Byla e2-1955-1087/2019
Dėl povedybinės sutarties pripažinimo negaliojančia, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Kauno miesto 28-ojo notarų biuro notaras Modestas Valantiejus

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Agnė Surblienė, sekretoriaujant Modestai Petkūnaitei, dalyvaujant atsakovų E. J. ir E. J. atstovui advokatui Mantui Liugui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios individualios įmonės ( - ) ieškinį atsakovams E. J. ir E. J. dėl povedybinės sutarties pripažinimo negaliojančia, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Kauno miesto 28-ojo notarų biuro notaras Modestas Valantiejus.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė ieškiniu prašo pripažinti negaliojančia Kauno miesto 28-ojo notarų biuro patvirtiną atsakovų sudarytą ( - ) povedybinę sutartį; priteisti iš atsakovų ieškovės naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas (elektroninės bylos lapas (toliau – e. b. l.) 5–7).

5Ieškovė ieškinyje nurodė, kad atsakovų sudaryta povedybinė sutartis prieštarauja gerai moralei ir viešajai tvarkai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.81 straipsnis, 3.105 straipsnis, 3.108 straipsnis) bei atsakovų sudaryta povedybinė sutartis prieštarauja imperatyviosioms teisės normoms (Lietuvos Respublikos įmonių bankrotų įstatymo (toliau – ĮBĮ) 28 straipsnis, CK 1.80 straipsnis, 3.105 straipsnis, 3.108 straipsnis).

6Ieškovės nuomone, atsakovų sudaryta povedybinė sutartis užkerta kelią iš atsakovo priteistą sumą nukreipti išieškoti į atsakovės turtą ir (ar) jo dalį (CK 3.88 straipsnis). Esama situacija ir povedybinės sutarties sudarymas akivaizdžiai pažeidžia viešąjį interesą, o tuo pačiu gerą moralę bei viešąją tvarką, nes ieškovės negalėjimas išsiieškoti priteistą sumą iš atsakovo nulemia tai, kad ieškovė priteistos sumos negali realiai panaudoti ieškovės kreditorinių reikalavimų dengimui, o, bankroto bylose vyraujantis viešasis interesas reikalaujantis teismo spręsti visus klausimus atsižvelgiant į bankrutavusios įmonės ir jos kreditorių interesus, kurių tikslas yra atgauti skolas.

7Ieškinyje pažymėta, kad ieškovė yra individuali įmonė, t. y. neribotos atsakomybės juridinis asmuo, už kurio prievoles savo asmeniniu turtu atsako įmonės savininkas. Likę nepadengti ieškovės kreditoriniai reikalavimai ieškovės bankroto byloje Nr. ( - ) sudaro 211 643,55 Eur, kurie nebus padengti, nes ieškovė neturi užtektinai turto jiems padengti (ĮBĮ 28 straipsnio 2 dalis). Atsakovų sudaryta povedybinė sutartis užkerta kelia ieškovės kreditorinių reikalavimų dengimą nukreipti į atsakovų turtą, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė (CK 3.88 straipsnis), o tai prieštarauja ĮBĮ 28 straipsnio 2 dalies nuostatoms, pažeidžiant ieškovės kreditorių interesus ir teisėtus lūkesčius.

8Ieškovė ieškinyje atkreipė dėmesį, kad atsakovai povedybinę sutartį sudarė po bankroto bylos iškėlimo Ieškovui (po ( - ) galimai tikslingai siekdami užkirsti kelią administratoriui įgyvendinti ĮBĮ 28 straipsnio 2 dalyje numatytą galimybę išieškojimą nukreipti ne tik į įmonės savininko turtą, bet ir iš turtą, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė. Nurodė, kad atsakovų nesąžiningumas preziumuotinas, vadovaujantis CK 6.67 straipsnio 1 punktu.

9Ieškovės atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, gautas prašymas bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant (e. b. l. 134–135).

10Atsakovai atsiliepimu su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas (e. b. l. 54–57). Atsakovai nurodė, kad ginčijamo sandorio sudarymo ( - ) ieškovės ir atsakovų jokie prievoliniai santykiai tarpusavyje nesiejo. Galiojančią reikalavimo teisę dėl žalos atlyginimo į atsakovą ieškovė įgijo tik įsiteisėjus 2018 m. sausio 12 d. teismo sprendimui civilinėje byloje Nr. ( - ). Todėl ginčijamos povedybinės sutarties sudarymo metu jokie Ieškovo teisėti interesai nebuvo ir negalėjo būti pažeisti.

11Atsakovai pažymėjo, kad sudarydami povedybinę sutartį, neperleido jokio konkretaus turto, nepablogino savo buvusios turtinės padėties, tik nustatė būsimo turto teisinį režimą, t. y. šia povedybine sutartimi jie nepažeidė įstatymo nuostatų, reglamentuojančių sutuoktinių pasirinkimo teisę (CK 3.104 straipsnio 1, 3 dalys). Be to, įstatymų leidėjas nenustatęs pareigos santuoką sudarantiems asmenims įtraukti jų kreditorius į povedybinės sutarties sudarymo procesą. Vedybinės sutarties teisėtumą užtikrina sandorį tvirtinantis notaras. Notaras, kaip valstybės įgaliotas asmuo, esant bent kokių abejonių dėl sutarties teisėtumo, būtų atsisakęs tvirtinti ginčijamą sutartį (Notariato įstatymo 40 straipsnio 1 dalis). Ginčijamos sutarties tvirtinimo metu nebuvo nustatyta jokių faktinių aplinkybių, trukdančių notarui tvirtinti sutartį, o pati sutartis atitinka sutarčių formos ir turinio reikalavimus, sudaryta vadovaujantis įstatymais, geros moralės, teisingumo ir sąžiningumo principais.

12Atsakovo atstovas advokatas Mantas Liugas teismo posėdžio metu pažymėjo, kad ieškovė nepateikia jokių įrodymų, kad atsakovas, sudaręs ginčijamą sutartį povedybinę sutartį, tapo nemokus, suteikė pirmenybę kuriam nors kreditoriui, gerokai sumažino turtą ar jo vertę ar kitaip pažeidė ieškovės teises, dėl ko ši visiškai ar iš dalies prarado galimybę patenkinti reikalavimus. Atkreipė dėmesį į tai, kad atsakovas yra dirbantis ir gaunantis pajamas, tuo tarpu, atsakovė neturi nieko bendra su verslu, dirba darželyje. Pažymėjo, kad vien tai, jog išieškojimas vyksta ne tokia apimtimi kaip tikisi ieškovė, nėra pagrindas pripažinti negaliojančia ginčijamą sutartį. Be to, Kauno apygardos teismas netenkino prašymo dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu. Advokatas prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir neįrodytą.

13Trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, Kauno miesto 28-ojo notarų biuro notarui Modestui Valantiejui, procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdyje nedalyvavo, prašymų negauta (e. b. l. 101).

14Teismas

konstatuoja:

15( - ) atsakovai susituokė Kauno rajono savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriuje.

162017 m. kovo 16 d. ieškovei iškėlė bankroto bylą Nr. ( - ), bankroto administratore paskirta uždaroji akcinė bendrovė ( - ) (Nr. ( - ), e. b. l. 18).

17( - ) tarp atsakovų sudaryta povedybinė sutartis, kuria atsakovai susitarė, kad visas kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas, pinigai, vertybiniai popieriai ir kitas turtas bei turtinės teisės, kurie bus įgyti po sutarties įsigaliojimo ir gyvenant susituokus, yra asmeninė to sutuoktinio nuosavybė, kurio vardu turtas įgytas (e. b. l. 47–49). Sutartis patvirtinta Kauno miesto 28-ojo notarų biuro notaro.

18( - ) ieškovė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto (e. b. l. 18–20).

19Kauno apygardos teismas 2018 m. sausio 12 d. sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. ( - ) ieškovei iš atsakovo, kaip iš individualios įmonės savininko, E. J. priteisė 115 839,40 Eur dydžio žalos atlyginimą ir 5 proc. metines palūkanas (e. b. l. 10–12).

20Antstolio Mareko Petrovskio kontoroje 2018 m. vasario 21 d. pateiktas vykdymui vykdomasis dokumentas dėl 115 839,40 Eur ir 5 proc. išieškojimo iš atsakovo, užvesta vykdomoji byla Nr. 0123/18/00278 (e. b. l. 28).

212018 m. lapkričio 5 d. antstolio kontoroje buvo išieškota 607,60 Eur skolos ir 399,97 Eur būtinųjų vykdymo išlaidų (e. b. l. 22).

22Atsakovė turi ikimokyklinio ugdymo pedagogikos ir socialinio darbo diplomus (e. b. l. 110–111), nuo 2013 m. spalio 30 d. dirba ( - ) (e. b. l. 103–109).

23Atsakovas dirba nuo 2017 m. rugsėjo 3 d. ( - ) ir gauna pajamas (2019 m. vasario 6 d. teismo posėdžio garso įrašo 05.16–05.18; 08.45– 09.25 min.).

24Kauno apygardos teismas 2018 m. kovo 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. ( - ) nutarė prašymo dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu netenkinti (e. b. l. 112–118).

25Ieškovė byloje povedybinę sutartį ginčija dėl prieštaravimo imperatyvioms normos, gerai moralei ir viešajai tvarkai, todėl toliau teismas pasisako dėl minėtų argumentų.

26Dėl povedybinės sutarties prieštaravimo gerai moralei ir viešajai tvarkai.

27Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.81 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad viešajai tvarkai ar gerai moralei prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. CK 3.501 straipsnio 1 punkte reglamentuota, kad vedybų sutarties sąlygos, kurios prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, gerai moralei arba viešajai tvarkai, negalioja.

28Viešoji tvarka apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, o principai įtvirtinti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir kituose teisės aktuose. Sandorio prieštaravimas viešajai tvarkai ar gerai moralei, kaip sąžiningumo principo pažeidimo pasekmė, gali būti konstatuojamas, jeigu pakanka įrodymų nustatyti sąmoningą asmenų siekį pažeisti fundamentalias vertybes, t. y. atlikti veiksmus, akivaizdžiai neteisėtus civilinės teisės požiūriu. Tokiais atvejais taikant sąžiningų ketinimų principą bei geros moralės kategorijas siekiama to paties tikslo – atkurti objektyvų teisingumą. Pagal teismų praktiką geros moralės kriterijus yra kultūringo, teisingo žmogaus minimalus gėrio, blogio, teisingumo, pareigos, padorumo suvokimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-162/2010). Išvertus iš lotynų kalbos (lot. moralis – dorovinis; moralitaser – būdas, charakteris, tinkamas elgesys) moralė – tai žmonių elgesį reguliuojančios normos, principai.

29Teismo vertinimu, ieškovės nurodyti argumentai, kad atsakovų sudaryta povedybinė sutartis akivaizdžiai pažeidžia viešąjį interesą, o tuo pačiu ir gerą moralę bei viešają tvarką, kadangi ieškovė negali išsiieškoti iš atsakovo priteistos sumos, yra nepagrįsti ir neįrodyti. Vien ieškovės deklaratyvūs teiginiai, negali būti teisinis pagrindas pripažinti sutartį negaliojančia moralės ar viešosios tvarkos aspektu. Pažymėtina, kad sutuoktinių teisė sudaryti vedybų (povedybinę) sutartį ir joje nustatyti sutuoktinių turto režimą (statusą) yra įtvirtinta Civilinio kodekso trečiosios knygos III dalies trečiojo skirsnio normose. Sutarties laisvės principas suponuoja, kad sutuoktiniai laisva valia gali nustatyti sutuoktinių turto režimą (statusą), tačiau negali (neturi teisės) savo susitarimu pakeisti, apriboti ar panaikinti imperatyviųjų teisės normų galiojimo ir taikymo (CK 6.157 straipsnis), nepaisyti pareigos sutartiniuose santykiuose elgtis sąžiningai (CK 6.158 straipsnis) bei ignoruoti įsiteisėjusio teismo sprendimo (nutarties) privalomumą, nustatyti gerai moralei arba viešajai tvarkai prieštaraujančias sutartis sąlygas (CK 3.83 straipsnio 2 dalis, 3.101 straipsnio 1 dalies 1 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gegužės 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-185-415/2016).

30Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad atsakovas dirba nuo 2017 m. rugsėjo mėn. ir gauna pajamas, skolos išieškojimas nėra sustabdytas ir yra vykdomas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ginčijama sutartis sudaryta (2017 m.), t. y. iki atsirandant ieškovės teisei į žalos atlyginimą, nors jau esant atsakovo individualios įmonėms iškeltam bankrotui.

31Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad spręsdamas, ar vedybų sutartyje nustatytas atsakovų atskiro būsimo turto teisinis režimas pažeidžia kasatoriaus teises, teismas turi nustatyti, ar dėl ginčijamos sutarties sudarymo atsakovas tapo nemokus, ar faktiškai sumažėjo tiek atsakovo turto, kad likusio ar įgyjamo po sutarties sudarymo nepakanka nukreipti kreditoriaus reikalavimui patenkinti, ar kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-175/2014).

32Pažymėtina, kad atsakovų sudaryta sutartimi atsakovai neperleido jokio konkretaus turto, nepablogino savo buvusios turtinės padėties, o nustatė būsimo turto teisinį režimą, todėl konstatuotina, kad povedybine sutartimi atsakovai nepažeidė įstatymo nuostatų, reglamentuojančių sutuoktinių pasirinkimo teisę (CK 3.104 straipsnio 1, 3 dalys).

33Dėl povedybinės sutarties atitikimo imperatyvioms įstatymo normoms

34Lietuvos Respublikos ĮBĮ 28 straipsnio 2 dalis reglamentuoja, kad kai įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti ir kreditorių reikalavimams tenkinti teismas duoda leidimą likusias nepadengtas sumas išieškoti iš įmonės savininko (savininkų) turimo turto, įskaitant ir turtą, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė (CK 3.88 straipsnis). Ieškovės nuomone, atsakovų sudaryta povedybinė sutartis užkerta kelia ieškovės kreditorinių reikalavimų dengimą nukreipti į atsakovų turtą, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė, o tai prieštarauja ĮBĮ 28 straipsnio 2 dalies nuostatoms.

35Teismo vertinimu, nėra pagrindo spręsti, kad sudaryta povedybinė sutartis turėjo esminės įtakos atsakovo mokumui ar kitaip pažeidė ieškovės ir jos kreditorių teises. Minėta, kad atsakovas yra dirbantis, išieškojimas nėra nutrauktas, atsakovai ginčijama povedybine sutartimi nesumažino jau turimo turto. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad po ginčijamos sutarties sudarymo ieškovė įgijo teisę išieškoti skolą iš visų atsakovo gaunamų pajamų, o ne iš 1/2 dalies, kuri, esant sutuoktinių turto bendrumui, priklausytų atsakovo sutuoktinei. Atsižvelgiant į tai, ieškovės argumentai dėl povedybinės sutarties prieštaravimo imperatyvioms normoms, atmestini kaip nepagrįsti ir neįrodyti (CPK 178 straipsnis).

36Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

37Atsakovai nepateikė bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių dokumentų, todėl jos nepriteistinos (CPK 98 straipsnis 1 dalis).

38Teismas turėjo 4,96 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, tačiau jos iš ieškovės nepriteistinos, nes ieškovė atleista nuo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo valstybei (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 96 straipsnio 2 dalis).

39Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263–265 straipsniais, 268–270 straipsniais, teismas

Nutarė

40Atmesti ieškovės bankrutavusios individualios įmonės ( - ) ieškinį atsakovams E. J. ir E. J. dėl ( - ) povedybinės sutarties pripažinimo negaliojančia.

41Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Agnė... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovė ieškiniu prašo pripažinti negaliojančia Kauno miesto 28-ojo... 5. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad atsakovų sudaryta povedybinė sutartis... 6. Ieškovės nuomone, atsakovų sudaryta povedybinė sutartis užkerta kelią iš... 7. Ieškinyje pažymėta, kad ieškovė yra individuali įmonė, t. y. neribotos... 8. Ieškovė ieškinyje atkreipė dėmesį, kad atsakovai povedybinę sutartį... 9. Ieškovės atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, gautas prašymas bylą... 10. Atsakovai atsiliepimu su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti ir... 11. Atsakovai pažymėjo, kad sudarydami povedybinę sutartį, neperleido jokio... 12. Atsakovo atstovas advokatas Mantas Liugas teismo posėdžio metu pažymėjo,... 13. Trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, Kauno... 14. Teismas... 15. ( - ) atsakovai susituokė Kauno rajono savivaldybės Civilinės metrikacijos... 16. 2017 m. kovo 16 d. ieškovei iškėlė bankroto bylą Nr. ( - ), bankroto... 17. ( - ) tarp atsakovų sudaryta povedybinė sutartis, kuria atsakovai susitarė,... 18. ( - ) ieškovė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto (e. b.... 19. Kauno apygardos teismas 2018 m. sausio 12 d. sprendimu už akių civilinėje... 20. Antstolio Mareko Petrovskio kontoroje 2018 m. vasario 21 d. pateiktas vykdymui... 21. 2018 m. lapkričio 5 d. antstolio kontoroje buvo išieškota 607,60 Eur skolos... 22. Atsakovė turi ikimokyklinio ugdymo pedagogikos ir socialinio darbo diplomus... 23. Atsakovas dirba nuo 2017 m. rugsėjo 3 d. ( - ) ir gauna pajamas (2019 m.... 24. Kauno apygardos teismas 2018 m. kovo 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. ( -... 25. Ieškovė byloje povedybinę sutartį ginčija dėl prieštaravimo... 26. Dėl povedybinės sutarties prieštaravimo gerai moralei ir viešajai tvarkai.... 27. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.81 straipsnio 1 dalyje... 28. Viešoji tvarka apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės... 29. Teismo vertinimu, ieškovės nurodyti argumentai, kad atsakovų sudaryta... 30. Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad atsakovas dirba nuo 2017 m. rugsėjo... 31. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad spręsdamas, ar vedybų sutartyje... 32. Pažymėtina, kad atsakovų sudaryta sutartimi atsakovai neperleido jokio... 33. Dėl povedybinės sutarties atitikimo imperatyvioms įstatymo normoms... 34. Lietuvos Respublikos ĮBĮ 28 straipsnio 2 dalis reglamentuoja, kad kai įmonė... 35. Teismo vertinimu, nėra pagrindo spręsti, kad sudaryta povedybinė sutartis... 36. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 37. Atsakovai nepateikė bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių dokumentų,... 38. Teismas turėjo 4,96 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 39. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 40. Atmesti ieškovės bankrutavusios individualios įmonės ( - ) ieškinį... 41. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...