Byla 2-35610-854/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Čėsnienė, sekretoriaujant Ingridai Žuraitei, dalyvaujant ieškovei E. L.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės E. L. (buvusi – K.) ieškinį atsakovui A. C. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 2200 Eur negrąžintos paskolos, 147,20 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodė, kad 2017-02-12 ieškovė paskolino atsakovui 2500 Eur, o šis, siekdamas užtikrinti paskolos grąžinimą, pinigų perdavimo momentu pasirašė paprastąjį vekselį, pagal kurį įsipareigojo skolą grąžinti iki 2017-05-12.

6Atsakovas dalį skolos grąžino, bankiniais pavedimais pervesdamas pinigus ieškovei: 2017-09-25 – 100 Eur, 2017-11-28 – 50 Eur, 2018-01-18 – 50 Eur, 2018-03-20 – 50 Eur, 2018-07-24 – 50 Eur. Daugiau mokėjimų nebeatliko.

7Ieškovė 2017-09-28 ir 2018-01-16 siuntė atsakovui raginimus grąžinti skolą, jis žodžiu ne kartą pripažino, kad yra skolingas, žadėjo skolą grąžinti, tačiau to nepadarė.

8Ieškovė nurodo, kad atsakovas terminą grąžinti paskolą yra praleidęs 16 mėnesių, už tokį laikotarpį prašo priteisti 5 proc. metinių palūkanų nuo nesumokėtos sumos, t.y. 147,20 Eur.

9Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė su juo nesutinkantis. Pažymėjo, kad nėra įrodymų apie pinigų perdavimo atsakovui faktą. Pati ieškovė pripažįsta, kad atsakovas yra sumokėjęs jai 300 Eur. Atsakovas nurodo, kad sumokėjo dar papildomai 270 Eur, aiškina pridedantis tai patvirtinančių kvitų kopijas. Nurodo pripažįstantis, kad yra skolingas ieškovei 1930 Eur. Prašo išdėstyti sprendimo įvykdymą iki 2019 m. vasario mėn.

10Teismo posėdžio metu ieškovė paaiškino, kad ją ir atsakovą siejo tiek asmeniniai, tiek verslo santykiai, jie turėdavo įvairių tarpusavio įsipareigojimų. Pažymėjo, kad jis nėra grąžinęs papildomai 270 Eur. Atsakovo pateiktas pavedimas 220 Eur sumai buvo padarytas 2016-10-19, t.y. dar prieš paskolą, kurią grąžinti reikalaujama šioje byloje, todėl būtų nelogiška, kad dalis paskolos grąžinta anksčiau negu gauta. 50 Eur pavedimas 2017-06-28 padarytas R. C. nebuvo atsakovo prievolės vykdymas, tačiau apmokėjimas ieškovės įmonei, pagal 2017-06-01 išrašytą sąskaitą Nr. VG 2017-17. Paaiškino, kad 2018-11-12, jau vykstant bylos nagrinėjimui atsakovas jai pervedė 500 Eur, todėl savo reikalavimą ji mažina atitinkama suma.

11Šaukimas į teismo posėdį, atsakovui siųstas jo paties atsiliepime nurodytu adresu, grįžo neįteiktas. Teismas laiko, kad atsakovui apie posėdį pranešta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 121 straipsnio 2 dalimi. Atsakovui į teismo posėdį neatvykus, byla išnagrinėta jam nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.)

12Ieškinys tenkintinas.

13Dėl pagrindinio reikalavimo

14Į bylą pateiktas 2017-02-12 ieškovei išduotas neprotestuotino paprastojo vekselio originalas (b.l. 45). Vekselio davėju nurodytas atsakovas A. C., kuris juo besąlygiškai įsipareigojo sumokėti ieškovei 2500 Eur dalimis ar iš karto iki 2017-05-12.

152017-09-28 ir 2018-01-16 ieškovė siuntė raginimus atsakovui dėl skolos sumokėjimo, tačiau įsiskolinimas liko nepadengtas (b.l. 13-14).

16Vekselis – tai abstaktus vienašalis sandoris, kuriuo jį išrašęs asmuo (vekselio davėjas) sąmoningai laisva valia be sąlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui (Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 2 dalies 1 punktas). Tiek civilinėje apyvartoje, tiek teismų praktikoje pripažįstama, kad vekselis gali būti išduodamas vekselio davėjo piniginei skolai vekselio gavėjui patvirtinti (įforminti) arba piniginei skolai padengti (grąžinti, apmokėti). Praleidus įstatymo nustatytą paprastojo vekselio pateikimo apmokėti terminą ir netekus galimybės pasinaudoti teise reikalauti vekselį apmokėti Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nustatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą ne ginčo tvarka, vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-07-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010). Taigi, kaip teisingai pažymėjo pats ieškovė, šiuo atveju, jai nepateikus vekselių apmokėjimui įstatymo nustatyta tvarka, šis virto paprastu skolos rašteliu, sukuriančiu pareigą jį pasirašiusiam asmeniui sumokėti paskolos davėjui vekselyje nurodytą sumą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.870 str.).

17CPK 176 straipsnio 1 dalis nustato, kad įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja; byloje esančius įrodymus teismas įvertina pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaujantis įstatymais (CPK 185 straipsnio 1 dalis).

18Pagal kasacinio teismo suformuluotas įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvadą dėl bet kokios informacijos įrodomosios vertės nustato pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymais. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų daryti išvadą, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas; turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2011; 2015 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-688-684/2015; kt.).

19Ieškovė į bylą pateikė pavedimo kopiją, iš kurios matyti, kad 2016-12-01 ji pervedė atsakovui 2500 Eur. Kaip teismo posėdžio metu paaiškino ieškovė, vėliau, atsakovui grįžus į Lietuvą, jis išdavė jai vekselį, tikslu užtikrinti šios paskolos grąžinimą. Nagrinėjamu atveju teismas, įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, sprendžia, jog ieškovės aiškinimas apie paskolos suteikimą yra tikėtinas. Pažymėtina ir tai, kad šią aplinkybę iš esmės pripažįsta ir pats atsakovas, atsiliepime nurodantis esantis skolingas ieškovei 1930 Eur, t.y. sumą, likusią iš vekselyje nurodytos sumos atėmus 300 Eur, grąžintų jo bankiniais pavedimais bei 270 Eur, kurių grąžinimui pagrįsti su atsiliepimu pateiktos pervedimų kopijos.

20Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.870 straipsnio 1 dalį paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. CK 6.873 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Nagrinėjamu atveju atsakovui pareiga grąžinti ieškovei visą skolą kilo 2017-05-12. Byloje nėra įrodymų apie tai, kad atsakovas iki šio termino būtų įsiskolinimą visiškai ar iš dalies padengęs.

21Į bylą pateiktos bankinių pavedimų kopijos, patvirtinančios, kad atsakovas ieškovei laikotarpiu nuo 2017-09-25 iki 2018-07-24 yra grąžinęs iš viso 300 Eur (b.l. 8-12). Dar 500 Eur atsakovas grąžino ieškovei 2018-11-12 pavedimu jau vykstant bylos nagrinėjimui (b.l. 31). Teismas sutinka, kad atsakovas neįrodė grąžinęs ieškovei papildomai dar 270 Eur, o jo pateiktos pavedimų kopijos (b.l. 23-24), nors ieškovė jų tikrumo iš principo neneigia, priešingos išvados daryti neleidžia. Kaip pastebėjo ieškovė pavedimas 220 Eur sumai padarytas dar prieš suteikiant paslaugą. Aplinkybės, kad dalį prievolės, t.y. 50 Eur, už atsakovą įvykdė kitas asmuo, atsakovas taip pat neįrodė. Be to, ieškovė paaiškino ir pateikė įrodymus apie tai, kad nurodytas pavedimas susijęs ne su atsakovu, bet su ieškovės ir pavedimą atlikusio asmens tarpusavio santykiais.

22Konstatuotina, kad ieškovės teisme palaikytas reikalavimas priteisti jai iš atsakovo 1700 Eur yra pagrįstas ir teisėtas, todėl tenkintinas (CK 6.870 straipsnis).

23Dėl palūkanų

24Pagal CK 6.261 straipsnį praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog terminą įvykdyti praleidęs fizinis asmuo privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Ieškovė nuo negrąžintos paskolos sumos už praleistą terminą grąžinti paskolą paskaičiavo atsakovui palūkanas, prašydama priteisti jai 147,20 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovės prašoma priteisti palūkanų suma neviršija už praleistą terminą grąžinti paskolą vadovaujantis CK 6.261 straipsniu, 6.210 straipsnio 1 dalimi mokėtinų palūkanų sumos, šis jos reikalavimas tenkintinas.

25Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 2 dalimi, ieškovei iš atsakovo taip pat priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. rugsėjo 21 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

26Dėl bylinėjimosi išlaidų

27Ieškovė už ieškinį sumokėjo 70 Eur žyminio mokesčio (b.l. 5), rengdama ieškinį turėjo 100 Eur advokato pagalbos išlaidų (b.l. 16-17), šios išlaidos jai priteistinos iš atsakovo (CPK 93 str. 1 d.).

28Teismas byloje patyrė 10,35 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų, kurios priteistinos iš atsakovo (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.). Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660. Mokėjimo kvitą reikia pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

29Dėl sprendimo vykdymo atidėjimo

30Atsakovas atsiliepime į ieškinį prašo teismo sprendimo vykdymą išdėstyti iki 2019 m. vasario mėn. Prašymą grindžia sunkia finansine padėtimi. Ieškovė nurodė prašymui prieštaraujanti.

31CPK 284 straipsnio 1 dalis suteikia teismui teisę dalyvaujančių asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgiant į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Teismo sprendimo vykdymo išdėstymas reiškia nukrypimą nuo bendrosios sprendimų vykdymo tvarkos, todėl galimas tik išimtiniais atvejais, kai sprendimo įvykdyti iš karto negalima dėl laikinai sunkios skolininko turtinės padėties ar kitų ypač svarbių aplinkybių. Sprendžiant klausimą dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo yra aktualūs lygiateisiškumo ir teisėtų lūkesčių principai. Turi būti išlaikyta abiejų šalių teisėtų interesų pusiausvyra, atsižvelgta į tai, ar atidėjus teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, teisėti lūkesčiai. Teismo sprendimo vykdymo išdėstymas neturi suteikti nepagrįstą pranašumą skolininkui, o išieškotojas neturi patirti nepagrįstų nuostolių. Tokiu būdu klausimą dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo teismas turi spręsti vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir lygiateisiškumo principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1113/2001; 2011m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-61/2011). Pažymėtina, kad vien turtinė padėtis negali lemti sprendimo įvykdymo būtino išdėstymo.

32Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog pagrindas išdėstyti sprendimo vykdymą yra tik tuo atveju, jei yra duomenų, leidžiančių tikėtis, kad skolininko finansinė padėtis ateityje pagerės (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. birželio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-911/2014; 2015 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-978-407/2015).

33Nagrinėjamu atveju atsakovas nepateikė įrodymų nei apie jo sunkią finansinę padėtį, nei įrodymų, kad bus pajėgus tinkamai įvykdyti teismo sprendimą jį išdėsčius. Pažymėtina ir tai, kad skolos atsakovas negrąžina ilgą laiką. Teismo vertinimu šiuo atveju sprendimu iš fizinio asmens priteistos skolos fiziniam asmeniui išdėstymas iš esmės pažeistų ieškovės teisėtus lūkesčius ir prieštarautų jos interesams.

34Įvertinus išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, jog teismo sprendimo išdėstymas pažeistų šalių lygiateisiškumo, teisių ir teisėtų interesų pusiausvyros, teisėtų lūkesčių, taip pat teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus. Tokiu atveju atsakovo pareiškimas dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo atmestinas.

35Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268-270 straipsniais,

Nutarė

36ieškinį tenkinti.

37Priteisti iš atsakovo A. C., asmens kodas ( - ) ieškovės E. L., asmens kodas ( - ) naudai 1700 Eur skolos, 147,20 Eur palūkanų, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 1847,20 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2018-09-21, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 170 Eur bylinėjimosi išlaidų.

38Priteisti iš atsakovo valstybės naudai 10,35 Eur pašto išlaidų.

39Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės E. L.... 3. Teismas... 4. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš... 5. Ieškinyje nurodė, kad 2017-02-12 ieškovė paskolino atsakovui 2500 Eur, o... 6. Atsakovas dalį skolos grąžino, bankiniais pavedimais pervesdamas pinigus... 7. Ieškovė 2017-09-28 ir 2018-01-16 siuntė atsakovui raginimus grąžinti... 8. Ieškovė nurodo, kad atsakovas terminą grąžinti paskolą yra praleidęs 16... 9. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė su juo nesutinkantis. Pažymėjo,... 10. Teismo posėdžio metu ieškovė paaiškino, kad ją ir atsakovą siejo tiek... 11. Šaukimas į teismo posėdį, atsakovui siųstas jo paties atsiliepime nurodytu... 12. Ieškinys tenkintinas.... 13. Dėl pagrindinio reikalavimo ... 14. Į bylą pateiktas 2017-02-12 ieškovei išduotas neprotestuotino paprastojo... 15. 2017-09-28 ir 2018-01-16 ieškovė siuntė raginimus atsakovui dėl skolos... 16. Vekselis – tai abstaktus vienašalis sandoris, kuriuo jį išrašęs asmuo... 17. CPK 176 straipsnio 1 dalis nustato, kad įrodinėjimo tikslas – teismo... 18. Pagal kasacinio teismo suformuluotas įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo... 19. Ieškovė į bylą pateikė pavedimo kopiją, iš kurios matyti, kad 2016-12-01... 20. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.870 straipsnio 1... 21. Į bylą pateiktos bankinių pavedimų kopijos, patvirtinančios, kad atsakovas... 22. Konstatuotina, kad ieškovės teisme palaikytas reikalavimas priteisti jai iš... 23. Dėl palūkanų ... 24. Pagal CK 6.261 straipsnį praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą... 25. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 2 dalimi,... 26. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 27. Ieškovė už ieškinį sumokėjo 70 Eur žyminio mokesčio (b.l. 5), rengdama... 28. Teismas byloje patyrė 10,35 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų,... 29. Dėl sprendimo vykdymo atidėjimo... 30. Atsakovas atsiliepime į ieškinį prašo teismo sprendimo vykdymą išdėstyti... 31. CPK 284 straipsnio 1 dalis suteikia teismui teisę dalyvaujančių asmenų... 32. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog pagrindas išdėstyti sprendimo... 33. Nagrinėjamu atveju atsakovas nepateikė įrodymų nei apie jo sunkią... 34. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, jog teismo sprendimo... 35. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 36. ieškinį tenkinti.... 37. Priteisti iš atsakovo A. C., asmens kodas ( - ) ieškovės E. L., asmens kodas... 38. Priteisti iš atsakovo valstybės naudai 10,35 Eur pašto išlaidų.... 39. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...