Byla R-6-838/2012
Dėl padaryto pažeidimo nuoširdžiai gailisi, jos bendrovė verčiasi sunkiai ir dirba nuostolingai, darbo užmokestis nedidelis, apie 750,00 Lt, seniūno charakterizuojama teigiamai

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja Lina Jociuvienė išnagrinėjusi iš Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos gautą administracinio teisės pažeidimo bylą, iškeltą pagal Lietuvos Respublikos ATPK 2141 straipsnio 3 dalį, kurioje administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo N. M., a.k. ( - ) gyv. ( - ), dirbanti uždarojoje akcinėje bendrovėje „Ernilė“ direktore,

Nustatė

22012-01-19 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą už tai, kad N. M. būdama UAB „Ernilė“ direktorė Derceklių k., Klaipėdos r. ant pastato ir šalio jo įrengė ir iki šiol laiko reklaminius įrenginius „Kavinė. Gyva muzika“, „Kavinė, biliardas, pirtis, kubilai“, neturėdama Klaipėdos rajono savivaldybės seniūnijos, kurios teritorijoje įrengti reklaminiai įrenginiai, nustatyta tvarka išduoto leidimo. Tokiu būdu pažeidė Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2009-03-26 sprendimu Nr. T11-127 patvirtintų Išorinės reklamos įrengimo taisyklių 5 punktą ir padarė pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 2141 straipsnio 3 dalyje.

3Pažymėtina, kad įstatyme reglamentuota, kad ruošdamasis nagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylą, teismas išsiaiškina, ar teisingai surašytas protokolas ir kita administracinio teisės pažeidimo medžiaga (Lietuvos Respublikos ATPK 280 str. 2 p.).

4Surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas ir nutarimas atitinka Lietuvos Respublikos ATPK 260 straipsnio ir 286 straipsnio reikalavimus, juos surašęs pareigūnas tokią teisę turėjo (Lietuvos Respublikos ATPK 222 str.2 d.1 p.).

5Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme nustatytų kitų reklamos naudojimo reikalavimų ir draudimų nesilaikymas (išskyrus įstatymų uždraustos ar neteisėtos veiklos reklamos, taip pat prekių ar paslaugų, kurių gamyba ir (ar) pardavimas (teikimas) yra įstatymų uždrausti, reklamos skleidimą visuomenės informavimo priemonėse), taip pat savivaldybių tarybų patvirtintų išorinės reklamos įrengimo taisyklių nesilaikymas – užtraukia baudą nuo 500,00 Lt iki 1000,00 Lt (Lietuvos Respublikos ATPK 2141 str. 3 d.).

6Institucija, surašiusi administracinių teisės pažeidimų protokolą prašo sankcionuoti nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje ir skirti švelnesnę administracinę nuobaudą – 20,00 Lt baudą, nurodo, jog N. M. dėl padaryto pažeidimo nuoširdžiai gailisi, jos bendrovė verčiasi sunkiai ir dirba nuostolingai, darbo užmokestis nedidelis, apie 750,00 Lt, seniūno charakterizuojama teigiamai.

7Teismas pažymi, kad administracinės nuobaudos tikslas ir yra tam tikrų neigiamų pasekmių atsiradimas asmeniui, kuriam taikoma sankcija už teisės pažeidimo įvykdymą, tuo siekiama prevencijos tikslų. Tuo pačiu įstatymas aukščiau iškelia visuomenės interesą, siekiant per prevencinių priemonių taikymą auklėti piliečius, kad būtų laikomasi visuotiniai priimtinų elgesio normų, o ne asmens, įvykdžiusio teisės pažeidimą, asmeninį interesą, išvengti neigiamų pasekmių. Išimtis galėtų būti taikoma tik nustačius, kad administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui gali būti taikomos ATPK 301 straipsnyje numatytos nuobaudos švelninimo taisyklės. Tam būtinos išskirtinės atsakomybę lengvinančios aplinkybės. Tokios aplinkybės nagrinėjamojoje byloje nenustatytos. Švelnesnės nei įstatymo numatyta administracinės nuobaudos skyrimas šioje administracinėje byloje prieštarautų ATPK 1 straipsnio ir 20 straipsnio nuostatoms.

8Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, nutarimas nesankcionuotinas.

9Teismas pažymi, jog organas (pareigūnas) priimdamas nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje arba ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarimo priėmimo dienos asmens rašytiniu prašymu gali atsižvelgdamas į traukiamo ar patraukto administracinėn atsakomybėn asmens turtinę padėtį, kitas reikšmingas aplinkybes, paskirtos baudos mokėjimą išdėstyti per laikotarpį iki dviejų metų, atsižvelgdamas į paskirtos baudos dydį (Lietuvos Respublikos ATPK 313 str. 3 d.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 21 straipsniu, 286- 287 straipsniais, teismas

Nutarė

11Nutarimo nesankcionuoti.

12Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai