Byla 2A-354-565/2013
Dėl vykdomojo įrašo panaikinimo, tretieji asmenys S. N., antstolis I. G., BUAB „Girvingas“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Godos Ambrasaitės-Balynienės, Algirdo Auruškevičiaus ir Rūtos Burdulienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal apelianto R. Š. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 19 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo R. Š. ieškinį atsakovei Vilniaus miesto 22-ojo notarų biuro notarei J. S. dėl vykdomojo įrašo panaikinimo, tretieji asmenys S. N., antstolis I. G., BUAB „Girvingas“, ir

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto 22-ojo notarų biuro notarės J. S. 2010-07-13 vykdomąjį įrašą Nr.JS-5301, atliktą 2009-07-13 paprastajame vekselyje 41 327 Lt sumai, toje dalyje, kurioje reikalaujama pagal vykdomąjį įrašą išieškoti iš ieškovo vekselio turėtojo S. N. naudai nesumokėtą vekselio sumą 41 327 Lt, notaro paimtą atlyginimą už vekselio vykdomojo įrašo išdavimą – 126 Lt ir siuntimo išlaidas – 27,28 Lt, t.y. išieškoti iš viso 41 480,28 Lt.

4Ieškovas ieškinyje nurodė, kad jis laidavo pagal vekselį, kuriame buvo nurodytas vekselio apmokėjimo terminas – 2009-08-25. Ieškovo manymu, remiantis CK 6.88 str. 1 d., jo, kaip laiduotojo pagal vekselį, laidavimas pasibaigė 2009-11-25, t.y. praėjus trims mėnesiams po to, kai suėjo vekselio apmokėjimo terminas. CK 6.88 str. 1 d. nustatytas terminas yra naikinamasis, ir teismo negali būti atnaujinamas.

5Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu ieškovas papildomai nurodė, kad vekselio turėtojas vekselį turėjo pateikti apmokėti iki 2009-08-27, bet pranešimą išsiuntė tik 2008-08-28, be to, ieškovas šio pranešimo negavo. Apie tai, kad vekselis neapmokėtas, ieškovas turėjo pranešti iki 2009-09-02, bet notarės pranešimas apie neapmokėjimą buvo išsiųstas tik 2009-09-03. Pasibaigus įstatyme numatytiems terminams pateikti vekselį apmokėti ir pranešti apie vekselio neapmokėjimą, vekselis prarado vertybinio popieriaus statusą ir išieškojimas pagal vekselį turėjo būti vykdomas ne Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatyme (toliau – ĮPVĮ) nustatyta ne ginčo tvarka, o kreipiantis į teismą su ieškiniu ginčo teisenos tvarka.

6II.Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2011-12-19 sprendimu ieškinį atmetė.

8Teismas nustatė, kad 2009-08-26 vekselio turėtojas tretysis asmuo S. N. pateikė vekselį apmokėti elektroniniu paštu (b.l. 133). Šiuo atveju vekselio pateikimo apmokėti forma neturi esminės reikšmės sprendžiant kilusį ginčą, nes vekselyje buvo nustatyta tiksli vekselio apmokėjimo data, ieškovas buvo UAB „Girvingas“ vadovas ir vienintelis akcininkas, tretysis asmuo susirašinėjo su ieškovu UAB „Girvingas“ elektroninio pašto adresu, todėl ieškovas žinojo ir turėjo žinoti, kada suėjo terminas atsiskaityti su trečiuoju asmeniu bei gauti elektroniniu paštu pateiktą vekselį.

9Vertindamas 2009-08-27 trečiojo asmens pranešimo turinį, kuriame tretysis asmuo nurodė, jog iki vekselyje nurodyto termino jis apmokėjimo nesulaukė bei informavo apie ketinimus kreiptis į notarų biurą dėl vykdomojo įrašo išdavimo, teismas pripažino, kad šiuo pranešimu tretysis asmuo pranešė ieškovui apie vekselio neapmokėjimą nepažeisdamas ĮPVĮ 47 str. reikalavimų. Apie tai, kad ieškovui buvo pranešta apie vekselio neapmokėjimą, įrodo pašto kvitai (b.l. 48) bei ieškovo atsakymai trečiajam asmeniui elektroniniu paštu. Papildomai apie vekselio neapmokėjimą ir su tuo susijusias pasekmes ieškovą informavo notarė J. S. 2009-09-02 raštu (b.l. 50), kuris buvo išsiųstas 2009-09-03 (b.l. 52). Kadangi toks pranešimas buvo pakartotinis ir neprivalomas, tiksli laiško įteikimo paštui data nėra reikšminga. Teismas pažymėjo, kad net ir tuo atveju, jei šis notarės pranešimas buvo išsiųstas pavėlavus vieną dieną, toks neesminis uždelsimas, ieškovui akivaizdžiai žinant apie tai, kad skola pagal vekselį nesumokėta, nesudarytų pagrindo pripažinti, jog vekselis prarado vertybinio popieriaus statusą.

10Nenustatęs, kad vekselis prarado vertybinio popieriaus statusą, teismas padarė išvadą, kad skola iš laiduotojo pagal vekselį turėjo būti išieškoma pagal ĮPVĮ nuostatas, todėl CK 6.88 str. reikalavimai šiuo atveju netaikytini ir ieškovo laidavimas nebuvo pasibaigęs.

11III.Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

12Ieškovas pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011-12-19 sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškovo ieškinį patenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais.

131.Tik tuomet, kai vekselio forma, jo pateikimo apmokėti tvarka bei kiti ĮPVĮ nustatyti reikalavimai įvykdomi, vekselio turėtojas gali pasinaudoti šiame įstatyme nustatyta teise išieškoti skolą iš pagal vekselį įsipareigojusių asmenų ne ginčo tvarka. Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-07-02 nutartyje civilinėje byloje Nr.3K-3-314/2010 suformuluota taisyklė, kad kai pasibaigia įstatyme nustatyti terminai pateikti apmokėti neprotestuotiną paprastąjį vekselį, jis praranda vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto statusą ir dėl to nebetaikytinos ĮPVĮ nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, patenkinimo tvarkos bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykių.

14Apeliantas teigia, kad šio ginčo atveju nebuvo laikytasi ĮPVĮ nuostatų, susijusių su vekselio pateikimu apmokėti bei pranešimu apie vekselio neapmokėjimą, todėl vekselio sumos išieškojimui iš apelianto netaikomos ĮPVĮ nuostatos: 1) 2009-08-26 vekselio gavėjo S. N. elektroniniu paštu siųstas priminimas apie vekselio apmokėjimą nelaikytinas vekselio pateikimu apmokėti, nes neatitinka nė vieno iš ĮPVĮ bei kasacinio teismo praktikoje įvardijamų vekselio pateikimo apmokėti būdų, be to, šis pranešimas buvo išsiųstas UAB „Girvingui“, o ne pagal vekselį laidavusiam apeliantui, kuris, nors ir buvo UAB „Girvingas“ vadovas, tačiau yra fizinis asmuo ir negali būti tapatinamas su juridiniu asmeniu; 2) pranešimas apie vekselio neapmokėjimą UAB „Girvigas“ ir apeliantui turėjo būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2009-09-02, tačiau toks pranešimas notarės buvo išiųstas 2009-09-03.

152. Apeliantas laidavo pagal vekselį, kuriame buvo nurodytas vekselio apmokėjimo terminas – 2009-08-25, todėl pagal CK 6.88 str. 1 d. apelianto, kaip laiduotojo pagal vekselį, laidavimas pasibaigė 2009-11-25, t.y. praėjus trims mėnesiams po to, kai suėjo vekselio apmokėjimo terminas. CK 6.88 str. 1 d. nustatytas terminas yra naikinamasis, ir teismo negali būti atnaujinamas. Vykdomasis įrašas 2010-07-13 buvo išduotas be teisinio pagrindo, nes apelianto laidavimas pagal vekselį jau buvo pasibaigęs.

16Atsakovė su apeliaciniu skundu nesutiko. Nesutikimas su apeliaciniu skundu grindžiamas šiais argumentais.

171.ĮPVĮ 40 str. 1 d. numato pareigą pateikti apmokėti vekselį vekselio turėtojui, t.y. trečiajam asmeniu S. N., o ne notarui. Įstatymas nenumato, kokia forma vekselis turi būti pateiktas apmokėti. Šiuo atveju tretysis asmuo pateikė vekselį apmokėti apeliantui (kaip fiziniam asmeiui ir kaip UAB „Girvingas“ direktoriui) 2009-08-26 elektroniniu laišku, t.y. nepraleidęs ĮPVĮ nustatyto termino.

182.Vekselio turėtojas privalo pateikti notarui įrodymus, kad pranešta pagal vekselį įsipareigojusiam asmeniui, jog vekselis neapmokėtas. Tretysis asmuo S. N. pateikė notarei 2009-10-27 priminimą apeliantui ir UAB „Girvingas“ apie neapmokėtą vekselį ir priminimo išsiuntimo kvitus. Priminimas išsiųstas ĮPVĮ 47 str. nustatytu terminu.

19Tretysis asmuo su apeliaciniu skundu nesutiko. Nesutikimas su apeliaciniu skundu grindžiamas šiais argumentais.

201.Vekselio laidavimą ir CK reglamentuotą laidavimą vienija ta pati prievolių įvykdymą užtikrinanti sąvoka, tačiau vekselio laidavimas yra savarankiškas prievolės pagal vekselį užtikrinimo būdas, reglamentuotas kitame įstatyme. Laidavimas pagal CK inter alia yra nustatomas sutartimi ar įstatymu (CK 6.77 str. 1 d.), vekselių laidavimo santykiams taikomas ĮPVĮ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2011-07-15 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-278/2011). Todėl vekselio laiduotojo prievolės pabaigos nustatymo momentui taikytinos ĮPVĮ, o ne CK nuostatos. Pagal ĮPVĮ 34 str. laiduotojas pagal vekselį yra įpareigotas lygiai taip pat kaip ir asmuo, už kurį jis laidavo, todėl darytina išvada, kad laiduotojo prievolė pasibaigtų praleidus ĮPVĮ 72 str. nustatytą 1 metų reikalavimo pateikimo senaties terminą. Šis terminas nebuvo pasibaigęs ginčo vykdomojo įrašo atlikimo metu.

212.Ieškinyje reikalavimą panaikinti ginčo vykdomąjį įrašą apeliantas grindė CK 6.88 str. 1 d. nustatyto termino praleidimu. Ieškinio pagrindu buvo apibrėžtos bylos nagrinėjimo ribos. IPVĮ nustatytų terminų praleidimo ieškinyje apeliantas nenurodė ir neįrodinėjo, nors, gavęs atsakovo ir trečiojo asmens S. N. atsiliepimus į ieškinį, turėjo teisę pakeisti ieškinio pagrindą. Apeliaciniame skunde apeliantas taip pat nurodo aplinkybes apie IPVĮ nustatytų terminų praleidimą, nors šių aplinkybių nenurodė ir neįrodinėjo pirmosios instancijos teisme. Todėl apeliacinis skundas pagal CPK 306 str. 2 d. negali būti grindžiamas ĮPVĮ nustatytų terminų praleidimu.

223.Byloje yra pateikti įrodymai, kad tretysis asmuo 2009-08-27 pranešimu, išsiųstu 2009-08-28, tinkamai ir ĮPVĮ nustatytu terminu informavo apeliantą apie tai, kad vekselis nėra apmokėtas.

23IV.Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Apeliacinis skundas netenkintinas.

25Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus apeliacinio skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 2 d.). Šioje byloje nenustatytos aplinkybės, kurios būtų pagrindas peržengti apeliacinio skundo ribas, todėl byla nagrinėjama apeliacinio skundo ribose.

262009-07-13 UAB „Girvingas“ išdavė trečiajam asmeniui S. N. paprastąjį neprotestuotiną vekselį, kuriuo įsipareigojo 2009-08-25 be sąlygų sumokėti trečiajam asmeniui 41 327 Lt, mokėjimo vieta nurodyta Vilnius, AB DnB Nord bankas, sąskaitos Nr.( - ), apeliantas laidavo trečiajam asmeniui už UAB „Girvingas“ įsipareigojimų pagal vekselį įvykdymą (6 b.l.).

27Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2011-07-15 nutartyje civilinėje byloje Nr.3K-7-278/2011 išaiškino, kad ĮPVĮ 40 str. reglamentuotas vekselio pateikimas apmokėti atliekamas ne vekselio turėtojo pranešimu skolininkui, tačiau pateikiant paprastąjį neprotestuotiną vekselį, taip sudarant sąlygas asmeniui, apmokėjusiam vekselį, jį atgauti. Vekselio turėtojas, pateikdamas vekselį apmokėti, patvirtina, kad jis yra reikalavimo teisę turintis asmuo ir taip sudaro prielaidas tinkamam vekselio apmokėjimui, išvengiant dvigubo apmokėjimo bei išimant vekselį iš apyvartos, nes asmuo, apmokėjęs vekselį, turi teisę reikalauti, kad jam būtų atiduotas vekselio turėtojo pakvituotas vekselis. Išplėstinė teisėjų kolegija, aiškindama šalių įrodinėjimo pareigas paprastojo neprotestuotino vekselio, kuriame nurodyta mokėjimo vieta, pateikimo apmokėti atveju, konstatavo, kad tai, jog nesilaikyta terminų, turi įrodyti tas asmuo, kuris tuo remiasi ginče su vekselio turėtoju. Vekselio buvimas pas vekselio turėtoją preziumuoja ir vekselio pateikimą apmokėti.

28Byloje nėra įrodymų, kurie sudarytų pagrindą pripažinti, kad apeliantas būtų paneigęs vekselio pateikimo apmokėti prezumpciją. Iš byloje esančio susirašinėjimo elektroniniu paštu darytina išvada, kad apeliantui nebuvo pagrindo abejoti, jog vekselio turėtojas yra tretysis asmuo S. N., ir kad UAB „Girvingas“ bei apeliantas neturėjo finansinių galimybių apmokėti vekselį jo pateikimo apmokėti terminu (86, 123-136 b.l.).

292009-08-28 tretysis asmuo paštu vekselyje nurodytais adresais išsiuntė apeliantui ir UAB „Girvingas“ priminimą apie vekselio neapmokėjimą, t.y. tinkamai įvykdė ĮPVĮ 47 str. nustatytą pareigą. Pagal ĮPVĮ 47 str. 5 d. laikoma, kad terminas nepraleistas, jeigu pranešimas nustatytu laiku buvo išsiųstas paštu.

30Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2011-07-15 nutartyje civilinėje byloje Nr.3K-7-278/2011 aiškindama notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarką konstatavo, kad vekselio turėtojas, pareikšdamas notarui prašymą išduoti vykdomąjį įrašą paprastajam neprotestuotinam vekseliui, neprivalo pateikti įrodymų, patvirtinančių, kad vekselis buvo pateiktas apmokėti, išskyrus pareiškimą prašyme.

31Neįrodžius, kad vekselis nebuvo pateiktas apmokėti jame nurodytoje vietoje ĮPVĮ 40 str. nustatytais terminais, trečiojo asmens S. N. reikalavimo teisė į apeliantą nepasibaigė (ĮPVĮ 55 str. 1 d. 3 p.), tretysis asmuo S. N. apeliantui ir UAB „Girvingas“ apie vekselio neapmokėjimą pranešė ĮPVĮ 47 str. nustatyta tvarka, todėl notarė pagrįstai išdavė trečiajam asmeniui vykdomąjį įrašą pagal 2009-07-13 paprastąjį neprotestuotiną vekselį (ĮPVĮ 81 str. 1 d.)

32Vekselio laidavimo santykiams taikomas ĮPVĮ (ĮPVĮ 1 str., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2011-07-15 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-278/2011). Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad vekselio laidavimo atveju netaikomi CK 6.88 str. 1 d. nustatyti laidavimo pabaigos terminai.

33Nepagrįstas trečiojo asmens atsiliepime į apeliacinį skungą nurodytas argumentas, kad apeliaciniame skunde apeliantas negalėjo remtis ĮPVĮ nustatytų vekselio pateikimo apmokėti ir pranešimo apie neapmokėjimą terminų praleidimu, nes šios aplinkybių apeliantas nenurodė ir neįrodinėjo pirmosios instancijos teisme (CPK 306 str. 2 d.). Aplinkybes apie ĮPVĮ nustatytų vekselio pateikimo apmokėti ir pranešimo apie neapmokėjimą terminų praleidimą apeliantas nurodė teismo posėdžių pirmosios instancijos teisme metu, nors ir ne CPK 135 str. 1 d. 2 p. bei 141 str. 1 d. nustatyta tvarka, dalyvaujantys byloje asmenys teikė su šiomis aplinkybėmis susijusius įrodymus ir dėl šių aplinkybių bei pateiktų įrodymų davė savo paaiškinimus, pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime šias aplinkybes ir jas patvirtinančius įrodymus tyrė ir vertino.

34Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliaciame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo keisti ar panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo, absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl apeliacinis skundas atmetamas, skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

35Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

36Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 19 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I.Ginčo esmė... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei, prašydamas panaikinti... 4. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad jis laidavo pagal vekselį, kuriame buvo... 5. Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu ieškovas papildomai... 6. II.Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2011-12-19 sprendimu ieškinį atmetė.... 8. Teismas nustatė, kad 2009-08-26 vekselio turėtojas tretysis asmuo S. N.... 9. Vertindamas 2009-08-27 trečiojo asmens pranešimo turinį, kuriame tretysis... 10. Nenustatęs, kad vekselis prarado vertybinio popieriaus statusą, teismas... 11. III.Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 12. Ieškovas pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus... 13. 1.Tik tuomet, kai vekselio forma, jo pateikimo apmokėti tvarka bei kiti ĮPVĮ... 14. Apeliantas teigia, kad šio ginčo atveju nebuvo laikytasi ĮPVĮ nuostatų,... 15. 2. Apeliantas laidavo pagal vekselį, kuriame buvo nurodytas vekselio... 16. Atsakovė su apeliaciniu skundu nesutiko. Nesutikimas su apeliaciniu skundu... 17. 1.ĮPVĮ 40 str. 1 d. numato pareigą pateikti apmokėti vekselį vekselio... 18. 2.Vekselio turėtojas privalo pateikti notarui įrodymus, kad pranešta pagal... 19. Tretysis asmuo su apeliaciniu skundu nesutiko. Nesutikimas su apeliaciniu... 20. 1.Vekselio laidavimą ir CK reglamentuotą laidavimą vienija ta pati... 21. 2.Ieškinyje reikalavimą panaikinti ginčo vykdomąjį įrašą apeliantas... 22. 3.Byloje yra pateikti įrodymai, kad tretysis asmuo 2009-08-27 pranešimu,... 23. IV.Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 24. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 25. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 26. 2009-07-13 UAB „Girvingas“ išdavė trečiajam asmeniui S. N. paprastąjį... 27. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė... 28. Byloje nėra įrodymų, kurie sudarytų pagrindą pripažinti, kad apeliantas... 29. 2009-08-28 tretysis asmuo paštu vekselyje nurodytais adresais išsiuntė... 30. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė... 31. Neįrodžius, kad vekselis nebuvo pateiktas apmokėti jame nurodytoje vietoje... 32. Vekselio laidavimo santykiams taikomas ĮPVĮ (ĮPVĮ 1 str., Lietuvos... 33. Nepagrįstas trečiojo asmens atsiliepime į apeliacinį skungą nurodytas... 34. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliaciame skunde nurodytais motyvais... 35. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 36. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 19 d. sprendimą palikti...