Byla e2-6475-595/2016
Dėl vekselio ir notaro išduoto vykdomojo įrašo pripažinimo negaliojančiu, dalyvaujant tretiesiems asmenims notarei J. Š. ir antstoliui A. N

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, sekretoriaujant Linai Barakauskaitei, dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei A. P., atsakovui A. B., jo atstovui advokatui M. M.,

2viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo L. R. ieškinį atsakovui A. B. dėl vekselio ir notaro išduoto vykdomojo įrašo pripažinimo negaliojančiu, dalyvaujant tretiesiems asmenims notarei J. Š. ir antstoliui A. N.,

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu bei patikslintu ieškiniu, prašydamas pripažinti 2015-09-01 paprastąjį neprotestuotiną vekselį, išduotą atsakovui A. B. negaliojančiu; panaikinti Vilniaus m. 20-ojo notarų biuro notarės J. Š. 2015-12-17 Vykdomąjį įrašą, notarinio registro Nr. 4480, išduotą pagal 2015-09-01 Paprastąjį neprotestuotiną vekselį; priteisti iš atsakovo visas turėtas bylinėjimosi išlaidas (e.b., 1t., b.l. 1-5, 163-167, 179-183).

4Ieškinyje nurodė, kad ieškovas buvo apgaule priverstas pasirašyti vekselį, kadangi vekselio pasirašymui nebuvo jokio pagrindo. Nesant vekselio išdavimo pagrindo, negali egzistuoti ir pats vekselis, todėl vekselis vien šiuo pagrindu yra negaliojantis ir niekinis, nes nebuvo jokių paskolinių santykių ir neatitinka vekselio davėjo vidinės valios. Atsakovas kreipdamasis į notarę dėl vykdomojo įrašo išdavimo neinformavo jos, kad registruotas laiškas ieškovui dėl reikalavimo apmokėti vekselį yra neįteiktas arba sąmoningai nesidomėjo korespondencijos realiu įteikimu, tai yra ar realiai vekselis yra pateiktas apmokėti. Atsakovas gerai žino, kur gyvena ieškovas, kurį laiką net dirbęs viename darbe ir ieškovą grąsinimais privertęs pasirašyti vekselį, vekselio apmokėjimui nepateikė tiesiogiai ieškovui namuose, o siuntė registruotu paštu. Atsakovas kaip vekselio turėtojas, 2015-12-05 pranešė vekselio davėjui ieškovui tik apie tai, kad vekseliai neapmokėti. Atsakovas (vekselių turėtojas) įstatymo nustatytu laiku nepranešė, kad Paprastasis vekselis neapmokėtas, nes įstatyme nustatytas 4 dienų terminas, skaičiuotinas nuo vekselio pateikimo apmokėjimui dienos. Atsakovui praleidus įstatymo nustatytus terminus pateikti Paprastąjį vekselį apmokėjimui, jis neįgijo teisės kreiptis į notarą dėl vykdomojo įrašo pagal neapmokėtą Parastąjį vekselį išdavimo ir iš esmės nesąžiningai suklaidino notarą bei patį skolininką dėl 2015-12-05 pranešimo tinkamumo. Tik vekselio davėjui (skolininkui) atsisakius sumokėti vekselio gavėjui (turėtojui) vekselyje nurodytą sumą, šis turi teisę kreiptis į notarą, kad jis išduotų vykdomąjį įrašą.

5Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį bei patikslintą ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka bei prašė atmesti ieškinį kaip nepagrįstą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas (e.b., 1 t., b.l. 31-32, 191-194). Atsiliepime nurodoma, kad ne vekselio turėtojas turi įrodyti jo reikalavimo teisės pagal vekselį pagrindo buvimą ar jo galiojimą, bet vekselio davėjas privalo pateikti patikimų įrodymų, patvirtinančių, kad nebuvo pagrindo vekseliui išduoti arba, kad tas pagrindas negalioja. Ieškovas nepateikė nei vieno įrodymo, patvirtinančio aplinkybę, kad nebuvo pagrindo vekseliui išduoti, ar kad tas pagrindas negalioja. Ieškovas diskredituoja atsakovą, kad jis grąsinimais privertė pasirašyti vekselį. Nurodo, kad atsakovas įstatymo nustatytais terminais informavo ieškovą apie vekselio apmokėjimą, išsiųsdamas pranešimą 2015-12-01, kadangi vekselis turėjo būti apmokėtas 2015-12-01. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad pranešti apie vekselį įsipareigojusius asmenis apie vekselio neapmokėjimą galima bet kokia forma. Nurodo, kad pranešimas apie vekselio neapmokėjimą buvo išsiųstas ieškovui registruotu paštu 2015-12-04, tai yra trečią darbo dieną, skaičiuojant nuo vekselio pateikimo apmokėti dienos.

6Trečias asmuo notarė J. Š. pateikė atsiliepimą į ieškinį bei patikslintą ieškinį, kuriuose nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas (e.b. 1 t., b.l. 112-114, 195-196). Nurodė, kad notaras prieš išduodamas vykdomąjį įrašą turi įsitikinti, jog pateiktas vekselis turi visus įstatymo nustatytus rekvizitus, tačiau notaras netikrina pasirašiusių asmenų parašų tikrumo, ar vekselis išduotas be apgaulės ar suklydimo, ar vekselio davėją bei turėtoją sieja prievoliniai santykiai. Pateiktas vekselis atitiko visus formos reikalavimus. Notarui pakanka įsitikinti, kad vekselio davėjui pranešta apie vekselio neapmokėjimą. Sąžiningas ir rūpestingas skolininkas ir taip žino apie savo pareigą sumokėti vekselio sumą. Atsakovas notarui pateikė vekselio originalą bei 2 laiškus su registruotais korespondencijos kvitais, išsiųstus 2015-12-01 bei 2015-12-04 skolininko deklaruotos gyvenamosios vietos adresu. Bet kokiu atveju pranešimus vekselio davėjui būtina tik išsiųsti, įstatymas nereikalauja įsitikinti ar skolininkas juos gavo. Pranešimai skolininkui išsiųsti įstatymo nustatytais terminais jo deklaruotos ir jo paties vekselyje nurodytos gyvenamosios vietos adresu. Vykdomasis įrašas buvo išduotas viską sutikrinus, skolininkas turėjo realią galimybę ir pagrįstą laiko tarpą iki 2015-12-17 sumokėti skolą vekselio turėtojui iki vykdomojo įrašo išdavimo. Pažymi, kad ieškinyje nemotyvuojama kuo pasireiškė apgaulė, nurodoma, kad vekselį ieškovas pasirašė apgaule priverstas, tačiau nenurodomos jokios konkrečios vekselio pasirašymo aplinkybės.

7Trečias asmuo antstolis A. N. atsiliepimo į ieškinį nepateikė prašė bylą nagrinėti teismo nuožiūra jam nedalyvaujant (e.b., 1t. b.l. 95).

8Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį palaikė, ieškinyje nurodytais motyvais prašė jį tenkinti. Nurodė, kad ieškovas su atsakovu buvo draugai ir bendradarbiai. Vekselio išdavimui nebuvo jokio pagrindo, nes ieškovas nebuvo skolingas atsakovui. Vekselis buvo pasirašytas keistomis aplinkybėmis. Šalys vertėsi veikla, kuri yra nelegali Lietuvos Respublikoje, tačiau jos įvardinti negali. Ieškovas su atsakovu susidėję pinigus pirko prekes, kurios vėliau buvo iš jų paimtos. Nuostolius turėjo pasidalinti tolygiai. Atsakovas reikalavo atlyginti nuostolius. Nurodė, kad ieškovas jau buvo grąžinęs atsakovui jo reikalaujamą sumą, tačiau atsakovo verčiamas pasirašė vekselį. Kad jis pinigus grąžino pro langą matė ieškovo motina, kuri pirmiausia ir kreipėsi į advokatę. Ieškovas vekselį pasirašė, nes tikėjosi, kad situacija išsispręs ir draugas nereikalaus pinigų. Vekselis pasirašytas apgaule, nes nebuvo prievolės. Ieškovo atžvilgiu buvo panaudotas ir psichologinis spaudimas ir apgaulė.

9Teismo posėdžio metu atsakovas ir jo ieškovas su ieškiniu nesutiko bei prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovas teismo posėdyje nurodė, kad su ieškovu jie buvo draugai bei bendradarbiai, kartu dirbo pardavėjais nuo maždaug 2013 metų. 2015 metų balandžio mėnesį paskolino ieškovui 4500 Eur, kuriuos ieškovas žadėjo grąžinti po savaitės. Ieškovas ketino pirkti automobilį, vėliau jį parduoti ir grąžinti skolą. Jis tiksliai nežino, bet ieškovą kažkas apgavo ir jis negalėjo grąžinti pinigų po savaitės. Ieškovas jam 350 Eur grąžino iš atlyginimo balandžio mėnesį ir 300 Eur iš atlyginimo gegužės mėnesį. Vėliau ieškovas nurodė, kad jam pavogė automobilį, todėl pinigus grąžins kai gaus iš draudimo. Atsakovas gegužės mėnesį išėjo iš darbo. Ieškovas dar 1000 Eur grąžino liepos mėnesį. Jis nuolat atvažiuodavo pas ieškovą į darbą ir prašydavo grąžinti pinigus. Vėliau jis sužinojo, kad ir ieškovas ketina išeiti iš to darbo, todėl jis ir paprašė, kad pasirašytų vekselį, nes manė, kad toliau nebežinos, kur pas jį nuvykti paprašyti pinigų. Jis pas ieškovą dėl vekselio pasirašymo buvo nuvykęs su broliu, kuris kartu atvyko ir į teismo posėdį. Vekselio formą turėjo jis, o užpildė vekselį savo ranka ieškovas. Ieškovas neprieštaravo vekselio pasirašymui. Nurodo, kad su ieškovu jokios nelegalios veiklos nevykdė, apie jokį prekių paėmimą jam nėra žinoma. Jis tiksliai nežinojo, kur gyvena ieškovas žinojo tik namą, tačiau buto, kuriame jis gyvena jis tikrai nežinojo. Pranešimą dėl vekselio pateikimo apmokėti parašė pasitaręs su teisininkais, kaip reikia išieškoti iš vekselio.

10Trečio asmens atstovas teismo posėdyje su ieškiniu nesutiko atsiliepime į ieškinį išdėstytais motyvais.

11Ieškinys atmestinas.

12Ieškinys pareikštas siekiant pripažinti negaliojančiu ieškovo išduotą vekselį bendraisiais sandorių negaliojimo pagrindais bei tuo pagrindu pareikštas išvestinis reikalavimas panaikinti notaro išduotą vykdomąjį įrašą.

13Šiuo atveju ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (toliau- CK) bei specialieji teisės aktai: Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas (toliau- ĮPVĮ) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-09-13 nutarimu Nr. 988 patvirtinta Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarka (toliau-Tvarka).

14Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2015-09-01 ieškovas pasirašė Paprastąjį neprotestuotiną vekselį, kuriuo įsipareigojo 2015-12-01 sumokėti atsakovui 2 850,00 Eur, vekselį apmokant Šeškinės g. 67-41 (e.b. 1 t., b.l. 10).

152015-12-01 atsakovas registruotu paštu, vekselyje nurodytu adresu išsiuntė ieškovui reikalavimą sumokėti vekselyje nurodytą sumą (e.b. 1 t., b.l. 34, 36-41).

162015-12-04 Pranešimu apie neapmokėjimą, kuris ieškovui buvo įteiktas 2015-12-05, atsakovas informavo ieškovą, kad jis pagal išrašytą Paprastąjį vekselį, suėjus mokėjimo terminui, t.y. 2015-12-01, nėra sumokėjęs 2 850,00 Eur sumos, bei informavo, jog bus kreipiamasi į notarų biurą dėl vykdomojo įrašo išdavimo (e.b. 1t., b.l. 16-17).

172015-12-17 Vilniaus miesto 20-ojo notaro biuro notarė J. Š., išdavė atsakovui, kaip vekselio turėtojui, vykdomąjį įrašą (notarinio registro Nr. 4480) dėl 2878,07 Eur su priklausančiomis šešių procentų metinėmis palūkanomis nuo vekselio sumos, kurios skaičiuojamos nuo mokėjimo termino pasibaigimo, išieškojimo iš skolininko - ieškovo L. R., reikalaujamą išieškoti sumą sudaro per vekselio mokėjimo terminą nesumokėta 2 850,00 Eur suma taip pat notaro paimtas atlyginimas - 26,01 Eur už vykdomojo įrašo darymą bei 2,06 Eur už pranešimų siuntimą ir kitos išlaidas (e.b. 1t., b.l. 20).

182015-12-18 atsakovas notaro išduotą Vykdomąjį įrašą pateikė vykdyti antstoliui A. N. (e.b. 1t. b.l. 11-15, 19).

19ĮPVĮ 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vekselis – tai vertybinis popierius, patvirtinantis teisėto jo turėtojo besąlygišką, nepriklausančią nuo jos atsiradimo pagrindo reikalavimo teisę į vekselyje nurodytą pinigų sumą, kartu įtvirtinantis besąlygišką skolininko pagal vekselį pareigą sumokėti šią sumą teisėtam vekselio turėtojui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. B. v. G. R., bylos Nr. 3K-7-216/2007; teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. B. v. R. M. ir kt., bylos Nr. 3K-3-314/2010; kt.). Tam, kad vekselio turėtojas galėtų patenkinti savo reikalavimus ĮVPĮ nustatyta tvarka, jis turi laikytis šio įstatymo imperatyviųjų nuostatų ir vykdyti jame nustatytus reikalavimus. Vekselio išrašymas yra abstraktus vienašalis sandoris, o vekselis, kaip rašytinis dokumentas, yra asmens valios išraiškos rezultatas. Dėl to, kad vekselio išrašymas yra valinis veiksmas, galimi atvejai, kai asmens, t. y. vekselio davėjo, veiksmai neatitinka jo vidinės valios. Tokiais atvejais vekselį išrašęs asmuo gali ginčyti šį sandorį ir bendraisiais sandorių negaliojimo pagrindais dėl valios ydingumo.

20Ieškovas, ginčydamas jo pasirašytą paprastąjį vekselį, teigia, kad nebuvo jokio pagrindo vekselio išdavimui, kadangi jokių pinigų iš atsakovo jis nėra gavęs. Ieškinyje įrodinėja, kad vekselis pripažintinas negaliojančiu bendraisiais sandorio negaliojimo pagrindais – dėl apgaulės ir grasinimų (CK 1.91 str.).

21Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodyta, kad kai vekselio pasirašymas neatitinka vidinės vekselio davėjo valios, sąžiningas, teisingas, protingas apdairus ir rūpestingas asmuo turėtų iš karto jį ginčyti. Kreditoriaus reikalavimo teisė, atsiradusi iš abstraktaus pobūdžio teisinio santykio, laikoma galiojančia, kol neįrodyta priešingai. Dėl to, kad vekselis yra abstraktaus vienašalio sandorio rezultatas ir prievolė, atsiradusi iš abstraktaus sandorio, taip pat yra abstrakti, vekselio turėtojas neturi įrodinėti nei jo reikalavimo teisės atsiradimo pagrindo, nei jo galiojimo. Tuo atveju, kai teisinis santykis atsiranda iš abstraktaus sandorio, skolininkas (vekselio davėjas) privalo įrodyti, jog nėra tokio teisinio santykio atsiradimo pagrindo arba kad jis negalioja (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Z. I. v. D. O.,bylos Nr. 3K-3-171/2013).

22Pažymėtina, kad atsakovas teismo posėdyje aiškiai nurodė aplinkybes, kurių pagrindu buvo išduotas ginčo vekselis. Tuo tarpu teismas pažymi, kad ieškovas ginčydamas vekselį bendraisiais sandorių negaliojimo pagrindais nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių, kad nebuvo teisėto pagrindo vekselio išdavimui, ar kad tas pagrindas vėliau buvo išnykęs. Ieškovo atstovės nurodytos aplinkybės, kad tarp šalių buvo susiklostę nelegalios veiklos santykiai, kurių pasekoje atsirado nuostoliai ir ieškovas bijodamas atsakovo pasirašė ginčo vekselį vertintini kritiškai. Pirmiausia ieškovas į bylą nepateikė jokių įrodymų, kad buvo kažkokie tai konkretūs grąsinimai ieškovui iš atsakovo. Ta aplinkybė, kad atsakovas pas ieškovą dėl vekselio pasirašymo atvyko kartu su broliu, nesudaro pagrindo laikyti, kad buvo naudojamas grąsinimas, smurtas ar apgaulė. Ieškovo atstovės nurodytos aplinkybės, kad ieškovas tą pačią dieną, kai buvo išduotas vekselis, atsiskaitė su atsakovu motinos duotais pinigais, taip pat vertintinos kritiškai. Tiek ieškovo atstovė, tiek pats atsakovas nurodė, kad šalys buvo draugai, ilgą laiką buvo bendradarbiai, todėl teismui kyla pagrįstų abejonių, kad ieškovas, tik bijodamas atsakovo, kaip kad nurodė jo atstovė teismo posėdžio metu, pasirašė vekselį, nors tuo pat metu su juo ir atsiskaitė, nors kartu teigiama, kad nebuvo jokio pagrindo skolai. Tai, kad šalys vykdė kažkokią tai Lietuvos Respublikoje uždraustą veiklą, ko pasekoje prekės vėliau buvo paimtos, taip pat neįrodytos jokiais įrodymais. Sandorio prieštaravimas viešajai tvarkai ar gerai moralei gali būti konstatuojamas, jeigu pakanka įrodymų nustatyti sąmoningą asmenų siekį pažeisti fundamentalias vertybes, t. y. atlikti veiksmus, akivaizdžiai neteisėtus teisinės sistemos pamatinių principų bei minimalaus kultūringo, teisingo elgesio suvokimo požiūriu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-04-23 nutartis c. b. Nr. 3K-3-26/2014 ir kt.).

23Nagrinėjamu atveju ieškovas neatskleidžia visų bylai reikšmingų aplinkybių dėl vekselio išdavimo. Byla yra privataus pobūdžio, todėl ieškovui neatskleidus visų nagrinėjamam ginčui reikšmingų faktinių aplinkybių, ji sprendžiama pagal tuos įrodymus, kuriuos šalys pateikė į bylą (CPK 179 str. 2 d.).

24Jokių įrodymų, patvirtinančių, kad nebuvo pagrindo vekseliui išduoti arba, kad tas pagrindas negalioja, ieškovas (vekselio davėjas) nepateikė, nors jam kyla pareiga paneigti pinigų gavimo faktą, t. y. kad vekselio išdavimo pagrindas – paskolos teisiniai santykiai – iš esmės neegzistuoja. Ieškovas nenurodė, kokius konkrečiai aktyvius ar pasyvius klaidinamus veiksmus atliko atsakovas prieš vekselio davėją. Tuo tarpu atsakovas teismo posėdyje aiškiai įvardino vekselio išdavimo pagrindą bei vekselio pasirašymo aplinkybes. Teismas neturi jokio pagrindo abejoti, kad tarp šalių egzistavo paskoliniai santykiai dėl kurių ir buvo išduotas ginčo vekselis.

25Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes teismas neturi pagrindo konstatuoti vekselio negaliojimo. Ieškovas, kaip vekselio davėjas teismui nepateikė patikimų įrodymų, patvirtinančių, kad nebuvo pagrindo vekseliui išduoti arba kad tas pagrindas negalioja.

26ĮPVĮ 40 str. 1 d. nustatyta, kad vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną arba per tam tikrą laiko po jo išrašymo ar pateikimo, turėtojas vekselį apmokėti privalo pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas.

27Pažymėtina, kad notarui pateikiamame prašyme išieškoti pinigus iš skolininko turi būti, be kita ko, nurodyta, ar buvo įvykdyti ĮPVĮ 40 str. 1 d. reikalavimai, t. y. ar vekselis nustatytu laiku buvo pateiktas apmokėti (Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkos 4.7 punktas). Kasacinio teismo praktikoje taip pat atkreiptas dėmesys į vekselio turėtojo pareigą pateikti notarui įrodymus, patvirtinančius, jog vekselis buvo pateiktas apmokėti ir kada toks pateikimas buvo atliktas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. G. ir kt. v. A. K. ir kt., bylos Nr. 3K-3-43/2011).

28Į bylą pateikti rašytiniai įrodymai, kurie patvirtina, kad atsakovas įvykdė ĮPVĮ 40, 47 str. įtvirtintus reikalavimus, tai yra 2015-12-01 registruotu paštu ieškovo gyvenamosios vietos adresu, pažymint, kad minėtas adresas nurodytas ir ieškovo išduotame vekselyje, išsiųsdamas reikalavimą apmokėti ginčo vekselį, taip pat 2015-12-04 registruotu paštu buvo išsiųstas pranešimas, kad vekselis yra neapmokėtas, todėl informavo, kad teisės aktų nustatyta tvarka kreipsis į notarą dėl vykdomųjų įrašų išdavimo. Pažymėtina, kad vekselio apmokėjimo vieta buvo nurodyta Šeškinės g. 67-41, taigi ginčo atveju ieškovas teigdamas, kad jam nebuvo pateiktas vekselis apmokėti turi įrodyti, kad jam vekselis nebuvo pateiktas apmokėti jame nurodytu adresu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinė teisėjų kolegija civilinėje byloje Nr. 3K-7-278/2011 konstatavo, kad vekselio buvimas pas vekselio turėtoją preziumuoja ir vekselio pateikimą apmokėti.

29Taigi ginčo atveju nėra jokio teisinio pagrindo konstatuoti, kad būtų buvusi pažeista vykdomojo įrašo išdavimo procedūra.

30Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas, kadangi nėra pagrindo pripažinti vekselį negaliojančiu bendraisiais sandorio negaliojimo pagrindais bei nenustatyta, kad išduodant vykdomąjį įrašą pagal ginčo Vekselį buvo pažeista vykdomųjų įrašų išdavimo procedūra.

31Vadovaujantis CPK 93 str. 1 d., atsakovui ir trečiam asmeniui- notarei J. Š. iš ieškovo priteistinos jų patirtos bylinėjimosi išlaidos. Atsakovas byloje patyrė 635 Eur bylinėjimosi išlaidų. Trečias asmuo notarė J. Š. patyrė 400 Eur bylinėjimosi išlaidų (e.b. 2 t, b.l. ).

32Ieškinį atmetus iš ieškovo valstybės naudai priteistina 6,28 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (CPK 92 straipsnis).

33Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 265, 268, 270, 301 straipsniais, teismas

Nutarė

34ieškinį atmesti.

35Priteisti valstybei (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija (juridinio asmens kodas 188659752), biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. ( - ), įmokos kodas 5660) iš ieškovo L. R., a.k. ( - ) 6,28 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

36Priteisti atsakovui A. B., a.k. ( - ) iš ieškovo L. R., a.k. ( - ) 635 Eur bylinėjimosi išlaidų.

37Priteisti trečiam asmeniui Vilniaus miesto 20-ojo notarų biuro notarei J. Š. iš ieškovo L. R., a.k. ( - ) 400 Eur bylinėjimosi išlaidų.

38Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu bei patikslintu ieškiniu,... 4. Ieškinyje nurodė, kad ieškovas buvo apgaule priverstas pasirašyti vekselį,... 5. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį bei patikslintą ieškinį,... 6. Trečias asmuo notarė J. Š. pateikė atsiliepimą į ieškinį bei... 7. Trečias asmuo antstolis A. N. atsiliepimo į ieškinį nepateikė prašė... 8. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį palaikė, ieškinyje... 9. Teismo posėdžio metu atsakovas ir jo ieškovas su ieškiniu nesutiko bei... 10. Trečio asmens atstovas teismo posėdyje su ieškiniu nesutiko atsiliepime į... 11. Ieškinys atmestinas.... 12. Ieškinys pareikštas siekiant pripažinti negaliojančiu ieškovo išduotą... 13. Šiuo atveju ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos... 14. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2015-09-01 ieškovas pasirašė... 15. 2015-12-01 atsakovas registruotu paštu, vekselyje nurodytu adresu išsiuntė... 16. 2015-12-04 Pranešimu apie neapmokėjimą, kuris ieškovui buvo įteiktas... 17. 2015-12-17 Vilniaus miesto 20-ojo notaro biuro notarė J. Š., išdavė... 18. 2015-12-18 atsakovas notaro išduotą Vykdomąjį įrašą pateikė vykdyti... 19. ĮPVĮ 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vekselis – tai vertybinis... 20. Ieškovas, ginčydamas jo pasirašytą paprastąjį vekselį, teigia, kad... 21. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodyta, kad kai vekselio... 22. Pažymėtina, kad atsakovas teismo posėdyje aiškiai nurodė aplinkybes,... 23. Nagrinėjamu atveju ieškovas neatskleidžia visų bylai reikšmingų... 24. Jokių įrodymų, patvirtinančių, kad nebuvo pagrindo vekseliui išduoti... 25. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes teismas neturi pagrindo... 26. ĮPVĮ 40 str. 1 d. nustatyta, kad vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną... 27. Pažymėtina, kad notarui pateikiamame prašyme išieškoti pinigus iš... 28. Į bylą pateikti rašytiniai įrodymai, kurie patvirtina, kad atsakovas... 29. Taigi ginčo atveju nėra jokio teisinio pagrindo konstatuoti, kad būtų... 30. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas,... 31. Vadovaujantis CPK 93 str. 1 d., atsakovui ir trečiam asmeniui- notarei J. Š.... 32. Ieškinį atmetus iš ieškovo valstybės naudai priteistina 6,28 Eur... 33. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 265, 268,... 34. ieškinį atmesti.... 35. Priteisti valstybei (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija... 36. Priteisti atsakovui A. B., a.k. ( - ) iš ieškovo L. R., a.k. ( - ) 635 Eur... 37. Priteisti trečiam asmeniui Vilniaus miesto 20-ojo notarų biuro notarei J. Š.... 38. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...