Byla 2-1219-323/2012
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Genovaitė Vaizgėlienė, sekretoriaujant Ingridai Jušenkienei, vertėjaujant Virginijai Narmontaitei ir Vidai Rimkienei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui Sauliui Tamošaičiui, atsakovei I. D., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės L. N. ieškinį atsakovei I. D. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašo teismo priteisti iš atsakovės 45650,00 Lt skolos, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovė pagal 2008-12-24 paprastąjį neprotestuotiną vekselį Nr. 1 besąlygiškai įsipareigojo iki 2010-03-01 sumokėti ieškovei 45650,00 Lt. Nurodė, kad skola nurodytu terminu grąžinta nebuvo. Pažymėjo, kad atsakovė į raginimus grąžinti skolą nereaguoja ir atsisako gera valia grąžinti skolą. Paaiškino, kad notaras atsisakė išduoti vykdomąjį įrašą, kadangi vekselyje neteisingai nurodyta atsakovės pavardė, tačiau asmens kodas nurodytas tinkamai (b. l. 2-3).

3Klaipėdos miesto aplyinkės teismas 2010-04-01 preliminariu sprendimu ieškovės ieškinį tenkino, priteisė iš atsakovės 45650,00 Lt skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 45650,00 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2010-04-01 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 1685,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (b.l. 11).

4Atsakovė pateikė prieštaravimus dėl 2010-04-01 preliminaraus sprendimo, prašo teismo preliminarų sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti. Nurodė, kad skolinių įsipareigojimų ieškovei turėjo ne atsakovė, o jos sutuoktinis S. D., tačiau ieškovė, sužinojusi, jog atsakovė paveldėjo didelės vertės turtą, grasino ir vertė atsakovę prisiimti sutuoktinio skolas. Paaiškino, jog neatlaikė psichologinės ieškovės prievartos ir pasirašė vekselį 456500,00 Lt sumai. Pažymėjo, kad jokių pinigų iš ieškovės nėra gavusi (b. l. 16-17).

5Ieškovė pateikė atsiliepimą į atsakovės prieštaravimus, prašo teismo palikti galioti 2010-04-01 preliminarų sprendimą. Nurodė, kad pinigų pasiimti ateidavo abu sutuoktiniai Denikajevai, tačiau skolos grąžinimo klausimais bendrauta tik su atsakove. Paaiškino, kad atsižvelgiant į tai, kad nuo paskolos suteikimo praėjo ilgas laiko tarpas, pasiūlė atsakovei pasirašyti vekselį. Atsakovė sutiko su skolos suma ir jį pasirašė. Pažymėjo, kad vekselis buvo pasirašytas parduotuvėje, kurioje buvo daug žmonių, todėl atsakovė negalėjo būti prievarta verčiama pasirašyti vekselį (b. l. 25-26).

6Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas prašo teismo 2010-04-01 preliminarų sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad atsakovė buvo iškėlusi civilinę bylą ir ginčijo vekselio galiojimą, tačiau vekselis nebuvo pripažintas negaliojančiu. Pažymėjo, kad šioje bylą atsakovė nesutikimą su ieškiniu įrodinėja tomis pačiomis aplinkybėmis, kaip ir ginčydama vekselio galiojimą, tačiau šios aplinkybės teismo buvo atmestos, todėl šioje byloje nebeįrodinėtinos.

7Teismo posėdžio metu atsakovė su ieškiniu nesutinka, prašo atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad iš ieškovės pinigių niekada neėmė, ieškovei skolinių įsipareigojimų turėjo jos sutuoktinis. Paaiškino, kad ant vekselio yra jos parašas, tačiau, jai pasirašant, tekstas buvo uždengtas, ir ji, I. D., tuo metu buvo pasimetusi ir pasirašė, neperskaičiuisi teksto.

8Preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistas.

9Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė 2008-12-24 pasirašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį Nr. 1, kuriuo iki 2010-03-01 įsipareigojo sumokėti ieškovei 45650,00 Lt (b. l. 5).

10Vekselis, kaip vertybinis popierius, įstatyme apibrėžiamas kaip dokumentas, kuriuo jį išrašantis asmuo be išlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui arba kuriuo tai padaryti pavedama kitam asmeniui (CK 1.105 str. 1 d.). Pažymėtina, kad vekselio išrašymas – abstraktus vienašalis sandoris. Šiuo sandoriu sukuriamas naujas civilinių teisių objektas – vertybinis popierius, kuriame įtvirtinta nauja prievolė dalyvauja civilinėje apyvartoje kaip savarankiška abstrakti prievolė, iš esmės teisiškai nepriklausoma nuo to teisinio santykio (tam tikro sandorio), kurio pagrindu ji buvo sukurta. Vekselio patikimumui civiliniuose santykiuose užtikrinti, tai reiškia su vekseliu sietinoms asmenų teisėms apsaugoti, įstatyme nustatyti griežti vekselio formalumo reikalavimai. Neretai vekselis išduodamas įforminti paskoliniams santykiams. Vekseliu patvirtintos prievolės specifika – jos abstraktumas ir viešas patikimumas – suteikia kreditoriui papildomą garantiją, kad skola bus grąžinta.

11Pažymėtina, kad vekselio apmokėjimas yra terminuota prievolė (Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 3, 77 str.). Apmokėjimo terminas vekselyje nurodomas dėl būtinybės apibrėžti reikalavimo pagal vekselį teisės egzistavimo laiką, taip pat siekiant sudaryti sąlygas įsipareigojimui pagal vekselį įvykdyti bei vekselio turėtojui tinkamai įgyvendinti protesto teisę, vekselio neapmokėjus (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2007-01-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-8/2007).

12Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 40 straipsnyje reglamentuota, kad vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną, turėtojas vekselį apmokėti privalo pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas. Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 47 straipsnio 1 dalis numato, kad, kai vekselyje įrašyta sąlyga „gražinti be išlaidų“ ar „neprotestuotinas“, vekselio turėtojas privalo panešti vekselio davėjui apie tai, kad vekselis neakceptuotas arba nepamokėtas per keturias darbo dienas po vekselio pateikimo akceptuoti arba apmokėti. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad pagal Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymą reikalavimai patenkinami ne ginčo tvarka notarui išduodant vykdomąjį įrašą, kai vekselio turėtojas kreipiasi į notarą per vienerius metus nuo mokėjimo termino dienos ir pateikia įrodymus, jog pateikė vekselį apmokėti ir išsiuntė pranešimą apie tai, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas įstatyme nustatytais terminais (Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 40 straipsnio 1 dalis, 47 straipsnio 1 dalis, 55 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 72 straipsnio 2 dalis). Kai pasibaigia nustatyti terminai pateikti apmokėti vekselį, kuriame įrašyta sąlyga ,,neprotestuotinas“, vekselio turėtojas netenka teisės pareikšti reikalavimų jo davėjui, išskyrus akceptavusįjį. Kai pasibaigia įstatyme nustatyti terminai pateikti apmokėti neakceptuotą neprotestuotiną paprastąjį vekselį, jis praranda vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto statusą ir dėl jo nebetaikytinos Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, patenkinimo tvarkos bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-07-02 nutartis civilinėje byloje nr. 3K-3-314/2010; 2011-02-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2011).

13Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad paprastasis neprotestuotinas vekselis Nr. 1 buvo pasirašytas 2008 m. gruodžio 24 d., jame nurodyta, jog atsiskaitymo data yra 2010 m. kovo 1 d. (b. l. 5). Byloje esantis 2008-12-24 paprastasis neprotestuotinas vekselis Nr. 1 patvirtina, kad ieškovė vekselį apmokėti atsakovei pateikė 2010-03-27, t.y. praleido įstatymo nustatytą paprastojo vekselio rekvizitus atitinkančio vekselio pateikimo apmokėti terminą ir tokiu būdu neteko galimybės pasinaudoti teise reikalauti vekselio apmokėjimo Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo numatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą ne ginčo tvarka. Be to, kaip ieškinyje nurodo ieškovė, notaras taip pat atsisakė išduoti vykdomąjį įrašą pagal 2008-12-24 paprastąjį neprotestuotiną vekselį Nr. 1, jame esant neteisingai nurodytai skolininkės pavardei (b.l. 2). Pažymėtina, kad teismų praktikoje laikomasi pozicijos, jog tais atvejais, kai praleidžiamas įstatymo nustatytas paprastojo vekselio rekvizitus atitinkančio vekselio pateikimo apmokėti terminas, vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi, ir tuomet būtina nustatyti tarp šalių esantį teisinį santykį (sandorį), kurio pagrindu atsirado skolininko įsipareigojimas pagal skolinį dokumentą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-05-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-514/2009), t.y. Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nustatytų terminų praleidimas neatima iš vekselio turėtojo galimybės išieškoti skolą iš vekselį išdavusio asmens ginčo teisenos tvarka. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad šalių ginčas kyla iš paskolos teisinių santykių. Paskolos sutartis yra realinė sutartis, kuri laikoma sudaryta nuo pinigų (daiktų) perdavimo momento (CK 6.870 str. 2 d.). Kadangi paskolos sutartis yra realinė, bendroji įrodymų naštos paskirstymo taisyklė iš paskolos sutarties kilusiuose ginčuose yra tokia, kad kreditorius turi įrodyti, jog paskolą suteikė, o skolininkas – kad paskolą grąžino (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo teisėjų kolegijos 2010-10-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-412/2010). Tačiau atsižvelgiant į vekselio specifiškumą ir jo turėtojo sąžiningumo prezumpciją, kadangi vekselio viešo patikimumo savybė lemia tai, jog šio vertybinio popieriaus turėtojas tol, kol neįrodyta priešingai, laikomas sąžiningu jo savininku, kuriam priklauso visos teisės pagal šį vertybinį popierių, nagrinėjamu atveju būtent atsakovė privalo įrodyti, kad ji ginčo pinigų sumos negavo, ar gavo mažesnę, ar kad paskolą grąžino.

14Šioje byloje atsakovė neigia iš atsakovės gavusi 45650,00 Lt sumą, nurodo, kad vekselis buvo pasirašytas spaudimo ir apgaulės įtakoje. Atkreiptinis dėmesys, kad atsakovė civilinėje byloje Nr. 2-1361-613/2011 ginčijo 2008-12-24 vekselio galiojimą ir jo negaliojimo pagrindu įrodinėjo aplinkybes, jog minėtas vekselis buvo pasirašytas, neatlaikius ieškovės psichologinio spaudimo, nematydama pasirašomo dokumento teksto (b. l. 58). Teismas minėtoje byloje įvertino šias aplinkybes bei atsakovės argumentus, tačiau 20008-12-24 vekselis nebuvo pripažintas negaliojančiu (b. l. 68-69). Maža to, Klaipėdos apygardos teismas instancine tvarka patikrino 2011-03-18 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą ir konstatavo, kad atsakovė, ginčydama vekselį, siekia išvengti atsakomybės (b. l. 75-78). Nagrinėjamu atveju, atsakovė jokių naujų aplinkybių ir įrodymų, kurie pagrįstų, kad negavo 45650,00 Lt sumos, nepateikė. Pažymėtina, jog įstatymų leidėjas nustatė ne tik kiekvienos šalies pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis ji remiasi, t. y. vadinamąją įrodinėjimo pareigą, bet ir šią pareigą šalims paskirstė. Ieškovas privalėjo įrodyti ieškinio pagrindą, o atsakovai įrodyti nesutikimo su ieškiniu pagrindą, t. y. turi įrodyti savo atsikirtimus į ieškinį. Šaliai neįrodžius aplinkybių, kuriomis ji remiasi, atsiranda neigiamos teisinės pasekmės – tokios aplinkybės pripažįstamos neįrodytomis. Analizuojant šalių teisinius santykius pagal paminėtas teismų praktikos taisykles dėl vekselių prigimties, darytinai išvada, kad ieškovė įrodė, jog pinigus perdavė, nes paprastai vekselis išduodamas vekselio davėjo piniginei skolai vekselio gavėjui patvirtinti (įforminti) arba piniginei skolai padengti (grąžinti, apmokėti). Tačiau atsakovė pagal CK 6.875 str. 1d. kaip paskolos gavėja privalo įrodyti, kad sutartyje nurodytos sumos faktiškai negavo. Byloje atsakovė nepateikė jokių įrodymų savo atsikirtimams pagrįsti, nesutikimas su ieškiniu grindžiamas tik atsakovės paaiškinimais. Pažymėtina, kad įrodymų pakankamumo prasme atsakovės paaiškinimai nėra pakankami įrodymai paskolos sutartyje nurodytos sumos negavimo faktui įrodyti, kadangi atsakovė yra bylos baigtimi suinteresuotas asmuo, todėl jos paaiškinimai yra subjektyvūs. Atsižvelgiant į byloje esančią medžiagą bei į tai, kad atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kad negavo 2008-12-24 vekselyje nurodytos sumos, paties ginčo vekselio nenuginčijo, nepaneigė sąžiningo vekselio turėtojo prezumpcijos (CPK 177 str., 178 str., 185 str.), todėl yra pagrindas daryti išvadą, jog ieškovė įgijo teisę reikalauti grąžinti skolą, o atsakovė įsipareigojo vekselyje nurodytą sumą grąžinti ieškovei. Atsakovė išrašė ir besąlygiškai įsipareigojo grąžinti ieškovei 45650,00 Lt, todėl šią prievolę atsakovė turi vykdyti sąžiningai, tinkamai ir nustatytu terminu (CK 6.38 str.). Atsižvelgus į visas nurodytas aplinkybes, konstatuotina, jog ieškovės ieškinio reikalavimai dėl 45650,00 Lt skolos, yra įrodyti byloje esančia medžiaga, todėl tenkinti pagrįstai.

15Esant tokioms aplinkybėms, konstatuotina, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-04-01 preliminarus sprendimas, kuriuo tenkintas ieškovės ieškinys, yra pagrįstas ir teisėtas, jį keisti ar naikinti atsakovės atsikirtimų motyvais nėra teisinio pagrindo (CPK 185 str., 260 str., 430 str. 6 d. 1 p.).

16Ieškovė po prieštaravimų dėl preliminaraus sprendimo priėmimo patyrė 1000,00 Lt bylinėjimosi išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti (b. l. 115-116). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės atstovas parengė atsiliepimą į atsakovės prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo, į tai, kad atstovas atstovavo ieškovę teismo posėdžiuose ir šios išlaidos neviršija Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nustatytų maksimalių užmokesčio dydžių, galutiniu sprendimu ieškovei iš atsakovės priteistina 1000,00 Lt bylinėjimosi išlaidų advokato teisinei pagalbai, susijusiai su bylos nagrinėjimu po prieštaravimų dėl preliminaraus sprendimo, apmokėti (CPK 93 str. 1 d., 98 str. 1, 2 d.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, 430 straipsnio 6 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

18Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. balandžio 1 d. preliminarų sprendimą, kuriuo ieškovei L. N. iš atsakovės I. D. priteista 45650,00 Lt skolos, 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos 45650,00 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2010 m. balandžio 1 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 1685,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, palikti nepakeistą.

19Priteisti ieškovei L. N. iš atsakovės I. D. 1000,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Genovaitė Vaizgėlienė,... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašo teismo priteisti iš... 3. Klaipėdos miesto aplyinkės teismas 2010-04-01 preliminariu sprendimu... 4. Atsakovė pateikė prieštaravimus dėl 2010-04-01 preliminaraus sprendimo,... 5. Ieškovė pateikė atsiliepimą į atsakovės prieštaravimus, prašo teismo... 6. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas prašo teismo 2010-04-01... 7. Teismo posėdžio metu atsakovė su ieškiniu nesutinka, prašo atmesti kaip... 8. Preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistas.... 9. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė 2008-12-24 pasirašė paprastąjį... 10. Vekselis, kaip vertybinis popierius, įstatyme apibrėžiamas kaip dokumentas,... 11. Pažymėtina, kad vekselio apmokėjimas yra terminuota prievolė (Įsakomųjų... 12. Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 40 straipsnyje reglamentuota,... 13. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad paprastasis neprotestuotinas vekselis Nr. 1... 14. Šioje byloje atsakovė neigia iš atsakovės gavusi 45650,00 Lt sumą, nurodo,... 15. Esant tokioms aplinkybėms, konstatuotina, kad Klaipėdos miesto apylinkės... 16. Ieškovė po prieštaravimų dėl preliminaraus sprendimo priėmimo patyrė... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu,... 18. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. balandžio 1 d. preliminarų... 19. Priteisti ieškovei L. N. iš atsakovės I. D. 1000,00 Lt bylinėjimosi... 20. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...