Byla A15.-766-298/2020

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėjas Vaclavas Karšulis,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ( - ), a. k. ( - ) gyv. Vilniaus m. sav., bausto administracine tvarka, administracinio nusižengimo bylą,

3n u s t a t ė :

4( - ) 2020 m. kovo 13 d. 12.12 val. Vilniaus r. Kenos k. Vilnelės g. vairavo automobilį AUDI, valst. Nr. ( - ) neturėdamas teisės vairuoti, kai teisė vairuoti yra atimta ir būdamas neblaivus, kai nustatytas 1.16 promilių girtumas, be to vairuotam automobiliui nustatyta tvarka neatlikta privalomoji techninė apžiūra bei neapdraustas nustatyta tvarka civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Šiais savo veiksmais ( - ) padarė administracinius nusižengimus, numatytus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 415 straipsnio 1, 2 dalyse, 424 straipsnio 4 dalyje.

5Nusižengimai įrodyti: administracinio nusižengimo protokolu, kuriame administracinės atsakomybėn traukiamas asmuo su pažeidimais sutiko ir nurodė, jog gailisi dėl padarytų pažeidimų; išrašu apie asmeniui registruotus administracinius nusižengimus ir priimtus sprendimus; Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus Kelių policijos valdybos kelių patrulių rinktinės 2 kuopos 3 būrio tarnybos vyriausiojo patrulio tarnybiniu pranešimu; asmens duomenimis; neblaivumo nustatymo aktu ir patikros sertifikatu, kurie patvirtina, kad ( - ) 2020 m. kovo 13 d. 12.12 val. Vilniaus r. Kenos k. Vilnelės g. vairavo automobilį AUDI, valst. Nr. ( - ) neturėdamas teisės vairuoti, kai teisė vairuoti yra atimta ir būdamas neblaivus, kai nustatytas 1.16 promilių girtumas, vairavo automobilį, kuriam nustatyta tvarka neatlikta privalomoji techninė apžiūra bei neapdraustas nustatyta tvarka civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. ( - ) veikos pagal ANK 415 straipsnio 1, 2 dalis, 424 straipsnio 4 dalį kvalifikuotos tinkamai.

6Administracinė atsakomybė pagal ANK 415 straipsnio 1 dalį kyla už transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu neapdraustų transporto priemonių vairavimą ir (ar) pareigos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu apdrausti viešajame eisme dalyvaujančias transporto priemones nevykdymą. Automobilis AUDI, valst. Nr. ( - ) nebuvo apdraustas privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu, todėl jį vairuodamas ( - ) padarė ANK 415 straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą.

7Administracinė atsakomybė pagal ANK 415 straipsnio 2 dalį kyla už transporto priemonių, kurios nustatyta tvarka neįregistruotos (neperregistruotos) arba be privalomosios techninės apžiūros, arba turi gedimų, dėl kurių pagal Kelių eismo taisykles draudžiama važiuoti, arba kurių padangos neatitinka nustatytų techninių ar padangų naudojimo reikalavimų, vairavimą arba vairavimą neturint Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro (toliau – vidaus reikalų ministras) nustatyta tvarka išduoto leidimo naudotis kelių transporto priemone su stiklais, kurių šviesos laidumas mažesnis, negu leistina. K. D. A. J. vairuotam automobiliui AUDI, valst. Nr. ( - ) nustatyta tvarka nebuvo atlikta valstybinė techninė apžiūra, jam pagrįstai inkriminuotas ANK 415 straipsnio 2 dalyje numatytas pažeidimas.

8Administracinė atsakomybė pagal ANK 424 straipsnio 4 dalį kyla už transporto priemonių vairavimą, kai vairuojančiam asmeniui atimta teisė vairuoti transporto priemones, kai tai padaryta neblaivaus (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens, taip pat vengusio apsvaigimo patikrinimo arba alkoholį (nustatytas daugiau negu 0,4 promilės neblaivumas), narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojusio iki patikrinimo asmens. Iš byloje esančių duomenų (alkotesterio parodymų, policijos pareigūno tarnybinio pranešimo) konstatuotina, kad ( - ) vairavo transporto priemonę neblaivus.

9Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis nustatyta, kad 2012-09-19 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutarimu (įsiteisėjęs) administracinio nusižengimo byloje Nr. A2.6.-3577-88/2012 ( - ) buvo paskirta administracinio poveikio priemonė – teisės vairuoti transporto priemones atėmimas 2 metams 6 mėnesiams. Byloje nėra duomenų apie tai, kad administracinės atsakomybėn traukiamam asmeniui vairuotojo pažymėjimas būtų išduotas po administracinio poveikio priemonės taikymo. Todėl akivaizdu, kad ( - ) vairavo automobilį, kai jam atimta teisė vairuoti transporto priemones būdamas neblaivus. Todėl jam pagrįstai inkriminuotas administracinis nusižengimas, numatytas ANK 424 straipsnio 4 dalyje.

10Dėl administracinių nuobaudų ir poveikio priemonių skyrimo

11Už ANK 415 straipsnio 1 dalyje numatyto administracinio nusižengimo padarymą asmuo (vairuotojas) gali būti baudžiamas nuo 50 iki 100 eurų dydžio bauda. Už ANK 415 straipsnio 2 dalyje numatyto nusižengimo padarymą asmeniui (vairuotojui) gali būti skiriama nuo 30 iki 40 eurų dydžio bauda. Už ANK 424 straipsnio 4 dalyje numatytą nusižengimo padarymą asmeniui gali būti skiriama nuo vieno tūkstančio vieno šimto iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų bauda.

12Skirdamas baudą teismas atsižvelgia į padaryto nusižengimo pobūdį, kaltės formą ir rūšį, asmenybę – asmuo ne kartą baustas administracine tvarka ir už kelių eismo taisyklių pažeidimus, taip pat ir analogiškus, vairavo transporto priemonę neblaivus pakartotinai, kai jam buvo atimta teisė vairuoti transporto priemones, tokiu būdu sukėlė pavojų ne tik sau, bet ir žmonių sveikatai ir gyvybei.

13Jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, jog prisipažino padaręs nusižengimus ir dėl to gailisi (ANK 35 straipsnio 1 dalies 1 punktas); jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Teismas, įvertinęs visas bylos aplinkybes, administracinius baustumus, už kiekvieną iš padarytų nusižengimų skiria baudas, artimas ANK sankcijose vidurkiams. Paskirtos baudos bendrinamos ANK 38 straipsnyje nustatyta tvarka.

14ANK 424 straipsnio 5 dalyje numatyta, jog už šio straipsnio 4 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas. ANK 29 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog konfiskuotas gali būti tik turtas, kuris yra pažeidėjo nuosavybė, išskyrus šio straipsnio 4 dalyje nustatytus atvejus. Minėto straipsnio 4 dalyje numatyta, kad už nusižengimą numatytą ANK 424 straipsnio 4 dalyje gali būti konfiskuotas ir ne pažeidėjui nuosavybės teise priklausantis turtas, kuris buvo administracinio nusižengimo įrankis, priemonės, dalys ar įstatymų uždrausto veikos rezultatas, jeigu: 1) perleisdamas turtą pažeidėjui ar kitiems asmenims, šis asmuo žinojo, kad šis turtas bus naudojamas administraciniam nusižengimui daryti; 2) turtas jam buvo perleistas sudarius apsimestinį sandorį; 3) turtas jam buvo perleistas kaip pažeidėjo šeimos nariui ar artimajam giminaičiui; 4) turtas jam buvo perleistas kaip juridiniam asmeniui, kurio vadovas, valdymo organo narys arba dalyviai, valdantys ne mažiau kaip penkiasdešimt procentų juridinio asmens akcijų (pajų, įnašų ir pan.), yra pažeidėjas, jo šeimos nariai ar artimieji giminaičiai; 5) įgydamas šį turtą, jis arba juridinio asmens vadovaujamas pareigas ėję ir teisę jam atstovauti, priimti sprendimus juridinio asmens vardu ar kontroliuoti juridinio asmens veiklą turėję asmenys žinojo arba turėjo ir galėjo žinoti, kad šis turtas yra administracinio nusižengimo įrankis, priemonė, dalykas ar įstatymų uždraustos veikos rezultatas, gautas dėl administracinio nusižengimo padarymo. Nepaisant to, daikto savininkas gali reikalauti iš tokį teisės pažeidimą padariusio jo daikto valdytojo ar naudotojo atlyginti žalą. Tokios praktikos yra laikomasi iki šiol (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys Nr. N575-3392/2011, N261-4717/2011). Taigi nubaudus asmenį pagal ANK 424 straipsnio 4 dalį, daiktas, kuris buvo pažeidimo padarymo įrankis, gali būti konfiskuojamas nepriklausomai nuo to, kieno nuosavybė jis yra.

15Atsižvelgiant į ANK 424 straipsnio 5 dalies nuostatas, jog automobilio konfiskavimas numatytas kaip alternatyvi nuobauda bei nenustačius pagrindo taikyti ANK 29 straipsnio 4 dalyje numatytas išimtis, įvertinus tai, jog padarytas nusižengimas nesukėlė itin sunkių pasekmių, automobilis AUDI, valst. Nr. ( - ) nekonfiskuotinas ir grąžintinas teisėtam jo savininkui (valdytojui).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 635, 636 straipsniais,

Nutarė

17( - ) pripažinti kaltu padarius administracinius nusižengimus, numatytus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 415 straipsnio 1, 2 dalyse, 424 straipsnio 4 dalyje, ir skirti:

18- pagal ANK 415 straipsnio 1 dalį – 75 eurų baudą;

19- pagal ANK 415 straipsnio 2 dalį – 35 eurų baudą;

20- pagal ANK 424 straipsnio 4 dalį - 1300 eurų baudą, be transporto priemonės konfiskavimo.

21Vadovaujantis ANK 38 straipsniu, ( - ) skirti galutinę nuobaudą - 1300 (vieno tūkstančio trijų šimtų) eurų baudą be transporto priemonės konfiskavimo.

22Bauda turi būti sumokėta per 40 dienų nuo šio nutarimo išsiuntimo ar įteikimo dienos, o apskundus nutarimą – ne vėliau kaip per 40 dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos, į AB banką „Swedbank”, Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. ( - ), kodas 73000, įmokos kodas 1001. Pildant įmokos kvitą, jame būtina nurodyti nutarimo, kuriuo paskirta bauda, datą bei pažeidimą identifikuojantį numerį ROIK 20112015258.

23I. D. A. J., kad po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo ar vykdymo atidėjimo klausimais asmuo, patrauktas administracinėn atsakomybėn, turi teisę kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

24Nutarimas per 20 dienų nuo nuorašo išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmus.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėjas Vaclavas... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ( - ), a. k. 3. n u s t a t ė :... 4. ( - ) 2020 m. kovo 13 d. 12.12 val. Vilniaus r. Kenos k. Vilnelės g. vairavo... 5. Nusižengimai įrodyti: administracinio nusižengimo protokolu, kuriame... 6. Administracinė atsakomybė pagal ANK 415 straipsnio 1 dalį kyla už... 7. Administracinė atsakomybė pagal ANK 415 straipsnio 2 dalį kyla už... 8. Administracinė atsakomybė pagal ANK 424 straipsnio 4 dalį kyla už... 9. Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis nustatyta, kad... 10. Dėl administracinių nuobaudų ir poveikio priemonių skyrimo ... 11. Už ANK 415 straipsnio 1 dalyje numatyto administracinio nusižengimo padarymą... 12. Skirdamas baudą teismas atsižvelgia į padaryto nusižengimo pobūdį,... 13. Jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, jog prisipažino... 14. ANK 424 straipsnio 5 dalyje numatyta, jog už šio straipsnio 4 dalyje... 15. Atsižvelgiant į ANK 424 straipsnio 5 dalies nuostatas, jog automobilio... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų... 17. ( - ) pripažinti kaltu padarius administracinius nusižengimus, numatytus... 18. - pagal ANK 415 straipsnio 1 dalį – 75 eurų baudą;... 19. - pagal ANK 415 straipsnio 2 dalį – 35 eurų baudą;... 20. - pagal ANK 424 straipsnio 4 dalį - 1300 eurų baudą, be transporto... 21. Vadovaujantis ANK 38 straipsniu, ( - ) skirti galutinę... 22. Bauda turi būti sumokėta per 40 dienų nuo šio nutarimo išsiuntimo ar... 23. I. D. A. J., kad po nutarimo priėmimo... 24. Nutarimas per 20 dienų nuo nuorašo išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti...