Byla e2-25352-734/2015
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė, Sekretoriaujant Rasai Kaupinytei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Rimgaudui Černiui atsakovo atstovei advokato padėjėjai Martai Matiukevič (kuratorei), teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „DKA TRADE“ ieškinį atsakovui M. E. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškiniu (1-3 el.b.l.) ieškovas prašo: priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 7240,50 Eur (25000Lt) skolos, 5 procentus metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei turėtas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas ieškinyje nurodė, kad atsakovas M. E. (toliau-asakovas) išrašė A. Z. paprastąjį vekselį 25000 Lt sumai ir įsipareigojo jį apmokėti iki 2011-08-01. Šiuo vekseliu A. Z. siekė užsitikrinti, kad atsakovas įvykdys prisiimtus įsipareigojimus, susijusius su jam paskolintų pinigų, išmokėtų iš UAB „DKA TRADE“ (toliau-ieškovas) banko sąskaitos, grąžinimu. Suėjus atsakovo prievolės įvykdymo terminui ji nebuvo įvykdyta, tačiau vekselio turėtojas A. Z. nepateikė jo apmokėti ir vykdyti priverstine ne ginčo tvarka, kadangi tuo metu nematė prasmės patirti papildomas išlaidas, kadangi paaiškėjo, kad atsakovas turi daugiau skolų, kurių nepajėgia apmokėti, jo gyvenamoji vieta tapo nežinoma ir buvo prarastas bet koks ryšys su atsakovu, jo nėra ir šiuo metu. Kadangi vekselio turėtojas A. Z. nebuvo suinteresuotas pradėti civilinę bylą dėl skolos priteisimo iš atsakovo, vekselio turėtojo teises 2014-12-03 indosamento pagrindu perėmė ieškovas (1-4 el.b.l.).

4Atsakovo kuratorė adv.pad. M.Matiukevič pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad koratorei nėra žinoma atsakovo pozicija, jokie papildomi įrodymai, reikšmingi bylai, ar faktinės aplinkybės, kurios paneigtų pareikšto reikalavim pagrįstumą, todėl į bylą pateikti įrodymai leidžia teigti, kad ieškinys yra pagrįstas. Prie esamų įrodymų kuratorė nemato priežasčių, dėl kurių ieškinys neturėtų būti tenkinamas (28-29 el.b.l.).

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad A. Z. suteikė atsakovui 25000 Lt (7240,50 Eur) paskolą, atsakovas 2011-02-01 pasirašė neprotestuotiną paprastąjį vekselį, pagal kurį įsipareigojo sumokėti A. Z. 25000 Lt (7240,50 Eur) sumą iki 2011-08-01 (vekselio originalas, el.b.l. 14). Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas būtų minėtą sumą sumokėjęs (CPK 178 str., 185 str.). Vekselio turėtojas A. Z. nepateikė vekselio vykdymui priverstine ne ginčo tvarka kaip tą numato Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau – ĮPVĮ) 81 straipsnio 2 dalis - vekselio turėtojui pateikus rašytinį prašymą pinigams iš skolininko išieškoti, notarai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka padaro vykdomuosius įrašus notaro užprotestuotuose arba neprotestuotinuose vekseliuose. Tokiu būdu vekselio turėtojas prarado teisę į reikalavimo patenkinimą ne ginčo tvarka. Praleidus įstatymo nustatytą paprastojo vekselio pateikimo apmokėti terminą ir netekus galimybės pasinaudoti teise reikalauti vekselį apmokėti Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nustatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą ne ginčo tvarka, vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-07-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010). 2014-13-03 A. Z., kaip vekselio turėtojas, vekselio turėtojo teises indosamento pagrindu perleido ieškovui (el.b.l.14). Pagal ĮPVĮ 13 str. nuostatas, kiekvienas vekselis gali būti perduotas indosamentu, net jeigu jame nėra įrašo „įsakymu“. Jeigu vekselio davėjas įrašė vekselyje „ne įsakymu“ arba kitus atitinkamus žodžius, vekselis gali būti perduotas tik teisių perleidimo tvarka. Perduoti vekselį galima net mokėtojo naudai, nepaisant, ar jis vekselį akceptavo, ar ne, taip pat vekselio davėjo ar kurio nors kito pagal vekselį įsipareigojusio asmens naudai. Šie asmenys gali tokį vekselį perduoti toliau. Taip pat pagal ĮPVĮ 16 str., nuostatas indosamentu perduodamos visos teisės pagal vekselį. Jeigu indosamentas yra neužpildytas, vekselio turėtojas gali: 1) įrašyti savo arba kito asmens pavadinimą ar vardą, pavardę; 2) toliau perduoti vekselį pagal savo neužpildytą indosamentą arba vardinį indosamentą; 3) perleisti vekselį trečiajam asmeniui, neįrašydamas asmens ir indosamento. Iš byloje esančio paprastojo vekselio Nr. 1 (el.b.l.14) nustatyta, kad vekselio turėtojas – A. Z. indosamentą įrašė vekselyje, t.y. padarė įrašą, kad perleidžia visas teises pagal paprastąjį vekselį Nr. 1 (el.b.l. 14), vekselį priimančiam asmeniui – ieškovui, kuriam atsirado teisė reikalauti iš atsakovo įvykdyti prievolę.

7Pagal CK 6.870 str. 1 d. ir 2 d. paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. CK 6.873 str. 1 d. nustatyta, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsakovas 25000 Lt (7240,50 Eur) paskolą ieškovui įsipareigojo grąžinti iki 2011-08-01.

8CK 6.65 str. nustato, kad kreditorius, priimdamas visą skolos įvykdymą, grąžina skolininkui skolos dokumentą arba skolos dokumente daromas atitinkamas įrašas. Byloje nustatyta, kad skolos dokumentas – vekselis – yra pas ieškovą. Jokio įrašo apie skolos grąžinimą vekselyje nėra, byloje tokių duomenų nepateikė ir atsakovas (CPK 178 str.). Todėl konstatuotina, kad ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 7240,50 Eur skolos yra pagrįstas ir teisėtas, todėl tenkintinas (CK 6.870 str.).

9Pagal CK 6.261 str. praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. CK 6.210 str. 1 d. nustatyta, jog terminą įvykdyti praleidęs fizinis asmuo privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio, todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 5 proc. metinės palūkanos už priteistą 7240,50 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2015-06-05, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Vadovaujantis CPK 79 str., 80 str. 1 d., ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 162,91 Eur (7 el. b.l.) žyminio mokesčio (sumokėto 2015-05-07 mokėjimo nurodymu, Nr. 1005).

11Pagal įstatymą, išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, jų dydį bei apmokėjimo tvarką nustato teisingumo ministras ir finansų ministras (CPK 92 straipsnis). Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (naujos redakcijos nuo 2015-01-01 Nr. 2014-12793), minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 Eur. Remiantis tuo, valstybės naudai iš atsakovo nepriteistinos 0,58 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidos.

12Teismas, vadovaudamasis LR CPK 285-286 str.,

Nutarė

13ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovo M. E., a.k. ( - ) 7240,50 Eur (septynis tūkstančius du šimtus keturiasdešimt eurų 50 euro ct) skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (7240,50 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2015-06-05) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 162,91 Eur (vieną šimtą šešiasdešimt du eurus 91 euro ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „DKA TRADE“, į.k. 301169636, naudai.

15Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai