Byla 2-636-287/2016
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėja Rima Razumienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo P. D. ieškinį atsakovui D. B. dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ir

Nustatė

3Ieškovas P. D. pateiktu teismui ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo D. B. 3500 Eur skolos, 187,82 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už negrąžintą 3500 Eur dydžio skolą, skaičiuojant nuo 2016-06-07 iki visiško prievolės įvykdymo, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad ieškovas 2015 m. kovo 13 d. paskolino atsakovui 2200,00 Eur sumą, kurią atsakovas privalėjo grąžinti iki 2015 m. gegužės 14 d., ieškovas taip pat 2015 m. kovo 13 d. paskolino atsakovui 2200,00 Eur sumą, kurią atsakovas privalėjo grąžinti iki 2015 m. gegužės 15 d., bei 2015 m. kovo 13 d. paskolino atsakovui 2200,00 Eur sumą, kurią atsakovas privalėjo grąžinti iki 2015 m. gegužės 16 d. Šiuos paskolos sutarties teisinius santykius įformino trimis paprastaisiais vekseliais. Atsakovas savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė nepilnai: bankiniais pavedimais 2015-04-29, 2016-03-31, 2015-05-05 ir 2015-05-07 pervedė bendroje sumoje 3100 Eur, likdamas skolingas 3500 Eur. Kadangi atsakovas su ieškovu pilnai neatsiskaitė, todėl ieškovas, remdamasis Lietuvos Respublikos CK 6.210 straipsnio 1 dalies nuostatomis, paskaičiavo atsakovo iki ieškinio pareiškimo mokėtinas palūkanas, kurios sudaro 187,82 Eur. Be to, atsakovui išlieka pareiga pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už negrąžintą 3500 Eur dydžio skolą, skaičiuojant nuo 2016-06-07 iki visiško prievolės įvykdymo, be to, pagal CK 6.37 straipsnį numatytas 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (1-2 b. l.).

4Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į pareikštą ieškinį ar paruošiamojo procesinio dokumento (1-2 b. l.).

5Atsakovui ieškinio ir jo priedų patvirtintos kopijos su teismo pranešimu dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo buvo įteikti tinkamai (15 b. l.), tačiau atsakovas per teismo nustatytą 14 (keturiolikos) dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl sprendimas yra priimtinas už akių Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalyje ir 285 straipsnyje nustatyta tvarka.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą. Formaliai vertindamas įrodymus teismas patikrina, ar byloje esantys įrodymai atitinka CPK 177 straipsnio ir kitų norminių aktų reikalavimus, ar jie gauti šių aktų nustatyta tvarka, ar turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar yra leistini.

7Iš ieškovo pateiktų įrodymų: ieškinyje išdėstytų aplinkybių (1-2 b. l.), 2015 m. kovo 13 d. paprastųjų vekselių (6-8 b. l.), sąskaitos išrašų (9-12 b. l.), nustatyta, kad jog pagal 2015 m. kovo 13 d. tris paprastuosius neprotestuotinus vekselius vekselio davėjas atsakovas D. B. įsipareigojo ieškovui P. D. 2015 m. gegužės 14 d. sumokėti 2200,00 Eur, 2015 m. gegužės 15 d. sumokėti 2200,00 Eur bei 2015 m. gegužės 16 d. sumokėti 2200,00 Eur, t. y. bendroje sumoke 6600 Eur (6-8 b. l.). Atsakovas savo prievoles įvykdė tik iš dalies: 2015 m. balandžio 29 d. sumokėjo 1000,00 Eur (12 b. l.), 2015 m. gegužės 5 d. sumokėjo 1000,00 Eur (11 b. l.), 2015 m. gegužės 7 d. sumokėjo 1000,00 Eur (9 b. l.), 2016 m. kovo 31 d. sumokėjo 100 Eur (10 b. l.), t.y. atsakovas sumokėjo 3100,00 Eur skolos. Byloje duomenų, kad atsakovas pilnai įvykdė prievoles, - nėra.

8Vekselis - tai vertybinis popierius, patvirtinantis teisėto jo turėtojo besąlygišką, nepriklausančią nuo jos atsiradimo pagrindo reikalavimo teisę į vekselyje nurodytą pinigų sumą, kartu įtvirtinantis besąlygišką skolininko pagal vekselį pareigą sumokėti šią sumą teisėtam vekselio turėtojui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-216/2007; 2010 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010; kt.). Praleidus įstatymo nustatytą paprastojo vekselio pateikimo apmokėti terminą ir netekus galimybės pasinaudoti teise reikalauti vekselį apmokėti LR Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nustatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą ne ginčo tvarka, vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-716/2013). Ir nors vekselyje įtvirtina prievolė yra abstraktaus pobūdžio, tačiau suprantama, kad yra tam tikras vekselyje įtvirtintos prievolės ir jos atsiradimo pagrindo ryšys, nes kiekviena prievolė, taigi ir įsipareigojimas pagal vekselį, atsiranda tam tikro teisinio santykio (sandorio) pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-216/2007). Ieškovui nurodžius, kad vekseliuose nurodytos pinigų sumos, kurias atsakovas įsipareigojo grąžinti ieškovui, buvo atsakovui paskolintos, yra pagrindas konstatuoti, kad šalis sieja paskolos teisiniai santykiai (CK 6.870-6.871 str.), kas lemia, jog paskolos davėjui ieškovui P. D. perdavus atsakovui pinigus, paskolos gavėjas atsakovas D. B. privalo grąžinti ieškovui šio perduotą pinigų sumą (paskolos sumą) nustatytu laiku ir tvarka bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK 6.870 str., 6.872 – 6.873 str.). Atsakovas D. B., tik iš dalies įvykdydamas savo prievoles, pažeidė Lietuvos Respublikos CK 6.38 straipsnio 1 dalies bei CK 6.256 straipsnio nuostatas, kad prievolės, tame tarpe ir sutartinės, turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Skolininkas yra laikomas pažeidusiu prievolę, jei jis neįvykdo sutartyje numatytų sąlygų, bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės (CK 6.63 str. 1 d. 1 p., 6.205 str.), todėl skolininkas turi atlyginti visus kreditoriaus patirtus nuostolius (CK 6.63 str. 2 d.), nes sutartis šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.256 str. reglamentuoja kiekvieno asmens prievolę tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles, o jų neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs asmuo privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius. Todėl paskolos gavėjui laiku negrąžinus paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita (CK 6.874 str. 1 d.)

9Esant išdėstytoms aplinkybėms ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.37, 6.200, 6.205, 6.210, 6.256, 6.870, 6.872 – 6.874 str., yra pagrindas ieškinį tenkinti ir ieškinys tenkinamas visiškai. Iš atsakovo D. B. ieškovui priteistina 3500 Eur skolos, 187,82 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo negrąžintos 3500,00 Eur skolos, skaičiuojant nuo 2016-06-07 iki visiško prievolės įvykdymo, bei 5 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos nuo visos priteistos sumos (3687,82 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-06-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6. 210 str. 1 d., 6.874 str.).

10Tenkinant ieškinį visiškai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 79 straipsniu, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 93 straipsnio 1 dalimi, 98 straipsniu, iš atsakovo D. B. ieškovui yra priteistinas 110,60 Eur žyminis mokestis, ieškovo sumokėtas paduodant ieškinį (4 b. l.), bei 300,00 Eur išlaidos advokato padėjėjo pagalbai apmokėti (4-5 b. l.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285 - 286 straipsniais, 287 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

12Ieškinį tenkinti visiškai.

13Priteisti iš atsakovo D. B., a. k. ( - ) gyvenančio ( - ), 3500,00 Eur (tris tūkstančius penkis šimtus eurų) skolos, 187,82 Eur (vieną šimtą aštuoniasdešimt septynis eurus ir 82 centus) palūkanų, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų nuo negrąžintos skolos sumos (3500,00 Eur) nuo 2016 m. birželio 7 d. iki visiško prievolės įvykdymo, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų nuo visos priteistos sumos (3687,82 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-06-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 110,60 Eur (vieną šimtą dešimt eurų ir 60 centų) žyminio mokesčio ir 300,00 Eur (tris šimtus eurų) išlaidų advokato padėjėjo pagalbai apmokėti ieškovui P. D., a. k. ( - ) gyvenančiam ( - ).

14Atsakovas D. B. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą Pakruojo rajono apylinkės teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Ieškovas P. D. per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Pakruojo rajono apylinkės teismą.

Ryšiai