Byla E1-214-1105/2020
Dėl Austrijos Respublikos Graco miesto baudžiamųjų bylų teismo (Landgericht für strafsachen Graz) 2018 m. birželio 21 d. nuosprendžio pripažinimo ir V. R., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gimusiam (duomenys neskelbtini), paskirtos likusios laisvės atėmimo bausmės vykdymo Lietuvos Respublikos teritorijoje

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Eglė Sabaliauskienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Tarptautinės teisės grupės persiųstą Austrijos Respublikos teisingumo ministerijos prašymą dėl Austrijos Respublikos Graco miesto baudžiamųjų bylų teismo (Landgericht für strafsachen Graz) 2018 m. birželio 21 d. nuosprendžio pripažinimo ir V. R., asmens kodas ( - ) gimusiam ( - ), paskirtos likusios laisvės atėmimo bausmės vykdymo Lietuvos Respublikos teritorijoje,

Nustatė

21.

3V. R. nuteistas Austrijos Respublikos Graco miesto baudžiamųjų bylų teismo 2018 m. birželio 21 d. nuosprendžiu Nr. 31 Hv 14/18v-211b pagal Austrijos Respublikos baudžiamojo kodekso 1282 straipsnį (turto, kurio vertė viršija 300 000 Eur, vagystė), pakeistu Austrijos Respublikos Graco aukštesniojo teismo 2018 m. lapkričio 13 d. nuosprendžiu Nr. 10 Bs 342/18x, ir jam paskirta galutinė bausmė – laisvės atėmimas 2 922 dienoms (8 metams). Nuosprendis įsiteisėjo 2018 m. lapkričio 13 d. 2019 m. balandžio 23 d. nuteistasis buvo atlikęs 498 dienas jam paskirtos laisvės atėmimo bausmės. Nuteistasis šiuo metu atlieka bausmę Austrijos Respublikoje ir nesutiko, kad nuosprendis bei liudijimas būtų perduoti pripažinti Lietuvos Respublikai. Bausmės vykdymo pabaiga – 2025 m. gruodžio 11 d.

42.

5Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Tarptautinės teisės grupės persiųstu Austrijos Respublikos teisingumo ministerijos teikimu prašoma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymu dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo, spręsti Austrijos Respublikos Graco miesto baudžiamųjų bylų teismo 2018 m. birželio 21 d. nuosprendžio pripažinimo ir vykdymo Lietuvos Respublikos teritorijoje klausimą.

63.

7Prokuroras atsiliepimo į Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Tarptautinės teisės grupės persiųstą Austrijos Respublikos teisingumo ministerijos prašymą nepateikė.

84.

9Nuteistojo gynėja advokatė Lidija Blinkevičienė pateikė atsiliepimą į Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Tarptautinės teisės grupės persiųstą Austrijos Respublikos teisingumo ministerijos prašymą, kuriame nurodė, jog nesutinka su paskirtos 8 metų laisvės atėmimo bausmės vykdymu Lietuvos Respublikos teritorijoje.

105.

11Teikimas tenkinamas.

126.

13Pagal 2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/909/TVR 4 straipsnį išduodančioji valstybė (valstybė, kurioje priimtas nuosprendis) perdavė Lietuvos Respublikai, tai yra vykdančiajai valstybei (valstybė, kuriai perduodamas nuosprendis, siekiant jį pripažinti ir vykdyti) nuosprendį, kuriuo V. R. nuteistas 8 metų laisvės atėmimo bausme, ir liudijimą šį nuosprendį pripažinti ir bausmei vykdyti. Nagrinėjamu atveju, teismas nenustatė pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo 8 straipsnyje, kuriems esant būtų suponuojama teismo pareiga atsisakyti pripažinti Austrijos Respublikos Graco miesto baudžiamųjų bylų teismo 2018 m. birželio 21 d. nuosprendį Nr. 31 Hv 14/18v-211b, pakeistą Austrijos Respublikos Graco aukštesniojo teismo 2018 m. lapkričio 13 d. nuosprendžiu Nr. 10 Bs 342/18x, ir vykdyti nuteistajam paskirtą bausmę. Byloje taip pat nėra duomenų, kurių pagrindu būtų galima daryti išvadą, kad Austrijos Respublikoje priimto nuosprendžio vykdymas Lietuvos Respublikoje pažeistų nuteistojo teises ir laisves.

147.

15Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo 7 straipsniu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 3655 straipsniu, 365 straipsniu, Austrijos Respublikos Graco miesto baudžiamųjų bylų teismo 2018 m. birželio 21 d. nuosprendis Nr. 31 Hv 14/18v-211b, pakeistas Austrijos Respublikos Graco aukštesniojo teismo 2018 m. lapkričio 13 d. nuosprendžiu Nr. 10 Bs 342/18x, pripažintinas ir vykdytinas Lietuvos Respublikos teritorijoje, tai yra nuteistajam nustatytinas laisvės atėmimo bausmės laikas ir įkalinimo įstaigos rūšis pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) atitinkamus straipsnius. Iš teismui pateiktų dokumentų matyti, kad minėtu Austrijos Respublikos nuosprendžiu V. R. nuteistas už 1 nusikalstamą veiką pagal Austrijos Respublikos baudžiamojo kodekso 1282 straipsnį (turto, kurio vertė viršija 300 000 Eur, vagystė). Nusikalstamą veiką įvykdė N. D., D. M. ir V. R., kuomet veikdami sąmoningai ir savo noru kartu su atskirai paieškomais R. F. ir M. M. bei mažiausiai dar vienu bendrininku 2017 m. lapkričio 28 d. Grace išlaužė duris į bendrovės Gady parduotuvės patalpas, o po to į seifą, kuriame buvo raktai. Neteisėtai įgytais raktais atidarė vitriną ir pasisavino teisėtiems ir nežinomiems autoserviso Gady klientams priklausančius drabužius, plokščiaekranj televizorių, įrankius ir kitus bendro vartojimo produktus, kurių bendra vertė sudaro 6 046,37 eurus, bei penkis BMW markės automobilius, kurių bendra vertė siekia 47 7100 eurų, juos užvedė neteisėtai įgytais raktais ir taip pat pasisavino.

168.

17Nurodyta nuteistojo V. R. įvykdyta nusikalstama veika atitinka BK 178 straipsnio 3 dalies (didelės vertės svetimo turto pagrobimas (didelė vertė, kai turto vertė viršija 250 MGL dydžio sumą – 12 500 Eur)) sudėtį. BK 178 straipsnio 3 dalies sankcija numato laisvės atėmimą iki 8 metų.

189.

19Priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį V. R. atžvilgiu Austrijos Respublikos Graco miesto baudžiamųjų bylų teismas įvertino asmens padarytos nusikalstamos veikos pobūdį, pavojingumo laipsnį, asmenybę, išsprendė kitus klausimus, susijusius su bausmės skyrimu. Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo 9 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad suderinta bausmė ar kita priemonė negali būti griežtesnės negu kitos Europos Sąjungos valstybės narės teismo skirta bausmė ar kita priemonė. Atsižvelgiant į tai, kad Austrijos Respublikos Graco miesto baudžiamųjų bylų teismo 2018 m. birželio 21 d. nuosprendžiu Nr. 31 Hv 14/18v-211b, pakeistu Austrijos Respublikos Graco aukštesniojo teismo 2018 m. lapkričio 13 d. nuosprendžiu Nr. 10 Bs 342/18x, pagal Austrijos Respublikos baudžiamojo kodekso 1282 straipsnį V. R. paskirta laisvės atėmimo bausmė neviršija BK 178 straipsnio 3 dalyje numatyto maksimalaus laisvės atėmimo bausmės termino, suderinus Austrijos Respublikos Graco miesto baudžiamųjų bylų teismo paskirtą galutinę bausmę su baudžiamojo kodekso nuostatomis V. R. skirtina 8 metų laisvės atėmimo bausmė.

2010.

21Į bausmės laiką įskaitytinas visas Austrijos Respublikoje atliktos laisvės atėmimo bausmės laikas, kardomojo kalinimo laikas (Lietuvos Respublikos įstatymu dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo 9 straipsnio 6 dalis). Iki 2019 m. balandžio 23 d. nuteistasis buvo atlikęs 498 dienas paskirtos laisvės atėmimo bausmės, laikotarpiu nuo 2017 m. gruodžio 11 d. iki 2018 m. birželio 21 d. jam buvo taikoma kardomoji priemonė – suėmimas.

2211.

23Bausmės atlikimo vieta pagal BK 50 straipsnio 3 dalį parenkama įvertinus kaltininko asmenybę, padarytų nusikaltimų pobūdį ir pavojingumą. Atsižvelgiant į tai, kad V. R. yra nuteistas dėl vieno sunkaus nusikaltimo, bausmė skirtina atlikti pataisos namuose. Aplinkybė, kad pats nuteistasis prieštarauja nuosprendžio pripažinimui ir vykdymui Lietuvos Respublikoje, nėra pagrindas nuosprendžio nepripažinti Lietuvos Respublikoje. Be to, tai, kad nuteistojo gyvenimo sąlygos neva yra geresnės dabartinėje įkalinimo įstaigoje nei jos būtų Lietuvos Respublikoje, nesudaro pagrindo to vertinti kaip nuteistojo esminių teisių ir laisvių pažeidimo, kadangi ir Lietuvos Respublikoje esančios įkalinimo įstaigos atitinka teisės aktų reikalavimus bei vykdo nuteistųjų socialinę reabilitaciją, sudarydamos galimybes nuteistiesiems ir mokytis, ir dirbti, ir dalyvauti įvairiose programose.

2412.

25Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad nėra jokių sąlygų, trukdančių Austrijos Respublikos Graco miesto baudžiamųjų bylų teismo 2018 m. birželio 21 d. nuosprendį Nr. 31 Hv 14/18v-211b, pakeistą Austrijos Respublikos Graco aukštesniojo teismo 2018 m. lapkričio 13 d. nuosprendžiu Nr. 10 Bs 342/18x, pripažinti ir vykdyti Lietuvos Respublikoje.

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymu dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo, Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 50 straipsniu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso, 365 straipsniu, 3655 straipsniu, teismas

Nutarė

27Austrijos Respublikos Teisingumo ministerijos prašymą tenkinti.

28Pripažinti Austrijos Respublikos Graco miesto baudžiamųjų bylų teismo (Landgericht für strafsachen Graz) 2018 m. birželio 21 d. nuosprendį Nr. 31 Hv 14/18v-211b, pakeistą Austrijos Respublikos Graco aukštesniojo teismo 2018 m. lapkričio 13 d. nuosprendžiu Nr. 10 Bs 342/18x, priimtą V. R. atžvilgiu dėl nuteisimo pagal Austrijos Respublikos baudžiamojo kodekso 1282 straipsnį (turto, kurio vertė viršija 300 000 Eur, vagystė) bei paskirtą bausmę ir vykdyti jį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

29V. R. Austrijos Respublikos Graco miesto baudžiamųjų bylų teismo (Landgericht für strafsachen Graz) 2018 m. birželio 21 d. nuosprendžiu Nr. 31 Hv 14/18v-211b, pakeistu Austrijos Respublikos Graco aukštesniojo teismo 2018 m. lapkričio 13 d. nuosprendžiu Nr. 10 Bs 342/18x, pagal Austrijos Respublikos baudžiamojo kodekso 1282 straipsnį (turto, kurio vertė viršija 300000 Eur, vagystė) paskirtą 8 metų (2 922 dienų) laisvės atėmimo bausmę suderinti su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 3 dalimi bei paskirti laisvės atėmimą 8 metams. Bausmę skirti atlikti Lietuvos Respublikoje pataisos namuose.

30Bausmės pradžią skaičiuoti nuo šios nutarties pradėjimo vykdyti dienos.

31Į bausmės laiką įskaityti visą Austrijos Respublikoje atliktos laisvės atėmimo bausmės laiką (nuteistasis bausmę atlieka nuo 2018 m. birželio 22 d.) bei kardomojo kalinimo (suėmimo) laiką (nuo 2017 m. gruodžio 11 d. iki 2018 m. birželio 21 d.).

32Šios nutarties nuorašą išsiųsti nuteistajam V. R., jo gynėjui, prokuratūrai.

33Įsiteisėjusios nutarties nuorašą išsiųsti Austrijos Respublikos teisingumo ministerijai, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, Viešojo saugumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos kriminalinės policijos biurui.

34Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant per Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmus. Suimtam nuteistajam šis terminas skaičiuojamas nuo nutarties nuorašo įteikimo jam dienos.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Eglė Sabaliauskienė... 2. 1.... 3. V. R. nuteistas Austrijos Respublikos Graco miesto baudžiamųjų bylų teismo... 4. 2.... 5. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Tarptautinės teisės grupės... 6. 3.... 7. Prokuroras atsiliepimo į Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos... 8. 4.... 9. Nuteistojo gynėja advokatė Lidija Blinkevičienė pateikė atsiliepimą į... 10. 5.... 11. Teikimas tenkinamas.... 12. 6.... 13. Pagal 2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/909/TVR 4... 14. 7.... 15. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Europos Sąjungos valstybių... 16. 8.... 17. Nurodyta nuteistojo V. R. įvykdyta nusikalstama veika atitinka BK 178... 18. 9.... 19. Priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį V. R. atžvilgiu Austrijos Respublikos... 20. 10.... 21. Į bausmės laiką įskaitytinas visas Austrijos Respublikoje atliktos laisvės... 22. 11.... 23. Bausmės atlikimo vieta pagal BK 50 straipsnio 3 dalį parenkama įvertinus... 24. 12.... 25. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad nėra... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymu dėl Europos Sąjungos valstybių... 27. Austrijos Respublikos Teisingumo ministerijos prašymą tenkinti.... 28. Pripažinti Austrijos Respublikos Graco miesto baudžiamųjų bylų teismo... 29. V. R. Austrijos Respublikos Graco miesto baudžiamųjų bylų teismo... 30. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo šios nutarties pradėjimo vykdyti dienos.... 31. Į bausmės laiką įskaityti visą Austrijos Respublikoje atliktos laisvės... 32. Šios nutarties nuorašą išsiųsti nuteistajam V. R., jo gynėjui,... 33. Įsiteisėjusios nutarties nuorašą išsiųsti Austrijos Respublikos... 34. Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti...