Byla e2-1506-528/2016
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Baškienė, sekretoriaujant Agnietei Garbaliauskaitei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui Viliui Masiuliui, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės R. G. patikslintą ieškinį atsakovei E. R. dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 14.481,-Eur skolą, 5% metines procesines palūkanas nuo 14.481,-Eur sumos nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas (b.l.10-12, dok.reg. Nr.DOK-21461).

3Ieškovė teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį informuota per atstovą, prašymų negauta, neatvykimo priežastys nežinomos (b.l.21,22).

4Ieškovės atstovas palaiko patikslintą ieškinį ir prašo jį tenkinti pilnai. Patikslintas ieškinys grindžiamas tuo, kad: pagal 2006-09-01 pasirašytą neprotestuotiną paprastąjį vekselį, kurio apmokėjimo terminas 2006-12-31, atsakovė besąlygiškai įsipareigojo sumokėti ieškovei (50.000,-Lt) 14.481,-Eur, tačiau to nepadarė; ieškovė praleido terminą pareikšti reikalavimus atsakovei Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nustatyta tvarka – laiku nesikreipė į notarą dėl reikalavimo apmokėti vekselį patenkinimo ne ginčo tvarka, notarui išduodant vykdomąjį įrašą, o reikalavimą reiškia, laikydama vekselį rašytiniu skolos dokumentu; kadangi atsakovė skolos pagal minėtą vekselį nėra sumokėjusi, tai prašo priteisti iš atsakovės 14.481,-Eur skolą ir 5% metines palūkanas už priteistiną 14.481,-Eur sumą nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Atsakovė teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį informuota teismo šaukimu elektroniniu būdu, 2016-01-12 gautas jos prašymas bylą nagrinėti jai nedalyvaujant (b.l.23-24, dok.reg. Nr.DOK-643). Atsakovė yra pateikusi rašytinės formos ieškinio pripažinimą, kuriame nurodė pilnai pripažįstanti ieškinį dėl 14.481,-Eur skolos ir 5% dydžio procesinių palūkanų, taip pat nurodė žinanti CPK 140 str. 2d. ir 268 str. 5d. normų turinį (b.l.19, dok.reg. Nr.DOK-22341).

6Patikslintas ieškinys tenkintinas visiškai.

7Iš byloje pateiktų dokumentų (dok.reg. Nr.CBP-24188) nustatyta, kad 2006-09-01 paprastuoju neprotestuotinu vekseliu atsakovė E. R. įsipareigojo besąlygiškai iki 2006-12-31 sumokėti ieškovei R. G. 50.000,-Lt (dabar 14.481,-Eur). Kadangi atsakovė visiškai pripažįsta ieškinį, tai sprendimas surašytinas sutrumpintais motyvais (CPK 268 str. 5d.).

8Vekselis yra vertybinis popierius, kuriuo jį išrašantis asmuo be išlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui arba kuriuo tai padaryti pavedama kitam asmeniui (CK 1.97 str. 1d., 1.101 str., 1.105 str. 1d., ĮVPĮ 2 str. 1d.). Išrašant vekselį sukuriama nauja, nepriklausanti nuo teisinių santykių, kurių pagrindu buvo išduotas vekselis, prievolė – prievolė pagal vekselį. Teisinė vekselio prigimtis lemia tai, kad vekselio turėtojas gali reikalauti paprastąjį neprotestuotiną vekselį apmokėti Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo /toliau – ĮPVĮ/ nustatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą ne ginčo tvarka indosanto, davėjo ir kitų pagal vekselį įsipareigojusių asmenų tik per vekselio pateikimo apmokėti terminą (ĮPVĮ 40 str. 1d.). Pasibaigus ĮPVĮ nustatytiems terminams pateikti apmokėti neakceptuotą neprotestuotiną paprastąjį vekselį, išnyksta vekselio kaip vertybinio popieriaus abstraktumo savybė – jis praranda vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto statusą ir jam nebetaikomos ĮPVĮ nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį patenkinimo tvarkos bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykių (LAT nutartys civilinėse bylose Nr.3K-3-314/2010, Nr.3K-3-716/2013, Nr.3K-3-43/2011). Taigi, praleidus įstatymo nustatytą paprastojo vekselio pateikimo apmokėti terminą ir netekus galimybės pasinaudoti teise reikalauti apmokėti vekselį ĮPVĮ nustatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą ne ginčo tvarka, vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi (ĮPVĮ 55, 72, 81 str., LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-716/2013).

9Fizinių asmenų sudaryta paskolos sutartis, kurios suma viršija 600,-Eur (2.000,-Lt), turi būti rašytinė, o rašytinės paskolos sutarties formos reikalavimus atitinka paskolos gavėjo pasirašytas paskolos raštelis ar kitoks skolos dokumentas, jeigu jis patvirtina paskolos sutarties dalyko perdavimą paskolos gavėjui (CK 6.871 str. 1,3d., LAT nutartys civilinėse bylose Nr.3K-7-430/2013, Nr.3K-3-52-313/2015). Paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK 6.870 str. 1d.). Paskolos sutartis yra realinė – ji pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų perdavimo momento (CK 6.870 str. 2d.). Šiuo atveju atsakovė visiškai pripažįsta skolą, kurios mokėjimo terminas yra suėjęs, todėl darytina išvada, kad sutartis buvo sudaryta ir pinigus atsakovė gavo. Prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų bei sutarties nurodymus (CK 6.38, 6.59 str.). Atsakovei nustatytu terminu neįvykdžius savo įsipareigojimo, ieškovė turėjo teisę reikalauti prievolės įvykdymo iš skolininkės (atsakovės), todėl ieškovės ieškinys laikytinas pagrįstu, įrodytu ir tenkintinas visiškai – iš atsakovės ieškovei priteistina 14.481,-Eur skola, taip pat 5% dydžio metinės palūkanos (procesinės palūkanos) už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015-12-15 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.2 str., 6.37 str. 1,2d., 6.38 str., 6.63 str. 1d. 1-3p., 6.210 str. 1d., 6.256 str. 1d., 6.260 str. 1d., 6.870 str., 6.873 str. 1d., 6.878 str., CPK 177, 178, 185 str.).

10Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos: ieškovei – 326,-Eur žyminis mokestis; išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš atsakovės valstybei nepriteistinos (CPK 79 str., 80 str. 1d. 1p., 88 str. 1d. 3p., 92, 93, 96 str., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr.1R-261/1K-355, b.l.2,dok.reg.Nr,CBP-24188, Nr.DOK-21414, Nr.DOK-21461).

11Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-271 str.,

Nutarė

12Patikslintą ieškinį tenkinti visiškai.

13Priteisti ieškovei R. G. (a.k.( - ) gyv. ( - )) iš atsakovės E. R. (a.k.( - ) gyv. ( - )) 14.481,-Eur (keturiolikos tūkstančių keturių šimtų aštuoniasdešimt vieno euro) skolą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2015-12-15 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 326,-Eur (trijų šimtų dvidešimt šešių eurų) žyminį mokestį.

14Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Ryšiai