Byla e2-17464-910/2015
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Vilniaus sigma“ ieškinį atsakovams E. D. ir G. D. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas pareiškė ieškinį, prašydamas priteisti iš atsakovų solidariai 1984,47 Eur skolos, 992,23 Eur įstatyminių palūkanų, 5 proc. dydžio procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3Nepavykus įteikti procesinių dokumentų atsakovų gyvenamosios vietos ir darbo adresais, teismo procesiniai dokumentai atsakovams įteikti viešo paskelbimo būdu. Teismo pranešimu atsakovai informuoti, kad per 20 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos privalo pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, taip pat nurodytos atsiliepimo nepateikimo pasekmės. Per nustatytą terminą atsiliepimas į ieškinį teismui nepateiktas. Apie šio procesinio dokumento nepateikimo priežastis duomenų nėra. Esant tokioms aplinkybėms ir ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių, yra pagrindas nagrinėti bylą rašytinio proceso tvarka, nepranešus šalims apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, ir dėl atsakovų priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 6 dalis).

4Atlikęs formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, teismas prieina prie išvados, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas patenkinti ieškinį iš dalies.

5Iš prie ieškinio pateiktų dokumentų matyti, kad 2004-11-24 vekselių priėmimo-perdavimo aktu atsakovas G. D. perdavė, o ieškovas AB „Vilniaus Sigma“ priėmė 7 vekselius bendrai 7471,94 Lt sumai. Šią sumą pagal pasirašytus vekselius G. D. įsipareigojo apmokėti laikotarpiu nuo 2004-12-30 iki 2005-06-30. Vekseliuose nurodytos sumos apmokėjimą laidavimu užtikrino atsakovas E. D.. Šias aplinkybes patvirtina į bylą pateikti 2004-11-24 paprastieji vekseliai Nr. 04/11-01-1, 04/11-01-2, 04/11-01-3, 04/11-01-4, 04/11-01-5, 04/11-01-6, 04/11-01-7, pasirašyti atsakovų G. D. ir laiduotojo E. D.. Ieškovas nurodė, kad atsakovai savo įsipareigojimų tinkamai neįvykdė – 2005-01-19 atsakovai sumokėjo 200 Lt ir 2005-05-13 atsakovai sumokėjo 420 Lt, taigi atsakovų skola šiuo metu yra 1984,47 Eur, kurią ieškovas prašo iš atsakovų priteisti. Byloje nėra duomenų, kad atsakovai būtų įvykdę savo prievoles pagal pasirašytus vekselius (CPK 178 straipsnis).

6Pažymėtina, kad, praleidus įstatymo nustatytą paprastojo vekselio pateikimo apmokėti terminą ir netekus galimybės pasinaudoti teise reikalauti vekselį apmokėti Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nustatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą ne ginčo tvarka, vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-07-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010).

7Pagal CK 6.878 straipsnio nuostatas, vekselis gali būti išduotas paskolos teisiniams santykiams įforminti. Paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK 6.870 straipsnio 1 ir 2 dalys). CK 6.873 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Nagrinėjamu atveju ieškovo pateikti į bylą rašytiniai įrodymai patvirtina, kad atsakovas G. D., pasirašydamas 2004-11-24 vekselius, taip įtvirtino savo piniginę prievolę ieškovui ir įsipareigojo šią prievolę įvykdyti laikotarpiu nuo 2004-12-30 iki 2005-06-30.

8CK 6.38 straipsnyje įtvirtinta, kad piniginės prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais.

9Byloje nesant duomenų, kad atsakovas G. D. įvykdė savo įsipareigojimą ir sumokėjo ieškovui sumą, kurią įsipareigojo sumokėti išrašydamas 2004-11-24 vekselius Nr. 04/11-01-1, 04/11-01-2, 04/11-01-3, 04/11-01-4, 04/11-01-5, 04/11-01-6, 04/11-01-7, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo G. D. 1984,47 Eur skolos yra teisėtas ir pagrįstas, todėl tenkintinas (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.870 straipsnis; 178, 185 straipsniai).

10Šalių civilinius teisinius santykius kvalifikavus kaip paskolinius, o 2004-11-24 vekselius Nr. 04/11-01-1, 04/11-01-2, 04/11-01-3, 04/11-01-4, 04/11-01-5, 04/11-01-6, 04/11-01-7 pripažinus paprastais skolos rašteliais, šiuo atveju laidavimo santykiams taikomos nebe LR Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas, o CK nuostatos. Pagal CK 6.76 straipsnio 1 dalį laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Bendrasis principas yra tas, kad laidavimas pasibaigia tuo pačiu metu, kai pasibaigia juo užtikrinta prievolė (CK 6.76 straipsnio 2 dalis, 6.87 straipsnio 1 dalis). Kita vertus, atsižvelgiant į tai, kokia yra laidavimo rūšis (terminuotas ar neterminuotas laidavimas), įstatyme nustatyti kitokie laidavimo pabaigos pagrindai terminai (CK 6.88, 6.89 straipsniai). Neterminuotu laidavimu laikomas toks laidavimas, kai laidavimo terminas nenustatytas arba kai laidavimu užtikrinta prievolė, kurios įvykdymo terminas neapibrėžtas arba apibrėžtas pareikalavimo terminu (CK 6.89 straipsnis). Terminuotu laidavimu laikomas toks laidavimas, kai buvo laiduota tik tam tikram laikui arba kai laidavimu užtikrinta terminuota prievolė (CK 6.88 straipsnis). Toks laidavimas baigiasi, jeigu kreditorius per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią suėjo laidavimo terminas ar prievolės įvykdymo terminas, nepareiškia laiduotojui ieškinio.

11Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad kaip atskiras rašytinis dokumentas laidavimo sutartis nebuvo pasirašyta, tačiau atsakovas laiduotojas E. D. pasirašė 2004-11-24 vekselius Nr. 04/11-01-1, 04/11-01-2, 04/11-01-3, 04/11-01-4, 04/11-01-5, 04/11-01-6, 04/11-01-7. Dėl šios priežasties teismas daro išvadą, kad laidavimo sutartis buvo pasirašyta rašytine forma (CK 6.79 straipsnis). Kadangi atsakovas laiduotojas E. D. įsipareigojo laidavimu užtikrinti terminuotą prievolę, toks laidavimas pripažintinas terminuotu. Atsižvelgus į tai, kad šiuo atveju buvo laiduota terminuotam laikui ir byloje nesant duomenų apie šalių susitarimą dėl laidavimo galiojimo iki visiško užtikrintos prievolės įvykdymo, teismas daro išvadą, kad ieškovas AB „Vilniaus sigma“, nesikreipdamas su ieškiniu į teismą per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią suėjo prievolės įvykdymo terminas, prarado teisę reikalauti skolos grąžinimo iš atsakovo laiduotojo E. D.. Dėl šių priežasčių ieškovo reikalavimas priteisti 1984,47 Eur skolą, 992,23 Eur palūkanas bei 5 proc. dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo iš atsakovo laiduotojo E. D. yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

12Kai skolininkas pažeidžia piniginės prievolės įvykdymo terminą, laikoma, kad jis naudojasi kreditoriaus piniginėmis lėšomis, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutarčių ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (CK 6.210, 6.261 straipsniai). Šios palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti, t. y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją ir yra skolos dalis. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas G. D. delsia atsiskaityti, iš jo priteistinos CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatyto dydžio (5 proc.) metinės palūkanosuž praleistą atsiskaityti terminą nuo 2005-03-01 iki 2015-03-01, t. y. 992,23 Eur.

13Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo G. D. taip pat priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 2976,70 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015-03-31 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Iš atsakovo G. D. ieškovui priteisiama 211,81 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro: 67 Eur žyminio mokesčio ir 144,81 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais, 287 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

16patenkinti ieškovo AB „Vilniaus sigma“ (juridinio asmens kodas 120094990) ieškinį iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo G. D. (a. k. ( - ) ieškovo AB „Vilniaus sigma“ (juridinio asmens kodas 120094990) naudai 1984,47 Eur skolos, 992,23 Eur palūkanų, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 2976,70 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2015-03-31 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 211,81 Eur bylinėjimosi išlaidų.

18Kitą ieškinio dalį atmesti.

19Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

20Atsakovas turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį CPK 111 straipsnio, 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovas per 30 dienų turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė rašytinio proceso... 2. ieškovas pareiškė ieškinį, prašydamas priteisti iš atsakovų solidariai... 3. Nepavykus įteikti procesinių dokumentų atsakovų gyvenamosios vietos ir... 4. Atlikęs formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, teismas prieina prie... 5. Iš prie ieškinio pateiktų dokumentų matyti, kad 2004-11-24 vekselių... 6. Pažymėtina, kad, praleidus įstatymo nustatytą paprastojo vekselio pateikimo... 7. Pagal CK 6.878 straipsnio nuostatas, vekselis gali būti išduotas paskolos... 8. CK 6.38 straipsnyje įtvirtinta, kad piniginės prievolės turi būti vykdomos... 9. Byloje nesant duomenų, kad atsakovas G. D. įvykdė savo įsipareigojimą ir... 10. Šalių civilinius teisinius santykius kvalifikavus kaip paskolinius, o... 11. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad kaip atskiras rašytinis dokumentas... 12. Kai skolininkas pažeidžia piniginės prievolės įvykdymo terminą, laikoma,... 13. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi,... 14. Iš atsakovo G. D. ieškovui priteisiama 211,81 Eur bylinėjimosi išlaidų,... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 16. patenkinti ieškovo AB „Vilniaus sigma“ (juridinio asmens kodas 120094990)... 17. Priteisti iš atsakovo G. D. (a. k. ( - ) ieškovo AB „Vilniaus sigma“... 18. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 19. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.... 20. Atsakovas turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti Vilniaus... 21. Ieškovas per 30 dienų turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus...