Byla 2-865-877/2014
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, sekretoriaujant Ramunei Beržinskienei, dalyvaujant ieškovui H. A. P., jo atstovei advokatei V. N., atsakovui F. P., jo atstovei advokatei A. G., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo H. A. P. ieškinį atsakovui F. P. dėl skolos ir palūkanų priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo F. P. a. k. ( - ) 30 000 Lt paskolos, 5% procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas (25-27 b.l.).

3Ieškovas nurodė, kad jis paskolino atsakovui 30000 Lt, o atsakovas 2010 m. balandžio 5 d išdavė ieškovui paprastąjį vekselį, kuriuo įsipareigojo be sąlygų sumokėti ieškovui iki 2010 m. spalio mėn. 30000 litų sumą ( - ). Atsakovas iki šiol šios sumos nesumokėjo.

4Ieškovas ir jo atstovė teismo posėdyje ieškinio reikalavimus palaikė, prašė ieškinį tenkinti pilnai. Ieškovas nurodė, kad 30000 Lt paskolino atsakovui savo namuose, ieškovas užpildė vekselį, perdavė pinigus, atsakovas vekselį pasirašė, šias aplinkybes patvirtina liudytojų M. K. ir V. P. parodymai. Kai baigėsi terminas, prašė skolą grąžinti, tačiau atsakovas pažadėjo grąžinti pinigus vėliau, bet negrąžino. Yra paskolinęs atsakovui dar 10000 Lt pagal paskolos raštelį.

5Atsakovas F. P. 2013 m. balandžio 30 d. atsiliepimu į ieškinį su juo nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad vekselyje jo parašas yra suklastotas, jis vekselio nepasirašė ir 30000 Lt iš ieškovo negavo. Mano, kad paskolos sutartis, kuri, kaip ieškovas nurodo, buvo įforminta vekseliu, turi būti pripažinta nesudaryta, nesant pagrindinės paskolos sutarties sutartį patvirtinančios sąlygos- pinigų perdavimo fakto. Be to, vekselis yra surašytas pažeidžiant imperatyvias teisės normas, todėl yra niekinis ir negalioja (42-44 b.l.).

6Atsakovas F. P. neigė, kad toks vekselis buvo pasirašytas. Nurodė, kad yra pasirašęs vekselį 20000 Lt sumai notaro kontoroje, kurį pildė savo ranka, ir tą pinigų sumą iš ieškovo yra gavęs. Taip pat neneigia, kad yra pasiskolinęs iš ieškovo10000 Lt pagal paskolos raštelį.

7Atsakovo atstovė teismo posėdyje atsiliepimo nurodytus atsikirtimus palaikė, prašė ieškinį atmesti.

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Nustatyta, kad atsakovas F. P. 2010 04 05 išdavė paprastąjį vekselį, kuriuo įsipareigojo sumokėti vekselio turėtojui H. A. P. 30 000 Lt sumą (5 b.l.). Atsakovas vekselį turėjo apmokėti iki 2010 m. spalio mėnesio. Iki 2010 m. spalio 31 d. atsakovas F. P. vekselio neapmokėjo, ieškovas Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau- ĮPVĮ) nustatytu terminu nesikreipė į notarą dėl vykdomojo įrašo gavimo. Vekselio originalą teismui pateikė ieškovas. Nors atsakovas teigia, kad jo parašas vekselyje suklastotas, tačiau Lietuvos teismo ekspertizės centro 2013-11-26 Ekspertizės akte Nr. 11-1956 (13) nustatyta, kad paprastąjį vekselį 30000 Lt sumai, išduotą 2010 m. balandžio 5 d. Kaune, pasirašė F. P. (71-73 b.l..). Ekspertizės išvada yra kategoriška, todėl darytina išvada, kad ieškovas įrodė, kad vekselį pasirašė F. P..

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, jog sprendžiant, ar paskolos davėjas privalo įrodyti paskolos sutarties sudarymo (t. y. pinigu perdavimo) faktą, turi būti vertinamas skolą patvirtinančio dokumento turinys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-366/2010). Civilinio kodekso 6.878 straipsnis numato, kad jeigu paskolos gavėjas išduoda vekselį, pagal kuri įsipareigoja suėjus vekselyje nurodytam terminui sumokėti gautą paskolos sumą, tai šio kodekso XLIII skyriaus normos, reglamentuojančios paskolą, šalių santykiams taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja vekselius reglamentuojančiam įstatymui. Vekselis – tai vertybinis popierius, patvirtinantis teisėto jo turėtojo besąlygišką, nepriklausančią nuo jos atsiradimo pagrindo reikalavimo teisę į vekselyje nurodytą pinigų sumą, ir kartu įtvirtinantis besąlygišką skolininko pagal vekselį pareigą sumokėti šią sumą teisėtam vekselio turėtojui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-216/2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-314/2010). Kadangi vekselis yra abstraktaus vienašalio sandorio rezultatas ir iš jo kylanti prievolė taip pat yra abstrakti, vekselio turėtojas neturi įrodinėti nei jo reikalavimo teisės atsiradimo pagrindo, nei jo galiojimo. Praleidus ĮPVĮ nustatyta paprastųjų vekselių pateikimo apmokėti ir protestuoti terminą vekselio kaip besąlygišką skolininko pareigą patvirtinančio dokumento esmė nepakinta – šio termino praleidimas lemia tik tai, kad vekselio turėtojas netenka galimybes gauti savo reikalavimo patenkinimą supaprastinta tvarka. Vekselio originalo buvimas pas ieškovą patvirtina, jog atsakovas nėra atsiskaitęs. Vekselio turėjimo faktas patvirtina vekselio davėjo pareigą atsiskaityti pagal vekselį, būtent vekselio davėjui tenka pareiga įrodyti tokios pareigos nebuvimą arba negaliojimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 1 d. nutartis byloje Nr.3K-7-216/2007). Pagal suformuotą teismų praktiką, vekselio davėjas turi įrodinėti aplinkybes, paneigiančias prievolės atsiskaityti su vekselio gavėju pagrindą (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-502/2010). Taigi, ieškovui pareiškus reikalavimą dėl skolos pagal vekselį priteisimo, ieškovas neprivalo įrodyti pinigų perdavimo atsakovui fakto. Priešingai, atsakovas, siekiantis nuginčyti ieškovo reikalavimą, privalo įrodyti savo pareigos atsiskaityti su ieškovu nebuvimą, t.y., kad pinigų negavo, ir kad jo prievolės pagal pasirašytą vekselį negalioja. Atitinkamą teismų praktiką formuoja ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2008 m. spalio 27 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-519/2008. Pagal Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, vekselis - tai vienašalis sandoris, kuriam nuginčyti gali būti taikomi sandorių negaliojimo pagrindai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 1 d. nutartis byloje Nr.3K-3-214/2003), todėl atsakovas, siekdamas nuginčyti įsipareigojimus pagal vekselį, turėjo reikšti ieškinį (priešieškinį) dėl jo pripažinimo negaliojančiu. Atsakovas nereiškė priešieškinio dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu kaip sudaryto apgaulės ar suklydimo įtakoje. Atsakovas pinigų negavimo fakto neįrodė, jo atsikirtimas, kad jo parašas vekselyje suklastotas, yra paneigtas teismo ekspertizės akte padaryta kategoriška išvada, atsakovo teismo posėdyje duoti paaiškinimai nenuoseklūs. Atsikirtimus grindė formalia aplinkybe- kad nenurodyta kalendorinė diena, iki kurios tiksliai su ieškovu turėjo pagal vekselį atsiskaityti, tačiau esant nurodytam terminui iki 2010 m. spalio mėn., pagal terminų skaičiavimo taisykles laikytina, kad terminas yra paskutinė spalio mėnesio diena- spalio 31 d., o iki šios dienos atsakovas su ieškovu neatsiskaitė. Ieškovo, liudytojų M. K. ir V. P. paaiškinimai yra nuoseklūs, kas leidžia teigti, jog labiau tikėtina realiai tarp ieškovo ir atsakovo susiklosčiusius teisinius santykius buvus taip, kaip nurodo ieškovas. Teismas, atsižvelgdamas į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą, sprendžia, kad atsakovas nepaneigė savo pareigos atsiskaityti su ieškovu pagal nurodytą vekselį (CPK 178 str.), todėl ieškovo ieškinys tenkintinas visiškai (CPK 185 str., CK 6.37 str. 2 d., 6.38 str., 6.59 str., 6.63 str., 6.154 str., 6.189 str.). CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatytos vadinamosios procesinės palūkanos priteistinos ieškovui iš atsakovo, nes jas skolininkas moka už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 d., 98 str.). Šioje byloje ieškovas sumokėjo 900 Lt žyminį mokestį (4, 28 b.l.), kuris priteistinas ieškovui iš atsakovo (CPK 93 str. 1 d. 80 str. 1d. 1p.). Ieškovas ieškiniu prašo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas už teisinę pagalbą. 2014-03-17 pateikė advokato išlaidų skaičiuotę. Prašomas priteisti advokato pagalbos išlaidų dydis neviršija Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 5, 8.2, 8.6, 8.16 punktuose nustatytus rekomenduojamus maksimalius užmokesčio dydžius, todėl 1300 Lt išlaidų už advokato teisinę pagalbą priteistina iš atsakovo ieškovui (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 98 str.).

12Nagrinėjant bylą susidarė 23,28 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, todėl ši suma iš atsakovo priteistina valstybei (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 93 str., 96 str.).

13Atsakovas, prašydamas skirti rašysenos ekspertizę, įmokėjo 1000 Lt į teismo specialiąją sąskaitą (62 b.l.). 2013 m. lapkričio 26 d. PVM sąskaitoje faktūroje LTEC Nr. 0000675 nurodyta, kad ekspertizės išlaidos sudaro 1253 Lt. Atsakovo įmokėtą 1000 Lt sumą 2013-12-13 teismas iš specialiosios sąskaitos sumokėjo Lietuvos teismo ekspertizės centrui. 2013 m. gruodžio 11 d. nutartimi atsakovas F. P. buvo įpareigotas likusią sumą už ekspertizę įmokėti į teismo specialiąją sąskaitą, tačiau iki teismo sprendimo dienos jis šio teismo įpareigojimo neįvykdė, sumokėjimą patvirtinančių įrodymų nepateikė, todėl Lietuvos teismo ekspertizės centrui iš F. P. priteistina 253 Lt rašysenos ekspertizės išlaidų (CPK 96 str.).

14Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti.

16Priteisti H. A. P., a.k( - ) iš F. P., a.k( - ) 30000 Lt (trisdešimt tūkstančių litų) skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 30000 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-03-05) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 2200 Lt (du tūkstančius du šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų.

17Priteisti valstybei iš F. P., a.k( - ) 23,28 Lt (dvidešimt tris litus 28 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai (įmonės kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

18Priteisti Lietuvos teismo ekspertizės centrui, juridinio asmens kodas 111952632, iš F. P., a.k( - ) 253 Lt (du šimtus trisdešimt penkis litus) teismo ekspertizės išlaidų. Ši suma turi būti įmokėta į Lietuvos teismo ekspertizės centro sąskaitą Nr. ( - ), nurodant mokėjimo paskirtį (už ekspertizę) ir civilinės bylos numerį.

19Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Ryšiai