Byla 2A-1758/2012
Dėl viešojo pirkimo komisijos priimtų sprendimų ir sutarties pripažinimo neteisėtais

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rasos Gudžiūnienės, Rimvydo Norkaus ir Alvydo Poškaus (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Raguvilė“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. vasario 21 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-923-524/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Raguvilė“ ieškinį atsakovams Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai, uždarajai akcinei bendrovei „Vakarų švara“ dėl viešojo pirkimo komisijos priimtų sprendimų ir sutarties pripažinimo neteisėtais.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Raguvilė“ kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu atsakovams Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai ir UAB „Vakarų švara“, kuriuo prašė pripažinti neteisėtais: 1) 2011 m. spalio 24 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos kelių ir gatvių priežiūros žiemą paslaugų pirkimo viešųjų pirkimų komisijos nutarimą dalyje dėl UAB „Vakarų švara“, kad UAB „Vakarų švara“, „Gargždų komunalinės paslaugos“, UAB „Jakaita“ pateikė tinkamus kainos pagrindimo įrodymus; 2) 2011 m. spalio 24 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos kelių ir gatvių priežiūros žiemą paslaugų pirkimo viešųjų pirkimų komisijos nutarimą dalyje dėl UAB „Vakarų švara“, kad tiekėjų UAB „Jakaita“, UAB „Raguvilė“, UAB „Vakarų švara“ pasiūlymai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus; 3) 2011 m. spalio 24 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos kelių ir gatvių priežiūros žiemą paslaugų pirkimo viešųjų pirkimų komisijos nutarimą sudaryti pasiūlymų pirkimo eilę dėl pirkimo dalies; 4) 2011 m. spalio 24 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos kelių ir gatvių priežiūros žiemą paslaugų pirkimo viešųjų pirkimų komisijos nutarimą patvirtinti UAB „Vakarų švara“ nugalėtoju pirkimo X dalies – sniego valymas ir kelių, gatvių barstymas Gargždų seniūnijoje; 5) pripažinti negaliojančia 2011 m. gruodžio 8 d. Kelių ir gatvių priežiūros žiemą paslaugų sutartį Nr. AS-1053; 6) įpareigoti Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją tęsti viešojo pirkimo procedūras ir gatvių priežiūros žiemą atviro konkūro pirkimo X dalyje: atmesti UAB „Vakarų švara“ pasiūlymą kaip neatitinkantį konkurso sąlygų sudaryti pasiūlymų eilę; 7) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas nurodė, kad Klaipėdos rajono savivaldybės administracija vykdė viešą kelių ir gatvių priežiūros žiemą paslaugų pirkimą. Perkamos paslaugos buvo suskirstytos į dešimt dalių. Ieškovas 2011 m. spalio 7 d. pateikė pasiūlymą dalyvauti šiame paskelbtame atvirame konkurse VI ir X dalyse. 2011 m. spalio 24 d. viešųjų pirkimų komisijos posėdyje nuspręsta pripažinti UAB „Vakarų švara“, UAB „Gargždų komunalinės paslaugos“ ir UAB „Jakaita“ kainos pagrindimus tinkamais, sudaryti pasiūlymų eilę dėl pirkimo II, VI ir X dalyse bei šiose dalyse paskelbti tiekėjus nugalėtojus. Viešųjų pirkimų komisija taip pat nutarė, kad atviro konkurso X dalyje mažiausią kainą pasiūlė UAB „Vakarų švara“, antrą vietą užėmė UAB „Raguvilė“, trečią – UAB „Specialusis transportas“, ketvirtą – UAB „Gargždų komunalinės paslaugos“, nugalėtoju šioje dalyje nuspręsta paskelbti UAB „Vakarų švara“. 2011 m. spalio 25 d. ieškovas gavo pranešimą apie pirkimo VI dalyje nustatytą pasiūlymų eilę, kurioje ieškovas užėmė antrą vietą. Tą pačią dieną UAB „Vakarų švara“ gavo pranešimą, kuriame nurodyta pasiūlymų eilė, sudaryta pirkimo X dalyje: 1. UAB „Vakarų švara“, 2. UAB „Specialus transportas“, 3. UAB „Gargždų komunalinės paslaugos“, o ieškovas šiame pranešime apskritai nenurodytas. 2011 m. spalio 27 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracija patikslino savo anksčiau siųstą 2011 m. spalio 25 d. raštą ir informavo ieškovą apie pirkimo X dalies dalyvių rezultatus: 1. UAB „Vakarų švara“, 2. UAB „Raguvilė“, 3. UAB „Specialus transportas“, 4. UAB „Gargždų komunalinės paslaugos“. 2011 m. gruodžio 8 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracija su UAB „Vakarų švara“ sudarė kelių ir gatvių priežiūros žiemą paslaugų sutartį Nr. AS-1053.

6Ieškovo teigimu, atsakovas pažeidė pasiūlymų nagrinėjimo etapų eiliškumą, nevertino tiekėjo kvalifikacijos, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio reikalavimą per tris dienas informuoti tiekėją apie priimtus sprendimus dėl jo atitikimo konkurso kvalifikaciniams reikalavimams bei 3 straipsnyje nurodytus lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus. Ieškovui pateikta informacija tik apie sudarytą pasiūlymų eilę pirkimo VI dalyje, o vėliau – apie sudarytą pasiūlymų eilę pirkimo X dalyje, tačiau ne apie atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams. Taip pat ieškovas nurodė, kad nebuvo iš karto informuotas apie sudarytą pasiūlymų eilę atviro konkurso X dalyje. Konkurso metu buvo sudarytos dvi pasiūlymų eilės: viena, kurioje ieškovas užėmė antrą vietą, kita, kurioje antrą vietą užėmė UAB „Specialus transportas“, o ieškovo pasiūlymas atmestas. Ieškovas abejoja, ar jo pasiūlymas buvo vertinamas ir kada, nes Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 7 dalies reikalavimai įpareigoja pasiūlymus įvertinti nedelsiant.

7Ieškovo nuomone, perkančioji organizacija nepagrįstai neatmetė UAB „Vakarų švara“ pasiūlymo, nes ji nepagrindė neįprastai mažos kainos pirkimo X dalies 4, 5, 6 įkainiuose. UAB „Vakarų švara“ pateikta neva kainas pagrindžianti „kainos skaičiavimo pagrindimo detali lokalinė sąmata“ yra tiesiog anksčiau pateiktų įkainių matematinis išskaidymas į sudedamąsias dalis, visiškai nepagrindžiant nei jų realumo, nei pagrįstumo. Todėl faktiškai UAB „Vakarų švara“ nepagrindė neįprastai mažų kainų, dėl ko vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalimi UAB „Vakarų švara“ pasiūlymas turėjo būti atmestas.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. vasario 21 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas įvertinęs aplinkybę, kad sąmatos yra ruošiamos kompiuterinėmis programomis, vertino, kad UAB „Vakarų švara“ detalizuotoje sąmatoje esanti paklaida nelaikytina esmine, todėl detalizuota sąmata neprieštarauja pateiktam UAB ,,Vakarų švara‘‘ pasiūlymui. 2011 m. spalio 24 d. perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolu įrodyta, jog neįprastai mažos kainos pagrindimas buvo įvertintas ir nustatytas laimėtojas, ieškovą nurodant antroje pozicijoje. Be to, ieškovas nenuginčijo atsakovo UAB ,,Vakarų švara‘‘ įrodymų dėl žemos smėlio pirkimo kainos, dėl darbo metodų ir apimčių. Teismas nurodė, kad būtent perkančiajai organizacijai, o ne kitiems tiekėjams suteikta teisė spręsti ir vertinti, ar mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas bus pajėgus įvykdyti sutartį. Byloje nėra įrodymų, jog perkančioji organizacija turėjo pagrindą abejoti, jog UAB „Vakarų švara“ neįvykdys darbų pasiūlytomis kainomis. Teismas konstatavo, kad ginčo pirkimo laimėtojas turėjo būti nustatytas tas, kuris pasiūlė žemiausią kainą, todėl byloje nesant įrodymų, jog perkančioji organizacija neįsitikino žemos kainos pagrįstumu, ieškinio tenkinti nėra pagrindo. Ieškovo nurodytas aplinkybes dėl lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų pažeidimų teismas vertino kaip neįrodytas, nes 2011 m. spalio 24 d. atsakovo viešųjų pirkimų komisijos posėdyje buvo įvertinta tiekėjų kvalifikacija ir sudaryta pasiūlymų eilė. 2011 m. spalio 25 d. atsakovas raštu pranešė ieškovui dėl pirkimo VI dalies, o 2011 m. spalio 27 d. šį raštą papildė ir papildomai pranešė dėl ginčo pirkimo X dalies, todėl 2011 m. spalio 27 d. pranešimu ieškovo teisės nebuvo pažeistos, nes nuo šio pranešimo išsiuntimo datos buvo skaičiuojamas 15 dienų terminas pretenzijai pareikšti.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Ieškovas UAB „Raguvilė“ apeliaciniu skundu prašo Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. vasario 21 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas neįvertino byloje surinktų įrodymų ir dėl to padarė neteisingą išvadą dėl neįprastai mažos kainos fakto ir jos pagrindimo. Apeliantas teigia, kad neprivalėjo įrodinėti fakto, jog atsakovo UAB „Vakarų švara“ pasiūlyti įkainiai pirkimo X dalies 4, 5, 6 pozicijose atitiko neįprastai mažos kainos kriterijus, nes byloje surinktais įrodymais šį faktą pripažino ir atsakovai. UAB „Vakarų švara“ pateiktas pagrindimas neatitinka 2009 m. lapkričio 10 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-122 patvirtintoms pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos pagrindimo rekomendacijų 6 punkte išvardintoms pagrindimo priemonėms, nes UAB „Vakarų švara“ pateiktame kainos išskaidyme matosi tik sudedamosios kainos dalys, tačiau nepateiktas joks kainos pagrindimas. Taip pat perkančioji organizacija privalėjo vadovautis ir pirkimo sąlygų 53 punktu, kuriame nurodyta, kad komisija privalo tiekėjo raštu paprašyti pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.
  2. Perkančioji organizacija, turėdama informaciją apie UAB „Vakarų švara“ ankstesnius įkainius, kurie 2008-2009 ir 2009-2010 metais buvo du, tris kartus didesni nei pateiktas pasiūlymas 2010-2011 metų sezonui, privalėjo reikalauti detaliai pagrįsti tokį įkainių (sąnaudų) sumažėjimą, o ne pasitenkinti formaliais ir matematiškai klaidingais UAB „Vakarų švara“ skaičiavimais. Todėl teismas, nusprendęs, kad bet koks pirkimo X dalies 4, 5, 6 pozicijų įkainių skaičių išdalinimas yra laikytinas tinkamu neįprastai mažos kainos pagrindimu, iškreipė Viešųjų pirkimų 3 ir 40 straipsnių bei pirkimo sąlygų 53 punkto prasmę.
  3. Atsakovas UAB „Vakarų švara“ neįprastai mažas kainas pateikė trijose pozicijose (mechanizuotas šaligatvių sniego valymas, mechanizuotas aikštelių sniego valymas, smėlio – druskos mišinio atvežimas), t.y. pirkimo X dalies 4, 5, 6 pozicijose, o kitose pozicijose pateikti įkainiai yra didesni nei apelianto pasiūlyti. UAB „Vakarų švara“, žinodama, kad paslaugų pozicijose 4, 5, 6 užsakoma nedaug, sąmoningai manipuliavo įkainiais, siekiant laimėti konkursą, nes šiose pozicijose patirti nuostoliai būtų kompensuoti iš kitų paslaugų, kurioms įkainiai buvo pateikti šiek tiek aukštesni nei rinkoje egzistuojantys.
  4. Nei teismas, nei perkančioji organizacija neįvertino, kad „kainos skaičiavimo pagrindimo detali lokalinė sąmata“ atlikta su matematinėmis klaidomis. Apeliantas pažymi, kad sudėtinėms kainos dalims esant nurodytoms cento tikslumu, jokio apvalinimo nereikia daryti, nes suma gaunasi cento tikslumu.
  5. Teismas vadovavosi UAB „Vakarų švara“ paaiškinimu ir detalizuota sąmata, kuri pateikta tik bylos nagrinėjimo metu, t.y. ji nebuvo pateikta vertinant UAB „Vakarų švara“ 2011 m. spalio 20 d. pateiktą neįprastai mažos kainos pagrindimą. Apeliantas teigia, kad sprendžiant UAB „Vakarų švara“ pateiktos „kainos skaičiavimo pagrindimo lokalinė sąmata“ pripažinimo tinkama klausimą, turėtų būti vertinama be vėliau pateiktų UAB „Vakarų švara“ paaiškinimų ir skaičiavimų.
  6. Apeliantas pažymi, kad tik atlikus visas viešojo pirkimo procedūras, tarp jų ir neįprastai mažos kainos nustatymo ir pagrindimo vertinimo stadijas, perkančioji organizacija gali įsitikinti tiekėjo tinkamumu vykdyti sutartį, tačiau perkančioji organizacija tik formaliai vertino ir neanalizavo UAB „Vakarų švara“ neįprastai mažos kainos pagrindimo, todėl negalėjo visapusiškai įsitikinti tiekėjo tinkamumu vykdyti sutartį.
  7. Apelianto teigimu, dėl to, jog 2011 m. spalio 25 d. pranešimu įvyko techninė klaida, perkančioji organizacija nepateikė jokių įrodymų. Tik apeliantui paprašius informuoti apie pasiūlymų eilę, perkančioji organizacija atsakė pakeistu nei prieš tai išsiųstu kitiems tiekėjams, raštu. Teismas nevertino apelianto pateikto įrodymo, kuriame UAB „Vakarų švara“ informuojama apie sudarytą pasiūlymų eilę be apelianto.

12Atsakovas Klaipėdos rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, nes ieškovo apeliacinis skundas grindžiamas tais pačiais motyvais kaip ir patikslintas ieškinys. Atsakovas nurodo, kad sutinka su Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. vasario 21 d. sprendime išdėstytais motyvais.

13Atsakovas UAB „Vakarų švara“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti ir palikti Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. vasario 21 d. sprendimą nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad apeliantas nepateikė jokių įrodymų, kurie galėjo nuginčyti UAB „Vakarų švara“ pateiktus įrodymus bei perkančiosios organizacijos veiksmus vykdant viešuosius pirkimus. UAB „Vakarų švara“ pagrindė savo siūlomą kainą lokaline sąmata ir turimais rašytiniais įrodymais, papildomais detaliais paaiškinimais bei paskaičiavimais, t.y. už kokią kainą perka smėlį ir druską, kas įeina į lokalinės sąmatos paskaičiavimą. Apeliantas atsakovo pateiktų skaičiavimų savo pateiktais skaičiavimais nenuginčijo. Dėl pasiūlymų eilės sudarymo apeliantas savo reikalavimą grindžia abejonėmis. Perkančioji organizacija 2011 m. spalio 27 d. pranešimu patikslino 2011 m. spalio 25 d. raštą, o ieškovo teisės bei lygiateisiškumo principai pažeisti nebuvo.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

16Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų. Todėl analizuotinas apeliacinio skundo teisinis ir faktinis pagrindas.

17Esminis ginčas byloje yra kilęs dėl to, ar perkančioji organizacija pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio reikalavimus pripažindama, jog atsakovas UAB „Vakarų švara“ tinkamai pagrindė neįprastai mažą kainą. Be to, apeliantas savo apeliaciniame skunde nurodo perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies, 39 straipsnio 1 dalies, 41 straipsnio pažeidimus.

18Apeliacinis skundas netenkintinas.

19Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 1 dalis nustato, kad jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, perkančioji organizacija privalo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą, o jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privalo atmesti. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija turi teisę apibrėžti pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvoką. Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1S-96 nustatyta, kokia kaina laikytina neįprastai maža (ši sąvoka yra perkelta į konkurso sąlygų 53 punktą), o 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr.1S-122 patvirtintos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos pagrindimo rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos). Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 2 dalis nustato, kad perkančioji organizacija, siekdama, kad neįprastai mažos kainos būtų pagrįstos, raštu kreipiasi į tokią kainą pasiūliusį dalyvį ir prašo pateikti, jos manymu, reikalingas pasiūlymo detales, kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus, taip pat nurodo tam tikras aplinkybes, į kurias atsižvelgia vertindama kainos pagrindimą.

20Pagal konkurso sąlygų 57 punktą buvo numatyta, kad perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų. Konkurso sąlygų 53 punkte nustatyta, kad kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina viešųjų pirkimų komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per komisijos nurodytą terminą pateikti perkančiajai organizacijai neįprastai mažos kainos pasiūlymo pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.

21Dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo.

22Nagrinėjamu atveju iš esmės nėra ginčo, kad pirkimo X dalyje UAB „Vakarų švara“ pasiūlyme nurodyta kaina buvo neįprastai maža, atsakovo viešųjų pirkimų komisija 2011 m. spalio 18 d. nutarė prašyti, kad UAB „Vakarų švara“ pagrįstų pasiūlytą kainą (t. 2 b.l. 74-79). Nesant ginčo dėl UAB „Vakarų švara“ pateikto pasiūlymo neįprastai mažos kainos šioje pirkimo dalyje fakto, teisėjų kolegija šiuo aspektu išsamiau nepasisako.

23Neįprastai maža kaina, kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, per se negali būti pagrindu pasiūlymo atmetimui. Neįprastai mažos kainos institutas viešuosiuose pirkimuose yra visų pirma skirtas perkančiajai organizacijai apsisaugoti nuo tiekėjo nesugebėjimo laiku ir tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį. Kita vertus, šiuo institutu siekiama apginti tiekėją nuo perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti jo pasiūlymą dėl neįprastai mažos pasiūlytos kainos, neleidžiant jam paaiškinti savo pasiūlymo rimtumo. Pagrindas tiekėjo pasiūlymo atmetimui būtų tuo atveju, jei tiekėjas šios kainos negali tinkamai pagrįsti ir būtent tai perkančiajai organizacijai leidžia pagrįstai abejoti pasiūlymo pagrįstumu bei tiekėjo gebėjimu įvykdyti viešojo pirkimo sutartį.

24Minėta, jog esminis ginčas yra tai, ar perkančioji organizacija pagrįstai pripažino, kad UAB „Vakarų švara“ tinkamai pagrindė neįprastai mažą kainą. Iš bylos duomenų matyti, kad apeliantas iš esmės ieškinį dėl netinkamo neįprastai mažos kainos pagrindimo reiškė remdamasis UAB „Vakarų švara“ pasiūlytos bendros kainos kai kurių sudedamųjų dalių analize (konkrečiai ginčo dalyku yra UAB „Vakarų švara“ pasiūlymo 4,5,6 eilutės - t. 1 b.l. 129-136).

25VPĮ normos neapibrėžia, kokius konkrečius įpareigojimus dėl duomenų pateikimo turėtų nustatyti tiekėjui perkančioji organizacija, siekdama įsitikinti tiekėjo pasiūlytos neįprastai mažos kainos pagrįstumu. Kaip minėta, yra nurodyta tik tai, į ką ji turėtų atsižvelgti vertindama kainos pagrindimą (VPĮ 40 str. 2 d.). Rekomendacijų 6 punktas numato, kad kreipdamasi į tiekėją dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo, perkančioji organizacija gali prašyti jo pateikti įrodymus, pagrindžiančius pasiūlymo ekonomiškumą ir jo mažą kainą kuo gali būti ekonomiško gamybos proceso, teikiamų paslaugų ar statybos metodo aprašymas; pasirinktų ekonomiškų techninių sprendimų aprašymas; išskirtinai palankių sąlygų tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus įrodymai (pavyzdžiui, susitarimai su tiekėjais); siūlomų prekių, paslaugų ar darbų originalumo įrodymai (pavyzdžiui, technologijos patentas); įrodymai, kad tiekėjas laikosi norminių dokumentų reikalavimų dėl darbų saugos ir darbo sąlygų, galiojančių prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo vietoje (pavyzdžiui, pažyma apie ketinamų pasitelkti darbuotojų darbo užmokesčio vidurkius); informacija apie tiekėjo galimybę gauti valstybės pagalbą; darbo jėgos pasitelkimo ir jos organizavimo sąlygų, leidžiančių sumažinti pasiūlymo kainą, aprašymas (pavyzdžiui, duomenys apie planuojamą pasitelkti darbo jėgą); subrangovų ar paslaugų subteikėjų pasitelkimo sąlygų, leidžiančių sumažinti pasiūlymo kainą, aprašymas; naudojimosi technine įranga (turima ar galima pasitelkti) sąlygų aprašymas; nurodytų taikyti nuolaidų apskaičiavimo detalizavimas ir pagrindimas, ypač kai nuolaida suteikiama trečiojo asmens (subrangovo ar subteikėjo) atliekamoje dalyje; kainos išskaidymas, kur matytųsi detalios sudedamosios kainos dalys (jeigu pasiūlyme yra nurodyta tik bendra kaina, jos nedetalizuojant) ir išskaidytų kainų pagrindimas. Taigi, perkančioji organizacija pati pasirenka kokių duomenų ji pageidauja tam, kad galėtų įsitikinti realia pasiūlymo įgyvendinimo galimybe. Teisminėje praktikoje yra konstatuota, jog ”neįprastai mažos pasiūlytos kainos vertinimo rungtyniškumo pobūdis turi būti suprantamas ir taip, kad perkančioji organizacija turi teisę prašyti, o tiekėjas – pateikti kuo išsamesnius kainos pagrindimo duomenis. Pažymėtina, kad tiekėjai, atsakydami į perkančiųjų organizacijų prašymą pateikti kainos pagrindimą, privalo atsakyti tiek, kiek yra prašomi, tačiau turi teisę pateikti platesnius paaiškinimus, papildomas aplinkybes ar dokumentus.“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010).

26Nagrinėjamu atveju UAB „Vakarų švara“ perkančiajai organizacijai pateikė kainos skaičiavimo pagrindimo detalią lokalinę sąmatą (t. 1 b.l. 144-145). Perkančiajai organizacijai toks pagrindimas buvo priimtinas, papildomų paaiškinimų dėl jo nebuvo prašyta. Minėta, kad tiekėjas turi teisę pateikti platesnius paaiškinimus, tačiau privalo atsakyti tiek, kiek yra prašoma. Apeliantas į bylą prie patikslinto ieškinio yra pateikęs savo paaiškinimus dėl aptariamo UAB „Vakarų švara“ pagrindimo, kuriuose dėsto šio pagrindimo kritiką (t. 2 b.l. 62-68).

27Teisės aktai nenustato kriterijų, kuriais remiantis, galima būtų konstatuoti, koks neįprastai mažos kainos pagrindimas yra (ne)pakankamas, taip pat nenustato, kokius konkrečius veiksmus (be savo pačios vertinimo) papildomai privalėtų atlikti perkančioji organizacija tiekėjo pateikto pagrindimo pagrįstumui patikrinti (pavyzdžiui, skirti ekspertizę ar pan.), kiek detaliai turi būti tikrinami neįprastai mažos kainos pagrindimo skaičiuotės atskiri elementai ir jų atitikimas teisės aktų reikalavimams. Taigi, iš dalies perkančioji organizacija tam tikra prasme pati prisiima laimėtojo pateikto pasiūlymo įgyvendinimo riziką. Kita vertus, pastebėtina, kad tam tikra rizika, jog konkursą laimėjęs tiekėjas (nepriklausomai nuo to, ar jo pasiūlymo kaina yra neįprastai maža, ar ne) tinkamai įvykdys savo įsipareigojimus išlieka iš esmės visais atvejais. Neabejotina, kad perkančiosios organizacijos teisė pačiai nuspręsti, ar tiekėjas tinkamai pagrindė neįprastai mažą kainą, negali būti vertinama kaip diskrecija iki tokio lygmens, kad ji turi teisę pripažinti kainos pagrindimą tinkamu net ir tuo atveju, kai yra pagrindas spręsti, jog jis yra akivaizdžiai netinkamas. Minėtoje kasacinio teismo nutartyje nurodyta, jog „perkančiosios organizacijos visų procedūrų metu privalo vadovautis viešojo pirkimo principais, taip pat veikti sąžiningai ir objektyviai. Neribota jos diskrecijos teisė nesuderinama su šiais imperatyvais“. Tačiau, kita vertus, ir ne kiti tiekėjai gali privalomai nurodyti perkančiajai organizacijai, kokiomis priemonėmis perkančioji organizacija turėjo tikrinti tiekėjo neįprastai mažos kainos pagrindimą bei kokį pagrindimą perkančioji organizacija privalėjo pripažinti tinkamu, nes Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 2 dalis nustato, kad perkančioji organizacija turi prašyti pateikti, jos manymu, reikalingas pasiūlymo detales, kainos sudėtines dalis (kas šiuo atveju ir buvo pateikta) ir skaičiavimus. Pažymėtina, kad ir pats apeliantas savo apeliaciniame skunde nenurodo, ką konkrečiai UAB „Vakarų švara“ pateiktos kainos skaičiavimo pagrindimo detalios lokalinės sąmatos papildomam pagrindimui privalėjo dar reikalauti perkančioji organizacija. Jo išdėstyti teiginiai, kad perkančioji organizacija turėjo atsižvelgti į ankstesnių metų paslaugų įkainius, teisėjų kolegijos vertinimu, nėra pagrįsti, nes, visų pirma, tokia perkančiosios organizacijos pareiga nėra įtvirtinta jokiais teisės aktais, antra, paslaugų įkainiai kiekvienais metais gali keistis priklausomai tiek nuo tiekėjo valios objektyviai nepriklausančių priežasčių, tiek ir nuo jo paties ekonominių ir techninių galimybių.

28Pagal konkurso sąlygų 7 punktą pirkimas yra suskaidytas į dešimt dalių. Pirkimo X dalyje pirmuoju įrašytas UAB „Vakarų švara“ pasiūlymas su 1,79 Lt kaina, antruoju – apelianto pasiūlymas su 1,92 Lt kaina (t. 1 b.l. 137-139). Taigi, abiejų pasiūlymų kainų skirtumas sudaro tik 7 proc. (pastebėtina, kad, jei šioje pirkimo dalyje UAB „Vakarų švara“ nebūtų dalyvavusi, pagal apelianto ir likusių dviejų tiekėjų pasiūlymų kainas paties apelianto pasiūlymo kaina taip pat balansuotų ties neįprastos mažos kainos riba). Pats apeliantas savo pasiūlytą kainą laiko realia. Teisėjų kolegijos nuomone, esant tik tokiam kainų skirtumui, perkančiajai organizacijai manyti, kad UAB „Vakarų švara“ siūlo akivaizdžiai nerealią kainą ir negalės įvykdyti pirkimo sutarties, racionalaus pagrindo nebuvo. Todėl atmestinas apelianto argumentas, kad perkančioji organizacija pažeidė konkurso sąlygų 53 punktą, kuriame, be kita ko, numatyta, jog perkančioji organizacija palygina tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą su rinkoje esančiomis analogiško pirkimo objekto kainomis bei su kitų tiekėjų nurodytomis kainomis. Juo labiau, kad iš bylos duomenų matyti, jog UAB „Vakarų švara“ jau anksčiau ne vienerius metus yra teikusi analogiškas paslaugas. Šiame kontekste paminėtina, kad kasacinis teismas yra konstatavęs, jog „apskritai iki šiol suformuotoje teismų praktikoje pasiūlytos kainos neįprastumas inter alia grindžiamas tiekėjo, kaip viešojo pirkimo sutarties kontrahento, patikimumu“, o „... tai, kad vienas iš tiekėjų perkančiajai organizacijai įrodo, jog jo siūloma maža kaina neturės įtakos teikiamos paslaugos kokybei, sutarties vykdymo terminams ir kitoms su paslaugos esme susijusioms aplinkybėms, ne pažeidžia, o atspindi tiekėjų konkurenciją. Sąžiningos tiekėjų konkurencijos pažeidimas galėtų būti pripažintas tik tada, kai tiekėjas, pasiūlęs nepelningą ar net nuostolingą kainą, atitinkamoje produkto ar geografinėje rinkoje naudojasi vyraujama padėtimi, kuri per se yra draudžiama“. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010). Pažymėtina, kad faktiškai pirkimo sutartis yra sudaryta, ji vieną sezoną jau įvykdyta, pagal bylos duomenis 2011m. gruodžio mėn. ji įvykdyta už žemesnę kainą negu ją būtų įvykdęs apeliantas (t. 2 b.l. 36, 37), pastarosios aplinkybės apeliaciniame skunde apeliantas iš esmės ir nepaneigė.

29Teisėjų kolegija nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad perkančioji organizacija pirko įkainius, o ne bendrą kainą, nes konkurso laimėtojas buvo nustatomas pagal visų pirkimo X dalies darbų kainas, o ne kiekvienai pirkimo X dalies darbų eilutei. Minėta, kad apeliantas iš esmės kvestionuoja tik UAB „Vakarų švara“ pasiūlymo 4, 5, 6 eilutėse nurodytų darbų kainą, kuri yra mažesnė už apelianto pasiūlytą. Tačiau kitose pirkimo X dalies eilutėse abiejų šių tiekėjų kainos pagal dydį varijuoja: UAB „Vakarų švara“ pasiūlyme 1, 3 eilutėse nurodytų darbų kaina yra pasiūlyta didesnė negu apelianto, o pats apeliantas yra pasiūlęs didesnę kainą 2 eilutėje. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, jog vienareikšmei išvadai, kad UAB „Vakarų švara“ siekė tik manipuliuoti kainomis (specialiu mažesnių kainų pasiūlymu 4, 5, 6 eilutėse nurodytiems mažiau užsakomiems darbams), kaip teigia apeliantas, pakankamo pagrindo nėra. Juo labiau tai pasakytina ir dėl to, kad, kaip pagrįstai nurodo perkančioji organizacija, konkurso sąlygose pirkimo X dalies 4, 5, 6 eilutėms (t.y. dėl šio ginčo esmės) buvo nustatyti būtent mažiausi svertiniai koeficientai – atitinkamai 0,1; 0,1; 0,05. Be to, bylos pirmosios instancijos teisme nagrinėjimo metu UAB „Vakarų švara“, siekdama pagrįsti neįprastai mažą kainą, prie atsiliepimo pateikė papildomus įrodymus (t. 2 b.l. 121-130). Sutiktina su apeliantu, kad šie įrodymai galėjo būti perkančiajai organizacijai pateikti konkurso metu. Tačiau, kita vertus, perkančioji organizacija nebuvo prašiusi UAB „Vakarų švara“ pateikti papildomo pagrindimo jau pateiktam pagrindimui, todėl tokia pareiga UAB „Vakarų švara“ nebuvo kilusi. Tuo tarpu sprendžiant ginčą teisme ir apskritai vertinant UAB „Vakarų švara“ galimybes pateikti pagrindimą bei perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų pagrįstumą, teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas turėjo teisę vertinti bei priimant sprendimą pagrįstai vertino papildomus įrodymus aplinkybių visumos kontekste, šiuose papildomuose įrodymuose pateiktų trečiojo asmens duomenų bei apskaičiavimų apeliantas, kaip nurodyta skundžiamame sprendime, nenuginčijo.

30Teisėjų kolegija taip pat neturi pakankamo pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad apeliantas neįrodė, jog perkančioji organizacija UAB „Vakarų švara“ pateiktą kainos pagrindimą realiai nevertino arba vertino tik formaliai, nes tokio pobūdžio apelianto teiginiai yra tik jo prielaidos (CPK 178 str.).

31Todėl, teisėjų kolegijos nuomone, nėra pagrindo konstatuoti, kad perkančioji organizacija, vertindama UAB „Vakarų švara“ pasiūlymo kainos pagrindimą, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio reikalavimus.

32Dėl kitų Viešųjų pirkimo įstatymo normų pažeidimo.

33Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartyje (civilinė byla Nr. 3K-3-295/2005) nurodė, kad „pirkimų komisijos sprendimo panaikinimas pateisinamas tik dėl esminių pažeidimų, kuriais pažeidžiamos imperatyviosios Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos. Imperatyviųjų teisės normų pažeidimas vykdant viešuosius pirkimus gali reikštis esminių įstatyme nustatytų principų, dėl kurių buvo pažeistos sąžiningos konkurencijos sąlygos, pažeidimą“.

34Apeliantas nurodo, kad UAB „Vakarų švara“ pasiūlymas turėjo būti atmestas, nes kai kuriose pasiūlymo eilutėse nurodytos kainos turėtų būti 1 centu didesnės. Pirmosios instancijos teismas nelaikė šios aplinkybės esminiu pažeidimu, nurodydamas, jog toks skirtumas susidarė apvalinant kompiuterine programa rengtas sąmatas. Teisėjų kolegija taip pat neturi pagrindo konstatuoti, kad nurodytas pažeidimas galėtų būti pakankamu pagrindu UAB „Vakarų švara“ pasiūlymo atmetimui, nes tam tikri formalūs pažeidimai neturėtų įgyti prioriteto prieš viešųjų pirkimų esmę ir tikslą. Nagrinėjamu atveju ir pats apeliantas nenurodo jokių aplinkybių, kurios leistų manyti, kad 1 cento apvalinimo paklaida kai kuriose pasiūlymo eilutėse turėtų įtakos tiekėjų pasiūlymų eiliškumui. Todėl atmestini apelianto argumentai, kad UAB „Vakarų švara“ pakeitė savo pasiūlymą bei buvo pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 1 dalies bei 3 straipsnio 1 dalies reikalavimai.

35Teisėjų kolegija sprendžia, kad apelianto argumentai, susiję su Viešųjų pirkimų įstatymo 41 straipsnio reikalavimų bei apelianto teisių pažeidimu, nėra pripažintini pagrįstais. Iš bylos duomenų (viešųjų pirkimo komisijos protokolai) matyti, kad apeliantas buvo pripažintas atitinkančiu kvalifikacijos reikalavimus, jo, kaip ir kitų tiekėjų, pasiūlymas, buvo vertinamas, apeliantas antruoju buvo įtrauktas į tiekėjų pasiūlymo eilę. Taigi, vien ta aplinkybė, kad 2011 m. spalio 25 d. rašte išsiųstame pranešime apie pasiūlymų eilę nebuvo nurodytas apeliantas (ši klaida, ją pastebėjus, po dviejų dienų buvo ištaisyta) per se neleidžia daryti išvadų nei kad apelianto pasiūlymas apskritai nebuvo svarstomas, nei kad šios klaidos nebuvimas keistų pasiūlymų eilę, nei apskritai apeliantui sukliudė ginti savo teises.

36Remiantis išdėstytu, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, nepadarė materialinės ar procesinės teisės normų taikymo ar aiškinimo pažeidimų, kurie sąlygotų sprendimo panaikinimą ar pakeitimą, nenukrypo nuo teisminės praktikos. Todėl apeliacinis skundas netenkintinas, o skundžiamas sprendimas paliktinas nepakeistu (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

37Dėl bylinėjimosi išlaidų.

38Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato pagalbą, tačiau tik tuo atveju, jei prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys dokumentai buvo pateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos (CPK 98 str. 1 d.). UAB „Vakarų švara“ išlaidų už advokato pagalbą pirmosios instancijos teisme iki bylos išnagrinėjimo šiame teisme pabaigos nebuvo pateikusi, todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad jas priteisti šiuo metu negalima. Tačiau 1 000 Lt išlaidos už advokato pagalbą apeliacinės instancijos teisme (atsiliepimo surašymą) (t. 3 b.l. 28), netenkinus apeliacinio skundo, iš ieškovo priteistinos UAB „Vakarų švara“ (CPK 93 str. 1 d.).

39Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

40Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. vasario 21 d. sprendimą palikti nepakeistą

41Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Raguvilė“ 1 000 Lt už advokato pagalbą uždarajai akcinei bendrovei „Vakarų švara“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Raguvilė“ kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu... 5. Ieškovas nurodė, kad Klaipėdos rajono savivaldybės administracija vykdė... 6. Ieškovo teigimu, atsakovas pažeidė pasiūlymų nagrinėjimo etapų... 7. Ieškovo nuomone, perkančioji organizacija nepagrįstai neatmetė UAB... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. vasario 21 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Ieškovas UAB „Raguvilė“ apeliaciniu skundu prašo Klaipėdos apygardos... 12. Atsakovas Klaipėdos rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į... 13. Atsakovas UAB „Vakarų švara“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 16. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje... 17. Esminis ginčas byloje yra kilęs dėl to, ar perkančioji organizacija... 18. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 19. Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 1 dalis nustato, kad jeigu... 20. Pagal konkurso sąlygų 57 punktą buvo numatyta, kad perkančiosios... 21. Dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo.... 22. Nagrinėjamu atveju iš esmės nėra ginčo, kad pirkimo X dalyje UAB... 23. Neįprastai maža kaina, kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas,... 24. Minėta, jog esminis ginčas yra tai, ar perkančioji organizacija pagrįstai... 25. VPĮ normos neapibrėžia, kokius konkrečius įpareigojimus dėl duomenų... 26. Nagrinėjamu atveju UAB „Vakarų švara“ perkančiajai organizacijai... 27. Teisės aktai nenustato kriterijų, kuriais remiantis, galima būtų... 28. Pagal konkurso sąlygų 7 punktą pirkimas yra suskaidytas į dešimt dalių.... 29. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad perkančioji... 30. Teisėjų kolegija taip pat neturi pakankamo pagrindo nesutikti su pirmosios... 31. Todėl, teisėjų kolegijos nuomone, nėra pagrindo konstatuoti, kad... 32. Dėl kitų Viešųjų pirkimo įstatymo normų pažeidimo.... 33. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 34. Apeliantas nurodo, kad UAB „Vakarų švara“ pasiūlymas turėjo būti... 35. Teisėjų kolegija sprendžia, kad apelianto argumentai, susiję su Viešųjų... 36. Remiantis išdėstytu, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos... 37. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 38. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios... 39. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 40. Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. vasario 21 d. sprendimą palikti... 41. Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Raguvilė“ 1 000 Lt už...