Byla e2-720-1086/2020
Dėl skolos, palūkanų, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmų teisėjas Vaidas Steckys, rašytinio proceso tvarka, civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „L. B.“ ieškinį atsakovui G. S. dėl skolos, palūkanų, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė ieškinyje nurodo, kad prašo priteisti iš atsakovo 1350 Eur skolą, 12,95 Eur palūkanas, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovas buvo įpareigotas per 20 dienų nuo teismo pranešimo gavimo dienos pateikti atsiliepimą į ieškinį. Iš atsakovo be pateisinamos priežasties įstatymo nustatyta tvarka bei terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nebuvo gauta atsiliepimo į ieškovės ieškinį, nors atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai - įteikta 2020-01-14 viešo paskelbimo būdu, todėl priimamas sprendimas už akių, esant ieškovės prašymui (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 str. 4 d.).

4Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2019-10-04 tarp V. N. (toliau – pradinis kreditorius) ir atsakovo G. S. (toliau – atsakovas) sudarytas paprastasis neprotestuotinas vekselis 1350 Eur sumai, pagal kurį atsakovas įsipareigojo pradiniam kreditoriui grąžinti vekselyje nurodytą sumą iki 2019-10-07. Atsakovas prisiimtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, skolos negrąžino, todėl 2019-10-11 pradinis kreditorius su ieškove sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią pradinis kreditorius perleido ieškovei reikalavimo teises, įskaitant prievolių įvykjdymo užtikrinimui nustatytas teises (netesybas ir kt.) į atsakovą, remiantis Priede prie Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. ( - ) nurodyta perleidžiama teise. Apie tai 2019-10-14 ieškovė informavo atsakovą išsiųsdamas pranešimą dėl reikalavimo įvykdyti prievolę ir reikalavimo perleidimo sutarties kopiją, atsakovo gyvenamosios vietos adresu. Į 2019-10-14 raginimą tai padaryti atsakovas nereagavo. Atsakovas teismui nepateikė jokių įrodymų apie įsiskolinimo padengimą, taigi darytina išvada, kad jis savo prievolės neįvykdė iki šiol.

7Pažymėtina, kad praleidus įstatymo nustatytą paprastojo vekselio pateikimo apmokėti terminą ir netekus galimybės pasinaudoti teise reikalauti vekselį apmokėti Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nustatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą ne ginčo tvarka, vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi, o jo turėtojas turi teisę ginčo teisenos tvarka kreiptis į teismą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-716/2013, 2010 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010 ir kt.). Ištyrus ir formaliai įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad tarp šalių sutarties pagrindu susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos arba kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 str. 1 ir 2 d.).

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovas netinkamai vykdė savo prievolę skolos raštelyje nustatytu terminu grąžinti gautą piniginę sumą, todėl ieškinio reikalavimas dėl 1350 Eur negrąžintos sumos ir 12,95 Eur palūkanų yra pagrįstas ir tenkintinas.

9Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1 d.). Todėl ieškovei iš atsakovo priteistinos penkių procentų dydžio palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2019-12-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str.).

10Už ieškinį ieškovė 2019-11-19 mokėjimo nurodymu Nr. 83 sumokėjo 33 Eur dydžio žyminį mokestį. Iš bylos duomenų nustatyta, kad pateikiant teismui ieškinį šioje byloje mokėtinas žyminis mokestis sudaro 31 Eur (CPK 80 str. 1 d. 1 p.). Procesinį dokumentą pateikiant elektroninių ryšių priemonėmis, mokama 75 procentai už atitinkamą procesinį dokumentą mokėtinos žyminio mokesčio sumos (CPK 80 str. 7 d.). CPK 87 str. 1 d. 1 p., 5 d. yra reglamentuojama, kad sumokėtas žyminis mokestis arba jo dalis suinteresuoto asmens pareiškimu arba teismo iniciatyva grąžinamas, kai sumokėta daugiau žyminio mokesčio, negu nustato įstatymai. Remiantis tuo, kas išdėstyta, ieškovei grąžintina 2,00 Eur dydžio žyminio mokesčio permoka.

11Patenkinus ieškinį visiškai, iš atsakovo priteistinos ir ieškovės turėtos 152 Eur bylinėjimosi išlaidos (iš jų: 31 Eur žyminis mokestis ir 121 Eur išlaidos už procesinių dokumentų parengimą) (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.).

12Kadangi atsakovo gyvenamoji, buvimo ir darbo vieta yra nežinoma, todėl teismo sprendimas už akių atsakovui įteiktinas viešo paskelbimo būdu (CPK 130 str.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsnio 1-2 dalimis, 5-7 dalimis, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

14Ieškovo ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovo G. S., asmens kodas ( - ) 1350 Eur (vieno tūkstančio trijų šimtų penkiasdešimties eurų) skolą, 12,95 Eur (dvylikos eurų devyniasdešimt penkių euro centų) palūkanas, 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (nuo 2019-12-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 152 Eur (vieno šimto penkiasdešimt dviejų eurų) bylinėjimosi išlaidas ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „L. B.“, juridinio asmens kodas ( - ), esančiai ( - ).

16Grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „L. B.“, juridinio asmens kodas ( - ), 2,00 Eur (dviejų eurų) dydžio žyminio mokesčio permoką, sumokėtą į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą 2019-11-19 mokėjimo nurodymu Nr. 83 (AB „Swedbank).

17Mokesčio permokos grąžinimą pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

18Specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt per tris darbo dienas nuo teismo sprendimo už akių priėmimo dienos paskelbti šio turinio pranešimą:

19„Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmuose 2020 m. vasario 10 d. priimtas sprendimas už akių civilinėje byloje Nr. e2-720-1086/2020 (Teisminio proceso Nr. 2-15-3-01183-2019-6) pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „L. B.”, juridinio asmens kodas ( - ), ieškinį atsakovui G. S., gim. ( - ), dėl skolos, palūkanų, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Atsakovo G. S., gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos, todėl jam sprendimas už akių yra įteikiamas viešo paskelbimo būdu. Atsakovas informuojama, kad procesiniai dokumentai laikomi įteikti pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje dieną. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 3 d. ir 287 str. 1-4 d. reikalavimus. Šis terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių. Prašymas atnaujinti praleistą pareiškimo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo sprendimo už akių priėmimo dienos. Informacijos teirautis tel. (8 450) 31702“.

20Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 str. 3 d. ir 287 str. 1-4 d. reikalavimus.

21Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmų teisėjas Vaidas Steckys,... 2. Ieškovė ieškinyje nurodo, kad prašo priteisti iš atsakovo 1350 Eur skolą,... 3. Atsakovas buvo įpareigotas per 20 dienų nuo teismo pranešimo gavimo dienos... 4. Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų... 5. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 6. Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad... 7. Pažymėtina, kad praleidus įstatymo nustatytą paprastojo vekselio pateikimo... 8. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovas netinkamai... 9. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti... 10. Už ieškinį ieškovė 2019-11-19 mokėjimo nurodymu Nr. 83 sumokėjo 33 Eur... 11. Patenkinus ieškinį visiškai, iš atsakovo priteistinos ir ieškovės... 12. Kadangi atsakovo gyvenamoji, buvimo ir darbo vieta yra nežinoma, todėl teismo... 13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio... 14. Ieškovo ieškinį tenkinti visiškai.... 15. Priteisti iš atsakovo G. S., asmens kodas ( - ) 1350 Eur (vieno tūkstančio... 16. Grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „L. B.“, juridinio asmens... 17. Mokesčio permokos grąžinimą pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie... 18. Specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt per tris darbo dienas nuo... 19. „Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmuose 2020 m. vasario 10 d.... 20. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 21. Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...