Byla eA-110-502/2020

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Dainiaus Raižio ir Virginijos Volskienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų J. B. Z., R. Z., uždarosios akcinės bendrovės „Kartografiniai projektai“ apeliacinį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2018 m. balandžio 23 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų J. B. Z., R. Z., uždarosios akcinės bendrovės „Kartografiniai projektai“ skundą atsakovui Kretingos rajono savivaldybės administracijai (tretieji suinteresuoti asmenys – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir uždaroji akcinė bendrovė „Bėgma“) dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Pareiškėjai J. B. Z., R. Z. ir uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Kartografiniai projektai“ (toliau kartu – ir pareiškėjai) kreipėsi į teismą su skundu, prašydami: 1) pripažinti Kretingos rajono savivaldybės administracijos (toliau – ir atsakovas, Administracija) 2017 m. gegužės 16 d. raštą Nr. (4.1.17)-D3-2602 neteisėtu ir nepagrįstu (toliau – ir Raštas); 2) įpareigoti Administraciją suderinti pareiškėjų 2017 m. balandžio 14 d. pateiktą žemės sklypo ( - ), formavimo ir pertvarkymo projektą; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmai 2018 m. balandžio 23 d. sprendimu pareiškėjų skundą atmetė.

6Pareiškėjai apeliaciniame skunde prašo panaikinti Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2018 m. balandžio 23 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjų skundą tenkinti.

7Atsakovas Administracija atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

8Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB ,,Bėgma“ padavė pareiškimą dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo.

10Po pareiškėjų apeliacinio skundo priėmimo, atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens atsiliepimų į apeliacinį skundą pateikimo, ginčo šalys Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė 2019 m. gruodžio 18 d. pareiškėjų ir atsakovo sudarytą taikos sutartį administracinėje byloje Nr. eA-2001-502/2019 (toliau – ir Taikos sutartis), kurią teismo prašo patvirtinti ir nagrinėjamą administracinę bylą nutraukti. Ginčo šalys kartu su Taikos sutartimi pateikė teismui ir Taikos sutarties priedą Nr. 1 – žemės sklypo ( - ), formavimo ir pertvarkymo projektą (M 1:500, bendras plotas 0,3891 ha), parengtą UAB ,,Kartografiniai projektai“ (1 lapas) (II t., b. l. 124).

11Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ ) 51 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bet kurioje proceso stadijoje ginčo šalys gali baigti bylą taikos sutartimi, jeigu ją sudaryti galima atsižvelgiant į ginčo pobūdį. Taikos sutartis turi neprieštarauti imperatyvioms įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms, viešajam interesui, nepažeisti trečiųjų suinteresuotų asmenų teisių ar teisėtų interesų. Taikos sutarties dalykas turi būti to paties pobūdžio, kaip ir skunde (prašyme) nurodyti reikalavimai. Taikos sutartimi gali būti išspręstas visas ginčas ar jo dalis (atskiri reikalavimai).

12Šių proceso taisyklių kontekste įvertinusi ginčo šalių pateiktos Taikos sutarties tekstą ir joje aptartas sąlygas, teisėjų kolegija daro išvadą, kad ji išreiškia tiek pareiškėjų, tiek ir atsakovo valią taikiai išspręsti nagrinėjamoje byloje kilusį ginčą, ji neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesui, nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Iš teismui pateiktos Taikos sutarties matyti, jog ginčo šalys patvirtina, kad joms yra žinomos ir suprantamos visos Taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės, t. y. teismui patvirtinus ginčo šalių sudarytą Taikos sutartį ir administracinę bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama, ja ginčo šalys išsprendė visus klausimus, dėl kurių iš esmės ir buvo keliamas ginčas teismo proceso metu.

13Įvertinusi kilusio ginčo pobūdį, skundo reikalavimus, Taikos sutarties turinį, teisėjų kolegija daro išvadą, kad šiuo atveju nėra minėtų ABTĮ 51 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų, dėl kurių Taikos sutartis galėtų būti netvirtinama, todėl Taikos sutartis tvirtintina. ABTĮ 103 straipsnio 5 punkte nustatyta, jog teismas nutraukia bylą, jeigu yra teismo patvirtinta ginčo šalių sudaryta taikos sutartis.

14Patvirtinus Taikos sutartį, pirmosios instancijos teismo sprendimas naikinamas ir administracinė bylą pagal pareiškėjų skundą atsakovui dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus nutraukiama (ABTĮ 51 str., 103 str. 5 p., 144 str. 1 d. 5 p.).

15ABTĮ 38 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu teismas nutartimi patvirtina ginčo šalių sudarytą taikos sutartį, grąžinama 50 procentų sumokėto žyminio mokesčio. Bylos duomenimis nustatyta, kad šioje administracinėje byloje pareiškėjai, teikdami skundą ir apeliacinį skundą, buvo sumokėję atitinkamai 23 Eur (I t., b. l. 77) ir 11,50 Eur (II t., b. l. 101), iš viso 34,50 Eur žyminio mokesčio. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjams grąžinama 50 procentų sumokėto žyminio mokesčio.

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 51 straipsniu, 38 straipsnio 2 dalimi, 103 straipsnio 5 punktu ir 144 straipsnio 1 dalies 5 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

17Patvirtinti apeliacinės instancijos teismui pateiktą pareiškėjų J. B. Z., R. Z., uždarosios akcinės bendrovės „Kartografiniai projektai“ ir atsakovo Kretingos rajono savivaldybės administracija sudarytą tokio turinio Taikos sutartį:

18,,1. Pareiškėjai R. Z., J. B. Z. ir UAB „Kartografiniai projektai“ atsisako savo apeliacinio skundo Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme nagrinėjamoje byloje Nr. eA-110-502/2020 (senas bylos Nr. eA-2001-502/2019).

192. Kretingos rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklėmis, įsipareigoja derinti pareiškėjų R. Z. ir J. B. Z. užsakymu UAB „Kartografiniai projektai“ teisės aktų nustatyta tvarka parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, kuriuo formuojamas 0,3891 ha ploto žemės sklypas ( - ), skirtas pastatui-garažui ( - ) (unikalus Nr. ( - )), eksploatuoti, pagal ribas, nustatytas žemės sklypo ( - ), formavimo ir pertvarkymo projekte (M 1:500, bendras plotas 0,3891 ha), parengtame UAB ,,Kartografiniai projektai“.

203. UAB „Kartografiniai projektai“ įsipareigoja įkelti prašymą derinti žemės sklypo ( - ), teisės aktų nustatyta tvarka parengtą formavimo ir pertvarkymo projektą (žemės sklypo plotas ir ribos nustatomos pagal žemės sklypo ( - ), formavimo ir pertvarkymo projektą (M 1:500, bendras plotas 0,3891 ha), parengtą UAB ,,Kartografiniai projektai“) per ŽPDRIS ne vėliau kaip per 3 dienas nuo nutarties, kuria tvirtinama ši taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos.

214. Šalys nereikalauja viena kitos atlyginti šioje administracinėje byloje patirtų bylinėjimosi išlaidų.

225. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos ir suprantamos šios taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo teisme teisinės pasekmės. Įsigaliojus šią taikos sutartį patvirtinančiai teismo nutarčiai, ši taikos sutartis Šalims turės galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir taps priverstinai vykdytinu dokumentu; vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.“

23Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2018 m. balandžio 23 d. sprendimą panaikinti.

24Administracinę bylą pagal pareiškėjų J. B. Z., R. Z., uždarosios akcinės bendrovės „Kartografiniai projektai“ skundą atsakovui Kretingos rajono savivaldybės administracijai (tretieji suinteresuoti asmenys – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir uždaroji akcinė bendrovė „Bėgma“) dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus nutraukti.

25Grąžinti pareiškėjams J. B. Z., R. Z., uždarajai akcinei bendrovei „Kartografiniai projektai“ 17,25 Eur (septyniolika eurų dvidešimt penkis centus) sumokėto žyminio mokesčio.

26Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. Pareiškėjai J. B. Z., R.... 5. Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmai 2018 m. balandžio... 6. Pareiškėjai apeliaciniame skunde prašo panaikinti Regionų apygardos... 7. Atsakovas Administracija atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti,... 8. Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB ,,Bėgma“ padavė pareiškimą dėl... 10. Po pareiškėjų apeliacinio skundo priėmimo, atsakovo ir trečiojo... 11. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – 12. Šių proceso taisyklių kontekste įvertinusi ginčo šalių pateiktos Taikos... 13. Įvertinusi kilusio ginčo pobūdį, skundo reikalavimus, Taikos sutarties... 14. Patvirtinus Taikos sutartį, pirmosios instancijos teismo sprendimas naikinamas... 15. ABTĮ 16. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 17. Patvirtinti apeliacinės instancijos teismui pateiktą pareiškėjų 18. ,,1. Pareiškėjai R. Z., J.... 19. 2. Kretingos rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Žemės sklypų... 20. 3. UAB „Kartografiniai projektai“ įsipareigoja įkelti prašymą derinti... 21. 4. Šalys nereikalauja viena kitos atlyginti šioje administracinėje byloje... 22. 5. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos ir suprantamos šios taikos... 23. Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2018 m. balandžio... 24. Administracinę bylą pagal pareiškėjų J.... 25. Grąžinti pareiškėjams J. B. Z., 26. Nutartis neskundžiama....