Byla e2A-440-790/2019
Dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmais padarytos žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Bajoro (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Kazio Kailiūno ir Astos Radzevičienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Elektrėnų energetikos remontas“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 13 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų energetikos remontas“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Remanas“, D. Š., B. G., V. M. ir A. V. dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmais padarytos žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Elektrėnų energetikos remontas“ 2018 m. kovo 23 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti solidariai iš atsakovų D. Š., B. G., V. M., A. V. ir uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Remanas“ (toliau – ir Bendrovė) 985 857,63 Eur dydžio žalos atlyginimą.

82.

9Ieškovė nurodė, kad buvęs jos projektų direktorius atsakovas D. Š., nedelsiant po darbo santykių su ieškove pabaigos, įsteigė su ieškove konkuruojantį ūkio subjektą – atsakovę UAB „Remanas“. Veikdamas kartu su kitais atsakovais jis ieškovės atžvilgiu atliko nesąžiningos konkurencijos veiksmus bei sukėlė ieškovei ne mažesnę kaip 985 857,63 Eur dydžio žalą. Ieškovė paaiškino, kad UAB „Elektrėnų energetikos remontas“ pagrindinė veikla yra sudėtingų šilumos bei elektros gamybos įrenginių (katilų, turbinų) ir infrastruktūros įrenginių montavimo, diagnostikos ir remonto paslaugų teikimas. Ieškovės vykdoma veikla yra licencijuojama, ieškovei išduodami atestatai, leidžiantys remontuoti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, jei pas ieškovę pagal darbo sutartį dirba atestuoti reikiamos kvalifikacijos darbų vadovai ir specialistai.

103.

11Nuo pat ieškovės įsteigimo dienos įmonėje dirbo ir jos veiklą organizavo pagrindiniai darbuotojai – direktorius A. Ž., direktoriaus pavaduotoja (buvusi direktorė) B. G., projektų direktorius D. Š., finansų direktorė V. M. ir katilų turbinų padalinio vadovas A. V.. A. Ž. ir D. Š. kartu su B. G. buvo atsakingi už klientų paiešką, kontaktus su jais, pasiūlymų rengimą, darbo jėgos samdymą ir skatinimą, paskyrimą į darbo barus pagal vykdomus projektus klientams, reikalingų prekių įsigijimą, užsakymų tinkamą atlikimą. Taigi minėti asmenys disponavo visa ieškovės komercine informacija.

124.

132016 m. pabaigoje – 2017 m. pirmoje pusėje įvyko esminiai pokyčiai ieškovės administracijoje: 2016 m. spalio 7 d. iš užimamų pareigų pasitraukė tuometinis įmonės vadovas A. Ž., 2016 m. lapkričio 17 d. darbuotojo pareiškimu darbo santykius su ieškove nutraukė projektų direktorius D. Š., 2016 m. gruodžio 14 d. santykius su ieškove nutraukė direktoriaus pavaduotoja B. G., 2017 m. vasario 6 d. darbuotojo pareiškimu iš darbo išėjo katilų turbinų padalinio vadovas A. V., 2017 m. birželio 23 d. – finansų direktorė V. M.. Nebuvo jokių svarbių priežasčių nutraukti darbo santykius, ieškovė laiku mokėjo šalių susitartą darbo užmokestį, kuris buvo netgi didesnis nei mokamas įprastai kituose ūkio subjektuose. Ieškovė sudarė visas būtinas sąlygas dirbti, užtikrino saugią ir sveiką darbo aplinką. Iki darbo santykių nutraukimo minėti asmenys ieškovei nereiškė jokių pretenzijų.

145.

15UAB „Remanas“ buvo įregistruota 2016 m. gruodžio 6 d., o jos vadovu bei vieninteliu akcininku tapo buvęs ieškovės projektų direktorius atsakovas D. Š.. Ieškovės turimais duomenimis, pas atsakovę UAB „Remanas“ dirba visi anksčiau minėti asmenys – atsakovai, įskaitant ir A. Ž., kuris eina komercijos direktoriaus pareigas. Pagal atsakovės UAB „Remanas“ įstatus, įmonė verčiasi energetinių įrenginių montavimo, remonto, diagnostikos ir techninės apžiūros veikla, t.y. ta pačia veikla, kuria verčiasi ieškovė. Taigi ieškovė ir atsakovė laikytinos konkurentėmis Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – KĮ) 3 straipsnio 8 dalies prasme. Atsakovė UAB „Remanas“ buvo įsteigta buvusių ieškovės administracijos darbuotojų, turint akivaizdų tikslą konkuruoti su ieškove, buvo faktiškai kopijuojamas ieškovės veiklos modelį. Netrukus po UAB „Remanas“ įsteigimo, ieškovės darbuotojai masiškai savo iniciatyva pradėjo nutraukinėti darbo santykius su ieškove, o 2017 m. gegužės mėnesį darbo santykius nutraukė net 23 darbuotojai.

166.

17Ieškovė pažymėjo, kad dalis ieškovės darbuotojų, nenutraukę darbo teisinių santykių, pro forma (formaliai) įsidarbino pas atsakovę dar 2017 m. kovo mėnesį. Tokiu būdu atsakovė UAB „Remanas“ formaliai tenkino įstatymo reikalavimus, kad jai būtų išduoti atitinkami leidimai. Jei atsakovai nebūtų atlikę neteisėtų darbuotojų perviliojimo veiksmų, UAB „Remanas“ nebūtų gavusi reikiamų atestatų ir pradėjusi vykdyti veiklos, taip pat nebūtų gavusi pajamų. Ieškovės teigimu, atsakovai tokiu būdu atliko neteisėtus veiksmus, numatytus KĮ 15 straipsnio 1 dalies 4 punkte.

187.

19Ieškovė, pagrįsdama patirtą žalą nurodė, kad tiesioginius nuostolius sudaro išlaidos, patirtos apmokant kvalifikacijos kėlimo išlaidas pas atsakovę perėjusiems dirbti darbuotojams, bendra suma yra 2 813,50 Eur; išlaidos, patirtos iki 2017 m. gruodžio 31 d. samdant UAB „Pirema“, UAB „Energomazgas“ ir UAB „Visagino aukšta“ darbuotojus, siekiant atlikti perviliotų darbuotojų turėtas atlikti funkcijas – 44 587,15 Eur, minėtą sumą sudaro skirtumas tarp atsakovų perviliotų darbuotojų darbo kainos ir UAB „Pirema“, UAB „Energomazgas“ ir UAB „Visagino aukšta“ darbuotojų kainos; taip pat ieškovė patyrė išlaidų dėl padidinto darbo užmokesčio, siekdama išlaikyti perviliojamus darbuotojus – 148 138,61 Eur; išlaidos, patirtos ieškant naujų darbuotojų, perviliotų darbuotojų funkcijoms atlikti – 1 078,64 Eur.

208.

21Be to, ieškovė dėl atsakovų neteisėtų veiksmų perviliojant darbuotojus patyrė 100 000 Eur dydžio tiesioginius nuostolius, kuriuos sudaro ieškovės UAB „Axis Technologies“ sumokėtos netesybos pagal 2016 m. birželio 30 d. Subrangos darbų sutartį, kadangi ieškovė vėlavo atlikti sutartus darbus.

229.

23Ieškovė taip pat patyrė ir netiesioginius nuostolius. Ieškovė dalyvavo konkursuose ir pateikė pasiūlymus, pagal kuriuos buvo numatyta gauti 3 020,42 Eur, 23 653,68 Eur, 6 415,80 Eur ir 78 686,48 Eur, iš viso 111 776,38 Eur grynojo pelno. Jeigu ne neteisėti atsakovų veiksmai, ieškovė būtų laimėjusi šiuos konkursus, gavusi užsakymus bei numatytą grynąjį pelną.

2410.

25Veikdama jungtinės veiklos sutarties pagrindu su UAB „Baltijos tiekimas“, ieškovė dalyvavo AB „Lietuvos energijos gamybos“ paskelbtame pirkime (pirkimą organizavo UAB „Verslo aptarnavimo centras“) „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės II hidroagregato kapitalinis remontas“. Buvo pastebėta, kad UAB „Remanas“ taip pat dalyvauja konkurse ir derasi dėl sąlygų. Akcentavo, kad atsakovei UAB „Remanas“ buvo žinoma ieškovės rinkodara, bei tai, kad ieškovė dalyvavo pirkimo procedūrose. Taip pat ieškovės direktoriui pavyko rasti atsakovės B. G. 2016 m. gruodžio 1 d. atsakovui D. Š. siųstą elektroninį laišką, kuriuo UAB „Remanas“ direktoriui persiųsta būtent šio pirkimo dokumentacija. Ieškovė atšaukė galutinį (antrąjį) pasiūlymą ir pateikė trečiąjį pasiūlymą, kurį sumažino grynojo pelno sąskaita iki 2 691 166,11 Eur. Tokiu būdu ieškovė, laimėjusi konkursą, pagal galutinį pasiūlymą neteko 577 463,35 Eur grynojo pelno, kurį prašo priteisti iš atsakovų.

2611.

27Ieškovės teigimu, ji žalą patyrė dėl visų atsakovų bendro dalyvavimo ir atliktų neteisėtų veiksmų, todėl laiko, kad jų atsakomybė yra solidari. Akcentavo, kad jeigu nebūtų atlikti atsakovų neteisėti veiksmai, ieškovė būtų nepatyrusi nurodytų nuostolių, o sugeneravusi protingai planuotą veiklos rezultatą. Taigi, faktinių aplinkybių visuma sudaro pakankamą pagrindą konstatuoti esant faktiniam ir teisiniam priežastiniam ryšiui tarp atsakovų neteisėtų veiksmų ir ieškovės patirtos žalos.

2812.

29Atsakovai UAB „Remanas“, D. Š., B. G., V. M., A. V. pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašė ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovai pažymėjo, kad neatliko jokių veiksmų, kurie konkurencijos teisės prasme galėtų būti laikomi neteisėtais, o darbuotojų kaita buvo sąlygota pačios ieškovės kaltų veiksmų.

30II.

31Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

3213.

33Kauno apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 13 d. sprendimu ieškinį atmetė, paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

3414.

35Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad byloje sprendžiamas ginčas dėl nesąžiningos konkurencijos ir tokiais veiksmais padarytos žalos atlyginimo. Ieškinys grindžiamas atsakovų neteisėtais veiksmais, kurie pasireiškė konkuruojančio subjekto – UAB „Remanas“ įsteigimu ir darbuotojų neteisėtu perviliojimu į konkuruojantį subjektą.

3615.

37Teismas, įvertinęs byloje esančią medžiagą, sprendė, kad ieškovė UAB „Elektrėnų energetikos remontas“ ir atsakovė UAB „Remanas“ dėl vykdomos ūkinės veiklos specifiškumo, verslo modelio, yra ūkio subjektai ir konkurentai KĮ 3 straipsnio prasme, nes jų pagrindinės veiklos kryptys yra energetinių įrenginių montavimas, remontas, techninė priežiūra ir diagnostika. Tačiau nurodė, kad teismų praktikoje pripažįstama, jog vien tik konkuruojančio subjekto įsteigimas per se (savaime) nėra neteisėta veika.

3816.

39Teismas pažymėjo, kad atsakovas D. Š. neturėjo jokių nekonkuravimo įsipareigojimų ieškovės atžvilgiu dėl panašios komercinės veiklos nevykdymo. Įvertinęs liudytojo E. R. paaiškinimus, sprendė, kad pagrįsti yra atsakovo paaiškinimai, jog turėdamas apie 15 metų darbo patirtį energetinių įrenginių remonto ir montavimo srityje, jis galėjo palyginti ir vertinti darbo organizavimo ir supratimo apie darbo specifiką procesus, todėl susidūręs su naujojo direktoriaus E. R. nekompetencija, nematė perspektyvų toliau dirbti ieškovės įmonėje ir dėl to nutraukė darbo sutartį. Teismas sprendė, kad atsakovo D. Š. ilgametės patirties ir turimų žinių bei įgūdžių panaudojimas realizuojant konstitucinę ūkinės veiklos laisvę steigti įmonę ir veikti toje pačioje rinkoje kaip ieškovė, nėra draudžiamas ir nėra laikomas neteisėtais veiksmais, lemiančiais ieškovės nuostolius.

4017.

41Pirmosios instancijos teismo vertinimu, ieškovės teiginiai, kad UAB „Remanas“ buvo įsteigta buvusių ieškovės administracijos darbuotojų, t. y. ne tik D. Š., bet ir kitų atsakovų – B. G., V. M. ir A. V., nepagrįsti jokiais objektyviais įrodymais (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 12 ir 178 straipsniai). Teismas, įvertinęs šalių ir liudytojų, įskaitant ir tuo metu direktoriaus pareigas ėjusio E. R. pateiktus paaiškinimus teismo posėdžio metu, sprendė, kad atsakovė B. G. buvo paprašyta palikti darbo vietą dėl įtarimų bendraujant su senais kolegomis. Po atleidimo B. G. buvo registruota Darbo biržoje, dirbo UAB „Energetikos servisas“, ilgą laiką nedirbo dėl sveikatos problemų ir tik tuomet, kai buvo atleistas atsakovės sutuoktinis J. G., abu sutuoktiniai įsidarbino UAB „Remanas“. Teismo vertinimu, galutinį atsakovų V. M. ir A. V. apsisprendimą nutraukti darbo santykius su ieškove taip pat lėmė nesutarimai su naujais ieškovės darbuotojais.

4218.

43Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad ieškovė nenurodė ir neįrodinėjo, jog savo komercines paslaptis ji įvardijo aiškiai ir konkrečiai bei tinkamai jas saugojo, t. y. kad buvo sureguliuoti komercinės paslapties teisiniai apsaugos mechanizmai, neįrodinėjo galimai neteisėtai atskleistos tokios informacijos komercinės vertės (CPK 12 ir 178 straipsniai). Byloje ieškovę atstovaujantis direktorius A. J. aiškiai nurodė, jog nei vienas iš atsakovų neturėjo jokių nekonkuravimo įsipareigojimų ieškovės atžvilgiu. Teismas sprendė, kad nėra ir objektyvaus pagrindo pripažinti, kad naujai įsteigtoje bendrovėje UAB „Remanas“ atsakovai neteisėtai pasinaudojo ieškovės konfidencialia informacija ir/ar komercine paslaptimi, t. y. neteisėtai panaudojo konfidencialią informaciją, susijusią su ieškovės darbuotojais bei jų kontaktiniais telefono numeriais, ir perdavė ją konkuruojančiam subjektui – UAB „Remanas“, kuris šiuos duomenis panaudojo viliojant darbuotojus (CPK 185 straipsnis).

4419.

45Teismas, vertindamas darbuotojų darbo santykių su ieškove UAB „Elektrėnų energetikos remontas“ nutraukimo 2017 m. sausio – gegužės mėnesiais priežastis, laikė pagrįsta atsakovų poziciją, kad darbo santykių pabaigą galėjo lemti sumaištis įmonėje dėl pasikeitusio vadovo ir UAB „Šilumos energijos sistemos“ prijungimo. Tai, kad pasikeitus įmonės vadovui ne visi darbuotojai norėjo prisitaikyti prie naujos tvarkos, patvirtino tuo metu direktoriaus pareigas ėjęs liudytojas E. R.. Teismo vertinimu, susiklosčiusi darbuotojams nepalanki situacija įmonėje, kai iškilo daugybė klausimų dėl ateities perspektyvų, laikytina svarbia priežastimi nutraukti darbo sutartį. Darbuotojai siekė užtikrinti savo teises ir teisėtus interesus, ieškantis naujo darbo.

4620.

47Įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą ir remdamasis faktų tikėtinumo pusiausvyros taisykle, teismas padarė išvadą, kad neįrodyta atsakovų valia nesąžiningai konkuruoti su ieškove – UAB „Elektrėnų energetikos remontas“, perviliojant dalį jos darbuotojų, tokiu būdu siekiant sau naudos gavimo ieškovės sąskaita. Pripažinęs, kad atsakovai neatliko neteisėtų veiksmų (CK 6.246 straipsnis), teismas sprendė, jog nėra ir kitų civilinės atsakomybės taikymo sąlygų. Nustatęs, kad ieškovė neįrodė pirmiau nurodytų privalomų atsakovų civilinės atsakomybės sąlygų – neteisėtų veiksmų, kaltės ir priežastinio ryšio, teismas plačiai nepasisakė dėl ieškovės įrodinėtos žalos ir jos dydžio, nes, nesant įrodytų prieš tai aptartų civilinės atsakomybės sąlygų (bent vienos iš jų), civilinės atsakomybės taikymas savaime tampa negalimas.

4821.

49Teismo vertinimu, ieškovės teiginių, kad, siekdama išlaikyti darbuotojus, kuriuos bandė pervilioti atsakovai, ji padidino jiems darbo užmokestį, nepatvirtina įsakymai dėl priedų prie darbo užmokesčio skyrimo už 2017 m. sausio – gruodžio mėnesius. Liudytojas E. R. teismo posėdyje nurodė, kad buvo pasirašytos tik dvi darbo sutartys dėl atlyginimo pakeitimo. Pažymoje dėl ieškovės patirtų išlaidų keliant darbuotojų darbo užmokestį yra nurodyti 48 darbuotojai, tačiau pateiktose į bylą darbuotojų darbo sutartyse aktualiu laikotarpiu nėra jokių darbo užmokesčio pakeitimų (t. y. mėnesinio darbo užmokesčio padidinimo).

5022.

51Teismas taip pat sprendė, kad bauda UAB „Axis Technologies“ neįrodo žalos ieškovei atsiradimo net ir tuo atveju, jei ir būtų įrodyti neteisėti atsakovų veiksmai. Pirma, pati ieškovė nurodo ir siekia įrodyti, jog siekdama laiku ir tinkamai atlikti darbus, siekiant kompensuoti perviliotų darbuotojų trūkumą, ji buvo priversta samdyti kitų įmonių darbuotojus ir dėl to patyrė išlaidas, kurias prašo priteisti. Teismo vertinimu, tuo pačiu prašyti ir išlaidų samdant kitus darbuotojus, ir sumokėtos baudos dėl darbuotojų trūkumo, yra teisiškai nepagrįsta. Antra, nors 2017 m. gruodžio 21 d. derybų protokole ir nurodyta, kad, ieškovės atstovo teigimu, darbų vėlavimo priežastis – netikėtas žmogiškųjų išteklių trūkumas, atsiradęs 2017 m. pavasarį, tačiau 2018 m. sausio 31 d. UAB „Axis Technologies“ ieškovės sumokėtos 100 000 Eur netesybos nagrinėjamos bylos aplinkybių kontekste nepatvirtina, kad netesybos buvo susijusios su vėlavimu atlikti darbus dėl darbuotojų trūkumo. Bylos medžiaga patvirtina, kad darbuotojų trūkumui kompensuoti ieškovė 2017 m. sausio 2 d. buvo sudariusi sutartį su UAB „Pirema“, 2017 m. gegužės 29 d. – su UAB „Energomazgas“, 2017 m. gegužės 30 d. – su UAB „Visagino aukšta“, o pačios ieškovės iniciatyva liudytoju apklaustas šios įmonės darbų vadovas V. Z. parodė, kad darbai šiame objekte vėlavo dėl statybinės dalies, bet ne dėl darbuotojų trūkumo.

5223.

53Ieškovės su darbuotojais pasirašytose darbo sutartyse numatyta, kad jei darbo sutartis nutraukiama dėl darbuotojo kaltės ar darbuotojo pareiškimu be svarbios priežasties, tai darbuotojas įsipareigoja atlyginti darbdaviui jo turėtas išlaidas per paskutinius vienerius darbo metus darbuotojo mokymui, kvalifikacijos kėlimui. Tokios nuostatos nėra keliose darbo sutartyse, tačiau UAB „Elektrėnų energetikos remontas“ buhalterinė pažyma apie kvalifikacijos kėlimo išlaidas nepatvirtina, kad šios išlaidos susidarė būtent dėl tų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, kurių darbo sutartyse nėra numatytas šių išlaidų atlyginimas. Ieškovės pateiktame sąraše nurodomi 25 kvalifikaciją kėlę asmenys, tačiau nurodomas kvalifikacijos kėlimo laikas nuo 2015 m. bei prašymas priteisti išlaidas ir už šį laikotarpį prieštarauja pačios ieškovės darbo sutartyse įtvirtintoms nuostatoms reikalauti šių išlaidų atlyginimo per paskutinius vienerius metus.

5424.

55Teismas, išanalizavęs bylos medžiagą, sprendė, kad tik tokiu atveju, jeigu būtų nustatyti individualūs ar solidarūs neteisėti atsakovų veiksmai, įrodytas priežastinis ryšys, žalos dydis galimai sudarytų tik išlaidų, samdant kitus darbuotojus, proporcingą iš ieškovės atleistiems ir įsidarbinusiems UAB „Remanas“ darbuotojams, dalį. Tokiu atveju ieškovei pagrindus savo parengtos pažymos duomenų teisėtumą, žalos dydis galimai būtų 12 484,40 Eur.

5625.

57Teismas nustatė, kad atsakovai prašė priteisti 16 979,00 Eur bylinėjimosi išlaidas ir pateikė jas patvirtinančius įrodymus. Atsižvelgdamas į tai, jog atsakovų prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų dydis viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakyme Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo” (toliau – Rekomendacijos) nurodytus dydžius, įvertinęs bylos apimtį, advokatės (o) darbo laiko sąnaudas, paruoštų dokumentų turinį ir atliktų procesinių veiksmų apimtį, sprendė, kad priteisti didesnes nei numatytos Rekomendacijose bylinėjimosi išlaidas nėra pagrindo, todėl atsakovams priteistinų bylinėjimosi išlaidų sumą mažino, priteisdamas jas sumokėjusiai atsakovei UAB „Remanas“ iš ieškovės 6 721,32 Eur (CPK 98 straipsnio 2 dalis).

58III.

59Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

6026.

61Apeliaciniame skunde ieškovė UAB „Elektrėnų energetikos remontas“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 13 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Taip pat prašo prijungti papildomai teikiamus rašytinius įrodymus ir išreikalauti iš Valstybinės energetikos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos atsakovės UAB „Remanas“ pateiktus prašymus (su visais priedais) dėl atestatų, leidžiančių eksploatuoti energetikos įrenginius, išdavimo. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

6226.1.

63Pirmosios instancijos teismas, pažeisdamas įrodymų vertinimo taisykles ir nukrypdamas nuo aktualios teismų praktikos, formaliai įvertino tik patį UAB „Remanas“ įsteigimo faktą, ignoruodamas su Bendrovės įsteigimu susijusias aplinkybes, bylojančias apie plano nesąžiningai konkuruoti egzistavimą bei jo kryptingą įgyvendinimą:

6426.1.1.

65Atsakovės UAB „Remanas“ steigimo aktą bei įstatus atsakovas D. Š. pasirašė 2016 m. lapkričio 21 d. (pirmadienį), jau antrą darbo dieną po jo darbo santykių su ieškove pabaigos (2016 m. lapkričio 17 d., ketvirtadienis); atsakovės UAB „Remana“ įstatuose numatyta, jog Bendrovė vykdys energetinių įrenginių montavimo, remonto, diagnostikos ir techninės priežiūros, elektros ir automatikos darbų bei kitų statybos ir remonto darbų, t.y. su ieškove konkuruojančią, veiklą.

6626.1.2.

67Teismas nepagrįstai neįvertino atsakovo D. Š. teismo posėdyje duotų paaiškinimų prieštaringumo. Atsakovas teismo posėdyje nurodė, kad atsakovę UAB „Remanas“ nusprendė įsteigti tik po savaitės ir kad darbo santykių su ieškove nutraukimo metu nežinojo, kuo toliau užsiims. Tai prieštarauja anksčiau išdėstytoms aplinkybėms ir įrodo atsakovo veiksmų kryptingumą, siekį nesąžiningai konkuruoti su ieškove. Šiuo atveju pats atsakovės UAB „Remanas“ vadovas atsakovas D. Š. pripažino, jog steigdamas atsakovę ketino joje įdarbinti būtent ieškovės darbuotojus, todėl nesiėmė jokių darbuotojų paieškos veiksmų nei prieš steigiant UAB „Remanas“, nei po to.

6826.1.3.

69Atsakovai nepateikė duomenų, kad įmonės darbuotojai – šaltkalviai bei suvirintojai – pasibaigus darbo teisiniams santykiams su ieškove, būtų ieškoję darbo. Ieškovės įsitikinimu, visa tai sudaro pagrindą išvadai, jog atsakovė UAB „Remanas“ buvo įsteigta jau turint tikslą į ją pervilioti būtent ieškovės darbuotojus ir tokiu būdu įgyti atestatus bei vykdyti konkuruojančią veiklą.

7026.2.

71Pirmosios instancijos teismas nemotyvuotai nevertino bylos nagrinėjimo metu apklaustų buvusių ieškovės darbuotojų paaiškinimų dėl minėtų pokyčių įtakos darbo sąlygoms nebuvimo. Apeliantės vertinimu, pasikeitimai ieškovės administracijoje neturėjo jokios įtakos ieškovės šaltkalvių bei suvirintojų darbui, taigi ir negalėjo nulemti to, kad daugiau kaip 40 ieškovės darbuotojų perėjo dirbti pas atsakovę UAB „Remanas“. Buvę ieškovės darbuotojai (tiek liudytojais apklausti asmenys, tiek atsakovė V. M.) nurodė nejautę visiškai jokių pokyčių po ieškovės administracijos vadovo pasikeitimo ir UAB „Šiluminės energijos sistemos“ prijungimo:

7226.2.1.

73atsakovė V. M. teismo posėdžio metu patvirtino, jog pas ieškovę iki šiol tebedirba jos sutuoktinis bei nurodė, jog „ <..> jis dirba ramių ramiausiai <...> ne, jam jokios įtampos ten nėra“;

7426.2.2.

75liudytoju apklaustas V. Z. taip pat paneigė versiją, kad po įmonių sujungimo atsirado nepalankios sąlygos darbui;

7626.2.3.

77liudytoju 2018 m. liepos 24 d. teismo posėdžio metu apklaustas V. B. papildomai patvirtino, jog jokių pokyčių darbo sąlygose ar atmosferoje nebuvo.

7826.3.

79Pirmosios instancijos teismas netyrė ir nevertino, koks realiai buvo ieškovės šaltkalvių bei suvirintojų darbas, kokia informacija apie ieškovės veiklą ir perspektyvas jie disponavo ir kokią realią įtaką jų kasdieniam darbui užsakovų objektuose turėjo ar galėjo turėti administracijos vadovo pasikeitimas ir/arba reorganizavimas. Teismas padarė nepagrįstas išvadas, kad administracijoje nedirbantys, informacija apie ieškovės veiklą bei jos perspektyvas nedisponuojantys ir ieškovės administracijos darbuotojų kasdienėje veikloje apskritai nematantys ieškovės šaltkalviai bei suvirintojai pajuto administracinio pobūdžio pokyčių ieškovėje neigiamas pasekmes.

8026.4.

81Darbo užmokesčio sistema bei tarifai po direktoriaus A. Ž. išėjimo iš ieškovės vadovo pareigų, taip pat ir po UAB „Šiluminės energijos sistemos“ prijungimo išliko tokie patys, kaip ir seniau. Šią aplinkybę patvirtina į bylą pateikti rašytiniai įrodymai – darbo sutartys, kuriose matyti, jog atitinkamu laikotarpiu nebuvo daryti jokie pakeitimai dėl darbo apmokėjimo sąlygų. Be to, tai patvirtino ir liudytojų J. J., V. B., M. P. parodymai teismo posėdžio metu. Papildomai pažymėjo, kad atsakovė UAB „Remanas“ ieškovės darbuotojams pasiūlė bei faktiškai moka (mokėjo) tokį pat darbo užmokestį, kaip tą darė ieškovė, o tai leidžia daryti išvadą, jog darbo užmokestis apskritai nebuvo ir negalėjo būti ieškovės darbuotojų perėjimo dirbti į atsakovę UAB „Remanas“ priežastimi.

8226.5.

83Pirmosios instancijos teismas UAB „Šiluminės energijos sistemos“ finansinę būklę ir veiklos perspektyvas turėjo vertinti remdamasis apskaitos duomenimis, o ne subjektyviais atsakovų paaiškinimais. Pažeidęs šią įrodymų vertinimo taisyklę teismas padarė klaidingą išvadą, jog prie ieškovės buvo prijungta nuostolinga bei problematiška bendrovė. Ieškovė iki pokyčių administracijoje bei reorganizavimo buvo ir iki šiol tebėra stabiliai pelningai veikiantis rinkos dalyvis, atliekantis stambius darbus tarptautiniu mastu, tai yra stabilus, patikimas bei patrauklus darbdavys. Jau vien tai patvirtina, jog ieškovės darbuotojai neturėjo ir negalėjo turėti jokio pagrindo abejoti ieškovės veiklos perspektyvomis. Akcentavo, kad prie ieškovės prijungta UAB „Šiluminės energijos sistemos“ taip pat buvo stabiliai ir pelningai veikianti įmonė, sukaupusi turto bei nepaskirstyto pelno. Tuo tarpu 2017 m. kovo mėn. pas atsakovę UAB „Remanas“ pusei etato įsidarbinę ieškovės darbuotojai ne tik perėjo į jokios veiklos nevykdančią įmonę, tačiau dar ir neatliko jokių darbų, buvo prastovos, tą patvirtino pats atsakovas D. Š..

8426.6.

85Kaip vieną iš priežasčių, paskatinusių darbo santykių nutraukimą su ieškove, teismas įvardijo tariamą naujojo ieškovės administracijos vadovo E. R., nekompetenciją. Tokia teismo išvada taip pat prieštarauja bylos medžiagai: 2017 m. ieškovės pajamas sudarė 11 473 293 Eur, kas sudaro apie 21 proc. prieaugį, lyginant su ieškovės pajamomis 2016 metais; ieškovės veikla buvo papildyta prijungtos UAB „Šiluminės energijos sistemos“ veikla, administracijos vadovas tapo atsakingas už papildomą veiklos kryptį; nepaisant atsakovų neteisėtų veiksmų perviliojant per 40 ieškovės darbuotojų, ieškovės veikla išliko pelninga – fiksuotas 100 990 Eur grynasis pelnas.

8626.7.

87Laiko, kad bylos nagrinėjimo metu surinktų įrodymų visuma patvirtina esant labiau tikėtina aplinkybę, jog per 40 ieškovės darbuotojų pas atsakovę UAB „Remanas“ įsidarbino dėl jų viliojimo. Akcentavo, kad bylose dėl nesąžiningos konkurencijos paprastai nėra tiesioginių įrodymų, remiamasi netiesioginiais. Tačiau pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į įrodinėjimo specifiką šios kategorijos bylose bei suabsoliutino fragmentiškus pačių atsakovų bei jiems dirbančių liudytojų paaiškinimus.

8826.8.

89Atsakovei UAB „Remanas“ nevykdant ir negalint vykdyti jokios realios veiklos, siekiant gauti atestatus, tai patvirtinta esant atliktus darbuotojų viliojimo veiksmus, kadangi įprastomis sąlygomis atestuoti specialistai nesidarbina į tuščias įmones, kuriose dirba vienas asmuo (direktorius) ir kurios nevykdo ir negali vykdyti atitinkamos veiklos. Ieškovės darbuotojai neieškojo darbo (neieškojo naujo darbdavio), nesikreipė į rinkos senbuvius ir pagrindinius ieškovės konkurentus (stiprias įmones) ieškodami darbo, o įsidarbino turto, atestatų ir darbo neturinčioje atsakovėje UAB „Remanas“. Aplinkybė, jog darbuotojams buvo mokamas darbo užmokestis už realiai neatliktą darbą, gali būti traktuojamas kaip atlygis už fiktyvų įsidarbinimą bei galimybių atestuoti UAB „Remanas“ sudarymą, o vėliau – perėjimą dirbti į atsakovę UAB „Remanas“.

9026.9.

91Pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl liudytojo V. Z. paaiškinimų. Bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta, jog atsakovė UAB „Remanas“ skambino ieškovės darbuotojams, kvietė juos susitikti, aptarinėjo su darbu pas ieškovę susijusias aplinkybes ir kvietė pereiti dirbti į atsakovę UAB „Remanas“. V. Z. paaiškino, kad atsakovai kreipėsi ir į jį tiesiogiai siūlydami pereiti dirbti pas atsakovę UAB „Remanas“. Bylos nagrinėjimo metu nenustatyta, kad tarp atsakovų ir V. Z. būtų susiklostę glaudūs asmeninio pobūdžio santykiai bei jog pokalbių telefonu bei susitikimų metu būtų buvę kalbėta su darbu nesusijusias klausimais. Kaip ir nurodė liudytojas V. Z., labiau tikėtina, kad tokių pokalbių bei susitikimų metu, buvo pateikiami pasiūlymai.

9226.10.

93Atsakovams perviliojus kelias dešimtis ieškovės šaltkalvių ir suvirintojų pereiti dirbti pas atsakovę UAB „Remanas“, ieškovė neteko esminio bei riboto resurso, o kartu ir galimybių laiku įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus, dėl to ieškovė vėlavo atlikti darbus bei patyrė su tuo susijusias pasekmes (negautos pajamos, netesybos už vėluojamus atlikti darbus). Atsižvelgdama į tai, ieškovė laiko, kad tarp jos patirtos žalos ir atsakovų neteisėtų veiksmų yra tiesioginis priežastinis ryšys, tai yra ieškovės patirta žala yra atsakovų neteisėtų veiksmų rezultatas.

9426.11.

95Ieškovės teigimu, teismas suklydo spręsdamas dėl patirtos žalos:

9626.11.1.

97Nors ieškovė negalėjo išreikalauti kvalifikacijos kėlimo išlaidų sumos dėl darbo teisinius santykius reglamentuojančio įstatymo numatytų apribojimų, tačiau tai savaime neužkerta kelio reikalauti šių sumų kaip žalos atlyginimo priteisimo iš neteisėtus veiksmus atlikusių atsakovų.

9826.11.2.

99Pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybės, kad jei ieškovė nebūtų samdžiusi darbuotojų iš ieškovės perviliotų darbuotojų darbams atlikti, ieškovė būtų patyrusi ženkliai didesnį nuostolį. Kitaip tariant, šios išlaidos buvo būtinos siekiant minimizuoti dėl atsakovų veiksmų patirtą žalą.

10026.11.3.

101Darbo užmokesčio padidinimas yra visiškai įrodytas į bylą pateiktais įsakymais, liudytojų paaiškinimais bei buhalterinėmis pažymomis.

10226.11.4.

103Išlaidos, patirtos ieškant naujų darbuotojų, perviliotų darbuotojų funkcijoms atlikti – 1 078,64 Eur. Liudytojas E. R. 2018 m. liepos 26 d., o liudytojas V. Z. 2018 m. liepos 24 d. teismo posėdžio metu patvirtino, kad buvo ieškomi nauji darbuotojai ir kad buvo darbuotojų trūkumas. Pirmosios instancijos teismas sprendime dėl šių ieškovės išlaidų nepasisakė, tačiau reikalavimą atmetė.

10426.11.5.

105Tiesioginius 100 000 Eur dydžio nuostolius, kuriuos sudaro ieškovės UAB „Axis Technologies“ sumokėtos netesybos, įrodo liudytojo E. R. paaiškinimai, kuris 2018 m. liepos 26 d. vykusio teismo posėdžio metu patvirtino tiek darbuotojų perviliojimo sąlygotą vėlavimą vykdyti su UAB „Axis Technologies“ sudarytą sutartį, tiek asmeniškai dalyvavęs derybose su šiuo užsakovu dėl netesybų sumažinimo iki 100 000 Eur.

10626.11.6.

107Akcentavo, kad ieškovė patyrė ir netiesioginius nuostolius, kurių detalus pagrindimas išdėstytas ieškinyje.

10826.12.

109Procesinis prašymas dėl įrodymų išreikalavimo pirmosios instancijos teismui buvo suformuluotas tiek 2018 m. kovo 22 d. ieškinyje, tiek 2018 m. liepos 23 d. prašyme dėl papildomų įrodymų prijungimo bei išreikalavimo. Pirmosios instancijos teismas šiuos prašymus nepagrįstai atmetė ir šių, bylai esmines faktines aplinkybes patvirtinančių įrodymų, neišreikalavo, tokiu būdu papildomai bei nepagrįstai apribodamas ir taip ribotas ieškovės galimybes įrodinėti reikalavimų pagrįstumą. Prašomi išreikalauti rašytiniai įrodymai patvirtintų bylai reikšmingas aplinkybes, jog ieškovės darbuotojai buvo viliojami dar iki realios UAB „Remanas“ veiklos pradžios, patvirtina kryptingus bei sistemingus tyčinius atsakovų veiksmus, įrodo, kad teisę konkuruoti su ieškove (atestatus) atsakovė UAB „Remanas“ įgijo nesąžiningos konkurencijos veiksmų (perviliotų darbuotojų) pagrindu, o atsakovės UAB „Remanas“ veikloje sugeneruota nauda yra gauta ieškovės sąskaita.

11026.13.

111Ieškovė taip pat prašo prijungti ir papildomus įrodymus, kuriuos nepagrįstai atsisakė priimti pirmosios instancijos teismas.

11227.

113Atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą atsakovai UAB „Remanas“, D. Š., B. G., V. M. ir A. V. prašo atmesti ieškovės UAB „Elektrėnų energetikos remontas“ apeliacinį skundą ir palikti galioti Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 13 d. sprendimą. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais atsikirtimais:

11427.1.

115Išanalizavus reorganizavimo sąlygas, UAB „Šiluminės energijos sistemos“ finansinės ataskaitos ir audito išvadas už 2015 finansinius metus, UAB „Elektrėnų energetikos remontas“ finansinės ataskaitos ir audito išvadas už 2016 finansinius metus bei UAB „Šiluminės energijos sistemos“ 2015 metų Metines pelno mokesčio deklaracijas (forma PLN204) (pagrindinę ir patikslintą) tapo akivaizdu, kad UAB „Šiluminės energijos sistemos“ deklaruotas 9 816 Eur pelnas už 2015 metus, nurodytas 2015 m. gruodžio 31 d. pelno nuostolių ataskaitoje po Pelno mokesčių deklaracijos (PLN204) tikslinimo tapo nuostoliu, o tai reiškia, kad prie UAB „Elektrėnų energetikos remontas“ buvo prijungta nuostolingai veikianti bendrovė. Dėl šios aplinkybės ir nuostolių atlyginimo šiuo metu Kauno apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-2097-264/2018.

11627.2.

117Ieškovės pateiktas neva perviliotų darbuotojų sąrašas yra netikslus. Iš 123 išėjusių iš ieškovės įmonės darbuotojų tik 32 įsidarbino UAB „Remanas“. 32 perėję darbuotojai negalėjo lemti ieškovės nuostolių ar darbų vėlavimo.

11827.3.

119Atsakovas D. Š. dirbdamas pas ieškovę nebuvo sudaręs nekonkuravimo ir konfidencialios informacijos apsaugos sutarčių, šis faktas byloje nepaneigtas, todėl jo pasirinkimas steigti naują įmonę, pereiti dirbti pas konkurentą ar užsiimti kita veikla turi būti vertinamas kaip nepaneigiamos konstitucinės asmens ūkinės veiklos laisvės įgyvendinimas. Atsakovo D. Š. prašymas nutraukti darbo sutartį buvo pateiktas ieškovui dar 2016 m. spalio 26 d., o UAB „Remanas“ steigimo dokumentai pasirašyti 2016 m. lapkričio 21 d., tai yra praėjus beveik mėnesiui po atsakovo apsisprendimo nutraukti darbo santykius su ieškove.

12027.4.

121Apeliaciniame skunde nurodyti asmenų liudijimai yra ištraukti iš konteksto ir klaidinantys teismą. Atsakovas D. Š. paaiškino, kad darbuotojų ieškoti nereikėjo, nes pati ieškovė per valdybos narį A. J. informavo visus ieškovės darbuotojus, kad susikūrė nauja įmonė – UAB „Remanas“. Liudytoju apklaustas V. Z. prisipažino, kad pasinaudojo gera proga pasididinti atlyginimą ir teigdamas, kad jį vilioja, tiesiog, kaip jis pats nurodė, „blefavo“ (2018 m. liepos 24 d. teismo posėdžio garso įrašas, 1:16:29 val.). Be to, liudytojas E. R. paaiškino, kad pradžioje dirbti sekėsi sunkiai ir laikotarpis, kai buvo prijungiama įmonė, buvo įtemptas. V. B. paaiškino, kad į UAB „Remanas“ viliojamas nebuvo, tiesiog pasitarė ir nusprendė išeiti iš darbo, pakeisti aplinką, o darbą keitė net kelis kartus – iš pradžių dirbo pas ieškovę, vėliau perėjo į UAB „Remanas“, dar vėliau įsidarbino Alytaus įmonėje ir galiausiai vėl grįžo dirbti pas ieškovę.

12227.5.

123Pavyzdys, kad iki šios dienos atsakovės V. M. sutuoktinis dirba pas ieškovę, kaip tik ir įrodo, jog darbuotojai turi laisvą valią apsispręsti, kur nori dirbti, ir tai visai nėra susiję su darbuotojų viliojimu. Atsakovų vertinimu, jei darbuotojas išeina dirbti analogiškomis arba blogesnėmis sąlygomis nei jis dirbo iki šiol (nepilnu etatu, naujai įsikūrusioje įmonėje ir pan.), tai to niekaip racionaliai negalima būtų susieti su perviliojimo veiksmais.

12427.6.

125Tik vienas iš apklaustų liudytojų V. Z. patvirtino apie skambutį ir pokalbį su B. G.. Tačiau pokalbio metu nebuvo siūlomas atlyginimas, konkrečios darbo sąlygos. Taigi nebuvo esminio viliojimo momento – aiškaus darbo siūlymo.

12627.7.

127Nei vienas iš byloje apklaustų UAB „Elektrėnų energetikos remontas“ esamų ir buvusių darbuotojų R. R., V. B., V. Z., M. P., G. J., Petras D. J., kurie yra nurodyti įsakymuose dėl priedų prie darbo užmokesčio skyrimo, apie įsakymus nežinojo ir su jais nebuvo supažindinti. Buvęs UAB „Elektrėnų energetikos remontas“ direktorius E. R., kuris yra pasirašęs minėtus įsakymus, apklausiamas civilinėje byloje nurodė, kad tokie įsakymai nebuvo sudaromi, o raštu atlyginimo pakeitimas buvo pasirašytas tik su dviem darbuotojais.

12827.8.

129Direktorius E. R. neleistinai prisijungė prie B. G. asmeninio elektroninio pašto paskyros gmail.com, peržiūrėjo pašte buvusią informaciją ir persisiuntė į savo el. pašto dėžutę atsakovės asmeninio susirašinėjimo informaciją. Dėl šių veiksmų šiuo metu vyksta ikiteisminis tyrimas. Nuo 2017 m. sausio 2 d. iki 2017 m. sausio 31 d. atsakovė B. G. buvo registruota darbo biržoje. Per šį laikotarpį atsakovei buvo pateiktas 1 (vienas) darbo pasiūlymas įsidarbinti UAB „ZERS“, tačiau buvo pasirinktas kitas kandidatas. 2017 m. sausio 30 d. atsakovė B. G. ir UAB „Energetikos servisas“ sudarė darbo sutartį, pagal kurią atsakovė pradėjo eiti marketingo direktorės pareigas. Sutartis sudaryta nustatant ne pilną darbo laiką (20 val. per savaitę) ir 500 Eur mėnesinį atlyginimą. Darbo sutartis buvo nutraukta 2017 m. balandžio 28 d. darbuotojos prašymu. Ieškovė 2017 m. kovo 6 d. savo iniciatyva nutraukė darbo sutartį su atsakovės B. G. sutuoktiniu J. G., kuris įmonėje dirbo šaltkalviu, tuomet atsakovė B. G. ir jos sutuoktinis J. G. pasisiūlė įsidarbinti UAB „Remanas“.

13027.9.

131Atsakovui A. V. buvo daromas spaudimas ir reikalaujama pasirašyti konfidencialumo sutartį, Bendrovės vadovas dėl sutarties sąlygų derėtis neketino. Atsakovas nusprendė nutraukti darbo santykius. Nuo 2017 m. vasario 7 d. iki 2017 m. vasario 28 d. atsakovas A. V. buvo registruotas darbo biržoje ir dalyvavo aktyviose darbo rinkos programose. 2017 m. kovo 6 d. atsakovas A. V. ir UAB „Remanas“ sudarė darbo sutartį, pagal kurią atsakovas pradėjo eiti gamybos ir montavimo padalinio vadovo pareigas.

13227.10.

133Atsakovei V. M. 2021 m. gegužės 25 d. sukaks pensijinis amžius, tad ji tikėjosi, jog net ir 2016 m. spalio 7 d. pasikeitus ieškovės vadovybei galės toliau eiti savo pareigas. Atsakovės V. M. lūkestį dėl ilgalaikių santykių su įmone patvirtina jos vardu 2017 m. sausio 4 d. sudaryta išperkamosios nuomos sutartis dėl automobilio įsigijimo Nr. 2017000133. Pagal šią sutartį atsakovė kas mėnesį turėjo mokėti 506 Eur dydžio įmoką, todėl turint ilgalaikių finansinių įsipareigojimų atsakovė neketino nutraukti su ieškovu darbo sutarties ar imtis kitos rizikingos veiklos. Dėl objektyviai nepriimtinų darbo sąlygų, susiklosčiusios psichologinės įtampos, įmonės vadovybės žemos bendravimo ir darbo kultūros, patyrusi dvasinius sukrėtimus ir pablogėjus sveikatos būklei, atsakovė nusprendė nutraukti darbo sutartį.

13427.11.

135Atsakovai nurodo, kad ieškovė nepateikė jokių objektyvių įrodymų, kurie patvirtintų darbuotojų perviliojimo faktą, išskyrus iš konteksto išrinktus liudytojų pasisakymus. Liudytojas V. Z., kuris vienintelis pasakojo apie pokalbius su atsakovais, patvirtino, kad konkrečių pasiūlymų įsidarbinti jis nesulaukė. Reorganizavimo metu prijungiamos įmonės finansiniai rodikliai objektyviai buvo neigiami. Darbuotojo perviliojimas neatsiejamas nuo geresnių sąlygų darbuotojams pasiūlymo, tačiau UAB „Remanas“ objektyviai to padaryti negalėjo, todėl darbuotojai patys rinkosi, kur dirbti ir ar keisti darbo vietą. Ieškovės vadovybės pasikeitimas sąlygojo darbo santykių ir įmonės darbinės atmosferos pasikeitimą, naujai atėjusiam direktoriui buvo sudėtinga suvaldyti situaciją ir ieškovė niekaip neįrodinėja, kaip kiekvienas iš atsakovų prisidėjo prie darbuotojų viliojimo ir kuo pasireiškė jų veiksmai padarant beveik milijoną eurų siekiančią žalą.

13627.12.

137Dėl ieškovės prašomos priteisti žalos nurodė:

13827.12.1.

139Ieškovei neturint teisinio pagrindo išsiieškoti mokymo išlaidų iš buvusių darbuotojų ir tam net neskyrus pastangų (pavyzdžiui, kreipiantis į darbo ginčų komisiją), ieškovė neturi teisinio pagrindo šias išlaidas traktuoti kaip tiesioginius nuostolius, nes jeigu jie ir būtų nuostoliai, tai tiesioginis priežastinis ryšys juos sieja pirmiausiai su darbuotojais, be priežasties nutraukusiais darbo sutartis, o ne su atsakovais.

14027.12.2.

141Nuostolius, kuriuos sudaro 44 587,15 Eur, ieškovė sieja su išlaidomis, kurias ji patyrė darbams atlikti pasitelkdama kitas įmones ir jų darbuotojus. Atsakovų vertinimu, papildomų darbuotojų samdymas nėra priežastiniu ryšiu susijęs su atsakovų veiksmais, o net jei būtų konstatuota priešingai, tai iš papildomų darbuotojų samdymo ieškovė negalėjo patirti nuostolių, nes toks sprendimas lėmė priešingą rezultatą – papildomas pajamas.

14227.12.3.

143Ieškovė nurodo, jog darbuotojų trūkumas atsirado 2017 m. kovo – gegužės mėnesiais, nors iki gegužės mėnesio į UAB „Remanas“ perėjo dirbti vos keli darbuotojai. Taigi ieškovės pateikti faktiniai duomenys rodo, jog darbuotojų poreikis atsirado daug ankščiau nei 2017 m. gegužės mėn., o tai neabejotinai paneigia priežastinio ryšio buvimo faktą. Be to, ieškovė kaip įrodymą pateikia sutartį dėl darbuotojų samdymo su UAB „Piremas“. Tačiau ši sutartis sudaryta likus net 5 mėnesiams iki 2017 m. gegužės mėn. Sutarties sudarymo data – 2017 m. sausio 2 d., kas leidžia daryti pagrįstą išvadą, jog papildomų darbuotojų poreikis įmonėje, jei ir buvo, tai atsirado dėl kitų priežasčių ir daug ankščiau, nei realiai darbuotojai perėjo dirbti į UAB „Remanas“.

14427.12.4.

145Atsakovai pažymėjo, kad darbuotojui inicijavus sutarties nutraukimą naujojo Lietuvos Respublikos darbo kodekso 55 straipsnio arba senojo Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 127 straipsnio pagrindu, darbuotojas turi įspėti darbdavį prieš 20 dienų arba pagal ankščiau galiojusį Darbo kodeksą – prieš 14 darbo dienų iki darbo sutarties nutraukimo. Vadinasi, net jei darbuotojas pareiškia apie darbo sutarties nutraukimą, darbdavys turi teisę tikėtis ir reikalauti, kad jis dirbtų dar mažiausiai 20 dienų arba 14 darbo dienų. Tačiau vos darbuotojams pareiškus apie sutarties nutraukimą, jie buvo atleidžiami. Iš šios aplinkybės akivaizdu, kad ieškovė nebuvo suinteresuota darbuotojų ilgesniu darbu ir net jei tai galėjo sukelti nuostolius, tai ji pati leido šiems nuostoliams didėti.

14627.12.5.

147Nors ieškovė ieškinyje nurodo, jog darbuotojų trūkumo klausimą sprendė sudarydama subrangos sutartį su UAB „Energomazgas“, tačiau atsakovai atkreipia dėmesį į tai, kad sutarties objektas nėra darbuotojų samdymas už valandinį atlygį. Sutartis sudaryta turint tikslą atlikti subrangos darbus – gamybos linijos su priklausiniais montavimą. Sutartyje aiškiai nurodyta, kad ieškovė perduoda UAB „Energomazgas“ visą darbų kompleksą su pilnu užbaigimu už fiksuotą kainą, o ne pasitelkia subrangovo darbuotojus jai priklausančių darbų atlikimui, todėl ieškovės pateiktas 12 Eur valandinis įkainis neturi faktinio pagrindo. Kita vertus, net jei bendra darbų kaina buvo mokama už samdomų darbuotojų darbą, tai sutartyje nėra fiksuota, kiek valandų jie dirbo ir kiek žmonių darbus atliko. Todėl sutartis su UAB „Energomazgas“ pagal savo tiek lingvistinę formą, tiek sutarties aiškinimą turinio prasme, turi būti laikoma subrangos teisinių santykių sutartimi, o ne darbuotojų samdymo santykius įrodančiu dokumentu.

14827.12.6.

149Pagal 2017 m. sausio 2 d. sudarytą sutartį su UAB „Piremas“ buvo susitarta, kad UAB „Piremas“ į ieškovės objektą atsiųs 10-20 darbuotojų. Tačiau iš pateiktų įrodymų negalima neginčijamai įsitikinti, kiek šaltkalvių ir kiek suvirintojų realiai dirbo objekte, nes apie tai galima spręsti tik iš ieškovės pateiktos pažymos, kur ji visas dirbtas valandas įvardija kaip šaltkalvių. Tiek sutartyje su UAB „Piremas“, tiek sutartyje su UAB „Visagino aukšta“ į 1 darbuotojo 1 darbo valandos įkainį yra įtrauktos ne tik darbuotojo darbo užmokesčio išlaidos, bet ir visos papildomos darbo vietos išlaikymo išlaidos.

15027.12.7.

151Atsakovų pateiktais skaičiavimais, net jei ieškovė samdėsi darbuotojus iš kitų įmonių ir mokėjo jiems 11 Eur, 11,50 Eur, 15 Eur ar 12 Eur už valandą, tai ieškovui daryti buvo finansiškai naudinga, kadangi iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovė savo darbuotojams mokėjo didesnį valandinį įkainį, taigi toks darbuotojų samdymo sprendimas niekaip negali būti siejamas su atsakovų neteisėtais veiksmais.

15227.12.8.

153Atsakovų teigimu, darbuotojų darbo užmokestį lėmė ne darbuotojų viliojimas, o aiškus ekonominis reikalingumas didinti darbuotojų darbo užmokestį, kuris neatitiko vidutinio darbuotojo mokamo darbo užmokesčio, todėl atsakovai negali būti laikomi atsakingais už tokius ieškovės sprendimus.

15427.12.9.

155Tiesioginiais 1 078,61 Eur nuostoliais ieškovė laiko ir įvairiose žiniasklaidos priemonėse patalpintus mokamus skelbimus apie darbuotojų paiešką. Tačiau išanalizavus pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo, kuriuos sudaro ieškovės sudaryta pažyma ir PVM sąskaitos faktūros bei mokėjimo nurodymai, nėra aišku, už kokio turinio skelbimus ieškovė mokėjo.

15627.12.10.

157Atsakovų teigimu, ieškovė nepagrįstai reikalauja atlyginti 100 000 Eur dydžio nuostolius, kuriuos sumokėjo kaip baudą UAB „Axis Technologies“. Pažymėjo, kad iš 123 išėjusių iš įmonės darbuotojų tik 35 įsidarbino UAB „Remanas“, todėl 35 darbuotojai negalėjo lemti darbų vėlavimo tokiam projekte, kuris jau buvo prasidėjęs daug ankščiau, nei išėjo darbuotojai. Liudytojas V. Z. patvirtino, kad darbai šiame objekte vėlavo, nes vėlavo statybinė dalis. Tai reiškia, kad vėlavimas buvo ne dėl darbuotojų nebuvimo, bet priklausė nuo kitų rangovų atliekamų darbų vėlavimo. Minima subrangos sutartis tarp UAB „Axis Technologies“ ir ieškovės buvo sudaryta 2016 m. birželio 30 d. 15 mėnesių terminui. Vadinasi, iki 2017 m. gegužės mėn., kai su ieškove darbo sutartį nutraukė dalis darbuotojų, ieškovė pagal Subrangos sutartį objekte jau dirbo 10 mėnesių, o iki darbų užbaigimo buvo likę 5 mėnesiai. Darbuotojų trūkumas galėjo būti tik gegužės mėnesį, o vėliau ieškovės darbuotojų skaičius tik augo, todėl nelogiška, jog trumpalaikis darbuotojų skaičiaus sumažėjimas galėjo nulemti ilgalaikio projekto, kuriame jau buvo dirbama 10 mėnesių, vėlavimą. Juo labiau šią išvadą patvirtina paties ieškovės teiginiai ir teikiami įrodymai, kad buvo samdyti papildomi darbuotojai ir subrangovai. Taip pat atsakovai daro prielaidą, kad 100 000 Eur mokėjimas gali būti ir fiktyvus.

15827.12.11.

159Atsakovų teigimu, ieškovas, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Remanas“ galimai neteisėtai gautas pajamas dėl UAB „Remanas“ laimėtų konkursų, jų nepagrindžia ir neįrodo. Pateikdama skaičiavimus, ieškovė iš sąmatinės vertės atima tik tiesiogines išlaidas, tačiau neįvertina pelno mokesčio, o vien tai jau iškreipia skaičiavimus. Abejonių kelia ieškovės pateikti skaičiavimai dėl pelno dalies, kurią tikėtasi gauti iš UAB „Fortum Klaipėda“, taip pat su užsakovu AB „Panevėžio energija“ sudaryta sutartis yra pasirašyta 3 metams, sutarties kaina yra orientacinė ir priklausys nuo darbų, atliktų vykdant sutartį, taigi nėra žinoma, kokia bus galutinė atliktų darbų vertė.

16027.12.12.

161Įrodinėdama net 577 463,35 Eur netiesioginių nuostolių sumą, ieškovė nurodo, jog šią negauto grynojo pelno sumą prarado dėl to, kad sumažino konkursinio pasiūlymo kainą Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės II hidroagregato kapitalinio remonto konkurse (Nr. 2694). Atsakovų vertinimu, toks ieškovės reikalavimas niekaip negali būti siejamas su atsakovų veiksmais dėl akivaizdaus faktinio pagrįstumo trūkumo, kadangi UAB „Remanas“ minime konkurse nedalyvavo, o tai patvirtina Verslo aptarnavimo centro pažyma. Ieškovė įrodinėja, kad nuostolių atsiradimą lėmė 2016 m. gruodžio 1 d. atsakovės B. G. išsiųstas D. Š. elektroninis laiškas su technine konkurso dokumentacija atsakovui. Tačiau iš šio elektroninio laiško turinio matyti, jog buvo persiųsta ne kokia nors konfidenciali informacija, bet konkurso techninės specifikacijos projektas, kuris yra viešai prieinamas dokumentas.

16228.

163Atsakovai laiko, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti įrodymus, ieškovė apeliaciniame skunde prašymo priimti papildomus įrodymus tinkamai nepagrindė, todėl ieškovės pateikti įrodymai neturėtų būti prijungiami prie apeliacinio skundo.

16429.

165Atsakovai kartu su atsiliepimu teikia papildomą įrodymą, kurio negalėjo pateikti pirmosios instancijos teismui nagrinėjant bylą ir kuris įrodo atsakovų teigiamas aplinkybes šioje byloje. Kaip jau buvo minėta, Kauno apygardos teisme šiuo metu nagrinėjama civilinė byla dėl žalos atlyginimo vykdant UAB „Elektrėnų energetikos remontas“ ir UAB „Šiluminės energijos sistemos“ reorganizavimą. Šioje civilinėje byloje atsakovė gavo įrodymus, patvirtinančius, kad UAB „Šiluminės energijos sistemos“ prijungimo prie UAB „Elektrėnų energetikos remontas“ momentu veikla buvo nuostolinga.

16630.

167Ieškovė Lietuvos apeliaciniam teismui 2019 m. birželio 10 d. pateikė prašymą dėl rašytinių įrodymų prijungimo, kuriuo prašo prijungti 2018 m. rugsėjo 20 d. Rangos sutartį ir 2019 m. vasario 25 d. teismo posėdžio stenogramą iš civilinės bylos Nr. e2-857-264/2019. Ieškovės teigimu, minėti įrodymai patvirtinta, kad UAB „Šiluminės energijos sistemos“ veikla buvo gerai organizuota ir perspektyvi, taip pat patvirtinta tai, kad faktinis atsakovės UAB „Remanas“ vadovas yra A. Ž., o ieškovės geriausi darbuotojai buvo paveikti atsakovų siūlymu nutraukti darbo santykius ir pereiti dirbti į UAB „Remanas“.

168Teisėjų kolegija

konstatuoja:

169IV.

170Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados Dėl naujų įrodymų prijungimo

17131.

172Ieškovė kartu su apeliaciniu skundu pateikė naujus įrodymus – sutartį su UAB „Axis Technologies“, darbuotojų nuomos išlaidas pagrindžiančius dokumentus, ieškovės 2016 m. ir 2017 m. finansines ataskaitas. Atsakovai su atsiliepimu į apeliacinį skundą pateikė papildomus dokumentus – UAB „Šiluminės energijos sistemos“ metines pelno mokesčio deklaracijas.

17332.

174Viena ribotos apeliacijos civiliniame procese išraiškos formų – draudimas priimti apeliacinės instancijos teisme naujus įrodymus. Kita vertus, pirmiau nurodytas draudimas turi išlygas – apeliacinės instancijos teismas turi teisę priimti naujus įrodymus, jeigu pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti arba tokių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (toliau – CPK) 314, 338 straipsniai).

17533.

176Nagrinėjamu atveju ieškovė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti naujus įrodymus, kuriais įrodinėjamas žalos dydis ir kitos bylai reikšmingos aplinkybės. Teismo vertinimu, pateikti papildomi įrodymai priimtini, kadangi jie gali būti svarbūs teismui sprendžiant dėl ieškovės galimai patirtos žalos dydžio. Be to, jie buvo teikiami pirmosios instancijos teismui ir teismas juos atsisakė priimti. Atsakovų pateikti įrodymai priimtini, kadangi jų atsakovai negalėjo pateikti anksčiau, taip pat jie gali būti reikšmingi nagrinėjamoje civilinėje byloje, nustatinėjant bylai svarbias aplinkybes.

17734.

178Ieškovė apeliaciniu skundu taip pat prašė iš Valstybinės energetikos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos išreikalauti atsakovės UAB „Remanas“ pateiktus prašymus (su visais priedais) dėl atestatų, leidžiančių eksploatuoti energetikos įrenginius išdavimo. Įrodymai gali patvirtinti, kad ieškovės darbuotojai buvo viliojami dar iki realios UAB „Remanas“ veiklos pradžios, taip pat kad teisę konkuruoti su ieškove (atestatus) atsakovė įgijo nesąžiningos konkurencijos veiksmų (perviliotų darbuotojų) pagrindu. Paaiškino, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė tenkinti šį ieškovės reikalavimą, kuris buvo pareikštas tiek su ieškiniu, tiek su 2018 m. liepos 23 d. prašymu dėl papildomų įrodymų prijungimo.

17935.

180Iš civilinės bylos medžiagos matyti, kad ieškovė su ieškiniu pateikė prašymą iš Valstybinės energetikos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos išreikalauti dokumentus. Pirmosios instancijos teismas parengiamojo posėdžio metu nutarė netenkinti prašymo nurodydamas, kad šioje proceso stadijoje tai yra perteklinis prašymas, atsižvelgiant į nagrinėjamo ieškinio ribas. Analogišką prašymą ieškovė išdėstė 2018 m. liepos 23 d. prašyme dėl papildomų įrodymų pateikimo ir išreikalavimo, prašymas priimtas į bylą 2018 m. liepos 24 d. teisėjos rezoliucija. Nėra duomenų, kad ieškovė civilinės bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu būtų reiškusi šį prašymą po to, kai teismas atsisakė jį tenkinti. Teisėjų kolegijos vertinimu, byloje yra pakankamai duomenų apie tai, kiek ir kokie darbuotojai dirbo pas atsakovę UAB „Remanas“, todėl prašomi išreikalauti įrodymai yra pertekliniai ir gali užvilkinti bylos nagrinėjimą.

18136.

182Po apeliacinio skundo padavimo ieškovė pateikė prašymą prijungti papildomus įrodymus – 2018 m. rugsėjo 20 d. rangos sutartį, sudarytą tarp VĮ „Visagino energija“, UAB „Remanas“ ir kitų juridinių asmenų, taip pat Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-857-264/2019 2019 m. vasario 25 d. vykusio teismo posėdžio stenogramą. Minėtais įrodymais siekia pagrįsti, kad UAB „Šiluminės energijos sistemos“ prijungimas buvo ekonomiškai naudingas. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovės teikiami rašytiniai įrodymai nėra reikšmingi nagrinėjamai bylai (žr. šios nutarties 46 – 48 punktus), todėl juos priimti atsisako. Dėl apeliacinio skundo ribų

18337.

184Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas apibrėžia apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nagrinėjamu atveju nenustatė aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis), taip pat nenustatė absoliučių skundžiamo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnio 2 dalis).

18538.

186Nagrinėjamoje civilinėje byloje kilo ginčas dėl KĮ 15 straipsnio 1 dalies 4 punkto aiškinimo ir taikymo. Ieškovės teigimu, atsakovė UAB „Remanas“ buvo įsteigta turint aiškų tikslą konkuruoti su ieškove, o ieškovės darbuotojai pas atsakovę įsidarbino dėl siūlymo jiems nutraukti darbo sutartį. Dėl neteisėtų atsakovų veiksmų

18739.

188Lietuvos ūkis grindžiamas asmens ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva, draudimu monopolizuoti rinką, taip pat sąžiningos konkurencijos laisve, kurią saugo ir gina įstatymas (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 1, 4 dalys). Būtina prielaida sąžiningai konkurencijai, kaip vienai iš pamatinių rinkos ekonomikos vertybių, apsaugoti yra nesąžiningos konkurencijos veiksmų įvardijimas ir uždraudimas įstatymu. KĮ 15 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad ūkio subjektams draudžiama atlikti bet kuriuos veiksmus, prieštaraujančius ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriems papročiams, kai tokie veiksmai gali pakenkti kito ūkio subjekto galimybėms konkuruoti. Taigi norint asmens atliktus veiksmus pripažinti nesąžiningos konkurencijos veiksmais, būtina konstatuoti, kad: pirma, egzistuoja konkurencijos santykis tarp verslo ar profesine veikla užsiimančių subjektų; antra, atitinkami konkurento veiksmai nėra sąžiningi, t. y. atlikti turint tikslą konkuruoti nesąžiningai; trečia, šie veiksmai gali pakenkti (ar pakenkė) konkurento ūkinei veiklai, jo gebėjimui konkuruoti toje ūkinėje veikloje. Pavyzdinis nesąžiningos konkurencijos veiksmų, kurie per se pripažįstami neteisėtais sąžiningos verslo praktikos požiūriu, sąrašas įvardijamas KĮ 15 straipsnio 1 dalies 1 – 7 punktuose, kita vertus, iš minėtos teisės normos pirmosios dalies dispozicijos akivaizdu, kad šis sąrašas nėra baigtinis. Nesąžiningos konkurencijos veiksmais gali būti pripažinti ir veiksmai, neįvardinti KĮ 15 straipsnio 1 dalyje. Tokiu atveju konkuruojančio subjekto veiksmų kvalifikavimas neteisėtais sąžiningos konkurencijos požiūriu priklauso nuo to, ar egzistuoja pagrindai, leidžiantys pripažinti juos prieštaraujančius įprastai ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ar geriems papročiams.

18940.

190Nagrinėjamoje civilinėje byloje nėra ginčo, kad ieškovė UAB „Elektrėnų energetikos remontas“ ir atsakovė UAB „Remanas“ yra konkuruojantys ūkio subjektai. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovė neįrodė, jog UAB „Remanas“ atliko neteisėtus veiksmus perviliodama darbuotojus iš ieškovės. Apeliantė su šiuo vertinimu nesutinka, nurodo, kad bylose dėl konkurencijos teisės pažeidimų turi būti remiamasi netiesioginiais įrodymais, o pirmosios instancijos teismas nepagrįstai suabsoliutino liudytojų parodymus. Atsakovai su šiais ieškovės teiginiais nesutinka ir laiko, kad darbuotojų išėjimą iš UAB „Elektrėnų energetikos remontas“ lėmė prasidėjęs reorganizacijos procesas ir viso vadovaujančio personalo pasikeitimas.

19141.

192Pagal KĮ 15 straipsnio 1 dalies 4 punktą ūkio subjektams draudžiama atlikti bet kuriuos veiksmus, prieštaraujančius ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriems papročiams, kai tokie veiksmai gali pakenkti kito ūkio subjekto galimybėms konkuruoti, įskaitant siūlymą konkuruojančio ūkio subjekto darbuotojams nutraukti darbo sutartį ar neatlikti visų ar dalies savo darbo pareigų, siekiant naudos sau ar padarant žalą šiam ūkio subjektui.

19342.

194Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas KĮ 15 straipsnio 1 dalies 4 punktą yra nurodęs, kad, taikant šią normą, būtina aiškintis, ar yra pakankamai duomenų apie reikšmingas aplinkybes, kurios leistų daryti išvadą apie sąžiningos konkurencijos pažeidimą: ar ginčo šalys yra konkuruojantys subjektai, ar atsakovas siūlė ieškovo darbuotojams pereiti dirbti pas jį, ar siūlymu siekė sumažinti kito ūkio subjekto gebėjimą konkuruoti, ar tokiais veiksmais buvo padaryta žala ieškovui, ar dėl to padidėjo atsakovo konkurencinės galimybės. Šios aplinkybės gali būti nustatomos tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai – aiškinantis darbuotojų darbo sąlygas, sulygtą darbo užmokestį ir kitas darbo sutarties sąlygas ieškovo ir atsakovo įmonėje, darbuotojų elgesį iki ir po darbo sutarčių su ieškovu nutraukimo, darbo sutarčių nutraukimo priežastis, darbuotojų motyvaciją dirbti atsakovo įmonėje ir kitas svarbias aplinkybes, taip pat ieškovo ir atsakovo, kaip ūkio subjektų, padėtį atitinkamoje verslo srityje, jų galimybes konkuruoti, darbuotojų išėjimo ar, priešingai, atėjimo įtakos darbdavio finansinei, konkurencinei būklei mastą ir kitas svarbias aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-519/2009). Tik faktas, kad darbuotojas nutraukė darbo santykius vienoje įmonėje ir įsidarbino konkuruojančioje, nėra pagrindas daryti išvadą dėl nesąžiningos konkurencijos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-472/2011).

19543.

196Objektyviai įmonės gebėjimą sumaniai veikti mažina kvalifikuoto darbuotojo netekimas, o jo perėjimas į konkuruojantį subjektą (perviliojimas) rodo tai, kad dar labiau išauga konkurento galimybės. Kaip nesąžiningos konkurencijos veiksmas, siūlymas darbuotojams nutraukti darbo sutartį gali duoti naudos tiesiogiai. Neieškoma tinkamų, bet galbūt dirbti mažiau parengtų darbuotojų laisvoje darbo rinkoje, o jau pasinaudojama parengtais specialistais, dirbančiais konkurentui, turinčiais patirties ir kvalifikacijos. Kvalifikuoto darbuotojo netekimas įmonei, nepriklausomai nuo to, pereis jis dirbti ar ne, savaime turi jai neigiamos įtakos, taip pat ir jos konkurencingumui. Taigi, jeigu darbo sutartis nutraukiama be svarbių priežasčių, o po jos pasibaigimo iš karto įsidarbinama konkuruojančiame ūkio subjekte, tai gali būti svarstoma, ar darbo sutarties nutraukimas nėra susijęs su nesąžininga konkurencija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-472/2011).

19744.

198Iš civilinės bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovė buvo įsteigta 2008 m. lapkričio 17 d. ir užsiima sudėtingų šilumos bei elektros gamybos įrenginių montavimo, diagnostikos ir remonto paslaugų teikimu – ranga. Byloje nėra ginčo dėl to, kad nuo 2016 m. spalio 7 d. akcininkų sprendimu buvo atleistas direktorius A. Ž., kuris dirbo bendrovėje nuo 2010 m. birželio 1 d. Netrukus po to, 2016 m. lapkričio 17 d. iš projektų direktoriaus pareigų savo noru pasitraukė atsakovas D. Š., pas ieškovę dirbęs nuo 2008 m. gruodžio 1 d. Tuo metu direktoriaus pavaduotojos pareigas ėjusi B. G. iš darbo išėjo 2016 m. gruodžio 14 d. Taigi, po bendrovės direktoriaus pasikeitimo, iš darbo išėjo ir kiti svarbias pareigas ėję darbuotojai. Byloje nėra ginčo dėl to, kad 2017 metų pradžioje bendrovėje prasidėjo reorganizavimo procesas, prie bendrovės buvo jungiamas kitas juridinis asmuo – UAB „Šiluminės energijos sistemos“. Iš civilinės bylos medžiagos nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2016 m. spalio 1 d. iki 2018 m. kovo 31 d. iš UAB „Elektrėnų energetikos remontas“ išėjo ir (ar) buvo atleisti 123 darbuotojai (6 t., b. l. 66-69). Ieškovės teigimu, atsakovai perviliojo į UAB „Remanas“ 46 darbuotojus.

19945.

200Teisėjų kolegijos vertinimu, byloje surinktų įrodymų visuma leidžia daryti pagrįstą išvadą, jog bendrovėje susiklostė nepalanki situacija, iškilo daugybė klausimų dėl ateities perspektyvų, o tai laikytina pakankamai svarbia priežastimi nutraukti darbo sutartį, siekiant užtikrinti savo, kaip darbuotojų, teises ir teisėtus interesus ieškantis naujo darbo. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2016 metų pabaigoje įmonę paliko pagrindiniai, vadovaujančias pareigas ėję darbuotojai, akcininkų sprendimu darbą baigė bendrovės direktorius, pareigas ėjęs nuo 2010 metų. Iš byloje esančios 2016 m. lapkričio 18 d. rekomendacijos matyti, kad buvusiam direktoriui sekėsi suvaldyti darbuotojų kaitą, parinkti kvalifikuotus specialistus, įmonė veikė pelningai, pretenzijų dėl direktoriaus darbo pareikšta nebuvo. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškovės darbuotojai galėjo jausti pagrįstą nerimą dėl savo ateities ir įmonės veiklos perspektyvų, kadangi iš darbo išėjo daug metų svarbias pareigas ėję darbuotojai. Liudytojas E. R., kuris nuo 2016 m. spalio 7 d. buvo paskirtas įmonės direktoriumi, patvirtino, kad 2017 metų pradžia buvo labai sunki, kadangi išėjo lyderis ir visas kolektyvas buvo išsigandęs.

20146.

202Duomenų, kad buvo organizuojami susirinkimai, teikta informacija apie įmonės būklę ar buvo realus siekis kokiais nors būdais išsklaidyti darbuotojų abejones dėl tolesnės bendrovės veiklos, byloje nėra. Taigi darbuotojai tik subjektyviai galėjo vertinti esamą situaciją. Iš byloje esančių liudytojų paaiškinimų nustatyta, kad įmonių sujungimas buvo vertinamas kritiškai, darbuotojus neramino iš esmės pasikeitęs valdymo personalas, kuris jiems buvo gerai pažįstamas.

20347.

204Nors šalys daug dėmesio skiria įrodinėdamos, kad UAB „Šiluminės energijos sistemos“ prijungimas prie ieškovės buvo ekonomiškai pagrįstas ir naudingas, todėl negalėjo lemti darbuotojų apsisprendimo išeiti iš darbo, šis argumentas atmestinas kaip nepagrįstas. Teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo konkrečiu atveju nėra esminės teisinės reikšmės, ar UAB „Šiluminės energijos sistemos“ prijungimas prie ieškovės buvo ekonomiškai naudingas, kadangi 2017 metų pradžioje vykstant reorganizavimo procesui darbuotojai galėjo tai vertinti tik subjektyviai. Todėl atmestinas apeliacinio skundo argumentas, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neanalizavo UAB „Šiluminės energijos sistemos“ finansinės atskaitomybės dokumentų.

20548.

206Liudytoja J. J., dirbanti buhaltere pas ieškovę nuo 2016 m. gruodžio mėnesio, teismo posėdžio metu paaiškino, kad buvo tikslinami prijungtos įmonės finansiniai rezultatai ir jie objektyviai buvo neigiami. Minėtas aplinkybes patvirtina ir su atsiliepimu į apeliacinį skundą pateikti įrodymai: UAB „Šiluminės energijos sistemos“ 2016 m. kovo 19 d. užpildytoje patikslintoje metinėje pelno mokesčio deklaracijoje (dokumentas gautas VMI sistemoje 2017 m. gegužės 3 d.) fiksuojamas 203 423 Eur nuostolis. Taigi pagrįstas atsakovų argumentas, jog buvo prijungiama nuostolingai veikianti įmonė.

20749.

208Ieškovės teigimu, atsakovų veiksmų neteisėtumas pasireiškė tuo, kad buvo pervilioti ieškovės darbuotojai, turintys ypatingas kompetencijas ir kvalifikacijas, kuriomis pasinaudojo ieškovė ir gavo teisę verstis licencijuojama veikla. Akcentavo, kad tuo pačiu metu pervilioti įmonės darbuotojai dirbo ir pas ieškovę, ir pas atsakovę, nors atsakovė realios veiklos dar nevykdė. Teisėjų kolegija, sistemiškai įvertinusi byloje esančius duomenis, nustatė, kad 2017 m. balandžio 27 d. pas atsakovę UAB „Remanas“ dirbo 14 darbuotojų (1 t., b. l. 341). Iš 2017 m. balandžio 27 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo matyti, kad įmonėje dirbo 14 darbuotojų, kurie atitiko teisės aktuose nustatytus reikalavimus (1 t., b. l. 336). Ieškovė pateikė 46 darbuotojų sąrašą, kurie, ieškovės teigimu, buvo pervilioti atsakovės. Iš minėto sąrašo matyti, kad pas atsakovę 2017 m. kovo 7 d. perėjo dirbti 6 ieškovės darbuotojai: šaltkalviai J. G. ir G. J., suvirintojai R. B., A. G., A. G., darbų vadovas M. P., kurie tuo pačiu metu dirbo ir pas ieškovę (6 t., b. l. 98). Iš civilinės bylos medžiagos nenustatyta, kad minėti darbuotojai turėjo kompetencijas ar kvalifikacijas, kurias įgyti būtų labai sudėtinga ar būtų aiškus tokios srities darbuotojų (specialistų) trūkumas. Taip pat nėra duomenų, kad išėjus šiems darbuotojams, ieškovė neteko teisės verstis kokia nors veikla ir jos konkurencinės galimybės buvo iš esmės apsunkintos.

20950.

210Apeliantės vertinimu, neteisėti atsakovų veiksmai nustatytini ir iš to, kad 2017 m. kovo mėnesį UAB „Remanas“ veiklos nevykdė, o dalis ieškovės darbuotojų dirbo ir UAB „Remanas“, ir UAB „Elektrėnų energetikos remontas“. Teisėjų kolegija sutinka su atsakovų atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentais, kad ieškovė pretenzijų dėl atliekamo darbo darbuotojams neturėjo, o tai, kad darbuotojai dirbo ne vienoje darbovietėje, nebuvo pavienė praktika. Pavyzdžiui, atsakovas A. V., dar dirbdamas pas ieškovę, taip pat dirbo ir įmonėse UAB „Visagino energetikos remontas“ bei UAB „Kaefer“ (4 t., b. l. 152). Nuo 2017 m. kovo mėnesio A. V. darbą pradėjo ne tik UAB „Remanas“, bet ir Steinmueller babcock montaz sp. z o. o. (4 t., b. l. 152). Ieškovės darbuotojas G. J. taip pat dirbo ir VšĮ Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centre (4 t., b. l. 151). Buvo darbuotojų, kurie dirbo pas ieškovę ir vykdė individualią veiklą, pavyzdžiui, V. K., G. J. ir kt. Taigi vien faktas, jog dalis darbuotojų dirbo ir pas ieškovę, ir pas atsakovę UAB „Remanas“, nesudaro pagrindo spręsti, jog atsakovai viliojo darbuotojus ir atliko neteisėtus, KĮ nuostatoms prieštaraujančius veiksmus.

21151.

212Pažymėtina tai, kad J. G. iš darbo pas ieškovę buvo faktiškai atleistas, taigi nėra pagrindo teigti, jog jis buvo perviliotas. Liudytoju apklausas M. P. paaiškino, kad apie naujai susikūrusią įmonę sužinojo iš ieškovės darbuotojų, nurodė, kad prasidėjus neramumams pradėjo domėtis kitomis darbo vietomis. Paaiškino, kad pas atsakovę buvo įdarbintas ne visu etatu. Liudytojas G. J. paaiškino, kad pas atsakovę gaudavo mažesnį darbo užmokestį. Teisėjų kolegijos vertinimu, kadangi darbuotojai perėjo dirbti pas atsakovę prastesnėmis sąlygomis, labiau tikėtina, kad pasirinkimas dirbti prastesnėmis sąlygoms naujai susikūrusioje įmonėje galėjo būti nulemtas paties asmens apsisprendimu, o ne atsakovų aktyviais veiksmais perviliojant ieškovės darbuotojus ir siūlant galimai palankesnes sąlygas.

21352.

214Iš esmės vienintelis liudytojas V. Z. teismo posėdžio metu nurodė, kad jam skambino atsakovė B. G. ir atsakovas D. Š. (2019 m. liepos 24 d. teismo posėdžio garso įrašas, nuo 55 minutės). Paskambinę asmenys klausė, ar liudytojas sutiktų ateiti į UAB „Remanas“, pasakojo, su kokiais asmenimis jam tektų dirbti. Tačiau V. Z. patvirtino, kad konkrečios darbo sąlygos nebuvo siūlomos, nebuvo pažadėta jokių išskirtinių sąlygų, taip pat nebuvo pateiktas konkretus pasiūlymas įsidarbinti, pokalbis buvo abstraktus. Liudytojas paaiškino, kad pasinaudojo esama situacija ir susitarė dėl didesnio darbo užmokesčio pas ieškovę. Teisėjų kolegija, įvertinusi šiuos liudytojo parodymus, sprendžia, kad byloje nepaneigta aplinkybė, jog atsakovai galimai bendravo su buvusiais ieškovės darbuotojais, tačiau atsakovų veiksmų intensyvumas, tai yra tik nekonkretus siūlymas dirbti UAB „Remanas“, negali būti vertinamas kaip nesąžininga konkurencija ir siekis pervilioti darbuotojus, tiesiogiai kenkiant ieškovei ir sukuriant nepagrįstą pranašumą UAB „Remanas“. Kita vertus, šis liudytojas dirba pas ieškovę darbų vadovu, pripažino, kad šiek tiek pasinaudojo esama padėtimi dėl darbo užmokesčio padidinimo pas ieškovę. Šio liudytojo parodymų, kad kuris nors iš atsakovų skambino darbuotojams ir kvietė dirbti UAB „Remanas“, nepatvirtino kiti ieškovės ir atsakovų kviesti liudytojai.

21553.

216Liudytojas R. R., kuris, ieškovės teigimu, taip pat buvo išviliotas dirbti į UAB „Remanas“, paaiškino, kad šiuo metu dirba UAB „Vitmedis“, pas atsakovę niekada nedirbo (2019 m. liepos 24 d. teismo posėdžio garo įrašas, nuo 28 minutės). 2017 metų pradžioje dar dirbo pas ieškovę, tačiau už atliktą tokį patį darbą gavo mažesnį darbo užmokestį nei anksčiau ir tai lėmė jo apsisprendimą ieškoti kito darbo. Be to, darbas pas ieškovę buvo susiję su komandiruotėmis, todėl darbo sąlygas vertino kaip ne itin palankias. Apie naujai įsteigtą įmonę sužinojo tik gavęs teismo šaukimą. Liudytojas nebuvo viliojamas, taip pat niekas neragino jo nutraukti darbo santykius su ieškove. Nurodė, kad 2017 metais iš darbo nusprendė išeiti daug darbuotojų, dalis jų išvažiavo į užsienį, kiti ieškojo darbo kitose įmonėse. Šio liudytojo paaiškinimus taip pat patvirtinta ir liudytojo V. B. pateikti paaiškinimai. V. B. bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu dirbo pas ieškovę. Paaiškino, kad buvo perėjęs dirbti į UAB „Remanas“, vėliau įsidarbino Alytuje ir galiausiai grįžo dirbti pas ieškovę. Liudytojas paaiškino, kad jokių objektyvių priežasčių išeiti iš darbo nebuvo, tiesiog trise susitarė, kad reiktų pakeisti aplinką ir išbandyti kitas darbovietes.

21754.

218Teisėjų kolegija laiko esant reikšminga ir tai, kad atsakovė B. G., išėjusi iš darbo UAB „Elektrėnų energetikos remontas“, registravosi darbo biržoje, dalyvavo aktyviose darbo rinkos programose, 2017 m. sausio mėnesį jai buvo pateiktas darbo pasiūlymas, tačiau buvo pasirinktas kitas kandidatas (5 t., b. l. 151–153). 2017 m. sausio mėnesį B. G. pradėjo dirbti UAB „Energetikos servisas“ (5 t., b. l. 154–155), jai buvo nustatytas 500 Eur dydžio darbo užmokestis, darbo sutartis nutraukta darbuotojos prašymu 2017 m. balandžio mėnesį. Taigi aiškiai matyti, kad B. G. kaip darbuotoja nebuvo perviliojama dirbti pas atsakovę UAB „Remanas“. Tik tuo metu, kai ieškovė atleido B. G. sutuoktinį J. G. ir šeima neteko pagrindinių pajamų, nusprendė bandyti įsidarbinti pas atsakovę.

21955.

220Teisėjų kolegijos vertinimu, labiau tikėtina tai, kad atsakovė V. M., ėjusi finansų direktorės pareigas, buvo labiau suinteresuota išsaugoti darbo santykius su ieškove, kadangi turėjo ilgalaikių finansinių įsipareigojimų – su ieškove buvo sudariusi išperkamosios nuomos automobilio įsigijimo sutartį. Be to, 2021 m. gegužės 25 d. atsakovei sukaks senatvės pensijos amžius, todėl labiau tikėtina, kad atsakovė nebuvo suinteresuota keisti darbo ir rizikuoti ganėtinai gera ir stabilia finansine padėtimi. Tačiau tai, kad atsakovė nutraukė darbo santykius su ieškove, ilgą laiką buvo registruota darbo biržoje, tik patvirtina aplinkybę, kad pas ieškovę tvyrojo neigiama darbo atmosfera, kolektyvas buvo iš esmės pasikeitęs ir atsakovė būtent dėl to nusprendė nutraukti darbo santykius.

22156.

222Teisėjų kolegijos vertinimu, šios nutarties 54, 55 punktuose išdėstytos faktinės aplinkybės leidžia daryti neabejotiną išvadą, kad atsakovės B. G. ir V. M. nebuvo perviliotos dirbti pas atsakovę UAB „Remanas“. Atmestinas ieškovės argumentas, jog atsakovei buvo žinoma ieškovės rinkodara, todėl ji naudojosi turimais duomenimis, dalyvavo konkursuose ir juos laimėjo nedideliu skirtumu. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad su ieškove darbo santykius nutraukė pagrindiniai už finansinę dalį atsakingi darbuotojai – finansų direktorė, projektų vadovas, direktoriaus pavaduotoja, pasikeitė įmonės direktorius, taigi atsakovė iš esmės negalėjo žinoti, ar pasikeitė ir kokia yra ieškovės rinkodaros politika. Pažymėtina ir tai, kad ieškovė ir atsakovė dalyvavo konkursuose, taigi abi turėjo iš esmės vienodas galimybes juos laimėti ir nebuvo jokio aiškaus atsakovės UAB „Remanas“ pranašumo.

22357.

224Iš ieškovės pateikto neva perviliotų darbuotojų sąrašo matyti, kad 2017 metų pirmajame ketvirtyje iš darbo išėjo ir daugiau asmenų – šaltkalviai A. Č. ir R. R., darbų vadovas M. J., tačiau jie niekada nedirbo UAB „Remanas“ (6 t., b. l. 97). Dar daugiau, 2016 metų pabaigoje – 2018 metų pradžioje darbo santykius su ieškove nutraukė iš viso 123 darbuotojai (6 t., b. l. 66–69), o į UAB „Remanas“ įvairiu metu perėjo dirbti iš viso 36 darbuotojai (5 t., b. l. 7–9; 6 t., b. l. 151–156), dalis darbuotojų aiškiai nebuvo pervilioti (byloje patraukti atsakovais), taip pat kai kurie darbuotojai faktiškai buvo atleisti iš darbo pas ieškovę (pavyzdžiui, J. G.).

22558.

226Bylose dėl nesąžiningos konkurencijos egzistuoja tam tikra įrodinėjimo specifika, į kurią ne kartą savo praktikoje yra atkreipęs dėmesį ir kasacinis teismas. Tokiose bylose iš esmės dažniausiai teismui tenka remtis netiesioginiais įrodymais. Reikalavimas ieškovui tiesioginiais įrodymais pagrįsti ieškinį, reikštų per aukšto įrodinėjimo standarto nepagrįstą taikymą šios kategorijos bylose. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamoje byloje tiesioginių įrodymų, jog atsakovai atliko aktyvius neteisėtus veiksmus ir viliojo ieškovės darbuotojus, byloje nėra. Tuo tarpu netiesioginiai įrodymai, kuriuos nurodo ieškovė, yra nepakankami konstatuoti atsakovų veiksmų neteisėtumą.

22759.

228Apibendrinusi išdėstytus duomenis, teisėjų kolegija sprendžia, kad darbuotojų sprendimą nutraukti darbo santykius su ieškove lėmė ne atsakovų aktyvūs neteisėti veiksmai, o pas ieškovę susiklosčiusi nepalanki darbinė aplinka: iš darbo nusprendė išeiti arba buvo atleisti ilgai vadovaujamas pareigas ėję darbuotojai – direktorius, direktoriaus pavaduotoja, projektų direktorius, finansų direktorė, buvo žinoma apie prie ieškovės prijungiamą naują juridinį asmenį, dalis darbuotojų aiškiai abejojo tokio sprendimo efektyvumu ir ekonominiu naudingumu, kai kuriems darbuotojams buvo pakeistos darbo sąlygos – neterminuotos darbo sutartys buvo pakeistos terminuotomis (6 t., 151-156), liudytojai paaiškino, kad darbo užmokestis už tą patį atliktą darbą jiems sumažėjo. Taigi laikytina, kad darbuotojų išėjimą iš darbo lėmė objektyvios priežastys ir nėra pagrindo konstatuoti atsakovų neteisėtų veiksmų. Tokias išvadas pagrįstai padarė ir pirmosios instancijos teismas.

22960.

230Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ginčui aktualiu laikotarpiu išėję iš darbo ieškovės įmonėje darbuotojai įsidarbindavo ne tik pas atsakovę UAB „Remanas“, bet ir kitose įmonėse – UAB „Termolink“, UAB „Vitaterma“, UAB „Photo energy“ ir kitose, o įsidarbinusių UAB „Remanas“ darbuotojų skaičius sudarė apie 29 procentus, palyginus su bendra darbuotojų kaita. Iš pateiktų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenų ir E. R. parodymų galima spręsti, kad darbuotojų kaita ieškovės įmonėje buvo nuolatinė. Be to, kaip matyti iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pateiktų duomenų, tarp darbuotojų išėjimo iš UAB „Elektrėnų energetikos remontas“ ir įsidarbinimo kitose įmonėse (taip pat ir pas atsakovę UAB „Remanas“), paprastai nebūdavo ilgo laiko tarpo, įsidarbinama iš karto arba po keleto dienų. Taigi atmestinas ieškovės argumentas, kad byloje nėra įrodymų, jog išėję darbuotojai aktyviai ieškojo darbo. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pateikti duomenys rodo, kad darbo rinka yra ganėtinai aktyvi, o darbuotojai yra linkę keisti darbo vietą.

23161.

232Deliktinė atsakomybė už nesąžiningos konkurencijos veiksmus galima tik nustačius visas civilinės atsakomybės būtinąsias sąlygas: neteisėtus veiksmus, žalą, kaltę ir priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų bei žalos (CK 6.246 – 6.249 straipsniai). Pareiga pagrįsti egzistuojant šias sąlygas tenka ieškinį reiškiančiam asmeniui (CPK 12, 178 straipsniai). Taigi, reikalavimas atlyginti nesąžiningos konkurencijos veiksmais padarytą žalą gali būti tenkinamas tik nustačius, jog atitinkamoje rinkoje ieškovo atžvilgiu kitas subjektas atliko tyčinius ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriems papročiams prieštaraujančius veiksmus, o šie veiksmai tiesiogiai paveikė ieškovą ir padarė jam žalą. Nustačius, kad atsakovai neatliko neteisėtų veiksmų, nėra pagrindo pasisakyti dėl kitų civilinės atsakomybės sąlygų.

23362.

234Įvertinusi pirmosios instancijos teismo sprendimo turinį, apeliacinio skundo argumentus, išanalizavusi faktinius bylos duomenis, teisėjų kolegija prieina prie išvados, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino faktines bylos aplinkybes, tinkamai aiškino Konkurencijos įstatymo nuostatas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti ar keisti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo.

23563.

236Netenkinus apeliacinio skundo, ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (CPK 93 straipsnis), o atsakovai UAB „Remanas“, D. Š., B. G., V. M. ir A. V. įgyja teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Teismui pateikti dokumentai (sąskaita už teisines paslaugas, mokėjimo pavedimas) įrodo, kad atsakovė UAB „Remanas“ apeliacinės instancijos teisme patyrė 3 339,60 Eur išlaidų dėl atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimo. Vadovaujantis Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio rekomendacijomis (toliau – Rekomendacijos), už atsiliepimą į apeliacinį skundą priteistinas maksimalus užmokestis gali būti 1 204,71 Eur (926,7 Eur (2018 m. II ketvirčio bruto darbo užmokestis be individualių įmonių) × 1,3 (Rekomendacijų 7, 8.11 punktai)). Teisėjų kolegijos vertinimu, pagrindo priteisti didesnes išlaidas, nei numatyta Rekomendacijose, nėra.

237Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

238Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.

239Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Remanas“ (juridinio asmens kodas 304430148) iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų energetikos remontas“ (juridinio asmens kodas 302248093) 1 204,71 Eur (vieną tūkstantį du šimtus keturis eurus 71 ct) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Elektrėnų... 8. 2.... 9. Ieškovė nurodė, kad buvęs jos projektų direktorius atsakovas D. Š.,... 10. 3.... 11. Nuo pat ieškovės įsteigimo dienos įmonėje dirbo ir jos veiklą organizavo... 12. 4.... 13. 2016 m. pabaigoje – 2017 m. pirmoje pusėje įvyko esminiai pokyčiai... 14. 5.... 15. UAB „Remanas“ buvo įregistruota 2016 m. gruodžio 6 d., o jos vadovu bei... 16. 6.... 17. Ieškovė pažymėjo, kad dalis ieškovės darbuotojų, nenutraukę darbo... 18. 7.... 19. Ieškovė, pagrįsdama patirtą žalą nurodė, kad tiesioginius nuostolius... 20. 8.... 21. Be to, ieškovė dėl atsakovų neteisėtų veiksmų perviliojant darbuotojus... 22. 9.... 23. Ieškovė taip pat patyrė ir netiesioginius nuostolius. Ieškovė dalyvavo... 24. 10.... 25. Veikdama jungtinės veiklos sutarties pagrindu su UAB „Baltijos tiekimas“,... 26. 11.... 27. Ieškovės teigimu, ji žalą patyrė dėl visų atsakovų bendro dalyvavimo ir... 28. 12.... 29. Atsakovai UAB „Remanas“, D. Š., B. G., V. M., A. V. pateikė atsiliepimą... 30. II.... 31. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 32. 13.... 33. Kauno apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 13 d. sprendimu ieškinį atmetė,... 34. 14.... 35. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad byloje sprendžiamas ginčas dėl... 36. 15.... 37. Teismas, įvertinęs byloje esančią medžiagą, sprendė, kad ieškovė UAB... 38. 16.... 39. Teismas pažymėjo, kad atsakovas D. Š. neturėjo jokių nekonkuravimo... 40. 17.... 41. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, ieškovės teiginiai, kad UAB... 42. 18.... 43. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad ieškovė nenurodė ir neįrodinėjo,... 44. 19.... 45. Teismas, vertindamas darbuotojų darbo santykių su ieškove UAB „Elektrėnų... 46. 20.... 47. Įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą ir remdamasis faktų tikėtinumo... 48. 21.... 49. Teismo vertinimu, ieškovės teiginių, kad, siekdama išlaikyti darbuotojus,... 50. 22.... 51. Teismas taip pat sprendė, kad bauda UAB „Axis Technologies“ neįrodo... 52. 23.... 53. Ieškovės su darbuotojais pasirašytose darbo sutartyse numatyta, kad jei... 54. 24.... 55. Teismas, išanalizavęs bylos medžiagą, sprendė, kad tik tokiu atveju, jeigu... 56. 25.... 57. Teismas nustatė, kad atsakovai prašė priteisti 16 979,00 Eur bylinėjimosi... 58. III.... 59. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 60. 26.... 61. Apeliaciniame skunde ieškovė UAB „Elektrėnų energetikos remontas“... 62. 26.1.... 63. Pirmosios instancijos teismas, pažeisdamas įrodymų vertinimo taisykles ir... 64. 26.1.1.... 65. Atsakovės UAB „Remanas“ steigimo aktą bei įstatus atsakovas D. Š.... 66. 26.1.2.... 67. Teismas nepagrįstai neįvertino atsakovo D. Š. teismo posėdyje duotų... 68. 26.1.3.... 69. Atsakovai nepateikė duomenų, kad įmonės darbuotojai – šaltkalviai bei... 70. 26.2.... 71. Pirmosios instancijos teismas nemotyvuotai nevertino bylos nagrinėjimo metu... 72. 26.2.1.... 73. atsakovė V. M. teismo posėdžio metu patvirtino, jog pas ieškovę iki šiol... 74. 26.2.2.... 75. liudytoju apklaustas V. Z. taip pat paneigė versiją, kad po įmonių... 76. 26.2.3.... 77. liudytoju 2018 m. liepos 24 d. teismo posėdžio metu apklaustas V. B.... 78. 26.3.... 79. Pirmosios instancijos teismas netyrė ir nevertino, koks realiai buvo... 80. 26.4.... 81. Darbo užmokesčio sistema bei tarifai po direktoriaus A. Ž. išėjimo iš... 82. 26.5.... 83. Pirmosios instancijos teismas UAB „Šiluminės energijos sistemos“... 84. 26.6.... 85. Kaip vieną iš priežasčių, paskatinusių darbo santykių nutraukimą su... 86. 26.7.... 87. Laiko, kad bylos nagrinėjimo metu surinktų įrodymų visuma patvirtina esant... 88. 26.8.... 89. Atsakovei UAB „Remanas“ nevykdant ir negalint vykdyti jokios realios... 90. 26.9.... 91. Pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl liudytojo V. Z. paaiškinimų.... 92. 26.10.... 93. Atsakovams perviliojus kelias dešimtis ieškovės šaltkalvių ir suvirintojų... 94. 26.11.... 95. Ieškovės teigimu, teismas suklydo spręsdamas dėl patirtos žalos:... 96. 26.11.1.... 97. Nors ieškovė negalėjo išreikalauti kvalifikacijos kėlimo išlaidų sumos... 98. 26.11.2.... 99. Pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybės, kad jei ieškovė... 100. 26.11.3.... 101. Darbo užmokesčio padidinimas yra visiškai įrodytas į bylą pateiktais... 102. 26.11.4.... 103. Išlaidos, patirtos ieškant naujų darbuotojų, perviliotų darbuotojų... 104. 26.11.5.... 105. Tiesioginius 100 000 Eur dydžio nuostolius, kuriuos sudaro ieškovės UAB... 106. 26.11.6.... 107. Akcentavo, kad ieškovė patyrė ir netiesioginius nuostolius, kurių detalus... 108. 26.12.... 109. Procesinis prašymas dėl įrodymų išreikalavimo pirmosios instancijos... 110. 26.13.... 111. Ieškovė taip pat prašo prijungti ir papildomus įrodymus, kuriuos... 112. 27.... 113. Atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą atsakovai UAB „Remanas“, D.... 114. 27.1.... 115. Išanalizavus reorganizavimo sąlygas, UAB „Šiluminės energijos sistemos“... 116. 27.2.... 117. Ieškovės pateiktas neva perviliotų darbuotojų sąrašas yra netikslus. Iš... 118. 27.3.... 119. Atsakovas D. Š. dirbdamas pas ieškovę nebuvo sudaręs nekonkuravimo ir... 120. 27.4.... 121. Apeliaciniame skunde nurodyti asmenų liudijimai yra ištraukti iš konteksto... 122. 27.5.... 123. Pavyzdys, kad iki šios dienos atsakovės V. M. sutuoktinis dirba pas... 124. 27.6.... 125. Tik vienas iš apklaustų liudytojų V. Z. patvirtino apie skambutį ir... 126. 27.7.... 127. Nei vienas iš byloje apklaustų UAB „Elektrėnų energetikos remontas“... 128. 27.8.... 129. Direktorius E. R. neleistinai prisijungė prie B. G. asmeninio elektroninio... 130. 27.9.... 131. Atsakovui A. V. buvo daromas spaudimas ir reikalaujama pasirašyti... 132. 27.10.... 133. Atsakovei V. M. 2021 m. gegužės 25 d. sukaks pensijinis amžius, tad ji... 134. 27.11.... 135. Atsakovai nurodo, kad ieškovė nepateikė jokių objektyvių įrodymų, kurie... 136. 27.12.... 137. Dėl ieškovės prašomos priteisti žalos nurodė:... 138. 27.12.1.... 139. Ieškovei neturint teisinio pagrindo išsiieškoti mokymo išlaidų iš... 140. 27.12.2.... 141. Nuostolius, kuriuos sudaro 44 587,15 Eur, ieškovė sieja su išlaidomis,... 142. 27.12.3.... 143. Ieškovė nurodo, jog darbuotojų trūkumas atsirado 2017 m. kovo – gegužės... 144. 27.12.4.... 145. Atsakovai pažymėjo, kad darbuotojui inicijavus sutarties nutraukimą naujojo... 146. 27.12.5.... 147. Nors ieškovė ieškinyje nurodo, jog darbuotojų trūkumo klausimą sprendė... 148. 27.12.6.... 149. Pagal 2017 m. sausio 2 d. sudarytą sutartį su UAB „Piremas“ buvo... 150. 27.12.7.... 151. Atsakovų pateiktais skaičiavimais, net jei ieškovė samdėsi darbuotojus iš... 152. 27.12.8.... 153. Atsakovų teigimu, darbuotojų darbo užmokestį lėmė ne darbuotojų... 154. 27.12.9.... 155. Tiesioginiais 1 078,61 Eur nuostoliais ieškovė laiko ir įvairiose... 156. 27.12.10.... 157. Atsakovų teigimu, ieškovė nepagrįstai reikalauja atlyginti 100 000 Eur... 158. 27.12.11.... 159. Atsakovų teigimu, ieškovas, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB... 160. 27.12.12.... 161. Įrodinėdama net 577 463,35 Eur netiesioginių nuostolių sumą, ieškovė... 162. 28.... 163. Atsakovai laiko, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti... 164. 29.... 165. Atsakovai kartu su atsiliepimu teikia papildomą įrodymą, kurio negalėjo... 166. 30.... 167. Ieškovė Lietuvos apeliaciniam teismui 2019 m. birželio 10 d. pateikė... 168. Teisėjų kolegija... 169. IV.... 170. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 171. 31.... 172. Ieškovė kartu su apeliaciniu skundu pateikė naujus įrodymus – sutartį su... 173. 32.... 174. Viena ribotos apeliacijos civiliniame procese išraiškos formų – draudimas... 175. 33.... 176. Nagrinėjamu atveju ieškovė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas... 177. 34.... 178. Ieškovė apeliaciniu skundu taip pat prašė iš Valstybinės energetikos... 179. 35.... 180. Iš civilinės bylos medžiagos matyti, kad ieškovė su ieškiniu pateikė... 181. 36.... 182. Po apeliacinio skundo padavimo ieškovė pateikė prašymą prijungti... 183. 37.... 184. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas apibrėžia apeliacinio skundo... 185. 38.... 186. Nagrinėjamoje civilinėje byloje kilo ginčas dėl KĮ 15 straipsnio 1 dalies... 187. 39.... 188. Lietuvos ūkis grindžiamas asmens ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva,... 189. 40.... 190. Nagrinėjamoje civilinėje byloje nėra ginčo, kad ieškovė UAB... 191. 41.... 192. Pagal KĮ 15 straipsnio 1 dalies 4 punktą ūkio subjektams draudžiama atlikti... 193. 42.... 194. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas KĮ 15 straipsnio 1 dalies 4... 195. 43.... 196. Objektyviai įmonės gebėjimą sumaniai veikti mažina kvalifikuoto darbuotojo... 197. 44.... 198. Iš civilinės bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovė buvo įsteigta 2008 m.... 199. 45.... 200. Teisėjų kolegijos vertinimu, byloje surinktų įrodymų visuma leidžia... 201. 46.... 202. Duomenų, kad buvo organizuojami susirinkimai, teikta informacija apie įmonės... 203. 47.... 204. Nors šalys daug dėmesio skiria įrodinėdamos, kad UAB „Šiluminės... 205. 48.... 206. Liudytoja J. J., dirbanti buhaltere pas ieškovę nuo 2016 m. gruodžio... 207. 49.... 208. Ieškovės teigimu, atsakovų veiksmų neteisėtumas pasireiškė tuo, kad buvo... 209. 50.... 210. Apeliantės vertinimu, neteisėti atsakovų veiksmai nustatytini ir iš to, kad... 211. 51.... 212. Pažymėtina tai, kad J. G. iš darbo pas ieškovę buvo faktiškai atleistas,... 213. 52.... 214. Iš esmės vienintelis liudytojas V. Z. teismo posėdžio metu nurodė, kad jam... 215. 53.... 216. Liudytojas R. R., kuris, ieškovės teigimu, taip pat buvo išviliotas dirbti... 217. 54.... 218. Teisėjų kolegija laiko esant reikšminga ir tai, kad atsakovė B. G.,... 219. 55.... 220. Teisėjų kolegijos vertinimu, labiau tikėtina tai, kad atsakovė V. M.,... 221. 56.... 222. Teisėjų kolegijos vertinimu, šios nutarties 54, 55 punktuose išdėstytos... 223. 57.... 224. Iš ieškovės pateikto neva perviliotų darbuotojų sąrašo matyti, kad 2017... 225. 58.... 226. Bylose dėl nesąžiningos konkurencijos egzistuoja tam tikra įrodinėjimo... 227. 59.... 228. Apibendrinusi išdėstytus duomenis, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 229. 60.... 230. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 231. 61.... 232. Deliktinė atsakomybė už nesąžiningos konkurencijos veiksmus galima tik... 233. 62.... 234. Įvertinusi pirmosios instancijos teismo sprendimo turinį, apeliacinio skundo... 235. 63.... 236. Netenkinus apeliacinio skundo, ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos... 237. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 238. Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 239. Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Remanas“ (juridinio...