Byla e2-21545-989/2019
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Aistė Račkauskaitė-Burneikienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo I. Z. ieškinį atsakovui M. K. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas ieškiniu kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo: 450 Eur skolos, 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

4Nurodė, kad ieškovas paskolino atsakovui 450 Eur, o atsakovas įsipareigojo besąlygiškai grąžinti skolą iki 2019 m. kovo 27 d. Šalys nusprendė, jog kaip įsipareigojimą grąžinti skolą atsakovas pateiks paprastąjį vekselį (e. b. l. 1-2).

5Ieškinys buvo priimtas 2019 m. gegužės 27 d. teismo rezoliucija, ši diena laikoma bylos iškėlimo teisme diena (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 137 straipsnio 1 dalis).

6Teismo siųstas ieškinys su priedais bei teismo pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo atsakovui buvo įteikti CPK 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka – dokumentai 2019 m. birželio 13 d. įteikti atsakovo seseriai (e. b. priedo l. 2).

7Atsakovui per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį bei ieškovui ieškinyje prašant tokiu atveju priimti sprendimą už akių, teismas nutaria, kad yra visos procesinės sąlygos, būtinos užbaigti bylos nagrinėjimą priimant sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 6 dalis).

8Ieškinį tenkintinas visiškai.

9Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

10Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad ieškovas paskolino atsakovui 450 Eur, o atsakovas įsipareigojo besąlygiškai grąžinti skolą iki 2019 m. kovo 27 d. (e. b. l. 4). Byloje duomenų, kad atsakovas būtų sumokėjęs ieškovui susidariusį įsiskolinimą, nėra (CPK 178 straipsnis).

11Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau – ĮPVĮ) 81 straipsnyje nustatyta, kad vekselio turėtojo reikalavimai patenkinami ne ginčo tvarka, notarui padarius vykdomąjį įrašą neprotestuotinuose vekseliuose. ĮPVĮ 72 straipsnyje numatyti reikalavimų pateikimo senaties terminai nustato laiko tarpą, per kurį vekselio turėtojas gali pasinaudoti supaprastinta, būtent įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatyme nustatyta tvarka, išieškant skolą iš vekselio davėjo. ĮPVĮ 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną arba per tam tikrą laiko po jo išrašymo ar pateikimo, turėtojas vekselį apmokėjimui privalo pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas. Kai pasibaigia ĮPVĮ nustatyti terminai pateikti apmokėti neakceptuotą neprotestuotiną paprastąjį vekselį, jis praranda vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto statusą ir dėl jo nebetaikytinos ĮPVĮ nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, patenkinimo tvarkos bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-07-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010; 2011-02-07 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2011; 2011-04-26 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-199/2011). Tokiu atveju vekselis prilygsta paskolos rašteliui, kuriuo patvirtinama, kad atsakovas iš ieškovo gavo pinigus. Nagrinėjamu atveju vekselis mokėjimui turėjo būti pateiktas paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas (ĮPVĮ 40 straipsnio 1 dalis). Pasibaigus mokėjimo terminui per dvi darbo dienas turėjo būti įformintas protestas (ĮPVĮ 46 straipsnio 3 dalis). Ieškovas šiuos terminus yra praleidęs, tai reiškia, jog vekselis tapo paprastu skolos rašteliu.

12Teismas įvertinęs byloje pateiktą paprastąjį vekselį, sprendžia, kad išrašytas paprastasis vekselis iš esmės atitinka tokios rūšies vekselio rekvizitams keliamus reikalavimus (ĮPVĮ 77 straipsnis). Teismo vertinimu, byloje esantis paprastasis vekselis, kaip skolos raštelis, patvirtina, jog atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui 450 Eur sumą iki 2019 m. kovo 27 d. Nors ĮPVĮ nenumato, jog vekselis gali būti laikomas paprastu skolos rašteliu, tačiau ši aplinkybė nepaneigia galimybės vekselį pripažinti skolą patvirtinančiu dokumentu tuomet, kai susiklostė tokia faktinė situacija, kuriai esant vekselio turėtojas nebegali pasinaudoti teise reikalauti vekselio apmokėjimo ĮPVĮ numatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-253/2008). Aplinkybė, kad vekselio gavėjas (ieškovas) nepasinaudojo vekseliu kaip vertybiniu popieriumi, suteikiančiu teisę supaprastinta tvarka gauti prievolės įvykdymą be teismo, o išduodant vykdomąjį įrašą pagal ĮPVĮ, nepanaikina vekselio turėtojo reikalavimo teisės vekselio davėjui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-256-687/2018).

13Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju vekselis yra kaip prievolės įvykdymą užtikrinanti priemonė. CK 6.70 straipsnio 1 dalyje yra išvardytos prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės (netesybos, laidavimas ir kitos), kitos CK šeštosios knygos penktojo skyriaus normos reglamentuoja šių priemonių taikymo tvarką, tačiau nurodytame CK straipsnyje išvardytų prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių sąrašas nėra baigtinis. Taigi vekselis pagal savo universalų atsiskaitymo pobūdį gali būti naudojamas civilinėje apyvartoje kaip priemonė užtikrinti prievolės, kilusios iš sandorio, kurio sukurtų teisinių santykių pagrindu buvo išduotas, įvykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-343/2013).

14Nagrinėjamu atveju vekseliu buvo užtikrintas 450 Eur skolos sumokėjimas, t. y. vekselyje įtvirtinta atsakovo pareiga atsiskaityti su ieškovu. Pagal CK 6.38 straipsnį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Nagrinėjamu atveju, vekseliu buvo užtikrintas 450 Eur skolos sumokėjimas. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas priteisti 450 Eur nesumokėto įsiskolinimo yra pagristas, todėl tenkintinas (CK 6.38, 6.63, 6.200, 6.205 straipsniai).

15CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2011; 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2012 ir kt.). CK 6.210 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kadangi atsakovas pažeidė savo įsipareigojimus, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procento dydžio procesinės palūkanos už priteistą sumą (450 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. gegužės 27 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

16Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos 15 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 93 straipsnio 1 dalis).

17Byloje iš viso patirta 3,65 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, todėl iš atsakovės valstybės naudai priteistina ši suma (CPK 96 straipsnis).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsniu, 285 – 288, 307 straipsniais,

Nutarė

19ieškinį tenkinti.

20Priteisti ieškovui I. Z., asmens kodas ( - ) iš atsakovo M. K., asmens kodas ( - ) 450 Eur (keturis šimtus penkiasdešimt eurų 00 ct) skolos, 5 (penkių) procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (450 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. gegužės 27 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15 Eur (penkiolika eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

21Priteisti iš atsakovo M. K., asmens kodas ( - ) į valstybės biudžetą 3,65 Eur (tris eurus 65 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti įmokėta Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 73000) į biudžetinių pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank“ AB, įmokos kodas 5660, ir mokėjimo kvitą pateikti teismui.

22Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

23Atsakovas turi teisę per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį CPK 111 straipsnio, 287 straipsnio 2, 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

24Ieškovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Aistė Račkauskaitė-Burneikienė... 2. Teismas... 3. ieškovas ieškiniu kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo:... 4. Nurodė, kad ieškovas paskolino atsakovui 450 Eur, o atsakovas įsipareigojo... 5. Ieškinys buvo priimtas 2019 m. gegužės 27 d. teismo rezoliucija, ši diena... 6. Teismo siųstas ieškinys su priedais bei teismo pranešimas dėl atsiliepimo... 7. Atsakovui per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį... 8. Ieškinį tenkintinas visiškai.... 9. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 10. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad ieškovas paskolino atsakovui 450... 11. Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau... 12. Teismas įvertinęs byloje pateiktą paprastąjį vekselį, sprendžia, kad... 13. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju vekselis yra kaip prievolės įvykdymą... 14. Nagrinėjamu atveju vekseliu buvo užtikrintas 450 Eur skolos sumokėjimas, t.... 15. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 16. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 17. Byloje iš viso patirta 3,65 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 19. ieškinį tenkinti.... 20. Priteisti ieškovui I. Z., asmens kodas ( - ) iš atsakovo M. K., asmens kodas... 21. Priteisti iš atsakovo M. K., asmens kodas ( - ) į valstybės biudžetą 3,65... 22. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.... 23. Atsakovas turi teisę per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos... 24. Ieškovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę...