Byla 2-276-231/2015
Dėl notarinių veiksmų, suinteresuotiems asmenims: notarei J. K., V. K., R. K., R. K

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Česlava Malinovska rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. B. skundą dėl notarinių veiksmų, suinteresuotiems asmenims: notarei J. K., V. K., R. K., R. K. ir

Nustatė

2pareiškėjas A. B. prašo teismo įpareigoti Trakų rajono 1-ojo notaro biuro notarę J. K. išduoti vykdomąjį įrašą, kuriame būtų nurodytas reikalavimas išieškoti iš V. K., pareiškėjo naudai 0,5 procentus delspinigių, mokamų nuo 19788,67 Lt už kiekvieną pradelstą sumokėti dieną. Jeigu teismo nuomone minėto reikalavimo tenkinti nebūtų pagrindo, pareiškėjas prašo įpareigoti Trakų rajono 1-ojo notarų biuro notarę J. K. išduoti pareiškėjui vykdomąjį įrašą, kuriame būtų nurodytas reikalavimas išieškoti iš V. K., pareiškėjo naudai 6 procentų metines palūkanas, mokamas nuo 19788,67 Lt. Taip pat pareiškėjas prašo įpareigoti Trakų rajono 1-ojo notarų biuro notarę J. K. išduoti vykdomąjį raštą, kuriame būtų nurodytas reikalavimas išieškoti solidariai iš laiduotojų R. K. bei R. K. pareiškėjo naudai vekselio sumą – 19788,67 Lt ir 0,5 procentus delspinigių, mokamų nuo 19788,67 Lt už kiekvieną pradelstą sumokėti dieną ir notarui sumokėtą atlyginimą. Jeigu, teismo nuomone nurodytas reikalavimas negalėtų būti tenkintinas, įpareigoti Trakų rajono notaro biuro notarę J. K. išduoti pareiškėjui vykdomąjį įrašą, kuriame būtų nurodytas reikalavimas išieškoti solidariai iš laiduotojų R. K. bei R. K. pareiškėjo naudai vekselio sumą 19788,67 Lt bei 6 procentus metinių palūkanų, mokamų nuo 19788,67 Lt už kiekvieną pradelstą sumokėti dieną ir notarui sumokėtą atlyginimą.

3Pareiškėjas skunde nurodė, kad skolininkė V. K. A. B. 2010-08-12 išdavė paprastąjį vekselį, pagal kurį ji įsipareigojo iki 2013-08-12 sumokėti pareiškėjui 19788,67 Lt sumą bei 0,5 proc. delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą sumokėti dieną. Už skolininkę vekselyje laidavo jos sūnūs – R. K. ir R. K.. Tačiau iki vekselyje nurodyto termino, skolininkė nurodytos pinigų sumos nesumokėjo. Dėl šios priežasties pareiškėjas kreipėsi į Trakų rajono1-ojo notaro biuro notarę J. K. dėl vykdomojo įrašo išdavimo. Notarė parengė 2013-08-12 reikalavimą dėl vekselio apmokėjimo bei 2013-08-16 pranešimą Nr. 2. Po šių dokumentų pateikimo skolininkei V. K. notarė išdavė 2013-08-19 d. vykdomąjį įrašą. Išanalizavęs vykdomąjį įrašą bei vekselį, pareiškėjas pastebėjo, kad vykdomajame įraše nėra nurodytos vekseliu skolininkės V. K. įsipareigoti mokėti delspinigiai, taip pat nebuvo nurodytos LR Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 50 str. 1 d. 2 p. nurodyto dydžio palūkanos. Be to, vykdomasis įrašas pareiškėjui buvo išduotas tik dėl jame nurodytos pinigų sumos išieškojimo iš skolininkės V. K., o vekselyje nurodytos pinigų sumos išieškojimas iš laiduotojų R. K. bei R. K. nenurodytas. Dėl nurodytų aplinkybių, pareiškėjas kreipėsi į notarę su prašymu ištaisyti vykdomojo įrašo trūkumus ir notarė prižadėjo nurodytus veiksmus atlikti. Tačiau 2014-11-20 pareiškėjas gavo notarės raštą Nr. 87 ,,Dėl informacijos pateikimo“, kuriuo notarė faktiškai atsisakė atlikti pareiškėjo prašytus notarinius veiksmus. Su nurodytu atsisakymu pareiškėjas nesutinka ir teikia skundą dėl notarinių veiksmų.

4Pareiškėjas pateiktame skunde nurodė, kad notarė atsisakė patenkinti jo prašymą pareikalauti iš V. K. vekselyje nurodytų delspinigių, kadangi LR Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatyme nėra numatyta, kad vekselyje galima būtų numatyti delspinigius, todėl sąlyga dėl delspinigių, jeigu ji ir numatyta vekselyje, yra negaliojanti. Pareiškėjas su nurodytais teiginiais nesutinka, kadangi sąlyga dėl delspinigių nebuvo pripažinta niekine arba negaliojančia LR CK I knygos II dalyje IV skyriuje numatytais pagrindais. Be to, pareiškėjas nurodo, kad Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 7 str., 50 str. bei 79 str. nuostatos leidžia pagrįstai teigti, kad šalys vekselyje gali numatyti tam tikras pinigų sumas, kurios yra mokamos tiek už naudojimąsi pinigais, tiek už vėlavimą įvykdyti savo įsipareigojimus. Šiuo atveju buvo sutarta, kad skolininkė V. K., jeigu vėluos sumokėti vekselyje nurodytą sumą, privalo pareiškėjui mokėti 0,5 procentų delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną, taigi vekselyje sutarto procento nuo nurodytos sumos mokėjimas, neatsižvelgiant į vartojamas sąvokas yra visiškai teisėtas, kadangi pilnai atitinka palūkanų, numatytų Įsakomųjų ir parastųjų vekselių įstatymo 50 str. 1 d. 2 p., sąvoką. Taip pat pareiškėjas nurodė, kad negali suprasti, kodėl notarė neišrašė vykdomajame įraše nurodymo skolininkei V. K. sumokėti Įsakomųjų ir parastųjų vekselių įstatymo 50 str. 1 d. 2 p. palūkanų sumos.

5Taip pat pareiškėjas teigia, kad notarė sąmoningai ar nesąmoningai iškraipo pareiškėjo pateiktą prašymą, kadangi nurodo, kad pareiškėjas prašo priteisti 6 procentus palūkanų, skaičiuojamų nuo vekselio išrašymo dienos. Tačiau pareiškėjo teigimu, jis tiesiog nurodė notarei, kad pagal įstatymo normas, skolininkė A. B. privalo mokėti 6 proc. metines palūkanas, tačiau vykdomajame įraše jos nebuvo nurodytos.

6Pareiškėjas taip pat teigia, kad negali sutikti su notarės pozicija, kad jis nepateikė prašymo notarei dėl 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės V. K. iki vykdomojo įrašo išdavimo, kadangi skolininkei pinigų pareiškėjui negrąžinus, jis kreipėsi į notarę ir prašė, kad ji įstatymo numatyta tvarka padėtų skolininkui išieškoti iš skolininkės V. K. visas kreditoriui priklausančias sumas, o įstatymas nenumato, kad reikalavimas dėl palūkanų pritesimo būtų pateiktas raštu.

7Notarė J. K. pateiktu atsiliepimu į skundą, su skunde nurodytais motyvais nesutiko ir nurodė, kad 2013-08-19 išdavė vykdomąjį įrašą Nr. JK-2625 dėl 19890,67 išieškojimo iš V. K., gim. ( - ), gyv. ( - ), pagal 2010-08-12 paprastąjį vekselį.

8Notarės teigimu, ji vekselyje nenurodė reikalavimo išieškoti iš skolininkės 0,5 procentų delspinigių, kadangi LR Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatyme nėra įtvirtinta, kad vekselyje galima būtų numatyti delspinigius, todėl sąlyga dėl jų išieškojimo, jeigu ji ir yra numatyta vekselyje, yra negaliojanti. Notarė nurodė, kad net ir tuo atveju, jei vekselyje ir būtų numatytas 0,5 procentų „palūkanų" išieškojimas, tai toks jų išieškojimas šiuo atveju būtų negalimas, nes vekselyje buvo konkrečiai nurodyta pinigų sumokėjimo diena – atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, šalių pasirašytas vekselis patenka į vekselių rūšį, kurie įstatyme apibrėžti kaip vekseliai, kurie yra išrašyti apmokėti kitais terminais. Tuo tarpu palūkanos gali būti numatytos tik tokiame vekselyje, kuriame mokėjimo terminas yra numatytas jį pateikus arba per tam tikrą laiką po pateikimo, jeigu vekselyje yra nurodytas kitas mokėjimo terminas - tai sąlyga dėl palūkanų irgi yra negaliojanti.

9Notarė atsiliepime į skundą taip pat nurodė, kad nesutinka su pareiškėjo pateiktu prašymu papildomai vykdomajame įraše įrašyti 6 procentų metinių palūkanų išieškojimą iš V. K.. Sutinkamai su LR Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 50 straipsniu, vekselio turėtojas gali reikalauti, kad skolininkas sumokėtų 6 procentų metines palūkanas, skaičiuojamas nuo mokėjimo termino pasibaigimo, tačiau vekselio turėtojas turi to prašyti raštiškai, tačiau tokio prašymo notaro biure nebuvo gauta.

10Notarė pateiktame atsiliepime taip pat nesutiko su pareiškėjo prašymu įtraukti į vykdomąjį įrašą skolos išieškojimą iš vekselyje nurodytų laiduotojų. Notarės teigimu, ji nurodyto prašymo netenkino, kadangi pareiškėjas nepateikė notarei įrodymų, kad A. B. būtų pranešęs vekselyje nurodytiems laiduotojams, apie aplinkybę, kad vekselis nebuvo apmokėtas. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, notarės teigimu, pareiškėjo skundas negali būti tenkintinas.

11Skundo netenkinti.

12Bylos duomenimis nustatyta, kad 2010-08-12 skolininkė V. K. paprastuoju vekseliu įsipareigojo sumokėti A. B. 19788,67 Lt sumą. Vekselyje nurodyta, kad jis turi būti apmokėtas iki 2013-08-12, o skolininkei laiku nesumokėjus, ji privalo mokėti kreditoriui 0,5 procentų delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą sumokėti dieną. (b.l. 9) Byloje esanti medžiaga taip pat patvirtina, kad 2013-08-19 Trakų rajono 1-ojo notaro biuro notarė J. K., vadovaudamasi Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 26-ojo straipsnio 14-tu punktu, išdavė vykdomąjį įrašą, kuriuo reikalaujama išieškoti iš skolininkės V. K., vekselio turėtojo – A. B. naudai per vekselio mokėjimo terminą nesumokėtą vekselio sumą, t.y. 19788,67 Lt. Taip pat iš V. K. reikalaujama išieškoti 102 Lt notarui sumokėto atlyginimo sumą. (b.l. 4).

13Pareiškėjas teikiamu skundu prašo įpareigoti Trakų rajono 1-ojo notaro biuro notarę J. K. išduoti kreditoriui vykdomąjį įrašą, kuriame būtų nurodytas reikalavimas išieškoti iš V. K. pareiškėjo naudai 0,5 procentų delspinigių, mokamų nuo 19788,67 Lt. Notarė nurodytą pareiškėjo reikalavimą tenkinti atsisakė.

14Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas vekselius reglamentuojančias teisės normas, formuoja praktiką taip, kad nebūtų pažeidžiama ir iškreipiama vekselio teisinė esmė, pagal kurią vekselis – tai vertybinis popierius, patvirtinantis teisėto jo turėtojo besąlygišką, nepriklausančią nuo jos atsiradimo pagrindo reikalavimo teisę į vekselyje nurodytą pinigų sumą, ir kartu įtvirtinantis besąlygišką skolininko pagal vekselį pareigą sumokėti šią sumą teisėtam vekselio turėtojui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. B. v. G. R., bylos Nr. 3K-7-216/2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. B. v. R. M. ir kt., bylos Nr. 3K-3-314/2010).

15Nagrinėjamoje byloje, teismas pažymi, kad sutinkamai su Lietuvos Respublikos Įsakomųjų ir privalomų vekselių įstatymo (toliau – LR ĮPVĮ) 2 str. 2 d., vekselį išrašęs asmuo be sąlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui arba įsako tai padaryti kitam asmeniui. Nagrinėjamu atveju skolininkės buvo išrašytas paprastasis vekselis. Paprastasis vekselis ĮPVĮ 2 str. 4 d. apibrėžtas kaip - vekselis, kurio davėjas be sąlygų įsipareigoja vekselio turėtojui sumokėti vekselyje įrašytą sumą. Įstatymas taip pat numato būtinus vekselio rekvizitus, tarp kurių ir besąlyginį įsipareigojimą sumokėti nurodytą sumą, tačiau sąlygos dėl įsipareigojimo mokėti delspinigius, tarp paprastojo vekselio būtinų rekvizitų, nėra (LR ĮPVĮ 77 str.). Taip pat teismas pažymi, kad vekselio davėjo ir vekselio turėtojo tarpusavio santykius reguliuoja ne vien LR ĮPVĮ, bet ir Civilinis kodeksas, kurio 6.70 straipsnio 1 dalis numato prievolių įvykdymo užtikrinimo būdus, taigi ir delspinigius, tačiau vykdomųjų įrašų pagal vekselius išdavimą bei ne ginčo tvarka pagal juos mokėtinas sumas reglamentuoja būtent LR ĮPVĮ (50, 81 str.), kuris šiuo atveju vertintinas kaip specialusis įstatymas Civilinio kodekso atžvilgiu. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir paminėtą teisinį reglamentavimą, darytina išvada, kad notarė, išduodama vykdomąjį įrašą, negalėjo į jo pagrindu išieškomą sumą įtraukti delspinigių. Tokios išvados pagrįstumą patvirtina ir tai, kad aiškiai skiriasi reikalavimų pagal vekselį pateikimo ir delspinigių išieškojimo senaties terminai, kas savaime gali sukelti ginčą tarp vekselio davėjo ir turėtojo (CK 1.125 str. 5 d. 1 p., ĮPVĮ 72 str.).

16Taip pat teismas pažymi, kad LR ĮPVĮ 7 str. nustato, kad vekselio davėjas gali nustatyti sąlygą, kad už vekselio sumą yra skaičiuojamos palūkanos, tačiau nagrinėjamu atveju vekselio davėja buvo konkrečiai nurodžiusi, kad laiku nesumokėjus vekselyje nurodytos sumos, bus mokama 0,5 procentų delspinigių suma. Todėl teismas atmeta kaip nepagrįstą pareiškėjo argumentą, kad notarė, nesutikdama vekselyje nurodytų delspinigių išieškojimo galimybe, nurodytą 0,5 procentų delspinigių sumą, neatsižvelgiant į vartojamas sąvokas, turėjo vertinti kaip susitarimą dėl 0,5 procentų palūkanų išieškojimo. Nagrinėjamų aplinkybių kontekste teismas pažymi, kad LR ĮPVĮ 35 str. 1 d. numatyta, kad vekselis gali būti išrašytas apmokėti: 1) jį pateikus; 2) per tam tikrą laiką po pateikimo; 3) per tam tikrą laiką nuo išrašymo dienos; 4) nustatytą dieną. Šiuo atveju vekselyje buvo nurodyta diena iki kada vekselis turėjo būti apmokėtas, t.y. iki 2013-08-12. Pažymėtina, kas LR IPVĮ 7 str. 1 d. nurodyta, kad vekseliuose, išrašytuose mokėti kitais terminais, sąlyga dėl palūkanų negalioja. Teismas daro išvadą, kad nagrinėjamoje byloje vekselyje esant nurodytam vekselio apmokėjimo terminui, nurodytas vekselis laikytinas patenkančiu į LR ĮPVĮ 7 str. 1 d. nurodytų vekselių, mokėtinų kitais terminais grupę, taigi jei jame ir būtų sutartas palūkanų mokėjimas, toks susitarimas nebūtų galiojantis atsižvelgiant į nurodyto reglamentavimo nuostatas.

17Pareiškėjas A. B. teismui pateiktame skunde taip pat prašo įpareigoti Trakų rajono 1-ojo notaro biuro notarę J. K. išduoti pareiškėjui vykdomąjį įrašą, kuriame būtų nurodytas reikalavimas išieškoti iš V. K. pareiškėjo naudai 6 procentų metines palūkanas, mokamas nuo 19788,67 Lt už kiekvieną pradelstą dieną. Notarė atsisakė vykdomajame įraše nurodyti minėtų palūkanų išieškojimą, savo atsisakymą motyvuodama tuo, kad pareiškėjas nepateikė rašytinio prašymo dėl nurodytos sumos išieškojimo.

18Teismas pažymi, kad LR ĮPVĮ 50 str. 2 d. numatyta teisė vekselio turėtojui reikalauti, kad asmuo, kuriam jis pareiškė reikalavimus pagal vekselį, sumokėtų šešių procentų metines palūkanas, skaičiuojamas nuo mokėjimo termino pasibaigimo. Tačiau nagrinėjamu atveju įstatymas nustato pareigą, vekselio turėtojui, siekiant, kad jo naudai būtų išieškota nurodyta palūkanų suma, išreikšti reikalavimą dėl nurodytos sumos išieškojimo. Notarų vykdomųjų įrašų atlikimą reglamentuoja Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 988 patvirtinta Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarka. Jos 3 punkte nustatyta, kad notaras daro vykdomuosius įrašus pagal vekselio turėtojo rašytinį prašymą išieškoti pinigus iš skolininko. Sistemiškai vertinant nurodytas teisės aktų nuostatas, darytina išvada, kad pareiškėjas, siekdamas, kad iš skolininkės būtų išieškota 6 procentų metinių palūkanų suma, skaičiuojama nuo vekselio mokėjimo termino pasibaigimo, turėjo pateikti notarei rašytinį prašymą. Bylos duomenimis nustatyta ir pareiškėjas pripažįsta aplinkybę, kad rašytinio prašymo notarei dėl palūkanų išieškojimo nepateikė. Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo vertinti kaip pagrįstų pareiškėjo išsakytų motyvų, kad notarė pati turėjo pareiškėjui pasiūlyti pateikti rašytinį prašymą dėl nurodytų palūkanų išieškojimo, kadangi tokios pareigos notarui teisės aktų nėra numatytos, be to civilinių teisinių santykių subjektas, įgyvendindamas savo teises pats privalo elgtis pakankamai atidžiai ir rūpestingai, taigi siekdamas nurodytos palūkanų sumos išieškojimo, turėjo tokį pageidavimą notarei pateikti raštu.

19Taip pat pareiškėjas A. B. pateikiamu skundu prašo įpareigoti notarę J. K. išduoti vykdomąjį įrašą, kuriame būtų nurodytas vekselyje numatytos sumos, t.y. 19788,67 Lt ir atitinkamai 0,5 procentų delspinigių arba 6 procentų metinių palūkanų solidarus išieškojimas iš laiduotojų R. K. ir R. K..

20Teismas pažymi LR ĮPVĮ 32 str. 1 d. numatyta, kad visos vekselio sumos arba jos dalies apmokėjimas gali būti užtikrinamas laidavimu. Nagrinėjamoje byloje vekselyje buvo numatyta, kad skolininkės V. K. laiduotojai yra R. K. ir R. K. (b.l. 9). Skolininkei negrąžinus vekselyje numatytos sumos, nurodytiems laiduotojams atsiranda solidari atsakomybė vekselio turėtojo atžvilgiu sumokėti vekselyje nurodytą sumą. Teismas taip pat pažymi, kad LR ĮPVĮ 47 str. 1 dalyje nurodyta, kad vekselio turėtojas privalo pranešti indosantui, iš kurio jis gavo vekselį, ir vekselio davėjui apie tai, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas, per keturias darbo dienas po protesto, o kai vekselyje įrašyta sąlyga „grąžinti be išlaidų” ar „neprotestuotinas”, – per tiek pat laiko po vekselio pateikimo akceptuoti arba apmokėti. Kiekvienas indosantas, gavęs pranešimą, turi per dvi darbo dienas pranešti apie tai prieš jį pasirašiusiam indosantui, nurodydamas pavadinimus ar vardus, pavardes ir adresus tų, kurie atsiuntė pranešimus. Taip daroma tol, kol apie tai bus pranešta vekselio davėjui, o nurodyti terminai skaičiuojami nuo pranešimo gavimo dienos. Analogiška vekselio turėtojo pareiga informuoti laiduotoją įtvirtinta LR ĮPVĮ 47 straipsnio 2 dalyje, kurioje nustatyta, kad kai šio straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka apie neakceptuotą ar neapmokėtą vekselį buvo pranešta vekselį pasirašiusiam asmeniui, tai per tokį pat laiką apie tai turi būti pranešta ir asmenims, kurie už jį laidavo. Nurodytos įstatymo nuostatos numato imperatyvią pareigą vekselio turėtojui, siekiant vekselyje nurodytos sumos išieškojimo iš laiduotojų, pateikti notarui įrodymus, kad laiduotojams buvo laiku, laikantis LR IPVĮ 47 str. reikalavimų pateiktas pranešimas apie vekselio neapmokėjimą. Nagrinėjamu atveju laiduotojams nurodytas pranešimas pateiktas nebuvo, taigi notarė neturėjo pagrindo vykdomajame įraše nurodyti vekselyje numatytos sumos išieškojimo iš laiduotojų. Įstatymas pareigą informuoti įsipareigojusius pagal vekselį asmenis, numato būtent vekselio davėjui, taigi A. B. teiginiai, kad notarė privalėjo informuoti A. B. apie būtinybę pateikti pranešimus laiduotojams, bei pati paruošti nurodytus pranešimus, atmestini kaip nepagrįsti.

21Teismas išsamiai, visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjęs visas skundo aplinkybes bei įrodymus, konstatuoja, jog notarė J. K. pagrįstai atsisakė tenkinti pareiškėjo A. B. prašymą vykdomajame įraše įrašyti nurodymą dėl 0,5 procentų delspinigių ir 6 procentų metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės V. K. kreditoriaus A. B. naudai; taip pat, atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, laikytinas pagrįstu notarės atsisakymas vykdomajame įraše nurodyti 19788,67 Lt sumos, bei nuo jos skaičiuojamų delspinigių bei palūkanų išieškojimą iš laiduotojų R. K. bei R. K.. Vadovaujantis išdėstytu, laikytina, kad pareiškėjo skundas yra nepagrįstas, todėl netenkintinas (LR CPK 513 straipsnis).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 511-513 str. teismas,

Nutarė

23pareiškėjo A. B. skundo dėl notarės J. K. veiksmų netenkinti.

24Nutartis per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Česlava Malinovska rašytinio proceso... 2. pareiškėjas A. B. prašo teismo įpareigoti Trakų rajono 1-ojo notaro biuro... 3. Pareiškėjas skunde nurodė, kad skolininkė V. K. A. B. 2010-08-12 išdavė... 4. Pareiškėjas pateiktame skunde nurodė, kad notarė atsisakė patenkinti jo... 5. Taip pat pareiškėjas teigia, kad notarė sąmoningai ar nesąmoningai... 6. Pareiškėjas taip pat teigia, kad negali sutikti su notarės pozicija, kad jis... 7. Notarė J. K. pateiktu atsiliepimu į skundą, su skunde nurodytais motyvais... 8. Notarės teigimu, ji vekselyje nenurodė reikalavimo išieškoti iš... 9. Notarė atsiliepime į skundą taip pat nurodė, kad nesutinka su pareiškėjo... 10. Notarė pateiktame atsiliepime taip pat nesutiko su pareiškėjo prašymu... 11. Skundo netenkinti.... 12. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2010-08-12 skolininkė V. K. paprastuoju... 13. Pareiškėjas teikiamu skundu prašo įpareigoti Trakų rajono 1-ojo notaro... 14. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas vekselius reglamentuojančias... 15. Nagrinėjamoje byloje, teismas pažymi, kad sutinkamai su Lietuvos Respublikos... 16. Taip pat teismas pažymi, kad LR ĮPVĮ 7 str. nustato, kad vekselio davėjas... 17. Pareiškėjas A. B. teismui pateiktame skunde taip pat prašo įpareigoti... 18. Teismas pažymi, kad LR ĮPVĮ 50 str. 2 d. numatyta teisė vekselio turėtojui... 19. Taip pat pareiškėjas A. B. pateikiamu skundu prašo įpareigoti notarę J. K.... 20. Teismas pažymi LR ĮPVĮ 32 str. 1 d. numatyta, kad visos vekselio sumos arba... 21. Teismas išsamiai, visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjęs visas skundo... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 511-513 str. teismas,... 23. pareiškėjo A. B. skundo dėl notarės J. K. veiksmų netenkinti.... 24. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali...