Byla e2-30287-465/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Margarita Ambrazaitienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Legal Balance“ ieškinį atsakovei A. D. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Legal Balance“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės A. D. 3 000,00 Eur skolos, 30,00 Eur skolos administravimo ir ikiteisminio išieškojimo išlaidų, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad tarp atsakovės A. D. ir R. Š. buvo pasirašytas neprotestuotinas paprastasis vekselis, pagal kurį atsakovė įsipareigojo iki 2017-04-30 be sąlygų sumokėti kreditoriui 3 000,00 Eur, tačiau savo įsipareigojimo nei iki vekselyje nurodytos datos, nei iki ieškinio pateikimo teismui dienos neįvykdė. 2017 m. gegužės 2 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi pradinis kreditorius R. Š. perleido reikalavimo teisę į atsakovės vardu susidariusį įsiskolinimą UAB „Legal Balance“.

4Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų patvirtintos kopijos ir teismo pranešimai įteikti Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka (paskelbiant pranešimą specialiame internetiniame tinklapyje). Per teismo nustatyta 14 dienų laikotarpį atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, priežasčių nenurodė, todėl sutinkamai su CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui teismas priima sprendimą už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

5Ieškinys tenkinamas iš dalies.

6Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi ir 286 straipsnio 1 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą ir surašo sutrumpintus motyvus. Atlikęs formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą nagrinėjamoje byloje, teismas prieina prie išvados, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas patenkinti ieškinį visiškai.

7Iš ieškovo rašytinių paaiškinimų ir pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad 2017-03-29 tarp atsakovės A. D. ir R. Š. buvo pasirašytas neprotestuotinas paprastasis vekselis, pagal kurį atsakovė be sąlygų įsipareigojo iki 2017-04-30 sumokėti kreditoriui 3 000,00 Eur (e. b. l. 5), tačiau, kaip teigia ieškovas, šio savo įsipareigojimo neįvykdė ir liko skolinga 3 000,00 Eur. 2017 m. gegužės 2 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi pradinis kreditorius R. Š. perleido reikalavimo teisę į atsakovės vardu susidariusį įsiskolinimą UAB „Legal Balance“. Byloje duomenų apie tai, kad atsakovė sumokėjo ieškovui skolą, nėra ir šalys tokių įrodymų į bylą nepateikė (CPK 178 str.).

8Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau – ĮPVĮ) 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną arba per tam tikrą laiką po jo išrašymo ar pateikimo, turėtojas vekselį apmokėti privalo pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas. Vekselio turėtojas gali davėjui pareikšti reikalavimus sumokėti, jei pasibaigus mokėjimo terminui nebuvo sumokėta (ĮPVĮ 45 str. 1 p.). Vekselio turėtojas netenka teisės pareikšti reikalavimų jo davėjui, kai pasibaigia nustatyti terminai pateikti apmokėti, kai įrašyta sąlyga „neprotestuotinas“ (ĮPVĮ 55 str. 1 d. 3 p.). Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad šalys atsiskaitymo datą vekselyje nustatė 2017-04-30, įrašyta sąlyga „neprotestuotinas“, tačiau vekselis nustatytu terminu nebuvo pateiktas atsakovei apmokėti. Taigi ieškovas praleido įstatymo nustatytą paprastojo vekselio pateikimo apmokėti terminą, todėl neteko ir teisės notarui teikti rašytinį prašymą išieškoti pinigus iš skolininkės vykdomuoju įrašu. Praleidus įstatymo nustatytą paprastojo vekselio pateikimo apmokėti terminą ir netekus galimybės pasinaudoti teise reikalauti vekselį apmokėti ĮPVĮ nustatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą ne ginčo tvarka, vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010).

9Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 2017-05/02 pradinis kreditorius R. Š. reikalavimo teisę į atsakovės vardu susidariusią skolą perleido UAB „Legal Balance“ (e. b. l. 9-11). Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą, pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-29 nutartis c. b. Nr. 3K-3-469/2010). CK 6.101 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, ar nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad skolininkui apie reikalavimo perleidimą, kai jam sudaryti skolininko sutikimo nereikia, gali būti pranešta bet kokia forma ir bet kokiu būdu, svarbu, kad pranešime būtų informacija apie pradinio kreditoriaus turimą ar būsimą reikalavimą ir jo perleidimą įvardintam naujajam kreditoriui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-04-16 nutartis c. b. Nr. 3K-7-168/2010). Teismui pateiktas 2017-05-02 Pranešimas dėl kreditoriaus pasikeitimo, išsiųstas atsakovei registruotu laišku, patvirtina, kad apie reikalavimo perleidimą atsakovė A. D. buvo informuota tinkamai (e. b. l. 20). Kadangi pagal reikalavimo perleidimo sutartį pirminis kreditorius R. Š. reikalavimą perleido UAB „Legal Balance“, o atsakovė skolos pirminiam kreditoriui negrąžino, ieškovo reikalavimas priteisti 3 000,00 EUR sumą yra pagrįstas ir tenkintinas, perėmus iš pirminio kreditoriaus materialųjį reikalavimą (CK 6.38 str., 6.63 str., 6.101 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.870 str. 1 d., 6.873 str. 1 d., 6.874 str. 1 d., 6.886 str.).

10Ieškovas prašo iš atsakovės priteisti 30,00 Eur skolos išieškojimo ir administravimo ikiteismine tvarka išlaidas. CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkte numatyta, kad be tiesioginių nuostolių ir negautų pajamų, į nuostolius įskaičiuojamos protingos išlaidos, susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių jo turėtas skolos administravimo ir ikiteisminio išieškojimo išlaidas, taip pat įrodymų, jog tokios išlaidos buvo būtinos (CPK 178 str.). Pažymėtina, kad ieškovas vykdo skolų išieškojimo veiklą (http://www.legalbalance.lt/), ši veikla yra viena iš jo ūkinės-komercinės veiklos rūšių. Dėl nurodyto ieškovo reikalavimas dėl 30,00 Eur skolos administravimo ir ikiteisminio išieškojimo išlaidų, t. y. nuostolių, priteisimo iš atsakovės atmestinas.

11Ieškovui iš atsakovės priteisiamos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą, skaičiuojamos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2017-06-26) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

12Tenkinus ieškinį iš dalies, ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Šioje byloje ieškovas sumokėjo 68,00 Eur žyminio mokesčio (e. b. l. 16) ir 121,00 Eur už procesinių dokumentų parengimą (e. b. l. 15, 17). Ieškovui, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (teismas patenkino 99 proc. reikalavimų), iš atsakovės priteistina 187,11 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str. 2 d.).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais

Nutarė

14ieškovo UAB „Legal Balance“ ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovės A. D., a. k. ( - ) 3 000,00 Eur (tris tūkstančius eurų 00 ct) skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (3 000,00 Eur), skaičiuojamas nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2017-06-26) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, ir 187,11 Eur (vieną šimtą aštuoniasdešimt septynis eurus 11 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB „Legal Balance“, j. a. k. 302528679, naudai.

16Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

17Išaiškinti, kad per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovė turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti CPK 287 str. reikalavimus.

18Atsakovė negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

19Ieškovas turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai