Byla e2-3027-907/2019
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Asta Čebatoriūtė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – AB) „Samsonas“ ieškinį atsakovui Ž. M. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

31.

4ieškovė UAB „Samsonas“ prašo priteisti iš atsakovo 1 605,39 Eur skolą, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 36,00 Eur žyminį mokestį ir 150,00 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

52.

6A. Ž. Mickevičiui procesiniai dokumentai įteikti 2019 m. kovo 29 d. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka – viešo paskelbimo būdu, paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt pranešimą (22 b. l.), jame išaiškinant atsakovui teisę per 14 dienų nuo informacijos paskelbimo dienos pareikšti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį CPK 142 straipsnio reikalavimus, taip pat informuojant atsakovą, jog jam nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovei prašant, teismas gali priimti sprendimą už akių. Atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovui be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

73.

8Atlikus formalų procesinį dokumentą pateikusios šalies pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti visiškai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 2 dalis).

9Ieškinys tenkintinas visiškai. Priimtinas sprendimas už akių.

104.

11Bylos duomenimis nustatyta, kad 2018 m. rugpjūčio 7 d. atsakovas pasirašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį, pagal kurį įsipareigojo iki 2018 m. spalio 31 d. sumokėti ieškovei UAB „Samsonas“ 1 605,39 Eur sumą (5 b. l.). Atsakovas, suėjus įsipareigojimo grąžinti pagal vekselį gautą 1 605,39 Eur sumą, pinigų ieškovei negrąžino. Duomenų, kad atsakovas būtų grąžinęs pinigus po termino suėjimo, byloje nėra.

125.

13Vekselis – tai vertybinis popierius, kuris išrašomas šio įstatymo nustatyta tvarka ir kuriuo jį išrašęs asmuo be sąlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui pats arba įsako tai padaryti kitam (CK 1.105 str., Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 2 str. 1 d.). Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau – Įstatymas) 81 straipsnyje nustatyta, kad vekselio turėtojo reikalavimai patenkinami ne ginčo tvarka, notarui padarius vykdomąjį įrašą neprotestuotinuose vekseliuose. Įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną arba per tam tikrą laiko po jo išrašymo ar pateikimo, turėtojas vekselį apmokėjimui privalo pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas. Kai pasibaigia Įstatyme nustatyti terminai pateikti apmokėti neakceptuotą neprotestuotiną paprastąjį vekselį, jis praranda vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto statusą ir dėl jo nebetaikytinos Įstatymo nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, patenkinimo tvarkos bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-07-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010; 2011-02-07 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2011; 2011-04-26 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-199/2011). Tokiu atveju vekselis prilygsta paskolos rašteliui, kuriuo patvirtinama, kad atsakovas iš ieškovės gavo pinigus. Ieškovė praleido terminą kreiptis į notarų biurą, per kurį notaras galėjo padaryti vykdomąjį įrašą, todėl atsakovo pasirašytas vekselis vertinamas kaip paskolos raštelis.

146.

15CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad, pasitvirtinus paminėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą, darytina išvada, kad atsakovas prievolės atsiskaityti su ieškove neįvykdė, todėl iš jo ieškovei priteistina 1 605,39 Eur (CK 6.878 straipsnis).

167.

17CK 6.210 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl iš atsakovo ieškovei priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2019 m. vasario 8 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 straipsnio 1 dalis).

188.

19Ieškinį tenkinus visiškai, iš atsakovo ieškovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 36,00 Eur žyminis mokestis, 150,00 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 10 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

209.

21Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu yra 6,79 Eur, t. y. didesnės už Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ nustatytą minimalią (3,00 Eur) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos priteisiamos iš bylą pralaimėjusios šalies valstybei (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis).

2210.

23Atsakovo gyvenamoji ir darbo vieta yra nežinoma, todėl sprendimas už akių atsakovui įteiktinas viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt. Procesinis dokumentas laikomas įteiktu pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje dieną (CPK 130 str.).

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 130 straipsnio 1 dalimi, 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285 – 287 straipsniais,

Nutarė

25ieškinį tenkinti visiškai.

26Priteisti iš atsakovo Ž. M., a. k. ( - ) ieškovei UAB „Samsonas“, juridinio asmens kodas 133140587, 1 605,39 Eur (vieno tūkstančio šešių šimtų penkių eurų 39 ct) skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 1 605,39 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2019 m. vasario 8 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 36,00 Eur (trisdešimt šešių eurų 00 ct) žyminį mokestį, 150,00 Eur (vieno šimto penkiasdešimties eurų 00 ct) išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

27Priteisti iš atsakovo Ž. M., a. k. ( - ) valstybei 6,79 Eur (šešių eurų 79 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant jas į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660, įrodymą pateikiant teismui.

28Atsakovui sprendimą už akių per 3 dienas nuo jo priėmimo dienos įteikti viešo paskelbimo būdu, o ieškovei – išsiųsti sprendimo už akių patvirtintą kopiją.

29Specialiame interneto tinklapyje per 3 dienas nuo teismo sprendimo už akių priėmimo dienos paskelbti šio turinio pranešimą:

30„Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmuose 2019 m. balandžio 16 d. priimtas sprendimas už akių civilinėje byloje Nr. e2-3027-907/2019, iškeltoje pagal ieškovės UAB „Samsonas“, juridinio asmens kodas 133140587, ieškinį atsakovui Ž. M., gim. ( - ), dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Atsakovo gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos, todėl jam sprendimas už akių yra įteikiamas viešo paskelbimo būdu. Atsakovas informuojamas, kad sprendimas už akių laikomas jam įteiktu pranešimo specialiame interneto tinklapyje dieną. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Šis terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių. Prašymas atnaujinti praleistą pareiškimo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo sprendimo už akių priėmimo dienos. Informacijos teirautis tel. (8-41) 500 931.“.

31Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio nustatyta tvarka.

32Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Asta Čebatoriūtė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės... 3. 1.... 4. ieškovė UAB „Samsonas“ prašo priteisti iš atsakovo 1 605,39 Eur skolą,... 5. 2.... 6. A. Ž. Mickevičiui procesiniai dokumentai įteikti 2019 m. kovo 29 d. Lietuvos... 7. 3.... 8. Atlikus formalų procesinį dokumentą pateikusios šalies pateiktų ir... 9. Ieškinys tenkintinas visiškai. Priimtinas sprendimas už akių.... 10. 4.... 11. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2018 m. rugpjūčio 7 d. atsakovas pasirašė... 12. 5.... 13. Vekselis – tai vertybinis popierius, kuris išrašomas šio įstatymo... 14. 6.... 15. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos... 16. 7.... 17. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad terminą įvykdyti piniginę... 18. 8.... 19. Ieškinį tenkinus visiškai, iš atsakovo ieškovei priteistinos bylinėjimosi... 20. 9.... 21. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu yra 6,79 Eur, t. y.... 22. 10.... 23. Atsakovo gyvenamoji ir darbo vieta yra nežinoma, todėl sprendimas už akių... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 130... 25. ieškinį tenkinti visiškai.... 26. Priteisti iš atsakovo Ž. M., a. k. ( - ) ieškovei UAB „Samsonas“,... 27. Priteisti iš atsakovo Ž. M., a. k. ( - ) valstybei 6,79 Eur (šešių eurų... 28. Atsakovui sprendimą už akių per 3 dienas nuo jo priėmimo dienos įteikti... 29. Specialiame interneto tinklapyje per 3 dienas nuo teismo sprendimo už akių... 30. „Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmuose 2019 m. balandžio 16 d.... 31. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka,... 32. Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...