Byla 2A-981-538/2011

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Almanto Padvelskio, kolegijos teisėjų Broniaus Valiaus, Erikos Misiūnienės, sekretoriaujant Renatai Girdvainytei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui Vitalijui Katėnui, atsakovei E. L. (E. Ž.), jos atstovei advokatei Kristinai Pugačienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovės B. M. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2009-11-25 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės B. M. ieškinį atsakovėms E. L., M. Ž., atstovaujamai jos atstovės pagal įstatymą E. L., trečiasis asmuo notarė Genė Pietarienė, institucija išvadai pateikti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, dėl įstatymo nustatyto termino atnaujinimo ir sumokėto avanso priteisimo, ir atsakovės E. L. priešieškinį ieškovei B. M. dėl sutarties sudarymo patvirtinimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovių solidariai 80 000 Lt sumokėto avanso, 2 814 Lt palūkanų už laikotarpį nuo 2008-05-22 iki 2009-02-02, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad ieškovė ir A. Ž. 2007 m. gegužės 21 d. sudarė preliminariąją sutartį, pagal kurią A. Ž. įsipareigojo perduoti ieškovei jam asmeninės nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą ( - ). Šios sutarties pagrindu ieškovė sumokėjo 80 000 Lt, o kitą 20 000 Lt dalį įsipareigojo sumokėti, kai bus patvirtintas detalusis žemės sklypo planas. 2007 m. spalio 24 d. A. Ž. mirė. Mirusiojo nekilnojamąjį turtą pagal testamentą ir pagal įstatymą paveldėjo atsakovė E. L. (E. Ž.) (sutuoktinė) ir M. Ž. (jo nepilnametė duktė). Ieškovė nurodė, kad įstatyme nustatytą trijų mėnesių terminą tokio pobūdžio reikalavimui pareikšti praleido dėl svarbių priežasčių: apie tai, jog 2008 m. rugsėjo 15 d. palikimą priėmė atsakovės, sužinojo tik 2009 m. vasario 29 d., kai jos atstovas kreipėsi į Klaipėdos rajono notarę G. Pietarienę, kuri išdavė dokumentų apie palikimo priėmimą nuorašus. Ieškovė teigė, kad preliminariojoje sutartyje nebuvo nustatyta pagrindinės sutarties sudarymo termino, todėl, jos nuomone, pagrindinė sutartis turėjo būti sudaryta per metus nuo preliminariosios sutarties sudarymo. Nei A. Ž., nei jo turtinių teisių perėmėjos per įstatyme nustatytą terminą nesudarė pagrindinės sutarties, todėl privalo grąžinti sumokėtą avansą, taip pat sumokėti įstatyme numatytas palūkanas nuo 2008 m. gegužės 22 d. iki 2009 m. vasario 2 d. (bylos teisme iškėlimo).

3Atsakovė E. L. (E. Ž.) pateikė priešieškinį, prašydama patvirtinti sutarties sudarymą, t. y. kad 2007 m. gegužės 21 d. A. Ž. pardavė 0,0969 ha žemės sklypą Nr. 1, atidalytą iš 0,50 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ). Atsakovė nurodė, kad 2007 m. gegužės 21 d. šalys buvo sudariusios ne preliminariąją, o būsimo daikto (suformuoto ir patvirtinto detaliuoju žemės sklypo planu) pirkimo–pardavimo sutartį. Atsakovės teigimu, pagal šią sutartį ieškovė nesumokėjo akceptantui tik 1000 Lt ir dėl šios priežasties negali būti taikomi CK 6.165 straipsnio 4 dalies teisiniai padariniai. Atsakovė paaiškino, kad žemės sklypo padalijimo ir paskirties pakeitimo darbai iki A. Ž. mirties nebuvo atlikti; užsitęsė paveldėjimo procedūros (tik 2008 m. rugsėjo 16 d. buvo išduoti paveldėjimo liudijimai), tačiau po to ji iš karto ėmėsi visų priemonių sutarties pagrindu turimai prievolei įvykdyti – atidalyti žemės sklypus, sudaryti ir įregistruoti jų pirkimo–pardavimo sutartis. Atsakovė mano, kad savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė, t. y. žemės sklypas atidalytas ir patvirtintas detalusis planas, todėl įgijo teisę reikalauti patvirtinti žemės pirkimo–pardavimo sutarties sudarymą.

4Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2009 m. lapkričio 25 d. sprendimu ieškinį ir priešieškinį atmetė. Nurodė, kad ieškovė, kaip palikėjo A. Ž. kreditorė, reikšdama reikalavimą dėl paveldimo turto palikimą priėmusiems įpėdiniams, praleido trijų mėnesių terminą tokiems reikalavimams reikšti. Prašydama atnaujinti terminą, ieškovė nurodė, kad A. Ž. įpėdiniai palikimą priėmė tik 2008 m. rugsėjo 15 d., testamento vykdytojų arba palikimo administratoriaus nebuvo paskirta, todėl jai nebuvo objektyvios galimybės per įstatyme nustatytą terminą pareikšti reikalavimus priėmusiems palikimą įpėdiniams ar ieškinį dėl turto teismui; tai, kad palikimą priėmė ir atsakovė, ir jos duktė, ieškovė sužinojo 2009 m. vasario 29 d. Teismas pažymėjo, kad ieškovė apie A. Ž. mirtį žinojo, nes jos duktė buvo gera mirusiojo ir atsakovės šeimos draugė, dalyvavo jo laidotuvėse, be to, preliminariąją sutartį taip pat pasirašė ne ieškovė, o jos duktė. Teismas ieškovės nurodytas aplinkybės, kad ji yra senyvo amžiaus, menko išsilavinimo, nepripažino priežastimis, sutrukdžiusiomis įgyvendinti savo teises, nes visus reikalus už ieškovę tvarkė jos duktė, kuri yra jauno amžiaus, nuolat bendravo su mirusiojo šeima ir žinodama, kad turtines teises ir prievoles paveldės mirusiojo įpėdiniai, iki 2009 m. vasario mėn. nesidomėjo, nedėjo pastangų išsiaiškinti, kas perėmė ar perims mirusiojo turtines teises ir pareigas. Įvertinęs ieškovės nurodytas aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad ieškovė neįrodė svarbių priežasčių šiam terminui atnaujinti. Kadangi atsakovė prašė taikyti ieškinio senatį, tai teismas šiuo pagrindu ieškinį atmetė. Atmetęs ieškinį dėl praleisto ieškinio senaties termino, teismas pasisakė ir dėl ieškinio esmės. 2007 m. gegužės 21 d. sutartį teismas vertino kaip preliminariąją, nes šalys susitarė dėl būsimo ateityje suformuoto žemės sklypo Nr. 1 iš 0,50 ha žemės sklypo ( - ), pirkimo–pardavimo sudarymo. Teismas pažymėjo, kad nors sutartyje nenustatyta pagrindinės sutarties sudarymo termino, tačiau šis nustatytas ne konkrečia data, o įvykiu – žemės sklypo detaliojo plano parengimu. Įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, teismas pripažino, kad atsakovė, kaip mirusio A. Ž. turtinių teisių ir pareigų perėmėja, dėjo pastangų kuo skubiau įvykdyti jai preliminariosios sutarties pagrindu atsiradusius įsipareigojimus, o ieškovė šiuo metu nesuinteresuota įvykdyti sutartinių įsipareigojimų. Dėl tokių aplinkybių ieškinys negalėtų būti tenkinamas. Be to, teismas pažymėjo, kad preliminariąją sutartį pasirašė ne ieškovė, bet jos duktė, nors pagal byloje pateiktą įgaliojimą tokio veiksmo (sudaryti preliminariąją sutartį) įgaliojimo jai nebuvo suteikta. Teismas atmetė ir priešieškinio reikalavimus pripažinti, kad šalys sudarė pirkimo–pardavimo sutartį. Teismas nurodė, kad preliminariąja sutartimi nesukuriama piniginė prievolė, pinigai šioje prievolėje neatlieka mokėjimo-atsiskaitymo funkcijos, todėl, ieškovei už žemės sklypą preliminariosios sutarties pagrindu sumokėjus 80 000 Lt, jie neatliko mokėjimo–atsiskaitymo funkcijos. Kadangi pripažinta, kad ieškovė ir A. Ž. 2007 m. gegužės 21 d. sudarė preliminariąją sutartį, ji negali būti patvirtinama CK 1.93 straipsnio 4 dalies pagrindu. Teismas nurodė, kad 0,0969 ha žemės sklypas Nr. 1, atidalytas ir suformuotas iš 0,50 ha žemės sklypo ( - ), negalėjo būti perduotas valdyti, nes jis buvo numatytas kaip būsimo pirkimo–pardavimo sandorio objektas ir preliminariosios sutarties sudarymo metu nebuvo suformuotas kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas.

5Ieškovė pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2009-11-25 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, iš dalies atleisti ieškovę nuo žyminio mokesčio mokėjimo ir priteisti iš atsakovės visas turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog pirminiu ieškiniu ieškovė atsakove nurodė tik E. L. (E. Ž.), kaip A. Ž. sutuoktinę, t. y. solidarią skolininkę, tačiau teismui įtraukus kaip bendraatsakovę ieškovės dukterį bei kaip trečiuosius asmenis Klaipėdos rajono notarę G. Pietarienę ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnybą, ieškovė turėjo tikslinti ieškinį. Nurodo, jog teismo argumentas, kad suėjo senaties terminas, kadangi ieškovė prašė priteisti nuostolius kaip palikėjo kreditorė ir reikalavimą reiškė priėmusiems palikimą įpėdiniams, yra nepagrįstas, kadangi ieškovė prašė priteisti sumokėtą avansą, o ne nuostolius, ir reikalavimą reiškė ne tik įpėdiniams, bet ir sutuoktinei E. L. (E. Ž.) kaip solidariai atsakingai skolininkei. Ieškovė taip pat nesutiko su pirmosios instancijos teismo argumentu, jog ieškovė neįrodė svarbių aplinkybių, dėl kurių ji praleidusi terminą pareikšti reikalavimus kaip palikėjo kreditorė. Teismas nurodė ieškovę ir jos dukrą nerūpestingas ir aplaidžiai tvarkiusias reikalus, tačiau ieškovė nurodo, jog priešingai, ieškovė viešajame registre įregistravo 2008-01-30 preliminariąją sutartį ir šis veiksmas įrodo, jog ji reiškė reikalavimus palikėjo įpėdiniams praleidusi terminą vos 5–6 dienas. Tuo atveju, jeigu teismas nustatytų terminą esant praleistą, tai svarbia priežastimi turėtų būti pripažįstama neturėjimas galimybės laiku pasinaudoti kvalifikuota teisine pagalba. Ieškovė taip pat nurodo, jog preliminariojoje sutartyje turėjo būti nurodytas terminas pagrindinei sutarčiai sudaryti, vadovaujantis CK 6.165 straipsnio 3 dalimi pagrindinė sutartis turėjo būti sudaryta per įstatymo nustatytą terminą, t. y. per metus nuo preliminariosios sutarties sudarymo. Ieškovė su teismo pripažintu termino apibrėžimu įvykiu sutiktų, tačiau dėl preliminariosios sutarties sąlygų įgyvendinimo neapibrėžtumo, dėl užtrukusio paveldėjimo tvarkymo ieškovės reikalavimas grąžinti avansą yra pagrįstas ir teisėtas, atsižvelgiant į kardinalius nekilnojamojo turto rinkos pokyčius 2009 m. Teismo argumentas dėl ieškovės dukters negalėjimo pasirašyti preliminariąją sutartį taip pat nėra pagrįstas, kadangi pati ieškovė šios sutarties neginčijo ir ją pripažino, o atsakovė prašė šią sutartį pripažinti pirkimo–pardavimo sutartimi.

6Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė E. L. (E. Ž.) nesutinka su šiuo skundu ir nurodo, jog ieškovės argumentas, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nusprendė, jog ieškovė prašė priteisti ne nuostolius, o be pagrindo įgytą turtą, yra nepagrįstas, kadangi šalių avanso už parduodamą žemės sklypą sumokėjimo negalima vertinti kaip įgyto be teisinio pagrindo, nes tam nėra reikiamų šio instituto taikymo prielaidų, numatytų CK 6.237 straipsnyje, t. y. A. Ž. lėšos buvo sumokėtos preliminariosios sutarties pagrindu, o be pagrindo įgyto turto institutas turi būti taikomas tik tada, kai įgyto turto negalima išreikalauti kitais civilinių teisių gynybos būdais, o šiuo atveju ieškovė galėjo pasinaudoti nuostolių atlyginimo institutu įstatymų numatytais terminais. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė ieškinio senaties terminą ir pagrįstai nepripažino svarbiomis ieškovės pateiktų priežasčių dėl termino praleidimo. Atsakovė nurodo, jog pagrindinės sutarties sudarymas buvo negalimas tik dėl pačios ieškovės nesutikimo ją sudaryti, nes atsakovė buvo įvykdžiusi visas preliminariosios sutarties sąlygas. Taip pat nurodo, jog ieškovė nevykdė savo įsipareigojimo pirkti žemės sklypą, prisiimto pasirašant preliminariąją sutartį. CK 3.59 straipsnis, 6.200 straipsnis draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievoles, o CK 6.189 straipsnis numato, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Todėl ieškovė negali vienašališkai atsisakyti vykdyti preliminariąja sutartimi prisiimtų įsipareigojimų.

7Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai. Civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 2 dalis numato, kad neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra Civilinio proceso kodekso 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

9Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2010 m. spalio 7 d. sprendimu tenkino dalį ieškovės apeliacinio skundo, panaikino Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 25 d. sprendimo dalį, kuria atmesti ieškinio reikalavimai, ir tenkino dalį ieškinio – priteisė iš atsakovių ieškovės naudai 80 000 Lt sumokėto avanso.

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011-03-11 nutartimi Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 7 d. sprendimo dalį dėl dalies ieškinio patenkinimo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo panaikino ir šią bylos dalį perduoti iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka Klaipėdos apygardos teismui; kitą sprendimo dalį, kuria atmestas priešieškinis, paliko nepakeistą.

11Iš bylos duomenų nustatyta, jog 0,5000 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esantis ( - ), nuosavybės teise įregistruotas A. Ž. vardu pagal 2007-04-17 pirkimo–pardavimo sutartį (t. 1, b. l. 80). 2007-05-21 tarp pardavėjo A. Ž. ir pirkėjos B. M. sudaryta preliminari sutartis (t. 1, b. l. 6), pagal kurią A. Ž., kuriam nuosavybės teise priklausė 0,5000 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esantis ( - ), įsipareigojo B. M. perduoti šį žemės sklypą, patvirtintą detaliuoju planu, kai bus iki galo atsiskaityta. Sutartyje nurodyta, kad pirkėjas sumokėjo 80 000 Lt už žemės sklypą, plane pažymėtą Nr. 1, o likusią 20 000 Lt dalį pirkėjas įsipareigoja sumokėti, kai bus patvirtintas detalusis planas šiam žemės sklypui. Iš E. L. (E. Ž.) sąskaitos išrašo matyti, kad į E. Ž. sąskaitą B. M. pervedė 70 000 Lt (t. 1, b. l. 40–41), atsakovė patvirtino, kad 10 000 Lt ji iš ieškovės gavo grynaisiais. Iš A. Ž. mirties liudijimo matyti, kad jis mirė 2007-10-24 (t. 1, b. l. 7). Dalį mirusiojo turto pagal 2008-09-15 paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimą paveldėjo atsakovė E. L. (E. Ž.). Mirusiojo dalį turto pagal 2008-09-15 paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimą (b. l. 9–10) paveldėjo atsakovės E. L. (E. Ž.) ir jos nepilnametė dukra M. Ž.. Šio liudijimo pagrindu atsakovės atitinkamomis dalimis paveldėjo 0,5000 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ). 2009-01-15 pranešimu ieškovė kreipėsi į atsakovę E. L. (E. Ž.), ragindama per dešimties dienų laikotarpį įvykdyti preliminariąją sutartį nuo šio pranešimo įteikimo dienos (t. 1, b. l. 12). 2009-02-12 atsakovė E. L. (E. Ž.), atsakydama į ieškovės pranešimą, nurodė, kad ji nevengia įvykdyti preliminariosios sutarties pagrindu atsiradusios prievolės, dedamos visos pastangos, kad ji būtų kuo greičiau įvykdyta (t. 1, b. l. 82), tačiau tik 2009-04-08 žemės sklypo darbai buvo užbaigti.

12Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-03-14 nutartimi nurodė, kad naikintina Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 7 d. sprendimo dalis dėl įstatyme nustatyto termino kreditorių reikalavimams pareikšti atnaujinimo ir kreditoriaus reikalavimo tenkinimo ir šią bylos dalį perdavė iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui. Taip pat nurodė, kad apeliacinės instancijos teismas, nors ir tenkino ieškinį, tačiau nepasisakė, kokiu būdu buvo priimtas palikėjo A. Ž. palikimas, nesprendė dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių priėmimo būdą, įtakos palikėjo įpėdinių atsakomybei ir nevertino bylos duomenų dėl palikimo priėmimo pagal apyrašą.

13Dėl įstatymo nustatyto termino kreditorių reikalavimams patenkinti atnaujinimo.

14Palikėjo kreditorių reikalavimų pareiškimo ir tenkinimo tvarką reglamentuojančio CK 5.63 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad palikėjo kreditoriai turi teisę per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos pareikšti reikalavimus priėmusiems palikimą įpėdiniams, testamento vykdytojui arba palikimo administratoriui arba pareikšti teisme ieškinį dėl paveldimo turto. Teismas gali pratęsti šį terminą, jeigu terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių ir nuo palikimo atsiradimo dienos nepraėjo daugiau kaip treji metai (CK 5.63 straipsnio 4 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad palikėjo kreditoriaus reikalavimo pareiškimo CK 5.63 straipsnio prasme tikslas yra suteikti įpėdiniui informaciją apie palikėjo kreditorių turtines pretenzijas į palikėjo turtą, nes informacija apie palikėjo kreditorius padeda įpėdiniui apsispręsti, ar jam apskritai priimti palikimą, o jeigu priimti, tai kokiu būdu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje UAB DK „PZU Lietuva“ v. D. V., bylos Nr. 3K-7-190/2009). Taigi reikalavimų pareiškimas ar ieškinio pateikimas, atliekami CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, yra tik informavimo veiksmas, kurio atlikimas teisiškai reikšmingas ta prasme, kad informacija apie palikėjo skolas bei galimus jo kreditorius yra lemianti vienokį ar kitokį šią informaciją gaunančio asmens elgesį – įpėdinis gali atsisakyti palikimo arba priimti jį, pateikdamas teismui prašymą sudaryti paveldimo turto apyrašą ir taip apibrėždamas savo atsakomybės pagal kreditoriaus pareikštas turtines pretenzijas dėl jo paveldimų palikėjo skolinių pareigų apimtį, taip pat gali patenkinti kreditoriaus reikalavimą; testamento vykdytojas ar palikimo administratorius privalo informuoti įpėdinį apie palikėjo skolas ir kt. Įpėdinio informavimo apie kreditoriaus reikalavimus veiksmo bet kuriuo CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nurodytu būdu – pareiškiant reikalavimą tiesiogiai įpėdiniui arba pateikiant ieškinį teisme – atlikimas per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos siejamas su tuo, kad būtent toks terminas nustatytas įstatyme (CK 5.50 straipsnio 2 dalyje) nurodytiems palikimo priėmimo veiksmams atlikti. Taigi CK 5.63 straipsnio 1 dalies nuostatų, įpareigojančių palikėjo kreditorius informuoti per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos apie palikėjo skolines pareigas, paskirtis – skatinti kreditorius operatyviai reaguoti dėl savo teisių gynimo ir per protingą terminą informuoti mirusio asmens įpėdinius apie turtinius palikėjo įsipareigojimus, pagal kuriuos atsakomybė po palikėjo mirties pereina jiems, ir taip užtikrinti tiek palikėjo kreditorių, tiek įpėdinių teisių teisinį tikrumą. Kartu teisėjų kolegija pažymi, kad įstatyme neįtvirtinta, taip pat paveldėjimo teisės normos ir jų aiškinimo bei taikymo praktika nesuponuoja reikalavimo, jog palikėjo kreditorius, atlikdamas ar ketindamas atlikti kurį nors iš CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nurodytų informavimo apie jo turtines pretenzijas veiksmų praėjus daugiau kaip trims mėnesiams nuo palikimo atsiradimo dienos, visais atvejais kreiptųsi į teismą dėl šio termino pratęsimo. Atsižvelgiant į pirmiau aptartą įpėdinių informavimo apie palikėjo kreditoriaus reikalavimus tikslą, svarbu, kad informacija apie skolines palikėjo pareigas ir galimus jo kreditorius įpėdiniams būtų žinoma iki palikimo priėmimo veiksmų atlikimo. Kai teisinę reikšmę pagal CK 5.63 straipsnio 1 dalį turintis veiksmas – įpėdinio informavimas apie palikėjo kreditoriaus reikalavimus – buvo atliktas praleidus CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatytą trijų mėnesių terminą, tačiau iki įpėdiniui priimant palikimą, taigi – kurio nors iš įstatyme nurodytų palikimo priėmimo veiksmų atlikimo metu įpėdiniui turint informacijos, reikšmingos apsispręsti tiek dėl palikimo priėmimo apskritai, tiek dėl priėmimo būdo, toks kreditorius pripažintinas tinkamai įgyvendinusiu teisę (ir kartu pareigą) informuoti įpėdinį apie palikėjo skolines prievoles bei nepraradusiu teisės reikalauti, kad įpėdinis patenkintų jo turtines pretenzijas. Byloje nustatyta, kad atsakovei E. L. (E. Ž.) buvo žinoma apie minėtos preliminarios sutarties sudarymą, kadangi minėtas sklypas buvo jungtinė atsakovės E. L. (E. Ž.) ir palikėjo A. Ž. nuosavybė, nes įsigytas santuokos metu (t. 1, b. l. 80–81), be to, jai išduotame 2008-09-15 paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijime nurodyta, kad yra sudaryta 2007-05-30 preliminarioji sutartis su ieškove ir avansą – 70 000 Lt gavo pati E. L. (E. Ž.), kaip sutuoktinė. E. L. (E. Ž.) neneigia, kad ji žinojo apie minėtą sudarytą preliminarią sutartį su ieškove. Taip pat byloje nustatyta, kad tarp šalių po A. Ž. mirties vyko derybos dėl minėto turto pirkimo. Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuotina, kad ieškovė nėra praleidusi CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatyto trijų mėnesių termino pareikšti reikalavimą priėmusiems palikimą įpėdiniams, todėl ir nėra teisinio pagrindo spręsti nurodyto trijų mėnesių termino pratęsimo klausimo.

15Dėl palikimo priėmimo ir kreditorių reikalavimų apimties.

16Iš byloje esančių duomenų matyti, kad, vykdant Klaipėdos rajono apylinkės teismo

172007 m. gruodžio 14 d. nutartį, kuri buvo priimta pagal mirusiojo A. Ž. dukters iš pirmos santuokos M. Ž. prašymą, buvo sudarytas A. Ž. paveldimo turto apyrašas, kuriame ji nurodė palikėjo įpėdinius – žmoną atsakovę E. L. (E. Ž.) ir jų nepilnametę dukterį M. Ž.; dalis tėvo turto paskirstyta pagal testamentą; yra likusi testamentu nepaskirta turto dalis ir pagal šį prašymą antstolis sudarė paveldėto turto apyrašą bei pateikė jį teismui; apyraše M. Ž. nenurodė palikėjo kreditorių reikalavimų ir skolinių pareigų. Dalį mirusiojo turto pagal 2008-09-15 paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimą paveldėjo atsakovė E. L. (E. Ž.). Mirusiojo turto dalį pagal 2008-09-15 paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimą paveldėjo atsakovės E. L. (E. Ž.) ir jos nepilnametė dukra M. Ž.. Įpėdinis priima visą palikimą besąlygiškai, t. y. ir visas palikėjo reikalavimo teises ir pareigas. Pažymėtina, kad įpėdiniui (įpėdiniams) kartu su paveldėtu turtu pereina ir pareiga atsakyti už palikėjo skolas, priklausomai nuo palikimo priėmimo būdo visu savo turtu arba tik paveldėtu turtu (CK 5.1 straipsnio 2 dalis, 5.52 straipsnis, 5.53 straipsnio 1 dalis). Palikimo apyrašas sudaromas tiek palikėjo kreditorių, tiek įpėdinių interesais; jį sudarius, nustatoma palikimo sudėtis. Palikimo apyrašas riboja įpėdinio atsakomybę už palikėjo skolas tik tikrąja paveldėto turto verte (CK 5.53 straipsnio 1 dalis). Tuo atveju, kai įpėdinių yra keletas, kiekvienas iš jų palikimą priima individualiai, tačiau, jei bent vienas iš įpėdinių palikimą priima pagal apyrašą, tai visi kiti įpėdiniai, nesvarbu, kokiu būdu priėmė palikimą, laikytini priėmusiais palikimą pagal apyrašą ir už palikėjo skolas atsako tik paveldėtu turtu (CK 5.53 straipsnio 1 dalis). Tai lemia ir ta aplinkybė, kad įpėdinis, priėmęs palikimą tuo atveju, kai yra keli įpėdiniai, tampa dalinės nuosavybės bendraturčiu, t. y. įgyja nuosavybės teisės dalį į kiekvieną palikimo sudėtyje esantį daiktą, atitinkamą dalį teisių ir pareigų, atsiradusių iš palikėjo prievolinių teisinių santykių. Tik antstolio sudarytas apyrašas, atitinkantis CK 5.53 straipsnio 2–9 dalies nustatytus reikalavimus, gali apriboti paveldėtu turtu palikėjo atsakomybę už palikėjo skolas, tačiau įstatyme išvardyti atvejai, kai, nustačius, jog sudarytas neteisingas apyrašas, įpėdinis (įpėdiniai) gali atsakyti visu savo turtu (CK 5.54 straipsnis). Byloje nustatyta, kad M. Ž. palikimą priėmė pagal antstolio sudarytą turto apyrašą, ir dėl to konstatuotina, kad likusieji mirusiojo A. Ž. įpėdiniai palikimą priėmė pagal apyrašą ir už palikėjo skolas atsako tik paveldėtu turtu (CPK 178 str., CK 5.54 str.).

18Dėl ieškinio reikalavimų.

19Byloje nustatyta, kad ieškovė ir A. Ž. 2007 m. gegužės 21 d. sudarė preliminariąją sutartį, pagal kurią A. Ž. įsipareigojo perduoti ieškovei jam nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą ( - ). Šios sutarties pagrindu ieškovė sumokėjo 80 000 Lt, o kitą 20 000 Lt dalį įsipareigojo sumokėti, kai bus patvirtintas detalusis žemės sklypo planas. 2007 m. spalio 24 d. A. Ž. mirė.

20Būtini preliminariosios sutarties elementai – suderinta šalių valia pasiektas susitarimas sukurti teisinius santykius, tai yra įsipareigojimas ateityje sudaryti pagrindinę sutartį; pagrindinės sutarties esminių sąlygų aptarimas; susitarimo išreiškimas rašytine forma (6.159 str., 6.165 str. 1, 2 d., 1.73 str. 1 d. 7 p.). Tarp ieškovės ir A. Ž. buvo sudaryta preliminarioji sutartis, kadangi joje buvo susitarta dėl būsimo ateityje suformuoto žemės sklypo pirkimo iš anksto aptartomis sąlygomis, sutartis sudaryta rašytine forma. Iš bylos duomenų ir šalių paaiškinimų matyti, jog ieškovė buvo suinteresuota sudaryti būsimo ateityje suformuoto žemės sklypo Nr. 1, paruošto ir suformuoto iš 0,5 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), pirkimo–pardavimo sutartį ir įsigyti šį sklypą už 100 000 Lt. Ieškovė atsakovei sumokėjo 80 000 Lt, o likusią 20 000 Lt sklypo kainą sutarė sumokėti, kai bus patvirtintas detalusis žemės sklypo planas. A. Ž., sudarydamas preliminariąją sutartį, buvo suinteresuotas parduoti minėtą ateityje suformuotą žemės sklypą šioje sutartyje numatytomis aplinkybėmis. Tokių pačių ketinimų turėjo ir atsakovo turto paveldėtoja atsakovė E. L. (E. Ž.), tai matyti iš bylos duomenų ir pačios atsakovės veiksmų. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, darytina išvada, jog tarp ieškovės ir A. Ž. buvo sudaryta preliminarioji sutartis dėl būsimo ateityje suformuoto žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo. Nustatyta, kad A. Ž. ir atsakovei perduotas 80 000 Lt avansas turėjo būti įskaitytas į perkamo turto kainą.

21Teisėjų kolegija, nagrinėdama šalių ginčą, pažymi, kad iki pagrindinės sutarties sudarymo derybų dėl pagrindinės sutarties vedimo laikotarpis yra ikisutartiniai santykiai, ypač reikšmingi tais atvejais, kai tokios derybos vis dėlto nesibaigia pagrindinės sutarties pasirašymu. Pagrindinis civilinių santykių principas – sutarties laisvės principas – lemia, kad derybos dėl sutarties sudarymo gali būti bet kada nutrauktos, tačiau derybas dėl sutarties sudarymo vedančios šalys turi abipusę pareigą elgtis sąžiningai, tai įtvirtinta CK 1.5, 6.4, 6.158 ir 6.163 straipsniuose. Sąžiningumas ikisutartiniuose santykiuose yra ypač svarbus, kadangi tik sąžiningai šalims elgiantis ikisutartinių santykių stadijoje galima tikėtis, jog šie santykiai transformuosis į sutartinius santykius. Byloje nėra įrodymų, kurie leistų neabejotinai teigti, kad kuri nors iš sutarties šalių būtų buvusi nesąžininga arba nepagrįstai vengusi sudaryti pagrindinę sutartį. Ieškovė pagrįstai reikalavo atsakovės kuo greičiau įvykdyti preliminariąją sutartį, kadangi nuo šios sutarties sudarymo praėjo beveik dveji metai, o atsakovė ne dėl savo nesąžiningų veiksmų negalėjo įgyvendinti minėtos sutarties sąlygų. Visuma byloje esančių įrodymų teisėjų kolegijai leidžia manyti esant labiau tikėtina, jog pagrindinės sutarties nesudarymą lėmė galutinės pozicijos dėl kai kurių reikšmingų pagrindinės sutarties sudarymo sąlygų nesuderinimas. Vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CK 1.5 str.) darytina išvada, jog 2007-05-21 preliminarioji žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis nebuvo įgyvendinta dėl tos priežasties, jog šalys nepasiekė susitarimo dėl visų reikšmingų pagrindinės sutarties sudarymo ir vykdymo sąlygų, nes jos nebuvo įtvirtintos šioje preliminariojoje sutartyje (CK 6.163 str. 2 d.)

22Avansą arba preliminariosios sutarties įvykdymui užtikrinti pinigų sumą sumokėjusi šalis, jeigu nesudaroma pagrindinė sutartis, turi teisę reikalauti grąžinti juos visais atvejais, išskyrus tuos, kai iš preliminariosios sutarties turinio galima daryti išvadą apie šios sutarties šalių susitarimą dėl atsakomybės už šioje sutartyje nustatytų įsipareigojimų nevykdymą netesybų forma. Konstatavus, kad pagrindinė žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis nebuvo sudaryta šalims nepasiekus arba neįvertinus preliminariojoje sutartyje susitarimo dėl visų reikšmingų galutinės sutarties sąlygų, atsakovėms išlieka pareiga grąžinti ieškovei sumokėtą 80 000 Lt avansą kaip be pagrindo įgytą turtą (CK 6.237 str. 2 d.).

23Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011-03-14 nutartyje nurodė, kad turi būti nustatytos įpėdinių atsakomybės dalys. Nustatant, kokią dalį kiekviena iš atsakovių turi grąžinti ieškovei, pažymėtina, kad CK 3.87 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad įstatymų nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas reiškia, kad turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė. Nustatyta, kad preliminariosios sutarties dalykas – minėtas žemės sklypas – priklausė A. Ž. ne asmeninės nuosavybės teise, bet sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės teise, kadangi buvo įgytas santuokoje su atsakove E. L. (E. Ž.) (CK 3.87 str.). To atsakovė taip pat neginčija, nurodydama, kad ir gauti 80 000 Lt buvo panaudoti bendriems šeimos reikalams. Tokiu būdu atsakovės, kaip A. Ž. sutuoktinės, atsakomybė pagal prievoles buvo solidari su buvusiu sutuoktiniu A. Ž. (CK 3.109 str. 1 d.). Tačiau A. Ž. mirus, baigėsi bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė (CK 3.100 str. 1 d. 1 p.), todėl atsakovei E. L. (E. Ž.) Nuosavybės teisės liudijimo pagrindu atiteko ½ dalis bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausiusio turto ir ½ dalį bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausiusio turto paveldėjo atsakovės (CK 3.117 str. 1 d., 5.11 str. 1 d., 5.13 str.). Todėl atsakovei priklauso ½ bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausiusios skolos pagal minėtą preliminariąją sutartį ir todėl priteistina iš atsakovės E. L. ieškovei 40 000 Lt pagal preliminariąją sutartį gauto avanso. Taip pat byloje nustatyta, kad atsakovė E. Ž. pagal paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimą paveldėjo 5/8 A. Ž. turto, o atsakovė

24M. Ž. – 3/8 A. Ž. turto, atsakovės už palikėjo skolas atsako tik paveldėtu turtu, paveldėta dalimi. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovių paveldėto turto užteks apmokėti palikėjo 40 000 Lt skolai ir iš atsakovės E. L. priteistina 25 000 Lt sumokėto avanso (5/8 dalys ), iš viso iš atsakovės E. L. priteistina 65 000 Lt sumokėto avanso, o iš atsakovės M. Ž. priteistina 15 000 Lt sumokėto avanso (CPK 178 str., CK 5.53 str. 1 d.).

25Ieškovė apeliaciniu skundu prašė priteisti 2 814,00 Lt palūkanų už laikotarpį nuo

262008-05-22 iki 2009-02-02. Ieškovė nurodo, kad atsakovės privalo mokėti palūkanas nuo tada, kai praleistas prievolės vykdymo terminas, t. y. praėjus metams nuo preliminariosios sutarties sudarymo – nuo 2008-05-22. Tačiau teisėjų kolegija nesutinka su apeliantės motyvais, kadangi prievolės vykdymo terminas šalių pasirašytoje preliminariojoje sutartyje yra apibrėžtas įvykiu – žemės sklypo detaliojo plano paruošimu. Iš byloje pateiktų duomenų nustatytina, jog šis terminas baigėsi 2009-02-04, ieškovė iki šio termino neprašė grąžinti avanso, todėl ieškovės reikalavimas priteisti palūkanas yra nepagrįstas ir todėl netenkinamas (CK 6 210 str. 1 d., CPK 178 str., 185 str.). Tačiau ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2009-02-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, nes piniginės prievolės įvykdymo terminą praleidusi šalis privalo mokėti kitai šaliai palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.).

27Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino ir taikė materialinės ir procesinės teisės normas dėl ieškinio, todėl priėmė neteisėtą bei nepagrįstą sprendimo dalį dėl ieškinio netenkinimo, ši sprendimo dalis naikintina ir ieškinys tenkinamas iš dalies – iš atsakovės E. L. priteistina 65 000 Lt sumokėto avanso, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2009-02-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovei B. M. ir iš atsakovės M. Ž. priteistina 15 000 Lt sumokėto avanso, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2009-02-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidos (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

28Ieškovės apeliacinio skundo dalis dėl ieškinio patenkinimo tenkintina iš dalies. Teisėjų kolegijai patenkinus apeliacinį skundą iš dalies, iš antrosios šalies priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (LR CPK 93 str. 2 d. 98 str.). Ieškovė už ieškinį sumokėjo 400 Lt (200 Lt + 200 Lt) žyminio mokesčio (t. 1, b. l. 5). Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2009-02-03 nutartimi ieškovė B. M. atleista nuo likusios 2284 Lt žyminio mokesčio dalies sumokėjimo (t. 1, b. l. 16). Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2009-12-30 nutartimi ieškovei B. M. atidėtas žyminio mokesčio sumokėjimas už apeliacinio skundo padavimą (t. 1, b. l. 155). Ieškovė sumokėjo 3498,25 Lt (2000 Lt+ 500 Lt+ 998,25 Lt) (t. 1, b. l. 92, t. 2, b. l. 36) išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Iš viso ieškovė sumokėjo 3898,25 Lt bylinėjimosi išlaidų. Byloje sumokėta 131,30 Lt (48,50 Lt + 82,80 Lt) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ieškovės apeliacinio skundo dalis dėl ieškinio patenkinimo tenkintina iš dalies. Teisėjų kolegijai patenkinus apeliacinį skundą iš dalies, iš antrosios šalies priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (LR CPK 93 str. 2 d. 98 str.). Iš atsakovės E. L. priteistina 3059,64 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovei B. M.. Iš atsakovės M. Ž. priteistina 706,07 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovei B. M.. Kadangi ieškovė buvo atleista nuo žyminio mokesčio sumokėjimo pateikiant ieškinį ir atidėtas žyminio mokesčio sumokėjimas už apeliacinį skundą, iš ieškovės E. L. priteistina

293575 Lt žyminio mokesčio valstybei ir iš atsakovės M. Ž. priteistina 825 Lt žyminio mokesčio valstybei (CPK 96 str. 1 d.). Taip pat iš ieškovės E. L. priteistina 106,68 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei ir iš ieškovės M. Ž. priteistina 24,62 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 88 str. 1 d. 3 p.). Iš viso iš ieškovės E. L. priteistina 3681,68 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei ir iš ieškovės M. Ž. priteistina 849,62 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei (CPK 96 str. 1 d., CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

30Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Klaipėdos apygardos teismo 2011-04-29 nutartimi atsakovių turtui, paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 str. 3 d.).

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 325–331 str., teismas

Nutarė

32Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 25 d. sprendimo dalį dėl ieškinio atmetimo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo panaikinti ir dėl šios dalies priimti naują sprendimą.

33Ieškovės B. M. ieškinį tenkinti iš dalies.

34Priteisti iš atsakovės E. L. 65 000 Lt sumokėto avanso ir 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2009-02-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovei B. M..

35Priteisti iš atsakovės M. Ž. 15 000 Lt sumokėto avanso ir 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2009-02-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovei B. M..

36Priteisti iš atsakovės E. L. 3059,64 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovei B. M..

37Priteisti iš atsakovės M. Ž. 706,07 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovei B. M..

38Priteisti iš atsakovės E. L. 3681,68 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

39Priteisti iš atsakovės M. Ž. 849,62 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

40Netenkinti ieškovės B. M. reikalavimo priteisti 2 814,00 Lt palūkanų už laikotarpį nuo 2008-05-22 iki 2009-02-02.

41Kitą Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 25 d. sprendimo dalį palikti nepakeistą.

42Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Klaipėdos apygardos teismo 2011-04-29 nutartimi atsakovių turtui, palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovių solidariai... 3. Atsakovė E. L. (E. Ž.) pateikė priešieškinį, prašydama patvirtinti... 4. Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2009 m. lapkričio 25 d. sprendimu... 5. Ieškovė pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Klaipėdos... 6. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė E. L. (E. Ž.) nesutinka su šiuo... 7. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 8. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 9. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2010... 10. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011-03-11 nutartimi Klaipėdos apygardos... 11. Iš bylos duomenų nustatyta, jog 0,5000 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( -... 12. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-03-14 nutartimi nurodė, kad naikintina... 13. Dėl įstatymo nustatyto termino kreditorių reikalavimams patenkinti... 14. Palikėjo kreditorių reikalavimų pareiškimo ir tenkinimo tvarką... 15. Dėl palikimo priėmimo ir kreditorių reikalavimų apimties.... 16. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad, vykdant Klaipėdos rajono apylinkės... 17. 2007 m. gruodžio 14 d. nutartį, kuri buvo priimta pagal mirusiojo A. Ž.... 18. Dėl ieškinio reikalavimų.... 19. Byloje nustatyta, kad ieškovė ir A. Ž. 2007 m. gegužės 21 d. sudarė... 20. Būtini preliminariosios sutarties elementai – suderinta šalių valia... 21. Teisėjų kolegija, nagrinėdama šalių ginčą, pažymi, kad iki pagrindinės... 22. Avansą arba preliminariosios sutarties įvykdymui užtikrinti pinigų sumą... 23. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011-03-14 nutartyje nurodė, kad turi būti... 24. M. Ž. – 3/8 A. Ž. turto, atsakovės už palikėjo skolas atsako tik... 25. Ieškovė apeliaciniu skundu prašė priteisti 2 814,00 Lt palūkanų už... 26. 2008-05-22 iki 2009-02-02. Ieškovė nurodo, kad atsakovės privalo mokėti... 27. Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas... 28. Ieškovės apeliacinio skundo dalis dėl ieškinio patenkinimo tenkintina iš... 29. 3575 Lt žyminio mokesčio valstybei ir iš atsakovės M. Ž. priteistina 825... 30. Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Klaipėdos apygardos teismo... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 325–331 str., teismas... 32. Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 25 d. sprendimo dalį... 33. Ieškovės B. M. ieškinį tenkinti iš dalies.... 34. Priteisti iš atsakovės E. L. 65 000 Lt sumokėto avanso ir 5 proc. metinių... 35. Priteisti iš atsakovės M. Ž. 15 000 Lt sumokėto avanso ir 5 proc. metinių... 36. Priteisti iš atsakovės E. L. 3059,64 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovei B.... 37. Priteisti iš atsakovės M. Ž. 706,07 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovei B.... 38. Priteisti iš atsakovės E. L. 3681,68 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.... 39. Priteisti iš atsakovės M. Ž. 849,62 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.... 40. Netenkinti ieškovės B. M. reikalavimo priteisti 2 814,00 Lt palūkanų už... 41. Kitą Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 25 d. sprendimo... 42. Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Klaipėdos apygardos teismo...