Byla A15.-757-298/2020

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėjas Vaclavas Karšulis,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą, kurioje B. A. (B. A.), paso Nr. ( - ), gim. ( - ), gyv. vietos adresas - ( - ), administracine tvarka baustas,

Nustatė

3B. A. 2019 m. lapkričio 21 d. 14.30 val. į Lietuvos Respublikos Medininkų kelio postą atvyko vilkiku DAF Vokietijos tranzitiniais numeriais ( - ), su priekaba Krone, kurios lietuviški tranzitiniai valstybiniai numeriai ( - ), priklausančiu Kazachstano vežėjo įmonei ( - ). Atliekant muitinį forminimą, buvo nustatyta, kad vairuotojas B. A. važiuoja iš Lietuvos Respublikos į Kazachstaną. Muitiniam tikrinimui pateikti dokumentai: manifestas Nr. 19LTVK2000MA0632B2. Pagal galiojantį tarpvalstybinį šalių susitarimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kazachstano Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl keleivių ir krovinių tarptautinių vežiojimų automobiliais) numatyta, kad privaloma krovinius vežti tik registruotomis tose šalyse transporto priemonėmis su kelionės leidimais. Vežimas, kai trečios šalies vežėjas transporto priemonę su laikiniais (tranzitiniais) numerio ženklais veža krovinį yra draudžiamas vykdant vežimą, kuriam nereikalingas leidimas. Minėtais veiksmais B. A. pažeidė krovinių tarptautiniam gabenimui taikomus reikalavimus,

4t. y. padarė administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 450 straipsnio 3 dalyje.

5B. A. kaltė pakartotinai padarius administracinį nusižengimą, numatytą ANK 450 straipsnio 3 dalyje, įrodyta: B. A. rašytiniu paaiškinimu, kad surinktinį krovinį vežė tranzitine mašina ir neturėjo leidimo; administracinio nusižengimo protokolu; transporto priemonės laikinos registracijos liudijimu; asmens duomenų kopija; išrašu apie asmeniui registruotus administracinius nusižengimus ir priimtus sprendimus, kita bylos medžiaga, kurie patvirtina, kad B. A. 2019 m. lapkričio 21 d. 14.30 val. į Lietuvos Respublikos Medininkų kelio postą atvyko vilkiku DAF Vokietijos tranzitiniais numeriais ( - ), su priekaba Krone, kurios lietuviški tranzitiniai valstybiniai numeriai ( - ), priklausančiu Kazachstano vežėjo įmonei „SGG-LOGISTCS“, įforminant manifestą Nr. 19LTVK2000MA0632B2. Atlikus tyrimą nustatyta, kad vairuotojas pažeidė tarpvalstybinį Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kazachstano Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl keleivių ir krovinių tarptautinių vežiojimų automobiliais, kuriuo numatyta, kad privaloma krovinius vežti tik registruotomis tose šalyse transporto priemonėmis su kelionės leidimais; vežimas, kai trečios šalies vežėjas transporto priemonę su laikiniais (tranzitiniais) numerio ženklais veža krovinį yra draudžiamas vykdant vežimą, kuriam nereikalingas leidimas, ir tokiais veiksmais B. A. pažeidė krovinių tarptautiniam gabenimui taikomus reikalavimus.

6ANK 450 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis tarptautiniais maršrutais be kelionės leidimo, su neatitinkančiu važiavimo pobūdžio ar neužpildytu leidimu, užtraukia vairuotojams baudą nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų. Šio straipsnio 2 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų (ANK 450 straipsnio 3 dalis).

7Kaip nustatyta bylos duomenimis, administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo jau buvo baustas už analogišką nusižengimą (2019 m. rugpjūčio 7 d.; baudą sumokėjęs), vadinasi jis tikrai žinojo, kad jam reikalingas dvišalis leidimas vykdyti tarptautinius krovinių vežimus keliais. Taigi nekyla abejonių, jog B. A., nepraėjus metams nuo jam paskirtos administracinės nuobaudos pagal ANK 450 straipsnio 2 dalį padarymo, 2019 m. lapkričio 21 d. 14.30 val. į Lietuvos Respublikos Medininkų kelio postą atvyko su nurodyta transporto priemone veždamas krovinį be dvišalio leidimo vykdyti tarptautinius krovinių vežimus keliais ir tokia jo veika atitinka administracinio nusižengimo, numatyto ANK 450 straipsnio 3 dalies sudėtį – krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis tarptautiniais maršrutais be kelionės leidimo, su neatitinkančiu važiavimo pobūdžio ar neužpildytu leidimu, padarytas pakartotinai. Atsižvelgiant į tai, B. A. veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal ANK 450 straipsnio 3 dalį.

8Pažeidėjo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

9Skiriant administracinę nuobaudą, teismas atsižvelgia į tai, kad B. A. padarė tyčinį administracinį nusižengimą, yra dirbantis, administracine tvarka Lietuvos Respublikoje ne kartą baustas, paskirtas baudas sumokėjęs. Tokiu būdu, teismas laiko, kad administracinės nuobaudos tikslai, siekiant auklėti, kad B. A. ateityje laikytųsi įstatymų, bus pasiekti jam paskyrus ANK 450 straipsnio 3 dalies sankcijos minimumą atitinkančią baudą.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 635 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas,

Nutarė

11B. A. (B. A.) pripažinti kaltu padarius administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 450 straipsnio 3 dalyje, ir jam paskirti 1400 Eur (vieno tūkstančio keturių šimtų eurų) baudą.

12Bauda turi būti sumokėta per 40 dienų nuo šio nutarimo įteikimo dienos, o apskundus nutarimą – ne vėliau kaip per 40 dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos, kitos įmokos turi būti mokamos kiekvieną mėnesį, į AB banką „Swedbank”, Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. ( - ), kodas 73000, įmokos kodas 1001. Pildant įmokos kvitą, jame būtina nurodyti nutarimo, kuriuo paskirta bauda, datą bei nusižengimą identifikuojantį numerį ROIK 19108250713.

13Išaiškinti, kad po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo ar vykdymo atidėjimo klausimais asmuo, patrauktas administracinėn atsakomybėn, turi teisę kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

14Nutarimas per 20 dienų nuo nuorašo išsiuntimo ar įteikimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmus.

Proceso dalyviai