Byla 2-8939-323/2012
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Genovaitė Vaizgėlienė dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo R. Z. ieškinį atsakovei D. Š. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašo teismo priteisti iš atsakovės 8500,00 Lt skolą, 510,00 Lt delspinigių, 524,00 Lt palūkanų bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog atsakovė negrąžina skolos pagal paprastąjį vekselį. Bylą prašo nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

3Ieškinys tenkintinas.

4Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2012-01-03 A. M. pagal paprastąjį neprotestuotiną vekselį paskolino atsakovei 8500,00 Lt, jame nurodyta atsiskaitymo data 2012-05-01. Nustatytu terminu atsakovė skolos negrąžino. 2012-05-21 tarp A. M. ir ieškovo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis Nr. ( - ), pagal kurią A. M. perleido ieškovui reikalavimo teisę į atsakovės skolą. Apie reikalavimo perleidimą atsakovė buvo informuota registruotu laišku, įpareigojant iki 2012-05-29 atisakaityti su naujuoju kreditoriumi. Atsakovė nustatytu terminu skolos nesumokėjo ir liko skolinga 8500,00 Lt paskolos, 510,00 Lt delspinigių, 524,00 Lt palūkanų.

5Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 40 straipsnio, reglamentuojančio vekselio pateikimą apmokėti, 1 dalyje nustatyta, kad vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną, turėtojas vekselį apmokėti privalo pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas. Kai pasibaigia įstatyme nustatyti terminai pateikti apmokėti neakceptuotą neprotestuotiną paprastąjį vekselį, jis praranda vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto statusą ir dėl jo nebetaikytinos Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, patenkinimo tvarkos bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-07-02 nutartis c.b. Nr. 3K-3-314/2010, 2011-02-07 nutartis c.b. Nr. 3K-3-43/2011). Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad paprastasis neprotestuotinas vekselis buvo pasirašytas 2012-01-03, jame buvo nurodyta, jog atsiskaitymo data yra 2012-05-01. Pradinis kreditorius įstatymu nustatytu laiku nesikreipė į atsakovę ir praleido įstatymo nustatytą paprastojo vekselio rekvizitus atitinkančio vekselio pateikimo apmokėti terminą, jis neteko galimybės pasinaudoti teise reikalauti vekselio apmokėjimo Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo numatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą ne ginčo tvarka. Tokiu atveju, kai praleidžiamas įstatymo nustatytas paprastojo vekselio rekvizitus atitinkančio vekselio pateikimo apmokėti terminas, vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi, ir tuomet būtina nustatyti tarp šalių esantį teisinį santykį (sandorį), kurio pagrindu atsirado skolininko įsipareigojimas pagal skolinį dokumentą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-05-28 nutartis c.b. Nr. 2-514/2009; 2009-10-05 nutartis c.b. Nr. 2A-540/2009; kt.), t.y. Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nustatytų terminų praleidimas neatima iš vekselio turėtojo galimybės išieškoti skolą iš vekselį išdavusio asmens ginčo teisenos tvarka.

6Nagrinėjamoje byloje pradinis kreditorius A. M. 2012-05-21 reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. ( - ) perleido naujajam kreditoriui R. Z. reikalavimo teisę į atsakovės skolą. Apie reikalavimo teisės perleidimą atsakovė informuota tinkamai, CK 6.109 str. 1 d. nustatyta tvarka.

7Ištyrus byloje pateiktus įrodymus, nustatyta, kad tarp šalių susidarė prievoliniai teisiniai santykiai (CK 6.1 – 6.4 straipsniai). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis). Nors skolos grąžinimo terminai yra pasibaigę, tačiau byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovė ieškovui skolą būtų grąžinusi. CK 6.873 straipsnio 1 dalis numato, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui nustatytu laiku ir tvarka. Tokiu būdu ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 8500,00 Lt skolą yra teisėtas ir pagrįstas (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6.873 straipsnio 1 dalis).

8Šalys paprastajame neprotestuotiname vekselyje susitarė ir dėl netesybų. Toks susitarimas neprieštarauja CK 6.258 straipsnio 1 daliai, kurioje nustatyta, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, jog už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Taigi, pagal vekselį atsakovė taip pat turi mokėti sutartyje nustatytus 0,2 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, ieškovui iš atsakovės priteisina 510,00 Lt delspinigių (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis).

9CK 6.870 straipsnio 1 dalyje įtvirtintoje paskolos sutarties sampratoje nustatyta pagrindinė paskolos gavėjo pareiga – grąžinti paskolos davėjui paskolos sumą bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Paskolos santykiuose mokėjimo funkciją atliekančios palūkanos nustatytos CK 6.872 straipsnio 1 dalyje. Ši norma orientuoja į tai, kad palūkanų dydį už naudojimąsi paskolos suma ir jų mokėjimo tvarką nustatytų šalys susitarimu. Atsižvelgiant į tai, kad šalys vekselyje sutarė dėl 15 proc. metinių palūkanų, ieškovui iš atsakovės priteistina 524,00 Lt palūkanų.

10Priėmus sprendimą ieškovo naudai, iš atsakovės priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos – 144,00 Lt žyminis mokestis, 3,45 Lt kitos išlaidos (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 9 p., 93 str. 1 d.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262, 428 straipsniais, teismas

Nutarė

12ieškinį tenkinti.

13Priteisti ieškovui R. Z., a.k. ( - ) iš atsakovės D. Š., a.k. ( - ) 8500,00 Lt skolą, 510,00 Lt delspinigių, 524,00 Lt palūkanų, 147,45 Lt bylinėjimosi išlaidų.

142012-06-05 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

15Atsakovė per 20 dienų nuo šio sprendimo įteikimo dienos privalo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

16Jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

17Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Ryšiai