Byla 1S-27-300/2019
Dėl Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų 2019 m. sausio 25 d. nutarties

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Vidmantas Mylė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo nuteistojo S. B. skundą dėl Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų 2019 m. sausio 25 d. nutarties.

3Teismas

Nustatė

41.

5Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmai2018 m. rugsėjo 27 d. priėmė teismo baudžiamuoju įsakymą, kuriuo S. B. pripažinto kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 140 straipsnio 2 dalį ir jam paskyrė 9 mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant bausmės vykdymo laikotarpiu nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, alkoholio bei per 4 mėnesius neatlygintinai išdirbti 120 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis. Vadovaujantis BK 641 straipsniu šiuo teismo baudžiamuoju įsakymu paskirtą bausmę sumažino vienu trečdaliu ir skyrė S. B. galutinę bausmę – 6 mėnesius laisvės apribojimo, įpareigojant bausmės laikotarpiu nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, alkoholio bei per 4 mėnesius neatlygintinai išdirbti 120 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis. Vadovaujantis BK 67 straipsnio 3 dalimi, 722 straipsniu skyrė S. B. baudžiamojo poveikio priemonę – įpareigojimą 4 mėnesius dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose. (b. l. 80–83) Teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėjo 2018 m. spalio 16 d.

62.

7Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyrius (toliau – Probacijos tarnyba) 2019 m. sausio 16 d. kreipėsi į teismą prašydamas S. B. skirtos laisvės apribojimo bausmės pakeitimo į areštą, nes jis tris kartus pažeidė įpareigojimą nevartoti alkoholio, vengia įpareigojimo neatlygintinai dirbti sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis, nes išdirbo tik 20 valandų. (b. l. 89–90)

83.

9Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų 2019 m. sausio 25 d. nutartimi tenkino Probacijos tarnybos teikimą ir Telšių rajono apylinkės teismo Akmenės rūmai 2018 m. rugsėjo 27 d. baudžiamuoju įsakymu nuteistajam S. B. paskirtą 6 mėnesių laisvės apribojimo bausmę pakeitė 90 parų arešto bausme, ją atliekant areštinėje (b. l. 99–102)

104.

11Skundu aukštesniajam teismui nuteistasis S. B. prašo panaikinti Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų 2019 m. sausio 25 d. nutartį. Skunde nurodo, kad laisvės apribojimo pakeitimas areštu būtų neproporcinga ir neteisinga bausmė. Teismas formaliai taikė įstatymą, neatsižvelgė į tai, kokias teisines pasekmes bausmės pakeitimas sukels pačiam nuteistajam, jo šeimai. Dėl paskirto 90 parų arešto jis neteks ne tik laisvės, bet ir darbo. Šiuo metu jis dirba S. D. įmonėje, yra teigiamai darbdavio charakterizuojamas. Kadangi jo žmona yra nedirbanti, jam netekus darbo, šeima praras pagrindinį pajamų šaltinį. Pažada laikytis teismo paskirtų įpareigojimų, nevartoti alkoholio, kuo greičiau atlikti nemokamus darbus. Pažymėjo, kad nemalonių darbų neatliko ne dėl to, kad tingi, o todėl, kad šiokiadieniais dirba, o savaitgaliais ir švenčių dienomis globos ir rūpybos įstaiga ne visada sugeba rasti jam darbų, todėl ir nespėjo jų atlikti. (b. l. 105–106)

125.

13Atsiliepimų į nuteistojo S. B. skundą negauta.

14Skundas atmestinas

156.

16Pažymėtina, kad laisvės apribojimo bausmė gali pasiekti BK 41 straipsnyje numatytų bausmės tikslų tik tuomet, kai nuteistasis laikosi BK 48 straipsnio 3 dalyje numatytų pareigų bei teismo paskirtų įpareigojimų. Jeigu asmuo vengia atlikti laisvės apribojimo bausmę, be pateisinamų priežasčių nevykdo jam paskirtų įpareigojimų, laisvės apribojimo bausmė keičiama areštu (BK 48 straipsnio 10 dalis). Vengimu atlikti laisvės apribojimo bausmę laikytinas nuteistajam nustatytų draudimų pažeidimas ar nesilaikymas, įpareigojimų nevykdymas, netinkamas draudimų ar įpareigojimų laikymasis ar vykdymas, pareigos atsiskaityti, kaip vykdomi draudimai ir įpareigojimai, nevykdymas arba netinkamas vykdymas, atsiskaitymo nustatyta tvarka pažeidimai. Ar asmuo vengia atlikti laisvės apribojimo bausmę, sprendžia teismas bausmę vykdančios institucijos teikimu. Svarstant laisvės apribojimo pakeitimo areštu klausimą dėl to, kad nuteistasis nevykdo jam paskirtų įpareigojimų, teismas turi patikrinta, ar nuteistasis dėjo protingas, pagrįstas pastangas, kad įpareigojimai būtų įvykdyti.

177.

18Nagrinėjamu atveju nuteistajam S. B. paskyrus laisvės apribojimo bausmę teismas nustatė du įpareigojimus: pirma, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, alkoholio, antra, per 4 mėnesius neatlygintinai išdirbti 120 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis. (b. l. 80–83) Nuo 2018 m. spalio 17 d. Probacijos tarnyba kontroliuoja S. B. elgesį. (asmens byla Nr. ( - ), b. l. 8) 2018 m. spalio 25 d. jis buvo raštiškai supažindintas su bausmės vykdymo sąlygomis, buvo įspėtas dėl galimų teisinių pasekmių už vengimą atlikti bausmę, baudžiamojo poveikio priemonių ar probacijos sąlygų nevykdymą ir teismo skirtų įpareigojimų ar pareigų nevykdymą, draudimų nesilaikymą, teisės pažeidimų padarymą. (asmens byla Nr. ( - ), b. l. 15–16) Taigi nuteistajam buvo žinoma, kokias teisines pasekmes gali sukelti vengimas atlikti laisvės apribojimo bausmę, teismo paskirtų įpareigojimų nevykdymas.

198.

20Kaip matyti iš teismui pateiktos medžiagos, probacijos laikotarpiu nuteistasis S. B. tris kartus pažeidė teismo paskirtą įpareigojimą nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, alkoholio: 2018 m. gruodžio 10 d. 3.40 val. patikrinimo metu jam nustatytas 1,71 promilių girtumas (asmens byla Nr. ( - ), b. l. 35), 2019 m. sausio 2 d. 19.10 val. S. B. nustatytas 2,28 promilių neblaivumas. (asmens byla Nr. ( - ), b. l. 31–32), S. B. pripažino, kad alkoholinius gėrimus vartojo 2 dienas. (asmens byla Nr. ( - ), b. l. 33) Dėl to, kad nevykdo teismo paskirto įpareigojimo nevartoti alkoholio, 2019 m. sausio 11 d. S. B. buvo įspėtas, jam buvo išaiškinta, kad nevykdant teismo paskirtų įpareigojimų, laisvės apribojimo bausmė gali būti pakeista areštu, tačiau jau po 3 dienų, t. y. 2019 m. sausio 14 d. 20.50 val., S. B. nustatytas 0,46 promilių girtumas. (asmens byla Nr. ( - ), b. l. 34, 36–37) Kaip teisingai pastebėjo pirmosios instancijos teismas, per 3 bausmės vykdymo mėnesius nuteistasis S. B. 3 kartus pažeidė įpareigojimą nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, alkoholio. Probacijos tarnybos darbuotojai ne kartą nuteistajam aiškino apie alkoholio vartojimo žalą, skatino laikytis teismo paskirto įpareigojimo, tačiau S. B. nepadarė teigiamų išvadų, toliau vartojo alkoholį. (asmens byla Nr. ( - ), b. l. 15–20) Aukštesniojo teismo vertinimu, nuteistasis S. B., puikiai žinodamas ir suprasdamas, kad jam yra paskirtas įpareigojimas nevartoti alkoholio, sąmoningai jo nevykdė, tai rodo nuteistojo abejingumą gresiančioms pasekmėms.

219.

22Byloje esantys duomenys patvirtina, kad nuteistasis sutiko iki 2019 m. vasario 17 d. neatlygintinai išdirbti 120 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis. (asmens byla Nr. ( - ), b. l. 14) Tačiau institucija, kurioje nuteistasis turėjo neatlygintinai dirbti, t. y. Labdaros paramos fondas „Prieglobstis“ informavo, kad iki 2019 m. sausio 23 d. S. B. išdirbo tik 20 valandų (b. l. 95; asmens byla Nr. ( - ), b. l. 22, 27), t. y per 3 mėnesius atliko vos šeštadienį teismo paskirtų neatlygintinų darbų. Iš bausmės vykdymo priežiūros plano matyti, kad individualių susitikimų metu Probacijos tarnybos darbuotojai ne kartą skatino nuteistąjį atlikti nemokamus darbus, tačiau nuteistasis paaiškindavo, kad dirba, neatlygintinai išdirbs per atostogas, tačiau vėliau darbdavys atostogų nesuteikė. (asmens byla Nr. ( - ), b. l. 19–20) Probacijos tarnybos darbuotojams nurodžius, kad neatlygintinai dirbti jis gali savaitgaliais, nuteistasis atsisakė dirbti savaitgaliais, nes, jo teigimu, savaitgalį jam reikia pailsėti. (asmens byla Nr. ( - ), b. l. 21) Pirmosios instancijos teismo posėdyje nuteistasis paaiškino, kad jam sudėtinga nuvykti į labdaros paramos fondą, nes reikia samdyti žmogų, kuris jį ten nuvežtų, mokėti jam pinigus. Nuteistasis patvirtino, kad jam buvo sudarytos sąlygos dirbti nemokamus darbus, tačiau dėl to, jam reikdavo „atidirbti“ šeštadieniais, išdirbo tiek, kiek galėjo. (b. l. 96–98) Skunde nuteistasis pateikė dar vieną pasiteisinimą, kodėl jis nevykdė įpareigojimo neatlygintinai dirbti, – savaitgaliais ir švenčių dienomis labdaros paramos fondas ne visada sugeba rasti jam darbų. (b. l. 105–106) Visa tai rodo, kad nuteistasis visiškai nededa pastangų vykdyti jam skirtą įpareigojimą, kaskart randa naujų pasiteisinimų, jo manymu, pateisinančių įpareigojimo neatlyginti dirbti nevykdymą. Aukštesniojo teismo vertinimu, S. B. nenurodė jokių svarbių ir objektyvių priežasčių, pateisinančių teismo skirtų įpareigojimų nevykdymą.

2310.

24Vien aplinkybė, kad paskyrus 90 parų arešto bausmę, jis prarastų darbą, tai apsunkintų jo šeimos finansinę padėtį, tai nesudaro pagrindo netaikyti BK 48 straipsnio 10 dalies nuostatų, nes nuteistasis S. B. į teismo jam paskirtus įpareigojimus žiūri aplaidžiai ir vengia juos vykdyti, todėl probacijos taikymas jam yra neefektyvus. Taigi pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino Probacijos tarnybos teikimą, laisvės apribojimo bausmę pakeitė 90 parų arešto bausme nepažeisdamas BK 49, 65 straipsniuose numatytų taisyklių (BK 48 straipsnio 10 dalis).

2511.

26Atsižvelgęs į aptartas aplinkybes, aukštesnės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nutartis teisėta ir pagrįsta, todėl jos keisti ar naikinti nuteistojo skunde nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo.

27Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 364 straipsnio 8 dalies 1 punktu,

Nutarė

28atmesti nuteistojo S. B. skundą ir palikti galioti Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų 2019 m. sausio 25 d. nutartį.

29Nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo dienos ir yra neskundžiama.

Proceso dalyviai