens kodas 302734572,... 106. Netenkinti ieškovo UAB „MMA FOODS“ reikalavimo dėl 496,10 EUR nuostolių... 107. Netenkinti ieškovo reikalavimo priteisti nuostolius 4296,10 EUR solidariai iš... 108. Priteisti iš ieškovo UAB „MMA FOODS“, juridinio asmens kodas 302734572,... 109. Priteisti iš atsakovo UAB „Avansas“ juridinio asmens kodas 165750285,... 110. Sprendimo patvirtintą kopiją siųsti tretiesiems asmenims.... 111. Sprendimas gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui...