Byla e1-210-1000/2020

1Panevėžio apylinkės teismo Pasvalio rūmų teisėja Šarūnė Butkuvienė, išnagrinėjusi Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūros prokuroro pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje Nr. 01-1-00269-20 ir susipažinusi su ikiteisminio tyrimo medžiaga, kurioje J. Š., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, deklaruota gyvenamoji vieta – Nyderlandai, faktinė gyvenamoji vieta – ( - ), nevedęs, dirbantis pas ūkininką, neteistas, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 140 straipsnio 2 dalyje.

2Teismas

Nustatė

31.

4J. Š. 2020 m. sausio 1 d. apie 22.55 val. Pasvalio r., ( - ), gyvenamojo namo kieme, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, konflikto metu tyčia vieną kartą ranka sudavė savo sugyventinei L. Z. į kairės pusės skruostą, po to pargriovęs ant žemės ir suėmęs viena ranka už kaklo jį spaudė, ir sudavė ranka vieną kartą į dešinės pusės skruostą, tokiais savo veiksmais sukėlė L. Z. fizinį skausmą.

52.

6Kaltinamasis J. Š. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, jog apie 6 metus gyvena su L. Z., šiuo metu gyvena ( - ), dirba pas ūkininką. Naujųjų metų sutikimui atvažiavo pas jo seserį I. B. į ( - ) Pasvalio r. 2020 m. sausio 1 d. vakare dar šventė, buvo stipriai išgėręs. Apie 22.30 val. tarp jo ir neblaivios jo sugyventinės L. kilo konfliktas, ji prašė jo nebegerti, nes 2020 m. sausio 2 d. planavo važiuoti namo, buvo atvykę automobiliu, tuo tarpu jis dar norėjo išgerti. Automobilyje buvo alaus, automobilio durys užrakintos. Besipykdami išėjo į kiemą prie automobilio. Buvo kieme vieni. Pykosi, jis pagautas pykčio trenkė L. antausį, jam atrodo delnu, bet gali būti, kad kumščiu, ji griuvo, griūdama pargriovė ir jį patį, kadangi buvo įsikibusi jam į rūbų skvernus. Jis, galima sakyti, ją savimi užgulė. Norėjo atsikelti, rėmėsi į ją, ranka rėmėsi į jos kaklą, ne smaugė, bet spaudė. Jam atrodo, kad daugiau jis jai nesmūgiavo, tačiau nėra tuo tikras, galbūt kai ji jo nepaleido, trenkė dar kartą antausį. Daugiau smūgių nebuvo. Jis labai gailisi dėl savo veismų, kad pykčio metu nesusivaldė ir trenkė L., kad jai sukėlė fizinį skausmą trenkdamas, pargriaudamas, spausdamas kaklą. Nori susitaikyti, atsiprašyti (b. l. 47-50).

73.

8Kaltinamojo J. Š. kaltė padarius jam inkriminuotą nusikalstamą veiką, numatytą BK 140 straipsnio 2 dalyje, įrodyta ne tik jo paties prisipažinimu, bet nukentėjusiosios parodymais bei rašytiniais bylos įrodymais:

93.1.

10nukentėjusiosios L. Z. parodymais, kai ji ikiteisminio tyrimo apklausos metu parodė, kad gyvena ( - ), kartu su savo sugyventiniu J. Š., kartu gyvena ir veda bendrą ūkį apie 6 metus. 2019 m. gruodžio 31 d. apie 21 val. kartu su savo sugyventiniu J. Š. atvyko pas jo seserį I. B., gyvenančią ( - ). Ten šventė naujuosius metus. Kitą dieną taip pat vartojo alkoholinius gėrimus. 2020 m. sausio 1 d. vakare, apie 22.55 val., tarp jos ir sugyventinio kilo žodinis konfliktas. Ji jam liepė nustoti gerti ir eiti miegoti, kadangi kitą dieną jie turėjo važiuoti namo. Šis nesutiko, paėmė automobilio užvedimo raktelius, nebegražino jos daiktų, kuriuos buvo palikusi automobilyje. Jie susiginčijo, sugyventinis konflikto metu tapo agresyvus, neleido jai iš automobilio pasiimti savo daiktų. Jiems būnant pas jo seserį kieme prie automobilio, sugyventinis tyčia jai trenkė vieną kartą kumščiu į kairės pusės žandą, po to jai parkritus ant žemės ėmė smaugti ir kumščiu trenkė į dešinės pusės žandą, tokiais savo veiksmais sukėlė jai fizinį skausmą. Po to sugyventinis nuo jos atsitraukė, nieko jai nebedarė, ji iškvietė policijos pareigūnus (b. l. 23-28);

113.2.

122020-01-01 tarnybiniu pranešimu dėl galimo smurto artimoje aplinkoje atvejo, iš kurio matyti, kad ant L. Z. kaklo dešinės pusės fiksuotas įdrėskimas (b. l. 10-15);

133.3.

14asmens blaivumo patikra, iš kurios matyti, kad 2020-01-01 23.42 val. J. Š. nustatytas 1,93 promilių neblaivumas (b. l. 14);

153.4.

162020-01-01 įvykio vietos apžiūros protokolu, iš kurio matyti, kad apžiūrėta įvykio vieta - ( - ), iš įvykio vietos nieko nepaimta (b. l. 16-22).

174.

18Išdėstyti įrodymai patvirtina, kad J. Š., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, konflikto metu tyčia vieną kartą ranka sudavė savo sugyventinei L. Z. į kairės pusės skruostą, po to pargriovęs ant žemės ir suėmęs viena ranka už kaklo jį spaudė, ir sudavė ranka vieną kartą į dešinės pusės skruostą, tokiais savo veiksmais sukėlė L. Z. fizinį skausmą. Kaltinamojo veika – nežymus sveikatos sutrikdymas, esant kvalifikuojančiai aplinkybei – veikos padarymas šeimos nariui – atitinka BK 140 straipsnio 2 dalyje numatyto nusikaltimo sudėtį, veika kvalifikuota tinkamai.

195.

20Prokurorui kaltinamajam pranešus apie galimybę užbaigti procesą teismo baudžiamuoju įsakymu, išaiškinus pasekmes ir nurodžius siūlomą bausmės rūšį ir trukmę, jis sutiko su tokia proceso užbaigimo tvarka, nukentėjusioji dėl to taip pat neprieštaravo (b. l. 72-73, 37).

216.

22Kaltinamasis J. Š. padarė vieną tyčinį nesunkų nusikaltimą. Vertinant kaltinamojo asmenybę, pažymėtina, kad jis ankščiau neteistas (b. l. 62); galiojančių administracinių nuobaudų neturi (b. l. 64-64); dirbantis pas ūkininką (b.l. 66). J. Š. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, jog jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Kaltinamojo atsakomybę sunkina tai, kad nusikalstamą veiką padarė apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikaltimo padarymui (BK 60 straipsnio 1 dalies 9 punktas).

237.

24Įvertinęs šias aplinkybes, teismas sprendžia, kad kaltinamajam bausmės tikslai bus pasiekti už nusikalstamą veiką skiriant prokuroro pareiškime siūlomą viešųjų darbų bausmę (BK 46 straipsnis). Byloje esant BK 641 straipsnyje numatytiems pagrindams, kaltinamajam paskirta bausmė mažinama 1/3.

258.

26Kaltinamasis J. Š. buvo laikinai sulaikytas nuo 2020 m. sausio 1 d. 23.30 val. iki 2020 m. sausio 2 d. 14.49 val. (b. l. 60). Šis kaltinamojo laikinajame sulaikyme išbūtas laikas (1 para) įskaitomas į jam skiriamos bausmės laiką.

279.

28Atsižvelgiant į nusikalstamos veikos pobūdį, kaltinamajam skiriama baudžiamojo poveikio priemonė (BK 722 straipsnis).

2910.

30Kaltinamajam paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti – teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, panaikinama.

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 418 straipsniu, 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu, teismas

Nutarė

32J. Š. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalį ir skirti jam 6 mėnesių viešųjų darbų bausmę, įpareigojant jį per šį laiką neatlygintinai dirbti po 30 valandų per mėnesį visuomenės labui. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, J. Š. skirtą bausmę mažinti vienu trečdaliu ir paskirti jam 4 mėnesių viešųjų darbų bausmę, įpareigojant jį per šį laiką neatlygintinai dirbti po 30 valandų per mėnesį visuomenės labui.

33Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsniu, į bausmės laiką įskaityti 1 (vieną) laikinajame sulaikyme išbūtą parą, prilyginant ją 6 (šešioms) viešųjų darbų valandoms.

34Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 straipsnio 2 dalies 9 punktu, 6 dalimi, 722 straipsniu, J. Š. skirti baudžiamojo poveikio priemonę – dalyvavimą smurtinį elgesį keičiančiose programose.

35Teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, J. Š. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – panaikinti.

36Kaltinamajam išaiškinti, kad:

371. nesutikdamas su teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme, jis turi teisę per 14 dienų nuo teismo baudžiamojo įsakymo gavimo dienos paduoti Panevėžio apylinkės teismo Pasvalio rūmuose prašymą, pareikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme;

382. padavus tokį prašymą, bylos nagrinėjimas teisme bus rengiamas privalomai, tačiau šią bylą nagrinėsiantis teismas nebus saistomas teismo baudžiamajame įsakyme nurodytu bausmės dydžiu, be to, galės paskirti ir bet kurią kitą sankcijoje numatytą bausmę;

393. nepateikus prašymo surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisės ir bus vykdomas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 351 straipsnyje nustatyta tvarka.

40Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apylinkės teismo Pasvalio rūmų teisėja Šarūnė Butkuvienė,... 2. Teismas... 3. 1.... 4. J. Š. 2020 m. sausio 1 d. apie 22.55 val. Pasvalio r., ( - ), gyvenamojo namo... 5. 2.... 6. Kaltinamasis J. Š. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, jog apie 6 metus... 7. 3.... 8. Kaltinamojo J. Š. kaltė padarius jam inkriminuotą nusikalstamą veiką,... 9. 3.1.... 10. nukentėjusiosios L. Z. parodymais, kai ji ikiteisminio tyrimo apklausos metu... 11. 3.2.... 12. 2020-01-01 tarnybiniu pranešimu dėl galimo smurto artimoje aplinkoje atvejo,... 13. 3.3.... 14. asmens blaivumo patikra, iš kurios matyti, kad 2020-01-01 23.42 val. J. Š.... 15. 3.4.... 16. 2020-01-01 įvykio vietos apžiūros protokolu, iš kurio matyti, kad... 17. 4.... 18. Išdėstyti įrodymai patvirtina, kad J. Š., būdamas apsvaigęs nuo... 19. 5.... 20. Prokurorui kaltinamajam pranešus apie galimybę užbaigti procesą teismo... 21. 6.... 22. Kaltinamasis J. Š. padarė vieną tyčinį nesunkų nusikaltimą. Vertinant... 23. 7.... 24. Įvertinęs šias aplinkybes, teismas sprendžia, kad kaltinamajam bausmės... 25. 8.... 26. Kaltinamasis J. Š. buvo laikinai sulaikytas nuo 2020 m. sausio 1 d. 23.30 val.... 27. 9.... 28. Atsižvelgiant į nusikalstamos veikos pobūdį, kaltinamajam skiriama... 29. 10.... 30. Kaltinamajam paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 418... 32. J. Š. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140... 33. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsniu, į... 34. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 straipsnio 2 dalies... 35. Teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, J. Š. paskirtą kardomąją... 36. Kaltinamajam išaiškinti, kad:... 37. 1. nesutikdamas su teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme, jis turi... 38. 2. padavus tokį prašymą, bylos nagrinėjimas teisme bus rengiamas... 39. 3. nepateikus prašymo surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo... 40. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas....