Byla 1-1350-865/2011

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Irma Randakevičienė, sekretoriaujant Rimai Kosevičienei, dalyvaujant prokurorui Dariui Burbuliui, kaltinamajam A. V., kaltinamojo gynėjai advokatei Elenai Liutvinskienei, nukentėjusiajam R. V., nukentėjusiojo R. V. rūpintojai B. Y., Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistei Onai Žukauskienei, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2A. V., a. k. ( - ) gimimo data ir vieta - ( - ), Vilnius, Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, gyvenamoji vieta – ( - ), Vilnius, deklaruota gyvenamoji vieta - ( - ), Vilnius, 9 klasių išsilavinimo, dirbantis UAB „( - )“ dažytoju, išsiskyręs, turintis du 16 metų vaikus, neteistas;

3kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 1 dalį,

4teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,-

Nustatė

5Kaltinamasis A. V. 2011-05-10, apie 7.10 val., Vilniuje, ( - ), konflikto metu, vieną kartą galva trenkė nepilnamečiui R. V., gim. 1995-07-14, į veido sritį, padarydamas jam žaizdą lupoje, tuo sukeldamas jam fizinį skausmą ir nežymiai sutrikdydamas R. V. sveikatą.

6Teisiamajame posėdyje kaltinamasis A. V. savo kaltę dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos padarymo prisipažino visiškai ir parodė, jog tą dieną tarp jo sūnų buvo kilęs konfliktas. Robertas kambaryje prispaudė Kęstą. Jis, A. V., pasakė, kad nustotų konfliktuoti, tačiau sūnus Robertas į jo prašymą nereagavo, jį suėmė už rankų ir laikė, kadangi jį laikė už rankų, jis trenkė sūnui į lūpą iš galvos, kraujo nebuvo, nematė kraujo. Robertas nubėgo į mokyklą, pasiskundė auklėtojai, ji pranešė policijai ir jį sulaikė. Vaikai šiuo metu gyvena su rūpintoja B. Y., kur vaikų mama jis nežino, jis išsiskyręs, ankščiau su jais gyveno vaikai. Auklėjo vaikus normaliai, vaikai kartais ir pasikeikia suaugusių akivaizdoje. Drausmina juos. Šiuo metu jis nuomojasi butą Dariaus ir Girėno g., su vaikais bendrauja normaliai. Gailisi, kad taip nutiko. Žada prisidėti prie vaikų išlaikymo.

7Teisiamajame posėdyje nukentėjusysis R. V. parodė, kad tą dieną susikivirčijo su broliu, o šiaip santykiai tarp jų draugiški. Tėvas tampa agresyvesnis, kai išgeria. Tą dieną tėtis jam pataikė su galva į lūpą, bėgo kraujas iš lūpos. Rankas tėvo jis laikė tik dėl to, kad tėvas agresyvus, nebuvo toks didelis konfliktas su broliu, kad reiktų jį, R. V., mušti, nemanė, kad taip pasibaigs viskas. Po šio įvykio paskirta rūpyba jiems su broliu. Su mama negyvena, nes ji geria.

8Liudytoja I. J. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad ji dirba Vilniaus katalikiškoje mokykloje „Versmė“ ir yra R. V. auklėtoja. 2011-02-10 R. V. atėjo į pamokas pavėlavęs ir sumuštas. Jis jai papasakojo, kad jį sumušė jo tėvas A. V., suduodamas jam smūgį į galvą. Ji prašo pradėti ikiteisminį tyrimą (b. 1. 12).

9Liudytojas K. V. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2011-05-10 ryte, jis ir jo brolis R. V. besiruošiant į mokyklą susipyko. Ginčas tarp jų įvyko svetainėje. Tėvai tuo metu taip pat buvo šiame kambaryje, jie buvo išgėrę. Ginčo metu Robertas jam vieną kartą kumščiu sudavė į petį. Tuomet tėvas priėjo prie Roberto. Kad tėvas netrenktų Robertui, jis paėmė jį už abiejų rankų ir laikė. Tuomet tėvas galva vieną kartą trenkė Robertui į lupą ir ją praskėlė, pasirodė kraujas. Robertas išėjo iš kambario. Jam išėjus, tėvas jo atžvilgiu vartojo necenzūrinius žodžius. Tėvai dažnai girtauja. Tėvo ir Roberto santykiai įtempti. Tėvas ir anksčiau prieš jį smurtavo (b. 1. 21).

10Valstybės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Vilniaus skyriaus specialisto išvadoje Nr. 1574/11 (01) konstatuojama, kad R. V. padaryta muštinė žaizda viršutinės lūpos gleivinėje, galimai įvykio aplinkybėse nurodytu laiku (2011-05-10), paveikus kietu buku daiktu, kurio individualių požymių nenustatyta. Sužalojimas vertinamas nežymiu sveikatos sutrikdymu. Sužalojimas galėjo būti padarytas užduotyje nurodytomis aplinkybėmis. Sužalojimas padarytas vienu trauminiu poveikiu. Sužalojimui nebūdingas savęs žalojimui (b. 1. 9-10).

11Vilniaus miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų ir sveikatos departamento vaiko teisių apsaugos skyriaus pranešime nurodyta, kad K. V., gyv. Kareivių g. 10, Vilniuje, šeima savivaldybės direktoriaus 2011-02-17 įsakymu įrašyta į Vilniaus miesto socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą Šeimai socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas teikia Vilniaus miesto Socialinės paramos centro darbuotojai. Nepilnamečiams A. V., gim. 1995-07-14, ir R. V., 1995-07-14, dėl nepakankamų gyvenimo sąlygų ir tėvų piktnaudžiavimo alkoholiu, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-05-26 įsakymais nustatyta laikinoji rūpyba (b. 1. 24).

12Iš surinktų ištirtų ir įvertintų įrodymų visumos teismas daro išvadą, jog kaltinamasis A. V. padarė jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką. Savo kaltę jis pats pripažino, jo kaltę ir nusikalstamos veikos padarymą įrodo nukentėjusiojo R. V. parodymai, specialisto išvados duomenys, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų ir sveikatos departamento vaiko teisių apsaugos skyriaus pranešimo duomenys. Šiuo įrodymus patvirtina liudytojų K. V., I. J. parodymai. Kaltinamojo A. V. nusikalstama veika baigta, padaryta tiesiogine tyčia, kvalifikuotina pagal Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 1 dalį.

13Kaltinamojo A. V. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi dėl jos padarymo (Lietuvos Respublikos BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių teismas nenustato.

14Civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje nepareikštas.

15Skirdamas bausmę kaltinamajam A. V., teismas atsižvelgia į tai, kad kaltinamasis padarė nesunkią nusikalstamą veiką, nežymiai sutrikdė savo sūnaus sveikatą smūgiuodamas galva šiam į lūpą, veika baigta, padaryta tiesiogine tyčia, atsižvelgiama į nepilnamečio nukentėjusiojo amžių, į kaltinamojo atsakomybę lengvinančią aplinkybę, į tai, jog nenustatyta jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių, į tai, jog byloje nepareikštas civilinis ieškinys, į kaltinamojo asmenybę ir asmens duomenis: A. V. 42 metų amžiaus, 9 klasių išsilavinimo, šiuo metu dirba UAB „Ortas“ dažytoju, išsiskyręs, turi du nepilnamečius vaikus, tirtas Respublikinėje Vilniaus psichiatrinėje ligoninėje du kartus, paskutinį kartą 1987-10-15-1987-10-28, diagnozuota oligofrenija, lengvo laipsnio debilumas. Ambulatoriškai stebėtas Lazdynų poliklinikos psichikos sveikatos centre nuo 1977 m. iki 1993 m., nustatyta ta pati diagnozė. Vilniaus priklausomybės ligų centre į narkologinę įskaitą neįrašytas (b.l. 49, 50, 53). Ikiteisminio tyrimo metu gautoje Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie SAM Vilniaus 1 teismo psichiatrijos skyriaus specialisto I. R. specialisto išvadoje Nr. 89TPK-351 konstatuota, kad A. V. teismo psichiatrijos ekspertizės atlikti netikslinga (b.1. 53), kaltinamasis neteistas. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, kaltinamajam A. V. tikslinga skirti laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant kaltinamąjį: neatlygintinai išdirbti 100 valandų per laisvės apribojimo laiką sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis (Lietuvos Respublikos BK 48 straipsnio 6 dalies 5 punktas), prisidėti mokant ne mažiau kaip 100 Lt kas mėnesį per visą laisvės apribojimo terminą prie nukentėjusiojo R. V. išlaikymo (Lietuvos Respublikos BK 48 straipsnio 7 dalis).

16Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis A. V. buvo laikinai sulaikytas nuo 2011 m. gegužės 12 d., 11.55 val., iki 2011 m. gegužės 13 d., 10.00 val. (b.l. 25, 26, 36). Laikinajame sulaikyme išbūtas laikas įskaitytinas į paskirtą bausmę.

17Kaltinamajam A. V. paskirta kardomoji priemonė - rašytinis pasižadėjimas neišvykti (b. 1. 34, 35), paliktina nepakeista iki tol, kol įsiteisės nuosprendis, nuosprendžiui įsiteisėjus, kardomoji priemonė naikintina.

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 - 298, 301 - 305, 307 straipsniais, teismas,-

Nutarė

19pripažinti A. V. kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 1 dalyje, ir nubausti jį laisvės apribojimu 1 (vieneriems) metams ir 6 (šešiems) mėnesiams, įpareigojant A. V.:

20neatlygintinai išdirbti 100 valandų per laisvės apribojimo laiką sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis (Lietuvos Respublikos BK 48 straipsnio 6 dalies 5 punktas),

21prisidėti mokant ne mažiau kaip 100 Lt kas mėnesį per visą laisvės apribojimo terminą prie nukentėjusiojo R. V. išlaikymo (Lietuvos Respublikos BK 48 straipsnio 7 dalis).

22Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 66 straipsniu, į bausmės laiką įskaityti laikinajame sulaikyme išbūtą laiką nuo 2011 m. gegužės 12 d., 11.55 val., iki 2011 m. gegužės 13 d., 10.00 val.

23Bausmės pradžią skaičiuoti nuo įsiteisėjusio nuosprendžio nuorašo gavimo bausmę vykdančioje institucijoje dienos.

24Ikiteisminio tyrimo metu A. V. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti nepakeista iki tol, kol įsiteisės teismo nuosprendis, nuosprendžiui įsiteisėjus, kardomąją priemonę panaikinti.

25Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Irma... 2. A. V., a. k. ( - ) gimimo data ir vieta - ( - ), Vilnius, Lietuvos Respublikos... 3. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 1 dalį,... 4. teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,-... 5. Kaltinamasis A. V. 2011-05-10, apie 7.10 val., Vilniuje, ( - ), konflikto metu,... 6. Teisiamajame posėdyje kaltinamasis A. V. savo kaltę dėl jam inkriminuojamos... 7. Teisiamajame posėdyje nukentėjusysis R. V. parodė, kad tą dieną... 8. Liudytoja I. J. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad ji dirba Vilniaus... 9. Liudytojas K. V. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2011-05-10 ryte, jis ir... 10. Valstybės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo... 11. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų ir sveikatos... 12. Iš surinktų ištirtų ir įvertintų įrodymų visumos teismas daro išvadą,... 13. Kaltinamojo A. V. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, kad... 14. Civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje nepareikštas.... 15. Skirdamas bausmę kaltinamajam A. V., teismas atsižvelgia į tai, kad... 16. Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis A. V. buvo laikinai sulaikytas nuo 2011... 17. Kaltinamajam A. V. paskirta kardomoji priemonė - rašytinis pasižadėjimas... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 - 298, 301 - 305, 307 straipsniais,... 19. pripažinti A. V. kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 20. neatlygintinai išdirbti 100 valandų per laisvės apribojimo laiką sveikatos... 21. prisidėti mokant ne mažiau kaip 100 Lt kas mėnesį per visą laisvės... 22. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 66 straipsniu, į bausmės laiką... 23. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo įsiteisėjusio nuosprendžio nuorašo... 24. Ikiteisminio tyrimo metu A. V. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį... 25. Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...