Byla e1-1521-284/2020
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir ikiteisminio tyrimo metu surinktą medžiagą, kurioje

1Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmų teisėja Rima Volikienė,

2rašytinio supaprastinto proceso tvarka išnagrinėjo Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokurorės Almos Mikalauskienės pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir ikiteisminio tyrimo metu surinktą medžiagą, kurioje

3S. M., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis ir deklaravęs gyvenamąją vietą ( - ), dirbantis ŽŪB „( - )“ darbininku, nevedęs, teistas:

41) 2013-11-05 Pakruojo rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, viešaisiais darbais 4 mėnesiams, įpareigojant kas mėnesį išdirbti po 30 valandų visuomenės labui, 2014-01-10 Pakruojo rajono apylinkės teismo nutartimi viešųjų darbų bausmė buvo pakeista į 18 parų arešto bausmę, bausmę atlikęs;

52) 2014-10-03 Pakruojo rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, laisvės apribojimu 4 mėnesiams, įpareigojant jį per 3 mėnesius neatlygintinai išdirbti 40 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis bei uždraudžiant per tą patį laikotarpį vartoti alkoholį;

63) 2015-09-08 Pakruojo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalyje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, laisvės apribojimu 6 mėnesiams, įpareigojant jį per vieną mėnesį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo įsidarbinti arba užsiregistruoti darbo biržoje ir dirbti arba ieškoti darbo per darbo biržą per visą bausmės laiką, bausmę atlikęs, teistumas išnykęs,

7kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 140 straipsnio 1 dalyje.

8Teismas

Nustatė

9Kaltinamasis S. M. 2020 m. rugpjūčio 15 d., apie 17.00 val., pievoje, esančioje adresu ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, tyčia, spirdamas iš kojos nuvertė nuo dviračio nukentėjusįjį G. P., iš kumščių ne mažiau kaip penkis kartus sudavė nukentėjusiajam G. P. į galvos sritį, spyrė ne mažiau kaip šešis kartus į galvos sritį bei pargriuvusiam ant žemės spyrė ne mažiau kaip 6 kartus į krūtinę, taip sukėlė nukentėjusiajam G. P. fizinį skausmą.

10Kaltinamojo S. M. kaltė, padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, įrodyta byloje surinktais rašytiniais įrodymais:

11apklaustas įtariamuoju S. M. kaltu dėl padarytos nusikalstamos veikos prisipažino visiškai ir parodė, kad 2020 m. rugpjūčio 15 d. jis kartu su G. P. ir J. R. dviračiais nuvažiavo į parduotuvę, kuri yra ( - ). Parduotuvėje visi nusipirko alaus. Jis nusipirko du butelius alaus „10 balų“, 7,5 stiprumo. J. R. pirko šešis butelius, o G. - vieną ar du „bambalius“. Prie parduotuvės jis, J. R. ir G. P. išgėrė alaus bambalį ir važiavo per pievas į namus, kurie yra adresu ( - ). J. R. važiavo pirmas, G. P. važiavo antras, o jis važiavo trečias. Jis sustojo nusišlapinti, o jie nuvažiavo. Nusišlapinęs, sėdo ant dviračio ir juos pasivijo. Pasivijęs išgirdo, kaip G. P. apkalbėjo jį dėl cigaretės, vadino jį valkata. Tuo metu galėjo būti apie 17.00 val. Jis, pasivijęs su dviračiu iš galo važiuojanti G. P., jo paklausė, kodėl jis taip šneka ir jau ne pirmą kartą, o G. P. pasakė, kad tuoj sustos ir pakalbės. Taip pasakęs, G. P. sustojo ir nulipo nuo dviračio. Nulipęs nuo dviračio, G. P. jį nušveitė į šoną, jie apsižodžiavo, G. eidamas puolė ant jo. Priėjęs prie jo, čiupo su ranka už treningo ir užsimojo su ranka jam suduoti, tačiau jis jam suduoti nespėjo, nes jis pasitraukė į šoną. J. R. nesustojo, važiavo toliau sakydamas „nesipykit, nesipeškit“ ir nuvažiavo. Jis tada jam iš rankos kumščio sudavė į veido sritį. Kiek kartų tiksliai sudavė, pasakyti negali, gal kokius tris kartus, o gal ir daugiau. Po suduotų jo smūgių G. P. į veido sritį, jis nugriuvo ant pievos. Nugriuvusiam ant pievos galėjo įspirti G. P. į galvos sritį ir krūtinę. Kiek kartų jis jam įspyrė, pasakyti negali, tačiau neneigia, kad įspyrė. Suduodamas su kumščiu G. P. į galvos sritį, įspirdamas į krūtinę ir galvos sritį, galėjo sukelti fizinį skausmą, tą pripažįsta visiškai ir dėl to labai gailisi. Jis po to sėdo ant dviračio ir nuvažiavo link namų. G. P. paliko gulėti pievoje, o jis nuvažiavo. Pasivijo važiuojantį dviračiu J. R., kuris klausė, ko jis nori iš jo. Jis J. atsakė, kad nežino, jau kelintas sykis. Kartu su J. grįžo pas jį, išgėrė alaus butelį ir jis išvažiavo namo. G. P. pas J. nebuvo atvažiavęs. Tą dieną prieš važiuojant į parduotuvę, G. P. buvo sveikas, nenubrozdintas, jokių sužalojimų ant jo veido nematė. Važiuojant dviračiu niekas nebuvo pargriuvęs. Pripažįsta, kad jis sudavė G. P. į galvos sritį ir įspyrė G. P. į galvą ir krūtinę, bet kiek kartų tiksliai sudavė iš kumščio ir įspyrė, pasakyti negali, nes nepamena. Dėl to ką padarė, labai gailisi. Jei G. P. nebūtų jo apklabėjęs, jis jo nebūtų mušęs. Atsiprašys nukentėjusiojo G. P. už jam sukeltą fizinį skausmą. Esant galimybei norėtų su juo susitaikyti. Papildomai apklaustas parodė, kad gali būti, kad jis, privažiavęs su dviračiu, važiuojant pievoje, G. P. spyrė iš kojos ir jis su dviračiu nugriuvo. Kur pataikė, nepamena. G. P. jam ne pirmą kartą yra priekaištavęs. Gal sakydamas, kad važiuodamas dviračiu G. P. priekaištavo suklydo, nes ne viską gerai pamena. Jis pripažįsta visiškai, kad sudavė G. P. į galvos sritį, įspyrė į galvos sritį ir krūtinę ir taip sukėlė jam fizinį skausmą. Kiek kartų tiksliai sudavė ir įspyrė, pasakyti negali, nepamena. Dėl to, ką padarė, labai gailisi (92–98 b. l.);

12nukentėjusiojo G. P. parodymais, kad 2020 m. rugpjūčio 15 d. jis kartu su S. M. ir J. R. važiavo į parduotuvę, kuri yra ( - ). Į parduotuvę važiavo apie 15-16 val., kiek tiksliai buvo valandų jis nepasakys. Važiavo dviračiais. Parduotuvėje pirko alaus. Prie parduotuvės išėję pasikalbėjo. Jis alaus prie parduotuvės negėrė. Į parduotuvę važiavo būdamas sveikas, jokie sužalojimai jam nebuvo padaryti. Važiuodamas į parduotuvę dviračiu pargriuvęs nebuvo. Ryte prieš važiuodamas į parduotuvę buvo išgėręs kokias dvi stiklines alaus, daugiau alkoholio tą dieną nevartojo. Jis negali pasakyti, nes neatsimena, ar kas nors gėrė alų prie parduotuvės, jis tikrai jokio alaus negėrė su S. M. ir J. R.. Nuo parduotuvės J. R. pirmas išvažiavo į namus. Jis kažkur išvažiavo į namus po J. R. išvažiavimo už 5-10 minučių. S. su juo kartu neišvažiavo nuo parduotuvės, tačiau važiuodamas dviračiu į namus per pievas ( - ), jis matė, kad jam iš nugaros atmina su dviračiu S. M., o priekyje kažkur už 15-20 metrų mina dviratį J. R.. Jam minant dviratį iš paskos važiavęs S. M. privažiavo su dviračiu prie jo iš kairės pusės ir iš kojos vieną kartą spyrė jam į kairės pusės šoną. Jis fizinio skausmo nepajuto, jam neskaudėjo. Po spyrio jis nukrito su dviračiu ant dešinio šono. Spirdamas S. M. jam nieko nesakė. Jam nukritus ant pievos ir gulint, prie jo priėjo S. M.. Priėjęs S. M. pasakė „dabar pasiaiškinsim ereliau, mažiau aiškinsi, mokinsi“, ar kažką panašiai sakė, kaip tiksliai sakė, nepamena. Prie jo priėjęs S. M. iš kumščių jam sudavė ne mažiau kaip penkis kartus į galvos sritį. Jis bandė jam įsikibti į rūbus, tačiau pasakyti, ar įsikabino, ar ne, negali. Bandė išvengti suduodamų smūgių užsidengdamas. Jis atsistoti negalėjo, nors bandė. Gulėjo aukštielninkas. Jam gulinčiam S. M. iš kojų įspyrė ne mažiau kaip 6 kartus į galvos sritį ir ne mažiau kaip 6 kartus į krūtinės - nugaros sritį ir sukėlė fizinį skausmą. Jam sumuštas vietas skauda iki šiol. Po to S. M. sėdo ant dviračio ir nuvažiavo, palikdamas jį gulėti pievoje. Jis po kažkiek laiko atsikėlė ir grįžo namo. Po įvykio į medikus jis nesikreipė ir nesikreips. Užduotį pas ekspertus jis gavo. Pasakė, kad vyks, tačiau šiuo metu gali pasakyti, kad pas ekspertus nevyks. Jam buvo pasiūlyta, kad pas ekspertus nuveš policijos pareigūnai. Jis atsisako, kad jį vežtų policijos pareigūnai pas ekspertus, nes nevažiuos. Jam pasiūlyta kreiptis į priėmimo skyrių, tačiau jis atsisako kreiptis į priėmimo skyrių dėl patirtų sužalojimų, pats susigydys patirtus sužalojimus. Jam jokia pagalba iš medikų nereikalinga. S. M. įvykio metu buvo neblaivus, tai suprato iš kvapo sklindančio nuo jo ir jo judesių, nes jis svirduliavo. Jis važiuodamas dviračiu su J. R. tikrai nekalbėjo nieko apie S. M.. Prie jo privažiavęs S. M. nieko nesakęs iš kojos vieną kartą spyrė į kairės pusės šoną, o jis po spyrio nugriuvo nuo dviračio. Važiuodamas namo dviračiu pagriuvęs nebuvo. Jis buvo iš S. M. pasiskolinęs cigaretę, tačiau prie parduotuvės tą pačią dieną jam atidavė. Civilinio ieškinio byloje jis nereiškia, tačiau nori, kad S. M. būtų nubaustas įstatymų nustatyta tvarka. Su S. M. taikytis nesutinka (7–13, 31–34 b. l.);

132020-08-17 pareiškimu apie padarytą nusikalstamą veiką ir proceso veiksmų atlikimo protokolu, iš kurio matyti, kad iš pareiškėjo G. P. priimtas pareiškimas apie tai, kad 2020-08-15 apie 17.00 val., ( - ) pievoje jį sumušė to paties kaimo gyventojas S. M.. Minėto konflikto niekas nematė. Dėl sukelto fizinio skausmo į medikus nesikreipė ir nesikreips. Prašo S. M. nubausti įstatymų nustatyta tvarka. Į policiją kreipėsi tik dabar, nes galvojo, kad dienos metu atvyks S. M. ir jo atsiprašys, tačiau tai jis nepadarė (7–13 b. l.);

142020-08-17 įvykio vietos apžiūros protokolu, iš kurio matyti, kad apžiūrėta įvykio vieta, esanti adresu ( - ). Įvykio vietos apžiūros metu grumtynių pėdsakų nepastebėta, fotografuota (14–16 b. l.);

152020-08-17 asmens apžiūros protokolu ir fotolentele, iš kurių matyti, kad sužalota visa G. P. galva, galvos srityje matomas kaktos nubrozdinimas, taip pat nubrozdinimas matomas dešinės pusės smilkinyje. Abiejų akių paakiuose matomos kraujosruvos, patinimai, kairės pusės obuolys paraudęs. Prie dešinės ir kairės pusės ausų matomos kraujosruvos. Nugaros srityje kairėje pusėje matomi nubrozdinimai (21–26 b. l.).

16Kaltinamojo S. M. veika teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 1 dalį, nes jis smurtaudamas sukėlė fizinį skausmą nukentėjusiajam G. P..

17Atsižvelgiant į tai, jog Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 1 dalies sankcijoje yra numatytos alternatyvinės bausmės: viešieji darbai arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki vienerių metų, įtariamajam pagrįstai pasiūlyta baigti procesą baudžiamuoju įsakymu (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – Lietuvos Respublikos BPK arba BPK) 418 straipsnio 1 dalis). Įtariamajam sutikus, apie tai buvo surašytas pranešimas, kuriame nurodyta, jog įtariamasis S. M. suprato galimybę ir sutinka užbaigti procesą teismo baudžiamuoju įsakymu, t. y. jam suprantama šio proceso tvarka ir pasekmės. Su prokurorės siūloma bausmės rūšimi ir dydžiu sutiko.

18Prokurorė už nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 1 dalyje, kaltinamąjį S. M. siūlė nubausti 6 mėnesių viešųjų darbų bausme, įpareigojant neatlygintinai dirbti 40 val. per mėnesį visuomenės labui. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti galutinę bausmę – 4 mėnesių viešųjų darbų bausmę, įpareigojant neatlygintinai dirbti po 40 val. per mėnesį visuomenės labui.

19Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra tai, jog nusikalstamą veiką jis padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos šios nusikalstamos veikos padarymui (BK 60 straipsnio 1 dalies 9 punktas).

20Skirdamas bausmę kaltinamajam, teismas vadovaujasi bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais, numatytais Lietuvos Respublikos BK 54 straipsnyje.

21Kaltinamasis S. M. yra anksčiau teistas, tačiau teistumas išnykęs (47–71 b. l.), padarė vieną nesunkų nusikaltimą (BK 11 straipsnio 3 dalis), nustatyta jo atsakomybę lengvinanti ir atsakomybę sunkinanti aplinkybė, baustas administracine tvarka ir turi galiojančių administracinių nuobaudų (74–82 b. l.), yra registruotas užimtumo tarnyboje (73 b. l.). Įvertinus išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad bausmės tikslai (BK 41 straipsnis) S. M. atžvilgiu bus pasiekti paskiriant už nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 1 dalyje, prokurorės prašomos rūšies ir trukmės bausmę – 6 (šešių) mėnesių viešųjų darbų bausmę, įpareigojant neatlygintinai išdirbti po 40 (keturiasdešimt) valandų per mėnesį visuomenės labui (BK 46 straipsnio 1–3 dalys).

22Kadangi byla užbaigtina teismo baudžiamuoju įsakymu, kaltinamasis kaltę pripažino, paskyrus bausmę, ji tuo pačiu teismo baudžiamuoju įsakymu sumažintina vienu trečdaliu (BK 641 straipsnis).

23S. M. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (99–111 b. l.), paliktina galioti iki bausmės vykdymo pradžios.

24Teismas, vadovaudamasis BPK 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421–422 straipsniais, n u s p r e d ž i a :

25S. M. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 1 dalyje, ir jį nubausti viešaisiais darbais 6 (šešiems) mėnesiams, įpareigojant neatlygintinai per mėnesį išdirbti po 40 (keturiasdešimt) valandų visuomenės labui.

26Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti S. M. galutinę bausmę – viešuosius darbus 4 (keturiems) mėnesiams, įpareigojant neatlygintinai per mėnesį išdirbti po 40 (keturiasdešimt) valandų visuomenės labui.

27S. M. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti galioti iki bausmės vykdymo pradžios.

28Kaltinamajam išaiškinti, kad darbą nuteistajam parenka bausmę vykdanti institucija kartu su savivaldybių vykdomosiomis institucijomis. Jeigu dėl objektyvių priežasčių asmuo negali atlikti pagal šį straipsnį jam paskirtų viešųjų darbų, teismas gali atleisti jį nuo šios bausmės vietoj jos paskirdamas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso IX skyriuje numatytą vieną ar kelias baudžiamojo poveikio priemones arba XI skyriuje numatytą vieną ar kelias auklėjamojo poveikio priemones, kai nuo viešųjų darbų bausmės atleidžiamas nepilnametis. Jeigu asmuo dėl pateisinamų priežasčių per teismo paskirtą laiką neišdirbo paskirtų viešųjų darbų valandų, teismas gali pratęsti viešųjų darbų laiką, kol šis asmuo išdirbs paskirtas valandas.

29Jeigu asmuo vengia atlikti viešuosius darbus, bausmę vykdanti institucija įspėja nuteistąjį dėl galimų teisinių pasekmių. Jeigu asmuo ir po įspėjimo vengia atlikti viešuosius darbus, teismas bausmę vykdančios institucijos teikimu gali pakeisti viešuosius darbus bauda arba laisvės apribojimu. Viešieji darbai keičiami bauda arba laisvės apribojimu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 47, 48 ir 65 straipsniuose nustatytas taisykles.

30Kaltinamasis, nesutikdamas su viešųjų darbų bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per 14 dienų nuo teismo baudžiamojo įsakymo gavimo dienos turi teisę paduoti teismui, surašiusiam šį teismo baudžiamąjį įsakymą, prašymą, reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme. Padavus tokį prašymą, teismo baudžiamasis įsakymas neįgyja teisinės galios. Išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas gali paskirti kitos rūšies (švelnesnę ar griežtesnę) ar dydžio bausmę, negu paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu.

31Jei kaltinamasis per nurodytą terminą tokio prašymo nepaduoda, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir yra vykdomas BPK nustatyta tvarka.

32Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas. Teisėja

33Rima Volikienė

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmų teisėja Rima Volikienė,... 2. rašytinio supaprastinto proceso tvarka išnagrinėjo Šiaulių apygardos... 3. S. M., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos... 4. 1) 2013-11-05 Pakruojo rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal... 5. 2) 2014-10-03 Pakruojo rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal... 6. 3) 2015-09-08 Pakruojo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos... 7. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos... 8. Teismas... 9. Kaltinamasis S. M. 2020 m. rugpjūčio 15 d., apie 17.00 val., pievoje,... 10. Kaltinamojo S. M. kaltė, padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką,... 11. apklaustas įtariamuoju S. M. kaltu dėl padarytos nusikalstamos veikos... 12. nukentėjusiojo G. P. parodymais, kad 2020 m. rugpjūčio 15 d. jis kartu su S.... 13. 2020-08-17 pareiškimu apie padarytą nusikalstamą veiką ir proceso veiksmų... 14. 2020-08-17 įvykio vietos apžiūros protokolu, iš kurio matyti, kad... 15. 2020-08-17 asmens apžiūros protokolu ir fotolentele, iš kurių matyti, kad... 16. Kaltinamojo S. M. veika teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK... 17. Atsižvelgiant į tai, jog Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 1 dalies... 18. Prokurorė už nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 1... 19. Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis prisipažino... 20. Skirdamas bausmę kaltinamajam, teismas vadovaujasi bendraisiais bausmių... 21. Kaltinamasis S. M. yra anksčiau teistas, tačiau teistumas išnykęs (47–71... 22. Kadangi byla užbaigtina teismo baudžiamuoju įsakymu, kaltinamasis kaltę... 23. S. M. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti... 24. Teismas, vadovaudamasis BPK 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421–422... 25. S. M. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 26. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu... 27. S. M. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą... 28. Kaltinamajam išaiškinti, kad darbą nuteistajam parenka bausmę vykdanti... 29. Jeigu asmuo vengia atlikti viešuosius darbus, bausmę vykdanti institucija... 30. Kaltinamasis, nesutikdamas su viešųjų darbų bausmės paskyrimu teismo... 31. Jei kaltinamasis per nurodytą terminą tokio prašymo nepaduoda, teismo... 32. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas nei apeliacine, nei kasacine... 33. Rima Volikienė...