Byla e2FB-2920-633/2020

1Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų teisėjas Algis Vieraitis,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutuojančių fizinių asmenų kreditoriaus, kurio reikalavimų suma vertine išraiška viršija 2/3 nuo visų teismo patvirtintų reikalavimų sumos, uždaros akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Būsto paskolų draudimas“ (toliau – pagrindinio kreditoriaus) prašymą dėl pareiškėjams R. S. ir L. S. iškeltos fizinio asmens bankroto bylos su suinteresuotais asmenimis (kreditoriais) UAB „Lietuvos energijos tiekimas“, UAB „Intrum Lietuva“, UAB „Tele 2“, UAB „Gelvora“, UAB „Būsto paskolų draudimas“, UAB „General Financing“, akcine bendrove (toliau – AB) „Telia“, UAB „Būsto valda“, antstolės L. U. N. kontora, antstolio R. B. kontora, antstolės A. A. kontora, antstolio M. L. kontora, antstolės J. Ž. kontora, antstolio V. Z. kontora, UAB „4finance“, AB „Kauno energija“, UAB „Kauno vandenys“, antstolio A. M. kontora, antstolio A. B. kontora, antstolės N. B. kontora, antstolės S. V. kontora, UAB „Kauno švara“, UAB „Moment credit“, PlusPlus Baltic OU Lietuvos filialu, nutraukimo.

3Teismas

Nustatė

41.

5Pagrindinis bankrutuojančių asmenų kreditorius prašo nutraukti 2016 m. lapkričio 22 d. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo nutartimi R. S. ir L. S. iškeltą fizinio asmens bankroto bylą (civilinė byla Nr. e2FB-49-633/2017) dėl to, jog bankrutuojantys asmenys neįgyvendina kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jų, bankrutuojančių asmenų, mokumo atkūrimo plane (toliau – plane) numatytas priemones, kas pasireiškia nereguliariu ir mažesne nei yra numatyta apimtimi įmokų planui vykdyti pervedimu bankroto administratoriui ir Fizinių asmenų bankroto įstatymu nustatytų pareigų bankrutuojančiam asmeniui pažeidimu (Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 10 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 2 dalis). Pagrindinis kreditorius prašyme papildomai nurodė, jog bankrutuojantys asmenys po pirmųjų dviejų prašymų nutraukti šią bankroto bylą nepatenkinimo 2019 m. sausio 14 d. ir 2019 m. lapkričio 21 d. teismo nutartimis (civilinės bylos Nr. e2FB-537-633/2019 ir Nr. e2FB-7961-633/2019), ir toliau vėluoja vykdyti plane nustatytus mokėjimus kreditorių reikalavimams tenkinti bei bankroto procedūroms administruoti (pagrindinis kreditorius savo teismo patvirtintų byloje reikalavimų tenkinimo pagal planą negaunantis nuo 2017 m. lapkričio 30 d.), teismo, nagrinėjant pirmuosius du prašymus, buvo įspėti dėl plano priemonių netinkamo vykdymo ir paraginti pašalinti plano vykdymo trūkumus (panaikinti mokėjimų pagal planą įsiskolinimą) bei perspėti dėl gresiančių teisinių pasekmių to nepadarius, abu kartus pasižadėjo per pusmetį pašalinti plano vykdymo trūkumus, tačiau iki 2020 m. balandžio 8 d. prašymo parengimo to nepadarė ir pagrindinis kreditorius nebesitikintis, jog plano vykdymo pažeidimai bus pašalinti, mat iki jo vykdymo pabaigos belikę 1 mėnuo laiko. Be to, bankrutuojantys asmenys, plano vykdymo metu gavę didesnes nei buvo planuota pajamas, jų perviršio jokia dalimi neskyrė papildomam teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų tenkinimui, o sunaudojo išimtinai savo ir šeimos poreikių tenkinimui, kas, pagrindinio kreditoriaus nuomone, rodo bankrutuojančiųjų nesąžiningumą ir jų bei kreditorių interesų pusiausvyros pažeidimą.

62.

7Pareiškėjai (asmenys, kuriems iškelta fizinio asmens bankroto byla) R. S. ir L. S. prašo nenutraukti jiems iškeltos fizinio asmens bankroto bylos, kadangi priešingas sprendimas įstumtų jų šeimą su dviem nepilnamečiais vaikais į itin sunkią padėtį, šeima netektų nuomojamo būsto, nebepajėgtų tinkamai vykdyti tėvų valdžią vaikams. Pareiškėjai teismui nurodė, jog įmokų pagal planą įsiskolinimas susidarė dėl objektyvių aplinkybių – padidėjusio jų pačių ir jų šeimos su dviem nepilnamečiais mokyklinio amžiaus vaikais būtinųjų poreikių mąsto ir ženkliai išaugusių tam kainų, R. S. traumų tarnyboje ir to nulemto jo laikino nedarbingumo, taip pat L. S. sveikatos sutrikimų ir papildomai atsiradusių išlaidų jiems gydyti. Bankrutuojantieji pareiškė esantys atviri ir sąžiningi, tiek bankroto administratoriui, tiek kreditoriams atskleidę visą reikšmingą bankrotui administruoti informaciją, neslėpę savo pajamų, periodiškai paprašyti administratoriaus teikę duomenis apie jas (banko sąskaitų išrašus), - bendradarbiavę su bankroto administratoriumi, visą bankroto proceso laiką abu nuolat legaliai dirbę, L. S. susiradusi geriau apmokamą darbą, R. S. taip pat dirbęs daugiau naktinio ir švenčių dienų darbo, - dėję maksimalias pastangas gauti daugiau legalių pajamų šeimai ir kreditoriams. Bankrutuojantys asmenys pateikė bankroto administratoriaus patvirtintus duomenis, jog 2020 m. gegužės 6 – 7 d. d. mokumo atkūrimo plano vykdymui į bankroto administratoriaus sąskaitą pervedė 3200 Eur, taip iki plano vykdymo termino pabaigos (2020 m. gegužės 8 d.) visiškai įvykdydami teismo patvirtinto plano 5400 Eur mokėjimus, t. y. visiškai pašalino teismo patvirtinto plano vykdymo pažeidimus ir baigė vykdyti teismo patvirtintą planą iki jame numatytos tam datos, lėšas tam jiems dovanoję tėvai ir kt. giminaičiai.

83.

9Suinteresuotas asmuo UAB „General Financing“ pateiktu atsiliepimu į pagrindinio kreditoriaus prašymą jį prašo patenkinti, išreiškęs nuomonę, jog bankrutuojantys asmenys nėra sąžiningi ir nededa pastangų atsiskaityti su kreditoriaus, kiti suinteresuoti asmenys (kreditoriai) atsiliepimų nepateikė.

10Teismas

konstatuoja:

11Prašymas netenkinamas.

124.

13Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 22 d. nutartimi pareiškėjams R. S. ir L. S. iškelta fizinio asmens bankroto byla (nutartis įsiteisėjo 2016 m. lapkričio 30 d.), 2017 m. gegužės 8 d. to paties teismo nutartimi patvirtintas planas, numatant, kad bankroto proceso pabaiga 2020 m. gegužės 8 d. Pagal planą pareiškėjai (bankrutuojantys asmenys) turi prievolę kiekvieną mėnesį į bankroto administratoriaus administruojamą depozitinę sąskaitą įmokėti po 150 Eur patvirtintų kreditorinių reikalavimų tenkinimui (90 Eur) ir bankroto administravimui (60 Eur), tokiu būdu per visą bankroto procesą plano vykdymui bankrutuojantys asmenys turėjo prievolę sumokėti 5400 Eur (36 mėn. x 150 Eur). Teismas 2019 m. sausio 14 d. ir 2019 m. lapkričio 21 d. nutartimis civilinėse bylose Nr. e2FB-537-633/2019 ir Nr. e2FB-7961-633/2019, atmetė bankroto administratoriaus ir bankrutuojančių asmenų kreditorių susirinkimo prašymus nutraukti pastarąją R. S. ir L. S. fizinio asmens bankroto bylą, 2020 m. kovo 3 d. apeliacinės instancijos Kauno apygardos teismo nutartimi 2019 m. lapkričio 21 d. pirmos instancijos teismo nutartis palikta galioti be pakeitimų. Pagal teismo patvirtintą planą iki 2020 m. gegužės 8 d. jo vykdymui bankrutuojantieji turėjo prievolę sumokėti (pervesti bankroto administratoriui į depozitinę sąskaitą) viso 5400 Eur (36 mėn. x 150 Eur), bankroto administratoriaus paskutinės teismo patvirtinto plano vykdymo ataskaitos (2020 m. kovo 19 d.) duomenimis iki 2020 m. vasario 8 d. buvo sumokėję 2.221 Eur iš 5.100 Eur, 2020 m. gegužės 6-7 d. d. bankroto administratoriaus patvirtintais duomenimis sumokėjo dar 3200 Eur, tuo visiškai panaikindami anksčiau buvusį įsiskolinimą (faktinių įmokų suma pasiekė 5421 Eur). Taigi, teismo konstatuojama, jog iki pagrindinio kreditoriaus prašymo nagrinėjimo teisme pabaigos bankrutuojantys asmenys visiškai pašalino teismo patvirtintos apimties plano vykdymo pažeidimus ir iki jame numatytos datos (2020 m. gegužės 8 d.) sumokėjo visas plane buvusias nustatytas įmokas teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų daliniam patenkinimui ir savo mokumui atkurti. Tais pačiais veiksmais bankrutuojantys asmenys pašalino ir pažeidimus jiems FABĮ nustatytų pareigų bankroto proceso metu, kurių, kaip išvestinių iš pagrindinės (nustatytu laiku ir apimtimi mokėti įmokas plano vykdymui), nevykdymu jie buvo kaltinami pagrindinio kreditoriaus (FABĮ 7 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 16 straipsnio 5 punktas). Nors tiek bankroto administratorius, tiek pagrindinis kreditorius pagrįstai yra akcentavęs aplinkybę, jog bankrutuojantys asmenys aplamai per visą plano vykdymo laiką faktiškai gavo didesnes pajamas nei buvo suplanuota rengiant ir tvirtinant planą ir šių pajamų perviršio neskyrė kreditorių reikalavimų tenkinimui, tačiau teismas dėl šios aplinkybės iš esmės sutinka su pareiškėjų teismui nuoširdžiai išdėstytais paaiškinimais, jog jų, bankrutuojančiųjų šeimai, pagal planą nustatytos išlaidos būtinųjų poreikių tenkinimui (850 Eur) jo (plano) vykdymo eigoje tapo akivaizdžiai nepakankamomis šiems poreikiams patenkinti – dar 2019 m. lapkričio 21 d. nutartimi teismas konstatavo, jog šios sumos pakanka tik šeimai būtinų nuomojamo būsto, dar iki bankroto bylos iškėlimo su lizingu įsigyto seno automobilio nuomai (išperkamajai nuomai) bei išlaikymui (komunaliniams mokesčiams, degalams, privalomam draudimui, techninei apžiūrai ir kt.), ir taip pat dviejų mokyklinio amžiaus vaikų maitinimui ugdymo įstaigoje apmokėti. Pastebimai kylant prekių ir paslaugų kainoms, minimos sumos jau nebepakako ir šiai daliai būtinųjų bankrutuojančių asmenų šeimos poreikiams tenkinti, todėl teismas tiek 2019 m. sausio 14 d., tiek lapkričio 21 d. nutartimis pasiūlė bankrutuojantiems asmenims ir bankroto administratoriui tikslinti planą ir atitinkamai protingai padidinti dalį bankrutuojančiųjų pajamų, kuri turėtų tekti jų šeimos būtinųjų poreikių tenkinimui, kartu išlaikant ir teisingą bankrutuojančiųjų ir jų kreditoriui interesų pusiausvyrą. Tai, kad bankrutuojantys R. S. ir L. S. plano pakeitimo galimybe tinkamai nepasinaudojo, dėl ko teismas 2020 m. sausio 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2FB-616-633/2020 atsisakė patvirtinti per bankroto administratorių pateiktus plano pakeitimus, nepaneigia teismo aukščiau konstatuotų aplinkybių, jog bankrutuojančių asmenų pajamų perviršis padidėjusių jų šeimos poreikių tenkinimui buvo naudojamas iš esmės pagrįstai ir jų bei kreditorių interesų pusiausvyros ženkliau nepažeidė, be to, bankrutuojantieji tai darė atvirai, neslėpdami (teikė duomenis apie pajamas ir išlaidas bankroto administratoriui), todėl pagrindo išvadai, jog bankrutuojantys asmenys šiuo požiūriu elgėsi nesąžiningai, teismo vertinimu, nėra. Tuo tarpu sąmoningo, aiškiai nesąžiningo bankrutuojančių asmenų elgesio, kuriuo būtų siekiama vengti plano vykdymo, požymių teismas nenustatė, juolab, kad iki sprendimo dėl prašymo esmės priėmimo teismo patvirtinto plano vykdymo pažeidimus bankrutuojantys asmenys visiškai pašalino (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnis, 183 straipsnio 2 ir 3 dalys, 185 straipsnio 1 ir 2 dalys).

145.

15Pagal Fizinių asmenų bankroto įstatymo 1 straipsnio nuostatą fizinio asmens bankroto institutu siekiama sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinių asmenų mokumą, užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą, siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. Šiuo institutu iš esmės siekiama vienas kitam prieštaraujančių tikslų, kuriuos būtina derinti: apsaugoti fizinį asmenį nuo sunkių ekonominių ir socialinių padarinių ir padėti jam grįžti į visavertį gyvenimą, t. y. grąžinti skolininko ekonominį pajėgumą, kartu maksimaliai apsaugoti ir ginti kreditorių interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. gegužės 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263-706/2015). Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad svarstydamas prašymą nutraukti bankroto bylą, skolininkui (-ams) nevykdant plano, teismas turi paisyti skolininko (skolininkų – jų daugeto atveju) ir kreditoriaus (-ių) interesų pusiausvyros, nustatyti ir įvertinti plane nurodytų priemonių neįgyvendinimo priežastis, bankrutuojančio asmens elgesį, jo pastangas vykdyti plane nustatytus įsipareigojimus, priemonių neįvykdymo apimtį, bankroto proceso stadiją, bankroto trukmę nuo proceso pradžios bei kitas reikšmingas aplinkybes ir jų pagrindu spręsti, ar bankroto bylos nutraukimas yra proporcinga priemonė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. vasario 21 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-52-248/2018 27, 28 punktus; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2019 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-144-219/2019).

166.

17Teismo aukščiau konstatuotų šios bylos faktinių aplinkybių kontekste aukščiau nurodoma kasacinio teismo teisės (FABĮ 10 straipsnio 2 dalies ir kt.) aiškinimo ir taikymo praktika yra itin aktuali. Iki bylos (prašymo) nagrinėjimo pasibaigus plano vykdymo terminui ir bankrutuojantiems asmenims su artimųjų giminaičių pagalba iki tol visiškai pašalinus teismo patvirtinto plano vykdymo bei išvestinių bankrutuojančių asmenų pareigų bankroto procese pažeidimus, teismui nenustačius ženklesnio (iš esmės) bankrutuojančių asmenų ir jų kreditorių interesų pusiausvyros pažeidimo dėl bankrutuojančių asmenų pajamų bankroto proceso metu perviršio sunaudojimo padidėjusiems jų šeimos būtiniesiems poreikiams, o ne kreditorių reikalavimams, patenkinti, atsižvelgiant ir į pajamų perviršio dydį bei jo susidarymo trukmę, laikinus bankrutuojančių asmenų nedarbingumus bei kt. aukščiau teismo pažymėtas reikšmingas aplinkybes, pagrindinio kreditoriaus prašymo patenkinimas ir bankroto bylos nutraukimas, šio teismo vertinimu, būtų akivaizdžiai neproporcinga priemonė kreditorių interesams ginti.

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 straipsniais, Fizinių asmenų bankroto įstatymo 10 straipsnio 2 dalimi, 1 dalies 8 punktu,

Nutarė

19Bankrutuojančių asmenų kreditorės uždaros akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“ prašymo netenkinti ir atsisakyti nutraukti R. S. ir L. S. iškeltą fizinio asmens bankroto bylą.

20Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijų įteikimo gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai