Byla e2YT-17591-599/2020
Dėl antstolio Donato Kisieliaus veiksmų, suinteresuoti asmenys išieškotojas UAB „EDS Invest”, skolininkas BUAB „Construction ACE” bei antstolis Donatas Kisielius

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Erika Stočkienė, viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas” skundą dėl antstolio Donato Kisieliaus veiksmų, suinteresuoti asmenys išieškotojas UAB „EDS Invest”, skolininkas BUAB „Construction ACE” bei antstolis Donatas Kisielius.

Nustatė

2pareiškėjas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas” kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio veiksmų, kuriame nurodė, kad antstolis Donatas Kisielius 2020-04-15 priėmė Patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01222, kuriuo nusprendė parduoti iš pirmųjų pakartotinių varžytynių pareiškėjui UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ nuosavybės teise priklausantį turtą, t. y. nebaigtą statyti administracinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), esantį adresu ( - ), Vilniuje (varžytynių Nr. 189416, pradinė pardavimo kaina - 162 400 Eur), nebaigtą statyti administracinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), esantį adresu ( - ), Vilnius, (varžytynių Nr. 189417, pradinė pardavimo kaina - 57 280 Eur), negyvenamąją patalpą - parduotuvę (patalpos nuo 1-1 iki 1-7), kurios bendras plotas sudaro 153,75 kv. m, unikalus Nr. ( - ), esančią adresu ( - ), Vilnius (varžytynių Nr.189418, pradinė pardavimo kaina - 121 600 Eur), negyvenamąją patalpą - knygyną (patalpos pažymėtos R1-1, R1-2, R1-3, nuo 1-1 iki 1-7, 1-7A), kurios bendras plotas sudaro 283,70 kv. m, unikalus Nr. ( - ), esančią adresu ( - ), Vilnius (varžytynių Nr. 189419, pradinė pardavimo kaina - 188 000 Eur) (toliau - Turtas) ir nustatė, jog pirmosios pakartotinės varžytynės Nr. 189416,189417,189418,189419 vyks elektroniniu būdu interneto svetainėje www.evarzytynes.lt ; varžytynių pradžios data - 2020 m. balandžio 15, 13:51:10 val., preliminarus jų pabaigos laikas - 2020 m. gegužės 15d., 13:51:59 val. Pareiškėjas nurodė, kad 2020-04-09 Patvarkymu Nr. S-20-174-8860 vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01222 antstolis paskelbė Turto pirmąsias varžytines neįvykusiomis bei varžytynių Nr. 185906 laimėtojo UAB „Primestus“ sumokėtą 16 240 EUR varžytynių dalyvio įmoką paskirstė LR CPK 753 str. nustatyta tvarka ; varžytynių Nr. 185907 laimėtojo UAB „Idea in“ sumokėtą 5 728 EUR varžytynių dalyvio įmoką paskirstė LR CPK 753 str. nustatyta tvarka ; varžytynių Nr. 185909 laimėtojo UAB „Idea in“ sumokėtą 12 160 EUR varžytynių dalyvio įmoką paskirstė LR CPK 753 str. nustatyta tvarka ir varžytynių Nr. 185910 laimėtojo UAB „NT paslaugos“ sumokėtą 18 800 EUR varžytynių dalyvio įmoką paskirstė LR CPK 753 str. nustatyta tvarka. Pareiškėjas nurodė, jog varžytynėse pareiškėjo Turtas buvo nupirktas už beveik dvigubai didesnę sumą nei pareiškėjas yra skolingas išieškotojams, be to, varžytynių laimėtojai, atsižvelgiant į tai, kad LR Vyriausybė 2020-03-14 Nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino LR teritorijoje paskelbimo" patvirtino karantino režimą nuo 2020-03-16 00:00 vai. iki jo pabaigos, kuriuo metu yra itin apribotos teikiamos paslaugos bei verslas, prašė antstolio LR CPK 716 str. 3 d. nuostatų numatyta tvarka pratęsti likusios kainos dalies sumokėjimo už varžytynėse nupirktą Turtą terminą. Be to, varžytinių laimėtojai savo prašymus dėl termino pratęsimo motyvavo tuo, jog dėl prasidėjusios viruso COVID-19 pandemijos plitimo yra apribotas ir apsunkintas bankų finansavimas, ekonominė padėtis nėra aiški, dėl ko termino atidėjimas iki karantino pabaigos užtikrintų ne tik varžytinių laimėtojų, bet ir paties pareiškėjo interesus gauti už Turtą teisingą kainą, kuri padengtų pareiškėjo kreditorinius įsipareigojimus išieškotojams, tačiau antstolis atsisakė patenkinti varžytynių laimėtojų prašymus ir priėmė skundžiamą Patvarkymą, kuriuo paskelbė pakartotines Turto varžytynes, t. y. nepratęsęs termino varžytinių laimėtojams ir užkirsdamas kelią likusios kainos dalies sumokėjimui. Pareiškėjo manymu, antstolis, priimdamas skundžiamą Patvarkymą, abstrakčiai ir deklaratyviai vertino varžytynių laimėtojų prašymuose išdėstytus argumentus, neatsižvelgė į tai, kad varžytynėse laimėto Turto kainos sumokėjimas ne tik padengtų pareiškėjo įsipareigojimus išieškotojams, tačiau laisvai disponuojamų lėšų liktų ir pačiam pareiškėjui. Anot pareiškėjo, toks antstolio Patvarkymas yra neteisėtas, juo pažeidžiamos pareiškėjo teisės ir teisėti interesai bei LR CPK 716 str. 3 d. nuostatos, dėl ko ginčijamas Patvarkymas turi būti naikintinas. Be to, pareiškėjo manymu, antstolis turėjo pratęsti terminą likusiai kainos daliai sumokėti, kadangi pirmųjų pakartotinų varžytynių paskelbimas netenka prasmės tol, kol nėra išnagrinėtas antstolio 2020-02-07 Patvarkymo teisėtumo klausimas. Pareiškėjas prašė teismo panaikinti 2020-04-15 Patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01222 ir įpareigoti antstolį Donatą Kisielių atidėti likusios kainos dalies sumokėjimo terminą varžytynių Nr. 185906 (turtas - administracinis pastatas, esantis Vilniaus m. sav. Vilniaus m. ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ) laimėtojui UAB „Primestus“, varžytynių Nr. 185907 (turtas - administracinis pastatas, esantis Vilniaus m. sav. Vilniaus m. ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ) laimėtojui UAB „Idea in“, varžytynių Nr. 185909 (turtas - parduotuvė, esanti adresu Vilniaus m. sav. Vilniaus m. ( - ), kurios unikalus Nr. ( - ) laimėtojui UAB „Idea in“, varžytynių Nr. 185910 (turtas - knygynas, esantis adresu Vilniaus m. sav. Vilniaus m. ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ) laimėtojui UAB „NT paslaugos" iki pasibaigs Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-03-14 Nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ patvirtintas karantino režimas. Pareiškėjui apie teismo posėdžio vietą ir laiką yra pranešta tinkamai ir ši civilinė byla yra nagrinėjama rašytinio proceso tvarka (LR CPK 443 str. 5 d., 510 str. – 513 str.).

3Antstolis Donatas Kisielius pateikė teismui Patvarkymą, kuriuo netenkino pareiškėjo skundo ir nurodė, kad vertinant pareiškėjo skundą, kuris yra ydingas ne tik dėl to, jog pareiškėjas ginčija ne 2020-04-09 Patvarkymą paskelbti pirmąsias varžytynes neįvykusiomis, o jo pagrindu priimtą 2020-04-15 Patvarkymą, kuris yra teisinė 2020-04-09 Patvarkymo pasekmė, iš esmės pareiškėjas šiuo atveju veikia ne savo, o varžytynių dalyvių vardu, nors tokios teisės atstovauti kitus asmenis pareiškėjas ir neturi. Be to, aktualu ir tai, kad pareiškėjas, prieštaraudamas savo paties inicijuotam ginčui dėl areštuoto turto vertės, skundu iš esmės reiškia sutikimą su antstolio nustatyta areštuoto turto rinkos verte, kadangi 2020-03-09 pasibaigusiose varžytynėse Nr. 185906 ir 185909 didžiausia pasiūlyta kaina sudarė tik pradinė turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių suma, t. y. 80 procentų (LR CPK 681 str.), be to, priešingą pareiškėjo veikimą vykdymo procese objektyviai patvirtinta ir duomenys, jog pareiškėjas iki šios dienos neatliko jokių veiksmų, t. y. kaip tai nurodyta pareiškėjo minimoje Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020-03-03 nutartyje, kad atsižvelgiant į pasibaigusių varžytynių rezultatus, būtų teisinis pagrindas užbaigti turto realizavimo procedūrą ir antstoliui surašyti priverstinio turto realizavimo aktą (-us), prieš tai atitinkamai įvertintus išieškomos sumos dydį ir jos santykį su iš realizuotino turto gautina suma, ir siekiant, jog pareiškėjo turto nebūtų realizuota daugiau, nei reikia išieškomai sumai padengti. Antstolis nurodė, kad dėl šių priežasčių pareiškėjo dėstomi deklaratyvūs teiginiai apie tariamai skundžiamu Patvarkymu pažeistas pareiškėjo teises gauti laisvai disponuojamą sumą iš realizuoto turto ne tik neatitinka paties pareiškėjo realiai atliekamų veiksmų, bet neatitinka ir teisės aktų reglamentavimo dėl svetimo turto hipoteka įkeisto turto realizavimo pasekmių bei apimties vykdymo procese. Be to, dėl pareiškėjo skundo dalies, kuriuo prašoma atidėti likusios kainos dalies sumokėjimo terminą pirmųjų varžytynių laimėtojams UAB „Primestus“ (varžytynių Nr. 185906), UAB „Idea in“ (185907 ir 185909) bei UAB „NT paslaugos“ (varžytynių Nr. 185910), antstolis pažymėjo, kad LR CPK 716 str. nuostatose yra įtvirtinta pinigų sumokėjimo tvarka nupirkus turtą iš varžytynių ir pagal šio straipsnio 2 d. 2 p. nuostatas, jeigu turto kaina viršija trisdešimt tūkstančių eurų, tai visa suma turi būti sumokama per 30 dienų nuo varžytynių pabaigos. Be to, LR CPK 717 str. bei 703 str. nuostatose yra įtvirtintas imperatyvių pagrindų sąrašas, kada antstolis gali varžytynes paskelbti neįvykusiomis arba jas atšaukti iki varžytynių pabaigos, be to, taip pat pažymėtina ir tai, jog teisės aktai nereglamentuoja galimybės grąžinti varžytynių laimėtojui jo sumokėtą įmoką remiantis faktu, kad skolininkas pateikė skundą, kurio pagrindu buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Antstolis taip pat nurodė, kad elektroninės varžytinės yra vykdomos laikantis LR CPK 713 str. nuostatose nustatytos tvarkos ir LR Teisingumo ministro 2005-10-27 Įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatų bei VĮ Registrų centro direktoriaus 2013-01-09 Įsakymu Nr. v-7 patvirtinto Naudojimosi elektroninių varžytinių sistemos tvarkos aprašo reikalavimų nuostatų. Antstolio teigimu, UAB „Primestus“, UAB „Idea in“ ir UAB „NT paslaugos“ (varžytynių laimėtojai) teikė vienas kitam prieštaraujančius prašymus dėl 2020-03-09 pasibaigusių pareiškėjo turto pirmųjų varžytynių pasekmių, be to, tiek UAB „Primestus“, tiek ir UAB „NT paslaugos“ iniciavo įvairius procesus tiek ginčo, tiek ir ypatingąja teisena, kuriuose reiškė prašymus teismui taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti antstolio Donato Kisieliaus vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01222, kurioje išieškojimas yra nukreiptas į UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ įkeistą turtą, be to, tiek UAB „Idea in“, tiek ir UAB „NT paslaugos“ teikė antstoliui tikrovės neatitinkančius duomenis ne tik apie tariamus elektroninių varžytynių sistemos veiklos sutrikimus, bet ir informaciją apie varžytynėse Nr. 185907 bei 185907 pateiktus paskutinius kainos pasiūlymus, todėl antstolio manymu, nagrinėjamoje byloje varžytynes laimėję dalyviai net neketino įsigyti parduodamo turto, o vienintelis jų tikslas buvo sutrukdyti varžytynėms įvykti bei užvilkinti vykdymo procesą. Anot antstolio, tikrasis pareiškėjo tikslas - vilkinti vykdymo procesą bei nepateisinamai eikvoti antstolio ir teismų laiką, nagrinėjant labai didelį kiekį įvairiausio turinio prašymų, skundų, pareiškimų bei ieškinių ir tokiu būdu pareiškėjas tik piktnaudžiauja procesu, t. y. nesąžiningai naudodamasis įvairiomis procesinėmis teisėmis ne pagal jų paskirtį, - veikia prieš greitą vykdymo procesą. Antstolis prašė teismo skundą atmesti, kaip nepagrįstą bei neįrodytą ir netenkinus skundo bei pripažinus tą aplinkybę, kad teikdamas aiškiai nepagrįstus skundus pareiškėjas piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, siekdamas bet kokiomis priemonėmis vilkinti vykdymo procesą, ir siekdamas sutrikdyti įprastinę jo eigą bei nepagrįstai eikvoti vykdymo proceso šalių, antstolio bei teismo laiką, prašė teismo skirti pareiškėjui piniginę baudą, 50 procentų iš šios baudos skiriant hipotekos kreditoriaus UAB EDS INVEST naudai. Antstoliui apie teismo posėdžio vietą ir laiką yra pranešta tinkamai ir ši civilinė byla yra nagrinėjama rašytinio proceso tvarka (LR CPK 443 str. 5 d., 510 str. – 513 str.).

4Išieškotojas UAB „EDS INVEST“ pateikė teismui atsiliepimą į skundą ir nurodė, kad antstolis skundžiamu Patvarkymu nieko nepažeidė, o priešingai – griežtai laikėsi vykdymą reglamentuojančių teisės normų ir suformuotos teismų praktikos, be to, pareiškėjo skunde nurodyti argumentai nepagrindė neteisėtus antstolio veiksmus, be to, pareiškėjo skundu iš esmės yra veikiama ne pareiškėjo, o Turto pirmųjų varžytynių laimėtojų interesais, nors byloje nėra jokių rašytinių įrodymų apie tai, kad pareiškėjas turi teisinį pagrindą juos atstovauti. Išieškotojo manymu, pareiškėjas tik deklaruoja, jog turto išvaržymas pagal varžytynių laimėtojų pasiūlytas sąlygas atitiktų jo interesus, tačiau byloje nėra nei vieno įrodymo, kad varžytynių laimėtojai apskritai turi galimybę susimokėti varžytynių kainą, ar atitinkamą kainą jie sumokės papildomu terminu. Be to, nei vienas iš turto varžytynių laimėtojų nesumokėjo bent pusės varžytynėse nupirkto turto kainos (t. y. sumokėjo tik privalomą 10 procentų dydžio dalyvio įmoką). Anot išieškotojo, pareiškėjas nepagrįstai ir nesąžiningai remiasi karantino situacija, siekdamas pagrįsti antstolio veiksmų neteisėtumą ir varžytynių laimėtojų termino atidėjimo pagrįstumą, kadangi pagal formuojamą teismų praktiką antstolis neturi teisės pratęsti įstatymu nustatyto termino kitais, negu įstatymo numatytais pagrindais. Be to, kad pareiškėjas siekia vilkinti išieškojimą yra akivaizdu, kadangi pareiškėjas yra artimai susijęs su varžytynių laimėtojais bei S. R., kurie bendrais suderintais veiksmais sistemingai trukdo vykdomųjų veiksmų atlikimo išieškojimui iš Turo bei kito įkeisto išieškotojui įkeisto turto. Išieškotojas prašė teismo skundą atmesti, kaip nepagrįstą bei neįrodytą ir skirti pareiškėjui baudą už piktnaudžiavimą savo procesinėmis teisėmis. Išieškotojui apie teismo posėdžio vietą ir laiką yra pranešta tinkamai ir ši civilinė byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka (LR CPK 443 str. 5 d., 510 str. – 513 str.).

5Skolininkas BUAB „Construction ACE” per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į skundą nepateikė. Skolininkui apie teismo posėdžio vietą ir laiką yra pranešta tinkamai ir ši civilinė byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka (LR CPK 443 str. 5 d., 510 str. – 513 str.).

6Skundas atmestinas.

7Iš civilinėje ir vykdomojoje bylose esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad antstolis Donatas Kisielius vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01222 2020-04-15 priėmė skundžiamą Patvarkymą Nr. S-20-174-9401, kuriuo nusprendė parduoti iš pirmųjų pakartotinių varžytynių pareiškėjui nuosavybės teise priklausantį turtą : nebaigtą statyti administracinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), esantį adresu ( - ), Vilnius (varžytynių Nr. 189416, pradinė pardavimo kaina - 162 400 Eur) ; nebaigtą statyti administracinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), esantį adresu ( - ), Vilniuje (varžytynių Nr. 189417, pradinė pardavimo kaina - 57 280 Eur) ; negyvenamąją patalpą - parduotuvę (patalpos nuo 1-1 iki 1-7), kurios bendras plotas sudaro 153,75 kv. m, unikalus Nr. ( - ), esančią adresu ( - ), Vilnius (varžytynių Nr.189418, pradinė pardavimo kaina - 121 600 Eur) ; negyvenamąją patalpą - knygyną (patalpos pažymėtos R1-1, R1-2, R1-3, nuo 1-1 iki 1-7, 1-7A), kurios bendras plotas sudaro 283,70 kv. m, unikalus Nr. ( - ), esančią adresu ( - ), Vilnius (varžytynių Nr. 189419, pradinė pardavimo kaina - 188 000 Eur) ir nustatė, jog pirmosios pakartotinės varžytynės Nr. 189416,189417,189418 ir 189419 vyks elektroniniu būdu interneto svetainėje www.evarzytynes.lt. Iš vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01222 esančių rašytinių įrodymų turinio taip pat nustatyta, kad skundžiamas Patvarkymas buvo priimtas pasėkoje antstolio 2020-04-09 priimto Patvarkymo, kuriuo antstolis nusprendė pirmąsias varžytynes (t. y. varžytynės baigėsi 2020-03-09) laikyti neįvykusiomis, kadangi varžytynių laimėtojai nesumokėjo už varžytynėse nupirkto turto kainą (t. y. sumokėtos tik dalyvių įmokos) bei 2020-04-15 gavus išieškotojo UAB „EDS Invest“ atsisakymą paimti LR CPK 719 str. 2 d. nuostatose nustatyta tvarka jam perduodamą turtą.

8Sutinkamai su LR Antstolių įstatymo 3 str. 1 d. nuostatomis, vienas pagrindinių vykdymo procesų principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų.

9Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje konstatuojama, kad vykdymo procesas yra reglamentuotas imperatyviai ir antstolis, kaip viešosios teisės subjektas, vykdymo procese privalo veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus intra vires, o bet koks ultra vires veikimas yra vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (LAT 2007-09-14 d. nutartis Nr. 3K-3-341/2007 m.; LAT 2008-06-11 d. nutartis Nr. 3K-7-277/2008 m.). Be to, vykdymo proceso teisinis reguliavimas visų pirma yra skirtas išieškotojo teisių ir teisėtų interesų apsaugai ir kartu vykdymo procesas yra grindžiamas bendraisiais teisiniais teisėtumo, interesų derinimo ir proporcingumo principais, kurie reiškia, jog antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (LR Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.).

10 Sutinkamai su LR CPK 634 str. 2 d. nuostatomis, pagrindinė antstolio pareiga - savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus. Taigi antstolis vykdydamas vykdomuosius dokumentus turi siekti kuo greitesnio ir efektyvesnio (realesnio) vykdomojo dokumento įvykdymo, tuo pačiu nepažeidžiant vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų.

11Sutinkamai su LR CPK 721 str. 2 d. nuostatomis, jeigu išieškotojas atsisako paimti LR CPK 719 str. 2 d. nustatyta tvarka jam perduodamą turtą arba per antstolio nustatytą terminą nepraneša apie savo sutikimą paimti perduodamą turtą ar per nustatytą terminą neįmoka pradinės parduodamo turto kainos ir jo daliai tenkančių lėšų skirtumo, ne vėliau kaip po vieno mėnesio nuo varžytynių paskelbimo neįvykusiomis antstolis skelbia pakartotines varžytynes. Kurios vyksta tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnės varžytynės (LR CPK 721 str. 3 d.).

12Ištyręs vykdomojoje bei civilinėje bylose esančius rašytinius įrodymus, teismas daro išvadą, kad antstolis skundžiamą Patvarkymą, kuriuo nusprendė parduoti iš pirmųjų pakartotinių varžytynių pareiškėjo nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį Turtą, priėmė nepažeidęs LR CPK 721 str. 2 d. ir 3 d. nuostatų, t. y. antstolis laikėsi visų įstatymų reikalavimų, todėl pareiškėjo argumentai šioje dalyje yra atmestini, kaip nepagrįsti bei neįrodyti (LR CPK 176 str. – 179 str.).

13Iš bylos medžiagos turinio matyti, kad byloje iš esmės kilo ginčas dėl antstolio atsisakymo patenkinti varžytynių laimėtojų prašymus pratęsti likusios kainos dalies sumokėjimo už varžytynėse nupirktą pareiškėjui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą terminą. Pareiškėjas savo argumentus grindžia LR Vyriausybės Nutarimu dėl paskelbto karantino Lietuvos Respublikoje, tačiau teismas daro išvadą, jog tokie pareiškėjo argumentai yra nepagrįsti bei neįrodyti, kadangi terminų skaičiavimo (pratęsimo) klausimai yra griežtai reglamentuoti LR CPK nuostatose, todėl šie pareiškėjo argumentai yra atmestini (LR CPK 176 str. – 179 str.).

14Pareiškėjas nurodė, jog Turtas buvo nupirktas už dvigubai didesnę sumą, negu pareiškėjas yra skolingas kreditoriams, tačiau teismas daro išvadą, kad visgi nėra pateikta jokių įrodymų, jog varžytinių laimėtojų ketinimai įsigyti ginčo Turtą visgi tikrai buvo realūs, t. y. kad varžytynių laimėtojai iš tikrųjų turėjo tikslą šį Turtą įsigyti už itin neprotingai aukštą kainą (LR CPK 176 str. – 179 str.). Be to, byloje nėra jokių įrodymų, jog varžytynių laimėtojai taip pat ketino ir sumokėti visą likusią laimėto iš varžytynių turto kainą, t. y. atvirkščiai, iš vykdomosios bylos turinio matyti, kad varžytynių laimėtojai kreipėsi į antstolį su prašymais grąžinti dalyvio įmokas, neva nežinodami apie Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020-03-03 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones bei neva dėl techninių priežasčių (UAB „Idea in“) dėl veiklos sutrikimų padarė klaidą ir pasiūlė neadekvačią bei realios rinkos vertės neatitinkančią kainą (UAB NT paslaugos) ir UAB „Primestus“ nebūtų išvis dalyvavęs (LR CPK 176 str. – 179 str.). Teismas daro išvadą, jog yra labiau tikėtina, kad varžytynių dalyviai net ir neketino pirkti Turtą iš varžytynių, o tik ketino vilkinti vykdymo procesą.

15Papildomai pažymėtina ir tai, jog iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazės matyti, kad pareiškėjas nuolatos teikia skundus tiek dėl antstolio Donato Kisieliaus, tiek dėl kitų antstolių, kurių vykdomosiose bylose pareiškėjas yra skolininkas, priimtų Patvarkymų, todėl darytina išvada, jog pareiškėjas nuolatiniais bei pakartotiniais savo skundais dėl antstolių veiksmų iš esmės siekia tik užvilkinti ir vilkina jo atžvilgiu pradėtus vykdymo procesus. Be to, pareiškėjui jau ir ne kartą buvo skiriamos baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

16Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad antstolis nepažeidė jokių vykdymo procesą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų dėl skundžiamo Patvarkymo priėmimo ir atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas daro išvadą, kad antstolis šiuo atveju veikė teisėtai ir pagal jam įstatymų suteiktus įgaliojimus (intra vires), todėl pareiškėjo skundas yra atmestinas, kaip nepagrįstas bei neįrodytas (LR CPK 176 str. – 179 str.).

17Pažymėtina tai, kad sutinkamai su LR CPK 95 str. nuostatomis, baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti yra būtinos šios sąlygos : šalies nesąžiningumas ir pareiškimo (nagrinėjamu atveju skundo dėl antstolio veiksmų) nepagrįstumas jį pateikiant teismui arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą bei išsprendimą.

18Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad vykdymo procese tiek išieškotojui, tiek skolininkui yra keliama pareiga būti aktyviems ir patiems domėtis vykdymo eiga ir sąžiningai naudotis įstatymo suteiktomis teisėmis bei pareigomis, be to, skolininkas ar jo atstovas privalo bendradarbiauti su antstoliu ir aktyviai padėti jam greitai ir tinkamai įvykdyti sprendimą (LR CPK 393 str.) (LAT 2010-06-22 nutartis Nr. 3K-3-397/2010). Be to, piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atvejais yra laikytini šalies veiksmai naudojantis procesinėmis teisėmis ne pagal jų paskirtį, t. y. kreipiantis į teismą kitu tikslu nei siekiant realiai apginti savo teises, ne pagal civilinio proceso tikslus arba kai tokiais veiksmais sąmoningai sukeliama kitai proceso šaliai esminė žala.

19Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazės matyti, jog teismų procesiniais sprendimais ne kartą jau yra konstatuotas nesąžiningas ir sistemingas pareiškėjo veikimas vykdymo procese, siekiant jį vilkinti (Vilniaus apygardos teismo 2018-06-26 nutartis Nr. e2S-2070-467/2018 ; Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-08-24 nutartis Nr. e2-31946-989/2018 ; Vilniaus apygardos teismo 2019-01-17 nutartis Nr. e2S-111-803/2019 ; Vilniaus apygardos teismo 2019-03-28 nutartis Nr. e2S-621-275/2019 ; Vilniaus apygardos teismo 2019-04-10 nutartis Nr. e2-1580-430/2019 ; Vilniaus apygardos teismo 2019-04-17 nutartis Nr. e2S-670-467/2019 ; Vilniaus apygardos teismo 2019-10-10 nutartis Nr. e2S-1615-560/2019 ; Vilniaus apygardos teismo nutartis Nr. 2-3555-431/2019).

20Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes bei į antstolio ir išieškotojo prašymą, teismas daro išvadą, jog yra teisinis pagrindas teigti, kad pareiškėjas visgi pakartotinai piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, teikdamas pakartotinai ir šį skundą dėl antstolio veiksmų, t. y. pareiškėjas savo tokiais veiksmais trukdo antstoliui per kuo įmanoma trumpesnį terminą tinkamai vykdyti išieškojimą, o taip pat pažeidžia ir išieškotojo teisėtus interesus, todėl pareiškėjo vadovui yra skirtina 6000,00 Eur piniginė bauda, 50 procentų iš šios piniginės baudos skiriant hipotekos kreditoriaus UAB „EDS Invest“ naudai, ir ši piniginė bauda yra skirtina atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį bei mastą, ir į tai, kad pareiškėjui piniginė bauda yra skiriama jau ne pirmą kartą (LR CPK 3 str. 1, 8 d. d., 95 str.). Be to, piniginė bauda yra skirtina pareiškėjo vadovui Raimondui Balčiūnui, t. y. atsakingam už pareiškėjo tinkamą atstovavimą teisme, kuris ir pasirašė nagrinėjamą skundą.

21Kiti bylose esantys rašytiniai įrodymai neturi reikšmės teisingam bylos išsprendimui.

22Vadovaujantis LR CPK 290 str. -292, 443 str., 510 str. - 513 str., str., teismas

Nutarė

23atmesti pareiškėjo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas” skundą dėl antstolio Donato Kisieliaus veiksmų, suinteresuoti asmenys išieškotojas UAB „EDS Invest”, skolininkas BUAB „Construction ACE” bei antstolis Donatas Kisielius.

24Skirti pareiškėjo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ vadovui Raimondui Balčiūnui 6 000,00 Eur piniginę baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, 50 procentų iš šios baudos skiriant hipotekos kreditoriaus UAB “EDS Invest“, į. k. 304478449 naudai.

25Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu apeliacine tvarka gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Erika Stočkienė, viešame teismo... 2. pareiškėjas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas” kreipėsi į teismą su... 3. Antstolis Donatas Kisielius pateikė teismui Patvarkymą, kuriuo netenkino... 4. Išieškotojas UAB „EDS INVEST“ pateikė teismui atsiliepimą į skundą ir... 5. Skolininkas BUAB „Construction ACE” per teismo nustatytą terminą... 6. Skundas atmestinas. ... 7. Iš civilinėje ir vykdomojoje bylose esančių rašytinių įrodymų turinio... 8. Sutinkamai su LR Antstolių įstatymo 3 str. 1 d. nuostatomis, vienas... 9. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje konstatuojama,... 10. Sutinkamai su LR CPK 634 str. 2 d. nuostatomis, pagrindinė antstolio pareiga... 11. Sutinkamai su LR CPK 721 str. 2 d. nuostatomis, jeigu išieškotojas atsisako... 12. Ištyręs vykdomojoje bei civilinėje bylose esančius rašytinius įrodymus,... 13. Iš bylos medžiagos turinio matyti, kad byloje iš esmės kilo ginčas dėl... 14. Pareiškėjas nurodė, jog Turtas buvo nupirktas už dvigubai didesnę sumą,... 15. Papildomai pažymėtina ir tai, jog iš Lietuvos teismų informacinės sistemos... 16. Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad antstolis nepažeidė... 17. Pažymėtina tai, kad sutinkamai su LR CPK 95 str. nuostatomis, baudai dėl... 18. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad vykdymo procese tiek... 19. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazės matyti, jog... 20. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes bei į antstolio ir... 21. Kiti bylose esantys rašytiniai įrodymai neturi reikšmės teisingam bylos... 22. Vadovaujantis LR CPK 290 str. -292, 443 str., 510 str. - 513 str., str.,... 23. atmesti pareiškėjo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas” skundą dėl... 24. Skirti pareiškėjo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ vadovui Raimondui... 25. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu...