Byla 2-1450-434/2018
Dėl skolos, palūkanų, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo A. U

1Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmų teisėja Nida Solovjovienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės L. S. ieškinį dėl skolos, palūkanų, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo A. U..

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė L. S. (toliau – ieškovė) ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo A. U. (toliau – atsakovas) 716,94 Eur skolos, 12,60 Eur palūkanų, paskaičiuotų už laikotarpį nuo 2017 m. rugsėjo 2 d. iki 2018 m. sausio 5 d., 5 % metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas – 22,00 Eur žyminio mokesčio, 4,17 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidas.

4Iš atsakovo be pateisinamos priežasties įstatymo nustatyta tvarka bei terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nebuvo gauta atsiliepimo į ieškovės ieškinį, nors atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, viešo paskelbimo būdu, todėl priimamas sprendimas už akių, esant ieškovės prašymui (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 str. 4 d.).

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Nustatyta, kad ieškovė su atsakovu 2017-07-26 pasirašė skolos vekselį, kuriuo atsakovas iki 2017-09-01 įsipareigojo ieškovei grąžinti 716,94 dydžio pasiskolintą sumą (b. l. 6). Pažymėtina, kad praleidus įstatymo nustatytą paprastojo vekselio pateikimo apmokėti terminą ir netekus galimybės pasinaudoti teise reikalauti vekselį apmokėti Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nustatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą ne ginčo tvarka, vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi, o jo turėtojas turi teisę ginčo teisenos tvarka kreiptis į teismą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-716/2013, 2010 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010 ir kt.). Ištyrus ir formaliai įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad tarp šalių sutarties pagrindu susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (Lietuvos Respublikos CK 6.59 str.). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos arba kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą (Lietuvos Respublikos CK 6.63 str. 1 ir 2 d.).

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovas netinkamai vykdė savo prievolę skolos raštelyje nustatytu terminu grąžinti gautą piniginę sumą, todėl ieškinio reikalavimas dėl 716,94 Eur negrąžintos sumos ir 12,60 Eur palūkanų yra pagrįstas ir tenkintinas.

9Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1 d.). Todėl ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2018-01-09 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 str.).

10Patenkinus ieškinį visiškai, iš atsakovo priteistinos ir ieškovės turėtos visos bylinėjimosi išlaidos – 22,00 Eur žyminis mokestis ir 4,17 Eur dokumentų siuntimo išlaidos (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d.).

11Kadangi atsakovo gyvenamoji, buvimo ir darbo vieta yra nežinoma, todėl teismo sprendimas už akių atsakovui įteiktinas viešo paskelbimo būdu.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsnio 1-2 dalimis, 5-7 dalimis, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

13I. L. S. ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovo A. U., a. k. ( - ) 716,94 Eur (septynis šimtus šešiolika eurų 94 euro centus) skolos, 12,60 Eur (dvylika eurų 60 euro centų) palūkanų, 5 % metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2018-01-09 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 26,17 Eur (dvidešimt šešis eurus 17 euro centų) bylinėjimosi išlaidų ieškovei L. S., a. k. ( - ), gyv. ( - ).

15Specialiame interneto tinklapyje per 3 darbo dienas nuo teismo sprendimo už akių priėmimo dienos paskelbti šio turinio pranešimą:

16„Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmuose 2018 m. kovo 1 d. priimtas sprendimas už akių civilinėje byloje Nr. 2-1450-434/2018 (Teisminio proceso Nr. 2-15-3-00011-2018-4) pagal ieškovės L. S., gim. ( - ), gyv. ( - ), ieškinį atsakovui A. U., gim. ( - ), dėl skolos, palūkanų, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Atsakovo gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos, todėl jam sprendimas už akių yra įteikiamas viešo paskelbimo būdu. Atsakovas informuojamas, kad procesiniai dokumentai laikomi įteikti pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklapyje dieną. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Šis terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių. Prašymas atnaujinti praleistą pareiškimo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo sprendimo už akių priėmimo dienos. Informacijos teirautis tel. (8 450) 31 702“.

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 3 d. ir 287 str. 1-4 d. reikalavimus.

18Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmus.

Ryšiai