Byla e2-4762-734/2016
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė, Sekretoriaujant Rasai Kaupinytei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui Artūrui Kalyčiui teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės S. R. (S. R.) ieškinį atsakovui A. L. dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2S. R. (toliau – ieškovė), ieškiniu prašo priteisti iš A. L. (toliau – atsakovas) 16074,00 Eur skolos, 4018,50 Eur palūkanas už laikotarpį nuo 2010-10-17 iki 2015-10-16, 5 procentus metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei turėtas bylinėjimosi išlaidas (el.b.l. 30-33).

3Ieškovė ieškinyje nurodė, kad atsakovas ir ieškovė 2010-01-16 sudarė paskolos sandorį dėl piniginių lėšų paskolinimo atsakovui, atsakovas gavęs pinigines lėšas iš ieškovės, 2010-01-16 išdavė paprastąjį neprotestuotiną vekselį, kuriuo įsipareigojo 2010-10-16 be jokių sąlygų ir išlygų sumokėti ieškovei 55500 Lt (16074,00 Eur). Suėjus vekselyje nurodytam apmokėjimo terminui, ieškovė nepasinaudojo nustatyta supaprastinta vekselio turėtojo piniginių reikalavimų patenkinimo tvarka, nes sutartu laiku atsakovas piniginių lėšų neturėjo ir prašė ieškovės palaukti. Nors ieškovė ne kartą tiek tiesiogiai, tiek per savo šeimos narius kreipėsi į atsakovą dėl prievolės įvykdymo, atsakovas prievolės nevykdo ir vengia bendrauti (el.b.l.30).

4Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas prašė teismo bylą nagrinėti atsakovui nedalyvaujant ir ieškinį tenkinti visiškai.

5Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, teismo šaukimas buvo siunčiamas, atsiliepime į ieškinį nurodytu adresu, tačiau teismo šaukimas grįžo neįteiktas. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų pranešęs apie savo gyvenamosios vietos adreso pasikeitimą, todėl byla nagrinėtina atsakovui nedalyvaujant (CPK 121 str. 2 d.).

6Atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodė, kad su ieškovės ieškiniu nesutinka, o būtent su reikalavimu priteisti iš atsakovo 4018,50 Eur dydžio palūkanas. Nurodė, kad tikroji išduoto vekselio neapmokėjimo priežastis buvo ta, kad ieškovė nepateikė apmokėjimui 2010-10-16 vekselio originalo, o minėto dokumento neesant, atsakovas, grąžinęs paskolos sumą, nebūtų atgavęs vekselio originalo. Todėl atsakovo teigimu, ieškovei nepateikus vekselio originalo, atsakovas turėjo teisę sustabdyti prievolės įvykdymą. Pažymėjo, kad ieškovė nereikalavo iš atsakovo grąžinti skolą su palūkanomis bei neinformavo atsakovą, kada ir kur pristatys vekselio originalą (el.b.l. 52-53).

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2010-01-16 ieškovė suteikė atsakovui 55500 Lt (16074,00 Eur) paskolą, atsakovas pasirašė neprotestuotiną paprastąjį vekselį, pagal kurį įsipareigojo sumokėti ieškovei 55500 Lt (16074,00 Eur) sumą iki 2010-10-16 (vekselio originalas, el. b. priedo 16 l.). Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas būtų minėtą sumą ieškovei sumokėjęs (CPK 178 str., 185 str.). Vekselio turėtoja (ieškovė) nepateikė vekselio vykdymui priverstine ne ginčo tvarka kaip tą numato Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau – ĮPVĮ) 81 straipsnio 2 dalis - vekselio turėtojui pateikus rašytinį prašymą pinigams iš skolininko išieškoti, notarai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka padaro vykdomuosius įrašus notaro užprotestuotuose arba neprotestuotinuose vekseliuose. Tokiu būdu vekselio turėtojas prarado teisę į reikalavimo patenkinimą ne ginčo tvarka. Praleidus įstatymo nustatytą paprastojo vekselio pateikimo apmokėti terminą ir netekus galimybės pasinaudoti teise reikalauti vekselį apmokėti Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nustatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą ne ginčo tvarka, vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-07-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010). Todėl laikytina, kad tarp šalių susidarė paskoliniai teisiniais santykiai (CK 6.878 str.). Todėl pateiktas į bylą vekselio originalas įrodo, kad atsakovas gavo vekselyje nurodyto dydžio pinigų sumą.

9Pagal CK 6.870 str. 1 d. ir 2 d. paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. CK 6.873 str. 1 d. nustatyta, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsakovas 16074,00 Eur paskolą ieškovei įsipareigojo grąžinti iki 2010-10-16 (el.b. priedo 16 l.).

10CK 6.65 str. nustato, kad kreditorius, priimdamas visą skolos įvykdymą, grąžina skolininkui skolos dokumentą arba skolos dokumente daromas atitinkamas įrašas. Byloje nustatyta, kad skolos dokumentas – vekselis – yra pas ieškovę. Jokio įrašo apie skolos grąžinimą vekselyje nėra, byloje tokių duomenų nepateikė ir atsakovas (CPK 178 str.). Todėl konstatuotina, kad ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 16074,00 Eur skolos yra pagrįstas ir teisėtas, todėl tenkintinas (CK 6.870 str.).

11Pagal CK 6.261 str. praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. CK 6.210 str. 1 d. nustatyta, jog terminą įvykdyti praleidęs fizinis asmuo privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Pagal 2010-01-16 neprotestuotiną paprastąjį vekselį piniginės prievolės įvykdymo terminas suėjo – 2010-10-16, todėl iš atsakovo ieškovės naudai priteistinos 4018,50 Eur dydžio palūkanos už laikotarpį nuo 2010-10-17 iki 2015-10-16.

12Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą (20092,50 Eur) sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2015-10-19) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Ieškovės naudai iš atsakovo priteistinos 2025,00 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro: 452,00 Eur žyminis mokestis (el.b.l. 3,34-35 ), 1573,00 Eur išlaidos už teisines paslaugas (el.b.priedo 20-26 l.) (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 80 str. 1 d. 1 p., 80 str. 7 d., 93 str., 98 str.).

14Iš atsakovo valstybei nepriteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, kadangi neviršija 2014-09-23 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-298/1K-290, patvirtintos minimalios valstybei priteistinos 3,00 Eur bylinėjimosi išlaidų sumos.

15Teismas, vadovaudamasis LR CPK 270-271 str.,

Nutarė

16ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovo A. L., a.k. ( - ) 16074,00 Eur skolos, 4018,50 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (20092,50 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2015-10-19) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2025,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, ieškovės S. R., a.k. ( - ) naudai.

18Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Ryšiai