Byla 2-335-672/2012
Dėl skolos priteisimo

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Virginija Jokubauskienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo G. A. ieškinį atsakovui A. R. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo A. R. 1500 Lt skolos pagal 2011 m. kovo 11 d. pasirašytą paprastąjį (neprotestuotiną) vekselį, 40,42 Lt palūkanų už laikotarpį nuo 2011-08-01 iki 2012-02-10, 5 proc. metinių palūkanų nuo negrąžintos sumos už laikotarpį nuo 2012-02-11 iki skolos grąžinimo dienos, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 50 Lt žyminio mokesčio. Ieškovas prašo, atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento, priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui procesiniai dokumentus dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, atsakovui pačiam pasirašant, tačiau atsakovo atsiliepimas per vadovaujantis CPK 142 straipsniu teismo nustatytą keturiolikos dienų terminą teisme negautas.

4Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad yra CPK 142 str. 4 d. ir 285 str. 1 d. numatytas pagrindas priimti sprendimą už akių. Vadovaudamasis CPK 285 str. 2 d., priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka tik formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Ištyrus byloje esančią medžiagą, nustatyta, kad atsakovas 2011 m. kovo 10 d. pasirašė paprastąjį (neprotestuotiną) vekselį pasiskolindamas iš ieškovo 1500 Lt, kuriuos įsipareigojo grąžinti iki 2011 m. rugpjūčio 1 d. (b. l. 5). Vekselyje nurodoma, kad mokėjimo vieta yra Mažeikiai, vekselio davėjas – atsakovas A. R., gyv. ( - ), vekselis - neprotestuotinas. Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas būtų įvykdęs prisiimtus įsipareigojimus, nėra.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 1.105 str. 1 d. numatyta, kad vekselis, kaip vertybinis popierius, yra dokumentas, kuriuo jį išrašantis asmuo be išlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui arba kuriuo tai padaryti pavedama kitam asmeniui. Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių išrašymo, perdavimo, laidavimo, mokėjimo, reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, pareiškimo ir patenkinimo tvarką bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykius nustato Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas (toliau – Vekselių įstatymas).

8Vekselio apmokėjimas yra terminuota prievolė. Apmokėjimo terminas vekselyje nurodomas dėl būtinybės apibrėžti reikalavimo pagal vekselį teisės egzistavimo laiką. Vekselio turėtojas, norėdamas pasinaudoti vekseliu kaip vertybiniu popieriumi, privalo griežtai laikytis jo realizavimo tvarkos ir terminų.

9Vekselių įstatymo 40 straipsnio, kuris reglamentuoja vekselio pateikimą apmokėti, 1 dalyje nustatyta, kad vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną, turėtojas vekselį apmokėti privalo pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas. To paties įstatymo 47 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad tuo atveju, kai vekselyje įrašyta sąlyga ”gražinti be išlaidų” ar ”neprotestuotinas“, vekselio turėtojas privalo pranešti vekselio davėjui apie tai, kad vekselis neakceptuotas arba nepamokėtas per keturias darbo dienas po vekselio pateikimo akceptuoti arba apmokėti. Vekselis gali būti pateikiamas apmokėti, pateikiant vekselį mokėtojui, kuris vekselyje nurodo datą ir tai, kad vekselis buvo jam pateiktas, ir pasirašo vekselyje. Taip pat tinkamu vekselio pateikimu apmokėti laikytinas pranešimo registruotu laišku išsiuntimas vekselio mokėtojui ir kitiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims, kuriame nurodomas raginimas apmokėti vekselį. Nagrinėjamoje byloje ieškovas duomenų apie tai, kad vekselis buvo pateiktas apmokėti ar akceptuoti ir vekselio davėjui buvo pranešta apie tai, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas, teismui nepateikė.

10Kai pasibaigia nustatyti terminai pateikti apmokėti vekselį, kuriame įrašyta sąlyga ,,neprotestuotinas“, vekselio turėtojas netenka teisės pareikšti reikalavimų jo davėjui, išskyrus akceptavusįjį. Kai pasibaigia įstatyme nustatyti terminai pateikti apmokėti neakceptuotą neprotestuotiną paprastąjį vekselį, jis praranda vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto statusą ir dėl jo nebetaikytinos Vekselių įstatymo nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, patenkinimo tvarkos bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2011, 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-199/2011).

11Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad paprastasis neprotestuotinas vekselis buvo pasirašytas 2011 m. kovo 10 d., jame buvo nurodyta, jog mokėjimo terminas yra 2011 m. rugpjūčio 1 d. Apmokėjimui vekselis turėjo būti pateiktas iki 2011 m. rugpjūčio 3 d. Praleidus įstatymo nustatytą paprastojo vekselio rekvizitus atitinkančio vekselio pateikimo apmokėti terminą, ieškovas, kaip vekselio turėtojas, neteko galimybės pasinaudoti teise reikalauti vekselio apmokėjimo Vekselių įstatyme numatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą ne ginčo tvarka, tačiau tai neatima iš vekselio turėtojo galimybės išieškoti skolą iš vekselį išdavusio asmens ginčo teisenos tvarka. Tokiu atveju vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi, prieš tai nustačius tarp šalių esantį teisinį santykį (sandorį), kurio pagrindu atsirado skolininko įsipareigojimas pagal skolinį dokumentą (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-514/2009).

12Atsižvelgiant į bylos kontekstą konstatuotina, kad tarp šalių susiklostė paskolos teisiniai santykiai, ką ieškinyje pripažįsta ir ieškovas. Vekselio pateikimo apmokėti termino praleidimas nereiškia atsakovo skolinio įsipareigojimo, kuris patvirtintas vekseliu, pasibaigimo. CK 6.878 str. numato, kad jeigu paskolos gavėjas išduoda vekselį, pagal kurį įsipareigoja suėjus vekselyje nurodytam terminui sumokėti gautą paskolos sumą, tai CK normos, reglamentuojančios paskolą, šalių santykiams taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja vekselius reglamentuojančiam įstatymui. CK 6.871 str. 1 d. ir 3 d. bei 6.873 str. 1 d. normos, reglamentuojančios paskolos sutarties formą ir paskolos gavėjo pareigą grąžinti paskolos sumą, neprieštarauja Vekselių įstatymo normoms.

13Civilinio kodekso 6.38 str. 1 d. numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Atsakovas pasirašydamas paprastąjį (neprotestuotiną) vekselį pasiskolino iš atsakovo 1500 Lt, kuriuos įsipareigojo grąžinti iki 2011 m. rugpjūčio 1 d., tačiau šio įsipareigojimo neįvykdė. Ieškovo reikalavimas laikytinas teisėtu ir pagrįstu, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 1500 Lt skolos suma.

14CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 str. nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos. Kitaip tariant, paskolos gavėjas už laiku neįvykdyta mokestinę prievolę (tai yra laiku negrąžintą paskolos sumą ir/ar sutartyje nustatyto dydžio palūkanas už naudojimąsi paskolos suma) privalo paskolos davėjui mokėti kompensacinio pobūdžio palūkanas. Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovui iš atsakovo nuo to momento, kai atsakovas, kaip paskolos gavėjas, praleido terminą paskolai grąžinti, t. y. 2011 m. rugpjūčio 1 d., iki to momento, kol faktiškai grąžins paskolą, priteistinos 5 procentų metinės palūkanos nuo negrąžintos pinigų sumos. Už laikotarpį nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d. iki ieškinio surašymo dienos, t. y. 2012 m. vasario 10 d., priskaičiuotų palūkanų suma sudaro 40,42 Lt.

15Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 str. 1 d. numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

16Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 str. 1 d. 1 p. ir 93 str. 1 d., iš atsakovo ieškovui priteistinas 50 Lt žyminis mokestis, sumokėtas 2012-02-09 mokėjimo nurodymu Nr. 633 (b. l. 4).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d., 96 str., 142 str. 4 d., 285 str. 1 d. bei Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 1.105 str. 1 d., 6.37 str. 2 d., 6.38 str. 1 d., 6.210 str., 6.871 str. 1 d., 3 d., 6.873 str. 1 d., 6.874 str. 1 d., 6.878 str., teismas

Nutarė

18Ieškinį patenkinti visiškai.

19Priteisti iš atsakovo A. R., asmens kodas ( - ), gyv. ( - ), 1500 Lt (vieno tūkstančio penkių šimtų litų) skolą, 40,42 Lt palūkanas už laikotarpį nuo 2011-08-01 iki 2012-02-10, 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo 1500 Lt (vieno tūkstančio penkių šimtų litų) sumos už laikotarpį nuo 2011-02-11 iki faktinio skolos grąžinimo dienos, 5 (penkių) procentų metines palūkanas už priteistą 1540,42 Lt (vieno tūkstančio penkių šimtų keturiasdešimties litų 42 ct) sumą ir sumą, kuri susidarys skaičiuojant palūkanas už laikotarpį nuo 2011-02-11 iki faktinio skolos grąžinimo, nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 50 Lt (penkiasdešimties litų) žyminį mokestį, ieškovui G. A., asmens kodas ( - ), gyv. ( - ).

20Išaiškinti atsakovui, dėl kurios yra priimtas sprendimas už akių, kad atsakovas negali sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Akmenės rajono apylinkės teismui kartu su šiuo sprendimu siunčiamame pranešime nurodyto turinio prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Išaiškinti ieškovui, kad jis turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo apskųsti jį Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodamas per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Virginija Jokubauskienė rašytinio... 2. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo A. R. 1500 Lt skolos pagal 2011 m. kovo... 3. Atsakovui procesiniai dokumentus dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos... 4. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad yra... 5. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 6. Ištyrus byloje esančią medžiagą, nustatyta, kad atsakovas 2011 m. kovo 10... 7. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 1.105 str. 1 d. numatyta,... 8. Vekselio apmokėjimas yra terminuota prievolė. Apmokėjimo terminas vekselyje... 9. Vekselių įstatymo 40 straipsnio, kuris reglamentuoja vekselio pateikimą... 10. Kai pasibaigia nustatyti terminai pateikti apmokėti vekselį, kuriame... 11. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad paprastasis neprotestuotinas vekselis buvo... 12. Atsižvelgiant į bylos kontekstą konstatuotina, kad tarp šalių susiklostė... 13. Civilinio kodekso 6.38 str. 1 d. numato, kad prievolės turi būti vykdomos... 14. CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu paskolos gavėjas laiku... 15. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas... 16. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 str. 1 d. 1 p.... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 80 str. 1 d. 1... 18. Ieškinį patenkinti visiškai.... 19. Priteisti iš atsakovo A. R., asmens kodas ( - ), gyv. ( - ), 1500 Lt (vieno... 20. Išaiškinti atsakovui, dėl kurios yra priimtas sprendimas už akių, kad... 21. Išaiškinti ieškovui, kad jis turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už...