Byla 2-9714-323/2013
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Genovaitė Vaizgėlienė, sekretoriaujant Ingridai Jušenkienei, dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei Tatjanai Borik, atsakovo atstovui advokatui Vitalijui Katėnui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo T. Č. ieškinį atsakovui V. N. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas ieškiniu kreipėsi į teismą, prašo teismo priteisti iš atsakovo 21087,79 Lt skolos, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo 2013-03-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2012-12-03 atsakovas pagal paprastąjį neprotestuotiną vekselį besąlygiškai įsipareigojo iki 2013-03-03 sumokėti ieškovui 45545,00 Danijos kronų (21087,79 litų). Paaiškino, kad 2013-03-03 žodžiu kreipėsi į atsakovą su reikalavimu grąžinti skolą, nesulaikęs atsiskaitymo, raginimą išsiuntė registruotu paštu. Vėliau kreipėsi į notarą dėl vykdomojo įrašo padarymo, tačiau esant praleistam vekselio pateikimo terminui, vykdomasis įrašas notaro išduotas nebuvo. Pažymėjo, kad atsakovas su ieškovu nebendrauja, skolos gera valia negrąžina (b. l. 2-3).

3Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutinka, prašo atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad ieškovas (vekselio turėtojas) praleido įstatymo nustatytą terminą pateikti paprastąjį vekselį apmokėti, todėl vekselis tapo paprastu skolos rašteliu. Pažymėjo, kad ieškovas turi įrodyti pinigų perdavimo atsakovo nuosavybėn faktą bei atsakovo įsipareigojimą grąžinti pinigus. Nurodė, kad jokių pinigų iš ieškovo negavo, reikalaujamos priteisti sumos ieškovas atsakovui neperdavė. Esant tokioms aplinkybėms laiko, kad ieškovas į bylą nepateikė pinigų perdavimą patvirtinančių įrodymų, todėl ieškinys turi būti atmestas (b.l. 19-20).

4Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį palaiko, prašo jį tenkinti ieškinyje išdėstytų motyvų ir argumentų pagrindu. Papildomai paaiškino, kad ieškovas su atsakovu susipažino Danijoje, keletą mėnesių bendravo, atsakovas skundėsi pinigų trūkumų, prašė paskolinti. Ieškovas sutiko paskolinti atsakovui pinigų tik pasirašant vekselį, kuris ir buvo atsakovo pasirašytas Danijoje: ieškovas iš anksto paruošė vekselį, perdavė atsakovui pinigus ir davė pasirašyti paruoštą vekselį. Pinigų grąžinimo terminas buvo ilgas, pradžioje ieškovas nereikalavo pinigų grąžinti, laukė, kol pagerės atsakovo padėtis, tačiau atsakovui ir toliau vengiant grąžinti skolą nusprendė kreiptis į teismą.

5Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas su ieškiniu nesutinka, prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad atsakovas nuomojosi iš ieškovo butą Danijoje. Kaip garantija, kad atsakovas nuomosis butą, buvo pasirašytas vekselis, tačiau jokie pinigai atsakovui perduoti nebuvo.

6Ieškinys tenkintinas.

7Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas 2012-12-03 pasirašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį, kuriuo iki 2013-03-03 besąlygiškai įsipareigojo sumokėti ieškovui 45545,00 Danijos kronų (b. l. 7).

8Vekselis, kaip vertybinis popierius, įstatyme apibrėžiamas kaip dokumentas, kuriuo jį išrašantis asmuo be išlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui arba kuriuo tai padaryti pavedama kitam asmeniui (CK 1.105 str. 1 d.). Pažymėtina, kad vekselio išrašymas – abstraktus vienašalis sandoris. Šiuo sandoriu sukuriamas naujas civilinių teisių objektas – vertybinis popierius, kuriame įtvirtinta nauja prievolė dalyvauja civilinėje apyvartoje kaip savarankiška abstrakti prievolė, iš esmės teisiškai nepriklausoma nuo to teisinio santykio (tam tikro sandorio), kurio pagrindu ji buvo sukurta. Vekselio patikimumui civiliniuose santykiuose užtikrinti, tai reiškia su vekseliu sietinoms asmenų teisėms apsaugoti, įstatyme nustatyti griežti vekselio formalumo reikalavimai. Neretai vekselis išduodamas įforminti paskoliniams santykiams. Vekseliu patvirtintos prievolės specifika – jos abstraktumas ir viešas patikimumas – suteikia kreditoriui papildomą garantiją, kad skola bus grąžinta.

9Vekselio apmokėjimas yra terminuota prievolė (Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 3, 77 str.). Apmokėjimo terminas vekselyje nurodomas dėl būtinybės apibrėžti reikalavimo pagal vekselį teisės egzistavimo laiką, taip pat siekiant sudaryti sąlygas įsipareigojimui pagal vekselį įvykdyti bei vekselio turėtojui tinkamai įgyvendinti protesto teisę, vekselio neapmokėjus (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2007-01-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-8/2007).

10Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 40 straipsnyje reglamentuota, kad vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną, turėtojas vekselį apmokėti privalo pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas. Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 47 straipsnio 1 dalis numato, kad, kai vekselyje įrašyta sąlyga „gražinti be išlaidų“ ar „neprotestuotinas“, vekselio turėtojas privalo panešti vekselio davėjui apie tai, kad vekselis neakceptuotas arba nepamokėtas per keturias darbo dienas po vekselio pateikimo akceptuoti arba apmokėti. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad pagal Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymą reikalavimai patenkinami ne ginčo tvarka notarui išduodant vykdomąjį įrašą, kai vekselio turėtojas kreipiasi į notarą per vienerius metus nuo mokėjimo termino dienos ir pateikia įrodymus, jog pateikė vekselį apmokėti ir išsiuntė pranešimą apie tai, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas įstatyme nustatytais terminais (Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 40 straipsnio 1 dalis, 47 straipsnio 1 dalis, 55 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 72 straipsnio 2 dalis). Kai pasibaigia nustatyti terminai pateikti apmokėti vekselį, kuriame įrašyta sąlyga ,,neprotestuotinas“, vekselio turėtojas netenka teisės pareikšti reikalavimų jo davėjui, išskyrus akceptavusįjį. Kai pasibaigia įstatyme nustatyti terminai pateikti apmokėti neakceptuotą neprotestuotiną paprastąjį vekselį, jis praranda vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto statusą ir dėl jo nebetaikytinos Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, patenkinimo tvarkos bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-07-02 nutartis civilinėje byloje nr. 3K-3-314/2010; 2011-02-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2011).

11Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad paprastasis neprotestuotinas vekselis buvo pasirašytas 2012-12-03, jame nurodyta, jog atsiskaitymo data yra 2013-03-03 (b. l. 7). Bylos duomenys patvirtina, kad 2013-03-03 paprastasis neprotestuotinas vekselis atsakovui apmokėti pateiktas nebuvo, taigi ieškovas praleido įstatymo nustatytą paprastojo vekselio rekvizitus atitinkančio vekselio pateikimo apmokėti terminą ir tokiu būdu neteko galimybės pasinaudoti teise reikalauti vekselio apmokėjimo Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo numatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą ne ginčo tvarka. Pažymėtina, kad teismų praktikoje laikomasi pozicijos, jog tais atvejais, kai praleidžiamas įstatymo nustatytas paprastojo vekselio rekvizitus atitinkančio vekselio pateikimo apmokėti terminas, vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi, ir tuomet būtina nustatyti tarp šalių esantį teisinį santykį (sandorį), kurio pagrindu atsirado skolininko įsipareigojimas pagal skolinį dokumentą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-05-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-514/2009; kt.), t.y. Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nustatytų terminų praleidimas neatima iš vekselio turėtojo galimybės išieškoti skolą iš vekselį išdavusio asmens ginčo teisenos tvarka. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad šalių ginčas kyla iš paskolos teisinių santykių. Paskolos sutartis yra realinė sutartis, kuri laikoma sudaryta nuo pinigų (daiktų) perdavimo momento (CK 6.870 str. 2 d.). Kadangi paskolos sutartis yra realinė, bendroji įrodymų naštos paskirstymo taisyklė iš paskolos sutarties kilusiuose ginčuose yra tokia, kad kreditorius turi įrodyti, jog paskolą suteikė, o skolininkas – kad paskolą grąžino (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo teisėjų kolegijos 2010-10-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-412/2010). Tačiau atsižvelgiant į vekselio specifiškumą ir jo turėtojo sąžiningumo prezumpciją, kadangi vekselio viešo patikimumo savybė lemia tai, jog šio vertybinio popieriaus turėtojas tol, kol neįrodyta priešingai, laikomas sąžiningu jo savininku, kuriam priklauso visos teisės pagal šį vertybinį popierių, nagrinėjamu atveju būtent atsakovas privalo įrodyti, kad jis ginčo pinigų sumos negavo, ar gavo mažesnę, ar kad paskolą grąžino.

12Nagrinėjamoje byloje atsakovas neigė, kad skolinosi iš ieškovo pinigus, nurodo, kad vekselyje nurodytos sumos iš ieškovo negavo (b.l. 19-20, 39-40). Pažymėtina, jog įstatymų leidėjas nustatė ne tik kiekvienos šalies pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis ji remiasi, t. y. vadinamąją įrodinėjimo pareigą, bet ir šią pareigą šalims paskirstė. Ieškovas privalėjo įrodyti ieškinio pagrindą, o atsakovas įrodyti nesutikimo su ieškiniu pagrindą, t. y. turi įrodyti savo atsikirtimus į ieškinį. Šaliai neįrodžius aplinkybių, kuriomis ji remiasi, atsiranda neigiamos teisinės pasekmės – tokios aplinkybės pripažįstamos neįrodytomis. Analizuojant šalių teisinius santykius pagal paminėtas teismų praktikos taisykles dėl vekselių prigimties, darytinai išvada, kad ieškovas įrodė, jog pinigus perdavė, nes paprastai vekselis išduodamas vekselio davėjo piniginei skolai vekselio gavėjui patvirtinti (įforminti) arba piniginei skolai padengti (grąžinti, apmokėti). Tačiau atsakovas pagal CK 6.875 str. 1d. kaip paskolos gavėjas privalo įrodyti, kad sutartyje nurodytos sumos faktiškai negavo. Byloje atsakovas nepateikė jokių įrodymų savo atsikirtimams pagrįsti, nesutikimas su ieškiniu grindžiamas tik atsakovo paaiškinimais. Pažymėtina, kad įrodymų pakankamumo prasme atsakovo paaiškinimai nėra pakankami įrodymai paskolos sutartyje nurodytos sumos negavimo faktui įrodyti, kadangi atsakovas yra bylos baigtimi suinteresuotas asmuo, todėl jo paaiškinimai yra subjektyvūs. Atsižvelgiant į byloje esančią medžiagą bei į tai, kad atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad negavo 2012-12-03 vekselyje nurodytos sumos, paties ginčo vekselio nenuginčijo, nepaneigė sąžiningo vekselio turėtojo prezumpcijos (CPK 177 str., 178 str., 185 str.), todėl yra pagrindas daryti išvadą, jog ieškovas įgijo teisę reikalauti grąžinti skolą, o atsakovas įsipareigojo vekselyje nurodytą sumą grąžinti ieškovui. Atsakovas išrašė ir besąlygiškai įsipareigojo grąžinti ieškovui 45545,00 Danijos kronų, todėl šią prievolę atsakovas turi vykdyti sąžiningai, tinkamai ir nustatytu terminu (CK 6.38 str.). Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, teismas daro išvadą, jog ieškovo reikalavimas priteisti pagal vekselį perduotus ir iki šiol pagal pareikalavimą negrąžintus pinigus, t.y. vekselyje nurodytą 45545,00 Danijos kronų sumą yra pagrįstas ir tenkintinas. Atsižvelgus į visas nurodytas aplinkybes, į tai, kad vekselio valiuta – Danijos kronos, o ieškovas prašo skolą priteisti litais, o pagal oficialų Lietuvos banko tinklalapį www.lb.lt mokėjimo dieną Danijos kronos ir Lietuvos lito santykis buvo 0,46301, taigi mokėtina suma sudarytų 21087,79 Lt (45545,00 DKK x 0,46301) (CK 6.36 str. 3 d.), konstatuotina, jog ieškovo ieškinio reikalavimai dėl 21087,79 Lt skolos yra įrodyti byloje esančia medžiaga, todėl tenkintini.

13CK 6.874 straipsnio 1 dalis numato, kad jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui šio kodekso 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų šio kodekso 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo. Tai ne kartą yra konstatavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų teisėjų kolegijos 200309-18 nutartis civilinėje byloje pagal Nr. 3K-7-751/2003; 2004-03-03 nutartis civilinėje byloje pagal Nr. 3K-3-161/2004; 2005-09-28 nutartis civilinėje byloje pagal Nr. 3K-3-434/2005; 2007-06-29 nutartis civilinėje byloje pagal Nr. 3K-3- 298/2007; 2011-11-02 nutartis civilinėje byloje pagal Nr. 3K-3-400/2011; kt.). Tokias palūkanas pagal įstatymą turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių tokio prievolės nevykdymo padarinių. Taigi, CK 6.210 straipsnyje nustatytas kompensacinio pobūdžio palūkanas skolininkas turi mokėti nuo prievolės įvykdymo termino pabaigos iki galutinio piniginės prievolės įvykdymo dienos, taip užtikrinant kreditoriaus minimalių nuostolių atlyginimą už tolesnį naudojimąsi pinigais. Todėl atsižvelgiant į tai, kad atsakovas praleido terminą skolai grąžinti, ieškovui iš atsakovo priteistina 5 procentų metinių palūkanų nuo negrąžintos 21087,79 Lt sumos nuo 2013-03-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210, 6.874 straipsniai).

14Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Ieškovas pateikė rašytinius įrodymus apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 632,63 Lt žyminis mokestis bei 1900,00 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti (b.l. 4, 5, 10, 37). Atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos sudėtingumą, ginčo pobūdį, bylos nagrinėjimo laiką, ieškovo atstovės atliktus procesinius veiksmus – parengtus procesinius dokumentus (surašytas ieškinys), atstovavimo teismo posėdžiuose laiką, taip pat atsižvelgiant į Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nustatytus dydžius, konstatuotina, kad yra faktinis ir teisinis pagrindas priteisti ieškovui iš atsakovo 2532,63 Lt bylinėjimosi išlaidų (632,63 Lt žyminio mokesčio + 1900,00 Lt advokato teisinei pagalbai apmokėti) (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d., 98 str. 1 d.).

15Ieškinį patenkinus visiškai Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-07-10 nutartimi atsakovo turtui, lėšoms taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (b.l. 12) (CPK 150 str. 3 d.).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 265 - 270 straipsniais, teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti.

18Priteisti ieškovui T. Č. iš atsakovo V. N. 21087,79 Lt skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo 21087,79 Lt sumos nuo 2013-03-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 2532,63 Lt bylinėjimosi išlaidų.

19Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-07-10 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Genovaitė Vaizgėlienė,... 2. ieškovas ieškiniu kreipėsi į teismą, prašo teismo priteisti iš atsakovo... 3. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutinka,... 4. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį palaiko, prašo jį tenkinti... 5. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas su ieškiniu nesutinka, prašo... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas 2012-12-03 pasirašė paprastąjį... 8. Vekselis, kaip vertybinis popierius, įstatyme apibrėžiamas kaip dokumentas,... 9. Vekselio apmokėjimas yra terminuota prievolė (Įsakomųjų ir paprastųjų... 10. Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 40 straipsnyje reglamentuota,... 11. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad paprastasis neprotestuotinas vekselis buvo... 12. Nagrinėjamoje byloje atsakovas neigė, kad skolinosi iš ieškovo pinigus,... 13. CK 6.874 straipsnio 1 dalis numato, kad jeigu paskolos gavėjas laiku... 14. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 15. Ieškinį patenkinus visiškai Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-07-10... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 265 -... 17. ieškinį tenkinti.... 18. Priteisti ieškovui T. Č. iš atsakovo V. N. 21087,79 Lt skolos, 5 procentų... 19. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-07-10 nutartimi taikytas laikinąsias... 20. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...